06.03.2020 Views

Katalog Simba 2020

Katalog placów zabaw Simba 2020

Katalog placów zabaw Simba 2020

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.str. 110

1


2


3


4


5


6


7


Urządzenie placu zabaw może być

nie lada wyzwaniem, szczególnie

jeżeli chodzi o bezpieczeństwo

najmłodszych. Dlatego nasze place

zabaw projektujemy według ściśle

określonego schematu aby przyszli

użytkownicy placu zabaw byli

w 100% zadowoleni i bezpieczni.

1. WSTĘPNA ANALIZA

Zapoznanie się

projektantanta SIMBA

z terenem pod plac zabaw.

Stworzenie przez

projektanta firmy SIMBA

koncepcji placu zabaw,

zgodnie z obowiązujacymi

przepisami i normami.

Konsultacje projektanta

firmy SIMBA

z Inwestorem, ustalenie

szczegółów zamówienia.

4. REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż

zamówionych urządzeń

przez montażystów firmy

SIMBA.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Potrzebujesz projektu placu zabaw?

Skontaktuj się z naszym działem

projektowym.

projektant@simba.pl

Odbiór przez Inwestora

gotowego, bezpiecznego

i certyfikowanego placu

zabaw.

8


Firma SIMBA dysponuje własnym działem projektowo – graficznym, który zajmuje

się tworzeniem dokumentacji projektowej dla placów zabaw. Wszystkie urządzenia

są autorskimi projektami naszych pracowników. Jesteśmy zorientowani na potrzeby

klienta. Oferujemy kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, od

projektów zagospodarowania terenu, przez projekty budowlane do zgłoszenia robót nie

wymagających pozwolenia na budowę, po rzuty i wizualizacje placów zabaw.

9


Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego, place zabaw

zaliczane są do obiektów małej architektury i ich budowa

podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do właściwego organu

nadzorującego.

Przystępując do projektowania placu zabaw, warto na początku podjąć konsultację z jego

przyszłymi użytkownikami. Plac zabaw ma być miejscem spotkań zaprojektowanym we

współpracy z dziećmi, rodzicami, opiekunami i instytucjami edukacyjnymi.

Jednocześnie ma być zgodny z oczekiwaniami użytkowników, zapewniając szeroki wachlarz

aktywności ruchowej, która rozwija sprawność fizyczną, emocjonalną i intelektualną dzieci.

Pracownicy firmy SIMBA, kierowani swoim doświadczeniem, pomogą Państwu we

wszystkich powyższych kwestiach. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontrastu

z naszym Biurem Obsługi Klienta lub Działem Projektowym.

Istotnym elementem w procesie projektowania jest bezpieczeństwo jego użytkowników.

Każde urządzenie placu zabaw posiada własną strefę bezpieczeństwa w obrębie której,

należy zapewnić odpowiednie podłoże amortyzujące upadek.

Nawierzchnie syntetyczne, niezależnie od tego czy są wylewane lub ułożone z płyt

amortyzujących, należy dopierać odpowiednio do wysokości swobodnego upadku danego

urządzenia według zaleceń producenta nawierzchni, W przypadku nawierzchni wykonanych

z materiałów sypkich, grubość warstwy amortyzującej upadek podano w tabeli poniżej:

W przypadku materiału sypkiego, niezwiązanego należy dodać 100 mm do głębokości

minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie.

10


Siłownie plenerowe oraz urządzenia Street Workout, podobnie

jak urządzenia placu zabaw zaliczane są do obiektów małej

architektury i ich budowa także wymaga zgłoszenia do właściwego

organu.

Siłownie plenerowe promują aktywność fizyczną w każdym zakresie wiekowym, wśród

osób lubiących aktywnie spędzać czas. Docelową grupą użytkowników siłowni jest

młodzież oraz osoby dorosłe lub użytkownicy o wzroście powyżej 140 cm. Zalecana

się, aby ćwiczenia były wykonywane według instrukcji podanych na poszczególnych

urządzeniach.

Należy pamiętać, że siłownie plenerowe nie są urządzeniami placu zabaw i nie są

przeznaczone do instalacji w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Chcąc dokonać montażu

siłowni w połączeniu z wyposażeniem placu zabaw lub bezpośrednio na nim, należy

pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości między strefami. Alternatywnym

rozwiązaniem jest także zaprojektowanie oraz budowa ogrodzenia.

