C L U B E D E L EC TO R E S - Biblos

biblosclube.com

C L U B E D E L EC TO R E S - Biblos

maio-xuño 2011

Revista Galega de Información Literaria - Ano 9 N.º 50 pvp 3€

Fraquezas, libro de

relatos do escritor e

profesor de matemáticas

Xosé Díaz, novidade na

colección Mandaio

Biblos doará a Cáritas 10 euros

por cada novo socio que se

incorpore ata fin

de ano

Xavier P. DoCampo, titor

do 7.º Premio

Biblos-Pazos

de Galicia

Biblos

C L U B E D E L E C T O R E S


O Clube

2

CARTA AOS LECTORES

Cincuenta

números

¡Pois non é pouca cousa! Biblos chega

ao número 50 con este exemplar que

vostede está a ler. É bonito comprobar

que os que puxemos tanta ilusión no

proxecto non estabamos equivocados

e que, aínda que poida que fósemos

máis optimistas do que cumpría,

cando menos o proxecto segue

adiante e goza de boa saúde camiño

xa dos dez primeiros anos.

Quizais sexa o momento de lembrar

aquela sorprendente resposta dun

socio cando quixemos saber a súa

opinión sobre o primeiro exemplar da

nosa revista: «Demasiado boa», dixo.

E quedaba a dúbida de se realmente

chegaba a tal grao de calidade ou se,

pola contra e como é máis probable,

o que quería expresar era esa especie

de lacra que tantas veces nos atenaza,

a que nos fai sentirnos inferiores ou

sen categoría dabondo para acometer

empresas tan dignas como as de

calquera pobo do mundo.

Máis de oito anos despois podemos

afirmar con rotundidade que aquel

primeiro número non era demasiado

bo. A proba é a paulatina evolución

a mellor desta publicación ata acadar

unhas diferenzas moi importantes

se poñemos os números 1 e 50 un

a carón do outro. A revista Biblos

evoluíu para ben. Pero non só por

nós. Senón porque tamén mellorou a

oferta e hoxe os editores aloumiñan

moito máis a imaxe dos seus autores

e dos seus traballos para achegalos ao

público en xeral.

A revista demasiado boa non existe

para os galegos, pero a meta é que

poidamos achegarnos cada vez máis

ao que merece o país.

Carmela González

Directora

Tucho Calvo

Director Literario

Biblos Clube de Lectores, S. L.

Quintá N.º 8 - Mandaio

15391 Cesuras - A Coruña

Teléfono: 981 777 207 Fax: 981 790 039

www.biblosclube.com

email: subscritores@biblosclube.com

Depósito Legal: C 285-03

ISSN: 1697-7440

PORTADA

Kiko da Silva (Vigo, 1979) e Retranca

editora presentan a nova revista Fiz. Unha

forte aposta pola banda deseñada para

os pequenos da casa. De periodicidade

bimestral e cunha tiraxe en galego para

Galicia e outra en castelán para o resto do

Estado, convértese na primeira revista galega

que sae das nosas fronteiras.Divertida, chea

de aventuras, curiosidades e como non,

porcalladas. Porque Fiz é, probablemente,

o neno máis porco do mundo, aínda que é

porco porque é o propio dun neno.

Pacto de cabaleiros

presentouse na Coruña e

Vigo da man de Pepe Coira

e Miguel Anxo Fenández

Os salóns de actos de Ámbito Cultural

nos centros de El Corte Inglés da

Coruña e Vigo acolleron no mes de

abril as primeiras presentacións de

Pacto de cabaleiros, guión do director

de cine Raúl Veiga que publicou a

colección Mandaio o pasado bimestre.

O autor foi presentado por dous

dos maiores especialistas galegos no

xénero, Pepe Coira e Miguel Anxo

Fernández, quen destacaron a atención

que a nosa colección presta ao

mundo do cinema e as grandes doses

de humor intelixente que encerra

a comedia de Raúl Veiga, cun magnífico

retrato da nosa época a través

das vivencias dun grupo de persoas

que abeiran a idade de xubilación.

Biblos doará a

Cáritas 10 euros

por cada novo

socio que se

incorpore ata fin

de ano

A crise afecta a todos e en Biblos

tivemos ocasión de comprobar nos

últimos tempos como algúns socios

quedaron sen traballo e, aínda sendo

a nosa cota moi modesta e valorando

o noso servizo, pediron darse

de baixa.

A situación non é boa para ninguén.

Pero hai casos desesperados e coidamos

que non debemos estar á marxe

cando vemos que as institucións

ás que debemos esixir solucións ignoran

esas persoas que non poden

agardar. Así que decidimos colaborar

modestamente con Cáritas ante

os seus chamamentos que poñen

de manifesto o drama de moitos galegos

que dun día para outro se viron

mergullados na maior pobreza.

O noso compromiso será entregar

a Cáritas Diocesana de Santiago 10

euros da cota de 15 euros anuais de

cada novo socio que se incorpore a

Biblos desde este bimestre deica rematar

o ano.

A quen xa son socios de Biblos pregámoslles

que colaboren espallando

a iniciativa para incorporar o maior

número de persoas a esta idea solidaria.

Profesor de matemáticas no ensino secundario,

ten acadado numerosos premios como escritor

Xosé Díaz Díaz retrata en Fraquezas

personaxes que lle dan volta á

traxedia da existencia

Autor de dúas novelas e de numerosos

relatos recoñecidos por

diversos xurados ao longo dos

últimos anos, Xosé Díaz Díaz

(Lugo, 1980) firma na colección

Mandaio de Biblos o seu primeiro

volume de relatos no que

se recollen, entre outros, textos

recoñecidos nos certames Modesto

R. Figueiredo, Ourense de

Contos e os Viadutos.

Profesor de Matemáticas no

ensino secundario, Xosé Díaz

Díaz publicou no 2004 a novela

O dómine indómito (premio

de narrativa Historias na

Universidade) e, dous anos despois,

A morriña das balas, que

foi finalista do premio Fundación

Caixa Galicia de literatura

xuvenil.

En Fraquezas, libro deste bimestre

para os socios de Biblos,

atopamos uns personaxes

que gravitan sometidos a tensas

inercias, nunha dobre pugna

consigo e cos outros. Desde o

regreso na memoria borrada do

Galbao ata as paixóns máis caladas

do mozo palestino, desde

as claves dun truculento amor

homosexual ata un inesquivable

encontro co destino ante o

mar de Xapón, o fío da traxedia

percorre estas páxinas coa súa

irrefreable pertinacia. Desexo e

violencia convértense nos únicos

redutos, nos auténticos páramos

do desconsolo nos que o

individuo padece en carne viva

as súas propias miserias.

Pero hai en cambio unha remisión

á esperanza nos pasos máis

insospeitados, un momento ao

outro lado da traxedia no que os

protagonistas adiantan un paso

fronte ao destino. Un intre definitivo

no que son quen de darlle

a volta á vida e vela novamente

reconvertida, construída a partir

dos recordos e dos anceios,

cunha nova luz sobre o presente

e o futuro que ilumine os nosos

incertos pasos.

XOSÉ DÍAZ DÍAZ

Fraquezas

Biblos

Cartonado

16,5 × 22 cm 120 páxinas

ISBN: 978-84-15086-10-9

15 €

O Clube

3


Entrevista

4

Xabier P. DoCampo

Titor do 7.º Premio

Biblos-Pazos de Galicia

A Xabier P. DoCampo (Rábade,

1946) séguelle sobrando

enerxía e vitalidade, que deste

golpe decidiu compartir coa

revista Biblos nunha conversa

que usou como pretexto o

anuncio de que o retranqueiro

escritor lugués será este ano

o titor do gañador-a do 7.º

Premio Biblos-Pazos de Galicia

de novela para menores de

25 anos, cuxos finalistas

se coñecerán na semana

anterior ao Día das Letras

Galegas. Velaquí os pareceres

espidos e directos de quen

está considerado hoxe un dos

grandes anovadores da nosa

literatura infantil e xuvenil

nas últimas décadas.

«A literatura é didáctica

porque as obras son unha

proposta de conduta

fronte ao mundo»

—¿Debe ser vista a literatura

como unha fenda na correa dos

días a cabalo das noites?

—Dende logo, tiña que selo. Neste concepto

de literatura que consiste en poñerlle

nome aos sentimentos, o escritor

é un individuo que se busca a si mesmo

no seu propio texto. Iso ten que modificarte

continuamente, xa que do contrario

convértese nun acto completamente

contemplativo e esgotaríase decontado.

A literatura ten que ser modificadora

do propio individuo que a fai e só así

poderemos pensar que é modificadora

do mundo no que vivimos. Se a min

non me conmove o que escribo non podo

agardar que conmova o lector. Se a min o

que escribo só me produce continua acomodación

no mundo, non podo producir

desasosego no lector. Eu non busco

no lector ningunha outra cousa que non

sexa desasosego e disconformidade común.

Cando escribo formo parte dos individuos

que lle entrego o mundo aos

demais para dicirlles «modificádeo». Só

un imbécil di que vivimos no mellor dos

mundos posibles, aínda que o dixo Felipe

González. Un optimista irreflexivo podería

dicir «viviremos algún día no mellor

dos mundos posibles».

—¿Como se conxuga esa maneira

activa de concibir a literatura coa

inocencia que adoitamos atribuírlle

ao público que é destinatario dos

teus textos?

—Eu escribo libros que poden ler adultos

e rapaces e a única diferenza formal,

práctica ou mesmo estrutural cun texto

dirixido só a adultos é o equilibrio entre

o implícito e o explícito. O rapaz non ten

experiencias compartidas comigo ao ser

eu un adulto cheo de experiencias e el un

individuo en formación, entón non comprende

todos os meus implícitos e eu teño

que facer explícitas cousas que non explicitaría

se esa obra fose para adultos. Eu

nunca penso na idade do lector, porque

non podo coñecelo, e o único que intento

por todos os medios é non ofender a súa

intelixencia: sempre digo «nunca escribas

noite escura, escribe noite e se o lector

non é parvo xa se da conta de que é escura».

Hai unha listaxe inmensa de obras

xeniais na historia da literatura que foron

escritas para lectores novos, comezando

por unha obra absolutamente redonda e

canónica dentro da novela de aventuras,

como é A illa do tesouro, de Stevenson.

—¿Que relación hai entre a pedagoxía

que exercías profesionalmente

e a que despois tamén se exerce

dende os textos literarios?

—Creo que a literatura sempre foi, é e

será didáctica porque toda obra literaria

é unha proposta de conduta fronte ao

mundo e, desde Aristóteles hai unha literatura

didáctica. Para min é interesante

que exista unha literatura que contribúe

a que determinados nenos poidan poñerlle

nome a determinados sentimentos e

reconciliarse con eles. É moi interesante

que exista un álbum que se chama Onde

viven os monstros, de Maurice Sendac,

porque a lectura deses libro fai que os nenos

e as nenas se enfronten aos seus propios

medos doutra maneira, neste caso

con humor. Polo outro lado fálase do libro

terapéutico. Pero non existe un libro

que sirva para que os nenos deixen de

mexar na cama, aínda que o hai á venda.

—¿Cal é a explicación da túa tardía

irrupción no campo literario galego,

xa case con corenta anos?

—Eu escribía con ambición literaria dende

os once anos e tiña moito material,

pero a min parecíame que o verdadeiramente

importante era escribir, reflexionar

sobre o texto, proletarizarse e escapar

dunha vida burguesa... O que acontece

é que chega un momento en que eu teño

unha novela acabada, que é O misterio

das badaladas; cen contos infantís

nunha carpeta, e outra novela a medias.

Daquela penso en min e digo «o que me

vai pasar é que vou agarrar unha frustración

do demo, porque acabarei sen saber

para que escribo». Daquela chego á conclusión

de que nin sequera aquel que escribe

o diario máis íntimo pode escapar

de escribir para ser lido. Entón é cando

lle busco saída aos textos.

—Textos que se adoitan amosar como

exemplo do grande peso da lingua

oral na literatura escrita, ¿non é?

—Si, seguramente unha das razóns polas

que eu me dedico a escribir é porque

nacín nunha casa onde a oralidade tiña

unha importancia moi grande e meu

pai era un grandísimo narrador de sucedidos.

Na miña casa contábanse todas as

noites e eu estiven asistindo a esa cerimonia.

Daquela, cando morreu meu pai

deime de conta de que el contaba estas

cousas co ánimo de que eu seguise contando,

co ánimo de prolongar ese fío con

ambición de eternidade que é a narración

de historias que supoñen a transmisión

dunha maneira de estar no mundo. Esa

formación sempre me vai abranguer e

hai críticos que ven a influencia enorme

da oralidade nos meus textos. Pero isto

tamén me induce a unha reflexión sobre

o feito de que isto é algo definitorio

do devir histórico da literatura. Ninguén

poñerá en dúbida a oralidade da Odisea

ou da Ilíada, pero eu tiro do fío para aquí

e dígoche que Conrad en O corazón das

tebras ou en Lord Jim ten un personaxe

chamado Marlow que en realidade é un

narrador oral. Iso é así porque Conrad utilízao

para determinadas cousas onde el

pensará «eu isto non o sei contar se non

é así». Nunha conferencia na que coincidín

o ano pasado con Alberto Manguel

na Coruña, el falou doutro caso como é o

de Mobby Dick, que comeza cun «Call me

Ishmael» e Manguel pregúntase se traducimos

isto como «chámame Ishmael»

ou «vós chamádeme Ishmael». Para min

está clarísimo que é «vos chamádeme

Ishmael» porque é un narrador oral, un

narrador de taberna portuaria que está

alí de pé contándolles esa historia aos que

están na taberna e por iso lles di «chamádeme

Ishmael», e a continuación comeza

a narrar.

—Este ano pos as túas aptitudes

pedagóxicas ao servizo do Premio

Biblos- Pazos de Galicia, dende o

papel de titor. ¿Que valoración fas

desta iniciativa que cumpre a súa

sétima edición?

—Coñezo o premio dende os inicios, dende

fóra, como espectador. En primeiro lugar

non hai máis que ver os resultados:

de aí saíron grandes narradores, que darán

moitas páxinas magníficas á literatura

galega. Pero, ademais, a idea paréceme

magnífica. O escritor é sempre un

individuo en formación, pero ao principio

aínda máis. Que ocorre daquela? Que

hai que darlle os medios para contrastar

o seu traballo literario con alguén que lle

pode proporcionar os camiños polos que

non se cae nas pozas en que el caeu. Despois

ten unha cuestión estupenda para

nós, para os veteranos, xa que nos pon en

contacto moi directo coa xente nova que

está escribindo e iso non sabedes o magnífico

que é porque os novos son uns bichos

enfermizos dos que nós o que máis

desexamos é contaxio.

—¿Pódenos servir o seguimento

deste premio para avaliar o futuro

da nosa literatura?

—Aquí o que se lle pon diante ao titor

é unha obra que xa está no corazón do

autor e nós temos que contribuír a sacala.

Que ten que ver isto co futuro? Nós temos

que facer visible que hai xeracións

que teñen o corazón ateigado de historias

e hai camiños para sacalas. A literatura

galega non morrerá nunca, sobrevivirá

á lingua. Cando non queden máis

que trescentos falantes de galego, douscentos

cincuenta serán escritores porque

en Galicia nada funciona agás a Galicia

da imaxinación, que diría Manolo Rivas.

TíTULOS DISPOÑIBLES:

INFANTIL

XABIER P. DOCAMPO E

XOSÉ COBAS

A noite das filantes

Galaxia Cartonado

16 × 20 cm 32 páxinas

ISBN: 978-84-9865-203-1

9,30 €

De cores e de

amores

Galaxia Cartonado

16 × 19,5 cm 30 páxinas

ISBN: 978-84-8288-860-6

9,30 €

A decisión de

Valerio

Xerais

Rústica

17,2 × 19 cm 24 páxinas

ISBN: 978-84-9782-287-9

6,60 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

Bolboretas

Everest

Cartonado

21,5 × 28 cm 48 páxinas

ISBN: 978-84-403-0513-8

9,95 €

¿Víchela, víchela?

