25.04.2017 Views

Abril: mes das mulleres escritoras

Actividades enmarcadas dentro do PDI: Nove mulleres en nove meses

Actividades enmarcadas dentro do PDI: Nove mulleres en nove meses

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A B R I L , 2 0 1 7

M U L L E R E S E S C R I T O R A S

Mulleres na Literatura

Mulleres relevantes ao longo da Historia no ámbito da Literatura

R E A L I Z A D O P O R

O E q u i p o d a B i b l i o t e c a

C E I P R a m ó n F a l c ó n

C a s t r o d e R e i - L u g o

D I R I X I D O A :

A l u m n a d o d o C E I P

R a m ó n F a l c ó n d e n t r o d o

P D I M u l l e r e s

i m p o r t a n t e s a o l o n g o

d a H i s t o r i a


Mary Shelley

Mary Shelley, é mundialmente coñecida por

ser a autora dunha das novelas máis

terroríficas da historia, Frankestein.

Mary tivo ao seu fillo en moi malas

condicións e éste acabou morrendo o que lle

ocasionou unha gran depresión.

Naceu o 30 de Agosto de 1797 e morreu o 1 de

Febreiro de 1851.

Recibiu unha educación moi avanzada para

aquela época contando cunha institutriz e

cunha tutora. Sempre estaba en contacto

con libros e grandes intelectuais da época

que viñan a visitar a súa familia.

Dende pequena sempre foi unha nena moi

intelixente cunha forma de pensar moi libre e

con moitas ganas de aprender.

Aos 15 anos ,seu pai enviouna a Escocia para

que vivira cunha familia de coñecidos. Foi

nestas viaxes onde obtivo a inspiración para

escribir a súa obra máis famosa, Frankestein.

"Imaxinei este libro alí. Foi baixo as árbores

que rodean a casa, ou nas ladeiras das

montañas cercanas, onde tiveron lugar as

miñas primeiras ideas xenuinas e os primeiros

voos da miña imaxinación."

Nestas viaxes tamén coñecería ao que sería o

seu marido, Percy Shelley. O pai de Mary non

aprobaba esta relación polo que Mary e

percy fuxiron a Francia e viaxaron por toda

Europa.

Cando voltaron, Mary decatouse de que

estaba embarazada. Pese a súa penosa

situación, seu pai negouse a axudala.

Pouco despois os Shelley recibiron unha

herdanza, recuperando a súa economía .

Nese tempo Mary volve a quedar embarazada

e da a luz ao seu fillo William.

A idea de escribir Frankestein xurdiu nunhas

vacacións de verán que os Shelley pasaron

con Lord Byron. Debido ao mal tempo, tiñan

que pasar bastante tempo encerrados polo

que Lord Byron propuxo unha especie de

concurso de historias de terror. Quen mais

destacou foi Mary Shelley con Frankestein ou

o moderno Prometeo.

Os Shelley pasaron moito tempo en Italia,

onde aumentaron a familia e perderon a

varios fillos pero onde tamén a

productividade literaria de Mary Shelley

alcanzou un gran momento.

Percy Shelley morreu nun accidente de

navegación, o que levoua Mary a unha nova

depresión. Ainda así a carreira literaria de

Mary non deixou de medrar.

Mary morreu aos 53 anos , debido a unha

emfermidade.

Entre as súas obras destacan:

· Valperga ou Vida e Aventuras de Castruccio,

Príncipe de Lucca.

· O derradeiro home.

· Lodore.

· Falkne e Mathilda.

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 2


Canto sabes de Mary Shelley?

1. En que ano naceu Mary Shelley?

1597

1797

1897

2. Aos 15 anos foise a vivir a....

España

Italia

Escocia

3. Nas súas viaxes coñeceu a...

Lord Byron

Frankestein

Percy Shelley

6. Onde xurdiu a idea de escribir Frankestein?

Na súa estancia en Escocia

Tivo un soño

Nunhas vacacións de verán

7. Onde pasaron moitas tempadas os Shelley?

En Escocia

En Londres

En Italia

8. Que lle aconteceu a Mary en Italia?

Perdeu a varios fillos

Aumentou a súa productividade literaria

Ambas son correctas

4. A onde fuxiu Mary co seu futuro marido?

Italia

Escocia

Francia

9. Como morreu seu marido?

Morreu de vello.

