Views
3 years ago

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a

CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA 13 CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA 13 2011 ISSN 1698-7861 Santiago de Compostela BIBLIOTECA FRASEOLÓXICA DO CENTRO RAMÓN PIÑEIRO PARA A INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES 1. Refraneiro galego da vaca Pedro Benavente Jareño e Xesús Ferro Ruibal 2. Actas do I Coloquio Galego de Fraseoloxía Xesús Ferro Ruibal, coordinador 3. As imaxes da lingua rusa. Ensaios históricos, etimolóxicos e etnoligüísticos sobre fraseoloxía Valerii Mokienko 4. Fraseoloxía eslava. Manual universitario para a especialidade de lingua e literatura rusas Valerii Mokienko 5. Cadernos de fraseoloxía galega 1 O mar na fala da Mariña luguesa Paco Rivas 6. Cadernos de fraseoloxía galega 2 Refraneiro galego Xesús Taboada Chivite 7. Cadernos de fraseoloxía galega 3 Achegas a un dicionario de refráns galego-castelán, castelán-galego Mª do Rosario Soto Arias 8. Cadernos de fraseoloxía galega 4 Estudos e recadádivas VV.AA. 9. Cadernos de fraseoloxía galega 5 Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral Francisco Vázquez Saco 10. Cadernos de fraseoloxía galega 6 11. Cadernos de fraseoloxía galega 7 12. Cadernos de fraseoloxía galega 8 13. Cadernos de fraseoloxía galega 9 14. Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oral. Anexo 1 de CFG. José A. Ventín Durán 15. Cadernos de fraseoloxía galega 10, 2008 16. Aspectos teóricos da fraseoloxía. Anatolij Baránov e Dmitrij Dobrovol'skij 17. Cadernos de fraseoloxía galega 11, 2009 18. Cadernos de fraseoloxía galega 12, 2010 19. Cadernos de fraseoloxía galega 13, 2011

 • Page 2 and 3: CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA 13
 • Page 4 and 5: CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA 13
 • Page 6 and 7: Cadernos de Fraseoloxía Galega, re
 • Page 8 and 9: Presentación A sección de ESTUDOS
 • Page 10 and 11: Índice ESTUDOS....................
 • Page 12 and 13: NOVAS .............................
 • Page 14 and 15: COMPILATIONS.......................
 • Page 16: Estudos
 • Page 19 and 20: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 21 and 22: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 23 and 24: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 25 and 26: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 27 and 28: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 29 and 30: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 31 and 32: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 33 and 34: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 35 and 36: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 37 and 38: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 39 and 40: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 41 and 42: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 43 and 44: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 45 and 46: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 47 and 48: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 49 and 50: Manuel José Aguilar Ruiz. Coñece-
 • Page 51 and 52: Florence Detry. Do literal ó figur
 • Page 53 and 54:

  Florence Detry. Do literal ó figur

 • Page 55 and 56:

  Florence Detry. Do literal ó figur

 • Page 57 and 58:

  Florence Detry. Do literal ó figur

 • Page 59 and 60:

  Florence Detry. Do literal ó figur

 • Page 61 and 62:

  Florence Detry. Do literal ó figur

 • Page 63 and 64:

  Florence Detry. Do literal ó figur

 • Page 66 and 67:

  Eva Fernández Álvarez. Refráns e

 • Page 68 and 69:

  Eva Fernández Álvarez. Refráns e

 • Page 70 and 71:

  Eva Fernández Álvarez. Refráns e

 • Page 72 and 73:

  Eva Fernández Álvarez. Refráns e

 • Page 74 and 75:

  Eva Fernández Álvarez. Refráns e

 • Page 76 and 77:

  Eva Fernández Álvarez. Refráns e

 • Page 78 and 79:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 80 and 81:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 82 and 83:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 84 and 85:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 86 and 87:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 88 and 89:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 90 and 91:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 92 and 93:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 94 and 95:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 96 and 97:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 98 and 99:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 100 and 101:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 102 and 103:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 104 and 105:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 106 and 107:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 108 and 109:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 110 and 111:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 112:

  Xesús Ferro Ruibal. Álvaro Cunque

 • Page 115 and 116:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 117 and 118:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 119 and 120:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 121 and 122:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 123 and 124:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 125 and 126:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 127 and 128:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 129 and 130:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 131 and 132:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 133 and 134:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 135 and 136:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 137 and 138:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 139 and 140:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 141 and 142:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 143 and 144:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 145 and 146:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 147 and 148:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 149 and 150:

  Luis González García. Fraseoloxis

 • Page 151 and 152:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 153 and 154:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 155 and 156:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 157 and 158:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 159 and 160:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 161 and 162:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 163 and 164:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 165 and 166:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 167 and 168:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 169 and 170:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 171 and 172:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 173 and 174:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 175 and 176:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 177 and 178:

  Fernando Groba Bouza. Onde hai egua

 • Page 179 and 180:

  Claudia Herrero Kaczmarek. O encont

 • Page 181 and 182:

  Claudia Herrero Kaczmarek. O encont

 • Page 183 and 184:

  Claudia Herrero Kaczmarek. O encont

 • Page 185 and 186:

  Claudia Herrero Kaczmarek. O encont

 • Page 187 and 188:

  Claudia Herrero Kaczmarek. O encont

 • Page 189 and 190:

  Claudia Herrero Kaczmarek. O encont

 • Page 191 and 192:

  Claudia Herrero Kaczmarek. O encont

 • Page 193 and 194:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 195 and 196:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 197 and 198:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 199 and 200:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 201 and 202:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 203 and 204:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 205 and 206:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 207 and 208:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 209 and 210:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 211 and 212:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 213 and 214:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 215 and 216:

  Inés Lareo. Colocacións con make,

 • Page 217 and 218:

  María Montes López. Consideració

 • Page 219 and 220:

  María Montes López. Consideració

 • Page 221 and 222:

  María Montes López. Consideració

 • Page 223 and 224:

  María Montes López. Consideració

 • Page 225 and 226:

  María Montes López. Consideració

 • Page 227 and 228:

  María Montes López. Consideració

 • Page 229 and 230:

  Elisabeth Piirainen. Ditos espallad

 • Page 231 and 232:

  Elisabeth Piirainen. Ditos espallad

 • Page 233 and 234:

  Elisabeth Piirainen. Ditos espallad

 • Page 235 and 236:

  Elisabeth Piirainen. Ditos espallad

 • Page 237 and 238:

  Elisabeth Piirainen. Ditos espallad

 • Page 239 and 240:

  Elisabeth Piirainen. Ditos espallad

 • Page 241 and 242:

  Elisabeth Piirainen. Ditos espallad

 • Page 243 and 244:

  Elisabeth Piirainen. Ditos espallad

 • Page 245 and 246:

  Elisabeth Piirainen. Ditos espallad

 • Page 247 and 248:

  Elisabeth Piirainen. Ditos espallad

 • Page 249 and 250:

  Mª Pilar Río Corbacho. BADARE: A

 • Page 251 and 252:

  Mª Pilar Río Corbacho. BADARE: A

 • Page 253 and 254:

  Mª Pilar Río Corbacho. BADARE: A

 • Page 255 and 256:

  Mª Pilar Río Corbacho. BADARE: A

 • Page 257 and 258:

  Mª Pilar Río Corbacho. BADARE: A

 • Page 259 and 260:

  Mª Pilar Río Corbacho. BADARE: A

 • Page 261 and 262:

  Mª Pilar Río Corbacho. BADARE: A

 • Page 263 and 264:

  Mª Pilar Río Corbacho. BADARE: A

 • Page 265 and 266:

  Fernande Ruiz Quemoun. O espazo da

 • Page 267 and 268:

  Fernande Ruiz Quemoun. O espazo da

 • Page 269 and 270:

  Fernande Ruiz Quemoun. O espazo da

 • Page 271 and 272:

  Fernande Ruiz Quemoun. O espazo da

 • Page 273 and 274:

  Fernande Ruiz Quemoun. O espazo da

 • Page 275 and 276:

  Fernande Ruiz Quemoun. O espazo da

 • Page 277 and 278:

  Fernande Ruiz Quemoun. O espazo da

 • Page 280 and 281:

  María Rosario Soto Arias. Interacc

 • Page 282 and 283:

  María Rosario Soto Arias. Interacc

 • Page 284 and 285:

  María Rosario Soto Arias. Interacc

 • Page 286 and 287:

  María Rosario Soto Arias. Interacc

 • Page 288 and 289:

  María Rosario Soto Arias. Interacc

 • Page 290 and 291:

  María Rosario Soto Arias. Interacc

 • Page 292 and 293:

  María Rosario Soto Arias. Interacc

 • Page 294 and 295:

  María Rosario Soto Arias. Interacc

 • Page 296 and 297:

  María Rosario Soto Arias. Interacc

 • Page 298:

  María Rosario Soto Arias. Interacc

 • Page 302 and 303:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 304 and 305:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 306 and 307:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 308 and 309:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 310 and 311:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 312 and 313:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 314 and 315:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 316 and 317:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 318 and 319:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 320 and 321:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 322 and 323:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 324 and 325:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 326 and 327:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 328 and 329:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 330 and 331:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 332 and 333:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 334 and 335:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 336 and 337:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 338 and 339:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 340 and 341:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 342 and 343:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 344 and 345:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 346 and 347:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 348 and 349:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 350 and 351:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 352 and 353:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 354 and 355:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 356 and 357:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 358 and 359:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 360 and 361:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 362 and 363:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 364 and 365:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 366 and 367:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 368 and 369:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 370 and 371:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 372 and 373:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 374 and 375:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 376 and 377:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 378 and 379:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 380 and 381:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 382 and 383:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 384 and 385:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 386 and 387:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 388 and 389:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 390 and 391:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 392 and 393:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 394 and 395:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 396 and 397:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 398 and 399:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 400 and 401:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 402 and 403:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 404 and 405:

  Evaristo Domínguez Rial. Fraseolox

 • Page 406:

  Recensións

 • Page 409 and 410:

  María Álvarez de la Granja. Fixed

 • Page 411 and 412:

  María Álvarez de la Granja. Fixed

 • Page 413 and 414:

  Germán Conde Tarrío. Aspectos for

 • Page 415 and 416:

  Germán Conde Tarrío. Aspectos for

 • Page 417 and 418:

  Germán Conde Tarrío. Aspectos for

 • Page 419 and 420:

  José Enrique Gargallo Gil. Paremio

 • Page 421 and 422:

  José Enrique Gargallo Gil. Paremio

 • Page 423 and 424:

  José Enrique Gargallo Gil. Paremio

 • Page 425 and 426:

  José Enrique Gargallo Gil. I prove

 • Page 427 and 428:

  José Enrique Gargallo Gil. I prove

 • Page 429 and 430:

  Mª Isabel González Rey. Les expre

 • Page 431 and 432:

  Mª Isabel González Rey. Les expre

 • Page 433 and 434:

  Mª Isabel González Rey. Adquisici

 • Page 435 and 436:

  Mª Isabel González Rey. A multili

 • Page 437 and 438:

  Mª Isabel González Rey. A multili

 • Page 439 and 440:

  Lucía Luque Nadal. Fundamentos te

 • Page 441 and 442:

  Lucía Luque Nadal. Fundamentos te

 • Page 443 and 444:

  Xosé A. Pena. Diccionario fraseol

 • Page 445 and 446:

  Xosé A. Pena. Diccionario fraseol

 • Page 447 and 448:

  Xosé A. Pena. Diccionario fraseol

 • Page 449 and 450:

  Stefaniya Ptashnyk; Erla Hallsteins

 • Page 451 and 452:

  Stefaniya Ptashnyk; Erla Hallsteins

 • Page 454 and 455:

  NOVAS 1. Libros, revistas ou artigo

 • Page 456 and 457:

  Novas DASCA, Maria (2011): “Le ra

 • Page 458 and 459:

  Novas Sprichwortdatenbanken. Bern /

 • Page 460 and 461:

  Novas Carmen (ed.) (2008): Colocaci

 • Page 462 and 463:

  Novas (2011h): “Weit verbreitete

 • Page 464 and 465:

  Novas 1.1. Recensións AKTAŞ, Ayfe

 • Page 466 and 467:

  Novas HÄCKER, Martina (2010): Rece

 • Page 468 and 469:

  Novas Morvay KÁROLY (Universidad E

 • Page 470 and 471:

  Novas Mª Ángeles FUSTER ORTUÑO (

 • Page 472 and 473:

  Novas Laura AMIGOT CASTILLO (Univ.

 • Page 474 and 475:

  Novas Lucía LUQUE e José Manuel P

 • Page 476:

  Balance

 • Page 479 and 480:

  Índice temático dos trece primeir

 • Page 481 and 482:

  Índice temático dos trece primeir

 • Page 483 and 484:

  Índice temático dos trece primeir

 • Page 485 and 486:

  Índice temático dos trece primeir

 • Page 487 and 488:

  Índice temático dos trece primeir

 • Page 489 and 490:

  Índice temático dos trece primeir

 • Page 491 and 492:

  Índice temático dos trece primeir

 • Page 493 and 494:

  Índice temático dos trece primeir

 • Page 495 and 496:

  Índice temático dos trece primeir

 • Page 497 and 498:

  Índice temático dos trece primeir

 • Page 500 and 501:

  Índice global dos trece primeiros

 • Page 502 and 503:

  Índice global dos trece primeiros

 • Page 504 and 505:

  Índice global dos trece primeiros

 • Page 506 and 507:

  CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA Not

 • Page 508:

  8 Os autores dos traballos publicad

 • Page 511 and 512:

  I, W Cadernos de fraseoloxía galeg

 • Page 513 and 514:

  I Alba. Hojas de poesía. Follas de

 • Page 515 and 516:

  I, W Narradores ocasionais do sécu

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (3,8 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (4 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (9,4 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Niveis de competencia en lingua galega - Centro Ramón Piñeiro ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (3,2 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (6 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga o programa do Nadal en formato PDF - Concello de ...
Descarga en formato PDF (2 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (4 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (7,43 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (57 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (11 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (577 KB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (1,9 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (10 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (33 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (12 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (2 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (1 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...