Casals

Rústica

12 × 20 cm 60 páxinas

ISBN: 84-218-2476-7

5,80 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

XUVENIL

O misterio das

badaladas

Xerais

13,5 × 19 cm 104 páxinas

ISBN: 978-84-9914-207-4

11,50 €

Adelaida, Henrique

e demais familia

Galaxia

13 × 20 cm 152 páxinas

ISBN: 978-84-9865-057-0

11,30 €

O libro das viaxes

imaxinarias

Xerais

19,5 × 29 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-9782-916-8

20,43 €

A casa da luz

Xerais

13,3 × 20 cm 192 páxinas

ISBN: 978-84-8302-884-1

8,40 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

O Pazo Baleiro

Xerais

Cartonado

13,5 × 20,5 cm 160 páxinas

ISBN: 84-8302-748-8

8,20 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

Un conto de tres

noites

Xerais

Rústica

12 × 22,5 cm 96 páxinas

ISBN: 978-84-8302-723-3

11,80 €

Cando petan na

porta pola noite

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Xerais

Rústica

13 × 21 cm 96 páxinas

ISBN: 978-84-8302-555-0

11 €

Entrevista

5


Breviario - Narrativa

6

Breviario

Non son moi afeccionado

1. ás efemérides pero

chamoume a atención que

en xaneiro deste mesmo

ano se cumprían cincuenta

anos do falecemento de

Dashiell Hammett, sen

dúbida un dos grandes

dun xénero que, cando

menos en min, deixou

como imperecedoiros na

memoria os nomes de

Sam Spade, Nick e Nora

Charles ou títulos como

Colleita vermella ou O

falcón maltés, que piden

xa unha tradución á nosa

lingua.

Sinalo todo isto porque

2. se engaden arestora a esta

tradición algúns títulos

como son a ópera prima

de Xosé Manuel García

López, que inaugura con

Pegadas nun labirinto

baleiro a súa presenza

como narrador e, ao

tempo, abre os camiños

a un novo investigador

vigués chamado Amador

Ribeiro; a este libro súmase

a proposta dun dos autores

máis destacados do xénero

como é Miguel Anxo

Fernández que, con Lume

de cobiza, recupera de

novo a figura do detective

Frank Soutelo nun texto

pragado de cinefilia e con

grandes doses de retranca;

por último chega unha

novela da man do poeta

e narrador pontevedrés

Domingo Tabuyo quen, ao

que parece, realiza un xiro,

non sei se copernicano,

respecto das anteriores

mostras literarias que se

coñecían ata hoxe. Sen

dúbida son excelentes

noticias estas novelas

que se veñen a engadir,

estou convencido que

con dignidade e acerto, a

unha nómina de creacións

que cada vez máis van

alén da intriga puramente

policial asomándose a

outro tipo de intrigas

e esquemas como ben

amosou o Asasinato

no Consello Nacional

de Diego Ameixeiras,

significativamente

premiado hai pouco pola

Federación de Libreiros.

A tradución recente ao

castelán desta última

novela ou a proxección

internacional das novelas

de Domingo Villar

testemuñan que os nosos

narradores de novela

negra, alén de fidelizar a

moitos lectores entre nós,

manteñen un alto nivel de

esixencia cada vez máis

recoñecido.

Ramón Nicolás

Miguel Anxo Fernández

Miguel Anxo Fernández (O Carballiño,

Ourense, 1955 ) é crítico de cine,

historiador e profesor de Comunicación

Audiovisual na Universidade de Vigo.

Como historiador e ensaísta, é autor

de Carlos Velo. Cine e exilio (1996),

As imaxes de Carlos Velo (2001), A

Bella Otero, pioneira do cine (CGAI,

2003), Emilio Baños Santos. Unha vida

entre películas (CGAI, 2003), Rodado

en Galicia (2005, 2007) e Las imágenes

de Carlos Velo (UNAM, México, 2007),

entre outras. Tamén coordinou con

José Luis Cabo de Dicionario do Cine en

Galicia 1896-2008 (CGAI, 2008). En canto

a ficción, publicou O sabre do francés

(2002), Capitol, última sesión (2004) e O

sangue dos Cortiña (2004), ademais de

crear o personaxe do detective Frank

Soutelo para Un nicho para Marilyn

(Premio de Novela García Barros, 2002),

Un luar no inferno (2006) e Tres disparos

e dous friames (2008). As súas obras

O sabre do francés e Lume de cobiza,

serán levadas ás imaxes proximamente

por produtoras galegas.

O sabre do francés

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 158 páxinas

ISBN: 84-8288-513-8 12,30 €

Capitol, última sesión

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 166 páxinas

ISBN: 978-84-8288-749-4 12,40 €

O sangue dos Cortiña

A Nosa Terra Rústica

12 × 22 96 páxinas

ISBN: 84-96203-72-7 9 €

Á venda só en pedido conxunto por importe

superior a 9 €

Un nicho para Marilyn

Galaxia

Rústica

14 × 21cm 144 páxinas

ISBN: 84-8288-672-X 13,40 €

Luar no inferno

Galaxia

Rústica

14 × 21 cm 244 páxinas

ISBN: 978-84-8288-928-3 14,90 €

Tres disparos e dous friames

Galaxia

Rústica

14 × 21 cm 234 páxinas

ISBN: 978-84-9865-094-5 15,20 €

Miguel Anxo Fernández

Lume de cobiza

Transcorrida a súa peripecia de sabuxo en Hollywood, Frank Soutelo

regresa para afrontar o seu primeiro caso en Galicia. Mantendo a súa

retranca, resolve o expedente dun mozo que vén de morrer pero que

a súa familia sospeita que o pasamento foi inducido. Soutelo rematará

mergullado no mundo do ladrillo e da especulación, entre a vaga

de lumes que arrasou o país no verán de 2006. Percorrendo boa parte

da nosa xeografía, Miguel Anxo Fernández pasea a Soutelo e ao

tempo reloce a súa alma de ecoloxista con lembranzas que o levan a

unha paisaxe de carballos vinculadas co seu pai exiliado. Incorporando

novos personaxes como o ex garda civil ou a axudanta Dalia Maxino,

ademais do inevitable Sugar Jones, de visita nun congreso internacional

arredor de Tánatos.

Galaxia Rústica 13,5 × 21 cm 284 páxinas

ISBN: 978-84-9865-367-0 18,52 €

CINE

As imaxes de Carlos Velo

A Nosa Terra Rústica

13,5 × 21 cm 318 páxinas

ISBN: 84-95350-98-X 15,75 €

Rodado en Galicia. 1916-2004

C. A. G. Cartonado

24,5 × 22,5 cm 608 páxinas

ISBN: 84-609-4591-X 29,64 €

O Carballiño.

Vellas historias, vellas fotografías

(1870-1970)

Xociviga

Rústica

25,5 × 22,5 cm 202 páxinas

ISBN: 84-604-3970-4 11 €

DOMINGO VILLAR

Ollos de auga

Un asasinato na illa de Toralla vai ser

investigado por Leo Caldas. O asunto

vai salpicar os círculos da alta burguesía

viguesa. Suspense e tamén

humor están na raíz desta novela

policíaca de ambientación urbana,

tamén adaptada ao cine.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 248 páxinas

ISBN: 978-84-8288-927-6

15,68 €

Domingo Tabuyo

Domingo Tabuyo

Svea Kött

(carne sueca)

Sindo Romero, comisario xefe da Sección

de Investigacións Especiais (SIES) e home

de gran valía nas máis complexas pescudas,

acaba de enterrar un ser querido en

Arousa, máis terá que voltar deseguido a

Madrid para resolver o asasinato dun tipo

que apareceu morto ao pé dunha libraría

especializada en textos palestinos e de

países da área de Oriente Medio. A aparición

doutro cadáver que leva na carteira

un recorte de periódico, desta volta en

Cambados, aboa as dúbidas sobre a posible

conexión entre ambos os dous crimes.

Xerais

Rústica

14,5 × 22,5 cm 160 páxinas

ISBN: 978-84-9914-234-0

15,34 €

DOMINGO VILLAR

A praia dos afogados

A marea deixa na beiramar o cadáver

dun mariñeiro. Ten as mans atadas e

non hai nin rastro da súa embarcación.

O inspector de policía Leo Caldas

asume a investigación e os veciños

dirixen as súas sospeitas cara

a unha insólita dirección.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 512 páxinas

ISBN: 978-84-9865-180-5

18,91 €

Domingo Tabuyo (Pontevedra,

1957) é profesor de Historia no

ensino secundario e deputado

electo pola provincia de

Pontevedra. É autor dunha

longa obra poética que

iniciou en 1993 con Manual de

Urxencias e Retornos, poemario

que mereceu o accésit do

Premio González Garcés

convocado pola Deputación

da Coruña. Posteriormente

obtivo outros premios: o

Cidade de Ourense de 1997

por Balsaín Blues e o Avelina

Valladares de 1999, convocado

polo concello da Estrada, por

Nos Tempos da Invernía. A Luz

Secreta, publicado no 2002

dentro da colección Tambo da

Deputación de Pontevedra, e

Caderno de París (2010) son os

seus poemarios máis recentes.

Como narrador publicou

Carmín no 2002.

DOMINGO TABUYO

Carmín

Novela de intriga ambientada

en Cambados na que o

decurso dunha investigación

na procura dunha muller engaiola

ao lector ata o seu sorprendente

remate.

Xerais

Rústica

13 × 21 cm 216 páxinas

ISBN: 978-84-8302-857-5

11 €

ANÍBAL C. MALVAR

Á de mosca

É o nome da cocaína en estado moi

puro, segunda en calidade tras a pasta

de coca; chámaselle así porque

adoita cristalizar, e as lascas son moi

parecidas aos élitros dos insectos.

Xerais

Rústica

13 × 21 cm 248 páxinas

ISBN: 84-8302-210-9

13,60 €

CARLOS G. REIGOSA

A guerra do tabaco

Don Orlando é o máis veterano dos

contrabandistas de tabaco. Un descoñecido

quere arrebatarlle o control e

el non descansará ata descubrir quen

é. O detective Nivardo Castro e o xornalista

Carlos Conde investigan uns

accidentes ocorridos na mesma zona.

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 296 páxinas

ISBN: 84-9782-230-7

17,58 €

Xosé Manuel García

López

Pegadas nun

labirinto

baleiro

Narración que mestura as características da novela

negra ou policial e o realismo fantástico da tradición

cultural galega. O protagonista é Amador

Ribeiro, un inspector de policía de Vigo, violento

e solitario, amigo do xogo e do alcohol, que un día

recibe o encargo de investigar a aparición duns cadáveres

nos montes da vila de Lenzo. Os corpos teñen

un aquel que os afasta do aspecto dos cadáveres

deixados por un asasino convencional.

Baía

Rústica

14,5 × 21 cm 392 páxinas

ISBN: 978-84-92630-80-6

17,10 €

DIEGO AMEIXEIRAS

Asasinato no Consello

Nacional

Novela de intriga na que un detective

debe investigar o crime dun parlamentario

do BNG, ocorrido logo

do Consello Nacional no que a executiva

presentou a dimisión pola derrota

que devolveu a maioría ao PP.

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 376 páxinas

ISBN: 978-84-9914-171-8

18,05 €

Narrativa

7


Narrativa

8

Haruki Murakami

1Q84

Volume que recolle os libros 1 e 2 da triloxía

«1Q84», a obra máis ambiciosa do

autor xaponés e na que fai un guiño á novela

de Georges Orwel. Murakami retoma

a descrición dun mundo de aparencia

normal, con sensacións surrealistas,

máxicas, e inexplicables, para afondar

na complexidade do ser humano. Válese

de Aomame, unha profesora asasina

de maltratadores, e Tengo, un profesor

de matemáticas e autor inédito ao que lle

piden que escriba unha novela abraiante.

Traducida por Mona Imai e Gabriel Álvarez

Martínez.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 928 páxinas

ISBN: 978-84-9865-325-0

24,70 €

TÍTULOS ANTERIORES

Tras do solpor

216 páxinas

ISBN: 978-84-9865-111-9

15,20 €

Do que estou a falar cando

falo de correr

192 páxinas

ISBN: 978-84-9865-166-9

15,20 €

Eva Moreda (A Veiga,

1981) é licenciada

en Filoloxía Clásica

e Musicoloxía. Ten

feitos traballos

nos ámbitos da

comunicación,

a tradución e a

docencia. En 1997

obtivo o Premio

Rúa Nova de

Narracións Xuvenís

coa novela de tema

artúrico Breogán

de Guisamonde, o

cabaleiro da gaivota.

Desde entón publicou

as novelas O demo e

o profundo mar azul

(2003); Singularis

Domitilla (2004); O

país das bestas (2009);

Organoloxía (Edicións

Positivas, 2010), Premio

Narrativas Quentes

2010.

A Veiga

é como

un tempo

distinto

Retrato do percorrido vital dunha comunidade

de emigrantes galegos en Londres

durante a pasada década dos 60. Os vínculos

afectivos, o amor, a soidade, o valor

das emocións son aspectos principais

do relato, no que tamén se percorren as

mudanzas sociais da Europa do momento,

o movemento de liberación da muller

e o agromar da música pop.

Xerais

Rústica

14,5 × 22,5 cm 120 páxinas

ISBN: 978-84-9914-233-3

15,34 €

Eva Moreda

PREMIO DE CREACIÓN

LITERARIA TERRA DE

MELIDE 2010

PREMIO NARRATIVAS

QUENTES 2010

Organoloxía

Fusión das paixóns da autora,

a música e a literatura, a

través dun abrazo erótico.

A música e o eros como algo

eterno.

Positivas

Rústica

13,5 × 20,5 cm 100 páxinas

ISBN: 978-84-921162-0-1

10 €

O Demo e o

profundo mar azul

El acadou o éxito entre os

grandes do jazz nos clubes

de América. Mais entre el e

os seu amores, a muller e a

filla, se interpuxo un profundo

mar azul.

Positivas

Rústica

13,5 × 20,5 cm 104 páxinas

ISBN: 978-84-87783-72-4

7 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

O país das bestas

Novela chea da forza e tensión

necesarias para reflectir

a crueldade dun tempo de

represión.

Biblos

Cartonado

16 × 22 cm 176 páxinas

ISBN: 978-84-936607-9-6

16 €

PREMIO HISTORIAS NA

UNIVERSIDADE

Singularis Domitila

USC

Rústica

56 páxinas

ISBN: 84-9750-278-7

5,49 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

Lois Diéguez

Lois Diéguez (Monforte de Lemos,1944) fixo os estudos de bacharelato na súa cidade natal

e de Enxeñeiro T. Topógrafo en Madrid, profesión que exerceu ata hai pouco no Concello de

Lugo. Foi deputado polo BNPG/PSG na primeira lexislatura do Parlamento Galego. Autor

de numerosos escritos xornalísticos, ten colaborado en distintos medios de comunicación;

como compoñente do grupo poético Círculos Líticos realizou espectáculos culturais

e como presidente de LugoPatrimonio promoveu numerosas

intervencións na defensa do Patrimonio material e inmaterial.

Activo conferenciante e viaxeiro inquedo. Na súa ampla

obra literária destacan A canción do vagamundo

(1986), Monólogos do espello (1993), Viaxe ás terras

encantadas de Lemos (1999), A casa de Galiaz (2003), O

canto do Muecín (2007). Como poeta escribiu Albre de

espranza (1966), O ferro dos días (1982) ou Ónfalos

(2001), e foi merecedor dos premios Colexio

Minerva de Compostela e Xogos florais de

Monforte. Como narrador: Casa de Galicia

de Bilbao ou o Blanco Amor de 1986.

A poutada do oso

Laiovento Rústica

17 × 21cm 304 páxinas

ISBN: 978-84-8487-204-7

18,05 €

Obra inspirada na

tradición carnavalesca

de Salcedo, aldea

de A Pobra de

Brollón. O personaxe

do oso desempeña un

papel simbólico relacionado

coa chegada da primavera,

valores como a forza

creadora da cultura rural tradicional,

a busca da propia identidade e as

relacións entre o individual e o colectivo.

«Guión cinematográfico con luz, sombras,

policromía, arrecendo a loureiro e tamén a

gasóleo urbano, cunha inquietante música

de fondo, quizais de chirimía, a cabalo

da que cabalgamos sobre horizontes

de montes e entre urbanizacións impersoais

en que cada día se acenden,

arden e apagan os sete

pecados capitais», segundo

di Felipe Senén na

contracapa.

TÍTULOS ANTERIORES

O canto do muecín

Novela longa que se desenvolve

en Siria. Un grupo de galegos e galegas

viaxa a este país durante dez

días e no percorrido, no que Siria

pasa a ser outra personaxe, descobren

uha cultura e unhas xentes

moi diferente ao tópico que

se ten sobre os musulmáns. A acción

vai relatando diversas historias

de amor, aventura e mesmo

de investigación ao xeito policial.

A Nosa Terra Rústica

15 × 23 mm 588 páxinas

ISBN: 978-84-8341-144-5

22,80 €

A casa de Galiaz

Un libro de relatos cheos de emoción

e misterio que percorren na

súa esencia elementos que parecen

definir os nosos máis fondos

sentimentos. A historia e o presente,

as tradicións, a crítica da

realidade envolta nos xogos alegóricos,

a sensibilidade e o compromiso

marcan uns textos que levan

paseniñamente ao lector da

primeira á última páxina como

da man, a modo, pero transmitíndolle

un mundo de sensacións.