A causa dunha enfermidade

Nun accidente de navegación

5. Como se chamou o segundo fillo de

Mary?

Percy

William

George

10. A que idade morreu Mary Shelley?

Aos 45 anos

Aos 53 anos

Aos 70 anos

SOLUCIÓNS: 1-B, 2-C, 3-C, 4-C, 5-B, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-B

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 3


FRANKENSTEIN

O doutor Victor Frankenstein é un científico brillante obsesionado coa creación da vida. Podía pasar longas horas todos

os días illado no seu laboratorio experimentando novas formas de lograr o seu anhelado desexo!

Despois de moitos experimentos errados, Víctor volve tentalo. Esta vez cosera anacos e partes de diferentes cadáveres

que desenterrara no cemiterio local e coseraos formando un xigante verdoso que tendeu na mesa de operación.

Víctor conectáralle cables ao ser e só se necesitaba unha tormenta para que a electricidade dun raio puidese revivir o

cadáver!

Chegou unha noite de tormenta e Víctor deu volta ao interruptor que abriu o fluxo de electricidade á criatura cunha

choiva de faíscas e lóstregos!

Ao principio non pasou nada, pero, de súpeto, Víctor puido ver, que a criatura movera un dedo! A criatura cobrara vida e

poñéndose de pé, gritou: " Pai?". Víctor estaba asustado!

Asi que fuxiu, deixando a súa creación para que se sentara e dese a súa primeira mirada ao mundo soa e asustada.

O monstro ruxiu mentres gritaba: "Pai, onde estas?!!!

Víctor tremía de medo mentres se escondía e esperaba que o monstro simplemente se fose.

Despois do que lle pareceron horas na escuridade, Víctor non oíu máis ruído así que abriu a porta e deu unha ollada cara

a fóra. A xanela estaba rota e o monstro desaparecera.

Oh que fixen? Dixo Victor, caendo encima do seu escritorio. Se alguén atopase este monstro e descubrise que foi el quen

o fixera, significaría o fin da súa carreira e a súa familia. Decidiu que non tiña máis remedio que perseguir e capturar á

súa criatura e destruíla para sempre.

Mentres tanto, a criatura, aprendeu os fundamentos da vida por si só no bosque: como comer, como durmir, como

sobrevivir. Aprendeu a falar e escribir mirando pola xanela dun xardín de nenos escondéndose na sombra das árbores,

mentres miraba algunhas clases e cando non había ninguén alí roubaba libros.

Pasaron as semanas e Víctor continuou axexando nas rúas a altas horas da noite coa súa arma. Unha noite estaba a

buscar arriba e abaixo dunha rúa con néboa cando unha gran sombra xurdiu dun recuncho escuro detrás del.

"Pai!", gritou a criatura. Víctor púxose pálido e apertou a súa arma coas palmas suorentas. Deuse a volta lentamente e viu

o cadro demasiado familiar da criatura que creara.

"Atrás!" dixo Víctor empuñando a súa arma tentativamente. "Deixa iso, vas facer dano. Non teño intención de facerche

ningún dano", dixo a criatura cunha mirada triste nos seus ollos.

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 4


"Como podo saber iso?Es un besta!, dixo Víctor.

"E de quen é a culpa? Ti fixéchesme así e logo abandonáchesme obrigándome a vivir oculto nas sombras como un

monstro!"

" Es un mostruo!

"Non, pai. Un monstro é algo que un elixe ser, non algo baseado na súa aparencia. Ti, pai, es o verdadeiro monstro!

Pero non te preocupes, non me volverás a ver. Decidín vivir lonxe no bosque, apartado de todos os inxustos xuízos da

humanidade", dixo a criatura e desapareceu rapidamente.

Víctor regresou á súa casa sentíndose aliviado inicialmente. Con todo, ao pensar no que a criatura lle había devandito,

comprendeu que o mundo estaba cheo de monstros, pero agora estaba sen un home puro e decente.

A criatura, con todo, viviu feliz no bosque rodeado da fermosa natureza e os animais que nunca, nunca o xulgaron por

como se vía, se non só polas súas boas accións.

Cuento "Frankenstein" pertenenciente a la app "Playkids Stories"

1. Cal era o desexo do doutor Víctor Frankenstein?

2. Que se necesitaba para revivir o cadáver?

3. Que fixo Víctor cando a criatura chamou por el?

4. Que fixo a criatura no bosque?

5. Que lle respostou a criatura a Víctor cando lle chamou monstro?

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 5


SOPA DE LETRAS

Obras de Mary Shelley

Para sabelotodos...

