C L U B E D E L EC TO R E S - Biblos

biblosclube.com

C L U B E D E L EC TO R E S - Biblos

xullo-agosto 2010

Revista Galega de Información Literaria - Ano 8 N.º 45 pvp 3€

Con Onde houbo lume, Marica Campo

incorpórase á colección Mandaio

Unha novela chea de sensibilidade e de denuncia en feminino

Biblos recoméndalles

as mellores lecturas

para o verán

Corenta e dous títulos

para ler e honrar a

Saramago

Biblos

C L U B E D E L E C T O R E S


O Clube

2

Carta aos lectores

O esforzo

necesario

As cousas non andan ben para o

libro e non é so por mor de cal sexa

a súa presentación. Tampouco todo

é culpa da crise. Van mal e listo,

tanto para o que temos en formato

tradicional como para o que explora

novas tecnoloxías, por moito que

neste caso nos leven a engano os

intereses dos que os ofertan como un

entretenemento máis entre as opcións

logo infinitas dos seus chafarises.

Probablemente as cousas levan tan

mal camiño porque o que resulta

doado é gañar adeptos para a lei

do mínimo esforzo. Un exemplo

aínda próximo é o do inglés. Ata que

todos nos decatamos de que non era

así, enchéronnos a cabeza coa idea

machaconamente repetida de que

existían métodos para dominar ese

idioma sen termos que facer nada, sen

esforzo. Só pagar, iso si. Despois veu

a panacea da Internet, e o novo credo

fixo que os pais puxesen os seus fillos

diante do ordenador convencidos

de que alí estaba toda a cultura

(probablemente sexa logo así) e que

se lle transferiría ás súas cabeciñas

sen máis problema que o de manexar

catro claves. Pero tampouco resultou

e xa saltaron as alarmas despois dos

primeiros anos de experiencia nos

que máis dun cativo perdeu un tempo

demasiado valioso na súa formación.

Con independencia do formato (e é

magoa que as autoridades educativas

non fagan bandeira desta idea), ler é

o mellor camiño para amoblar unha

cabeza. E hai que facelo cun esforzo

continuado que pasa por procurar a

satisfacción en textos cada vez máis

esixentes, en xéneros e formatos

diversos, con lecturas que nos leven á

reflexión ou que nos incorporen novos

coñecementos

Carmela González

Directora

Tucho Calvo

Director Literario

Biblos Clube de Lectores

Quintá Nº 8 - Mandaio

15391 Cesuras - A Coruña

Teléfono: 981 777 207 Fax: 981 790 039

www.biblosclube.com

email: subscritores@biblosclube.com

Depósito Legal: C-285-03

ISSN: 1697-7440

PORTADA

Somerxidos na imprescindible auga refrescante que

impón a calor do verán e mergullados na época de lecer

por excelencia, que mellor que dedicarlle boa parte do

tempo libre á lectura.

Os cinco gañadores do Premio Biblos-Pazos

de Galicia, xuntos na Casa do Libro de Vigo

A Casa do Libro de Vigo acolleu o

10 de xuño a presentación dos gañadores

das cinco edicións do Premio

Biblos-Pazos de Galicia (Iria López

Teixeiro, Alberto Ramos, Berta Dávila,

Patricia Casas e Pablo García)

e de todas as súas obras. Acompañados

polo director literario de Biblos,

Tucho Calvo, o acto contou

coa presenza de numeroso público

que tivo ocasión de coñecer de primeira

man as vivencias dos autores

mozos co premio e coas súas novelas.

Así, esgotada Meniña de cristal

de Iria López Teixeiro, a autora de

O escritor e xornalista Camilo Franco

foi quen se encargou de presentar

Con acuse de recibo e os seus autores,

Alberto Ramos e o ilustrador

Juan Carlos Abraldes, o mércores

19 de xuño na Libraría Couceiro de

Santiago. E o feito histórico é que a

gran cantidade de público que asistiu

ao acto obrigou a pedirlle a todos

os asistentes que para estar de

pé ou levando consigo as sillas saísen

á praza para escoitar as intervencións

dos protagonistas que se

fixeron desde o balcón da céntrica

Fene falou dela e tamén da súa segunda

novela, Santa Matriusca; e

o mesmo pode dicirse en relación

con Dor pantasma de Alberto Ramos

(xa inatopable), quen ten acadado

un gran éxito co lanzamento

de Con acuse de recibo, a súa segunda

novela, coa que acadou o premio

de Novela por Entregas de La Voz

de Galicia. Patricia Casas con Teselas

de cidade, Berta Dávila con Bailarei

sobre a túa tumba e Pablo García

Martínez coa súa recente Relato

dun estalido xordo completaron a

presentación.

A presentación de Con acuse de recibo

desbordou a Libraría Couceiro e os

asistentes saíron á praza de Cervantes

librería. Houbo balcón. Pero ningún

suceso tráxico como na novela.

«Foi dende un balcón, de noite

e coa chuvia varrendo o ceo». Deste

xeito, coa melancolía húmida das

nubes, comeza Con acuse de recibo,

unha historia de intriga sen detectives

que o ano pasado se converteu

na gañadora do 9.º Premio de Novela

por Entregas de La Voz de Galicia

e que agora chega nunha versión

revisada á colección Mandaio

con magníficas ilustracións de Juan

Carlos Abraldes.

Un vello xubilado e unha moza xornalista partillan

un espazo común de sensibilidade e de denuncia

Marica Campo declina en feminino as

once historias da novela Onde houbo

lume, o novo volume da Mandaio

Marica Campo súmase este bimestre

á colección Mandaio con Onde houbo

lume, e nesta nova novela explora,

máis unha vez, o complexo universo

das vidas femininas contadas non

como decorado, complemento ou

contraste estilístico, senón desde

dentro delas mesmas e desde o

afán por as comprender na súa

especificidade. Mais esta recorrencia

temática da escritora do Val do Mao

adquire, aquí, nesta nova entrega

narrativa, caracteres enteiramente

orixinais. Faise visible a ponte

comunicativa entre dous extremos

etarios –un vello xubilado e unha

moza xornalista– que, malia todas as

súas diferenzas, partillan un espazo

común de sensibilidade e de denuncia

da condición degradada de tantas

vidas femininas.

É esta, tamén, unha novela da

memoria histórica, declinada en

feminino e que atende a unha

intrahistoria moito menos cantada e

contada da nutrida polo protagonismo

ou a óptica masculina. Fica á vista a

grande contradición universal entre

realidades e aparencias: no amor,

na convivencia, nas necesidades

de mulleres inmigrantes con moi

escasa marxe de escolla. É, en fin, a

reivindicación clamorosa do poder

Marica campo

Onde houbo lume

Biblos

Cartonado

16,5 × 22 cm 112 páxinas

ISBN: 978-84-15086-01-7

14 €

balsámico da palabra: da palabra da

conversa cordial, da palabra da cultura

escrita, do valor dos libros herdados e

da súa liberdade.

Toda esta materia narrativa, que se vai

debullando a través de once historias

(a literatura dentro da literatura, na

mellor tradición clásica), está servida

con atractivas doses de ironía e de

humor, unha liña estilística asemade

presente na obra da autora, que sobe,

con esta nova obra, un chanzo máis

nunha sostida traxectoria literaria que

sempre gozou do favor do público

lector, como demostran as constantes

reedicións de que é obxecto.

O Clube

3


Narrativa

4

Marilar Aleixandre

Que a Asociación de Escritores en Lingua Galega recoñeza

coa letra E de escritora a alguén que naceu en Madrid, fala da

capacidade de acollida dunha lingua e dun país que alguén

como Marilar Aleixandre elixiu como propios, ela que afirma ter

saudades de todas as cidades e vilas nas que viviu.

A Marilar gústalle dicir tamén que foi a lingua quen a elixiu a ela

e non ao revés, aínda que todos sabemos que nela tivo que existir

a aprendizaxe e a vontade de facer propia unha lingua na que,

nun momento determinado da súa vida, se recoñeceu e se sentiu

a gusto, unha lingua que lle ofreceu a posibilidade de se expresar

e se explicar, tanto nos textos literarios como nos científicos, que

esa dobre condición atesoura Marilar, profesora de Didáctica da

Bioloxía e Educación Ambiental na Universidade de Compostela.

Usa pois o galego como lingua literaria e asegura que ten a

lingua partida, pero que non todos os bichos con lingua bífida

son perversos. En canto aos libros, di que no fondo son mensaxes

escritas con tinta, chuspe ou sangue que guindamos ao baleiro

coa esperanza de que alguén os reciba.

Marilar é, ademais, escritora de múltiples rexistros, no sentido

de que a súa obra abrangue con éxito varios xéneros: poesía,

narrativa, ensaio, literatura infantil e xuvenil, acadando en todos

eles algúns dos máis prestixiosos premios que concede o sistema

literario galego. Moi importante tamén o seu traballo como

tradutora, actividade difícil, que require dun fondo coñecemento

das dúas linguas nas que se traballa.

Hai na súa obra e tamén na súa actitude vital, unha constante, a

preocupación e o compromiso coas causas xustas, a defensa do

patrimonio natural, da vida do planeta, a igualdade da muller e

os seus dereitos aínda non sempre recoñecidos.

O día da homenaxe da AELG, fixo unha defensa da

microtoponimia do país, que xa reivindicara no libro Desmentindo

a primavera. A Asociación planta ese día unha árbore escollida

pola autora o autor a quen se recoñece coa letra E. Marilar elixiu o

abruñeiro, unha árbore que precisa amante, dixo no seu discurso,

como amantes precisa a nosa lingua. Grazas, Marilar e parabéns.

Francisco X. Fernández Naval

Marilar Aleixandre

O coitelo en

novembro

Unha presada de relatos, onde o auténtico se mestura

sabiamente co inventado. En palabras do editores,

este libro é «un canto ao poder das palabras

que, como na historia de Alí Babá, poden chegar

a fender montes».

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 272 páxinas

ISBN: 978-84-9914-150-3

16,72 €

PREMIO PULITZER

DE FICCIÓN 2007

Cormac McCarthy

A estrada

Un pai e un fillo camiñan sós por un mundo frío empurrando un

carriño coas poucas pertenzas que lles quedan. Foi levada ao cine

co título The road. Tradución de Eva Almazán.

Faktoría K

Rústica

14,5 × 21 cm 194 páxinas

ISBN: 978-84-96957-80-0

17,10 €

John Boyne

Motín na Bounty

En 1787, a Bounty parte cara a Tahití. No tempo que pasan na

illa, a tripulación tece lazos sentimentais coas nativas e ao pouco

de zarpar amotínase para volver co barco. Tradución de Carlos

Acevedo.

Faktoría K

Rústica

14,5 × 21 cm 480 páxinas

ISBN: 978-84-96957-87-9

20,90 €

DO AUTOR DE

O NENO DO

PIXAMA A RAIAS

VV AA

En defensa

do Poleiro.

A voz dos escritores

galegos en Celanova

Relatos e poemas inéditos de autoras e autores galegos

que como Neira Vilas, Marilar Aleixandre, Ramón Caride

e Francisco X. Fernández Naval apoian cos seus traballos

a causa que promove a publicación: o uso público

do Mosteiro de Celanova. As contribucións literarias –e

plásticas– que conforman esta publicación son inéditas.

Toxosoutos Rústica

13 × 20 cm 212 páxinas

ISBN: 978-84-92792-40-5

13 €

Narrativa

5

OUTROS TÍTULOS:

NOVELA:

Tránsito dos gramáticos

Xerais

Rústica

13 × 21 cm 168 páxinas

ISBN: 978-84-7507-721-5

12,70 €

Lobos nas illas

Xerais

Rústica

13 × 21 cm 160 páxinas

ISBN: 978-84-7507-982-0

10,70 €

PREMIO XERAIS 2001

Teoría do caos

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-8302-694-6

15,80 €

PREMIO LA VOZ DE GALICIA DE

NOVELAS POR ENTREGAS 2001

Unha présa de terra

Ir Indo

Rústica

15 × 24,5 cm 134 páxinas

ISBN: 84-7680-367-2

16,55 €

PREMIO ÁLVARO CUNQUEIRO 1998

A compañía clandestina de

contrapublicidade

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 218 páxinas

ISBN: 978-84-7154-040-9

15,96 €

MARILAR ALEIXANDRE E

OUTROS AUTORES

Materia prima

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 272 páxinas

ISBN: 978-84-8302-840-7

15,80 €

POESÍA:

Desmentindo a primavera

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 72 páxinas

ISBN: 978-84-9782-060-8

13,85 €

INFANTIL E XUVENIL:

PREMIOS LAZARILLO E LECTURAS

GALIX 2001

A banda sen futuro

Xerais

Rústica

13,1 × 21 cm 168 páxinas

ISBN: 978-84-8302-471-3

10,45 €

Basilisa, a princesa sapiño

Galaxia

Rústica

13 x 20 cm 56 páxinas

ISBN: 978-84-8288-453-0

7,20 €

Á venda só en pedido conxunto por

importe superior a 9 €

PREMIO RAÑOLAS 1996 AO MELLOR

LIBRO INFANTIL

O trasno de Alqueidón

Xerais

Rústica

13,5 × 19 cm 72 páxinas

ISBN: 978-84-8302-755-4

8,40 €

Á venda só en pedido conxunto por

importe superior a 9 €

Paxaros de papel

Xerais

Cartonado

21,7 × 30 cm 40 páxinas

ISBN: 978-84-8302-698-4

15,55 €

FINALISTA DO PREMIO NACIONAL DE

LITERATURA INFANTIL E XUVENIL 2006

Rúa Carbón

Xerais

Rústica

13,1 × 21,1 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-9782-335-7

10,45 €

Herbalúa

Galaxia

Cartonado

16,2 × 20 cm 26 páxinas

ISBN: 978-84-8288-963-4

9,30 €

O son das buguinas

Xerais

Rústica

14,5 × 22,1 cm 96 páxinas

ISBN: 978-84-9782-515-3

20,28 €

PREMIO MERLÍN E PREMIO DA

CRÍTICA Á CREACIÓN LITERARIA 1995

A expedición do Pacífico

Xerais

Rústica

13 × 21,5 cm 160 páxinas

ISBN: 978-84-9782-501-6

10,45 €

Dez abellas na laranxeira

Xerais

Rústica

16,5 × 19 cm 24 páxinas

ISBN: 978-84-9782-798-0

6 €

Á venda só en pedido conxunto por

importe superior a 9 €

A formiga coxa

Xerais

Rústica

13,5 × 19,1 cm 96 páxinas

ISBN: 978-84-9782-898-7

7,85 €

Á venda só en pedido conxunto por

importe superior a 9 €

PREMIO FUNDACIÓN CAIXA GALICIA DE

LITERATURA XUVENIL 2008 E PREMIO

THE WITHE RAVENS, 2009

A cabeza de Medusa

Xerais

Rústica

13 × 21,5 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-9914-098-8

10,45 €

CARMEN DOMECH, JORGE REY

E MARILAR ALEIXANDRE

El-rei Artur e a Abominable

dama

Ir indo

Rústica

13 × 20 cm 98 páxinas

ISBN: 84-7680-356-7

8,98 €

Á venda só en pedido conxunto por

importe superior a 9 €

LINGUA E LITERATURA:

Castelao segundo Rañolas,

Vida e obra de Castelao

Galaxia

Rústica

13 × 21 cm 92 páxinas

ISBN: 978-84-8288-393-2

8,40 €

Á venda só en pedido conxunto por

importe superior a 9 €

VV AA

X. Espazo para un signo

Xerais

Cartonado

18 × 19,9 cm 64 páxinas

ISBN: 978-84-9782-314-2

30,50 €


Ollando un pouco atrás

As suxestións de Ramón Nicolás para este verán

Narrativa

6

Henrique Alvarellos

Diario dun pai

acabado de

nacer

Xerais

Rústica

17 × 24 cm 112 páxinas

ISBN: 978-84-9782-711-9

15,80 €

Por non seren habituais este tipo de

libros cómpre referirse a este volume do

xornalista e editor Henrique Alvarellos,

pois o Diario dun pai acabado de nacer

explora algunha das dimensións dos

primeiros pasos dunha relación paternofilial;

motivo que adoitaba ser máis

acaído até agora a outros xéneros como

o poético –velaí o sempre fresco Darío

a diario, de Xela Arias ou mesmo, en

parte, as Sete palabras de Suso de Toro....