Biblos

Cartonado

16 × 22 cm 128 páxinas

ISBN: 84-607-7743-X

12 €

LIBRO DE VIAXES

Viaxe ás terras

encantadas de Lemos

Un percorrido privilexiado entre

as xentes do Val do Lemos.

A Nosa Terra Cartonado

11 × 16 cm 380 páxinas

ISBN: 84-89976-94-5

16,63 €

Narrativa

9

PREMIO BLANCO

AMOR 2010

PREMIO XERAIS DE

NOVELA 2010

PREMIO GARCÍA

BARROS 2010

PREMIO NOVELA

EUROPEA DO CASINO

DE SANTIAGO 2009

PREMIO da crítica

española 2010

de Narrativa en

lingua galega

PREMIO MANUEL

LUEIRO REY DE

NOVELA CURTA 2010

IVÁN GARCÍA CAMPOS

O imposible de

desatar

Obra innovadora na súa técnica

narrativa. Un retrato da sociedade

actual a través dunha

familia da que descubrimos

a verdade que hai detrás das

medias palabras.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 214 páxinas

ISBN: 978-84-9865-313-7

15 €

IOLANDA ZÚÑIGA

Periferia

Nesta primeria novela da autora,

Luciana e Brown xuntan

os seus destinos, marcados

polo amor, o narcotráfico e a

violencia, nos lindeiros das

favelas de São Paulo. Narración

escrita ao ritmo do rap.

Xerais

Rústica

16,5 × 22 cm 504 páxinas

ISBN: 978-84-9914-170-1

21,38 €

XESÚS MANUEL

MARCOS

O bebedor de rakia

No silencio do calabozo, Alberte

rememora a experiencia

vivida cando fora coa misión

española a Bosnia. Desde

que regresou daquel inferno

é un auténtico alieníxena.

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 176 páxinas

ISBN: 978-84-9914-199-2

15,34 €

IGNACIO SILVA

Cara B

Reúne tres novelas curtas:

Cela Aberta (Premio Valle

Inclán da Pobra, 2008), Vertixes

(Premio Cidade de Riveira,

2009) e Escintileos (II

Premio Concello de Soutomaior,

2009).

Xerais

Rústica

14,5 × 22,5 cm 208 páxinas

ISBN: 978-84-9914-154-1

15,34 €

ANTÓN LOPO

Obediencia

Destaca pola capacidade para

trasladar aos lectores a unha

Galicia do futuro moi verosímil.

O autor bota man da

linguaxe das matemáticas, o

cine de ficción e dunha frenética

trama intrigante.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 352 páxinas

ISBN: 978-84-9865-318-2

18,05 €

PAUL AUSTER

Sunset Park

Miles vive atormentado pola

culpa: sen querelo, provocou

a morte do seu medio irmán,

o que o induciu a marchar de

Nova York. Ao volver prepárase

para a inevitable confrontación

co pai.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 320 páxinas

ISBN: 978-84-9865-306-9

17,58 €

RAMIRO FONTE

Os leopardos da lúa

Publicada por vez primeira en 1993.

Novela da busca do sentido da vida

na que Ramiro Fonte condensa a experiencia

dun tempo incerto, os derradeiros

anos de franquismo.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 378 páxinas

ISBN: 978-84-9865-329-8

21,19 €

SANDRO VERONESI

Caos calmo

A historia dun home cun traballo bo,

unha muller que o quere e unha filla

de dez anos debería ser a historia

dun home feliz. Mais non o é. Porque

un día ao protagonista, acontécelle

o imprevisible.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 456 páxinas

ISBN: 978-84-9865-327-4

21,85 €

VÍCTOR F. FREIXANES

Cabalo de ouros

Na Galicia da posguerra, dous bandos

enfróntanse nunha partida de

naipes na que se xogan a vida. Un

envite, unha historia de amor e un

fondo musical cos vellos cantares

da tradición.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 368 páxinas

ISBN: 978-84-9865-328-1

18,05 €

ELIZA HAYWOOD

A dama solitaria &

Fantomina

Escritas durante a década de 1720. A

primeira é unha historia de sedución

e abandono que reivindica o desexo

feminino e a segunda, unha fantasía

de liberdade feminina.

Sotelo

Cartonado

14 × 22 cm 242 páxinas

ISBN: 978-84-7824-601-4

19 €

CHELO SUÁREZ MUÍÑOS

As horas rotas

No tronco dunha vella sobreira agóchanse

a risa do vento ou talvez o

asubío dun xílgaro. Quizais sexa tan

só a sombra dun maquis que ten as

mans negras da tinta do seu oficio

de impresor.

Sotelo

Rústica

14 ×21 cm 144 páxinas

ISBN: 978-84-7824-605-2

14 €


Manuel Rivas

John Boyne

Narrativa

10

Rubén

Martínez

Alonso

1980

(Ano cero)

Retrato psicolóxico, onde espazo

e tempo desaparecen

na procura dunha ubicuidade

absoluta, que fai que o Ego

asuma a dualidade do xénero.

«Ás veces penso nas vidas

que terei vivido xa, en como

tento eternamente volver a

ese ano cero, a 1980, co propósito

de emendar os meus

erros. Si, sempre, eternamente,

condenado a unha infelicidade

perpetua, a unha irrealización

permanente.»

Toxosoutos Rústica

13 × 20 cm 86 páxinas

ISBN: 978-84-92792-88-7

13 €

PREMIO VICENTE

RISCO DE CREACIÓN

LITERARIA 2010

Fernando

Méndez

Deus

xogando

aos dados

Un sacerdote galego desparecido

hai vinte anos, altas

xerarquías eclesiásticas implicadas

no tráfico de ouro

nazi, mafiosos e oportunistas

que buscan dar o golpe

da súa vida e catro escritores

de fama internacional. Novela

que asenta a súa trama cando

España recibiu, entre 1942

e 1944, máis de 5.000 lingotes

de ouro que os nazis obtiveron

das moas, xoias e demais

pertenzas dos xudeus,

segundo informes desclasificados

do Departamento de

Estado dos EEUU.

Sotelo Blanco Rústica

14 × 21 cm 296 páxinas

ISBN: 978-84-7824-608-3

16,15 €

NOVA EDICIÓN

ACRESCENTADA

OUTROS TÍTULOS DISPOÑIBLES

Toxos e flores

Xerais, 1989

ISBN: 978-84-8302-349-5

16,10 €

Unha espía no reino

de Galicia

Xerais, 2004

ISBN: 978-84-9782-193-3

17,96 €

A corpo aberto

Xerais, 2008

ISBN: 978-84-9782-929-8

17,96 €

Os Grouchos

Xerais , 2008

ISBN: 978-84-9782-850-5

17,05 €

Episodios galegos.

Tempos de

esperpento

Xerais, 2009

ISBN: 978-84-9782-661-7

16,72 €

NOVELA

Os comedores de

patacas

Xerais, 1991

ISBN: 978-84-9782-122-3

15,34 €

Os libros arden mal

Xerais, 2006

ISBN: 84-9782-461-X

24,70 €

Todo ben

Xerais, 2010

ISBN: 978-84-9782-631-0

10 €

Todo é silencio

Xerais, 2010

ISBN: 978-84-9914-169-5

16,63 €

RELATOS

Un millón de vacas

Xerais, 1989

ISBN: 978-84-9782-606-8

14,15 €

¿Que me queres,

amor?

Galaxia, 1996

ISBN: 84-8288-661-4

14 €

Ela, maldita alma

Volume que recolle os trece relatos da primeira edición

máis outro engadido desta volta, nos que Manuel Rivas

verque a súa ollada sobre a vida, o mundo, e o mal. Entre

eles, O lapis do carpinteiro e Que me queres, amor?, este

último galardoado co Premio Torrente Ballester e co Premio

Nacional de Literatura de 1996.

Galaxia Rústica XXX XXX

páxinas

ISBN: 978-84-


A lingua das

bolboretas

Galaxia, 1996

ISBN: 84-8288-874-9

13 €

O lapis do

carpinteiro

Xerais, 1998

ISBN: 84-8302-261-3

16,15 €

A man dos paíños

Xerais, 2000

ISBN: 978-84-8302-591-8

16,15 €

As chamadas

perdidas

Xerais, 2002

ISBN: 978-84-8302-811-7

16,15 €

Contos de Nadal

Xerais, 2003

ISBN: 84-9782-083-5

28.12 €

En salvaxe compaña

Xerais, 2008

ISBN: 978-84-9782-930-4

17,48 €

O lapis do

carpinteiro

(Edición 25

Aniversario)

Xerais

Cartonado

ISBN: 84-9782-391-5

36,10 €

TEATRO

O heroe

Xerais, 2008

ISBN: 84-9782-371-0

16,15 €

POESÍA

Do descoñecido ao

descoñecido. Obra

poética (1980-

2003)

Espiral Maior

ISBN: 84-95625-85-7

17,10 €

ISABEL CASTRO

VÁZQUEZ

Reexistencia. A obra

de Manuel Rivas

Xerais, 2008

ISBN: 978-84-9782-684-6

15,90 €

José Vicente

Domínguez

La Raíña

O interese dun mozo por coñecer

os seus antergos fai

aboiar os sorprendentes sucesos

acontecidos na súa casa

familiar de Benancia. En

castelán.

Toxosoutos Rústica

15 × 21 cm 276 páxinas

ISBN: 978-84-92792-74-0

12 €

3ª EDICIÓN

Ramón Otero Pedrayo

O señorito da

Reboraina

Retrata con humor a Xoán M.

Pereira, un dos grandes revolucionarios

do XIX. «Unha

obra maestra da novelística

galega en termos absolutos»,

a dicir de X.L. Méndez Ferrín.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 232 páxinas

ISBN: 978-84-9865-359-5

20,90 €

NOVA EDICIÓN

Álvaro Cunqueiro

Tesouros novos e

vellos

Discurso de ingreso na Real

Academia Galega en 1964.

Trata das lendas populares

sobre mouros e tesouros escondidos,

enraizadas na tradición

galega.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 128 páxinas

ISBN: 978-84-9865-361-8

13 €

ETGAR KERET

Saudades de

Kissinger

Etgar Keret é un dos escritores

máis populares entre a mocidade

de Israel e mesmo descrito

como a súa voz hippy e

posmoderna. Tradución de

Moncho Iglesias Míguez.

Rinoceronte Rústica

13,5 × 21,5 cm 182 páxinas

ISBN: 978-84-92866-21-2

15,20 €

ANDRÉ KAMINSKI

Os xardíns de Mulai

Abdalá

Ao longo das nove vivencias

deste libro, o autor amosa

que a realidade é moito

máis vasta do que aparenta

ser. Traducido do alemán por

Ana María Abeleira.

Rinoceronte Rústica

13,5 × 21,5 cm 170 páxinas

ISBN: 978-84-92866-12-0

15,20 €

PUBLICIDADE

Noah

Barleywater

escapa da casa

Aos seus oito anos Noah Barleywater decide

fuxir da casa por un camiño inexplorado a través

da fraga chega a unha tenda de xoguetes

na que atopa un artesán que a guiará nunha

viaxe que lle cambiará a vida. O propio John

Boyne describe esta obra como un conto de

fadas dirixido tanto a un público adulto como

xuvenil. A tradución é de Carlos Acevedo

e as ilustracións, de Oliver Jeffers.

Faktoría K Rústica

13,5 × 20 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-15250-02-9

14 €

OUTROS TÍTULOS DISPOÑIBLES

O neno do pixama

a raias

Con estilo limpo, aborda

o holocausto a través dos

ollos dun neno de nove

anos, Bruno, fillo dun dos

responsables dun campo

de exterminio. A tradución

ao galego é de Daniel

Saavedra.

Faktoría K Rústica

14,5 × 21 cm 190 páxinas

ISBN: 978-84-96957-20-6

14 €

Motín na Bounty

Reflexión sobre o ben e o

mal, o heroe e o vilán, a

lealdade e a traizón. En

1787, a Bounty parte de Tahití

para levar alimentos ao

Caribe. A tripulación amotínase

para volver á illa. Tradución

de Carlos Acevedo.

Faktoría K Rústica

14,5 × 21 cm 480 páxinas

ISBN: 978-84-96957-87-9

20,90 €

DANILO KIŠ

Unha tumba para

Boris Davídovich

Sete episodios dunha historia

común: a ruptura dos soños,

das esperanzas e da vida

nun mundo oprimido polo totalitarismo.

Tradución do serbio

de Jairo Dorado Cadilla.

Rinoceronte Rústica

13,5 × 21,5 cm 158 páxinas

ISBN: 978-84-92866-06-9

14 €

VLADIMIR KAMINER

A discoteca rusa

Ao igual que Vladímir Kaminer,

que chegou a Berlín en

1990, quen vai a esa cidade

faino cunha historia detrás e

cunha chea de soños e esperanzas.

Tradución do alemán

de Fernando de Castro García.

Rinoceronte Rústica

13,5 × 21,5 cm 160 páxinas

ISBN: 978-84-92866-13-7

14 €

Narrativa

11


Éditions Auzou e Chistopne Boncens

O meu cofre dos animais

O meu cofre dos animais

contén catro libros de cartón

para ler e tocar co obxectivo

de descubrir todo sobre os

pequenos animais. Durante

os seus descubrimentos

acompañan aos pequenos

magníficas fotos e evocadoras

2-5

ilustracións, que sitúan

os animais no seu hábitat e

mostran o seu comportamento

natural. Asemade, poderán

tamén divertirse tocando a

pel dos animais e sentindo a

súa textura! Un cofre para

agasallar e compartir.

Nova revista bimestral de banda

deseñada para nenos e nenas

+3

+5

+3

Infantil e Xuvenil

12

Caixa cartonada con peche

magnético.

A toda cor e con texturas das

peles dos animais para tocar.

Baía

33 × 17 cm

ISBN: 978-84-92630-86-8

30,40 €

Composto por catro libros:

Os animais de

compañía

Baía

Cartonado

16 × 16 cm 8 páxinas

ISBN: 978-84-92630-87-5

Os animais da

granxa

Baía

Cartonado

16 × 16 cm 8 páxinas

ISBN: 978-84-92630-88-2

Os bebés animais

Baía

Cartonado

16 × 16 cm 8 páxinas

ISBN: 978-84-92630-89-9

Os animais da

sabana

Baía

Cartonado

16 × 16 cm 8 páxinas

ISBN: 978-84-92630-90-5

Fiz N.º 1

Fiz é unha revista de banda deseñada pensada para nenos

e nenas de 7 a 107 anos. Subtitulada «A revista do

neno máis porco do mundo» arranca a súa andaina cunha

aposta decidida polas historietas feitas polos mellores autores

galegos e españois de banda deseñada, co obxectivo

único de entreter. Conta cun cadro de persoal de luxo:

Mel, Monteys, Fernando Iglesias (Kohell), Ed Carosia &

Diego Arandojo, Jali, José Domingo, Alex Fuentes & Busquet,

Vergara & Olivares, Jorge García & Sagar e Kiko da

Silva. Este número ofrece un relato de Manuel Lourenzo

ilustrado por Víctor Rivas.

Retranca

Rústica

17 × 24 cm 36 páxinas

Referencia: 06-0160-288

3 €

Á vendá só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

Elzbieta

Pequena

Lúa

Fábula tenra e fermosa que

reflicte como é o carácter

dos nenos nos seus primeiros

anos, cando as palabras

empezan a agromar, cando

desenvolven os sentidos e a

percepción do mundo que os

rodea, chaman a atención

dos demais ante aquilo que

a eles mesmos lles asombra

e cando comezan a amosar

unha enerxía rebordante. Debuxos

suaves a base de lapis

de cor e acuarelas. Tradución

de Sandra Hombreiro.

Kalandraka Cartonado

15 × 21 cm 32 páxinas

ISBN: 978-84-8464-757-7

12 €

Elzbieta

Onde van

os bebés?

Libro que reborda inocencia,

dozura, e fala do paso

do tempo a través daqueles

xoguetes que van quedando

atrás. Dous osos de peluche

pregúntanse onde van

os bebés que xa non están

con eles. Ilustracións a base

de lapis de cores e acuarelas,

sobre un papel de textura

vexetal. Traducido por

Sandra Hombreiro.

Kalandraka Cartonado

15 × 21 cm 32 páxinas

ISBN: 978-84-8464-756-0

12 €

+6

Pat Hutchins

O paseo

de

Rosalía

Texto con breves frases encadeadas

e acompañadas de

imaxes descritivas, con dous

niveis de lectura: o paseo da

galiña Rosalía, e o accidentado

e humorístico axexo ao

que a somete un raposo que

a persegue, sen que ela se decate

do perigo. Texto clásico

de 1968, en tradución de Silvia

Pérez Tato.