Sabedes de que muller das que traballamos ao longo do curso foi

pai o amigo de Mary Shelley, Lord Byron?

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 6


Imita a Mary Shelley, Lord Byron e os seus amigos e escribe un conto de medo. Con

todos os vosos relatos faremos un libro de contos de medo

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 7


VIRGINIA WOOLF

O 25 de xaneiro de 1882, naceu en

Londres, Adeline Virginia Stephen,

mundialmente coñecida como Virginia

Woolf.

Filla de Sir Leslie Stephen (coñecido

crítico e historiador e fundador do

Dicionario Nacional de Biografías) e de

Julia Jackson Duckworth, una muller

de gran beleza que servía de modelo

aos pintores da época.

Xa dende moi nena, Adeline estivo en

contacto co mundo literario, gracias

aos escritores, artistas e intelectuais

que visitaban a súa casa

Non foi a escola, pero foi educada polos

seus pais, recibindo clases tamén de

profesores particulares.

A idade de 13 anos perdeu a súa nai e

dez anos despois ao seu pai, por una

enfermidade. Tras estes sucesos,

Virginia voltouse una persoa depresiva

e trasladouse a vivir xunto cos seus

irmáns ao barrio londinense de

Bloomsbury, que convertiron nun

centro de reunión de intelectuais.

Este grupo de amigos foi coñecido

como o "Círculo de Bloomsbury" e a el

pertencían filósofos, escritores,

economistas... Foi nestas reunión onde

Virginia coñecería ao seu marido, o

economista Leonard Woolf, con quen

casaría no ano 1912.

Xunto ao seu marido creou a editorial

Hogarth Press, a través da cual

editaron a obra desta xenial escritora e

de outros destacados autores como T.S.

Elliot.

As súas primeiras obras foron "Fin de

viaxe" e "Noite e día". Tamén escribiría

"Ao faro" e "A señora Dalloway" que

terían moi boa acollida entre a crítica.

"As olas" e "Unha habitación propia"

son outras das súas obras que

obtiveron un gran recoñecemento.

A vida de Virginia non foi fácil, xa que

pasou por numerosas crisis nerviosas e

depresións o que a levou a quitarse a

vida o 28 de marzo de 1941.

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 8


Canto sabes de Virginia Woolf?

1. En que ano naceu Virignia Woolf?

1882

1982

1897

2. O seu pai era....

político

historiador

profesor

3. Recibiu a súa educación....

de seus pais

de profesores particulares

ambas respostas son correctas

6. A depresión é...

Enfermidade caracterizada por unha

profunda tristeza

Enfermidade do corazón

Algo sen importancia

7. Como se coñecían a Virginia e aos seus amigos?

Pandilla de Bloomsbury

Círculo de Bloomsbury

A familia Bloomsbury

8. A que se adicaba o marido de Virginia?

Era economista

Era escritor

Era filósofo

4. Que idade tiña cando perdeu a súa nai?

10 anos

12 anos

13 anos

9. Que negocio montou o matrimonio Woolf?

Unha cafetería literaria

Unha libraría

Unha editorial

5. Como era o carácter de Virginia Woolf?

Era moi depresiva

Era moi alegre

Era moi tímida

10. A que idade morreu Virginia Woolf?

Aos 45 anos

Aos 59 anos

Aos 70 anos

SOLUCIÓNS: 1-A, 2-B, 3-C, 4-C, 5-A, 6-A, 7-B, 8-A, 9-C, 10-B

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 9


CRUCIGRAMA

Obras de Virginia Woolf

HORIZONTAL

1.- O que nos gustaría ter a cada un na nosa casa

Cómo pensas que era Virginia Woolf? Pon calificativos arredor da súa figura

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 1 0


GABRIELA MISTRAL

Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy

Alcayaga, máis coñecida como Gabriela Mistral,

foi una escritora e mestra de orixe chilena,

mundialmente coñecida pola súas obras e tamén

polas súas ideas innovadoras en educación.

Gabriela naceu o 7 de Abril de 1889, en Vicuña

(Chile) pero criouse en Montegrande, un pobo ao

que lle tivo tanto cariño que pediu que a

enterrasen alí cando morrese.

