11.08.2017 Views

EntreNós nº 25

EntreNós nº 25, Agosto de 2017. Programa das festas de María Pita 2017

EntreNós nº 25, Agosto de 2017. Programa das festas de María Pita 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EntreNós

AGRA DO ORZÁN

www.entrenosdixital.com

AGOSTO

2017

25

Publicación bimestral editada por MyR Comunicación

881 925 625

myr.comunicacion@gmail.com

www.entrenosdixital.com


2 EntreNós | AGRA DO ORZÁN

MARTES, 1

PREGÓN • (Inaugural)

Praza de María Pita | 21:15 h

Pasacalles • AC Donaire

Varias localizacións (Inicio Praza de María Pita) | 19:00 h

AS NOITES DE MARÍA PITA • (Concerto Inaugural)

Xoel López • Praza de María Pita | 22:30 h

FEIRA DO LIBRO • (Inauguración)

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 - 22:00 h

O XARDÍN DOS LIBROS • Programación detallada nas páxinas 11, 12 e 13

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 - 22:00 h

MÉRCORES, 2

FEIRA DO LIBRO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 - 22:00 h

O XARDÍN DOS LIBROS • Programación detallada nas páxinas 11, 12 e 13

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 - 22:00 h

AS NOITES DE MARÍA PITA

Sés • Praza de María Pita | 22:30 h

XXXIII FESTIVAL DE HABANERAS

Cantores de San Diego do Centro Cívico de San Diego

Coral Santa María de Cambre

Coral Polifónica El Eco

Praza da Tolerancia | 20:00 h


EntreNós | AGRA DO ORZÁN

3

XOVES, 3

FEIRA DO LIBRO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 - 22:00 h

O XARDÍN DOS LIBROS • Programación detallada nas páxinas 11, 12 e 13

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 - 22:00 h

AS NOITES DE MARÍA PITA

Chané na Habana. Alejandro Vargas Consort & Camerata Egeria

coa cantante Rosá Cedrón.