W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego, należy dodać 100 mm do głębokości

minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie.

11


12


13


WSZYSTKIE

NASZE

URZĄDZENIA

OBJĘTE SĄ

36-MIESIĘCZNĄ

GWARANCJĄ!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że proponujemy Państwu możliwość

przedłużenia gwarancji produktów, aż do 6 lat od daty zakupu. Każde kolejne

12 miesięcy przedłużonej gwarancji to tylko 10% wartości cen katalogowych

urządzeń według obowiązującego cennika.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, to na

administratorach placów zabaw spoczywa konieczność okresowych przeglądów oraz

prowadzenie książki kontroli, którą zawsze dostają Państwo razem z dokumentami

naszych placów zabaw.

Przeprowadzanie okresowych przeglądów jest również podstawą do uznania

ewentualnych reklamacji produktów.

14


Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne pakiety serwisowo

– gwarancyjne. Simba proponuje Państwu ofertę pakietów

serwisowych podstawowych oraz rozszerzonych, dzięki

którym administratorzy mogą spać spokojnie, nie martwiąc

się o bezpieczeństwo na placu zabaw. Takie przeglądy

wykonujemy w okresie zimowym, tak aby razem z nadejściem

wiosny mieli Państwo pewność, że plac jest sprawny

i nadający się do użytkowania przez dzieci.

• kontrola stanu technicznego

urządzeń na placu zabaw

• kontrola stanu fundamentów,

w których osadzone są urządzenia

• kontrola stanu powierzchni

w strefach swobodnego upadku

• kontrola oraz dokręcenie elementów

mocowania urządzeń

• usunięcie wszelkich luzów

w elementach ruchomych urządzeń

• smarowanie łożysk, dźwigni, zawiesi

• uzupełnienie braków zaślepek

zabezpieczających

• kontrola stanu technicznego

urządzeń na placu zabaw

• kontrola stanu fundamentów,

w których osadzone są urządzenia

• kontrola stanu nawierzchni

w strefach swobodnego upadku

• sprawdzenie i dokręcenie

elementów mocujących urządzenia

• usunięcie wszelkich luzów

w elementach ruchomych urządzeń

• smarowanie łożysk, dźwigni, zawiesi

• uzupełnienie braków zaślepek

zabezpieczających

• ponowna impregnacja wszystkich

elementów

Każdorazowo otrzymają Państwo protokół z przeglądu wraz z dokumentacją fotograficzną

wykonanych prac.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania do wyżej wymienionych pakietów, z przyjemnością

odpowiedzą na nie pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta.

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego pod adres biuro@simba.pl lub kontaktu

telefonicznego pod numerem 733-601-601.

15


16

To się

uda!


UBEZPIECZ SWÓJ PLAC ZABAW!

17


18


2020 ROKIEM PEŁNYM

PROMOCJI !!!

W 2020 roku, firma SIMBA, przygotowała dla Państwa wiele niespodzianek, Każdy

miesiąc niesie za sobą szereg atrakcyjnych promocji rabatowych i gratisowych.

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszego profilu w mediach społecznościowych,

subskrybowania naszego newsletteru oraz odwiedzenia naszej strony internetowej

www.simba.pl Zapraszamy również do bezpośredniego kontraktu z naszym biurem

Obsługi Klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji o aktualnej ofercie

i promocjach.

PROMOCJE

WIOSENNE

PROMOCJE

LETNIE

PROMOCJE

JESIENNE

PROMOCJE

ZIMOWE

STYCZEŃ

“PLAC ZABAW NA START”

LUTY

“URODZINY SIMBY”

MARZEC

“DZIEŃ WIOSNY Z SIMBĄ”

KWIECIEŃ

“DZIEŃ ZIEMI Z SIMBĄ”

MAJ

“MAJÓWKA Z SIMBĄ”

CZERWIEC

“DZIEŃ DZIECKA Z SIMBĄ”

LIPIEC

“LATO PEŁNE ATRAKCJI Z SIMBĄ”

SIERPIEŃ

“WAKACJE LAST MINUTE Z SIMBĄ”

WRZESIEŃ

“POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO Z SIMBĄ”

PAŹDZIERNIK

“DZIEŃ NAUCZYCIELA Z SIMBĄ”