Nesta ocasión Alvarellos abéirase á

forma do diario para abordar a espera,

o nacemento e os primeiros anos da

vida dun neno, o seu fillo, construíndo

un texto emotivo no que a figura do pai

pasa a focalizar o núcleo do discurso, sen

esquecer a inclusión de moitas doses de

certo escepticismo vital.

Tamén o volume encerra unha reflexión

sobre o futuro, a infancia e o tempo,

recollendo o eco dos acontecementos

sociais que se viven nun período

concreto e entreverando as impresións

de lecturas, a pegada das complicidades

afectivas, o traballo cotián, as viaxes, as

mudanzas e outros fíos que constrúen

o día a día. Un exercicio, así pois, de

memoria e reflexión, orixinal e moi ben

composto.

TRILOXÍA

Xavier Alcalá

Unha falsa luz

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 476 páxinas

ISBN: 978-84-9865-028-8

23,09 €

Nas catacumbas

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 424 páxinas

ISBN: 84-8288-802-1

21,66 €

Entre fronteiras

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 346 páxinas

ISBN: 84-8288-667-3

19,29 €

Non resultan moi comúns,

editorialmente falando, proxectos

como este no que Xavier Alcalá foi

quen de encerrar en case mil trescentas

páxinas non unicamente a memoria da

comunidade evanxélica desde o reinado

de Alfonso XII ata a morte do xeneral

do Franco senón outros moitos asuntos,

entre os que destaca, sobre todo, o da

disidencia e as súas consecuencias,

vivida e experimentada polos membros

dunha comunidade que, pola fidelidade

e lealdade a unhas crenzas, sufriron

persecución, sendo vítimas duns

e doutros e véndose obrigados a

sobreviviren en circunstancias ben

adversas e en moitas ocasións extremas.

Alcalá realiza un exercicio de

corte memorialístico –velaí o ton

autobiográfico co que o protagonista

nos ensarilla intensamente nos

tres libros e que posibilita unha

liña comunicativa máis directa e

achegada ao lector–, e crea unha

ficción que, en treitos substanciais,

adapta a historia aos seus lexítimos

intereses. Inescusablemente existe

unha débeda contraída con diferentes

fontes: documentais, notariais, de

carácter oral... unha cantidade inxente

de información que se modifica e

transforma, que converte en materia

narrativa asentándoa nun contexto

que tamén é, ao tempo, un friso dos

acontecementos. Por se fose pouco a

transparencia e forza expresiva desta

grande historia constitúe, tamén, un

elemento a ter moi en conta.

PREMIO DA CRÍTICA 2008

E PREMIO IRMANDANDE

DO LIBRO AO MELLOR

LIBRO GALEGO DE 2009

Marcos S. Calveiro

Festina lente

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 288 páxinas

ISBN: 978-84-9782-786-7

16,25 €

Calveiro xa subscribira, antes deste

Festina lente, outras pezas como

Rinocerontes e quimeras e mais O carteiro

de Bagdad, mais coido que con esta

novela afortalou, de vez, a súa presenza

como un dos narradores de maior

proxección como estes días testemuña

con dúas recentes novelas no mercado

Esta proposta, concibida desde un

rigoroso medievalismo ambiental,

integra evidentes pegadas de novela

negra que conflúen ao tempo neses

grandes asuntos literarios de sempre

tratados con acerto: o amor, a morte,

a traizón, o engano, o poder...

Ingredientes que se adobían coas

necesarias doses puidoras e intenso

traballo estilístico.

A presenza da Compostela medieval, os

personaxes elaborados con solvencia

en todas as súas contradicións, a

variedade de recursos empregados son

só algunhas razóns máis para continuar

recomendándoa.

O verán constitúe, para a maioría, un deses

períodos acaídos para achegarse a aquelas

novidades acabadas de saír do prelo mais tamén é

posible que este tempo poida erixirse como o ideal

para volver a ollada lectora un pouco atrás,

nalgúns casos un pouco máis atrás, e decidirse

a retomar aquel libro que, por circunstancias

diversas, puido quedar varado nas primeiras

páxinas ou aqueloutro que aínda agarda unha

oportunidade, para poder conseguilo ou para

retiralo do andel da biblioteca.

Así pois se cadra estes días que agora se presentan

poidan ser datas acaídas para este exercicio

Manuel Veiga

O profesor de

vegliota

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 144 páxinas

ISBN: 978-84-9782-706-5

15,80 €

Aínda non se abateran días un tanto

infelices para o futuro do idioma

cando Manuel Veiga, tras dúas novelas

publicadas con anterioridade, ofreceu,

a medio camiño entre a novela e o

ensaio, unha lúcida reflexión arredor

de conceptos como a identidade, a

resistencia ou a asimilación coa lingua

como obxecto de reflexión.

Incorporando unha homenaxe implícita

a Reimundo Patiño a través da figura

do falante de vegliota óptase por

construír un universo literario alicerzado

nunha viaxe en tren realizada polo

protagonista: un profesor depurado

e perseguido, posuidor de dous

manuscritos de corte ensaístico sobre o

vegliota que titula significativamente

«Klemperer» e «Ferrer i Gironès»;

unha viaxe, por certo, cargada de

intención, pois nada hai gratuíto

nesta entrega, de xeito que se trata da

derradeira que realiza un tren chamado

«arrancatravesas» e que aproveitará

o seu percorrido para ir arrincando as

trabes que compoñían a vía pola que

circulaba. Unha estraña e simbólica

viaxe, así pois, que lle dá forma a unha

alegoría que, hoxe máis que nunca,

convén coñecer.

que entendo como axeitados para «rescatar»

algúns títulos, nesta ocasión narrativos, máis ou

menos próximos no tempo e que ao meu xuízo non

defraudarán... Sobre eles semella que pasou moito

tempo pois a vixencia das novidades, como obxecto

de atención mediática, en librarías ou revistas,

vén sendo cada vez máis efémera, mais non debera

ser así.

Non se persegue, por último, ocultar recentes

e probablemente valiosas novidades senón,

por unha vez, recuperar tamén a presenza de

libros nosos que, se cadra, puideron tamén pasar

desapercibidos.

Marica Campo

Memoria para

Xoana

Espiral Maior Rústica

13,5 × 21 cm 64 páxinas

ISBN: 84-95625-40-7

10 €

Publicado xa no ano 2002 e galardoado

no seu día pola Asociación de Escritores

en Lingua Galega Memoria para Xoana

articúlase como un exercicio narrativo

no que unha muller lle relata en voz

alta, a unha filla que agarda e que

nacerá axiña, o pasado da súa familia,

as raigames nas que se afonda nunha

liñaxe, con aberta preheminencia

do feminino, marcada polo esforzo e

orgullo superador de seculares atrancos

ata o tempo presente, tecendo unha

cadea intanxíbel de vida que vai desde

Pepa a Toupa ata Xoana, pasando

por Rosa Pérez, Carolina, Carme e a

protagonista, todas a teceren un soño

propio –esa memoria recorrente–

que entenden necesario para a

supervivencia.

Un libro cheo de matices épicos e

con axustadas doses de emoción,

sensibilidade e tenrura que, ademais,

afonda con sinceridade nas poliédricas

relacións humanas e que mesmo encerra

unha inequívoca dimensión simbólica

e metonímica da nosa historia, de

Galicia e do seu futuro que, loxicamente,

representa esa Xoana que ha de vir,

afortalada xa pola memoria dos seus.

Ramón Caride

O frío azul

Sotelo Blanco Rústica

16 × 21 cm 128 páxinas

ISBN: 978-84-7824-540-6

10,50 €

Galardoada no premio de novela

curta Lueiro Rey hai poucos anos,

Caride ofrece, no ronsel das novelas

de aventuras, as peripecias biográficas

de Lourenzo: un frade e ex militar

desapiadado, agora enclaustrado por

propia vontade no mosteiro de Oseira

nas primeiras décadas do século XVI,

dono dun pasado avolto e certamente

insospeitado.

A este piar xúntaselle o das novelas

góticas pois velaí o obxecto que desata

toda a misteriosa intriga: un anel

misterioso que nos conduce por veces

ao terror, noutras ocasións aos vieiros

da morte –ese frío azul– ou mesmo

á presenza do amor no medio dunha

atmosfera desacougante e cun pano

de fondo tecido cos acontecementos

estraños e angustiosos que

protagonizan os personaxes femininos,

con especial atención Inés ou Xálima e

Ildara. Finalmente, o autor non esquece

o modelo da novela histórica pois

non en van se introducen referencias

do mundo medieval, retratado

con precisión e sendo evocado coa

transparencia necesaria, agromando

aquí e acolá a sombra do Santo Oficio, os

convictos de apostasía, o escurantismo,

os libros prohibidos, os partidarios

de Sabela a Católica e de Xohana a

Beltranexa... Todo serve para esculcar

nas fendas e no máis escuro da alma

humana, tamén para erixir un canto

contra a intolerancia e contra os poderes

inquisitoriais e de todo tipo.

PREMIO ISAAC DÍAZ PARDO

AO LIBRO ILUSTRADO DO ANO

2008 E PREMIO ASOCIACIÓN DE

ESCRITORES EN LINGUA GALEGA

(INFANTIL - XUVENIL) 2008

Xabier P. Docampo e

Xosé Cobas

O libro

das viaxes

imaxinarias

Xerais

Cartonado

19,5 × 29 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-9782-918-8

19,66 €

Se cumprise realizar unha escolla onde

se citasen unha ducia dos supostamente

denominados libros da década, ao

meu ver este título non debería faltar.

Argumentos para xustificar o dito é ben

certo que son moitos mais non viría

mal lembrar, alén desa conxunción,

acaída como poucas, entre imaxe o

texto, a afouteza e o enxeño para se

internar por un universo temático que

pode parecer moi tripado, mais desde o

que se demostra como é posible poder

renovar e volver interesar a un lector

nun texto fonte e clave de todo o que

veu despois como é a Odisea, e por riba

facelo levando canda si a compañeiros

de viaxe como son Cunqueiro, Borges,

Kawabata, Robert Burton ou Bruce

Chatwin, sen deixar de facer chiscadelas

a toda a potencialidade que encerra a

propia tradición oral.

É este un libro dono dunha fulgurante

clareza que se evidencia en cada páxina,

en cada liña. Un libro, en fin, que non é

quen de ocultar a sapiencia e o talento

que o alicerza.

Premio de novela

por entregas de

La Voz de Galicia

Alberto Ramos

Con acuse de

recibo

Biblos

Cartonado

16 × 22 cm 112 páxinas

ISBN: 978-84-937323-9-4

15€

E atrévome coa última recomendación

que é o «rescate» máis recente no

tempo dos que aquí se presentan. Con

el permítome reivindicar a actividade

e presenza do que teño denominado

noutros lugares como autores e autoras

da «factoría Biblos» e que apunta a esa

ricaz promoción de autores novos que

se dan a coñecer ao abeiro do premio

Biblos-Pazos de Galicia para un escritor

menor de 25 anos. Ramos conseguírao,

no seu día, con Dor pantasma (2006)

e Con acuse de recibo, premio de

novela por entregas La Voz de Galicia,

testemuña a súa feliz continuidade no

ámbito creativo.

Esta novela permítelle a Ramos exhibir

as súas dotes como narrador, moi atento

ao meu ver ás técnicas de filiación

cinematográfica, para atreverse con

inequívoca fortuna a artellar unha

orixinal filodetectivesca, erixida sobre

un fondo que esculca na identidade

persoal e familiar, con grande

efectividade no que atinxe ao deseño de

situacións, ao tratamento outorgado a

personaxes e atmosferas que beirean, en

ocasións, a dimensión do misterioso ou

do descoñecido.

Ramón Nicolás

Narrativa

7


Ánxel Vázquez

de la Cruz

Vítor Vaqueiro

Miguel Suárez Abel

Xurxo Borrazás

Narrativa

8

Luz de tebra

«Luz de Tebra é unha obra de rescate. Luz de Tebra vainos

levando, relato a relato, chanzo a chanzo, do frío á

calor, da intemperie a un forno comunal ou a un furancho

dos de loureiro á porta. Ten o peculiar roxarse interior

da ánima, do que arde sen se ver. Luz de Tebra é

un dos libros de contos que enxerta, xa para sempre,

na herdanza das nosas mil e unha noites: Retrincos de

Castelao, Dos arquivos do trasno de Rafael Dieste, Os

biosbardos de Eduardo Blanco Amor, Á lus do candil

de Ánxel Fole, Escola de menciñeiros de Álvaro Cunqueiro…

Desa estirpe é Luz de Tebra. Cando un le este

libro sente o calorífico levedar desa luz da escuridade.

E sente a inconfundíbel felicidade clandestina de

quen é agasallado co bisbar da boca da mellor literatura.».

Manuel Rivas.

