Views
1 week ago

2004 Grafcet

MEEI Dependendo do nivel

MEEI Dependendo do nivel de abstracción que se representa, podemos distinguir varios tipos de diagramas Grafcet: • Grafcet nivel 1 Descripción pouco detallada do automatismo que permite entender o seu funcionamento xeral. Empréganse descricións en linguaxe natural para as accións e transicións e non contén referencias á tecnoloxía que se emprega. • Grafcet nivel 2 Emprégase un grao de detalle nas descripcións para que as tecnoloxías empregadas (relés, válvulas neumáticas normais ou biestables, pulsadores, contactores,...) queden representadas. Para este nivel e o anterior emprégase a norma IEC 60848. • Grafcet nivel 3 A descrición de funcionamento correspóndese coa linguaxe de programación SFC, quedando especificado pola norma IEC 61131-3. Realizaremos Grafcet de nivel 2. 1.2. Elementos dun Grafcet. A idea que se plasma é que un sistema dixital secuencia evoluciona por diferentes estados: • Cada estado ven definido polo valor das saídas do sistema. o Calquera cambio nas saídas implicará un cambio de estado, segundo este modelo. • A activación dalguna entrada (ou evento como o fin dunha temporización) se orixina un cambio de estado da lugar a unha transición. Páxina 2 de 20

MEEI Por ese motivo, un Grafcet está formado por unha sucesión de etapas ou estados e transicións conectadsa entre si. Os elementos máis comúns dun GRAFCET son os seguintes: • Etapas ou estados As etapas ou estados están definidos polos valores das saídas. Desígnanse cun cadrado e un número. Sempre deberemos considerar unha etapa inicial, que se marca cun doble cadrado e se numera cun 0. • Accións asociadas Define as accións asociadas a unha etapa (ou o que é equivalente, o estado das sáidas). Podemos atoparnos con múltiples accións asociadas, que se executarán de xeito concurrente cando a etapa estea activa. Dende o punto de vista de comportamento do sistema, atopámonos con varios tipos: o Accións continuas, que son accións asociada a unha etapa e cun comportamento que dura o que dura a etapa o Accións condicionadas, nas que se condiciona a realización dunha acción continua á verificación dunha fórmula booleana. o Accións retardadas (D), que empezan un certo tempo despois da activación da etapa e duran ata que a etapa deixa de estar activa. No exemplo, a luz encéndese medio segundo despois de que se active a etapa 2 e apágase tras verificar a receptividade c. Páxina 3 de 20

Novedades Heki 2004 - Railwaymania.com
Novedades Faller 2004 - Railwaymania.com
B.Mensal BCE - Abril 2004
Nº 28– Setembro 2004 - ANPT
Light+Building 2004 - Lume Arquitetura
Boletim Informativo Setembro de 2004 - CNA
B. Mensal BCE - Novembro 2004
novembro 2004 - Sindicato dos Químicos do ABC
Relatório de Atividades do ano de 2004 - Fapemig
Bunte Nr. 19; 29. April 2004
Queensland Museum Annual Report 2003–2004
ROSÁRIO, L. (2004) - Indicadores de desertificação para Portugal
Relatório Anual 2004 - The Global Clearinghouse
Edição 216 - Março / 2004 - Free WAP
Relatório do Monitoramento 2004 - IBFAN Brasil
IKEA Canada Celebrates Diwali November 12, 2004
Anexos del Informe de seguimiento 2004-2008 - EUROPARC-España
Jornal Giramundo - nº 09 - Ano 04 - Maio de 2004 - Boas Novas
Planok Anuário 2004.indd - Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
Sineense 39 (Out - Nov 2004) - Câmara Municipal de Sines
Plano Nacional de Saúde 2004/2010 – Orientações estratégicas
Sertões 2004 - ed 133.indd - Revista 4x4 e Cia
RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO PPAG 2004-2007 Exercício
Abril-Maio 2004 - Nº 64 - Fundação Real Grandeza