Views
1 week ago

2004 Grafcet

MEEI o Accións

MEEI o Accións limitadas (L), que se inician coa activación da etapa e finalizan ben tras a dúa desactivación ou ben tras un tempo límite prefixado. No exemplo, a luz encéndese tras a activación da etapa 4 e dura un tempo de 3 segundos. o Accións impusionais (P), acción de control que non ten visibilidade no sistema controlado e que dura un tempo moi corto pero suficiente para acadar o efecto desexado. Na práctica correspóndese cunha marca de pulso do flanco da etapa á que vai asociado. o Accións memorizadas (S), que se enclavan coa activación da etapa e desenclávanse nunha etapa anterior (S,R) • Transicións. É a condición ou condicións que fan evolucionar o GRAFCET dunha etapa á seguinte. Normalmente, un cambio nalgunha entrada ou a fin dunha temporización. Esta condición denomínase receptividade. Cando se verifica esta condición ou receptividade, dise que a transición é receptiva ou franqueable. Unha transición dise que está validada cando están activas as etapas que a anteceden. Se unha transición está validada e é receptiva entón franquease, activándose tódalas etapas posteriores e desactivándose tódalas etapas anteriores. Na seguinte figura, prodúcese o paso da etapa 0 á 1 cando está activada a etapa 0 e a condición lóxica representadas polo símbolo receptividad se cumple. Nese caso actívase a etapa 1, desactívase a etapa 0 e execútanse as tarefas 1 e 2 simultáneamente. Páxina 4 de 20

MEEI Son válidas varias notacións para as receptividades recollidas nun Grafcet: - Descrición en linguaxe natural dunha función booleana (A) - Verificación dunha variable S1 (B) - Función lóxica de varias variables (C) - Transición sempre receptiva (D) - Flanco de subida na sinal S1 (E) Elementos GRAFCET de programación Símbolo Nombre Descripción Etapa inicial Indica el comienzo del esquema GRAFCET y se activa al poner en RUN el autómata. Por lo general suele haber una sola etapa de este tipo. Etapa A súa activación conleva unha acción ou unha espera. Páxina 5 de 20

Novedades Heki 2004 - Railwaymania.com
Novedades Faller 2004 - Railwaymania.com
B.Mensal BCE - Abril 2004
Nº 28– Setembro 2004 - ANPT
Light+Building 2004 - Lume Arquitetura
Boletim Informativo Setembro de 2004 - CNA
B. Mensal BCE - Novembro 2004
novembro 2004 - Sindicato dos Químicos do ABC
Relatório de Atividades do ano de 2004 - Fapemig
Bunte Nr. 19; 29. April 2004
Queensland Museum Annual Report 2003–2004
ROSÁRIO, L. (2004) - Indicadores de desertificação para Portugal
Relatório Anual 2004 - The Global Clearinghouse
Edição 216 - Março / 2004 - Free WAP