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 128 páxinas

ISBN:978-84-9914-151-0

15,80 €

O soño (re)dirixido

Vinte relatos nos que o autor (Vigo, 1948) retoma as obsesións

que caracterizan a súa obra poética e narrativa: o tempo,

o mito a inxustiza inherente ao poder, a memoria, a infancia

e, por riba de todo, a morte inevitable.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 240 páxinas

ISBN: 978-849865-285-7

17,10 €

OUTROS TÍTULOS:

NARRATIVA:

Os nomes da morte

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 268 páxinas

ISBN: 978-84-8288-570-4

21,95€

Os xenerais de África

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 132 páxinas

ISBN: 978-84-8288-267-3

12,10 €

Os espellos do tempo

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 298 páxinas

ISBN: 978-84-9865-115-7

18,05 €

POESÍA:

Informe de gavilla

Galaxia

Rústica

12,5 x 22 cm 84 páxinas

ISBN: 978-84-7154-362-2

8,30 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

A fraga prateada

Galaxia

Rústica

12,5 × 22 cm 140 páxinas

ISBN: 978-84-7154-453-7

8,30 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

GUÍAS:

TOR VAQUEIRO E XOSÉ

MANUEL GONZÁLEZ

REBOREDO

Guía das festas

populares de Galicia

Galaxia

Cartonado

13 × 22 cm 332 páxinas

ISBN: 978-84-8288-130-0

28,98 €

Guía do norte de

Portugal

Galaxia

Rústica

13 × 22 cm 364 páxinas

ISBN: 978-84-8288-476-9

27,08 €

Guía da Galiza máxica,

mítica e lendaria

Galaxia

Cartonado

13 × 22 cm 550 páxinas

ISBN: 978-84-8288-205-5

29,07 €

Nunca te vin chorar

Relata o destino novelesco e misterioso dunha vida marcada pola

busca desesperada de perdón.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 188 páxinas

ISBN: 978-84-9865-281-9

15,20 €

OUTROS TÍTULOS:

VARIOS AUTORES

O quiquiriquí e outras

narracións

Ediciós do Castro Rústica 12,5 ×

19 cm 92 páxinas

ISBN: 84-7492-203-8

5 €

Á venda só en pedido por importe

superior a 9 €

FINALISTA DO PREMIO XERAIS

EN 1991

Sabor a ti

Xerais

Rústica

10 × 20 cm 208 páxinas

ISBN: 978-84-8302-310-5

6,70 €

Á venda só en pedido por importe

superior a 9 €

PREMIO DE NOVELA POR

ENTREGAS DE LA VOZ DE GALICIA

2002

O repenique de Beatriz

Goldar

Ir Indo

Rústica

15 × 24 cm 136 páxinas

ISBN: 84-7680-410-5

16,05 €

OUTROS TÍTULOS:

NARRATIVA:

Contos malvados

Xerais

Rústica

13 × 21 cm 144 páxinas

ISBN: 978-84-8302-206-1

11,10 €

VV AA

Materia prima

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 272 páxinas

ISBN: 978-84-8302-840-7

15,80 €

Pensamento impuros

Xerais

Rústica

14,6 × 22 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-8302-859-9

15,80 €

Ser ou non

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 188 páxinas

ISBN: 84-8288-701-7

15,20 €

Costa Norte/ ZFK

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 372 páxinas

ISBN: 978-84-9865-129-4

19 €

Covalladas.

Prosa vertical

Ademais de ser o subtítulo, «prosa vertical»

di moito do xeito novidoso co que Xurxo Borrazás

(Carballo, 1963) achega unha historia

que salta por riba das palabras. A editorial

defíneo como un libro que produce «asombro»:

«Asombro polo que conta e polo xeito

asombroso en que o fai».

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 168 páxinas

ISBN: 978-84-9865-287-1

15 €

ENSAIO:

Arte e parte. Dos

patriarcas á arte

suicida

Galaxia

Rústica

14 × 21 cm 190 páxinas

ISBN: 978-84-7154-066-9

15,58 €

Narrativa

9

Marica Campo

Confusión e morte

de María Balteira

Teresa Moure

A intervención

Carlos G. Reigosa

A lei das ánimas.

A novela da Santa Compaña

Xoán Manuel Casado

Volta e revolta

4ª EDICIÓN

Edición corrixida e acrecentada. Unha incursión narrativa

no mundo das nosas lendas, máxico e poliédrico; unha

revelación do universo feminino adoito oculto e incomprendido;

o empeño por corporeizar e materializar vellas

personaxes do imaxinario popular...

Baía Rústica 14,5 × 21 cm 144 páxinas

ISBN: 978-84-92630-58-5 11,50 €

Un pianista retirado, unha dermatóloga, o fillo desta,

que é estudante universitario, e mais unha das súas profesoras

na facultade de Historia reúnense para constituíren

un comando artístico. O seu obxectivo é levar a cabo

unha performance ao pé do Courel para sensibilizar a cidadanía

cunha intervención que enlace arte e natureza.

Xerais Rústica 14,5 × 22 cm 288 páxinas

ISBN: 978-84-9914-094-0 15,68 €

O detective Nivardo Castro e o xornalista Carlos Conde son

testemuñas dunha pescuda misteriosa arredor duns crimes

que mobilizan a forza pública e as ánimas da Santa

Compaña.

Galaxia Rústica 14 × 21 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-9865-268-0 15,20 €

XOSÉ LUÍS VÁZQUEZ

SOMOZA

Nube de seda na

Lúa e outros relatos

Xosé Otero di deste libro de

relatos que «A prosa de Xosé

Luís ten algo de máxica, non

é o realismo máxico á usanza,

é a realidade vista polos

cristais máxicos da palabra».

Toxosoutos Rústica

15 × 21 cm 144 páxinas

ISBN: 978-84-92792-28-3

12 €

Luís Manuel García

Mañá

O grito do Ipiranga

Intriga protagonizada por

dous emigrantes galegos no

Brasil; un, investigador que

colabora co Goberno de Isabel

II e, no polo oposto, outro

que é interrogado pola desaparición

do fillo da súa dona.

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 136 páxinas

ISBN: 978-84-9914-119-0

15,80 €

Xoán Manuel Casado, o gran escritor galego falecido aos 52

anos, deixou unha novela inédita. A narración dunha volta

ás orixes a fin de restaurar unha historia familiar oculta.

A Nosa Terra Rústica 116 páxinas

ISBN: 978-84-8341-465-1 12 €

Marcos Calveiro

Settecento

Settecento é un intrigante e

vertixinoso relato, con personaxes

que semellan agochar

sentimentos e intencións tras

dunha máscara de Entroido

e no que soa de fondo o badaleo

de todos os campaniles

de Venecia, alá polo 1739.

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 136 páxinas

ISBN: 978-84-9914-084-1

15,80 €

Xavier Alcalá

Código morse

Nova edición revisada da novela

publicada en 1996. Unha

historia na que as mensaxes

codificadas e o trasmundo

configuran un universo de

misterio. Unha familia garda

un segredo desde os tempos

dun antepasado corsario.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 340 páxinas

ISBN: 978-84-9865-258-1

21,38 €


Jorge Emilio Bóveda

PREMIO ÁLVARO

CUNQUEIRO PARA

TEXTOS TEATRAIS 2009

Narrativa

10

Manuel Rodríguez

Troncoso

Contos, lerias

e rexoubas

O autor trata de reflectir moitas das supersticións

que escoitou durante a súa nenez a persoas

da xeración das súas avoas e bisavoas do

medio rural galego, convencido de que, unicamente

escribíndoas chegan ás xeracións vindeiras.

Ao mesmo tempo é unha homenaxe

sentida e amorosa ás aldeas doentes de Galicia,

que están a punto de morrer, e memoria

de todo o delas xa falecido.

Ir Indo

Rústica

15 × 24 cm 224 páxinas

ISBN: 84-7680-662-3

21,85 €

A vila das ánimas

Xan Ferreira dirixe o seu vello coche nunha noite de trebón cara

a casa da súa ex muller para recoller a última caixa de libros,

tras do divorcio. Detense preto da súa aldea de orixe para pensar

e recapacitar sen saber que está a piques de vivir a noite más

estraña da súa existencia. Novela simbolista onde se conxugan a

ironía, o desacougo, o ambiente das grandes obras románticas,

un forte pouso cultural e literario e uns diálogos contundentes.

Toxosoutos Rústica 200 páxinas

ISBN: 978-84-92792-42-9

14 €

Manuel Lourenzo

Flores de

Dunsinane

Peza sobre a conciencia humana, inspirada nun

clásico: o Macbeth de Shakespeare. O protagonista

é o fillo dun dos compañeiros de armas de

Macbeth, a quen este mandara asasinar. Grazas

á súa astucia, chega a rei de Escocia para,

finalmente, vello e moribundo, recibir a visita

dos seus antecesores, os Macbeth, cos que

revive o seu sanguento reinado.

Xerais

Rústica

14 × 21 cm 48 páxinas

ISBN: 978-84-9914-141-1

12,50 €

Raul Dans

Matalobos

Segunda edición revisada dunha peza teatral

que acadou o premio Rafael Dieste da Deputación

da Coruña no ano 1993. Inclúe un estudo

introdutorio de Daniel Salgado.

UDC

Rústica

13,5 × 21 cm 86 páxinas

ISBN: 978-84-9749-398-7

10 €

Euloxio R. Ruibal

Escena aperta.

Escritos sobre teatro

O dramaturgo, ensaísta, narrador e guionista

Euloxio Ruibal achega nove interesantes textos

nos que analiza El castigo sin venganza, de

Lope de Vega; o personaxe de Don Mendo, de

El alcalde de Zalamea; Divinas Palabras e A pegada

de Valle na dramaturxia actual; a emigración

na obra dramática de Lugrís Freire;

A Soldadeira, de Luís Seoane; a dramaturxia

de Díaz Pardo; As laraxas máis laranxas..., de

Carlos Casares, e os Ecos do teatro oriental na

dramaturxia actual.

Laiovento Rústica

14 × 23,5 cm 164 páxinas

ISBN: 978-84-8487-177-0

16,15 €

Teatro e Humor

11

3ª EDICIÓN

CAMILO GONSAR

Desfeita

As consecuencias da Guerra

Civil e a ditadura na sociedade

galega. Comeza coa pescuda

sobre unha morte acontecida

a raíz da sublevación de

1936. Publicada por vez primeira

en 1983.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 240 páxinas

ISBN: 978-84-9865-220-8

16,15 €

PREMIO

NACIONAL DE

NARRATIVA 2009

KIRMEN URIBE

Bilbao-New York-

Bilbao

Aborda a historia de tres xeracións

dunha mesma familia.

Como pano de fondo, o Atlántico

e a perda dunha forma de

vida vinculada ao mar. Tradución

de Isaac Xubín

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 184 páxinas

ISBN: 978-84-9914-100-8

16,15 €

EDITH WHARTON

A idade da

inocencia

Retrata as escasas oportunidades

das mulleres na sociedade

norteamericana a finais

do século XIX. Introdución de

Patricia Fra e tradución de Mª

Fe González Fernández.

Sotelo Blanco Cartonado

14 × 21,5 cm 502 páxinas

ISBN: 978-84-7824-586-4

19 €

BIBLIOTECA COMPOSTELA

KAZUO ISHIGURO

Nocturnos

Co leit motiv da música explora

as relacións entre o

amor e o paso do tempo. Os

personaxes son mozos músicos

de café e estrelas en decadencia.

Traducido por María

Alonso Seisdedos.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 216 páxinas

ISBN: 978-84-9865-282-6

16,15 €

ANNA GAVALDA

Unha bonita

escapada

Tres irmáns escapan dunha

voda para esquecer por unhas

horas fillos, parellas e divorcios

e darse o agasallo dunha

xeira de liberdade. Tradución

de Mª Dolores Torres París.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 124 páxinas

ISBN: 978-84-9865-279-6

12 €

Foto: Santos-Díez

VV AA

Camiñan descalzas

polas rochas

Contribución dunha vintena

de autoras, escritoras e artistas

plásticas, á campaña

de Amnistía Internacional

«Non máis violencia contra

as mulleres».

TrisTram

Rústica

14 × 21cm 123 páxinas

ISBN: 978-84-89377-88-2

15,50 €

PREMIO MANUEL

MARÍA DE TEATRO

INFANTIL

Xosé A. Neira

Cruz

Sopa de

xarope de

amora

«Comedia áxil e divertida», a dicir

dos membros do xurado do

premio, «protagonizada por personaxes

estrambóticos que actualizan

algúns dos tradicionais

contos de fadas creando unha

atmosfera que estimula a imaxinación».

Conta a historia do doutor

Amorodo, un científico que

recibe encargos un tanto estrafalarios

das casas reais.

Xerais Cartonado

15,5 × 23 cm 88 páxinas

ISBN: 978-84-9914-147-3

13,50 €

Xohán Xabier

Bladomir

Cabanas

Breve

dicionario

galego

de termos

teatrais

A diferenza doutros manuais

deste estilo, o Breve Dicionario

Galego de Termos Teatrais presenta

unicamente contidos relacionados

co proceso teatral,

isto é, xéneros, elementos compositivos

dunha obra, recursos,

movementos dramáticos, partes

dos teatros e personaxes tipo ou

recorrentes.

Toxosoutos Rústica

176 páxinas

ISBN: 978-84-92792-48-1

12 €

Caryl Churchill

Catro pezas.

O sétimo ceo/

Mozas de

primeira/Lonxe/

De serie

Catro pezas da dramaturga británica

Caryl Churchill (Londres,

1938), autora fundamental no

teatro do século XXI que combina

o compromiso social e a experimentación

teatral. Escritas

en momentos diferentes e con

rexistros diversos que mostran

como as relacións de poder manteñen

ou provocan outras de dominación

e submisión. Tradución

e limiar de Manuel F. Vieites.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 484 páxinas

ISBN: 978-84-9865-288-8

20,90 €

Casahamlet

Nº 12

Artigos de Alfonso Becerra de

Becerreá, Carmen Abizanda,

Carlos Álvarez-Ossorio, Xosé

Manuel Beiras, Santiago Fernández,

Isaac Fereira, Manuel

Lourenzo, Antón Meilán, Begoña

Muñoz, Henrique Rabuñal,

Xosé Manuel Sánchez Rei, Margarita

Santos e Fidel Vidal. No

apartado de Creación, pezas de

Marcos Abalde Covelo. Eva F. Ferreira,

Teresa González Costa,

Carlos Labraña, Manuel Lourenzo,

Jacobo Paz, Olivia Pena, Gustavo

Pernas, Xesús Pisón, Rubén

Ruibal e Roi Vidal.

Referencia: 06-0148-181

5 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

IV Premio

Diario

Cultural

de Teatro

Radiofónico

Recolle os textos de Vanesa Martínez

Sotelo e Begoña García Ferreira,

gañadoras do IV Premio

de Teatro Radiofónico «Diario

Cultural» da Radio Galega coas

súas obras Indoor (Premio do Xurado)

e O vento da illa (Premio da

Audiencia). O libro cedé coeditado

por Xerais e a Radio Galega

inclúe os textos e as gravacións

da obra finalista Nunca me esquecerei

de ti de David Rodríguez

Rodríguez.