Praza de María Pita | 22:30 h

CONCERTO BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

Praza das Bárbaras I 20:00 h

XXXIII FESTIVAL DE HABANERAS

Coral Airiños de San Fernando do Centro Cívico de Feáns

Coral da Sagrada Familia

Orfeón Alcoa

Praza da Tolerancia | 20:00 h

Campionato mundial de Snipe

VENRES, 4

FEIRA DO LIBRO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 - 22:00 h

O XARDÍN DOS LIBROS • Programación detallada nas páxinas 11, 12 e 13

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 - 22:00 h

AS NOITES DE MARÍA PITA

Jarabe de palo Praza de María Pita | 22:30 h

XXXIII FESTIVAL DE HABANERAS

Coral Saraiba do Centro Cívico de os Mallos

Coral Polifónica de Verín

Coral Polifónica Follas Novas

Praza da Tolerancia | 20:00 h

Campionato mundial de Snipe


4 EntreNós | AGRA DO ORZÁN

SÁBADO, 5

FEIRA DO LIBRO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 /

17:30 - 22:00 h

O XARDÍN DOS LIBROS • Programación detallada

nas páxinas 11, 12 e 13

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 /

17:30 - 22:00 h

AS NOITES DE MARÍA PITA

Macaco Praza de María Pita | 22:30 h

XXXIII FESTIVAL DE HABANERAS

Coral de la SRI A Gaiteira • Coral del Sporting

Club Casino • Cantigas da Terra

Praza da Tolerancia | 20:00 h

Campionato mundial de Snipe

LXXII TROFEO TERESA HERRERA

DE FÚTBOL

R.C. Deportivo – West Bromwich | 20:30 h

IV TERESA HERRERA DE FÚTBOL FEMENINO

RC. Deportivo- Athletic Club de Fútbol |

18:15 h

XXII MINI TERESA HERRERA DE FÚTBOL-8

Finales Prebenjamin y Benjamín | 16:30 h

DOMINGO, 6

FEIRA DO LIBRO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 /

17:30 - 22:00 h

O XARDÍN DOS LIBROS • Programación detallada

nas páxinas 11, 12 e 13

AS NOITES DE MARÍA PITA

Miguel Bosé Praza de María Pita | 22:30 h

XXXIII FESTIVAL DE HABANERAS

Orfeón Herculino • Coral da Casa do Mar •

Orfeón de Mieres

Praza da Tolerancia | 20:00 h

Campionato mundial de Snipe


EntreNós | AGRA DO ORZÁN

5

LUNS, 7

FEIRA DO LIBRO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 -

22:00 h

O XARDÍN DOS LIBROS • Programación detallada

nas páxinas 11, 12 e 13

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 -

22:00 h

VIÑETAS DESDE O ATLÁNTICO

Xardíns de Méndez Núñez

SANTA MARGARIDA

Parque de Santa Margarida

XXXIII FESTIVAL DE HABANERAS

Coral Arumes do Centro Cívico de Monte Alto

Coral de Espasante

Coral Mulleres de Vilaboa

Praza da Tolerancia | 20:00 h

Campionato mundial de Snipe

MARTES, 8

FEIRA DO LIBRO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 -

22:00 h

O XARDÍN DOS LIBROS • Programación detallada

nas páxinas 11, 12 e 13

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 -

22:00 h

FESTIVAL NOROESTE

Varios espazos. Desde as 19:15 h

FESTIVAL MANICÓMICOS • Información detallada

na páxina 14

XXXIII FESTIVAL DE HABANERAS

Lembranzas de Santa Cruz • Canticorum • Tuna

de Veteranos de A Coruña

Praza da Tolerancia | 20:00 h

Campionato mundial de Snipe

MÉRCORES, 9

FEIRA DO LIBRO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 -


6 EntreNós | AGRA DO ORZÁN

22:00 h

O XARDÍN DOS LIBROS • Programación

detallada nas páxinas 11, 12 e 13

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

FESTIVAL NOROESTE

Varios espazos. Desde as 19:15 h.

FESTIVAL DE ARRAIGO

Agrupación Albéniz • Praza da

Tolerancia

XXXI Edición do Festival Internacional

de Folclore Cidade da

Coruña • Gala inaugural

Asociación de Coros e Danzas

Eidos - A Coruña

Song and Dance Ensemble “Bielsko”

- Polonia

Hwa Seong Dance Troup - Corea

do Sur

Grupo de Danzas Folclóricas

Carmen López - Colombia

Praza de Pablo Iglesias | 20:00 h

VIÑETAS DESDE O ATLÁNTICO

Xardíns de Méndez Núñez

Campionato mundial de Snipe

XOVES, 10

FEIRA DO LIBRO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

O XARDÍN DOS LIBROS • Programación

detallada nas páxinas 11, 12 e 13

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez

FESTIVAL NOROESTE

Varios espazos. Desde as 19:15 h

VIÑETAS DESDE O ATLÁNTICO

Xardíns de Méndez Núñez

FESTIVAL MANICÓMICOS • Información

detallada na páxina 14

FAMILIRÚA • Información detallada

nas páxinas 13 e 14

FESTIVAL DE ARRAIGO

Amizades Praza da Tolerancia |

20:00 h

XXXI Edición do Festival Internacional

de Folclore Cidade da

Coruña

Hwa Seong Dance Troup - Corea

do Sur

Grupo de Danzas Folclóricas

Carmen López - Colombia

Song and Dance Ensemble “Bielsko”

- Polonia

Praza de Pablo Iglesias I 20:00 h

Campionato mundial de Snipe

VENRES, 11

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

FESTIVAL NOROESTE

Praia de Riazor. Desde as 19:15 h

VIÑETAS DESDE O ATLÁNTICO

Xardíns de Méndez Núñez

FESTIVAL MANICÓMICOS • Información

detallada na páx. 14

XXXI Edición do Festival Internacional

de Folclore Cidade da

Coruña

Song and Dance Ensemble “Bielsko”