LISTOPAD

“BLACK FRIDAY Z SIMBĄ”

GRUDZIEŃ

“ZAKOŃCZENIE ROKU Z SIMBĄ”

19Zestawy zabawowe z racji swojej złożoności mają pozytywne

oddziaływanie na psychofizyczny rozwój dziecka. Uczą koordynacji

ruchów, rozwijają zmysł równowagi, rozbudowują mięśnie, a dzięki

elementom edukacyjno- sensorycznym rozwijają również percepcję

receptorów dotyku i wyobraźni. System budowy modułowej umożliwiają

indywidualną konfigurację zestawu zabawowego według potrzeb klienta.

SERIA CITY

Nasze zestawy zabawowe serii City to kreatywne połączenie najwyższej

jakości zabezpieczonej i pomalowanej proszkowo stali oraz wykonanych

w specjalnych, pastelowych kolorach zabezpieczeń z tworzywa HDPE. Podczas

tworzenia zestawów serii City inspirowaliśmy się pastelowymi kolorami z bajek.

Połączenie najwyższej jakości materiałów, bezpieczeństwa, wieloletniej trwałości

przy zachowaniu bajkowego klimatu, zapewni dzieciom fantastyczną zabawę,

a rodzicom powrót do wspomnień z czasów dzieciństwa.

WERSJE WYKONANIA:

CITY BASIC

CITY PASTEL

KONSTRUKCJA:

STAL + HDPE

STAL + HDPE

KOLORYSTYKA:

SERIA NATURAL

Nasze zestawy zabawowe z serii Natural charakteryzują się uniwersalną, harmonijną

kolorystyką inspirowaną przyrodą. Drewniana konstrukcja jest wykonana z najwyższej

jakości drewna bezrdzeniowego lub klejonego pochodzącego wyłącznie od polskich

dostawców. Zabezpieczenia, takie jak barierki i płotki mogą zostać wykonane ze

sklejki wodoodpornej lub płyty HDPE.

WERSJE WYKONANIA:

GOLD NATURAL:

GOLD BASIC:

PLATINUM NATURAL:

KONSTRUKCJA:

DREWNO BEZRDZENIOWE +HDPE

DREWNO BEZRDZENIOWE +

SKLEJKA

DREWNO KLEJONE + HDPE

KOLORYSTYKA:

PLATINUM BASIC:

DREWNO KLEJONE + SKLEJKA

21


22

System modułowy CITY to szeroki wybór modułów umożliwiający

samodzielną aranżację urządzeń. Oprócz dużej ilości elementów,

urządzenia są wyposażone w unikalny, pastelowy zestaw

kolorystyczny z płyt tworzywa HDPE. Prezentacja kompletnego

systemu modułowego, dostępna jest na naszej stronie internetowej

www.simba.pl oraz w wersji elektronicznej naszego katalogu.


System modułowy NATURAL to inspirowany kolorami natury system

samodzielnej aranżacji,o niepowtarzalnej palecie kolorystycznej płyt

z tworzywa HDPE. Elementami konstrukcyjnymi jest drewno klejone

oraz toczone drewno bezrdzeniowe, zabezpieczone impregnatem

olejowym. Już teraz mogą Państwo sami zaprojektować wymarzony

zestaw zabawowy. Prezentacja systemu modułowego dostępna

jest na naszej stronie internetowej www.simba.pl oraz w wersji

elektronicznej naszego katalogu.

23


24


25


26


27


28

SERIA CITY BASIC


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48 Bezpłatny transport i montaż Gwarancja 36 miesięcy


biuro@simba.pl

www.simba.pl

49


50

POPI


51


ZESTAWY ZABAWOWE

52

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


SERIA NATURAL

PUMBA

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

290 x 77 cm

540 x 377 cm

197 cm

120 cm

zt-006

PLATINUM:

289 x 73,5 cm

539 x 373,5 cm

197 cm

120 cm

BALOO

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

405 x 312 cm

705 x 562 cm

210 cm

200 cm

zt-007

PLATINUM:

397 x 310,5 cm

697 x 560,5 cm

210 cm

200 cm

68


SERIA NATURAL

DODO

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

542 x 320 cm

842 x 620 cm

200 cm

200 cm

zt-008

PLATINUM:

526 x 319,5 cm

826 x 619,5 cm

200 cm

200 cm

DIEGO

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

870 x 341 cm

1170 x 641 cm

210 cm

200 cm

zt-009

PLATINUM:

840 x 339,5 cm

1140 x 639,5 cm

210 cm

200 cm

69


SERIA NATURAL

SOTO

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

356 x 138 cm

606 x 438 cm

290 cm

120 cm

zt-010

PLATINUM:

350 x 132 cm

600 x 432 cm

290 cm

120 cm

ZEKE

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

466 x 375 cm

766 x 625 cm

243 cm

90 cm

zt-011

PLATINUM:

455 x 350 cm

755 x 600 cm

290 cm

200 cm

70


SERIA NATURAL

SID

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

603 x 356 cm

903 x 603 cm

290 cm

200 cm

zt-012

PLATINUM:

585 x 350 cm

885 x 622 cm

290 cm

200 cm

71


SERIA NATURAL

ARSA

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

688 x 375 cm

988 x 325 cm

290 cm

200 cm

zt-013

PLATINUM:

675 x 368 cm

975 x 618 cm

290 cm

200 cm

72


SERIA NATURAL

ZORO

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

813 x 385 cm

1113 x 635 cm

290 cm

200 cm

zt-014

PLATINUM:

803 x 381 cm

1103 x 631 cm

290 cm

200 cm

73


SERIA NATURAL

EGON

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

356 x 413 cm

606 x 713 cm

300 cm

120 cm

zt-015

PLATINUM:

350 x 403 cm

600 x 703 cm

300 cm

120 cm

74


SERIA NATURAL

ROLF

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

659 x 568 cm

959 x 835 cm

290 cm

200 cm

zt-016

PLATINUM:

645 x 560 cm

945 x 828 cm

290 cm

200 cm

FIGO

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

GOLD:

558 x 405 cm

808 x 705 cm

300 cm

120 cm

zt-017

PLATINUM:

550 x 400 cm

800 x 700 cm

300 cm

120 cm

75


76


77


78


ZESTAWY ZABAWOWE

biuro@simba.pl

www.simba.pl

79Urządzenia Serii Garden to autorski pomysł naszych projektantów kompletnej

linii produktów. Jest to gotowy zestaw urządzeń do wykonania oryginalnego

placu zabaw. Zabawki dzięki naturalistycznemu wyglądowi doskonale

współgrają, zarówno z otaczającym krajobrazem terenów zielonych takich, jak

parki i skwery oraz z nowoczesną architekturą budownictwa mieszkaniowego

zapewniając namiastkę naturalnego krajobrazu.

BUJAKI:

HUŚTAWKI WAGOWE:

MAŁA ARCHITEKTURA:

PIASKOWNICE:

URZĄDZENIA WOLNOSTOJĄCE:

ZESTAWY ZABAWOWE:

STAL + HDPE

STAL + HDPE

STAL + HDPE

STAL + HDPE

STAL + HDPE

STAL + HDPE

81


82

301 x 48 cm

501 x 248 cm

96 cm

75 cm


301 x 33 cm

501 x 233 cm

92 cm

70 cm

301 x 152 cm

501 x 352 cm

96 cm

75cm

83


84

401 x 48 cm

601 x 248 cm

98 cm

75 cm


85


86


120 x 60 cm

brak

76 cm

brak

256 x 56 cm

515 x 356 cm

175 cm

60 cm

87


88


89


90


91


92


93Urządzenia serii Space, to kolejny nowatorski pomysł naszych projektantów.

Wykonanie placu zabaw z wykorzystaniem zabawek z serii Space zapewnie

nie tylko fantastyczną zabawę, ale pobudzi również wyobraźnię małych

odkrywców. Podczas projektowania przyświecała nam wizja nowoczesnej linii

urządzeń idealnie komponujących się zarówno, z tradycyjną zabudową, jak

i nowoczesną architekturą miejską.