Xerais

Rústica

14 × 21 cm 80 páxinas

ISBN: 978-84-9914-144-2

15,55 €


Novoneyra, a voz ética e poética que xorde do Courel

Poesía

12

OMAR KHAYYAM

Rubaiyat

Edición e ilustracións do artista

e poeta Correa Corredoira,

quen comenta que «As Rubaiyat

(...) trataban dun pracer

destemido, dun dionisismo

que falaba coa morte con naturalidade

e concisión, economía

da sintaxe».

Baía

Rústica

13 × 19,5 cm 104 páxinas

ISBN: 978-84-92630-62-2

12 €

CARLOS RODRÍGUES

BRANDÃO

A senda da estrela

Subtitulado «Poemas de Galicia

e do Camiño de Santiago».

O autor (Río de Xaneiro,

1940) cursou Psiocoloxía

e máis tarde tornouse un antropólogo

especializado en

estudos rurais.

Toxosoutos Rústica

15 × 21 cm 128 páxinas

ISBN: 978-84-92792-31-3

11 €

MIGUEL HERNÁNDEZ

25 poemas

ilustrados

Escolma de Antonio Rubio e

Manuela Rodríguez feita co

gallo do centenario do nacemento

do poeta. Vinte e cinco

artistas traducen os versos

á súa arte.

Kalandraka Cartonado

22 × 22 cm 108 páxinas

ISBN: 978-84-92608-29-4

28,50 €

XXII PREMIO NACIONAL

DE POESÍA XOSEMARÍA

PÉREZ PARALLÉ

Ramón Neto

A estación única

dunha illa

Primeiro poemario e libro publicado de Ramón Neto (A Illa, 1975). O

xurado do premio estaba composto polo poeta e artista plástico Baldo

Ramos; a ex directora da Biblioteca de Narón, Carmen Bar, e a gañadora

da anterior edición do galardón, Susana Sánchez Airís.

Espiral Maior Rústica 14 × 21 cm 74 páxinas

ISBN: 978-84-92646-40-1

14 €

Modesto Hermida García

No fío da navalla e

outros poemas

Segundo afirman os prologuistas, «Modesto vive a vella e rica fala familiar

das terrras de Cea e así, esa lingua coa que esgaza o silencio aparece

fonda e vizosa, rica e cunha enxebreza que ole a morea de bagazo

fumegante e vaporoso ou a arrecendo e brava xesta montesía. Un

valor o da lingua auténtica, da tradición e sabedoría, que se converte

en presenza necesaria nunha voz que se prece de querer ser persoal

e nosa. A súa voz, as súas palabras, xorden desde o fondo latexar da

caste nuhna expresión propia, por veces sublime».

Ir Indo Rústica 12 × 20 cm 112 páxinas

ISBN: 978-84-7680-661-6

15 €

XII PREMIO DE POESÍA

CONCELLO DE CARRAL 2009

Eli Ríos

Nós escoitando o

badalo de Marienplatz

Primeira obra publicada de Eli Ríos. Con prólogo de Alfredo Ferreiro,

quen fala da serie de «fotogramas domésticos» cos que a poeta pretende

representar a abismal profundidade da existencia. No 2009 Eli

Ríos acadou tamén o IV Certame de Poesía Erótica «Illas Sisargas» co

libro Rúa da cancela, escrito canda Eduardo Estévez.

Espiral Maior Rústica 14 × 21 cm 74 páxinas

ISBN: 978-84-92646-34-0

12 €

Mariña Pérez Rei

Paquidermo

Poemario que recrea con detalle o universo interior da autora e centra

nas súas preocupacións constantes: o amor pola natureza, a feminidade,

a reflexión sobre a continxencia e a creación literaria. Poesía

de estilo preciso, sintacticamente sinxela e de palabras sopesadas.

Bubela Rústica 14,5 × 22 cm 88 páxinas

ISBN: 978-84-937176-4-3

13,50 €

Antón Patiño

Universo Novoneyra.

A poética do intre

Ensaio lúcido e revelador que afonda nas raiceiras poéticas e na

tensión humana da escrita visual de Novoneyra. O pintor e escritor

Antón Patiño (Monforte, 1957) elabora nas páxinas deste

libro unha biografía ética e estética do poeta do Courel. Anexo

documental con fotos, gravados e textos inéditos.

Espiral Maior Rústica 14 × 21 cm 208 páxinas

ISBN: 978-84-92646-39-5 13 €

Carlos Paulo Martínez Pereiro

A man que

caligrafando pensa.

Do plástico-escritural e da

manuscrita novoneyriana

Ensaio sobre a manuscrita caligráfica de Uxío Novo Neyra, que é

contextualizada tanto no espazo xeral das relacións pástico-escriturais

de Oriente e Occidente como no ámbito máis particular

do exercicio da poesía visualizante e caligráfica.

UDC Rústica 13 × 20 cm 178 páxinas

ISBN: 978-84-9749-403-8 13 €

Carmen Blanco

Novoneyra: Un

cantor do Courel a

Compostela.

O poeta nos lugares dos

seus libros

Nova achega de Carmen Blanco á figura a obra de Uxío Novoneyra.

Faino desta volta cun novo enfoque. «Tratei de trazar o

entrelazo trazado polo poeta »; di a autora, antes de adentrarse

nos lugares e na poesía dos seus libros.

Toxosoutos Rústica 11 × 16,5 cm 210 páxinas

ISBN: 978-84-92792-39-9 9 €

UXÍO NOVONEYRA

Dos soños teimosos

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 112 páxinas

ISBN: 978-84-9914-121-3

15,80 €

UXÍO NOVONEIRA

Os Eidos. O libro do

Courel

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 240 páxinas

ISBN: 978-84-9914-120-6

15,01 €

UXÍO NOVONEYRA

Poemas da doada

certeza i este brillo

premido entre as

pálpebras

Espiral Maior Rústica

14,5 × 20,5 cm 78 páxinas

ISBN: 84-88137-39-7

14 €

UXÍO NOVONEYRA

Tempo de elexía

Alvarellos Cartonado

13 × 21 cm 124 páxinas

ISBN: 978-84-89323-38-4

19 €

UXÍO NOVONEYRA

Do Courel a

Compostela

Galaxia Cartonado

17 × 24 cm 136 páxinas

ISBN: 978-84-9865-271-0

19 €

XOSÉ LOIS GARCÍA

Uxío Novoneyra.

Home e terra

Toxosoutos Rústica

15 × 23,5 cm 228 páxinas

ISBN: 978-84-92792-35-1

15 €

Desde o ámbito mítico da serra do Courel agroma un compromiso

ético e poético que nestes días nos achegan ás reedicións da obra de

Uxío Novoneyra e os ensaios que tratan dela e do autor.

VICENTE REBOLEIRO

Prenderei a lareira

Baía

Rústica

13 × 19,5 cm 160 páxinas

ISBN: 978-84-92630-61-5

14,40 €

ESPERANZA MARIÑO

DAVILA

«Dicionario» Uxío

Novoneyra

Tresctres

Rústica

15 × 21 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-92727-13-1

13 €

FRAN ALONSO

+11

Folerpas de

Novoneyra.

Biografía e antoloxía

Xerais

Rústica

14 × 19,5 cm 136 páxinas

ISBN: 978-84-9914-122-0

10 €

CARLOS SEIJO

Canto de

permanencia

Audiovisual con tres traballos.

Asociación Socio Pedagóxica

Galega

Referencia: 05-0138-253

10 €

ANTÓN LOPO

A distancia do lobo.

Biografía de Uxío

Novoneyra

Galaxia

Rústica

13,5 × 19 cm 164 páxinas

ISBN: 978-84-9885-266-6

9 €

ARTURO CASAS

Uxío Novoneyra.

Antoloxía poética

DVD

Galaxia

Rústica

13,5 × 19 cm 156 páxinas

ISBN: 978-84-9865-272-7

10 €

CARMEN BLANCO

Uxío Novoneyra

A Nosa Terra Cartonado

18 × 11cm 104 páxinas

ISBN: 978-84-8341-420-0

9 €

XOSÉ LOIS GARCÍA

Uxío Novoneyra.

Revisitado

Xerais

Rústica

13 × 21 cm 320 páxinas

ISBN: 978-84-9914-105-3

16,15 €

XULIO CALVIÑO

Uxío Novoneyra e

os motivos de circe

Espiral Maior Rústica

14 × 211 cm

98 páxinas

ISBN: 84-89814-53-8

12 €

MANUEL CASTELAO

Novoneyra/Celso

Emilio

Laiovento

Rústica

14 × 21 cm 240 páxinas

ISBN: 978-84-8487-180-0

18,05 €

ARTURO CASAS (ED.)

Antoloxía

consultada da

poesía galega

1976-2000

Tris-Tram

Rústica

19,5 × 22,5 cm 708 páxinas

ISBN: 84-89377-46-4

37,53 €

* Para obter máis información

sobre o contido de cada

un destes títulos consulte

www.biblosclube.com

17 de maio

13


Manuel Guisande e José Tomás

Primeiros títulos da

colección Rodribico

3-7

3-7

Infantil e Xuvenil

14

A editorial Baía vén de publicar cinco dos dez títulos

dunha nova colección dirixida a pequerrechos. Está

protagonizada por Rodribico, unha pega marza que ten

a súa casiña nunha fraga. Entre baño e baño, comida

e comida, que son as dúas cousas que máis lle gustan,

vive moitas experiencias e invita a coñecer todo o que

aprende nas súas aventuras de recoñecemento do

mundo que a rodea. Os textos son do xornalista Manuel

Guisande e as ilustracións de José Tomás.

Rodribico aprende a voar

ISBN: 978-84-92630-47-9

Rodribico e a noite

ISBN: 978-84-92630-49-3

Rodribico e o mar

ISBN: 978-84-92630-50-9

Rodribico no circo

ISBN: 978-84-92630-52-3

3-6

Á VENDA EN

AGOSTO

Armando Quintero e

Géraldine Alibeu

Viches o león?

Con incansable teimosía, unha ra trata de dar co paradeiro do

león e vai facer esta pregunta a cada un dos animais cos que se

atopa ata completar unha especie de crebacabezas de criaturas

da selva, cuxas respostas se converten en pequenas pistas. O

león ten unha fixación que intriga moito a todos: alcanzar a Lúa.

OQO

Cartonado

25 × 23 cm 48 páxinas

ISBN: 978-84-9871-230-8

12,90 €

2º PREMIO DO MINISTERIO

DE CULTURA AO LIBRO

MELLOR EDITADO No 2009

Eva Montanari

Cantas pingas na

cidade!

O texto recrea cunha especial carga poética a aventura que emprenden

dez pequenas pingas coas que se inicia unha chuvieira

que descarga na cidade. A viaxe permite coñecer unha galería

de personaxes singulares e entrañables aos que a irrupción da

chuvia non entorpece nin amedrenta os seus plans e que cobran

vida no papel a través do traballo plástico de carácter escultórico

desta autora italiana que tamén é ilustradora.

OQO

Cartonado

25 × 23 cm 36 páxinas

ISBN: 978-84-9871-152-3

11,90 €

3º PREMIO DO MINISTERIO

DE CULTURA AO LIBRO

MELLOR EDITADO No 2009

Isabel Minhós Martins

Os mil brancos dos

esquimós

A autora achégase ao pobo esquimó a ás súas actividades cotiás,

no interior dos iglús, percorrendo paisaxes xeadas ou navegando

en kaiak. Un neno esquimó conta que as xentes do seu pobo

son quen de distinguir mil tons de brancos, diferentes uns doutros:

branco pinga, branco folerpa, branco nube... Ilustracións

de Madalena Matoso.

OQO

Cartonado

25 × 23 cm 36 páxinas

ISBN: 978-84-9871-216-2

11,90 €

+5

Infantil e Xuvenil

15

Rodribico visita a cidade

ISBN: 978-84-92630-56-1

3-7

+4

Baía

Rústica

15,5 × 19 cm 32 páxinas

6,95 € cada título

Á venda só en pedido conxunto por

importe superior a 9 €

Ana Tortosa e Cecilia Varela

Coas mans baleiras

É o aniversario de Mario, e Alba está convidada a merendar na súa

casa. Aínda non sabe que regalarlle e polo camiño vai pensando

nun agasallo para o seu amigo. Pero non é doado decidirse cando

se quere facer un regalo especial, deses que non se compran.

OQO

Cartonado

25 × 23 cm 36 páxinas

ISBN: 978-84-9871-236-0

12,50 €

Mar Pavón e Alessandra

Cimatoribus

A vella lulula

Esta velliña decide facer a súa coada diaria, a pesar do augurio

de tormenta da que é advertida pola súa cerdeira, o patinete,

o sacho, o pozo do seu xardín, o balancín e incluso o seu loro e

cadelo. Un divertido conto onde a través do xogo e a adiviñanza

o lector queda atrapado desde o primeiro intre para resolver

que o importante non é oír, senón saber escoitar.

OQO

Cartonado

25 × 23 cm 48 páxinas

ISBN: 987-84-9871-250-6

12,90 €

Fina Casalderrey

¡Un can no piso!

¡Un can no piso!, berraron papá e mamá... Pero Tom é unha bola

de pelos que non fai dano a ninguén... Ilustracións de Kristina

Sabaite.

Galaxia Cartonado

16 × 20 cm 36 páxinas

ISBN. 978-84-9865-274-1

9,30 €


BANDA DESEÑADA

BANDA DESEÑADA

+8

Pinto & Chinto

Un sorriso para achegar o sono

+7

OUTROS TÍTULOS DE RELATOS BREVES:

Infantil e Xuvenil

16

Á VENDA EN

AGOSTO

Bruno Heitz

Historias de Mestre

Raposo

O autor adaptou ao cómic o gran clásico fancés protagonizado

por Román de Renart, Menstre Raposo, un ousado e descarado

personaxe que nas súas trepidantes aventuras se cuestiona

a orde establecida. Divertidas viñetas que reflicten unha sociedade

animal e antropomórfica. A tradución é de David Gippini.

Faktoría K de Libros Cartonado

23 × 31 cm 56 páxinas

ISBN. 978-84-96957-81-7

15 €

Guy Delisle

Luís vai á praia

Cómic sen texto que narra un día na vida dun cativo, pouco máis

que un bebé, ante a emoción de pasar un día na praia. Ilustracións

para esbozar un sorriso diante dos incómodos métodos

para espertar ao somnolento pai, as caídas e xogos coa pelota

que acaban por molestar a algún que outro bañista, a incursión

entre as ondas... ata que chega o temido momento de atoparse

perdido nun quebracabezas de toallas e xentío.

Faktoría K de Libros Cartonado

23 × 31 cm 48 páxinas

ISBN. 978-84-96957-85-5

14 €

Nicolás Arispe

O insólito ascenso

de madame Pôl

Cando Madame Pôl se ofreceu como voluntaria, nin ela nin o mago

poderían supoñer que unha corrente de vento inesperada e

unha ventá, inoportunamente aberta, causarían tal desastre...

