Views
5 months ago

2004 Grafcet

MEEI o Accións

MEEI o Accións limitadas (L), que se inician coa activación da etapa e finalizan ben tras a dúa desactivación ou ben tras un tempo límite prefixado. No exemplo, a luz encéndese tras a activación da etapa 4 e dura un tempo de 3 segundos. o Accións impusionais (P), acción de control que non ten visibilidade no sistema controlado e que dura un tempo moi corto pero suficiente para acadar o efecto desexado. Na práctica correspóndese cunha marca de pulso do flanco da etapa á que vai asociado. o Accións memorizadas (S), que se enclavan coa activación da etapa e desenclávanse nunha etapa anterior (S,R) • Transicións. É a condición ou condicións que fan evolucionar o GRAFCET dunha etapa á seguinte. Normalmente, un cambio nalgunha entrada ou a fin dunha temporización. Esta condición denomínase receptividade. Cando se verifica esta condición ou receptividade, dise que a transición é receptiva ou franqueable. Unha transición dise que está validada cando están activas as etapas que a anteceden. Se unha transición está validada e é receptiva entón franquease, activándose tódalas etapas posteriores e desactivándose tódalas etapas anteriores. Na seguinte figura, prodúcese o paso da etapa 0 á 1 cando está activada a etapa 0 e a condición lóxica representadas polo símbolo receptividad se cumple. Nese caso actívase a etapa 1, desactívase a etapa 0 e execútanse as tarefas 1 e 2 simultáneamente. Páxina 4 de 20

MEEI Son válidas varias notacións para as receptividades recollidas nun Grafcet: - Descrición en linguaxe natural dunha función booleana (A) - Verificación dunha variable S1 (B) - Función lóxica de varias variables (C) - Transición sempre receptiva (D) - Flanco de subida na sinal S1 (E) Elementos GRAFCET de programación Símbolo Nombre Descripción Etapa inicial Indica el comienzo del esquema GRAFCET y se activa al poner en RUN el autómata. Por lo general suele haber una sola etapa de este tipo. Etapa A súa activación conleva unha acción ou unha espera. Páxina 5 de 20

Novedades Trix 2004 - Railwaymania.com
ESPEC CORP. ANNUAL REPORT 2004
Arraianos%20n1%208-2004%20Web
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2004
c/o Motor Klassik 3/2004 - Audi 100
Conferência Internacional 2004 A Policia ao Serviço do - Inspecção ...
5, 6 e 7 de abril de 2004 - DIB & Associados
materias de lic. administración plan 2004-2005 - Instituto ...
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil (2004-2011 - OIT
Latino-americana mundial 2004 - Agenda Latinoamericana
Boletim Antiaerea 2004.pdf - Exército Português
Plano Nacional de Saúde 2004/2010 – Prioridades
Relatório e Contas 2004 - Fundação de Serralves
nº 121 - Setembro/Outubro 2004 - pucrs
Plano Nacional de Saúde 2004/2010 – Prioridades
nº 119 - Maio/Junho 2004 - pucrs