En 1914, tamén viaxa a México, para colaborar

na reforma educativa dese país. Alí fundou

unha escola que leva o seu nome e asistiu a

organización de bibliotecas públicas e

privadas.

Mistral tamén compuxo poemas dirixidos a

nenos e textos didácticos como Lecturas para

mulleres.

O seu pai era un mestre rural, que a abandonou

cando tiña tres anos . Estudou na escola La

Unión, onde o seus profesores pensaban que tiña

algún tipo de retraso. Este feito xunto coa

situación económica da súa familia e o

aillamento da rexión na que vivía, obligouna a

ser autodidacta.

Gabriela seguiu os pasos do seu pai e adicouse ao

ensino e a escritura. No ano 1904 comeza a

traballar como profesora axudante na Escola da

Compañía Baixa e ao mesmo tempo que colabora

nalgunhas publicacións.

Dende o ano 1933 e ao longo de 20 anos

desempeñou cargos diplomáticos para o seu

país en diferentes países de América e Europa

ao tempo que seguía a escribir.

No ano 1945 recibe o Premio Nobel de

Literatura, sendo a primeira muller latina en

acadalo.

No ano 1946 coñece a unha colega

estadounidense, Doris Dana que se convertiría

na súa gran amiga, compañeira e confidente

ata a súa norte.

A súa popularidade como escritora e o

nacemento do seu seudónimo prodúcense no ano

1914 tras gañar o Primeiro Premio no concurso

Xogos Florais pola súa obra Sonetos da Morte,

adicados ao seu mozo, falecido pouco antes.

Algunha das súas obras máis coñecidas foron:

Tenrura, Tala, Todas íamos ser raiñas,

Antoloxía, Lagar, entre outras...

Mistral faleceu o 10 de Xaneiro do ano 1957 na

cidade de Nova York, aos 67 anos e a causa dun

cáncer de páncreas.

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 1 1


Canto sabes de Gabriela Mistral?

1. En que ano naceu Gabriela Mistral?

1882

1889

1897

2. O seu pai era....

mestre

historiador

político

3. Que quere dicir ser autodidacta?

Que lle gusta moito escribir

Realiza ditados de forma automática

O que se forma a si mesmo

4. Cal foi a profesión de Gabriela Mistral?

Mestra

Escritora

Ambas son correctas

6. Que labor importante lle encargaron en 1914?

Escribir sobre a situación do seu país

Colaborar na reforma educativa de Mexico

Escribir os libros de texto do seu país

7. En que ano lle deron o Premio Nobel de Literatura?

No ano 1945

No ano 1950

No ano 1940

8. Por que foi tan importante este premio?

Porque lle deu maior prestixio

Porque gañou moito diñeiro

Porque era a primeira

muller latina en conseguilo

9. Que fixo Gabriela ao longo de 20 anos?

Desempeñou cargos diplomáticos para o seu país

Deu clases

Deu conferencias

5. Cando se produce a súa popularidade? 10. A que idade morreu Gabriela Mistral?

Aos 60 anos

Ao gañar o concurso de poesía, Xogos Florais

Aos 67 anos

Ao recibir un premio como mestra

Aos 70 anos

Polos seus artigos en varios diarios

SOLUCIÓNS: 1-a, 2-a, 3-c, 4-c, 5-a, 6-b, 7-a, 8-c, 9-a, 10-b

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 1 2


Dame tu mano

y danzaremos

1.- ¿Cuál crees que es el mensaje que quiere

transmitirnos la autora?

Dame la mano y danzaremos;

dame la mano y me amarás.

Como una sóla flor seremos

como una flor, y nada más....

El mismo verso cantaremos

al mismo paso bailarás.

Como una espiga ondularemos,

como una espiga, y nada más.

Te llamas Rosa y yo Esperanza;

pero tu nombre olvidarás,

porque seremos una danza

en la colina y nada más...

2.- Descubre en el poema palabras que se refieran a los

diferentes sentidos: vista, olfato, tacto, oído.....

3.- Elige en cada estrofa una palabra que nombre un

elemento de la naturaleza.

4.- ¿Qué sentimientos ves reflejados en el poema?

Señala las palabras que lo indican.

5.- Los nombres de "Rosa" y "Esperanza", además de

nombrar a personas tienen significado como nombres

comunes. ¿Podrías encontrar otros nombres de

personas que también se usen como nombres de cosas?