- Polonia

Grupo de Danzas Folclóricas

Carmen López - Colombia

Hwa Seong Dance Troup - Corea

do Sur

Praza da Tolerancia | 20:00 h

FESTIVAL DE ARRAIGO

Canticorum • Coral Polifónica El

Eco

Praza de Pablo Iglesias I 20:00 h

Campionato mundial de Snipe

SÁBADO, 12

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

FEIRA DE ARTESANÍA


EntreNós | AGRA DO ORZÁN

7

Xardíns de Méndez Núñez

FESTIVAL NOROESTE

Praia de Riazor. Desde as 19:15 h

VIÑETAS DESDE O ATLÁNTICO

Xardíns de Méndez Núñez

FESTIVAL MANICÓMICOS • Información detallada

na páxina 14

XXXI Edición do Festival Internacional de Folclore

Cidade da Coruña

Hwa Seong Dance Troup - Corea do Sur

Song and Dance Ensemble “Bielsko” - Polonia

Grupo de Danzas Folclóricas Carmen López -

Colombia

Praza da Tolerancia | 20:00 h

FESTIVAL DE ARRAIGO

Follas Novas • Cantares Galegos • Os Gaiteiriños

Praza de Pablo Iglesias | 20:00 h

XXXI Cidade da Coruña de Pesca Submarina

DOMINGO, 13

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 -

22:00 h

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 / 17:30 -

22:00 h

FESTIVAL NOROESTE

Paseo das Pontes. Desde as 19:15 h

VIÑETAS DESDE O ATLÁNTICO

Xardíns de Méndez Núñez

FESTIVAL MANICÓMICOS • Información detallada

na páxina 14

XXXI Edición do Festival Internacional de Folclore

Cidade da Coruña. Gala e acto de clausura

Asociación de Coros e Danzas Eidos - A Coruña

Song and Dance Ensemble “Bielsko” - Polonia

Hwa Seong Dance Troup - Corea do Sur

Grupo de Danzas Folclóricas Carmen López -

Colombia

Praza da Tolerancia | 20:00 h

FESTIVAL DE ARRAIGO

Xebre • Aturuxo • Asociación Cultural 3x4

Praza de Pablo Iglesias | 20:00 h


8 EntreNós | AGRA DO ORZÁN

A Orquestra Xove da OSG actuará o venres 18 ás 20:30h na Praza de María Pita

LUNS, 14

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 /

17:30 - 22:00 h

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 /

17:30 - 22:00 h

FESTA DAS UTOPÍAS • Programación detallada

na páxina 13

VIÑETAS DESDE O ATLÁNTICO

Xardíns de Méndez Núñez

BATALLA NAVAL

Paseo Marítimo | 00:00 h

Pasacalles Xacarandaina

Varias localizacións (Inicio Praza de María Pita)