BUJAKI:

HUŚTAWKI WAGOWE:

MAŁA ARCHITEKTURA:

PIASKOWNICE:

URZĄDZENIA WOLNOSTOJĄCE:

ZESTAWY ZABAWOWE:

STAL + HDPE

STAL + HDPE

STAL + HDPE

STAL + HDPE

STAL + HDPE

STAL + HDPE

95


KOSMICZNY

bj-034

301 x 48 cm

248 x 248 cm

104 cm

75 cm

96 Bezpłatny transport i montaż Gwarancja 36 miesięcy


301 x 33 cm

501 x 233 cm

99 cm

70 cm

301 x 152 cm

501 x 352 cm

104 cm

75 cm

97


401 x 48 cm

601 x 248 cm

105 cm

75 cm

98 Bezpłatny transport i montaż Gwarancja 36 miesięcy


99


100 Bezpłatny transport i montaż Gwarancja 36 miesięcy


101


102 Bezpłatny transport i montaż Gwarancja 36 miesięcy


103


104 Bezpłatny transport i montaż Gwarancja 36 miesięcy


105


106 Bezpłatny transport i montaż Gwarancja 36 miesięcy


107


108 Bezpłatny transport i montaż Gwarancja 36 miesięcy


biuro@simba.pl

www.simba.pl

109SERIA ZWIERZAKI

Nasze urządzenia z serii Animals są wyjątkowym uzupełnieniem placu zabaw.

Fantazyjny wygląd, zróżnicowane wymiary i najlepszej jakości materiały

spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Zjeżdżalnie

wkomponowane w finezyjne zwierzątka zapewniają wyśmienitą zabawę,

wpływając na naukę balansowania własnym ciałem. Wspomagają oswajanie się

z wysokością i zachowanie poprawnej, bezpiecznej pozycji przy ewentualnych

upadkach. Zjeżdżalnie z serii Animals polecane są dla wszystkich maluchów.

ELEMENTY URZĄDZEŃ Z SERII ANIMALS:

MATERIAŁ:

KONSTRUKCJA:

ZABEZPIECZENIA BOCZNE:

TRAPY:

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE:

biuro@simba.pl

www.simba.pl

111


SERIA ZWIERZAKI

112

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


SERIA ZWIERZAKI

biuro@simba.pl

www.simba.pl

113


SERIA ZWIERZAKI

114

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


SERIA ZWIERZAKI

biuro@simba.pl

www.simba.pl

115BUJAKI

Bujaki są jednym z najbardziej lubianych zabawek przez dzieci. Wpływają one

w szczególności na rozwój zmysłu równowagi. Utrzymanie się

na sprężynującym urządzeniu wymaga koordynacji ruchowej. Zabawa

na bujakach korzystnie wpływa na rozwój większości partii mięśniowych

u dziecka.

Nasze certyfikowane bujaki oferujemy Państwu w dwóch wersjach wykończenia.

Do wyboru posiadamy urządzenia wykonane z płyty HDPE oraz ze sklejki wodoodpornej.

Wszystkie nasze zabawki posiadają sprężynę ze stali ocynkowanej, malowanej

proszkowo.

biuro@simba.pl

www.simba.pl

117


BUJAKI

118

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


BUJAKI

biuro@simba.pl

www.simba.pl

119


BUJAKI

120

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


121


BUJAKI

122

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


BUJAKI

biuro@simba.pl

www.simba.pl

123


BUJAKI

124

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


BUJAKI

biuro@simba.pl

www.simba.pl

125


126


BUJAKI

biuro@simba.pl

www.simba.pl

127


128


BUJAKI

biuro@simba.pl

www.simba.pl

129HUŚTAWKI WAHADŁOWE

Huśtawki wahadłowe są to wszelkiego rodzaju urządzenia, dzięki którym

dziecko porusza się rytmicznie w określonych kierunkach. Zalecane

są dla dzieci w każdym przedziale wiekowym. Huśtanie ma właściwości

uspokajające. Dzieciom ten ruch kojarzy się z okresem niemowlęcym

i kołysaniem do snu. Zabawa na huśtawkach wahadłowych ma szczególne

znaczenie dla dzieci. Udowodniono, że dzieci często korzystające z huśtawek

łatwiej koncertują się na wykonywanych czynnościach i szybciej przyswajają

wiedzę. Ponadto huśtawki rodzinne i grupowe, to świetny sposób na wspólne

spędzanie wolnego czasu.

W ofercie huśtawek wahadłowych posiadamy urządzenia wykonywane z drewna.