Historia divertida e surrealista, na que as ilustracións teñen un

peso importante para complementar a brevidade do texto. Traducido

por Silvia Pérez.

Faktoría K Cartonado 16 × 24,5 cm

ISBN: 978-84-96957-88-6

13 €

36 páxinas

Contos

para nenos

que dormen

deseguida

Quince relatos breves nos que Carlos López

(Chinto) aposta unha vez máis pola orixinalidade,

o guiño intelixente e o desafío á imaxinación

para adentrarse no mundo dos cativos

con envexable sentido do humor. Pola súa banda,

co seu trazo atinado David Pintor (Pinto)

convértese nestas páxinas en intérprete visual

do talento literario do autor.

Kalandraka Cartonado

15 × 23,5 cm 64 páxinas

ISBN: 978-84-8464-700-3

13 €

PREMIO MERLÍN

DE LITERATURA

INFANTIL 2007

CARLOS LÓPEZ GÓMEZ

Minimaladas

Xerais

Cartonado

20,5 × 18,5 cm 64 páxinas

ISBN: 978-84-9782-672-3

12,85 €

PINTO & CHINTO

Novas minimaladas

Xerais

Cartonado

18,5 × 20,5 cm 64 páxinas

ISBN: 978-84-9782-931-1

12 €

Infantil e Xuvenil

17

+8

+11

Pepe Cáccamo e Manuel

Pizcueta

Un home impuntual

É a historia dun home que ao longo de súa vida sempre chegou

tarde a todo e teme que este desarranxo mesmo lle faga chegar

fóra de hora á cita coa propia morte. Un caso narrado de xeito

tal que lembra a queles colmos que primeiro suscitan un sorriso

e logo fan abrochar a reflexión.

Galaxia Cartonado

16 × 21,5 cm 32 páxinas

ISBN: 978-84-9865-283-3

11,50 €

Arturo Abad e Gabriel

Pacheco

Taller de corazóns

Matías arranxa corazóns xeados quentándoos nunha estufa de

leña; os rotos cóseos con agulla de prata; e os que se poñen tristes

coas lembranzas do pasado, axústaos cunha chave inglesa.

Un protagonista adorable para unha historia conmovedora

e chea de tenrura sobre a xenerosidade sen límites do amor.

OQO

Cartonado

22 × 28 cm 32 páxinas

ISBN: 978-84-9871-246-9

14 €

Mar Guerra

Xenaro e a

hucha do

indiano

Nova andanza de Xenaro Conese Maiúsculo

onde nada é o que semella, nin sequera

a hucha do indiano. Terá que enfrontarse

cos malos malísimos irmáns Lourido, aturar

unha nena nova na clase, resolver o misterio

da Horta dos Reis e, por riba, aturar as

intrigas do seu amigo da alma Flipe Efes

que se comporta dun xeito máis que estraño.

Ilustracións de Fernando Llorente.

Xerais

Rústica

14 × 19 cm 240 páxinas

ISBN: 978-84-9914-133-6

12 €

Abraham Carreiro

As espiñas do

porco espiño

Colección «Contos que len outros nenos do mundo».

Conto popular dos indios chipewa, do Canadá,

protagonizado por un porco espiño sen espiñas, un

oso, un lobo, un reno, unha curuxa, un raposo e un

esquío. Farto de escapar dos ataques do oso e máis

do lobo, o porco espiño argalla unha idea xunto cos

seus amigos para poderse zafar deles.

A Nosa Terra Rústica 28 páxinas

ISBN: 978-84-8341-457-6

9 €


Manuel Rivas M. Núñez Singala Francisco Castro

Infantil e Xuvenil

18

Todo ben

Primeira novela de Manuel Rivas que 25 anos despois da

súa publicación por vez primeira acada unha segunda vida

logo dunha completa revisión polo autor. A obra mantén a

cerna dunha historia que se move en «serie negra»; cunha

singular ambientación no Brasil e coa corrupción no fútbol

e na política como coordenadas temáticas principais.

Xerais

Rústica

13 × 21 cm 136 páxinas

ISBN: 978-84-9782-631-0

9,80 €

Menú de enganos

Para a editora este volume é «un dos libros máis sorprendentes

de todos cantos se teñen publicado na nosa lingua

nos últimos anos». Fala de «historias gorentosas, para

darlle gusto ao noso padal».

Galaxia

Rústica

14 × 21 cm 116 páxinas

ISBN: 978-84-9865-290-1

11,80 €

O segredo de

Marco Polo

O autor viaxa á Venecia do século XIII para construír unha

historia de amor entre un soldado e unha pricipesa, cuxas

vidas están controladas por un pai e un tío dominantes. O

idilio semella imposible ata que entra en xogo un Marco

Polo que vai axudar aos amantes, na súa derradeira aventura

contra o final da súa vida.

Galaxia

Rústica

14 × 21 cm 212 páxinas

ISBN: 978-84-9865-297-0

9,50 €

XESÚS M. MARCOS

O esconxurador

A editorial preséntaa como

unha novela que «arrecende

a medo, intriga e pasado,

tres dos mellores ingredientes

para manter o lector

preso a unha cadeira, co libro

aberto».

Galaxia

Rústica

14 × 21 cm 108 páxinas

ISBN: 978-84-9865-253-6

11 €

José Manuel Trigo

O burato do

inferno

Novela gráfica con ilustracións en

branco e negro de Ramón Trigo. Un

antigo pirata de costa que se atopa

ás portas da morte cheo de remordementos

manda chamar ao seu fillo,

ao que abandonara cando era un neno,

para entregarlle uns documentos

coas súas derradeiras vontades. Con teimosía,

o rapaz terá que eludir diversas

manobras ata procurar que prevaleza

a verdade.

Faktoría K

Cartonado

18,5 × 25,5 cm 104 páxinas

ISBN: 978-84-96957-63-3

16 €

Á VENDA EN

AGOSTO

NOVELA GRÁFICA

PREMIO

LAZARILLO 2009

MARCOS CALVEIRO

O pintor do

sombreiro de malvas

Un adolescente é enviado de

París a Auvers, en 1890. Coñecerá

a Vincent, un pintor

do que se fará inseparable,

acompañándoo na súa loita

contra os convencionalismos.

Xerais

Rústica

14 × 22 cm 184 páxinas

ISBN: 978-84-9914-135-0

12,50 €

FINALISTA DO PREMIO

FUNDACIÓN CAIXA

GALICIA DE LITERATURA

XUVENIL 2009

ELENA GALLEGO ABAD

Dragal

Acaroado na fachada da igrexa

de San Pedro, o dragón de

pedra agarda que chegue o

tempo no que Dragal recobre

a vida. Hadrián é o elixido

para conseguir que se cumpra

a profecía.

Xerais

Rústica

14 × 22 cm 264 páxinas

ISBN: 978-84-9914-134-3

10,45 €


Andrés Torres Queiruga

Os libros da Fundación Bautista Álvarez

Biblos incorpora á súa oferta o

material documental da Fundación

Bautista Álvarez de Estudos

Nacionalistas, centro de referencia

sobre o nacionalismo galego.

Nesta primeira escolla figuran a

revista Terra e Tempo, cabeceira

historica que recolle achegas para

a comprensión do acontecer actual

das máis variadas temáticas desde

unha óptica galega.

Tamén un volume dedicado á

memoria de Moncho Reboiras e dous

DVD, un deles sobre as viaxes do

poeta da Terra Chá e o outro sobre

a lingua e o que o galego precisa.

Medio século de pop-rock

feito en Galicia

Historia e Ensaio

20

Historia e Ensaio

21

Repensar o mal.

Da poneroloxía á

teodicea

Torres Queiruga (Aguiño, 1940) enfronta o problema

do mal en coherencia crítica coa cultura secular

destes tempos, asunto que estaba xa na orixe

do seu libro anterior Recuperar a salvación. Racha

co universo mítico de paraísos e demos e, insistindo

en que todo o mal nace do funcionamento autónomo

do mundo e da liberdade, afirma a inevitabilidade

do mal.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 522 páxinas

ISBN: 978-84-9865-289-5

27,55 €

VV AA

Terra e Tempo Nº

149-152

Ademais dunha entevista a Otelo Saraiva de Carvalho e un

dossier sobre Uxío Novoneyra, este exemplar da Revista

galega de pensamento nacionalista inclúe traballos sobre

economía (crise económica, financiamento e deselvolvemento

rural), cultura (Ramón Cabanillas, Eduardo Blanco

Amor, a biblioteca de Castelao), pensamento (Imperio

& Imperialismo), política internacional (Honduras) e

viaxes (cun traballo de Marica Campo sobre o Val do Mao).

Fundación Bautista Álvarez Rústica

21 × 30 cm 154 páxinas

Referencia: 06-0147-352

18 €

CADERNO+ DVD

María Pilar García Negro

O decálogo que

a lingua galega

precisa

A doutora en Filoloxía Románica e profesora da Universidade da

Coruña María Pilar García Negro aborda en dez puntos os importantes

motivos para dar por certa unha «nova normalidade» e

«naturalidade» no uso do galego. A autora apela á «política do

triplo V: o exercicio da voz (galego en toda a parte), do voto (pór

o galego en todos os lugares e usos de que carece) e do veto firme

a calquera acción ou tentativa de represión». No DVD, unha

entrevista de 30 minutos con María Pilar García Negro.

Fundación Bautista Álvarez Rústica 14,5 × 16 cm

Referencia: 05-0139-352

10 €

Fernando F. Rego

50 anos de pop, rock e

malditismo na música galega

Obra que recompila o mellor do pop-rock galego desde a súa alborada. Un

traballo feito devagar que intenta inocular o virus da paixón pola música.

Con capítulos independentes por cada grupo ou solista, análise individualizada

da súa discografía, para rematar con algunhas colaboracións temáticas.

Toxosoutos Rústica

14 × 24 cm 410 páxinas

ISBN: 978-84-92792-38-2

23,75 €

DOMINGO R. TEIJEIRO

O concello de

Celanova durante a

Segunda República

(1931-1936)

Estudo da xestión desenvolvida

polo concello durante os

anos da República a través da

creación de importantes infraestruturas.

Ir Indo

Rústica

16 × 21,5 cm 220 páxinas

ISBN: 978-84-7680-657-9

20,90 €

JESÚS J. BLANCO ROSAS

Galicia Emigrante.

Prensa e radio no exilio

galego. A pegada de

Luís Seoane

O exilio e a emigración dotáronse

de medios de comunicación

propios. Unha historia

heroica do traballo de

centos de galegos e galegas.

A Nosa Terra Rústica

368 páxinas

ISBN: 978-84-8341-469-9

21,66 €

J. L. NOVO CAZÓN E M.

ROCA CENDÁN (Coord.)

Avelino Fernández.

Memorias dun mestre

itinerante

Alonso Montero cualificouno

como unha «Autobiografía

novelada dun represaliado

antifranquista». Un dos tantos

perdedores «camuflado»

canda a represión.

I. E. Chairegos Rústica

16,5 × 24 cm 396 páxinas

ISBN: 978-84-936797-1-2

15 €

F. ARRIBAS, J. M.

BLANCO E M. SAAVEDRA

Cruceiros, cristos e

cruces de Muras

Di Darío Xohán Cabana no limiar,

«con infinita paciencia

e atención foron construíndo

este tesouro, este arquivo

enorme que é o Catálogo

de cruceiros».

I. E. Chairegos Cartonado

17,5 × 24,5 cm 360 páxinas

ISBN: 978-84-936797-3-6

15 €

VV AA

Moncho Reboiras.

O nacionalismo galego

nos anos 70

Vinte e cinco autores que compartiron tribulacións e militancia

recompoñen coas súas colaboracións unha etapa

crucial do nacionalismo galego arredor da figura de Moncho

Reboiras, asasinado o 12 de agosto de 1975.

Fundación Bautista Álvarez Rústica

13 × 18 cm 244 páxinas

Referencia: 01-0056-352

18 €

DVD

Peregrinaxes.

Viaxando con

Manuel María

Percorrido polas «viaxes» de Manuel María, «home amante dos

camiños que andou», en palabras de Lois Diéguez, autor do guión.

Trátase dunha produción feita para dar a coñecer a andaina do

autor da Terra Chá que despois describiu en textos poéticos. «Percorrela

coa imaxe e a palabra é seguir viaxando con Manuel María.

Porque el sempre estará onde a nación latexa», asevera Diéguez.

Corenta e cinco minutos de duración.

Fundación Bautista Álvarez

Referencia: 05-0140-352

10 €

Mª PILAR RÍO CORBACHO

El refranero y el santoral: un

santo y un refrán para cada día

Estudo a fondo dun amplo conxunto de refráns

haxiográficos, que aparecen relacionados non

só coa festividade correspondente, senón tamén

coas análises meteorolóxicas vinculadas

a eles. Proporciona abundantes exemplos de

paremias en catro idiomas: castelán, galego,

catalán e francés.

Hércules Cartonado

22 × 30 cm 448 páxinas

ISBN: 978-84-92715-23-7 82 €

VV AA

O deporte na Coruña

Percorrido pola historia do deporte local. Como

chegaron os distintos deportes, como foron

xurdindo as agrupacións e federacións, os

clubs e, por descontado, os grandes deportistas

desta cidade nas máis variadas modalidades

deportivas. E sen esquecer unha andaina polas

distintas instalacións, desde as vellas pistas do

Leirón ata a recente Casa da Auga.

Hércules Cartonado

22 × 30 cm 200 páxinas

ISBN: 978-84-96314-94-8 29, 54 €


Guías

22

Miguel Anxo

Martínez Oubiña

O discurso dos

afluentes.

Viaxes polas

aldeas e lugares

do Salnés

Contaxiado dunha «paixón voraz pola literatura

de viaxes e pola aventura», Martínez Oubiña

descobre neste volume os segredos dunha

das comarcas máis turísticas de Galicia. Faino

de xeito que toman a palabra as cousas pequenas

que pertencen ao patrimonio natural

e material daquelas terras do Salnés.

A Nosa Terra Cartonado

11 × 16 cm 342 páxinas

ISBN: 978-84-8341-423-1

20,90 €

Martín Álvarez González

(Ourense, 1974) é profesor de

Cociña do Instituto de Ensino

Secundario de Vilamarín

(Ourense). Preside a Asociación

Cultural As Ortigas, un

colectivo que loita por

prestixiar as propiedades

da planta urtica dioica.

O seu libro 45 recetas con

ortigas (Alvarellos Editora)

foi recoñecido no 2006 con

dous premios Gourmand:

como mellor monográfico

gastronómico editado en

español e Medalla de Honra do

xurado internacional. É tamén

autor de Estrugas (2006),

O barquilleiro d’olvido

(2009), colaborador desde

2007 da revista Auria e foi

nomeado no 2010 Confrade de

Honra da asociación «Amigos

da Urtiga» de Portugal «O

meu obxectivo é espertar no

lector a sensibilidade por

amar todo aquilo que forma

parte da nosa cultura, para así

conservalo e deixárllelo como

legado ás xeracións futuras».