Gabriela Mistral

6.- La escritora Lucila Godoy era mundialmente

conocida con el seudónimo de Gabriela Mistral.

¿Conoces algún autor, cantante, artista...... que también

utilice un seudónimo?

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 1 3


ALICE MUNRO

Alice Ann Munro, é una narradora canadiense

que naceu o 10 de xullo de 1931. Está

considerada como una das escritoras actuáis

máis destacadas en lingua inglesa.

Viviu nunha granxa ao oeste de Ontario,

nunha época de depresión económica. Esta

vida tan sinxela foi decisiva como temática de

grande parte dos seus relatos.

Coñeceu moi xoven ao seu marido, James

Munro, na Universidade de Ontario. Casaron

no ano 1951 e trasladaronse a vivir a

Vancouver. Logo de ter as súas tres fillas, no

ano 1963 trasladáronse a vivir a Victoria onde

xunto ao seu marido, rexentou una libraría.

Separouse no ano 1972 e regresou a Ontario,

onde se converteu nunha fructífera escritora e

profesora residente na súa antiga

universidade.

Volveu casar en 1976 con Gerald Fremlin. A

partires de ahí a súa carreira como escritora

consolidouse .

Iniciouse de moza con contos escritos no pouco

tempo que tivera até entón, é publicara dúas

recompilacións de relatos e unha novela.

Antes de 1976, escribiu os seus primeiros contos

pero tamén a importante novela As vidas das

mulleres (1971).

Logo, publicou novas coleccións de relatos

como As lúas de Xúpiter, The Progress,

Amizade de mocidade e Segredos a voces (1994).

Alice comezou a ser coñecida a partires do ano

2000 cos relatos de Odio, amizade, noivado,

amor, matrimonio (2001) e logo cos de

Escapada (2004).

En vista desde Castle Rock, 2006, fixo un

balance da historia remota da súa familia, en

parte escocesa, emigrada ao Canadá, e

describiu amplamente as dificultades dos seus

pais.

Os seus relatos breves céntranse nas relacións

humanas analizadas a través da lente da vida

cotiá. Por isto, e pola súa alta calidade, foi

chamada "a Chéjov canadense".

Ao longo da súa carreira está a recibir

numerosos premios como o premio canadense

á creación literaria, «Premio Literario do

Gobernador Xeral», o National Book Critics

Circle estadounidense por O amor dunha

muller xenerosa.

En 2013, foille outorgado o Premio Nobel de

Literatura.

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 1 4


Canto sabes de Alice Munro?

1. En que ano naceu Alice Munro?

1920

1931

1940

2. Cal é a súa orixe?

canadiense

inglesa

irlandesa

3. Onde se criou?

Nunha gran cidade

Nun pobo costeiro

Nunha granxa

6. Que comezou a escribir cando era moza?

Novela

Poesía

Contos

7. A partir de que ano se fixo realmente coñecida?

Do ano 2000

Do ano 1990

No ano 1970

8. Sobre que trataban os seus relatos?

Sobre as relacións humanas

Eran historias fantásticas

Sobre as súas vivencias

4.Onde coñeceu ao seu primeiro marido?

No seu pobo

Na universidade

No colexio

9. Ademais de escribir, a qué se adicaba?

Traballaba nunha libraría.

Daba clases na Universidade

Daba conferencias

5. A partir de que ano se consolida a súa

carreira?

1976

1990

2000

10. En que ano recibiu o Premio Nobel?

No ano 2011

No ano 2012

No ano 2013

SOLUCIÓNS: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-a, 6-c, 7-a, 8-a, 9-b, 10-c

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 1 5


AGATHA CHRISTIE

A novelista inglesa Agatha Mary Clarissa

Miller naceu o 15 de setembro de 1890 en

Torquay (Devon), Inglaterra.

Máis tarde, Agatha coñece a max Mallowan,

arqueólogo co que casaría e viaxaría por

diferentes países.

Filla dunha familia da burguesía e a menor de

tres irmáns, viviu unha infancia moi feliz no

campo, escenario de moitas das súas novelas.

Nunca foi ao colexio, aprendeu a ler soa aos

cinco anos, sendo educada na casa. O seu pai,

falece cando ela tiña once anos e non quedan

en moi boa posición económica polo que a súa

nai alquila a súa casa durante os invernos e

traslada á familia a vivir a Exipto, asi que

Ágatha comeza a viaxar e coñecer mundo

dende ben pequena.

