Obradoiro da caricia - forGA

forga.info

Obradoiro da caricia - forGA

Obradoiro da caricia

CÓDIGO PDF: CP11004411.PDF

CÓDIGO CURSO: 0254GZ

MODALIDADE: Presencial

CURSO CNCP: NON

CARNÉ PROFESIONAL: NON

FAMILIA PROFESIONAL:

ÁREA PROFESIONAL:

NIVEL DE COMPETENCIA: 1

DURACIÓN:

Duración: 20 horas (15 horas + 5 horas do módulo igualdade)

Horas Teóricas: 8 Horas Prácticas: 7

Horas Presenciais: 15 Horas Distancia: 0

MODULOS TRASVERSAIS:

MÓDULO DE IGUALDADE: Si (5 horas) presenciais

MÓDULO MEDIOAMBIENTE:

MÓDULO INFORMATICA:

PROGRAMA:

OBXECTIVO XERAL:

Proporcionar os procedementos, habilidades, actitudes e valores necesarios para unha adecuada

intervención na Educación Infantil mellorando o contacto afectivo.

CONTIDOS:

1. Masaxe (4hs, T3–P1)

‐ Preparación.


‐ Posturas.

‐ Cremas a utilizar en cada caso.

‐ Técnicas básicas de masaxe.

2. Nocións de reflexoloxía (4hs, T3–P1)

‐ Cómo actúa.

‐ Cales son os puntos reflexos.

‐ Técnicas básicas.

3. Aplicación das técnicas (7hs, T2–P5)

‐ Trastornos máis común onde aplicar masaxe:

‐ Asma.

‐ Catarros.

‐ Sono.

‐ Molestias dixestivas.

‐ Problemas da pel.

‐ Dentición.

‐ Dor de oídos.

INSTALACIÓNS:

INSTALACIÓNS

Aula de clases teórico ‐ práctico.‐

‐Superficie: mínimo 2m2 por participante.

‐Iluminación: uniforme de 250 a 350 lux.

‐Condicións ambientais e de habitabilidade: Óptimas.

‐Atmosfera: Limpa.

‐Ventilación: natural, 4 renovacións/hora.

‐Condicións acústicas: Nivel baixo. Illada de ruídos exteriores.

‐Temperatura: Ambiente. Sistema de calefacción con regulación de temperatura.

‐Mobiliario: a aula estará equipada con mobiliario docente para tantas prazas como participantes,

ademais dos elementos auxiliares precisos.

O acondicionamento eléctrico da aula cumpre as normas de baixa tensión de xeito que permite a

realización das prácticas, cumprindo ademais as normas básicas sobre hixiene e saúde laboral.

Instalacións comúns do Centro de Formación.‐

‐Área de administración e coordinación do Centro.

‐Despachos de Dirección.

‐Departamento de Orientación Laboral.

‐Oficina do Servizo Galego de Colocación.

‐Sala de Profesores/as.


‐Biblioteca.

‐Almacéns xerais.

‐Áreas comúns para descanso do alumnado dotadas de máquinas con bebidas non alcohólicas, frías

e quentes.

‐Áreas de servizos hixiénico ‐ sanitarios en número adecuado á capacidade do Centro.

A totalidade de centros cumpren as estipulacións anteriormente descritas e reúnen as condicións

hixiénicas, acústicas, de habitabilidade e de seguridade esixidas pola lexislación vixente.

MEDIOS‐MATERIAIS

‐Manual en soporte papel. Entregarase 1 manual a cada un/a dos/as alumnos/as asistentes á

presente acción formativa.

‐Carpetas. Entregarase 1 por alumno/a.

‐Cadernos ou folios. Entregaranse tantas como necesite cada alumno/a.

‐Bolígrafos. Entregaranse tantos como necesite cada alumno/a.

‐Fotocopias. Entenderanse como complemento ao manual que se dará a cada alumno/a.

Entregaranse tantas fotocopias como considere oportuno o/a docente para o correcto

desenvolvemento da acción formativa.

‐Xices e/ou rotuladores. Tantas/os como sexan necesarias/os.

EQUIPAMENTO/MEDIOS DIDÁCTICOS.

‐Encerado.

‐Canón de vídeo dixital.

‐DVD.

‐Reprodutor de audio.

‐Pantalla de proxección.

‐Encerado.

MOBILIARIO: Aula Teórica

‐Unha cadeira por cada alumno/a integrante da acción formativa.

‐Unha mesa individual para cada alumno/a.

‐Mesa e cadeira para o/a docente.

‐Armario arquivador.

‐Papeleiras.

‐Colgadoiros.

More magazines by this user
Similar magazines