Martín Álvarez González

Guía secreta da

gastronomía de

Galicia

...Ourense

A editorial Alvarellos principia con este título unha peculiar viaxe

gastronómica, que seguirá de aquí a pouco nas restantes provincias

galegas. Faino desta volta da man de Martín Álvarez, chef e profesor

de cociña, autor de 45 recetas con ortigas, obra coa que obtivo dous

premios Gourmand no 2006. Percorre romarías e mercados onde recolle

tradicións, receitas e usos culinarios. Peixes, produtos da horta, licores,

pans, larpeiradas... e tamén suxerencias de establecementos onde

degustar pratos únicos.

Alvarellos Rústica 18 × 18 cm 138 páxinas

ISBN: 978-84-89323-43-8

15,20 €

SEGUNDA EDICIÓN

MARTÍN ÁLVAREZ

45 recetas con ortigas

Alvarellos

Rústica

18 × 18 cm 100 páxinas

ISBN: 84-89323-07-0

15,20 €

Guías

23

TÍTULOS ANTERIORES DA COLECCIÓN AS VIAXES

LOIS DIÉGUEZ

Viaxe ás terras

encantadas de Lemos

Un percorrido privilexiado entre as

xentes do Val do Lemos.

380 páxinas

ISBN: 84-89976-94-5

16,63€

FRANCISCO X. FERNÁNDEZ

NAVAL

Unha viaxe á procura do

solpor

Mitos, viaxes e olladas sobre unha terra

con fin.

208 páxinas

ISBN: 84-89976-13-9

16,63 €

XOSÉ M. MARTÍNEZ OCA

Dos camiños de arrieiros

ós pazos da Ulla. Terra de

Montes e Tabeirós

Unha viaxe a terras centrais e abertas

a un pasado de esplendor.

198 páxinas

ISBN: 84-95350-26-2

16,63 €

XULIO VALCÁRCEL

No corazón de Galicia.

Viaxe polas terras de

Chantada e A Ulloa

Terras de interior de Galicia plasmadas

nunha peregrinaxe literaria e histórica.

340 páxinas

ISBN: 84-95350-87-4

16,63 €

ANTÓN RIVEIRO COELLO

Cartafol do Barbanza

Coñecendo grandes horizontes mariños,

montes e terras por descubrir.

426 páxinas

ISBN: 84-95350-45-9

19 €

ANXO ANGUEIRA RODRÍGUEZ

Terra de Iria. Viaxe ó país

de Rosalía

As terras que viron nacer a Rosalía descritas

cal viaxe íntima.

206 páxinas

ISBN: 84-95350-97-8

16,63 €

Carlos Pérez Valcárcel

Guía dos

microorganismos

das augas

continentais

Con rigor científico e alta calidade iconográfica o autor

presenta gran variedade de microorganismos que viven

nas augas doces continentais. Inclúe métodos útiles para

o seu cultivo que permiten obter variedade e cantidade de

individuos, o que facilita a súa visualización ao microscopio

e unha clave de identificación inédita acompañada de

máis de 200 debuxos feitos en exclusiva para este libro.

A súa utilización facilita, xunto coas precisas descricións

e as 450 fotografías orixinais do autor, o recoñecemento

dos organismos que con maior frecuencia podemos encontrar

nestes ambientes acuáticos.

Baía

Rústica

11,5 × 20 cm 370 páxinas

ISBN: 978-84-92630-59-2

28,31 €

Antón Pombo

Guía do

Camiño de

Santiago

Guía práctica e actualizada para os

peregrinos que viaxan cara a Compostela

a pé, dacabalo, en bicicleta

e mesmo para quen en coche desexen

coñcer aspectos paisaxísticos

e monumentais dun itinerario declarado

Patrimonio da Humanidade.

Inclúe o percorrido desde Ponferrada

a Compostela en 9 etapas,

así como outras catro para incluír a

prolongación ata Fisterra e Muxía.

Abundante información cultural e

práctica.

Xerais

Rústica

14,5 × 22,5 cm 200 páxinas

ISBN: 978-84-9914-112-1

20,90 €

María Isabel

Fraga (Coord.)

Guía

verde de

Santiago de

Compostela

Textos de María Isabel Fraga, Martín

Souto e Daniel Castro, quen fan un percorrido

polas zonas verdes de Compostela,

a cidade da Península con máis

metros cadrados de parques e xardíns

por habitante. Con 250 fotografías en

cor, ilustracións, mapas e fichas prácticas

de 130 especies botánicas.

Alvarellos

Rústica

12 × 22 cm 216 páxinas

ISBN: 978-84-89323-37-7

12 €


Os 42 libros disponibles na

actualidade do nóbel portugués

Todo Saramago

Lingua e Literatura

24

Jonathan Dunne

Antoloxía da Literatura

Galega (1196-1981)

Co obxectivo de espallar a literatura galega no mundo, Edicións Xerais de Galicia e

Editorial Galaxia veñen de sacar á luz nun proxecto conxunto o primeiro de dous volumes

cun percorrido pola nosa creación literaria, desde as orixes. Trátase dunha edición

bilingüe en galego e inglés, dirixida por Jonathan Dunne. Esta primeria entrega

vai desde a Idade Media ata 1981, ano no que se aprobou o Estatuto de Autonomía

de Galicia, e nela figuran 55 textos de corenta autores (seis deles anónimos), traducidos

por 22 especialistas e escolmados por medio cento de críticos literarios e profesores

de dentro e fóra de Galicia.

Xerais e Galaxia Rústica 344 páxinas

ISBN: 978-84-9865-286-4

23,75 €

M.ª Dolores Sánchez

Palomino (Ed.)

Lexicografía

galega e

portuguesa

Once estudos descritivos e metodolóxicos sobre lexicografía

do galego e do portugués, que foran presentados no

I Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, celebrado

na Coruña en setembro do 2004.

UDC Rústica 17 × 24 cm 232 páxinas

ISBN: 978-84-9749-397-0

12 €

José Manuel Domínguez

García

Cátedras de

Gramática y

educación en

Galicia, siglos XVI

y XVII

Na época do Humanismo, o latín ou Gramática era a lingua

culta, para uso da Igrexa e a Universidade. O latín estudábase

nas Cátedras de Gramática ou Latinidade existentes

nas vilas e cidades de Galicia, obxecto de estudo

nas páxinas deste libro. En castelán.

Fundación Barrié Rústica 17 × 23 cm 384 páxinas

ISBN: 978-84-95892-77-5

19 €

M.ª Amparo Tavares Maleval e Laura Tato

Fontaíña (Eds.)

Estudos Galego-

Brasileiros 4: Lingua,

Literatura, Identidade

Os vinte e cinco estudos que reúne este libro tratan sobre diversos aspectos lingüísticos,

literarios e culturais que teñen como denominador común o estudo dos procesos

de emerxencia lingüística e literaria nos espazos galego e brasileiro, con algunha

outra achega ás literaturas africanas de expresión portuguesa. En galego e portugués.

Universidade da Coruña Rústica 17 × 24 cm 550 páxinas

ISBN: 978-84-9749-394-9

23,75 €

Xesús Manuel Valcárcel

Rebelde Stil Novo.

Fundamentos teóricos

do sentimental_ISMO

Terceiro manifesto do sentimental_ISMO que desenvolve

polo miúdo o «rebelde stil novo», unha nova concepción

do amor en contraposición co dolce stil novo, e dá a coñecer

as súas propostas estéticas, filosóficas e espirituais.

Bubela Rústica 14,5 × 22 cm 180 páxinas

ISBN: 978-84-937176-6-7

14,50 €

POESIA

Os Poemas

Possíveis

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 176 páginas

ISBN: 972-21-0293-9

10,50 €

Provavelmente

Alegria

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 176 páginas

ISBN: 978-972-21-0294-0

10,50 €

O Ano de 1993

Caminho Capa mole

16,5 × 23,5 cm 128 páginas

ISBN: 978-972-21-0287-2

12,60 €

CRÓNICA, ENSAIO,

CONFERÊNCIAS,

MEMÓRIAS

Deste Mundo e do

Outro

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 236 páginas

ISBN: 978-972-21-0288-9

12,60 €

A Bagagem do

Viajante

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 244 páginas

ISBN: 978-972-21-0337-4

12,60 €

As Opiniões que

o DL teve, Os

Apontamentos

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 364 páginas

ISBN: 972-21-0057-2

14,70 €

Folhas Políticas

(1976-1998)

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 224 páginas

ISBN: 978-972-21-1303-8

12,60 €

As Pequenas

Memórias

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 152 páginas

ISBN: 978-972-21-1831-6

9,45 €

VIAGENS

Viagem a Portugal

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 396 páginas

ISBN: 978-972-21-0966-6

14,70 €

Viagem a Portugal

(Ilustrado)

Caminho Cartonado

23,6 × 30,7 cm 274 páginas

ISBN: 978-972-21-0047-2

47,10 €

TEATRO

A Noite

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 120 páginas

ISBN: 978-972-21-0291-9

10,50 €

Que Farei com Este

Livro?

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 176 páginas

ISBN: 978-972-21-0369-5

10,50 €

A Segunda Vida de

Francisco de Assis

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 136 páginas

ISBN: 978-972-21-0295-7

10,50 €

In Nomine Dei

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 168 páginas

ISBN: 978-972-21-0807-2

12,60 €

Don Giovanni, ou o

Dissoluto Absolvido

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 136 páginas

ISBN: 978-972-21-1686-2

7 €

Á venda só em pedido conjunto

por importe superior a 9 €

DIÁRIO

Cadernos de

Lanzarote - I

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 180 páginas

ISBN: 978-972-21-0901-7

12,60 €

Cadernos de

Lanzarote - II

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 272 páginas

ISBN: 978-972-21-0995-6

12,60 €

Cadernos de

Lanzarote - III

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 228 páginas

ISBN: 978-972-21-1044-0

12,60 €

Cadernos de

Lanzarote - IV

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 272 páginas

ISBN: 978-972-21-1140-X

12,60 €

Cadernos de

Lanzarote - V

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 228 páginas

ISBN: 978-972-21-1215-4

12,60 €

CONTO

Objecto Quase

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 144 páginas

ISBN: 978-972-21-0292-6

10,50 €

O Conto da Ilha

Desconhecida

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 40 páginas

ISBN: 978-972-21-1263-5

5 €

Á venda só em pedido conjunto

por importe superior a 9 €

A Maior Flor do

Mundo

Caminho Capa mole

21 × 28 cm 36 páginas

ISBN: 978-972-21-1437-0

10,50 €

ROMANCE

Terra do Pecado

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm páginas

ISBN: 978-972-21-1145-4

12,60 €

Manual de Pintura

e Caligrafia

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 320 páginas

ISBN: 978-972-21-0290-2

14,70 €

Levantado do Chão

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 368 páginas

ISBN: 978-972-21-0277-3

14,70 €

Memorial do

Convento

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 360 páginas

ISBN: 978-972-21-0026-7

14,70 €

O ano da morte de

Ricardo Reis

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 416 páginas

ISBN: 978-972-21-0286-5

14,70

A jangada de Pedra

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 352 páginas

ISBN: 978-972-21-0289-6

14,99 €

História do Cerco

de Lisboa

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 352 páginas

ISBN: 978-972-21-0375-6

14,70 €

O Evangelho

Segundo Jesus

Cristo

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 448 páginas

ISBN: 978-972-21-0524-8

16,50 €

Ensaio sobre a

Cegueira

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 312 páginas

ISBN: 978-972-21-1021-1

14,70 €

Todos os Nomes

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 280 páginas

ISBN: 978-972-21-1137-9

12,60 €

Discursos de

Estocolmo

Caminho Capa mole

ISBN: 978-972-21-1259-8

17 × 24 cm 40 páginas

6,30 €

Á venda só em pedido conjunto

por importe superior a 9 €

A Caverna

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 352 páginas

ISBN: 978-972-21-1366-3

14,70 €

O Homem

Duplicado

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 320 páginas

ISBN: 978-972-21-1507-0

14,70 €

Ensaio sobre a

lucidez

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 330 páginas

ISBN: 978-972-21-1608-4

14,70 €

As Intermitências

da Morte

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 214 páginas

ISBN: 978-972-21-1738-7

12,60 €

A Viagem do

Elefante

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 200 páginas

ISBN: 978-972-212-017-3

17,50 €

O caderno

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 256 páginas

ISBN: 978-972-21-2042-5

15 €

Caim

Caminho Capa mole

15,5 × 23,5 cm 182 páginas

ISBN: 978-972-212-076-0

16,91 €

O Caderno 2

(crónicas)

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 244 páginas

ISBN: 978-972-21-2092-0

15 €

Historia e Ensaio

25


A costela galega e universal de Saramago

Portugués

26

Carlos Quiroga

No dia 18 de junho faleceu, aos 87 anos de idade,

o escritor José Saramago, ganhador em 1998 do

Prémio Nobel de literatura. No dia 19, todos

os meios especialmente ibéricos noticiavam e

procuravam depoimentos específicos. Portugal,

onde me achava por causa de um encontro

(Deslocações Criativas, que não deixaram de

ver-se também alteradas por essa morte),

tomava finalmente a iniciativa –de certeza já

prevista– para repatriar o corpo e recuperar o

símbolo. Começa ram nesse mesmo dia as honras.

Balanços. E a segunda vida de Saramago –a da

transcendência literária. A uma publicação

sobre Literatura como Biblos cabe igualmente

a lógica dessas homenagens, e mesmo um dever

mais particular de pôr a bandeira a meio pau em

memória de um ser humano que até tem estado

nalgum tempo privilegiadamente próximo

de nós. Contudo, será hoje a leitura das suas

obras, como em qualquer parte do mundo, a

melhor forma de honrar o escritor também

desde aqui. E celebrar o resto da sua vida que

agora se inicia.

costela galega?

Houve certamente um tempo em que

nalguns círculos da Galiza se conhecia

este autor de modo tão íntimo como em

círculos portugueses, e desde logo mais

que em qualquer outro fora de Portugal.

Nos romances A Jangada de Pedra,

O Ano da Morte de Ricardo Reis, História

do Cerco de Lisboa, aparecem personagens

de origem galega que talvez nos

reclamavam como leitores mais diretamente.

Mas é que existia também uma

simpatia ideológica e de resistência muito

especial. Consta a celebração de um

25 de Julho de 84 em Lisboa, numa casa

de comidas da Baixa, em que os estudantes

da Galiza do Curso de Férias

eram acompanhados por Saramago,

quem animado pela sua primeira mulher,

Isabel da Nóbrega, se lançava a discursar.