| 19:00 h

FESTIVAL DE ARRAIGO

Orfeón Herculino e Rondalla

Praza de Pablo Iglesias | 20:00 h

FESTAS DA AAVV OZA GAITEIRA OS CAS-

TROS

Rúa peonil da Gaiteira. Varios

MARTES, 15

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 /

17:30 - 22:00 h

FESTA DAS UTOPÍAS • Programación detallada

na páxina 13

Coro Xove da OSG

Praza de María Pita | 20:30 h

FESTIVAL DE ARRAIGO

Agrupación Albéniz


EntreNós | AGRA DO ORZÁN

9

Praza de Pablo Iglesias | 20:00 h

FEIRA DE ARTESANÍA

Xardíns de Méndez Núñez

FESTAS DA AAVV OZA GAITEIRA OS CAS-

TROS

Rúa peonil da Gaiteira. Varios

MÉRCORES, 16

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 /

17:30 - 22:00 h

FESTA DAS UTOPÍAS • Programación detallada

na páxina 13

ORQUESTRA DE CAMÁRA GALEGA

Praza de María Pita | 20:30 h

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez

FESTAS CASTRILLÓN – URBANIZACIÓN

SOTO

Praza de Pablo Iglesias. Varios

XOVES, 17

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 /

17:30 - 22:00 h

FESTA DAS UTOPÍAS • Programación detallada

na páxina 13

FAMILIRÚA • Programación detallada nas

páxinas 13 e 14

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez

FESTAS CASTRILLÓN-URBANIZACIÓN

SOTO

Praza de Pablo Iglesias. Varios

VENRES, 18

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 /

17:30 - 22:00 h

ORQUESTRA XOVE DA OSG

Praza de María Pita | 20:30 h

FESTA DAS UTOPÍAS • Programación detallada

na páxina 13

FAMILIRÚA • Programación detallada nas

páxinas 13 e 14

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez

XXVIII RALLY TERESA HERRERA DE CO-

CHES HISTÓRICOS

Xardíns de Méndez Núñez

FESTAS CASTRILLÓN-URBANIZACIÓN

SOTO

Praza de Pablo Iglesias. Varios

SÁBADO, 19

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 /

17:30 - 22:00 h

ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA

Praza de María Pita | 20:30 h

FESTA DAS ARTES DA CIDADE VELLA

Praza da Colexiata | 21:00 h

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez

XXVIII RALLY TERESA HERRERA DE CO-

CHES HISTÓRICOS

Xardíns de Méndez Núñez

FESTAS DA AAVV PEDRALONGA

Aparcadoiro Fábrica de Armas. Varios

FESTAS DA AAVV SAGRADA FAMILIA

Praza da Igrexa de San Rosendo / Pista polideportiva.

Varios

XIII Cidade da Coruña de Tenis de Mesa

DOMINGO, 20

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00 - 14:00 /

17:30 - 22:00 h

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

Praza de María Pita | 20:30 h

XXVIII RALLY TERESA HERRERA DE CO-

CHES HISTÓRICOS

Xardíns de Méndez Núñez

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez


10 EntreNós | AGRA DO ORZÁN

A Banda Municipal de Música actuará o domingo 27 no parque de Sta. Margarida

LUNS, 21

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez

MARTES, 22

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez

FESTAS DA AAVV UXÍO CARRÉ -

FESTA DA FRESA

Parque de Eirís. Varios

MÉRCORES, 23

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez

XOVES, 24

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez

VENRES, 25

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez

FESTAS NOVO MESOIRO

Parque de Novo Mesoiro. Varios

LXXVII Travesía a nado Enseada

de San Amaro

SÁBADO, 26

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez

ROMARÍA DE SANTA MARGARI-

DA

Pablo Díaz • Banda das Crechas •

Riobó • Radio Cos

Parque de Sta. Margarida I De

20:00 a 02:00 h

FESTAS NOVO MESOIRO

Parque de Novo Mesoiro. Varios

XXXII Trofeo – 11ª Bandeira


EntreNós | AGRA DO ORZÁN

11

Teresa Herrera de Traíñas e 2º

Trofeo Feminino

DOMINGO, 27

FEIRA DO LIBRO ANTIGO

Xardíns de Méndez Núñez | 11:00

- 14:00 / 17:30 - 22:00 h

FESTAS NOVO MESOIRO

Parque de Novo Mesoiro. Varios

ROMARÍA DE

SANTA MARGARIDA

Luar na Lubre | 22:00 h

Samarúas | 20:30 h

Xacarandaina | 18:00 h

Banda Municipal De Música |

12:00 h

MADE IN GALICIA

Xardíns de Méndez Núñez

XXXII Trofeo – 11ª Bandeira

Teresa Herrera de Traíñas e 2º

Trofeo Feminino

XVI Regata Sar Infanta Elena

PROGRAMA-

CIÓN INFAN-

TIL

O XARDIN

DOS LIBROS

Día 1

18:00 Fran Rei “A Galiña Azul de

Carlos Casares” Palco da Música

19:00 Vane Rivas + Caxoto “Visita

Guiada Itinerante Feira”

• Xardíns de Méndez Nuñez e

Quiosco Alfonso.

18:00-20:00 Anxo Moure “Biblioteca

Itinerante” “Itinerante Feira”

• (librarías de A Coruña)

18:00-20:00 Feira do libro “Booktubers”

“Contadoras” “Lecturas

compartidas”

• Palco da música

18:00-20:00 Re-Xenerando “Animando

a ler”, “Aprendendo a contar

coa Tropa de Trapo”

• Palco da música

20:00 Ghazafelhos “O vendedor de

fume” • Palco da Música

Día 2

18:00 Leda Teatro “A Súa Vida” •

Palco da Música

19:00 Vane Rivas + Caxoto “Visita

Guiada Itinerante Feira”

• Xardíns de Méndez Nuñez e

Quiosco Alfonso.

