Views
4 months ago

2004 Grafcet

MEEI A diverxencia en O

MEEI A diverxencia en O presenta un problema: a indeterminación que se produce cando as receptividades que a compoñen se verifican simultáneamente. A prioridade nesta converxencia en O deberá resolverse; por exemplo por exclusión lóxida como se fai no seguinte exemplo: C. SIMULTÁNEAS. Nas secuencias simultáneas, varios ciclos poden estar funcionando á vez por activación simultánea de etapas. No seguinte exemplo, cando se cumple a condición 1, as etapas 2,3 e 4 actívanse simultáneamente. Dentro desta estructura podemos diferenciar: • Diverxencia concurrente(Y). Expresa un punto de sincronismo e o inicio simultáneo dun número de estructuras serie. No exemplo anterior, cando a etapa 1 está activa e se verifica a condición 1, actívanse simultáneamente as etapas 2,3,4. Nesta estructura son incorrectos modelos como os seguintes: • Converxencia concurrente (Y). Expresa un punto de sincronismo e finalización de estructuras serie concurrentes. Páxina 8 de 20

MEEI Na figura inferior, para que se active a etapa 1 deberán estar activas as etapas 2 e 3 e cumplirse a receptividade asociada á transición c. Nestas estructuras de diverxencia concurrente deben evitarse Grafcet non seguros ou inconsistentes. Na seguinte figura aparece un Grafcet non seguro. • A transición t6 permite saltar fora da secuencia concurrente, sen finalizar a concurrencia. • A transición t5 permite pasar dunha secuencia concurrente a outra (cando deberían executarse as dúas de xeito independente) cambiando dunha diverxencia Y a unha diverxencia O. Tamén poden deseñarse Grafcet inseguros nos que se definen etapas que nunca se poden activar pola definición das receptividades. • No Grafcet da esquerda a secuencia alternativa que empeza na etapa 4 sincroniza o paso á etapa 6 da outra rama concurrente. Se o sistema evoluciona polo arco3,5 nunca chegará ao reposo. Sen embargo, o Grafcet da dereita é seguro xa que a activación da etapa 4 é concurrente coa etapa 5. Para evitar estes Grafcet inseguros recoméndanse as seguintes reglas de deseño: • Sempre que se empreguen estructuras de diverxencia debe utilizarse a correspondente estructura de converxencia para recoller as secuencias abertas (ben sexan alternativas ou concurrentes). • Sincronizar etapas de secuencias concurrente que sempre vaian ser activadas nalgún instante. Páxina 9 de 20

Relatório de sustentabilidade 2004 - Unicer
Ciclo 2004-2014
Treinamento Olímpico 2004
Relatório de Actividades 2004 - FEC
II Congresso (2004) - UniCEUB
ENADE Comentado 2004 - pucrs
Julho 2004.qxd - Portal do Espírito
prospekt 2004 USA seite1.pdf
5007 Stevmanta/te 2004 - Vryhof Anchors
Annual Report 2003-2004 ? Hindi version - Nipccd
Relatório de Actividades de 2004 - Instituto de Informática
Cromatografia em camada delgada LIC 2004 - cempeqc - Unesp
nº 122 - Novembro/Dezembro 2004 - pucrs
2004 0085 Resolucoes Mercosul-livro.indd - BVS Ministério da Saúde
25,26 e 27 de Maio de 2004 - Espaço Empresarial - São Paulo - SP
PPAG 2004 – 2007 Volume I - Secretaria de Estado de ...
Plano Nacional de Saúde 2004/2010 – Orientações estratégicas
evolução dos indicadores do pns 2004-2010 - Plano Nacional de ...
1. Tikv. Fevereiro 2004.qxd - Comunidade Israelita de Lisboa
Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina - 2004-2005 - Cepa