Kalandraka

Cartonado

25 × 20,3 cm 36 páxinas

ISBN: 978-84-8464-747-8

14 €

En portugués

O passeio de Dona

Rosa

ISBN: 978-989-8205-51-3

13 €

Infantil e Xuvenil

13

3-7

3-7

3-7

3-7

+4

+7

Matteo Gubellini

A visita dos

domingos

Os nenos senten atracción polos personaxes

fantásticos e gozan créndose protagonistas

de mundos imaxinarios. Este conto enxalza a

importancia da implicación dos pais para potenciar

e alimentar a imaxinación dos nenos.

Asemade, a particularidade de que este monstro

que visita cada domingo ao protagonista

inspire simpatía e complicidade, converte esta

historia nun bo instrumento para axudar a

superar os medos infantís.

OQO

Cartonado

25 × 23 cm 56 páxinas

ISBN: 978-84-9871-309-1

12,90 €

Susan Isern E

Katharina Sieg

Pilú Pilú!

Conto que achega os pequenos á posible orixe

da relación entre os crocodilos e os corredores

exipcios, eses pequenos paxaros que lles limpan

a boca de restos de comida e parásitos. A

autora destaca que intentou transmitir a mensaxe

de que «non hai que subestimar os demais,

por pouca cousa que parezan» . Por iso ao final,

é un pequeno paxaro quen resolve o problema

dun temible crocodilo.

OQO

Cartonado

22 × 28 cm 36 páxinas

ISBN: 978-84-9871-313-8

12,90 €

Darabuc

Tres han de ser

Darabuc reinterpreta un conto popular que pivota

sobre a decisión dunha moza de quedar

cos seus tres pretendentes, xa sexa porque así

o sente ou porque en realidade non desexa

casar. Unha historia para dialogar sobre o dereito

a elixir e sobre como o amor se impón –

ou debería facelo– sobre as discrepancias: un

quere a súa familia aínda que non sempre a

entenda. Ilustrado por Fátima Alonso e traducido

por Laura Rubio.

OQO

Cartonado

25 × 23 cm 36 páxinas

ISBN: 978-84-9871-232-2

12,90 €

Helga Bansch

As aventuras

de Osiño

Osiño non tiña ningunhas ganas de quedar na

súa cova todo o inverno. Marcho na procura de

aventuras!, dixo, e foise co músico. Ao longo de

todo un ano, o protagonista –e con el, o lector–

coñecerá diferentes lugares, descubrirá

e afianzará o seu potencial e particular talento,

fará novos amigos e, ante todo, cumprirá o

seu soño: coñecer o mar.

OQO

Cartonado

25 × 23 cm 36 páxinas

ISBN: 978-84-9871-317-6

12,90 €

Cornelia Funke

A princesa

Sabela

Sabela é princesa, pero está farta de que llo

dean todo feito. Quere subir ás árbores e meter

o dedo no nariz. Un día, decide guindar a

súa coroa. O rei, como castigo, ordena que ela

traballe na cociña de palacio. Que divertido!

Ilustracións de Kerstin Meyer.

Xerais

Cartonado

22,5 × 27 cm 32 Páxinas

ISBN: 978-84-9914-212-8

12,50 €

Soldadiño

de chumbo

O DVD contén a curtametraxe de animación

con plastilina dirixida por Virginia Curiá e Tomás

Conde, e coproducida por Continental e

Algarabía. As voces dos protagonistas son de

Luís Piedrahita e Manuel Manquiña, con música

de Emilio Aragón. Achega o conto de H. C.

Andersen e a música sinfónica de mans dunha

técnica tan apaixonante para maiores e cativos

como é a da stop motion.

Galaxia Cartonado

29 ×22 cm 48 páxinas

ISBN: 978-84-9865-323-6

22,80 €

Taeeun Yoo

O peixe

vermello

Álbume cunha coidada proposta estética no que

un neno entra co seu peixe vermello na biblioteca

na que traballa o seu avó como encargado.

Nun momento dado, o peixe mergullouse

nun libro e o neno non tivo outra que ir detrás

del para salvalo. A biblioteca está representada

como o centro do saber e un espazo aberto

á imaxinación.

Faktoría K Cartonado

16,7 × 22,7 cm 40 páxinas

ISBN: 978-84-15250-05-0

14 €

Xoán Babarro

González

Macarrón de

Narices

No reino de Narices hai un príncipe moi chorón

e moi mal comellón, que acaba coa paciencia

dos que o arrodean. O día que fixo os sete anos

organizouse unha festa na que lle fixeron sete

potas de comida e abrindo a tapadeira dunha

delas berrou: ¡Macarrón con tomate! ¡Que ninguén

mo arrebate! Ilustrado por Marcos Calo.

Xerais

Cartonado

19 × 21 cm 56 páxinas

ISBN: 978-84-9914-106-0

12,85 €


Infantil e Xuvenil

14

Arturo Abad

Zimbo

Hai lazos que se deben romper para

que outros –como os que constrúe

o afecto– non rompan nunca.

Esta historia emotiva tanto na prosa

lírica de Arturo Abad, como nas

evocadoras ilustracións de Joanna

Concejo mergúllase no doloroso que

resulta deixar marchar as persoas

que un quere.

OQO

Cartonado

22 × 28 cm 32 páxinas

ISBN: 978-84-9871-315-2

14,50 €

OUTROS TÍTULOS:

INFANTIL

8-12

8-12 Un coelliño +3

na beiramar

Roberto Malo e

F. Javier Mateos

A nai do

heroe

A historia dun rei en dificultades non

é nova, tampouco que o monarca decida

recorrer a un habilidoso espadachín

para acabar cos seus problemas.

Ao longo do álbum, hai sitio tamén para

ogros, trasnos e maxia. Con todo, esta

historia pouco ten de conto tradicional:

nin o é no ton, nin na linguaxe do narrador

e dos personaxes nin tampouco

no desenvolvemento da trama. Tal como

adianta o título, a valente heroína

é a nai de Dick Van Dyke. Ilustrado por

Marjorie Pourchet.

OQO

Cartonado

22 × 28 cm 40 páxinas

ISBN: 978-84-9871-311-4

14,90 €

Ramón Caride

Exogamia 0.3

Volume que reúne media ducia

de relatos, non estritamente literarios,

suxestivos e non pechados,

que permiten abrir un debate

necesario sobre algúns dos

temas candentes do noso tempo,

problemas sobre os que ninguén

pode manterese alleo. Ilustracións

de Manuel Busto.

Xerais

Rústica

13,5 × 21,5 cm 96 páxinas

ISBN: 978-84-9914-222-7

11 €

Everest Galicia Rústica

19 × 21 cm 48 páxinas

ISBN: 978-84-403-0533-6

7 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

Bertiño

Rompetodo

+4

Xerais

Rústica

18 × 20 cm 32 páxinas

ISBN: 978-84-9782-741-6

8 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

Micifú e os

seus amigos

Micifú é un gato extravagante

disposto a dar a coñecer aos

seus amigos aos lectores máis

novos da casa. Ilustrado por

Fernando L. Suárez.

Everest

Rústica

19 × 21 cm 48 páxinas

ISBN: 978-84-403-0400-1

7 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

O cabo da Serpe

+5

+5

Everest Galicia Rústica

19 × 21 cm 48 páxinas

ISBN: 84-403-0520-6

7 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

Andanzas de +8

Xan Farrapeiro

Xerais

Rústica 13 × 20 cm 96 páxinas

ISBN: 978-84-9782-555-9

9 €

XUVENIL

A negrura do mar

Xerais

Rústica

13,5 × 19 cm 164 páxinas

ISBN: 978-84-9782-496-5

10,70 €

Boca da noite

Everest

Rústica

14 × 21 cm 128 páxinas

ISBN: 978-84-403-0437-7

8,95 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

As aventuras de

Said e Sheila

Xerais

Cartonado

15 × 22,5 cm 256 páxinas

ISBN: 84-8302-706-2

17,96 €

A incerteza dos

paraísos

Everest Galicia Rústica

13,5 × 21 cm 104 páxinas

ISBN: 84-403-0399-8

8,95 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

Foto: Santos Diez

+12

Marica Campo Domínguez

Noutra dimensión

Novela que narra a aventura fantástica de Cidre, un

adolescente que, farto de presenciar as discusións

dos pais, decide fuxir. Conseguirao mercé ao Libro das

apócemas máxicas do doutor Reichenbach. Convertido

en vento, emprenderá unha viaxe iniciática arredor

do mundo na que descubrirá os verdadeiros problemas

da existencia, ben diferentes do que o preocupaba a

el. Cada episodio confirmaralle o desexo de regresar,

mais debe descubrir como facelo. As ilustracións son

de Noemí López.

Galaxia Rústica 13 × 20 cm 220 páxinas

ISBN: 978-84-9865-351-9

12,50 €

Infantil e Xuvenil

15

+8 +9 +9

FINALISTA DO PREMIO

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA DE

LITERATURA XUVENIL 2009

TÍTULO ANTERIOR

Paula Carballeira

As outras

historias

Un fato de historias igual de divertidas

que non se semellan a aquelas outras

de “había unha vez” con fadas e

fermosas princesas. Nestas outras hai

unha escola no canto dun Reino, un lameiro

no canto dun xardín e unha princesa

fea moi fea que decide marchar a

Siberia para ser feliz, entre outros moitos

personaxes. Ilustrado por Xosé Cobas.

Galaxia

Rústica

13 × 20 cm 88 páxinas

ISBN: 978-84-9865-331-1

9,70 €

Silvestre Gómez

Xurxo

Ti non xogas!

Logo dunha semana de chuvia, por fin saíu

o sol. Máis Suso está amolado porque cando

quería xogar ao fútbol cos rapaces un

deles espetoulle: Ti non xogas! Un libro

ilustrado por Anxo Fariña que fala da importancia

da solidariedade e da amizade.

Xerais

Rústica

13,5 × 19 cm 104 páxinas

ISBN: 978-84-9914-205-0

11 €

25 ANIVERSARIO

Xabier P. Docampo

O misterio

das

badaladas

Obra que foi publicada por vez primeira

en 1986 e acadou desde aquela un grande

éxito de vendas. Ilustrada por Xosé Cobas,

a trama desenvólvese arredor do campanario

de Eiranova, onde acaban de instalar

un reloxo, e ten como protagonistas

a cinco rapaces afoutados que atoparán

explicación a un fenómeno que causa

gran confusión.

Xerais

Rústica

13,5 × 19 cm 104 páxinas

ISBN: 978-84-9914-207-4

11,50 €

Lea Tobery

Resurrección

Aos seus dezasete anos, Emma viviu

unha experiencia próxima á morte. Non

viu túneles, nin luces, pero pola contra

coñeceu un ser fascinante, Ethan, con

quen sentiu unha conexión especial. Volta

á vida, el desapareceu. Emma emprende

unha busca incansable e no camiño

descobre segredos e sorpresas que non

imaxinou. Tradución de Ana Boullón.

Xerais

Rústica

14 × 21,5 cm 272 páxinas

ISBN: 978-84-9914-230-2

15 €

Gemma Lienas

O diario

violeta de

Carlota

Un día, Carlota recibe da súa avoa a encomenda

de observar o mundo cunhas

lentes de cor violeta, é dicir, dende unha

óptica feminista e igualitaria. Axiña se

vai decatar de que hai moitísima situacións

do día a día que a sociedade estima

como normais cando, en realidade,

son todo un exercicio de discriminación

e inxustiza. Traducido por María Fernanda

González Briones.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 164 páxinas

ISBN: 978-84-9865-335-9

9,50 €

ELENA GALLEGO ABAD

Dragal

Xerais 264 páxinas

ISBN: 978-84-9914-134-3

10,70 €

Elena Gallego Abad

Dragal II.

A metamorfose do dragón

Dragal descobre, por primeira vez na súa milenaria existencia, a limitación

dos seus poderes. Para recuperar o seu lugar privilexiado na escala

biolóxica, o dragón ten que absorber a materia gris do cerebro de

Hadrián e acadar a simbiose da súa alma. Se consegue humanizarse o

mundo será seu, mais do contrario...

Xerais Rústica 13,5 × 21,5 cm 360 páxinas

ISBN: 978-84-9914-221-0

11 €

Jordi Sierra I Fabra

A modelo

descalza

A tiranía da imaxe perfecta, os trastornos alimentarios

que adoitan sucederlle, o desamor e as compliccións

da vida sentimental son algúns dos temas que

aborda este texto no que o protagonista ve na televisión

a unha antiga moza súa, hoxe top model. Ela está

acusada do asasinato da súa parella actual. El demostrará

a súa inocencia.

Galaxia

Rústica

14 × 21 cm 240 páxinas

ISBN: 978-84-9865-364-9

14€


VIII PREMIO BARRIGA

VERDE DE TEXTOS PARA

TEATRO DE MONICREQUES

(INFANTIL)

Teatro

16

Xosé Agrelo

Hermo

O triángulo

escaleno

Texto que xira en torno ao amor. E cada

personaxe enténdeo e víveo á súa maneira.

A Brais gústanlle as mulleres, como

el mesmo confesa, «máis que o pan

quente». Pero iso non semella crearlle

moito conflito, máxime se temos en conta

que se considera «un monxe medieval

con corazón de pedra e mente de inquisidor».

Refíreo de broma, pero talvez no

fondo sexa verdade. Limiar de Xerardo

Agrafoxo e Euloxio R. Ruibal

Toxosoutos Rústica

13 × 20 cm 61 páxinas

ISBN: 978-84-92792-84-9

10 €

POESÍA-TEATRO

VIII PREMIO BARRIGA

VERDE DE TEXTOS PARA

TEATRO DE MONICREQUES

(ADULTOS)

Xosé A. Neira Cruz

Pedra sobre

pedra

Pedra sobre pedra sitúase no momento da

construción do Pórtico da Gloria, co Mestre

Mateu «afanado en protexer a evolución e

remate» da súa grande obra. Como explica

o autor, a obra conta «a historia dunha infamia

frecuente: a vivida polos que sofren o

espolio das súas ideas, dos seus proxectos,

dos seus soños... con total impunidade».

Baía

Rústica

14,5 × 22,5 cm 58 páxinas

ISBN: 978-84-92630-94-3

6 €

Á venda só en pedido conxunto por importe

superior a 9 €

TEATRO INFANTIL

Inacio

Fábula

galénica

Fábula galénica, onde «hai animais que

falan como as persoas e persoas que se

comportan como animais», conta as

aventuras do burro da tía Lola, personaxe

inmortalizado polos gaiteiros Os Dezas

de Moneixas no pasodobre do mesmo

nome. A acción dramática desenvólvese

nunha estrutura con marco orixinal, que

permite múltiples posibilidades á hora

de levala á escena. Destaca a frescura e

axilidade dos diálogos. Ilustracións de

Óscar Villán.

Baía

Rústica

15,3 × 23,3 cm 56 páxinas

ISBN: 978-84-92630-93-6

9 €

Tarará-chis-pum

Creación colectiva de Anabell Gago e

outros. Espectáculo representado por

vez primeria en 1978 por Artello Teatro.

Laiovento

Rústica

21 × 21 cm 92 páxinas

ISBN: 978-84-8487-203-0

12 €

Euloxio R. Ruibal

Labirinto

da memoria

Desenvólvese en Compostela. A invasión

de Iraq é inminente. As rúas e

prazas da cidade convértense en espazos

de protesta, sátira e transgresión.

Festéxase o Antroido ao mesmo

tempo que se rexeita a guerra e

se lembra a incompetencia gubernamental

na catástrofe do Prestige. Con

ese pano de fondo, ritualízase unha

historia de amor, tenrura, crueldade

e violencia inserida na festa da realidade

(verdade) disfrazada.

Toxosoutos Rústica

13 × 20 cm 66 páxinas

ISBN: 978-84-92792-72-6

12 €

PREMIO ÁLVARO

CUNQUEIRO PARA

TEXTOS TEATRAIS 2010

Lupe Gómez Arto

Diálogos

imposíbeis

«Mentres escribía os Diálogos imposíbeis

acordeime moito de Valle-Inclán,

como se el fose unha sombra inexplicábel.

Hai cousas que nunca aconteceron,

palabras abandonadas, restos

de naufraxios, roupas vellas, xoguetes

difíciles. Os soños máis absurdos

están feitos con tinta dun bolígrafo

abandonado nalgún lugar deste barrio

tan divertido».

Laiovento

Rústica

17 × 21 cm 250 páxinas

ISBN: 978-84-8487-194-1

16,15 €

Bertolt Brecht

A boa persoa de Sezuán

Fábula amarga onde a bondade é detestada

ao límite nun mundo desprovisto

dela, e no cal a boa persoa en

cuestión adquire interpretacións cada

vez máis distantes daquilo que o

sentido común nos leva a definir como

bondade ou persoa bondadosa.