18:00-20:00 Anxo Moure “Biblioteca

Itinerante” “Itinerante Feira”

• (librarías de A Coruña)

18:00-20:00 Feira do libro “Booktubers”

“Contadoras” “Lecturas

compartidas”

• Palco da música

18:00-20:00 Re-Xenerando “Animando

a ler”, “Aprendendo a contar

coa Tropa de Trapo”

• Palco da Música

20:00 Dani García “Palabras Máxicas”

• Palco da Música

Día 3

18:00 O Titiribaile “A sala de Catapum

Chimpum” • Palco da Música

19:00 Vane Rivas + Caxoto “Visita

Guiada” ”Itinerante Feira”

• Xardíns de Méndez Nuñez e

Quiosco Alfonso.

18:00-20:00 Anxo Moure “Biblioteca

Itinerante” “Itinerante Feira”

• (librarías de A Coruña)

18:00-20:00 FEIRA DO LIBRO

“Booktubers” “Contadoras” “Lecturas

compartidas”

• Palco da música

18:00-20:00 Re-Xenerando “Cóntame

un conto de iguais” con Olalla

López Barro


12 EntreNós | AGRA DO ORZÁN

• Palco da Música

20:00 Larraitz Urruzola “A Viaxe de

Rosalía” • Palco da Música

Día 4

18:00 Cé Orquesta Pantasma “Os

Fíos do Querer” • Palco da Música

19:00 Vane Rivas + Caxoto “Visita

Guiada” “Itinerante Feira”

Xardíns de Méndez Nuñez e Quiosco

Alfonso.

18:00-20:00 Anxo Moure “Biblioteca

Itinerante” “Itinerante Feira”

• (librarías de A Coruña)

18:00-20:00 Feira do libro “Booktubers”

“Contadoras” “Lecturas compartidas”

• Palco da música

18:00-20:00 Re-Xenerando “O Corpo

Tamén Conta” con Ánxela Blanco

• Palco da música

20:00 Teatro do Andamio “Carapuchiña

no Faiado” • Palco da Música

Día 5

18:00 Contos de Trinke Trinke “Paxariños”

• Palco da Música

19:00 Vane Rivas + Caxoto “Visita

Guiada Itinerante Feira”

• Xardíns de Méndez Nuñez e Quiosco

Alfonso.

18:00-20:00 Anxo Moure “Biblioteca

Itinerante” “Itinerante Feira”

• (librarías de A Coruña)

18:00-20:00 Feira do libro “Booktubers”

“Contadoras” “Lecturas compartidas”

• Palco da música

18:00-20:00 Re-Xenerando “O Corpo

Ícaro” con Ánxela Blanco

• Palco da Música

20:00 Caramuxo Teatro “Feo” •

Palco da Música

Día 6

18:00 Raquel Queizas “Cocorocó” •

Palco da música

19:00 Vane Rivas + Caxoto “Visita

Guiada Itinerante Feira”

• Xardíns de Méndez Nuñez e Quiosco

Alfonso

18:00-20:00 Anxo Moure “Biblioteca

Itinerante” “Itinerante Feira”

• (librarías de A Coruña)

18:00-20:00 Feira do libro “Booktubers”

“Contadoras” “Lecturas compartidas”

• Palco da música

18:00-20:00 Re-Xenerado “Escribindo,

transmitindo, semetando e

recollendo”

con Ánxela Blanco • Palco da música

20:00 Lusco e Fusco Encontros Palco

da Música

Día 7

18:00 Fran Rei “Os contos de Brancaflor”

• Palco da Música

19:00 Vane Rivas + Caxoto “Visita

Guiada Itinerante Feira”

• Xardíns de Méndez Nuñez e Quiosco

Alfonso.

18:00-20:00 Anxo Moure “Biblioteca

Itinerante” ”Itinerante Feira”

• (librarías de A Coruña)

18:00-20:00 Feira do libro “Booktubers”

“Contadoras” “Lecturas compartidas”

• Palco da música

18:00-20:00 Re-Xenerado “Escribindo,

transmitindo, semetando e

recollendo”

con Ánxela Blanco • Palco da música

20:00 Pallasos en Rebeldía “O Valo”

• Palco da Música

Día 8

18:00 Charo Pita “Menú de Contos” •

Palco da Música

19:00 Vane Rivas + Caxoto “Visita

Guiada Itinerante Feira”

• Xardíns de Méndez Nuñez e Quiosco

Alfonso.