Wyróżnić tu można dwie opcje: Gold i Platinum. W wersji GOLD do budowy urządzeń

wykorzystujemy drewno lite bezrdzeniowe o przekroju 120 mm. W opcji PLATINUM

huśtawki budujemy z drewna klejonego o przekroju 100 mm x 100 mm. Wszystkie

urządzenia wyposażone są w certyfikowane siedziska typu: siedzisko płaskie, siedzisko

koszyk pełne, siedzisko koszyk z łańcuszkiem. Dodatkowo w ofercie posiadamy również

huśtawki drewniane z bocianim gniazdem.

Do konstrukcji huśtawek wahadłowych metalowych wykorzystujemy rurę stalową

o średnicy 76 mm, cynkowaną oraz malowaną proszkowo. Urządzenia te, podobnie

jak huśtawki drewniane, wyposażone są w certyfikowane siedziska. Huśtawki z naszej

oferty zostały podzielone ze względu na długość belki poziomej oraz konfigurację

siedzisk. W asortymencie posiadamy również huśtawki z bocianim gniazdem

i huśtawkę dla osób niepełnosprawnych.

biuro@simba.pl

www.simba.pl

131


HUŚTAWKI WAHADŁOWE

132

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


HUŚTAWKI WAHADŁOWE

biuro@simba.pl

www.simba.pl

133


HUŚTAWKI WAHADŁOWE

211 x 335 cm

715 x 270 cm

239 cm

136 cm

134

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


135


HUŚTAWKI WAHADŁOWE

204 x 180 cm

750 x 175 cm

239 cm

128 cm

204 x 280 cm

750 x 175 cm

239 cm

128 cm

136

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


HUŚTAWKI WAHADŁOWE

204 x 280 cm

750 x 276 cm

239 cm

128 cm

204 x 330 cm

750 x 298 cm

239 cm

128 cm

biuro@simba.pl

www.simba.pl

137


HUŚTAWKI WAHADŁOWE

204 x 380 cm

750 x 320 cm

239 cm

128 cm

204 x 340 cm

715 x 270 cm

239 cm

136 cm

138

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


HUŚTAWKI WAHADŁOWE

204 x 580 cm

750 x 549 cm

239 cm

136 cm

204 x 530cm

750 x 492 cm

239 cm

136 cm

biuro@simba.pl

www.simba.pl

139


HUŚTAWKI WAHADŁOWE

204 x 290 cm

750 x 175 cm

128 cm

239 cm

225 x 251 cm

297 cm

140

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


HUŚTAWKI WAHADŁOWE

204 x 579 cm

750 x 548 cm

239 cm

136 cm

biuro@simba.pl

www.simba.pl

141HUŚTAWKI WAGOWE

Huśtawki wagowe pełnią analogiczne funkcje w rozwoju ruchowym dziecka,

co huśtawki wahadłowe. Dodatkowo poza kształtowaniem zmysłu równowagi

powodują, iż dzieci mogą w bardziej dynamiczny sposób spędzać czas

świeżym powietrzu.

W zależności od potrzeb i preferencji w naszej ofercie posiadamy kilka wersji

wariantów wykonania naszych huśtawek wagowych. Do Państwa dyspozycji

są urządzenia budowane z drewna – wersja PLATINUM i GOLD oraz w wersji

STEEL – ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo. Elementy wykończeniowe

wszystkich wariantów wykonane są z płyty HDPE. Na życzenie dostosowujemy również

kolorystykę naszych urządzeń.

143


HUŚTAWKI WAGOWE

301 x 48 cm

501 x 248 cm

90 cm

75 cm

301 x 48 cm

501 x 248 cm

105 cm

75 cm

301 x 48 cm

501 x 248 cm

105 cm

75 cm

144


HUŚTAWKI WAGOWE

301 x 33 cm

501 x 233 cm

88 cm

70 cm

301 x 33 cm

501 x 233 cm

102 cm

70 cm

301 x 33 cm

501 x 233 cm

102 cm

70 cm

145


146


HUŚTAWKI WAGOWE

301 x 152 cm

501 x 352 cm

90 cm

75 cm

401 x 48 cm

601 x 248 cm

95 cm

75 cm

301 x 152 cm

501 x 352 cm

105 cm

75 cm

147


148

ROZKŁADÓW


149Karuzele to nieodłączny element każdego placu zabaw. Zapewniają one

rozwój zmysłu równowagi, pobudzają do ćwiczenia błędnika i balansu ciała.