Laiovento

Rústica

17 × 21 cm 184 páxinas

ISBN: 978-84-8487-169-X

16,15 €

Manuel Lourenzo

Tres versións

Volume que xunta unha traxedia grega,

As troianas, e dúas dramatizacións

narrativas: O salto do puma, sobre A

Illa do doutor Moreau, de H. G. Wells,

e Transilvania, baseada no Drácula de

Bram Stocker.

Laiovento

Rústica

14 ×21 cm 109 páxinas

ISBN: 978-84-8487-197-2

12 €

Raúl Dans

Chegamos

despois a

unha terra

gris

Retrato desapiadado dun núcleo familiar

en descomposición, en cuxo centro

está Helena, esposa e nai, presa da insatisfacción

e a amargura, ante o reto

de afrontar unha batalla contra o destino

mentres todo o seu universo se derruba.

Teatro de personaxes.

Xerais

Rústica

13 × 21 cm 152 páxinas

ISBN : 978-84-9914-209-8

12,5 €


Unha espiral

maior

Bernardino Graña

Diana Varela Puñal

Poesía

18

Non sei as razóns, pero dáme que hoxe son mellores

tempos para a poesía que aqueles nos que Golpes

Bajos popularizou o de malos tiempos para la lírica.

Digo que non sei as razóns, pero si percibo síntomas e

resultados. Hoxe, o incremento de recitais poéticos vai

acompañado da resposta de público, asiduo neste tipo

de actos, sexan en local público ou privado, en café ou

rúa, na carnicería ou na praza de abastos. A sensación

é que en canto alguén se pon a recitar, a xente que

circula arredor transfórmase en cómplice, escoitando

atenta e con emoción. Cando a palabra sae e procura

a comunicación, prodúcese unha espiral emotiva que

tece fíos invisibles de relación.

Non sucede o mesmo coa poesía lida. As editoriais

ofrecen o balance de resultados e as cifras económicas

dos libros de poemas redúcense cada ano. Son varias

as coleccións que temos: están Galaxia e Xerais,

manteñen o seu ritmo Libros da frouma e a editorial

Linteo; poesía publican Positivas, Bourel e a editorial

Bubela; temos a colección Arte de Trobar do PEN CLUB,

algo traballa Toxosoutos e, en Ourense, iniciou o seu

camiño a editorial Franouren; poesía publica tamén

esta casa de Biblos, na súa colección Mandaio.

Pero se hai unha editorial que, dende unha aposta

firme e arriscada, mereza un recoñecemento público

de todos, esta é Espiral Maior. Dirixida por Miguel

Anxo Fernán Vello coa colaboración de Amparo

Manteiga e unha traxectoria de anos, a colección

principal chegou, no trimestre pasado, ao título 235.

Practicamente todas as voces que fan posible ese

momento ao que me refería no primeiro parágrafo

publicaron nesta editorial, nela fíxose visible a

renovación que supuxo a achega de mulleres aínda

novas, nunha literatura, de sempre, masculina.

Mentres agardamos pola publicación do novo libro

de Pilar Pallarés, que verá a luz nesta editorial,

quixera eu recomendar tres títulos de tres mulleres,

publicados nos últimos meses: A cidade sen roupa ao

sol, de Marga do Val; Animal Abismo, de Diana Varela

Puñal e A frecha azul do teixo, de Eva Veiga. Os tres son

libros fermosos, pero, ademais, apostando por eles,

estará apoiando a creación dunha Espiral Maior, que

consolide e confirme que estes si son bos tempos para

a lírica.

Francisco X. Fernández Naval

Ser auga, darse en auga.

Medio século: 1958-2008

Escolma, introdución e edición de Miro Villar. O volume componse

dunha selección de poemas dos nove libros publicados entre 1958

e 2008: desde Poema do home que quixo vivir ata Acendede as almenaras,

cun comentario a cadanseu libro poético.

P.E.N. Clube Cartonado

12,5 × 21 cm 222 páxinas

ISBN: 978-84-92764-51-8

19,80 €

Claudio Rodríguez Fer

Animal abismo

Retornar á conciencia primixenia. Encaixar no entorno

do que formamos parte e que non temos dereito

a deturpar. Así foi concibido o último poemario

de Diana Varela Puñal: un canto á natureza, á

desacralización da humanidade, unha homenaxe

á Alma Animal.

Espiral Maior Rústica

14 × 21 cm 76 páxinas

ISBN: 978-84-92646-52-4

14 €

Eva Veiga

A frecha

azul do

teixo

Tendo como punto de partida a morte

dolorosa da nai, a autora vai trazando

neste seu último poemario a

anatomía da ausencia, e igualmente

reflexiona sobre a linguaxe como

ese lugar do que non está e como

convocatoria de presenza. Unha

reflexión poética sobre a morte que

tenta transformar o dó nunha experiencia

vitalista e de amor.

Espiral Maior Rústica

14 × 21 cm 136 páxinas

ISBN: 978-84-92646-49-4

15 €

Poesía

19

Oriana Méndez

Cero

Logo de Derradeiras conversas

co capitán Kraft, este é o segundo

libro da autora (Vigo,

1984), no que ofrece unha indagación

permanente sobre

o centro mesmo dos significados.

En Cero pretendo afastarme

da liña épica do capitán

Kraft. Este libro é para min un

exercicio de reflexión, desde

o distanciamento respecto do

mundo tal e como o coñecemos.

Non pretendín elaborar

un mapa sobre o cal moverse

pola obra, senón que fixen algo

máis fragmentado. O que

quería é facer preguntas

Galaxia

Rústica

12,5 × 22 cm 84 páxinas

ISBN: 978-84-9865-348-9

10 €

Unha tempada

no paraíso

«Este libro nace dunha entrega ao amor e animado

por un nomadismo ancestral. Contén estratos

múltiples, ecos intertextuais que conforman

o mapa dunha obra total, cohesionada

no seu polifónico clamor de rotundo vitalismo

e compromiso ético», en declaracións de

Olga Novo.

Toxosoutos Rústica

13 × 21 cm 110 páxinas

ISBN: 978-84-92792-58-0

10 €

Iria Anido e Xan

Eguía

Cambio de

estrela

Sonoro poemario inzado de colores

e de sensacións auditivas, no que

os versos de iria Anido se combinan

coas ilustracións feitas en exclusiva

e ad hoc para cada un deses textos

por Xan Eguía Eléxpuru.

TresCtres

Rústica

15 × 21 cm 76 páxinas

ISBN: 978-84-92727-19-3

15 €

Iria Fernández

Crespo

Flores da

galvana

Primeiro libro individual da autora. Colaboradora

desde moi nova coa Asociación

Rosalía de Castro de Cornellà, ten participado

en recitais de poesía en Barcelona

e noutras cidades catalás.

Espiral Maior Rústica

14 × 21 cm 68 páxinas

ISBN: 978-84-92646-53-1

13 €

Marga do Val

A cidade

sen roupa

ao sol

Volume que foi galardoado recentemente

co Premio da Crítica de Poesía

en Lingua Galega, da Asociación Española

de Críticos Literarios.

Espiral Maior Rústica

14 × 21 cm 92 páxinas

ISBN: 978-84-92646-37-1

14 €

Ludwig Zeller

Infinito

presente.

Selección

de poemas

Chileno exiliado en México é autor dunha

poesía que se alimenta da realidade americana

e dunha perspectiva surrealista do

mundo. Escolma de Francisco X. Fernández

Naval. Edición bilingüe. Nunca antes

fora editado en España.

Espiral Maior Rústica

14 × 21 cm 152 páxinas

ISBN: 978-84-92646-51-7

15,20 €


Á VENDA A PARTIR DO

10 DE XUÑO

Coñecer Galicia

20

Silvia González Soutelo

El valor del

agua en el mundo

antiguo. Sistemas

hidráulicos y aguas

mineromedicinales

en el contexto de la

Galicia romana

Volume que aborda unha visión xeral e sinxela das principais

infraestruturas vinculadas ao control, uso e aproveitamento

da auga nos asentamentos da época romana.

A autora reivindica o potencial arqueolóxico do

territorio galego e pon en valor as singularidades dos

seus xacementos. En castelán.

Fundación Barrié Rústica

17 × 23 cm 626 páxinas

ISBN: 978-84-95892-85-0

23,75 €

Miguel Vila Pernas

Guía secreta da

gastronomía de

Galicia: Lugo

Segundo tomo da peculiar guía da gastronomía galega.

Un percorrido polos usos culinarios, receitas, produtos

e establecementos máis xenuínos da provincia da man

dun experto gastrónomo.

Alvarellos

Rústica

16 ×16 cm 150 páxinas

ISBN: 978-84-89323-69-8

15,20 €

Clodio González

e Manuel Ces

A pesca da

lamprea no río

Tambre

Volume que repasa a historia da pesquería da lamprea,

as artes utilizadas na captura e a singular gastronomía

desta primitiva especie.

Toxosoutos Rústica

13 × 20 cm 267 páxinas

ISBN: 978-84-92792-63-4

16,15 €

Xosé Manuel Lobato

Máxico tear

natural

Recolle unha viaxe moi persoal por Galicia. Ao longo

de 23 etapas, o autor transmite a súa experiencia íntima,

directa e fonda coa paisaxe que o rodea: as fragas

do Eume, Fisterra, Montefurado, Pambre, Cortegada,

San Simón, a Raia ourensá ou o Pico Sacro son algunhas

das estadías. Espazos místicos, ás veces caóticos, no

lindeiro entre o real e a ficción. Ilustrado con fotografías

de varios autores.

Alvarellos

Rústica

14 × 21 cm 113 páxinas

ISBN: 978-84-89323-66-7

14 €

Julio Reboredo Pazos

Por la calle

de San Marcos.

Biografía de una

rúa lucense

Máis ca unha historia desta céntrica rúa luguesa é toda

unha historia de Lugo ao paso pola rúa San Marcos.

Ilustrada con 235 imaxes (moitas delas, inéditas), un índice

onomástico de preto de cincocentos nomes, numerosas

anécdotas e un relato amen. O autor é catedrático

de ensinanza secundaria e especialista en Historia Contemporánea.

En castelán.

Alvarellos Cartonado

20 × 19 cm 186 páxinas

ISBN: 978-84-89323-68-1

17,10 €

Emilio Araúxo

As sete caras da

pedra

Textos do poeta francés Claude Royet-Journod e imaxes

fotográficas tomadas por Emilio Araúxo ás esculturas dos

pastores da Serra de Queixa e o Val de Conso. «Son a nosa

cara de pedra/veñen de lonxe e son siluetas de voz

queimada», a dicir de Araúxo (Coles, 1946).

Toxosoutos Rústica

13 × 20 cm 132 páxinas

ISBN: 978-84-92792-51-1

13 €

Coñecer Galicia

21

Luis Alonso, Elvira Lindoso Tato

e Margarita Vilar

O lecer das augas.

Historia dos balnearios

de Galicia, 1700-1936

Galaxia Cartonado

24 × 21 cm 520 páxinas

ISBN: 978-84-9865-350-2

37,05 €

Volume que indaga nas

orixes e a evolución histórica

dun sector con longa

tradición na nosa comunidade,

que xa no século

XIX abandeiraba o termalismo

en España. Os autores

estudan os principais

establecementos balnearios

(A Toxa, Arteixo, Cuntis,

Dávila e Acuña, Caldelas

de Tui, O Carballiño e

Partovia, Carballo, Cortegada,

Guitiriz, as Termas

de Lugo, Baños de Molgas,

Mondariz, O Incio

e Verín), ata chegar aos

anos de esplendor anterior

á Guerra Civil.

PREMIO GOURMAND

2010 Á MELLOR VIAXE

GASTRONÓMICA

Martín Álvarez Gómez

Guía secreta da

gastronomía

galega: Ourense

Martín Álvarez, chef e profesor de cociña, autor de 45

receitas con ortigas, percorre romarías e mercados onde

recolle tradicións, receitas e usos culinarios. Peixes,

produtos da horta, licores, pans, larpeiradas... e tamén

suxestións de establecementos onde degustar pratos

únicos. Finalista dos Premios da Edición de Galicia 2010

na categoría de Mellor libro de Non Ficción.

Alvarellos

Rústica

18 × 18 cm 138 páxinas

ISBN: 978-84-89323-43-8

15,20 €

ANTÓN PARDO

As marabillas de

Galicia contadas

aos rapaces

Instrumento de interese para

espertar a curiosidade polas

marabillas naturais galegas

e os monumentos. Útil

como guía de viaxe.

Lóstrego

Rústica

12 × 20 cm 144 páxinas

ISBN: 978-84-937915-2-0

11,95 €

ANTÓN PARDO

As marabillas de

Galicia contadas

aos nenos

Dirixida a nenos e nenas de

seis anos en diante.

Lóstrego

Rústica

12 × 20 cm 144 páxinas

ISBN: 978-84-937915-3-7

11,95 €

XOSÉ Mª LEMA SUÁREZ

(COORD.)

A Terra de Soneira

no corazón da

Costa da Morte

Máis de mil anos de historia

desde diversos enfoques.

Complementado con gastronomía,

festas e rutas.

Xerais

Rústica

15 × 23,5 cm 352 páxinas

ISBN: 978-84-9914-163-3

31,35 €

LINO PAZOS

Faros de Galicia

Cinco rutas para coñecer as

sentinelas do mar: desde o

da Insua da Foz do Miño, ata

o más setentrional, en Ribadeo.

Percorrido pola orixe, a

historia e a situación actual

destas construcións.

Galaxia

Rústica

12 × 22 cm 170 páxinas

ISBN: 84-8288-636-3

18,91 €

MANUEL GARRIDO

A Ribeira Sacra.

Guía práctica

Con excursións, consellos, turismo

rural, rutas, cultura, todo

tipo de información práctica,

mapas e fotografías.

Xerais

Rústica

14,6 × 22,5 cm 320 páxinas

ISBN: 978-84-9782-917-5

22,33 €

En castelán, ISBN: 978-84-

9782-918-2

JAVIER GUITIÁN, LUÍS

GUITIÁN E JOSÉ LUIS

MARTÍNEZ VILAR

Guía do Courel

Un grupo de naturalistas expertos

nesta serra guían ao

lector ou viaxeiro polo corazón

verde de Galicia, a través

de 22 fantásticas rutas.

Xerais

Rústica

14,5 × 22,5 cm 208 páxinas

ISBN: 978-84-9914-022-3

22,33 €

ÁLVARO CUNQUEIRO

Viajes y yantares

por Galicia

O escritor viaxa por Galicia e

fai arte coa cociña, a paisaxe,

as xentes e, en definitiva, a

fonda personalidade deste

país. Unha guía turística para

comprobar in situ.

Alvarellos

Rústica

13 × 15 cm 198 páxinas

ISBN: 84-85311-20-5

19 €

ÁLVARO CUNQUEIRO

Viaje a Lugo.

Páginas sobre la

ciudad

Percorre os espazos máis

amenos e evoca personaxes

como Esquío, Pimentel ou Fole.

Estudo e selección de contidos

de M.ª Xesús Nogueira.

Alvarellos

Rústica

13 × 23 cm 200 páxinas

ISBN: 978-84-89323-65-0

17,10 €


Francisco Rodríguez

Historia e Ensaio

22

Rosalía

de Castro,

estranxeira na

súa patria

(a persoa e a obra de

onte a hoxe)

No 2010 cumpríronse 125 anos da morte de Rosalía.

Este libro hai que inserilo dentro do esforzo colectivo

por poñer en valor unha obra literaria e a unha muller,

Rosalía de Castro, que transcenden o campo da literatura.

Trátase dun texto de entretida e suxerinte lectura,

no que o autor mantén o rigor analítico e o uso de

fontes históricas abondosas que lle son característicos.

AS-PG

Rústica

17,5 × 24 cm 732 páxinas

ISBN: 978-84-89679-99-3

21,85 €

Maria Pilar García Negro (Ed.)

Ricardo Carvalho

Calero: a ciencia ao

servizo da nación

Volume que rende homenaxe á traxectoria de Ricardo Carvalho

Calero (1910-1990) no centenario do seu nacemento.

Recolle unha pequena antoloxía significativa do traballo

do escritor, con achegas fundamentais para o estudo das

letras galegas, tanto polo seu rigor como pola súa vixencia.

Laiovento

Rústica

17 × 21 cm 256 páxinas

ISBN: 978-84-8487-195-8

16,15 €

PREMIO CARVALHO CALERO

NA EDICIÓN DO CENTENARIO

E FINALISTA DO PREMIO DE

ENSAIO DA AELG 2010

Manuel Castelao

Elucidacións

na sombra

Elucidacións na Sombra fai un cativante percorrido por dúas

pezas teatrais de Carvalho Calero, desde a perspectiva da súa

virtual representación, facéndoas vivir perante os ollos do

lector. Con esa base, elabora unha reflexión ensaística que

pon de relevo tanto a incardinación na nosa historia d’A

sombra de Orfeu e o Auto do prisioneiro como o non ben estimado

folgo teatral do autor ferrolán, a quen considera «o

espectro da nosa razón común».