18:00-20:00 Anxo Moure “Biblioteca

Itinerante” “Itinerante Feira”

• (librarías de A Coruña)

18:00-20:00 Feira do libro “Booktubers”

“Contadoras” “Lecturas compartidas”

• Palco da música

18:00-20:00 Re-Xenerando “Obradoiro

de Iniciación á Regueifa”

con Alba María • Palco da música

20:00 Pérez & Fernández “O Poder

de Amabel” • Palco da música

Día 9

18:00 Pedro Brandariz “Os Contos

de Toribio” • Palco da Música

19:00 Vane Rivas + Caxoto “Visita

Guiada Itinerante Feira”

• Xardíns de Méndez Nuñez e Quiosco

Alfonso.

18:00-20:00 Anxo Moure “Biblioteca

Itinerante” “Itinerante Feira”

• (librarías de A Coruña)

18:00-20:00 Feira do libro “Booktubers”

“Contadoras” “Lecturas compartidas”

• Palco da música

18:00-20:00 Re-Xenerando “Obradoiro

de Iniciación á Lingua de

Signos”

con Irene Íñiguez • Palco da Música

20:00 Píscore “Concerto Singular” •

Palco da Música

Día 10

18:00 Caxoto “A Trastenda dos Contos”

• Palco da Música

19:00 Vane Rivas + Caxoto “Visita


EntreNós | AGRA DO ORZÁN

13

Guiada Itinerante Feira”

• Xardíns de Méndez Nuñez e Quiosco Alfonso.

18:00-20:00 Anxo Moure “Biblioteca Itinerante” “Itinerante Feira”

• (librarías de A Coruña)

18:00-20:00 Feira do libro “Booktubers” “Contadoras” “Lecturas compartidas”

• Palco da música

18:00-20:00 Re-Xenerando “BookSprint”: creación colaborativa

con Andrea Rico • Palco da música

20:00 Títeres Alakrán “Os Soños na Gaiola” • Palco da Música

FESTA DAS UTOPÍAS

Día 14

21:00 h Fundación Tchyminigagua “Futurismo Galáctico”

• Zona Paseo Orzán - Riazor

20:00 h Rojo Telón “Soy Ellas”. Xardíns de Méndez Nuñez

Día 15

19:00 h Fundación Tchyminigagua “Futurismo Galáctico”

• Rúa Barcelona ata Conchiñas

20:00 h Falcatrúa “Linocho e a Lúa”. Praza das Conchiñas

Día 16

19:00 h Trío Refugallo “Ritmo Refugallo”. • Rúa Real - Cidade Vella

20:00 h Dani García “Código”• Praza de Azcárraga

Día 17

19:00 h Circobulantes “Daquípaló”• Cantones a Parrote

20:00 h Kanbahiota “La Coquette”• Parrote

Día 18

17:00-18:00 h Fundación Tchyminigagua “Futurismo Galáctico”

• Cantones a Parrote

17:00-19:00 h Dínamos “Xogos Cooperativos” • Parrote

17:00-21:00 h CUAC FM ou Agareso “Radio polos dereitos humáns” •

Parrote

19:00-21:00 h Pallasos en Rebeldía “Gala Flores contra o Esquecemento”

Con a participación de: Carlos Sante, Vane Rivas, Peter Punk,

Mago Teto, Kanbahiota, Ricky Tenis, Zirkus Frak, Julia Carrero +

Leo Basi. Música ao vivo a cargo de Caracoles • Parrote

21:00 h Leo Bassi “A Utopía facémola Nos- Perfomance” • Parrote

FAMILIRÚA

Día 10

19:30 Os Contos de Pablísimo “Contiario”

• Parque del Centro Cívico Municipal de Palavea. • Se chove: CCM Palavea

Día 14

19:30 O Capitán Garfo “Cociñando Música”

• Peatonal de la Calle Gaiteira • Se chove: Forum Metropolitano

19:30 Pulpiño Viascón “Os Instrumentos Máxicos”

• Coraza Orzán - Riazor • Se chove: Soportais de facenda.