Aos 16 anos trasládase a vivir a París para

estudar canto, danza e piano na escola da

señora Dryden pero descobre que non se lle da

ben e regresa a casa.

Casou con Archibald Christie na Noiteboa de

1916, pero o seu marido namorouse doutra

muller polo que se separaron pouco despois.

Este feito provocoulle unha grande crise que

fixo que desaparecera durante once días.

Tras separarse, comezou a súa carreira como

escritora con libros como O enigmático Mr.

Quinn e o Misterio do tren azul.

Tivo moito éxito e gañou moitos cartos cos seus

libros sobre crímenes e misterios.

As súas novelas policíacas caracterízanse polos

seus inesperados desenlaces. Algúns dos seus

personaxes alcanzaron fama mundial como o

célebre detective belga, Hercule Poirot ou a

velliña solterona Miss Marple.

É a escritora máis traducida do planeta, e as

súas obras traducíronse a 103 idiomas e

dialectos . Tamén é a autora máis vendida de

todo o mundo con cerca de 4000 millóns de

libros vendidos por diante do seu compatriota

William Shakespeare ou a Biblia.

Gran parte das súas obras foron adaptadas ao

cine e a televisión.

En 1961 foi nomeada membro da Real Sociedade

de Literatura así como doutora honoris causa

en Letras pola Universidade de Exeter.

En 1971 concedeuselle o título de Dama do

Imperio Británico en recoñecemento da súa

obra.

Agatha Christie morreu de causas naturais o 12

de xaneiro de 1976 a idade de 85 anos.

Foi unha muller que disfrutou plenamente da

vida, sen seguir os mandatos da sociedade .

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 1 6


Canto sabes de Agatha Christie?

1. En que ano naceu Agatha Christie?

1890

1900

1880

2. Cal foi a súa educación?

Foi a unha escola privada

Estudou na casa

Tivo titores privados

3. Por que se trasladou a París?

Porque quería aprender a escribir

Mudouse alí coa súa familia

Quería estudar canto, danza e piano.

6. Como se chaman as personaxes de Agatha?

Hercule Poirot

Miss Marple

Ambas son correctas

7. En cantos idiomas se traduciron as súas obras?

En 50 idiomas

En 103 idiomas

En 20 idiomas

8. Que título recibiu en 1961?

Membro da Real Sociedade de Literatura

Doutora Honoris causa por a Univ. de Exeter

Ambas son correctas

4.Cando comezou a súa carreira como escritora?

Cando se separou do seu primeiro marido

Cando regresou a súa casa familiar

Escribiu desde sempre

9. Que título recibiu en recoñecemento a súa obra?

Dama do Imperio Británico

Premio Nobel

Mellor escritora de fala inglesa

5. De que tratan as súas novelas?

Son novelas románticas

Son novelas de crimen e misterio

Son novelas fantásticas

10. A que idade morreu Agatha Christie?

Aos 90 anos

Aos 85 anos

Aos 70 anos

SOLUCIÓNS: 1-a, 2-b, 3-c, 4-a, 5-b, 6-c, 7-b, 8-c, 9-a, 10-b

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 1 7


Resolve o seguinte caso....

O Gabinete de Didáctica do Xardín Botánico da Universitat de Valencia presentou

unha actividade interactiva chamada Misterio no Botánico. Convértete nun personaxe

das obras de Agatha Christie e resolve o misterio.

Para esto, deberedes acceder a Internet no seguinte enlace e seguir as instruccións:

http://jardibotanic.org/misteri/misterio.php

Todo comeza cando un home que paseaba co seu can atopa un cadáver nun

descampado cerca da súa casa. Todas as pistas que atopou a policía atopan apuntan a

que o escenario do crime foi o Xardín Botánico de Valencia. Con este plantexamento

comeza a actividade, que consiste en descubrir quen é a personaxe que cometeu o

asasinato, resolvendo as pistas distribuídas polo Xardín a través duns paneis

interactivos.

Unha vez resolto o misterio, os nenos participantes recibirán un diploma que os

acreditará como detectives.

Moitas grazas pola vosa participación

O EQUIPO DA BIBLIOTECA

M U L L E R E S D A L I T E R A T U R A P Á X I N A 1 8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!