Laiovento

Rústica

17 × 21 cm 262 páxinas

ISBN: 978-84-8487-196-5

16,15 €

Antón Capelán Rey

Luís Seoane en

Compostela e

outros ensaios

O autor, profesor e filólogo coruñés, ofrece unha

miscelánea de interese tanto para os afeccionados

á investigación literaria e interperetativa, como para

quen desexe coñecer algo máis sobre a biografía

e traxectoria de catro autores salientables: Luís

Seoane, Vicente Risco, Eduardo Blanco-Amor e Celso

Emilio ferreiro.

Laiovento

Rústica

17 × 21 cm 282 páxinas

ISBN: 978-84-8487-193-4

18,05 €

Historia e Ensaio

23

Manuel Forcadela

e Camiño Noia (Coords.)

Cara unha

poética

feminista.

Homenaxe a

María Xosé

Queizán

Libro que amosa admiración e respecto á escritora e á cidadá

María Xosé Queizán, e serve de instrumento para o diálogo coa

súa obra literaria e coa súa posición feminista a través de diferentes

aparellos analíticos, incrementando o capital de autores

e autoras que teñen deitado unha ollada sobre a súa obra e sobre

o seu discurso teórico.

Xerais

Rústica

17,2 × 24 cm 320 páxinas

ISBN: 978-84-9914-232-6

19 €

OUTROS TÍTULOS

FRANCISCO RODRÍGUEZ

A evolución ideolóxica de

Manuel Curros Enríquez

Avaliando os traballos de Francisco

Rodríguez sobre literatura galega, o

profesor Carvalho Calero referíase a

este libro en 1988 dicindo que «por

vez primeira, e em forma até agora

nom superada, se estuda com minuciosa

atençom e adequado método

a evoluçom ideológica do poeta de

Celanova».

A Nosa Terra Rústica

12 × 19 cm 178 páxinas

ISBN: 978-84-8913-821-6

9 €

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Análise sociolóxica da

obra de Rosalía de Castro

Estudo pacente que, atendendo ás

coordenadas socio-políticas, examina

e reinterpreta a figura de Rosalía

ata desvelar a forte personalidade e

consciencia dunha escritora e cidadá

do seu tempo que pretendía reclamar

os lexítimos dereitos que lle correspondían.

Editado en 1988.

AS-PG

Rústica

13 × 21,2 cm 488 páxinas

ISBN: 84-404-3471-5

10 €

XOSÉ MEXUTO

A nación galega existe.

Conversas con Francisco

Rodríguez

Libro de conversas no que o autor, xornalista

e director de comunicación do

BNG, entrevista ao líder máis carismático

do nacionalismo galego actual.

Francisco Rodríguez repasa a historia

da reconstrución do nacionalismo

de posguerra.

A Nosa Terra Rústica

14,5 × 20,5 cm 464 páxinas

ISBN: 84-8341-105-9

20,90 €

Francisco Xavier

Redondo Abal

Proceso a unha

biblioteca.

A persecución de

Castelao a través da

incautación da súa

biblioteca

Número 7 dos Cadernos de Ensaio.

Laiovento

Rústica

17 × 24 cm 100 páxinas

ISBN: 978-84-8487-198-9

10 €


De varia materia

24

Carlos J. Galbán

Malagón

A Guerra

dos

Irmandiños

Páxinas que sintetizan e analizan os factores,

o desenvolvemento e as terribles

consecuencias da revolta protagonizada

polos irmandiños, que marcou para

sempre a historia de Galicia.

Lóstrego

Rústica

12 × 19 cm 120 páxinas

ISBN: 978-84-937915-4-4

14,95 €

PRIMEIRO PREMIO DE

HISTORIA MEDIEVAL DE

GALIZA E PORTUGAL 2010

Marcos Fernández

Ferreiro

Servos e

escravos

altomedievais

no noroeste

da Península

Ibérica

Investigación na que se aborda a tarefa de

identificar a presenza dos servos nunha selección

de fontes documentais senlleiras para

historia medieval do espazo galego. Estruturada

en dúas partes, resume primeiro

o controvertido reflexo que tivo esta temática

no ámbito da historiografía, para pasar

logo á análise e interpretación do denominado

vocabulario da dependencia.

Toxosoutos Rústica

15 × 21 cm 135 páxinas

ISBN: 978-84-92792-81-8

13 €

SEGUNDO PREMIO DE

HISTORIA MEDIEVAL DE

GALIZA E PORTUGAL 2010

Andreia Catarina

Magalhaes Arezes

Elementos

de adorno

altimediévicos

em Portugal

O presente estudo centra-se no período conturbado

e turbulento que se sucede ao colapso

do Império Romano do Ocidente, estendendo-se

até à invasão muçulmana de

711. A base material, por seu turno, refere-se

ao conjunto de adornos metálicos,

relacionados com o vestuário e o corpo,

conhecidos e conotados com a presença

germânica em território português.

Toxosoutos Rústica

15 × 21 cm 421 páxinas

ISBN: 978-84-92792-83-2

19 €

CARLOS MAÑAS

Mi cabeza me hace

trampas. Historia de un

trastorno bipolar

Testemuño directo do autor, que sofre

trastorno bipolar. A súa experiencia

está exposta sen prexuízos, nin medos,

con valentía e cunha certa dose de

humor, para dar a coñecer tanto datos

como percepcións arredor das enfermidades

mentais e facer fincapé nas barreiras

que se crean arredor das persoas

que as padecen.

Auga

Rústica

17 × 22 cm 144 páxinas

ISBN: 978-84-938253-2-4

15,20 €

Mercedes Queixas

Zas

Vivir, unha

aventura

irrepetíbel.

Biografía de

Mª do Carme

Kruckenberg

A protagonista do libro camiña con liberdade

e paixón vital polo tempo da

Guerra Civil, a súa experiencia amorosa,

a maternidade, os anos de aprendizaxe

en América, a súa vocación literaria

e o achegamento a moitos escritores

e artistas do seu tempo.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 268 páxinas

ISBN: 978-84-9865-358-8

18,05 €

Xosé Manuel Dasilva

Proceso e encarceramento

de Ramón Piñeiro 1946-1949

Libro que recolle a causa xudicial

e o expediente penal

que levou á detención e posterior

condena de Ramón Piñeiro,

na segunda metade da

década de 1940. Claréxase así

un dos episodios máis coñecidos

e, ao tempo, enigmáticos

da resistencia fronte ao

franquismo.

Galaxia

Rústica

13,5 × 21 cm 368 páxinas

ISBN: 978-84-9865-360-1

27,55 €

María do Cebreiro

Rábade Villar

Fogar

impronunciable.

Poesía e

pantasma

Ensaio que busca explorar o significado

da aparición reiterada das pantasmas

na poesía galega moderna. Como pano

de fondo, as relacións complexas entre

literatura e poder.

Galaxia

Rústica

14 × 21 cm 216 páxinas

ISBN: 978-84-9865-303-8

19,95 €

De varia materia

25

DANIEL LANERO TÁBOAS

Historia dun ermo

asociativo. Labregos,

sindicatos verticais e

políticas agrarias en Galicia

baixo o franquismo

Libro que recolle a tese de doutoramento

do autor e máis un prólogo de Lourenzo

Fernández Prieto. Recorrendo ao sindicalismo

vertical franquista como fío condutor,

aborda asuntos como a destrución da

sociedade civil rural, a desmobilización

política dos campesiños e a imposición

dun modelo produtivo alleo.

Tresctres

Rústica

20 × 22 cm 592 páxinas

ISBN: 978-84-92727-14-8

32,30 €

MARIONA QUADRADA

Ensaladas.

A frescura da terra

A través de 104 propostas, que combinan

tradición e innovación, este libro invita á

mestura, ao atrevemento e, sobre todo,

aos cambios –moi do gusto da autora–,

para que así cadaquén poña o seu toque

particular. Fotografías de Josep Borrell.

Baía

Rústica

15,5 × 21 cm 176 páxinas

ISBN: 978-84-92630-91-2

15,90 €

ANA REY PÉREZ

La II República en Oleiros

Ademais de informar sobre políticos, partidos

ou sucesos, estas páxinas axudan

a intuír como era a vida, a economía, a

mentalidade, dando o xusto protagonismo

as personaxes.

Auga

Rústica

17 × 23 cm 250 páxinas

ISBN: 978-84-938253-5-5

15 €

JORGE MIRA

La ciencia en el punto de

mira

Volume que achega coñecementos científicos

e proporciona unha fonte de entretemento

apto para todas as idades.

A tradución ao castelán é de Mercedes

Pacheco.

Auga

Rústica

17 × 22 cm 200 páxinas

En castelán

ISBN: 978-84-938253-6-2

En galego

ISBN: 978-84-936676-9-6

16 €

XOSÉ FEIXÓ CID E MANUEL

RODRÍGUEZ ALONSO

Dicionario Xerais de

Primaria

Linguaxe sinxela, viva e actual, con entradas

a cor e en maior tamaño para facilitar

a busca e centrar a atención. Con

14.000 voces directas, máis de 28.000

indirectas e máis de 26.000 definicións

axeitadas á idade e contidos dos alumnos

de primaria.

Xerais

Cartonado

15,5 × 21,5 cm 1.072 páxinas

ISBN: 978-84-9914-044-5

18,53 €

CARLOS TAIBO

Parecia não pisar o chão.

13 Ensaios sobre as vidas de

Fernando Pessoa

Carlos Taibo, atualmente professor titular

de Ciência Política e da Administração na

Universidad Autónoma de Madrid, lança

um olhar assim profícuo, partindo de um

distante «convite insólito» –que em breve

ele próprio explica– para admirar-nos polo

que de verdade importa: o modo de debruçar-se

e os resultados. Neste ensaio, o

professor Taibo não procurou o alvo político,

fugiu ademais da já nutrida crítica literária:

tentou apenas aproximar-se do Fernando

António Nogueira Pessoa humano,

mas escolheu cuidadosamente determinados

enquadramentos para dar-nos um retrato

do artista numha intimidade seleta.

Através Capa mole

14 × 21 cm 328 páginas

ISBN: 978-84-87305-36-8

20,90 €

MARÍA AURORA LESTÓN MAYO

O vákner e o dragón

A autora tenta ofrecer unha explicación

plausible da figura mitolóxica do vákner e

da súa posible identificación cun dragón.

Para iso, fai un exhaustivo repaso da presenza

deste animal nos relatos míticos da

Biblia, da épica medieval, das cantigas e

da literatura de tradición oral. Todo coa

pretensión de construír unha hipótese

que identifica a figura do vákner co fáfner,

o dragón por excelencia das culturas

xermánica e escandinava.

Toxosoutos Rústica

15 × 21,5 cm 120 páxinas

ISBN: 978-84-92792-59-7

14 €


Lídia Jorge

Portugués

26

Madeline Hunter

O protector

Numa terra sem lei, devastada

pela guerra, um cavaleiro

errante protege os mais fracos.

Habituado a ser o melhor,

não esperava vir a conhecer

um guerreiro cujas qualidades

rivalizassem com as suas.

ASA

Capa mole

15,5 × 23,5 cm 288 páginas

ISBN: 978-989-23-1315-3

15,90 €

Sophie Jordan

A luz do fogo

Jacinda é uma draki –descendente

de dragões– cuja

maior defesa é a habilidade

de mudar para a forma humana.

Um desconhecido foi

enviado para caçar aqueles

que são como ela.

Livros d´Hoje Capa mole

15,5 × 23,5 cm 296 páginas

ISBN: 978-972-20-4508-7

15 €

Miguel Pina, Arménio

Rego, Susana Frazão

e Helena Gonçalves

Estratégia oceano

verde

Um livro sobre gestão ecológica.

É o ambiente uma fonte

de ameaças ou de oportunidades

para as empresas?

Texto

Capa mole

15,5 × 23,5 cm 440 páginas

ISBN: 978-972-47-4304-2

22,90 €

Sofia Hayat

Desonrada

Sofia Hayat é bela e talentosa.

A sua carreira de modelo

e actriz é um sucesso. Nascida

em Inglaterra, no seio de

uma família muçulmana, foi

forçada a viver de acordo com

regras de um rigor absoluto.

ASA

Capa mole

15,5 × 23,5 cm 232 páginas

ISBN: 978-989-23-1085-5

13,90 €

Cathy Kelly

Reencontros

Eleanor Levine deixou a Irlanda

há setenta anos, levando

consigo pouco mais do que

uma mala e o livro de receitas

escritas à mão pela mãe.

Agora, depois de toda uma

vida, regressa de Nova Iorque

Quinta Esséncia Capa mole

15,5 × 23,5 cm 496 páginas

ISBN: 978-989-82-2850-5

16,50 €

Anthony Bourdain

Cozinha confidencial

Hilariante quando nos aconselha

sobre o que devemos pedir

em restaurantes e quando

o fazer: não comer peixe às segundas-feiras,

evitar o brunch

de domingo e não pedir qualquer

carne bem-passada.

Livros d´Hoje Capa mole

15,5 × 23,5 cm 352 páginas

ISBN: 978-972-20-4477-6

16,50 €

Susan Finder

Casper o gatoviajante

Casper tornou-se uma celebridade

quando os jornais

divulgaram a história de um

gato extraordinário que apanhava

regularmente o autocarro

número 3.

Casa das Letras Capa mole

15,5 × 23,5cm 244 páginas

ISBN: 978-972-46-2009-1

14,90 €

Chris Cleave

Pequena avelha

Esta é a história de duas mulheres.Uma

delas terá de fazer

uma escolha que envolve

vida ou morte. Dois anos despois,

elas encontram-se de

novo. É então que a história

começa verdadeiramente...

ASA

Capa mole

15,5 × 23,5 cm 272 páginas

ISBN: 978-989-23-1317-7

17 €

Roger Dobson

A morte tem cura

Já pensou porque é que os

bebés chupam no dedo ou

porque preferem os homens

as loiras? Durante anos, centenas

de investigadores apresentaram

novas respostas para

quase tudo.

Casa das Letras Capa mole

15,5 × 23,5 cm 228 páginas

ISBN: 978-972-46-2010-7

15 €

A noite das

mulheres cantoras

OUTROS TÍTULOS DISPOÑIBLES

Combateremos a

sombra

Dom Quixote

484 páginas

ISBN: 978-972-20-2975-9

8,90 €

Á venda só em pedido conjunto

por importe superior a 9 €

O vento assobiando

nas gruas

Dom Quixote Capa mole

ISBN: 978-972-20-2332-0

20,69 €

O jardim sem limites

Dom Quixote Capa mole

ISBN: 978-972-20-1300-0

15,01 €

Notícia da cidade

silvestre

Capa mole

Dom Quixote Capa mole

ISBN: 978-972-20-1207-2

16,15 €

Praça de Londres

Dom Quixote Capa mole

ISBN: 978-972-20-3625-2

10,10 €

Marido e outros

contos

Dom Quixote Capa mole

ISBN: 978-972-20-2345-0

11,10 €

Neste novo romance de Lídia

Jorge há uma pergunta que

o percorre da primeira à última

página: quantas vítimas

se deixam pelo caminho para

se perseguir um objectivo?

A acção decorre no final dos

anos 80 do século XX e invoca

um tema de inesperada

audácia –o da força da idolatria

e a construção do êxito–

visto a partir do interior

de um grupo, narrado 21 anos

mais tarde, na forma de um

monólogo.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 320 páginas

ISBN: 978-972-20-4513-1

16 €

O día dos prodígios

Dom Quixote Capa mole

ISBN: 978-972-20-1246-1

15,65 €

O cais das merendas

Dom Quixote Capa mole

ISBN: 978-972-20-2346-7

15,65 €

A costa dos murmúrios

Dom Quixote Capa mole

ISBN: 978-972-20-2343-6

8,90 €

Á venda só em pedido conjunto

por importe superior a 9 €

Urbano Tavares Rodrigues

Os terraços

de junho

Quase todos estes contos se caracterizam pelo insólito, pelo mágico,

pelo surpreendente. Pairam entre o real e o irreal numa fascinante

contradança de amor, aventura e desespero. E, contudo, como em

toda a obra do autor, o social nunca é esquecido. Mas é na segunda

parte, num conjunto de textos intitulado «Angústia com Licor de

Rosas», que o onírico prevalece e a intensa pulsão poética da escrita

de Urbano Tavares Rodrigues ganha contornos de invulgar sedução.