Día 17

19:30 Pistacatro Productora de soños “Autoestopista Intergaláctico”

• Entorno Centro Cívico Municipal de A Silva • Se chove: CCM A Silva

Día 18

19:30 The Freak Cabaret Circus “Bicicirco”

• Plaza de Pescadores - Centro Cívico Vecinal de Pescadores • Se chove:

CCM Pescadores

20:00 IO “Contiguo” • Plaza de Pablo Iglesias • Se chove: CCM Castrillón

Día 19

19:30 Les Artuáns “Maxia Absurda”.• Plaza de la Iglesia de San Rosendo


14 EntreNós | AGRA DO ORZÁN

• Se chove: Centro Social Sagrada Familia.

19:30 Mago Román “Labirinto de ilusións”. • Parking de la Fábrica de Armas

• Se chove: Interior Fábrica de Armas.

Día 22

18.30 Soledad Felloza “De Tin Marín” • Parque de Eirís

• Se chove: Pérgola do Parque de Erís

Día 27

19:30 As Maimiñas “Unha viaxe polo mundo” • Parque de Novo Mesoiro

• Se chove: CCM Novo Mesoiro

FESTIVAL MANICÓMICOS

Día 10

19:00 “Duellirium” • Exterior Centro Cívico de Os Mallos

20:30 “Smart” • Teatro Centro Cívico de Os Mallos

Día 11

12:00 “Malala” • Plaza de Las Conchiñas

13:00 “Noel el Mago” • Plaza de Las Conchiñas

19:00 “Malala” • Dársena

20:30 “Eia” • Dársena

22:00 “Pista Catro” • Dársena

Día 12

12:00 “Noel el Mago” • Campo da Leña

13:00 “Compañía ÍO” • Campo da Leña

19:00 “Inconfundibles” • Plaza de Azcárraga

20:30 “Leandre” • Plaza de Las Bárbaras

22:00 “Fekat Circus” • Dársena

Día 13

12:00 “Cía Barre Circo” • Obelisco

13:00 “Ye Orbayu” • Obelisco

21:00 “Gala Final del Festival” • Anfiteatro Parque de Santa Margarita

FESTIVAL NOROESTE

http://festivalnoroeste.com/horarios/

Días 8 al 13

Más de 90 actuaciones en directo enfocadas a la música pop, rock, indie,

folk, hip hop, fusión y punk, entre otros estilos.

El Festival Noroeste Pop Rock 2017 se celebrará este año en las siguientes

localizaciones:

PRAZA DAS BÁRBARAS – Praza das Bárbaras – 15001 A Coruña

PRAZA DE SAN NICOLÁS – Praza de San Nicolás – 15001 A Coruña

PRAIA DE RIAZOR – Avenida Pedro Barrié de la Maza, 22 – 15003 A Coruña

CASTELO DE SAN ANTÓN – Paseo Alcalde Francisco Vázquez – 15001 A

Coruña

CARTEL FESTIVAL NOROESTE POP ROCK 2017

ADRIÁN LEFREAK & EVA PICNIC | ADRIFT | ALA.NI | ALIEN TANGO | ÅNI-

MA | ATRÁS TIGRE | AVIADOR DRO | BALA | BIFANNAH | CALERO | CAP-

TAINS | CARLOS DORIAN | CYGNE | DAGLA | DANI NEL-LO | DANI PELI-

GRO | DJ ESPINOSO PETARDPOP | DJ FLOW | DJ OCCY | DRUSO | ELADIO

Y LOS SERES QUERIDOS | EMILIO JOSÉ | ENRIC MONTEFUSCO | ESPIÑO |

FUTURO TERROR | GARCÍA MC | HARAKIRI | HELADO NEGRO | HONGO |

HONKY TONK LUCKY Y RAWTHEBARBER | IAGO GORDILLO | INDOMABLE

| ISAAC PECES | JORDI PÁNICO | JUANPOPP | JULES & THE WOLF | KAI-

SER CHIEFS | KINO L-COBRA | KLÜTE | LAMPREA EXPLOSIVA | LASCIVOS

| LEIA DJ | LES SUEQUES | LESS FORTUNATE SONGS | LISA & THE LIPS

| LOS BENGALA | LOS MAMBO JAMBO | LUGA | LULA PENA | MALAN-

DRÓMEDA | MARC DORIAN DJ | MARCOS DURÁN | MIELITZA | MOURN |

NARANJA IMAGINARIO | NEW DAY | NEW DAY DJS | NEW YORK SKA-JAZZ

ENSEMBLE | NO MORE LIES | OS GRU | PÁLIDA | PANTIS | PREXTON |

PROYECTO MOUCHO | PUMA PUMKU | PUMBA DJ | QUIQUE ESCAMILLA

| RADIO OCÉANO | REFLEXIÓN SONORA DJ | RICKY HOMBRE LIBRE |


EntreNós | AGRA DO ORZÁN

15

RODRIGO LEÃO | ROLLING BOWLING | ROMANCE |

ROSALÍA & RAÜL REFREE | SALMIAK | SALTO | SA-

MESUGAS | SEN SENRA | SERVANDO (AVIADOR DRO)

| SEWARD | STEREOMOTOR DJS | SURFIN’ BICHOS |

SWANS | TERRIER | THE ALLNIGHT WORKERS | THE

JESUS & MARY CHAIN | THE PREACHERS | THE SOUL

JACKET | TITO LESENDE | TÓRTEL | TRAVESTI AFGA-

NO | VALGEIR SIGURÐSSON | VIC IWANNA | VURRO

| WILD ANIMALS | WILD HONEY | WINDOW PANE |

XOÁN CURIEL | XOANSINHO

CORUÑA VIVA

OBRADOIROS

AMBIENTAIS

Día 10

18:00 Bólas de semente.

RRRecíclame: Traga Tira-bólas - Cesto de papel.

• Plaza del Centro Cívico Palavea

Día 14

18:00 As especies de aves cotiás na cidade.

RRRecíclame: Vaia Teal / Cesto de papel.

• Peatonal da Gaiteira. Oza-Gaiteira-Os Castros

Día 18

11:00 Mini cociñas solares.

RRRecíclame: Moedeiro do máis orixinal / Traga Tira-bólas.

• Praza Pablo Iglesias-Castrillón

Día 19

12:00 As especies de aves cotiás na cidade.

RRRecíclame: Moedeiro do máis orixinal / Cesto de

papel.

• Pedralonga. Parking de la Fábrica de Armas

18:00 Mini cociñas solares.

RRRecíclame: Moedeiro do máis orixinal / Traga Tira-bólas.

• Praza da Igrexa de San Rosendo-Sagrada Familia

Día 22

17:00 As especies de aves cotiás na cidade.

RRRecíclame: Moedeiro do máis orixinal / Cesto de papel.

• Parque de Eirís

Día 27

18:00 Mini cociñas solares.

RRRecíclame: Moedeiro do máis orixinal / Cesto de papel.

• Parque-Novo Mesoiro


16 EntreNós | AGRA DO ORZÁN

AS NOITES DE MARÍA PITA

OSG

Sés

Xoel López

Jarabe de palo

Miguel Bosé

Macaco

Chané na Habana:

Alejandro Vargas

Consort & Camerata

Egeria coa cantante

Rosa Cedrón

FESTAS DOS BARRIOS

14 | 15 DE AGOSTO

FESTAS DA AAVV OZA GAITEIRA OS

CASTROS

Rúa peonil da Gaiteira

16 | 17 | 18 DE AGOSTO

FESTAS CASTRILLÓN – URBANIZA-

CIÓN SOTO

Praza de Pablo Iglesias

19 DE AGOSTO

FESTAS DA AAVV PEDRALONGA

Aparcadoiro Fábrica de Armas

FESTAS DA AAVV SAGRADA FAMILIA

Praza da Igrexa de San Rosendo / Pista

polideportiva

22 DE AGOSTO

FESTAS DA AAVV UXÍO CARRÉ - FES-

TA DA FRESA

Parque de Eirís

25 | 26 | 27 DE AGOSTO

FESTAS NOVO MESOIRO

Parque de Novo Mesoiro

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!