boletin febreiro 09.indd - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

enfermerialugo.org
  • No tags were found...

boletin febreiro 09.indd - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

LUGOCOLEXIO OFICIAL DEENFERMERÍALUGOIMPRESOSDestinatarioSeñasDestinoFRANQUEOPAGADOPDC.O.E. FEBREIRO 2009FOLLA INFORMATIVACURSOSAVISOSELECTROCARDIOGRAMA CLÍNICAMONFORTE: Do 23 ó 27 de marzo de 2009LUGAR: Salón de Actos do Hospital Comarcal de MonforteHORARIO: De 17:00 a 21:00 h.Nº ALUMNOS: 45Nº HORAS: 25INSCRIPCION: No Colexio de Lugo ata o 24/2/09SORTEO: (Si procede) 24 de febreiro ás 19:30 h.MATRICULA: Do 2 ó 6 de marzo no Colexio de Lugo - Delegacionde MonforteORGANIZA: C.O.E. de LugoPREZO: 20 € (10 € para os colexiados que non teñan máisde cinco meses de ingresos nos últimos doce, condición quedeberán acreditar mediante certificación de vida laboral)IMPARTE: Mª Jesús Palacios Pool (DUE, Supervisora na Unidadede Probas Diagnósticas de Cardioloxía do Hospital Xeralde Lugo)BAREMABLESERGAS8DIPLOMAS CURSOS: Diplomas pendentes de recoller:PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO EN EL ADO-LESCENTE (Lugo, do 29 de setembro ó 3 de outubro de 2008)CIRUGIA MENOR PARA ENFERMERIA (novembro de 2008)ELECTROCARDIOGRAMA CLINICA (decembro de 2008)8APD: Con respeto ó asunto domicilios seguen os contactoscon APDs de outras provincias para intentar unha acción coordinada.Seguiremos informando.Aberto prazo para solicitar o Nivel III da Carreira Profesionalpara APDs integrados, a solicitude podedes sacala da páxinado SERGAS.8BASE DE DATOS INDEX: Comunicamos que o Colexio vende darse de alta en Index-Enfermería, unha das mellores e máiscompletas bases de datos na profesión. Tédela á vosa disposición- baixar artigos, consultas, etc. - na Sede de Lugo.8INSTRUCCIÓNS PARA ANOTARSE ÓS CURSOS:1. No prazo de inscripción, chamar ou pasar polas oficinas doColexio. 2. No prazo de matrícula, chamar ou pasar polas oficinasdo Colexio para saber si fostedes admitidos ou non. De nonconfirmar a matrícula, pasaremos a chamar ós reservas.CONGRESOS - XORNADASD.O.G.XXVI CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUDVALENCIA 1, 2 Y 3 de Abril de 2009 PALACIO DE CONGRE-SOS DE VALENCIAInformación: www.anesm.net anesm1@gmail.comTfnos Información: 696 12 95 95 / 608 76 00 59 / 618 71 8816 / 91 465 75 61Forma de pago (única): Mediante ingreso en efectivo o transferenciabancaria a: XXVI CONGRESO DE ENFERMERÍA DESALUD MENTAL. VALENCIA.La Caixa nº cuenta: 2100 1724 60 0200029544.27-01-09.- SERVIZO GALEGO DE SAÚDEResolución conxunta do 20 de xaneiro de 2009, da División deRecursos Humanos e Desenvolvemento Profesional e da EscolaGalega de Administración Sanitaria, pola que se convocancursos de formación continua para o persoal do Servizo Galegode Saúde.13-02-09.- CONSELLERÍA DE SANIDADEDecreto 25/2009, do 12 de febreiro, polo que se aproba a ofertade emprego público de diversas categorías de persoal estatutariodo Servizo Galego de Saúde para o ano 2009.


PRESCRIPCIÓNENFERMEIRAENANDALUCÍAA Xunta de Andalucíaacaba de presentaro proxecto deReal Decreto para aregulación da PrescripciónEnfermeira.Por consideralasenormemente clarificadorasreproducimoseiquí as respostasofrecidas porvarios cargos directivosde enfermeríado SAS á revista daorganización colegialENFERMERÍAFACULTATIVA.XIV Xornadas Internacionais de Enfermería“O CONTINUUM: MULLER-EMBARAZO-NENO”As XIV Xornadas Internacionais de Enfermería, organizadaspola Escola de Enfermería e o Colexio Oficial de Enfermeríade Lugo, vanse a celebrar durante os días 26 y 27 de marzo de2009, e levan por título:“O CONTINUUM: MULLER-EMBARAZO-NENO”.- A conferencia inaugural correrá a cargo de Dna. RaquelSchallman, matrona arxentina, experta en técnicas corporais,psicoloxía perinatolóxica, psicomotricidade, que ideouun sistema de preparación ó parto, con abordaxe corporal.Autora do libro “parir en liberdade. En busca do poder perdido”.Proximamente ampliaremos información (programa, etc)FOLLA INFORMATIVA• • • • • • •


SERVICIOS SUELTOS ................................................. 20 %PROGRAMAS 1 DIA ……………………….…................ 10 %ABONO 10 ENTRADAS CLUB O CIRCUITO TERMAL..15%ABONO 10 ENTRADAS CLUB Y CIRCUITO TERMAL...15%TARIFA ESPECIALCOLEGIO ENFERMERÍAOBSERVACIONES:· Para la aplicación de dichas tarifas se solicitará documentaciónacreditativa correspondiente· Ofertas sujetas a disponibilidad en el momento de solicitarlas· Tarifas válidas de lunes a domingo excepto festivos y puentes· Vigencia: hasta el 31.12.2009 prorrogable automáticamente salvocomunicación expresa o cambio de condiciones.ENFERMERÍA LUGO• • • • • • •


DELEGACIÓN LUGO:Avda. A Coruña, 104 entrechán B. 27003 LUGO.Tel.: 982 24.24.50 - 619.01.31.93 Fax: 982 24.29.23e-mail: colexio@enfermerialugo.orgDELEGACIÓN MONFORTE:Avda. Galicia, 22 Entlo. C - 27400 MonforteTel./Fax: 982 40 30 34(Horario atención: martes e xoves de 17:00 a 19:00 h.)DELEGACIÓN BURELA:Arcadio Pardiñas, 99-111 - 27880 BurelaTel./Fax: 982 58 55 17(Horario atención: martes e xoves de 17:00 a 19:00 h.)Imprime UNICOPIA DL, LU-283/2001Páxina web: http://www.enfermerialugo.orgPáxina web: http://www.enfermerialugo.orgPáxina web: http://www.enfermerialugo.org

More magazines by this user
Similar magazines