Dom Quixote Capa mole 15,5 × 23 cm 136 páginas

ISBN: 978-972-20-4512-4

15 €

OUTROS TÍTULOS DISPOÑIBLES

Obras completas.

Volume I

Dom Quixote Capa Mole

496 páginas

ISBN: 978-972-20-3328-2

24,63 €

Obras completas II

Dom Quixote Capa mole

520 páginas

ISBN: 978-972-20-3765-5

20,19 €

O eterno efémero

Dom Quixote Capa mole

ISBN: 978-972-20-3043-4

13,12 €

Assim se esvai a

vida. Três livros nun


Dom Quixote Capa mole

288 páginas

ISBN: 978-972-20-3969-7

19,18 €

Os cadernos secretos

do prior do Crato

Dom Quixote

Capa mole

ISBN: 978-972-20-3412-8

12,01 €

O cavalo da noite

Dom Quixote

Capa mole

ISBN: 978-972-20-3042-7

13,43 €

A última colina

Dom Quixote

Capa mole

ISBN: 978-972-20-3652-8

14,13 €

Ao contrário das

ondas

Dom Quixote Capa mole

256 páginas

ISBN: 978-972-20-3232-2

12,32 €

David Machado

Deixem

falar as

pedras

No dia em que se ia casar, Nicolau

Manuel foi levado pela Guarda para

um interrogatório e já não voltou.

Alternando a narrativa dos sucessivos

infortúnios de Nicolau Manuel

–que é também a história de Portugal

sob a ditadura–, é um romance

maduro sobre a transmissão das

memórias de geração em geração.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23 cm 336 páginas

ISBN: 978-972-20-4503-2

15 €

António Lobo

Antunes

Quarto

livro de

crónicas

Neste quarto volume estão reunidas

79 das crónicas que o autor regularmente

publica na revista Visão. Ao

longo destes textos, António Lobo

Antunes evoca lugares, ersonagens,

relatos do quotidiano e memórias

de infância.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23 cm 328 páxinas

ISBN: 978-972-20-4150-0

16 €

Marcelo Ferroni

Método

prático da

guerrilha

Uma obra de ficção, sobre ambição

e loucura: a última expedição revolucionária

de Che Guevara. Isolado

na Tanzânia, deprimido pelo recente

fracasso no Congo, reúne os mais

fiéis subalternos para montar uma

nova revolução. A saga do guerrilheiro

é recontada por um biógrafo

sem nome –o narrador pouco confiável

desta história–.

Dom Quixote Capa mole

15,5 × 23,5 cm 224 páginas

ISBN: 978-972-20-4501-8

15 €

Ricardo Antunes

Onde está

o branco

em ti?

O amor está vivo. Temos de o procurar

enquanto vivemos. Uma estranha

e súbita morte leva um grupo

de amigos a procurar respostas

que os façam encontrar um sentido

para aquele inesperado acontecimento.

Um romance inspirador sobre

o amor, a amizade e as escolhas

que fazemos em cada momento da

nossa vida.

Quinta Esséncia Capa mole

15,5 × 23,5 cm 176 páginas

ISBN: 978-989-82-2803-1

14,13 €

Ribeiro Cardoso

Jardim a

grande

fraude

A Região Autónoma da Madeira é

tudo menos autónoma, e o «modelo

de desenvolvimento» imposto por

Jardim um fracasso. A ilha vive muito

acima das suas possibilidades e

está afogada num mar de dívidas.

Com a agravante de o regime criado

por Jardim ser um simulacro da

democracia, uma mancha negra no

Portugal de Abril.

Caminho Capa mole

15 × 23 cm 544 páginas

ISBN: 978-972-21-2406-5

22,90 €

Ken Follet

Contagem

decrescente

1958: a Guerra Fria está no auge.

Claude Lucas acorda, uma manhã,

na Union State de Washington. Vestido

com roupas de vagabundo, está

afectado por uma amnésia que o

impede de se recordar, entre outras

coisas, do seu estatuto profissional.

Acontece que ele é uma personagem

central do próximo lançamento

do Explorer I, um foguetão do exército

dos EUA.

Casa das Letras Capa mole

15,5 × 23,5 cm 488 páginas

ISBN: 978-972-46-1330-7

19 €

Portugués

27


Portugués

28

Escritor, argumentista e dramaturgo, autor de romances, contos,

filmes, a sua história humana arranca no Alentejo, Évora,

1965, e continua nos Açores dos seus 15 anos. Regressou

ao continente para licenciar-se em Estudos Portugueses pela

Universidade Nova de Lisboa, participar já nalguns projetos

jornalísticos e televisivos, e partir finalmente para a Suíça,

onde viveu durante 6 anos. Aí, para além de lecionar Literatura

Portuguesa, foi dando forma ao que seriam os seus

primeiros relatos: O Nylon da Minha Aldeia e A Voz Terrível. O

regresso a Portugal, com dedicação à escrita de argumentos

No mundo da Arte e da Literatura há feirantes e lobbys,

nomes que conseguem e conservam as asas na pressão

da ante-sala. E há também uns poucos casos raros que

fundamentam a sua existência na persistência, no trabalho

e na honestidade da escrita com instinto próprio. Possidónio

Cachapa é para mim o exemplo mais claro desta última e

recôndita possibilidade em Portugal.

e à realização, vai marcar o resto da sua vida até a atualidade.

Sendo-lhe atribuída, em 1996, uma bolsa do Ministério

da Cultura para a escrita do romance que se chamaria A Materna

Doçura, editado em 98. Este livro, para mim ainda hoje

um dos mais comoventes da Literatura Portuguesa do último

quartel do século XX, começou a ser sucesso logo nos

primeiros meses e tornou-se leitura obrigatória de «quem

pretendesse conhecer a última geração de ficcionistas» lusos

–e ainda é leitura obrigatória–.

Como assistente de realização, e por conta do documentário

Sete Mares, Possidónio percorreu países como o Egipto,

Israel e a Jordânia. Posteriormente, um curso da Escola Técnica

de Imagem e Comunicação concretizou o seu sonho de

olhar o mundo por trás de uma câmara. Exerceu a docência

na disciplina de Português no Colégio Moderno, tendo depois

enveredado pelas aulas de formação para formadores.

Em 2000 publica Viagem ao Coração dos Pássaros, adaptado

depois ao cinema. Como dramaturgo, estréia Shalom ao

amparo da capitalidade cultural do Porto 2001, e no ano a

seguir outro romance, O Mar Por Cima. Autor também do

sugestivo Segura-te ao meu peito em chamas, contos, 2004.

Voltou ao teatro com Hipnotizando Helena e A Cibernética

(que co-encenou em 2005).

Argumentista de curtas e longas metragens, viageiro empedernido,

realizador de diversos programas, documentários e

filmes (Adeus à Brisa, sobre Urbano Tavares Rodrigues), cronista

do Jornal de Letras, colaborador do DNA, entre outros,

reuniu crónicas em O meu querido Titanic (2005) e publicou

mais dois romances, Rio da Glória (2006) e O Mundo Branco

do Rapaz-Coelho (2009). Já foi adaptada a teatro e cinema,

já foi traduzido em vários países.

A escrita persistente e à solta de

Possidónio Cachapa

—Não estará de mais recordar

ao público galego alguns dos teus

títulos memoráveis, a começar

por A Materna Doçura, que está

já com 13 anos e se lê ainda com

entusiasmo. Como vê hoje o autor

aquele seu primeiro grande

romance?

—(PossidCH): Com algum espanto.

Por ter chegado ao fim daquelas páginas

através de meses e meses de trabalho,

sem desistir. Como se me descobrisse

capaz de correr a maratona.

Releio A Materna, sentindo-a como o

produto de alguém mais ingénuo, capaz

de se dar inteiramente, sem largar

os fios de uma estrutura de alguma

complexidade.

—Dá a impressão que o Possidónio

sempre arriscou num «à vontade»

que a crítica nem sempre

digeriu. Começou a irritar-se, talvez,

com a Viagem ao Coração dos

Pássaros, o teu segundo romance?

Teria esse livro como que uma intensidade

de sentimentos contra-corrente?

—(sorrio) Ainda estou admirado com

o facto da «Crítica» portuguesa ter deixado

passar um livro que não se parecia

com nada do que ela reverenciava

na altura. Apanhei-os desprevenidos,

julgo (sorrio, outra vez). Um discurso

totalmente outsider, numa linguagem

tão simples que se percebia tudo o que

lá estava e ainda assim escondia segredos,

encaixa mal nos rótulos, na

resposta já preparada antes de se ler.

Quando acabei o segundo romance,

Viagem soube imediatamente que o

estado de graça ia acabar ali. Não era

deprimente, nem urbano, nem realista.

A história de uma mulher pobre,

na ilha da Madeira, impedida de

amar porque conhece o fim de todas

as coisas, não interessava a Lisboa.

Ainda mais, porque a linguagem usada

no livro se tinha toda reinventado,

transformando o sotaque madeirense

em língua nacional. E, sim, explorar

os sentimentos das personagens

até ao osso casa mal com o cepticismo

pequeno-burguês. O que interessa

sentir, se o orgasmo deve vir da razão

ou da imitação desta?

—Com O Mar Por Cima houve um

consenso positivo de crítica e público.

Nesse terceiro romance, com evidente

protagonismo do mar, havia um capítulo

chamado «Tudo Branco», onde

um indivíduo dormia uma noite branca

de pesadelo. É um prenúncio casual

do que chega no teu último romance?

—Não sei. Acredito que os prenúncios

vivem todos no interior da nossa

cabeça e, de vez em quando, um chega-se

mais à frente e nós conseguimos

avistá-lo.

O Mar Por Cima foi o fechar de um ciclo

com o meu próprio passado, vivido

nos Açores. Convidei como figurantes

nomes e pessoas com quem me tinha

cruzado e pedi-lhes que ajudassem as

personagens principais a atravessar o

mar. Elas foram bondosas comigo, uma

última vez, e assim fizeram.

—O protagonismo evidente é

agora para o branco e para a neve,

e ainda por cima lanças nela

um rapaz-coelho e uma Alice:

a intenção alegórica não devora

o romance?

—Creio que não. Quando me falaram

da ligação entre o Rapaz-Coelho

e a Alice do Carroll, eu neguei, surpreendido.

Ninguém acreditará, mas nem

por um momento pensei nesse paralelismo

enquanto escrevia o livro. Estava

focado neste universo branco, criado

por evocação do espírito do Homem

que se recusa a ver-se, e não conseguia

ligar isso com o resto da Literatura.

Não pensei muito na questão alegórica.

Para mim, enquanto escrevo,

tudo é real e concreto. As coisas existem

enquanto tal. Apenas isso.

—As personagens, para além do

simbolismo à Lewis Carroll, devem

algum traço consciente (rapaz-coelho,

rapariga-manga) à

banda desenhada e ao cinema

fantástico?

—Muito ao cinema e à manga japonesa.

O Rapaz-Coelho sai do cinema

experimental americano, onde existem

figuras deste género. E, claro, fechado

numa casa, com um sofá e uma televisão

que não emite por companhia, por

quem mais haveria de se sentir atraído

que não fosse uma rapariga saída

da BD Japonesa?

Tudo se cruza, hoje em dia. Cinema,

bds de vários géneros e proveniências

misturam-se à raiz literária, à tradição,

para produzir uma coisa que faz

sentido agora.

—Imagino que terás calculado o

risco dessa estrutura em paralelo,

dessa rotura de tensão por Ali-

ce e o rapaz-coelho ir cada um ao

seu sem se cruzar. A disposição específica

das duas narrativas, que

partilham um mesmo contexto,

era um plano claro desde o princípio

ou houve outras alternativas?

—Foi calculado Provisoriamente calculado.

Como sempre acontece a quem

escreve livros sem rede. Gosto de trabalhar

estruturas quase paralelas, por

vezes separadas por lapsos temporários,

e que deixam o leitor a interrogar-se

(e eu próprio, à medida que vou

escrevendo) se alguma vez as personagens

se cruzarão. E o que acontecerá

nessa altura? E se forem as duas,

imagens afastadas da mesma entidade?

É um desafio estrutural e de risco,

para mim, a que não resisto.

—Quanto à autonomia dos 35

capítulos, com os seus próprios e

sugestivos títulos, é apenas um

método de organizar o material

romanesco, existe uma intenção

de libertar ao consumo justaposto

ou é imprescindível a leitura de

conjunto?

—Os dois funcionam em conjunto.

Quando entrásseis numa casa que desconheces,

reparas (aqueles que reparam...)

que na entrada o teu anfitrião

pendurou uma cabeça de veado e estranhas.

Mas se a este troféu ele juntou

um medalhão com a cara da namorada

que o deixou, o teu cérebro começa

a colocar-te interrogações surdas,

a inventar pré-histórias que se conformarão

ou não. O título é esse animal

belo ou poético que te diz que ali

começa outra divisão dessa casa para

onde te fizeste convidado.

—A crítica à deriva apocalíptica

da civilização é evidente. Neste

sentido, O Mundo Branco do Rapaz-Coelho

é um livro catastrofista,

ecologista, moralista?

—Moralista seria complicado, para

mim, que da Moral observa apenas

o estrito, focado que estou na ética

humanista. Catastrofista, poderia ser

uma possibilidade, mas prefiro pensar

em elaboração de uma hipótese. À

medida que vou entendendo um pouco

melhor o mundo dos homens, desenvolvo

uma visão menos complacente

com as ilusões com que escolheram

fundar o seu formigueiro. Uma civilização

que assenta um momento da sua

Foto: Catarina Cabral

Títulos dispoñibles

Rio da glória

Uma viagem ao coração de

um mundo desconhecido leva

duas personagens a enfrentar

tudo para alcançar a glória e a

encontrar a resposta à questão

fundamental: «Deus está

do lado de quem?».

Oficina do Livro Capa mole

149 × 22 cm 396 páginas

ISBN: 978-989-5552-41-2

4,90 €

Á venda só en pedido conjunto

por importe superior a 9 €

existência na negação do concreto, da

evidência das coisas naturais, em troca

do consumo desenfreado de artefactos

de que não precisa, afundando-se

para tal num mar de dívidas, anseios e

comportamentos disfuncionais, está,

parece-me, a chamar os deuses castigadores.

Do gelo ou de outro departamento

qualquer.

—O material audiovisual que anda

na internet para sugerir a leitura

do livro é belíssimo. Já existe

algum projeto mais sério neste

sentido?

—Não. Talvez, quando conseguir preparar

os ebooks, de forma a que os

meus livros consigam chegar com mais

facilidade aos novos leitores, junte esse

material e o acrescente. A ver.

—Dedicar-te só ao cinema e à TV

é algo que tenha passado pela tua

cabeça? Que lugar ocupa a escrita

literária na tua vida?

—Gosto muito de cinema. A televisão

é apenas fácil, para mim. Mas não

creio que tão cedo abandone a escrita.

Não a escolhi, foi «ela» que insistiu

em vir ter comigo. Vem quando quer

e vai-se embora quando lhe apetece.

No entretanto, temos uns tempos de

amor intenso que me deixam exausto

mas também acrescentado.

—Voltando a um título de 2005,

todo aquele humor das divertidas

crónicas de O meu querido titanic,

todas aquelas observações constantes

sobre a atualidade do mundo

e do teu mundo ficam agora

para os blogues? Descartas fazer

uma recolha em papel do teu material

internáutico mais recente?

—Não está nos meus projetos imediatos,

não. Nem tudo o que escrevo,

CRÓNICA

O meu querido

Titanic

«Não há país com um povo

que acredite menos em si do

que o nosso. E contudo continuamos

com o coração agarrado

ao nosso torrãozinho».

Este conjunto de textos é sobre

tudo isto. Mas também

fala do país profundo e lírico.

Oficina do Livro Capa mole

22 × 14 cm 176 páginas

ISBN: 978-989-5551-72-9

12,11 €

muito em cima dos acontecimentos,

é justo. Por isso, prefiro que fiquem a

flutuar no limbo internáutico, as coisas

do domínio secular.

—Quero acenar ainda pelo menos

para um livro, Rio da Glória,

que nos ficou atrás e que também

passou algo inadvertido para o

mundo. Não merecia esse romance

maior atenção, tanto em Portugal

como no Brasil? Terá de novo

a ver com aquela irritação que

aludíamos a respeito da Viagem

ao Coração dos Pássaros, certo registro

transcendente que vai contra-corrente?

—Nas coisas da atenção do mundo,

não se manda, porque é quase sempre

do domínio da frivolidade e da moda.

Rio da Glória foi escrito com muito esforço

e sacrifício pessoal. Mas trouxeme

tantas coisa de enriquecimento humano,

que só por isto já valeu a pena.

Se os «opinion makers» preferem falar

do «que está a dar», no momento,

é um problema deles.

