Views
8 months ago

2004 Grafcet

MEEI Na figura vemos

MEEI Na figura vemos esta rede, que dispón dun semáforo que controla o paso de peóns, outro que controla a entrada de vehículos, e un terceiro que controla a saída destes do interior do garaxe. a) Para que un vehículo poida entrar ten que ter unha praza de aparcamento dispoñible, o cal se indicará mediante a activación dunha lámpara azul (prazas libres; saída =”1”). O número de prazas de que dispón o aparcamento é de cen. Ademáis non teñen que ter permiso de paso os peóns. A demanda de entrada faise mediante o lazo E1. Cando este se active caben as opcións seguintes: • Se SE se atopa en verde, o vehículo entrará e incrementará en un o número de vehículos estacionados no interior do garaxe cando se active o lazo sensor E2. • Se SE se atopa en vermello debido a que se atopa saíndo outro vehículo, deberá esperarse a que o vehículo que sae active o lazo sensor de saída S2. A partir deste momento farase efectiva a demanda de entrada. • Se cando se produce unha demanda de entrada o semáforo de peóns se atopa en verde, o vehiculo que efectuou a demanda de entrada deber permanecer en espera ata que as condicións lle permitan entrar. Páxina 18 de 20

MEEI b) A demanda de saída faise mediante o lazo sensor S1. Cando este se active, caben as seguintes opcións: • Se SS se atopa en verde, sairá e decrementará en un o número de vehículos estacionados no interior do garaxe cando se active o lazo sensor S2. • Se SS se atopa en vermello, debido a que se atopa entrando outro vehículo, deberá esperar a que o vehículo que entra active o lazo sensor de entrada E2. A partir dese momento farase efectiva a demanda de saída. • Se cando se produce a demanda de saída o semáforo de peóns se atopa en verde, o vehículo que efectuou a demanda de saída debe permanecer en espera ata que as condicións lle permitan saír. c) Ante unha demanda de entrada e saída simultánea, a saída sempre é prioritaria. d) O portón abrirase ante dunha demanda de entrada ou de saída; cando éste accione o final de carreira de apertura C, activará a luz verde do semáforo que corresponda coa demanda de apertura solicitada. Á súa vez o peche do mesmo levarase a efecto unha vez se active o lazo sensor correspondiente, segundo se corresponda a unha entrada (E2) ou unha saída (S2). Se se atopa en verde o semáforo de peóns, o portón deberá permanecer pechado como medida de seguridade. e) O paso de peóns regúlao o semáforo SP, o cal se rixe por unha secuencia fixa de 20s en verde e 40s en vermello. Este semáforo controla á súa vez aos outros dous, xa que teñen que sincronizarse con el. Disporase un interruptor para iniciar o ciclo de temporización e dun pulsador para resetaear o sistema e levalo ás Condicións iniciais co portón pechado. 11.- Deseñar o circuito lóxico programado que permita o control automático do paso a nivel de acordo coas seguintes especificacións: Páxina 19 de 20

Catalogo 2004.pdf - Partalum
Delloite. Guia Fiscal 2004
Boletim - Julho 2004 - CGTEE
Relatório Anual 2004 - Telefonica
B.Mensal BCE - junho 2004
Relatório de sustentabilidade 2004 - Unicer
Treinamento Olímpico 2004
II Congresso (2004) - UniCEUB
Ciclo 2004-2014
ENADE Comentado 2004 - pucrs