Views
3 months ago

2004 Grafcet

MEEI Na figura vemos

MEEI Na figura vemos esta rede, que dispón dun semáforo que controla o paso de peóns, outro que controla a entrada de vehículos, e un terceiro que controla a saída destes do interior do garaxe. a) Para que un vehículo poida entrar ten que ter unha praza de aparcamento dispoñible, o cal se indicará mediante a activación dunha lámpara azul (prazas libres; saída =”1”). O número de prazas de que dispón o aparcamento é de cen. Ademáis non teñen que ter permiso de paso os peóns. A demanda de entrada faise mediante o lazo E1. Cando este se active caben as opcións seguintes: • Se SE se atopa en verde, o vehículo entrará e incrementará en un o número de vehículos estacionados no interior do garaxe cando se active o lazo sensor E2. • Se SE se atopa en vermello debido a que se atopa saíndo outro vehículo, deberá esperarse a que o vehículo que sae active o lazo sensor de saída S2. A partir deste momento farase efectiva a demanda de entrada. • Se cando se produce unha demanda de entrada o semáforo de peóns se atopa en verde, o vehiculo que efectuou a demanda de entrada deber permanecer en espera ata que as condicións lle permitan entrar. Páxina 18 de 20

MEEI b) A demanda de saída faise mediante o lazo sensor S1. Cando este se active, caben as seguintes opcións: • Se SS se atopa en verde, sairá e decrementará en un o número de vehículos estacionados no interior do garaxe cando se active o lazo sensor S2. • Se SS se atopa en vermello, debido a que se atopa entrando outro vehículo, deberá esperar a que o vehículo que entra active o lazo sensor de entrada E2. A partir dese momento farase efectiva a demanda de saída. • Se cando se produce a demanda de saída o semáforo de peóns se atopa en verde, o vehículo que efectuou a demanda de saída debe permanecer en espera ata que as condicións lle permitan saír. c) Ante unha demanda de entrada e saída simultánea, a saída sempre é prioritaria. d) O portón abrirase ante dunha demanda de entrada ou de saída; cando éste accione o final de carreira de apertura C, activará a luz verde do semáforo que corresponda coa demanda de apertura solicitada. Á súa vez o peche do mesmo levarase a efecto unha vez se active o lazo sensor correspondiente, segundo se corresponda a unha entrada (E2) ou unha saída (S2). Se se atopa en verde o semáforo de peóns, o portón deberá permanecer pechado como medida de seguridade. e) O paso de peóns regúlao o semáforo SP, o cal se rixe por unha secuencia fixa de 20s en verde e 40s en vermello. Este semáforo controla á súa vez aos outros dous, xa que teñen que sincronizarse con el. Disporase un interruptor para iniciar o ciclo de temporización e dun pulsador para resetaear o sistema e levalo ás Condicións iniciais co portón pechado. 11.- Deseñar o circuito lóxico programado que permita o control automático do paso a nivel de acordo coas seguintes especificacións: Páxina 19 de 20

Relatório de sustentabilidade 2004 - Unicer
Ciclo 2004-2014
Treinamento Olímpico 2004
Relatório de Actividades 2004 - FEC
II Congresso (2004) - UniCEUB
ENADE Comentado 2004 - pucrs
Julho 2004.qxd - Portal do Espírito
prospekt 2004 USA seite1.pdf
5007 Stevmanta/te 2004 - Vryhof Anchors
Annual Report 2003-2004 ? Hindi version - Nipccd
Relatório de Actividades de 2004 - Instituto de Informática
Cromatografia em camada delgada LIC 2004 - cempeqc - Unesp
nº 122 - Novembro/Dezembro 2004 - pucrs
2004 0085 Resolucoes Mercosul-livro.indd - BVS Ministério da Saúde
25,26 e 27 de Maio de 2004 - Espaço Empresarial - São Paulo - SP
PPAG 2004 – 2007 Volume I - Secretaria de Estado de ...
Plano Nacional de Saúde 2004/2010 – Orientações estratégicas
evolução dos indicadores do pns 2004-2010 - Plano Nacional de ...
1. Tikv. Fevereiro 2004.qxd - Comunidade Israelita de Lisboa
Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina - 2004-2005 - Cepa