—Com respeito a Rio da Glória,

sei que em 2005 atravessaste o

Brasil de mochila às costas para

escrever o livro, e sei que aconteceu

com outros: gostas da documentação

minuciosa sobre o

terreno. Para O Mundo Branco do

Rapaz-Coelho houve alguma preparação

«de campo» particular?

Como é o teu ‘processo’, o como

foi neste livro?

—Comecei a escrever a história de

uma rapariga abandonada pelos

pais em fuga, no pós 25 de Abril. Ela

no Alentejo, sem perceber o que lhe

acontecia, eles em S. Paulo, Brasil. Sabia

que esse abandono lhe causaria a

necessidade eterna de buscar a luz, a

atenção dos outros. E quis opor a is-

Materna doçura

Ninguém sai ileso de um

grande amor. Ou da falta

dele. Os homens têm coração

de mulher. As mulheres

têm força de homens. A

materna doçura não precisa

de cédula nem de parto. Este

romance faz-se com um infinito

«M» de mãe.

Oficina do Livro Capa mole

14 × 22 cm 246 páginas

ISBN: 978-989-5550-72-2

16,15 €

Segura-te ao meu

peito em chamas

Histórias escritas num registo

ora emotivo ora humorístico,

falam do universo familiar,

da solidão momentaneamente

interrompida e das memórias

daqueles que se afastam.

E, por todo lado, a paisagem

campestre.

Oficina do Livro Capa mole

22 × 14 cm 128 páginas

ISBN: 978-989-5550-16-6

12,11 €

so, outra personagem que tivesse tudo

para brilhar e que recusasse esse

reconhecimento. E achei que eles

precisariam de uma arena vasta para

esse confronto. E nada melhor do

que o Brasil, a terra dos mil mundos,

onde cabem toda a gente e todas histórias.

Mas para se falar do Brasil não

basta ler folhetos de agência de viagens.

Diria até que nem basta ser brasileiro.

É preciso viajar. Comer os frutos

do Norte e receber abraços de amizade

de gente que vive na beira do rio e

que nunca mais voltaremos a ver; andar

de piroga com índios que insistem

em dizer que já o não são mas que apanham

piranhas com lanças nos igarapés;

chegar com medo à megalópolis

e descobrir que se pode sobreviver

e até mesmo apreciar se lhe aprendermos

códigos. E os códigos da cidade

são um espelho do coração humano.

É preciso ver isto tudo e voltar

para dar notícia.

—Finalmente, e já que tens estado

várias vezes na Galiza, que

recordas e que esperas do nosso

encontro-desencontro para os

próximos anos?

—A Galiza é casa. É ir visitar os amigos.

O Tempo não consegue ferrar o

dente nesse relacionamento. Espero

que a proximidade das nossas palavras

se estreite com o tempo. Que

haja mais leitores galegos que queiram

partilhar o que leram nos meus livros,

comigo e com outros. Que possa

voltar sempre à cidade de pedras que

levita, aos seus caminhos ladeados de

carvalhos que ali continuarão quando

o meu nome não passar de uma pequena

sombra.

(obrigado)

INFANTIL

Quero ir à praia

O Tomás Teimoso quer ir à

praia mas os pais não deixam.

No entanto, o Tomás Teimoso

quer mesmo muito, muito,

muito ir à praia… Será

que vai conseguir convencer

os pais? ilustrações de Luís

Henriques

Caminho Cartonado

15 × 23 cm 26 páginas

ISBN: 978-972-21-1946-7

10,60 €

Portugués

29


á venda a partir

do 30 de maio

Música Clásica Galega

Música

30

MERCEDES PEÓN

SOS

Cuarto disco de Mercedes

Peón no que se amosa

coma unha cantante e

compositora global na

vangarda da creación

artística.

Fol Música

Referencia: 10002048

18 €

IALMA

Simbiose

As vocalistas todas elas

galegas residentes en

Bélxica, celebran os seus

dez anos de éxitos con este

novo traballo, Simbiose.

Fol Música

Referencia: 100FOL1051

15 €

CRISTINA PATO E ROSA

CEDRÓN

Soas

Rosa Cedrón, coa voz, e

Critina Pato, ao piano,

buscan neste traballo

achegar a música clásica a

todos os públicos.

Fol Música

Referencia: 10FOL1049

15 €

SUSANA SEIVANE

Susana Seivane

Primeiro disco, producido en

1999 por Rodrigo Romaní.

Fol Música

Referencia: 10002015

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

A Banda das Crechas

ABDC

A Casa das Crechas é

un lugar de encontro e

axitación de Compostela

desde o século XIX.A Banda

conta con músicos habituais

e outros ocasionais.

Fol Música

Referencia: 10002047

14 €

SUSANA SEIVANE

Alma de Buxo

Segundo disco no que

funde o tradicional co

contemporáneo.

Fol Música

Referencia: 10002028

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

VARIOS AUTORES

Música galega hoxe

Recompilación de temas

incluídos nos últimos

lanzamentos de Fol Música.

Fol Música

Referencia: 100FOL1050

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

SUSANA SEIVANE

Mares de tempo

Cinco temas cantados,

dun total de doce cancións

novas.

Fol Música

Referencia: 10002035

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

Uxía

Meu canto

Uxía achega neste traballo os temas fundamentais da súa

discografía e outros novos, no seu proxecto máis íntimo

e persoal. Unha proposta limpa de artificios na que o

fundamental é a súa excepcional voz. Seguindo o ronsel

dunha cultura que viaxa e muda a natureza das fronteiras,

a súa travesía leva a Brasil, onde foi grabado este CD, nos

estudos da editora Biscoito Fino, en Río de Janeiro. Nove

temas: Verde-gaio, Rianxeira, Os teus ollos, Daquelas que

cantan, Alalás encadeados, Menino do bairro negro, Minha

missão, Cantar e sorrir e Rosa.

Fol Música

Referencia: 100FOL1052

15 €

Doa

A fronda dos cervos

O mítico grupo DOA, precursor do folk progresivo e do rexurdimento da música

antiga, obsequia cun novo traballo dedicado enteiramente á lírica galega

medieval, despois de máis de trinta anos da edición do seu primeiro disco O

Son da Estrela Escura. Os integrantes da formación son tres dos fundadores do

grupo, Xoan Piñón, Xaquín Blanco e Bernardo Martínez, artistas polivalentes de

ampla traxectoria tamén nos campos da música experimental, a fotografía, a

pintura, o teatro, e a poesía; Oscar Fernández, unha das figuras máis importante

no panorama do novo folk, fundador dos grupos «Os Cempés» e «Bonovo», e a

impresionante voz da prestixiosa soprano Susana de Lorenzo, posuidora de gran

técnica, emoción e matices.

Fol Música

Referencia: 100FOL1053

15 €

Mestres das catedrais galegas

Referencia: 25102003 6 €

Á venda só en pedido conxunto por importe

superior a 9 €

Música para piano

Dedicado ao coruñés Marcial de Adalid

(1826-1881), un dos máis coñecidos

representantes do período romántico.

Referencia: 25102008 6 €

Á venda só en pedido conxunto por importe

superior a 9 €

IN ITINERE

Renacemento e Barroco (I)

Álbum dedicado a José de Vaquedano

(1642-1711), mestre de capilla da

catedral de Santiago.

Referencia: 25102002 6 €

Á venda só en pedido conxunto por importe

superior a 9 €

MELCHOR LÓPEZ

Misa solemne Unus Deus

Real Filharmonía de Galicia e o Orfeón

Terra a Nosa, baixo a dirección de Ros

Marbá.

Referencia: 25102004 6 €

Á venda só en pedido conxunto por importe

superior a 9 €

Música

31

BELLÓN MACEIRAS

QUINTETO

Folkfusión

Como o seu propio nome

indica, é unha aposta pola

fusión entre o novo folk e as

músicas do mundo.

Fol Música

Referencia: 804071001672

14 €

PANCHO ÁLVAREZ

Florencio, o cego

dos Vilares

Fol Música

Referencia: 10002013

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

SONDESEU

Barlovento

Inclúe temas procedentes

da tradición oral arranxados

polos responsables das

distintas formacións de

Sondeseu.

Fol Música

Referencia: 100FOL1044

14 €

PANCHO ÁLVAREZ

Nas cordas

Fol Música

Referencia: 10002027

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

XOSÉ MANUEL BUDIÑO

Zume de terra

Novo traballo dun artista

que asume a innovación

como punto de partida.

Fol Música

Referencia: 10002034

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

HENRIQUE OTERO

O gaiteiro do

Fragoso

Fol Música

Referencia: 10002026

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

FAUSTINO SANTALICES

Gravacións

históricas de

zanfona 1929-1949

Fol Música

Referencia: 10002033

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

BERROGÜETTO

Navicularia

Fol Música

Referencia: 10002002

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

BERROGÜETTO

Viaxe por Urticaria

Fol Música

Referencia: 10002016

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

UXÍA

Danza das areas

Reedición do disco que saíu ao

mercado no 2000, que foi clave na

carreira artística de Uxía, unha das

grandes voces da música galega.

Fol Música

Referencia: 100FOL1045

10 €

BERROGÜETTO

Hepta

Fol Música

Referencia: 10002029

6 €

Á venda só en pedido conxunto

por importe superior a 9 €

VV AA

Cantigas do Camiño

Temas compostos e gravados especialmente

para este disco e inspirados no Camiño.

Fol Música

Referencia: 100FOL1042

15 €

FUXAN OS VENTOS

Terra de soños

Recolle os dous concertos celebrados en

Compostela en outubro do 2008.

Fol Música

Referencia: 1510002038

15 €

VV AA

Cantigas de Nadal

Temas arranxados e interpretadas por

Berrogüetto, Leilía, Uxía, Na Lúa...

Fol Música

Referencia: 10002014

6 €

Á venda só en pedido conxunto por importe

superior a 9 €

BONONO

Bonovo

Temas interpretados en rigoroso directo.

Fol Música

Referencia: 10002039

6 €

Á venda só en pedido conxunto por importe

superior a 9 €

Música de cámara

Dedicado á música de cámara para

violín e piano por dous galegos de

renome internacional: Andrés Gaos e

Manuel Quiroga.

Referencia: 25102009 6 €

Á venda só en pedido conxunto por importe

superior a 9 €

A música sinfónica do século XX

Interpretada pola Real Filharmonía de

Galicia, con dirección de Antoni Ros

Marbá.

Referencia: 25102007 6 €

Á venda só en pedido conxunto por importe

superior a 9 €

Fágase socio/a de Biblos e só por 15 euros ao ano recibirá:

Unha revista bimestral

As novidades editoriais galegas ou sobre Galicia

Unha selección de excelentes obras de Portugal e os

países lusófonos

A mellor música galega, portuguesa, brasileira...

O cine galego e o internacional con audio en galego ou

portugués

E ademais...

Os mellores prezos en todos os títulos

Co pedido de cada bimestre, un volume da colección

Mandaio exclusiva para os membros do clube

E os gastos de envío a tan só 1€ dentro do conxunto

do Estado español

O Romanticismo e

O Nacionalismo

Orquesta Sinfónica de Galicia, dirixida

por Víctor Pablo Pérez.

Referencia: 25102006 6 €

Á venda só en pedido conxunto por importe

superior a 9 €

Lembre

que a súa

subscrición pode

axudar aos demais, xa

que Biblos doará a

Cáritas

10€ por cada novo

socio ata fin de

ano

Quintá Nº 8 - Mandaio 15391 Cesuras - A Coruña

Teléfono: 981 777 207 Fax: 981 790 039

email: subscritores@biblosclube.com

www.biblosclube.com


17 de maio

32

María Xesús

Nogueira Pereira

«Dicionario» Lois

Pereiro

Completo estudo que repasa

o máis destacado da vida e a

obra de Lois Pereiro a través

das diferentes «entradas». Limiar

de Méndez Ferrín.

TresCtres

Rústica

13 × 19 cm 152 páxinas

ISBN: 978-84-92727-21-6

11 €

Lois Pereiro

Modesta

proposición e

outros ensaios

Recolle a Modesta proposición, xunto con algúns artigos

e entrevistas. Todo un testamento das posturas

literarias e vitais. «Canto peores sexan os tempos

que vivamos, máis falsa será a inxenuidade, menos

inocente a indiferenza, e máis cómplice non comprometerse».

Xerais Rústica 15 × 22 cm 88 páxinas

ISBN: 978-84-9914-231-9

12 €

Antón Patiño

Lois Pereiro.

Radiografía do

abismo

Completa e lúcida visión transversal sobre a vida e

a obra do poeta de Monforte de Lemos. Antón Patiño,

amigo persoal de Lois Pereiro, leva a cabo unha

radiografía de gran intensidade na que o biográfico

e o literario se funden para nos desvelar as claves

do proceso creativo pereiriano.

Espiral Maior Rústica 14 × 21 cm 212 páxinas

ISBN: 978-84-92646-43-2

14 €

LOIS PEREIRO SÁNCHEZ

Poesía completa Lois

Pereiro

Xerais

Rústica

14,5 × 22 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-9914-200-5

15,34 €

DANIEL SALGADO (ED.)

Antoloxía poética de Lois

Pereiro

Galaxia

Rústica

13 × 21 cm 176 páxinas

ISBN: 978-84-9865-355-7

11 €

ANTÓN LOPO

A palabra exacta. Biografía

de Lois Pereiro

Galaxia

Rústica

13 × 21 cm 192 páxinas

ISBN: 978-84-9865-357-1

10 €

Mercedes Queixas Zas

Lois Pereiro.

A urxencia poética

dun futuro alleo

«Velaquí unha cartografía xeográfica, desde O Incio

á Coruña, pasando por Monforte, Madrid e varios

países centroeuropeos, que nos retrotrae aos pasos,

pensamentos e creación literaria dun escritor vocacional,

un espírito culto, inconformista e rebelde».

Laiovento Rústica 17 × 21 cm 88 páxinas

ISBN: 978-84-8487-205-4

12 €

J. L. Calvo e C. Gegúndez

O negro leite

da aurora.

Viaxe á xeografía

lírica de Lois Pereiro

Percorrido polo labor literario de Pereiro. Inclúe poemas

dedicados a el por Lino Braxe, J. L. Calvo, Marica

Campo, J. Carballido, Isidro Novo, F. J. Reija, M.

Rivas, Y. Rodríguez, D. Salgado, F. Salinas Portugal,

X. L. Valcárcel e Luís Valle.

Toxosoutos Rústica 11 × 16,5 cm 272 páxinas

ISBN: 978-84-92792-80-1

11 €

MARCOS CALVEIRO

Lois Pereiro. Náufrago

no paraíso. Biografía e

antoloxía

Xerais

Rústica

13 × 21 cm 160 páxinas

ISBN: 978-84-9914-204-3

10,70

LOIS PEREIRO

Náufragos do paradiso

Galaxia

Rústica

13 × 21 cm 108 páxinas

ISBN: 978-84-9865-354-0

11 €

LOIS PEREIRO

Conversa ultramarina

Positivas

Rústica

11,5 × 22 cm 128 páxinas

ISBN: 978-84-921162-3-2

15 €

Miguel A. Mato Fondo

Transgresión e

fraxilidade.

Un retrato literario

de Lois Pereiro

Na súa curta obra, Lois Pereiro achegou á poesía galega

unha estética moi persoal, cunha carga de ironía,

melancolía e convencida tanxencialidade, no gume

do marxinal, expresada cunha enorme sensibilidade.

Laiovento Rústica 17 × 21 cm 74 páxinas

ISBN: 978-84-8487-206-1

11 €

Iago Martínez

Lois Pereiro.

Vida e obra

O xornalista Iago Martínez adéntrase con complicidade

na biografía dun autor tan admirado como

descoñecido. Faino cunha prosa áxil e directa,

combinada cunha extensa tarefa de documentación,

para ofrecer as claves culturais e literarias

fundamentais que permiten comprender a poesía

de Lois Pereiro.

Xerais Rústica 15 × 22 cm 176 páxinas

ISBN: 978-84-9914-208-1

15,34 €

LOIS PEREIRO

Fotobiografía sonora de

Lois Pereiro

Ouvirmos Cartonado

18 × 25 cm 200 páxinas

ISBN 978-84-938276-1-8

44 €

LOIS PEREIRO

Poesía última de amor e

enfermidade 1992-1995

Positivas

Rústica

11,5 × 22 cm 108 páxinas

ISBN: 978-84-87783-34-0

10 €

LOIS PEREIRO

Poemas 1981-1991

Positivas

Rústica

11,5 × 22 cm 96 páxinas

ISBN: 978-84-87783-12-8

10 €

Biblos N.º 50-MAI-XUÑ 11 ISSN: 977-1697-7440

0 0 0 5 0

9 771697 744034

More magazines by this user
Similar magazines