E na boa meia hora de discu rso,

Saramago proferiu frases do tipo Galiza

não é Espanha, Galiza tem direito a

ser livre, a Galiza tem direito a olhar para

Portugal, Portugal tem de olhar para

a Galiza, Galiza tem em Portugal o seu

sul, Portugal o seu norte na Galiza, a língua

da Galiza é a língua de Portugal, a

língua de Portugal é a língua da Galiza,

etc. É Elvira Souto quem o recorda no suplemento

da Agália 64. Foi também esta

professora uma das primeiras no planeta

a realizar abordagens académicas

sobre a obra de Saramago. Era 14 anos

antes do Nobel Era quando o autor nos

frequentava em trincheiras que na altura

partilhava. Um autor que participou no

II Congresso Internacional da AGAL, em

1987, com a comunicação «Um ponto de

vista de escritor: necessária reinvenção

da língua portuguesa». Uma comunicação

lida por Saramago na mesma mesa,

a da última sessão de dia 27 de Setembro,

em que estava Carvalho Calero. Era

um Saramago nosso que atendia cordialmente

entrevistas solicitadas para publicações

inverosímeis, como a minha Mono

da Tinta daquela altura, ou depois a

de Pedro Casteleiro e Antom Malde para

Folhas de Cibrão, em 1990, em que Saramago

se confessava ainda «radical» e

assegurava que «o galego não tem outra

maneira de defender-se do castelhano,

senão aproximando-se do português»

(entrevista publicada em Çopyright no

98, ainda na web). Posteriormente viriam

os amores sevilhanos do escritor,

a sua consagração mundial, a sua deslocação

física. E a lógica distância em que

a alta distinção daquele prémio o colocou.

Voltou à Galiza várias vezes, e numa

ocasião até falando em espanhol, para

escândalo daquele primitivo círculo. A

costela galega que aquela corte de admiradores

supunha julgou-se falsa. Contudo,

lembro-me de amigos íntimos de

Saramago, como Fernando Canedo, ao

ouvir queixas galegas do afastamento

no autor, defender a permanência dos

seus ideais de sempre. Talvez. Provavelmente

seja assim porque provavelmente

a sua costela fosse mais comprometida

com o universal e o grande

prémio o afastasse do simples compromisso

local. Algo que antes podia exibir

mais descontraidamente. Algo que deixamos

de poder avaliar de perto, como

dantes acontecia. De qualquer modo, no

outro dia no Porto, e em quente, escutava-se

a anuência pública a respeito da

coerência ideológica e do sentido crítico

de Saramago. E, de qualquer modo,

ainda que a vida social e política é inseparável

de uma obra, é esta a que vai

comandar a sua segunda vida, e a que

temos diante para apreciar. Portanto, e

feito o apontamento chauvinista e até

saudosista, vamos aos livros que são o

que mais devem perdurar.

A obra singular

Agora em frio, e sobre os livro de Saramago, vou ter

a ousadia de começar por uma apreciação que espero

não seja mal entendida nem se ligue aos parágrafos

anteriores. No dia a seguir à morte do autor,

no Porto, entre especialistas e artistas vários, e

para além da lamentação pública a que me sumo,

comentava-se informalmente que era no literário

um escritor «inflacionado». E também me sumo a

este parecer. Os motivos posso explicar, mas não

retiram mérito a Saramago nem argumentos à recomendação

dos seus livros para leitura. Em tal juízo

pesa a consciência de a literatura em língua portuguesa

ser uma das maiores do planeta e não ter

a visibilidade universal correspondente. Há já um

século que Aubrey Bell afirmou –e só a respeito de

Portugal, e antes de conhecer Pessoa e muito do

bom e grande que viria depois– que a sua literatura

era a maior que um pequeno povo tinha produzido

excetuada a Grécia clássica. É neste contexto,

com grandes nomes até da geração de Saramago

(que não teremos aqui espaço para referir), que se

coloca um comentário desses. A obra de Saramago

vale muito a pena, claro que a vale, mas sirvam

estas palavras também como convite não só para

ela, mas também para todo o resto que a sua língua

nos brinda.

tes que exigem uma leitura menos inocente, e que

incrementam a dificuldade. Mas também o interesse.

Porque o discurso literário de Saramago, visto

em conjunto, e tal como já resumiu Miguel Real, foi

evidenciando um objetivo empenhado de caráter

histórico e extra-literário desdobrado em duas faces:

primeira, deconstruir verdades estereotipadas,

preconceitos do senso comum, grandes mitos ocidentais,

que têm sustentado a construção da história,

em especial de Portugal; e segunda, pôr em

evidência perversões, intimamente vinculadas ao

poder, em que se funda a interpretação dessa história.

A prática consistiu em revisitar grandes conceitos

filosóficos fundadores e reitores da civilização

O último título

Certamente a polémica suscitada por

Caim nada mais sair, acusado pela Conferência

Episcopal lusitana de afronta

jacobina e sectária aos católicos, criou

uma publicidade que pode animar o

iniciante, e ao tempo retrair o leitor

exigente. De certeza, para militância

anticlerical basta O Evangelho, e certa

operação editorial de marketing

evidenciou-se (por outro lado com

toda a lógica atual do mercado) na

apresentação deste livro, aliás como

com alguns imediatamente anteriores

–e estou pensando em elefantes.

Admitida essa realidade, vale a pena

parar-se nalguma peculiaridade nova.

Porque se trata de um livro mais

breve, mais fácil, mais em-toda-a-parte,

e que talvez vai conseguir mais leitores

que qualquer outro de Saramago.

Foi lançado em Outubro, diante

de oitocentas pessoas lotando o Museu

Municipal de Penafiel, e em quase

todos os meios, do papel ao digital,

e em quase todas as línguas, da Europa

aos outros continentes, já se opinou,

discutiu, avaliou nos primeiros

meses do ano. Com a morte do autor,

no impulso mediático por apresentar

toda a sua obra ao público, acredito

que Caim terá um segundo empurrão

e, dadas as suas características, será

seguramente este livro o mais vendido

e divulgado, uma espécie de testamento

do autor. Não será supérfluo,

para além dos motivos para comprálo,

descortinar ainda sintéticos elementos

para lê-lo.

Nada de novo se passa aparentemente

em Caim. Nele está a

posição desde sempre defen-

ocidental, e subverter os seus conteúdos semânticos

tradicionais. E tudo isto só pode impressionar

adultos. A deconstrução, por exemplo, do mito fundador

da religião judaico-cristã foi acometida com

O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991) e as peças

de teatro A Segunda Vida de Francisco de Assis

(1987) e Nomine Dei (1993), e completada com a recente

Caim. Saramago confrontara primeiro o Novo

Testamento, em 91, tentando desmontar o mito

da origem divina de Cristo, e depois o Antigo Testamento,

assaltando a origem divina do homem.

Num quadro de interpretação assim amplo essa literatura

pode parecer que só apetece a cérebros

mais complexos. Mas realmente nas histórias em

Saramago em Ourense no II Congresso da AGAL, 1987

Sim, a obra de Saramago vale a pena e será já uma

leitura incontornável nas letras lusas por inúmeros

motivos intrínsecos, para além dos sociológicos e

políticos (que também), e tais motivos fundamentam-se

nos romances. O seu autor colocou-se numa

posição singular no social e ideológico, sim, mas

achou também no literário um espaço e uma voz

igualmente singulares. Porque Saramago tem um

estilo próprio –dito barroco–, de diálogo embutido

na narrativa, com um léxico antigo cortado por

outro atual, e de mão dada com alguma frequência

ao leitor, com quem não raramente partilha alguma

cumplicidade na construção do edifício de letras

em que o pretende embarcar. Não é fácil depois

a navegação, por esses mares procelosos, e talvez a

sua designação para o ensino secundário seja o mais

oportuno para os professores verem naufragar os

alunos, como já se tem comprovado. Mas também

porque a História, de Portugal e da Humanidade,

é uma área que requer formação adulta. Questões

como ideologia e religião abrem

vertentes problematizan-

dida por Saramago em todas as suas

obras. Qual, então, a peculiaridade

nova em que valia a pena parar-se?

Afirmei noutra parte que em Caim está

o Saramago mais friki, que ajusta

contas da maneira mais louca, e cada

vez estou mais convencido. No Evangelho

havia desafio (um Jesus que perde

a virgindade com Maria Madalena,

um Jesus utilizado por Deus para

ampliar o seu poder no mundo), mas

havia também dosagem, ordem. Em

Caim desaparece qualquer preocupação

por dosagem. Fica o desafio, e o

modo de praticá-lo. A polémica grave

do Evangelho, com custos pessoais

para o autor em 1992, que teriam

a ver com a saída de Portugal –e talvez

também com o reconhecimento

mundial posterior–, só pode estimular

o frikismo desse modo de desafiar

em Caim. O autor passara a morar em

Lanzarote, tinha prémio Nobel, e estava

no final da vida –como no passado

18 de Junho se provou. Só ele

podia permitir-se entrar na Bíblia de

novo e assim, da maneira mais louca,

por vezes infantil. Só por isso já vale a

pena ler o livro sem mais saber. Mas

cabe ainda destacar outros detalhes.

No último Caim de Saramago está

o seu estilo de sempre, mas com

as tintas algo carregadas. O romance

arranca bem humorado, com um

Adão e Eva expostos ao absoluto caprichismo

divino, e assenta no ponto

de vista de Caim, que reconta episódios

bíblicos. A justaposição arbitrária

dos episódios soluciona-se sem pudor

com «súbitas mudanças de presente

que o faziam viajar no tempo,

ora para a frente ora para trás» (93),

de maneira que Caim pode primeiro

segurar o braço de Abrão quando este

vai matar o filho (p. 83), e no capítulo

a seguir aparecer diante da tenda

de Abrão que ainda não tivera tal

filho («o jogo de presentes alternativos

havia manipulado o tempo uma

vez mais», p. 93). O humor extravasa

sem poupar o escatológico (vejase

quando Eva explica ao querubim

de guarda no Paraíso que os expul-

que se verte a prática narrativa há uma proximidade

maior do que a moldura sugere.

Talvez o melhor Saramago se ache na deconstrução

da história ibérica e de Portugal, e de alguns dos

seus momentos determinantes. Sem espaço para

grandes glosas, coincido com muitos leitores e estudiosos

no deslumbramento que me causaram no

seu dia o Memorial do Convento, O Ano da Morte de

Ricardo Reis, e até A Jangada de pedra. O último título

de Saramago, Caim, não acrescenta grandes

fulgores à sua carreira: completa apenas o quadro

deconstrutivo acima referido, mas por ser o mais recente

deve valer a pena despedirmo-nos com uma

referência específica.

sos estão com diarreias, ou caganeiras,

que «significa que não consegues

reter a merda que levas dentro de ti»,

p. 28). Até o toque anacrónico persegue

a efetividade hilariante (veja-se o

anjo que chega atrasado para deter o

braço de Abrão contra o filho: «quando

vinha para cá surgiu-me um problema

mecânico na asa direita, não

sincronizava com a esquerda, o resultado

foram contínuas mudanças

de rumo que me desorientavam, na

verdade vi-me em papos-de-aranha

para chegar aqui, ainda por cima não

me tinham explicado bem qual destes

montes era o lugar do sacrifício,

se cá cheguei foi por um milagre do

senhor», pp. 83-84). Enfim, toda a história

bíblica que Caim vai narrando se

desmonta impiedosa e ironicamente.

O resultado é bem mais sério. É o de

uma Bíblia «manual de maus costumes,

um catálogo de crueldade e do

pior da natureza humana»; é o de um

«Deus cruel, invejoso e insuportável,

que existe apenas em nossas mentes».

Isso foi o que Saramago declarou

durante os lançamentos do livro.

A morte do ser humano chamado José

Saramago coloca de atualidade os

seus romances e, mesmo que a sua

costela não fosse tão galega como

nalgum tempo se pretendeu, temos

aí todo o corpo da sua literatura que

é bem nosso porque podemos mergulhar

confiantes. Qualquer galego

ou galega, mesmo sem formação específica,

pode ler facilmente no original.

E por trás de um prémio Nobel

de Literatura sempre há argumentos

convidativos. Neste caso, também

para toda uma grande Literatura

na mesma Língua.

Portugués

27


Portugués

28

Portugués

29

Mário Cláudio

Tocata para dois

clarins

Em agosto de 1936, dois jovens portugueses, António e

Maria, iniciam um namoro que, quatro anos mais tarde,

haverá de os levar ao casamento. Partem para Lisboa, em

viagem de núpcias, e visitam a grande Exposição do Mundo

Português, dando conta, um e outro, em capítulos alternados,

da sensibilidade com que vivem as suas experiências.

Reedição de um romance há muito esgotado.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 280 páginas

ISBN: 978-972-20-4117-1

18,90 €

Mia Couto

Pensageiro

frequente

Originalmente concebidos como artigos para uma revista,

estes textos ganham autonomia e actuam como breves

mas indeléveis peças literárias. Um reencontro com a

escrita de Mia Couto (Beira, Moçambique, 1955) num livro

que se abre como uma aguarela das terras e das gentes

de Moçambique.

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 136 páginas

ISBN: 978-972-21-2115-6

12,01 €

Machado de Assis

Memórias

póstumas de Brás

Cubas

Obra surpreendente e extraordinária, tem um início inesperado:

a morte do próprio narrador, Brás Cubas. Ao criar

um narrador que resolve contar a sua vida depois de morto,

Machado de Assis muda radicalmente o panorama da

literatura brasileira, além de expor de forma irónica os

privilégios da elite da época.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 233 páginas

ISBN: 978-972-20-4083-9

15 €

Helena Marques

O bazar alemão

Na cosmopolita e amena cidade do Funchal, em vésperas

da Segunda Guerra Mundial, a comunidade judaico-alemã

residente descobre-se confrontada com uma imitação

grotesca, embora persistente e eficaz, da perseguição política

a que escapara.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 224 páginas

ISBN: 978-972-20-4118-8

15,09 €

Jorge Amado

Os subterrâneos

da liberdade (Vol.

I). Os ásperos

tempos

A luta do povo brasileiro pela liberdade durante os tempos

do Governo de Getúlio Vargas constitui o tema fundamental

do romance tripartido Os Subterrâneos da Liberdade.

Os Ásperos Tempos, primeiro volume da trilogia, traz a

instauração do regime ditatorial do Estado Novo, o comportamento

das forças políticas, os ideais proclamados e

os primeiros movimentos de resistência.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 336 páginas

ISBN: 978-972-20-4113-3

21,20 €

Vasco Luís Curado

A vida verdadeira

Com uma linguagem extraordinariamente rica e cuidada,

e com uma galeria de personagens que oscila entre o

trágico, o cómico e o absurdo, oferece-nos um romance

a que não é possível ficarmos indiferentes, ou não se tratasse

da verdadeira vida.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 200 páginas

ISBN: 978-972-20-4086-0

14 €

Chico Buarque

Benjamim

Girando em torno da obsessão pela morte de

uma mulher, Benjamim, o segundo romance

de Chico Buarque, narra a história de um exmodelo

fotográfico que, como uma câmara

invisível, vê o mundo desfilar diante dos seus

olhos sob uma atmosfera opressiva. O autor

retoma e amplifica o universo imaginário do

seu romance anterior, Estorvo, para criar um

dos livros mais originais escritos no Brasil.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 168 páginas

ISBN: 978-972-20-4034-1

12,95 €

Edite Estrela, Maria

Almira Soares e

Maria José Leitão

Dicionário de

dúvidas, dificultades

e subtilezas da

língua portuguesa

Um livro acessível, eficaz, esclarecedor

e fiável para falar e

escrever bem.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 368 páginas

ISBN: 978-972-20-3611-5

19 €

GERMANO ALMEIDA

A morte do ouvidor

Uma forte história de violência,

intriga e alta política como

a entendia o Marquês de

Pombal. Após alguns anos de

paragem na escrita, Almeida

reaparece com um romance,

capaz de surpreender a cativar

todos os leitores.

Caminho Capa mole

13,5 × 21 cm 384 páginas

ISBN: 978-972-21-2114-9

17,05 €

HERTA MÜLLER

Tudo o que tenho

trago comigo

Roménia no fim da guerra.

A população alemã vive

com medo. «Eram 3 da madrugada

do dia 15 de janeiro

de 1945 quando a patrulha

me foi buscar. O frio apertava,

estavam –15º C.».

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 296 páginas

ISBN: 978-972-20-4087-7

18 €

PHILIP ROTH

O complexo de

Portnoy

Escrito em 1969, no auge da

revolução social e sexual, este

clássico moderno da experiência

judaica americana gira

em torno de um jovem novaiorquino,

que no divã do psicanalista

confessa tudo.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 272 páginas

ISBN: 978-972-20-4084-6

16 €

RICHARD ZIMLER

Meia noite ou o

princípio do mundo

Com um espantoso poder de

observação e um raro talento

para o pormenor histórico,

vai dos mercados do Porto às

plantações do Sul dos EE. UU.,

do Judaísmo à África mítica

que Meia-Noite lhe revela.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 512 páginas

ISBN: 978-972-20-4078-5

20 €

MÁRIO DE CARVALHO

A arte de morrer

longe

A decisão sobre que destino

dar a uma tartaruga doméstica

acompanha o quotidiano.

A solução tarda, e entretanto

o casal vai vivendo com partilhas

comuns mais ou menos

agrestes.

Caminho Capa mole

8,5 × 13,5 cm 128 páginas

ISBN: 978-972-21-2109-5

14,99 €

VV. AA.

1910 Uma

antologia

literária

Reúne seis contos inéditos de seis grandes nomes

da literatura portuguesa contemporânea:

Luísa Costa Gomes; Mário Cláudio; Mário de

Carvalho; Miguel Real; Teolinda Gersão; e Urbano

Tavares Rodrigues. Histórias ficcionadas

em torno de um momento importante da história

nacional que culminou com a Revolução

de 5 de Outubro de 1910.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 128 páginas

ISBN: 978-972-20-4119-5

12,11 €


DVD

Música universal para o verán

WORLD MUSIC

BLUES

Música

30

BERROGÜETTO

Kosmogonías

Último traballo dunha das

bandas máis importantes

da escena da world

music no que unha vez

máis se mesturan a

música tradicional coa

experimentación máis

contemporánea. Pretende

ser un lanzamento ao punto

de partida, ao Big Bang «o

berro inicial do universo

que coa súa radiación chega

ata nós». O propio grupo

define este Kosmogonías

como «unha reflexión

entre a humanidade e o

universo, unha chamada

chea de optimismo cara á

consecución dun sistema de

organización máis xusto».

Berrogüetto Producciones

Referencia: BERR0001-02

20,70 €

DVD

SONDESEU

Barlovento

Novo traballo da formación

que dirixe Rodrigo Romaní

no que se sente o arrolo

do son do vento nas velas.

Composto por once temas,

Barlovento inspírase no

mundo da construción das

embarcacións tradicionais,

nunha imaxinaria viaxe das

melodías tradicionais cara

a un mar sonoro salpicado

de contemporaneidade.

O disco vai dedicado a

todas as persoas que

dende o pasado ata hoxe

transmitiron e mantiveron

viva a música tradicional.

Boa

Referencia: 100FOL1044

15,95 €

Dezaseis temas: Volta,

Paralaia, Nós, Rapa Bestas,

Cantar de Sta. Sabiña, Aire

do Cruceiro, Galo Galán,

Ortegal, Arredor, Pedra

de Abalar, Sempre Alalá,

Shokran, Fume de Lume,

A fonte da Pedra, Tradi e

Lóstregos.

Xosé Manuel Budiño

Volta

Primeiro traballo recompilatorio onde atopar os mellores temas do gaiteiro de Moaña. Volta é

a road movie dunha viaxe musical na que Xosé Manuel Budiño percorre Bos Aires, México DF,

Oriente Próximo, Europa e finalmente volta a Ortigueira. Dentro dun atractivo estoxo, atópase

o DVD do concerto do 2009 no Festival de Ortigueira, intercalado con imaxes das xiras, un

electrizante tema en directo con Deluxe, unha actuación sorpresa na compostelana Praza das

Praterías e tamén, mini-entrevistas a grandes músicos moi próximos a Budiño: Kepa Junkera,

Mercedes Peón, Xoel López, Jorge Pardo e os escoceses Donald Shaw e Karen Matheson, de

Capercaillie. O CD aposta por mergullar ao ouvinte no Festival de Ortigueira, no que Budiño

ofrece un repaso polos temas máis representativos da súa carreira, como Paralaia, e outros dos

álbumes Arredor, Zume de Terra e Home.

Falcatruada

Referencia: 8436030493086

15 €

Víctor Aneiros

Brétemas da

memoria

Nacido en 1960, o músico autodidacta e heterodoxo Víctor

Aneiros está considerado como un dos pioneiros do bluesrock

en galego. Neste novo traballo inclúe o tema Autor de

westerns, unha evocación tenra e apaixonada do cineasta John

Ford. A canción é melancólica, como todo o disco, pero tamén

está preñada dunha contaxiosa enerxía.

Gaztelupeko Hotsak

Referencia: 8436010303244

15 €

Dez temas: Bule bule,

Sirenas da policía,

Axúdame, Lupanar de

cristal, Máis alá, Autor de

westerns, Vida bohemia, Un

tute á morte, Sombras de

Compostela e Canido blues.

DULCE PONTES

Momentos

Dulce Pontes celebra os

seus 20 anos sobre os

escenarios con este álbum

dobre. O primeiro disco

enfoca a Dulce Pontes

máis portuguesa, a que

conseguiu demostrar que

o fado é só unha das xoias

musicais que se poden

atopar no seu país. No

segundo, ofrece duetos e

colaboracións de luxo, como

a de Todos somos um, con

José Carreras, e debuxa

deste xeito o perfil máis

internacional da artista.

Edición de luxo en formato

digipak, cun libreto de 28

páxinas.

Referencia: 394GMC1038

21,95 €

BONONO

Bonovo

Tres músicos galegos:

Óscar Fernández, Roberto

Grandal e Pulpinho Viascón,

con traxectorias musicais

dispares (Os Cempés,

Diplomáticos de Monte

Alto, Jarbanzo Neghro,

Budiño, Susana Seivane…)

conflúen nun proxecto

que achega aire fresco ao

panorama musical galego.

A esencia da zanfona ou

do acordeón, mesturados

con batería electrónica,

efectos e instrumentos

virtuais, proporciónalles

as ferramentas para

interpretar en directo

todos os elementos que

compoñen o son de

bOnOvO.

Referencia: 10002039

14,95 €

FUSIÓN

VV AA

Cantigas do

Camiño

Proxecto colectivo no

que participan un grupo

de artistas que son

representación da música

que se está a facer arestora

en Galicia. Os temas foron

compostos e gravados

especialmente para este

disco e todos eles están

relacionados e inspirados

no Camiño. O CD está

acompañado dun libro con

fotos e información sobre a

ruta xacobea.

Boa

Referencia: 100FOL1042

17,95 €

Música

31

FOLK

POP ROCK

FOLK

Bellónmaceiras Quinteto

Folkfusión

Un traballo para quen non agardan escoitar un só estilo.

Porque como o seu propio nome indica, é unha aposta pola

fusión entre o novo folk e as músicas do mundo, no que gaita,

acordeón, contrabaixo, guitarra, batería e saxo ofertan unha

viaxe por distintos estilos e ritmos. A gaita sae da súa natural

cuncha para interpretar tanto, swing, blues, jazz, samba... A

mestizaxe é a seña de identidade de BM5 e do seu gusto por

ela nace o que o grupo define como «espicho», a introducción

de partes dunha melodía coñecida dentro doutro tema.

Do Fol Música

Referencia: 804071001672

15,95 €

Temas: Melocotón; Caldo requente con broa de antonte;

Solken; Tango pour Claude; Jotaerre ; 28; La valse des Niglos;

Licantropía; Unha noite na eira do trigo / St. Louis Blues e

Muiñeira de Pontesampaio.

Lamatumbá

A órbita da banda

hipnótica

Logo dunha intensa xira por Galicia, España, Portugal e

Francia, onde os Lamatumbá actuaron en numerosos festivais

compartindo escenario con bandas como Gogol Bordello,

Manu Chao & Radio Bemba, Macaco, Boikot e Huecco, os

membros desta formación ofrecen neste cuarto disco unha

mestura de ritmos no seu proxecto máis ambicioso.

Discmedi

Referencia: 8424295048639

16,95 €

Pradairo

Pateado

Dous anos despois de presentar o seu primeiro traballo,

Pradairo volve cunha nova proposta chea de tradición e

innovación, sentimento e creatividade na que se mesturan

sen complexos o mellor da música de raíz e do folk actual.

Dez músicos, dez temas que flúen sen esforzo por todas

as tímbricas dos instrumentos coloreados con tinguiduras

doutras terras. Ritmo e creatividade cos pés na terra.

Referencia: 847006616089

15 €

Fuxan os Ventos

Sementeira

Disco imprescindible da historia musical galega onde se

seleccionan os mellores temas da formación orixinal de Fuxan

os Ventos: A Carolina, Muller, Sementeira e Muiñada, entre

outros. Con esta reedición, Inquedanzas Sonoras inicia unha

serie que pretende recuperar as obras mais significativas da

música galega.

Inquedanzas Sonoras

Referencia: 0731452844729

10,95 €

Linho do Cuco

3

Con este segundo disco, de nome 3, Linho do Cuco dá un

xiro cara a sonoridades «bandísticas», cun novo aire para o

repertorio e para os arranxos. 3 é un disco de música de aquí,

para xente de aquí e de acolá, que sintetiza o repertorio de

banda de música coas melodías de autor que xa forman parte

da tradición popular, engadindo unhas pinceladas de música

centroeuropea, sempre dende o punto de vista de Linho.

Autoedición

Referencia: 8436030492898

12 €

Narf e Manecas Costa

Aló irmao!

CD e DVD gravado ao vivo no Teatro Principal de Santiago de

Compostela os días 16 e 17 de xuño do 2009 coa participación

do percusionista mozambicano Celso Mahuie. Aló Irmao

é o encontro creativo de dous artistas de traxectorias ben

distintas que se atoparon nun camerino e sentiron un

magnetismo inmediato. «Un día temos que facer unha

canción», prometéronse. Daquel primeiro encontro xurdiu un

repertorio completo composto a catro mans, a medio camiño

entre Compostela e Lisboa. Aló Irmao é unha proposta sinxela,

baseada nas guitarras, nas palabras e en facer encaixar todas

as pezas. «Queremos –aseguran Narf e Manecas– que o

público veña connosco mentres dure o concerto a ese lugar no

que non hai preocupación, no que só hai felicidade».

Falcatruada

Referencia: 8436030493000

15 €


Sonoridades galegas, portuguesas, africanas e brasileiras

Traballo que ofrece unha nova

perspectiva sobre as cantigas de amigo,

o xénero máis autóctono da nosa lírica

medieval, desde unha dobre dimensión: a

interpretación teórica e a interpretación

musical. No primeiro caso, Ria Lemaire,

especialista en literatura medieval da

Universidade de Poitiers, escribe un

traballo de divulgación sobre as cantigas

de amigo galegoportuguesas como a

primeira mostra do patrimonio cultural

galegoportugués achegada por vía culta,

os primitivos cantos de mulleres. No

enfoque musical, aborda unha lectura

contemporánea da melodía das cantigas

integrando as sonoridades galegas,

portuguesas, africanas e, especialmente,

brasileiras (ciranda, o samba, o batuque,

o baião, o congo, o aboio ou a toada

nordestina).

Música

32

Cores do Atlántico

Desde o Brasil, a compositora e cantora Socorro Lira reúne voces

tradicionais como as das Cirandeiras de Caiana de Crioulos xunto

a colaboracións de Margareth Menezes-a Maga e de Cida Moreira.

Desde África, a guineana Eneida Marta achega a súa cálida voz

asociada aos ritmos de Guiné Bissau como o Gumbé, a Morna

ou a Singa. João Afonso e Teresa Paiva introducen a expresión

portuguesa e a sonoridade da gaiteira do Porto. En Galicia, son as

voces de Leilía e Uxía as que recrean as cantigas. Os arranxos son do

músico brasileiro Jorge Ribbas.

O libro conta cun texto

introdutorio da profesora

da Universidade de Vigo

Camiño Noia. Acompañan

as ilustracións do libro

unha colección de láminas

do artista lucense Quique

Bordell, realizadas para

cada unha das 15 cantigas

que se inclúen no disco.

Bordell fai unha achega

artística con diferentes

técnicas de collage cunha

proposta vangardista sobre

as letras das cantigas de

amigo.

PAI Edicións Cartonado

17 × 25 cm 172 páxinas

ISBN: 978-84-613-9613-9

24,95 €

Fágase socio/a de Biblos e só por 15 euros ao ano recibirá:

Unha revista bimestral

As novidades editoriais galegas ou sobre Galicia

Unha selección de excelentes obras de Portugal e os

países lusófonos

A mellor música galega, portuguesa, brasileira...

O cine galego e o internacional con audio en galego ou

portugués

E ademais...

Os mellores prezos en todos os títulos

Co pedido de cada bimestre, un volume da colección

Mandaio exclusiva para os membros do clube

E os gastos de envío a tan só 1€ dentro do conxunto

do Estado español

Quintá Nº 8 - Mandaio 15391 Cesuras - A Coruña

Teléfono: 981 777 207 Fax: 981 790 039

email: subscritores@biblosclube.com

www.biblosclube.com

Biblos XUL-AGO 10 ISSN: 977-1697-7440

0 0 0 4 5

9 771697 744034

More magazines by this user
Similar magazines