Zaletą karuzel jest to, ze mogą z nich korzystać dzieci w każdym wieku. Mali

użytkownicy mają mniejsze problemy z zasypianiem i ciągłością snu.

151


152


153


154

350 x 350 cm

950 x 950 cm

262 cm

70 cm


155Piaskownice zapewniają świetną zabawę wszystkim dzieciom, jednocześnie

pozwalając na poznanie otaczającego ich świata. Doskonale wpływają na rozwój

zarówno wyobraźni przestrzennej jak i kreatywności. Udowodnione jest to, że

dzieci bawiące się w piaskownicy są bardziej twórcze w życiu dorosłym.

Piaskownice wykonujemy z dwóch rodzajów drewna, w wersji PLATINUM i GOLD oraz

w wersji z płyty HDPE. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, nasze piaskownice

produkujemy w kilku rozmiarach, tak aby klienci dysponujący nawet niewielkim

terenem do zagospodarowania pod plac zabaw mogli skorzystać z tego typu urządzeń.

157


158 Bezpłatny transport i montaż Gwarancja 36 miesięcy


159


260 x 228 cm

560 x 529 cm

30 cm

30 cm

160 Bezpłatny transport i montaż Gwarancja 36 miesięcy


161


460

370

WYMIARY:

WYSOKOŚĆ:

370 x 460 cm

250 cm

557 x 643 cm

250 cm

162 Bezpłatny transport i montaż Gwarancja 36 miesięcy


163Urządzenia wolnostojące stanowią doskonałe uzupełnienie każdego placu

zabaw, ze względu na ich różnorodność i stosunkowo niewielkie wymiary.

Wśród nich można znaleźć zabawki wpływające na rozwój wszystkich partii

mięśniowych, rozwijających wyobraźnię i pełniących niezwykle istotne funkcje

edukacyjno-sensoryczne u dzieci.

DREWNO BEZRDZENIOWE + HDPE

DREWNO KLEJONE

+ SKLEJKA WODOODPORNA

DREWNO KLEJONE + HDPE

STAL + SKLEJKA WODOODPORNA

STEEL + HDPE

STAL + HDPE

165


166

225 x 125 cm

525 x 425 cm

207 cm

50 cm


167


168


405 x 106 cm

705 x 406 cm

175 cm

50 cm

169


170


171


172


173


174


366 x 455 cm

666 x 755 cm

110 cm

brak

95 x 4 cm

395 x 304 cm

110 cm

brak

95 x 4 cm

3895 x 304 cm

110 cm

brak

175


95 x 13 cm

395 x 313 cm

110 cm

brak

95 x 4 cm

395 x 304 cm

110 cm

brak

95 x 4 cm

304 x 4 cm

110 cm

brak

95 x 4 cm

395 x 304 cm

110 cm

brak

176


95 x 4 cm

395 x 304 cm

110 cm

brak

95 x 4 cm

395 x 304 cm

110 cm

brak

95 x 4 cm

395 x 304 cm

110 cm

brak

95 x 4 cm

395 x 304 cm

110 cm

brak

177


95 x 4 cm

395 x 304 cm

110 cm

brak

95 x 4 cm

395 x 304 cm

110 cm

brak

178


179


132 x 150 cm

508 x 529 cm

210 cm

200 cm

251 x 288 cm

621 x 660 cm

210 cm

200 cm

200 x 200 cm

570 x 570 cm

210 cm

210 cm

180


390 x 60 cm

690 x 360 cm

150 cm

150 cm

235 x 75 cm

535 x 375 cm

137 cm

135 cm

181


164 x 96 cm

448 x 380 cm

200 cm

40 cm

148 x 80 cm

448 x 380 cm

100 cm

40 cm

182


183ws-059

185

Ścieżki zdrowia wpływają przede wszystkim na rozwój zmysłu równowagi

i uczą balansowania ciałem. Urządzenia te, zalecane są dla dzieci ze wszystkich

grup wiekowych. Wpływają na poprawę koordynacji ruchowej i utrzymanie

dobrej kondycji fizycznej.

189


190


191


194 x 84 cm

494 x 384 cm

210 cm

171 cm

194 x 84 cm

494 x 384 cm

210 cm

171 cm

115 x 115 cm

415 x 415 cm

210 cm

150 cm

225 x 225 cm

525 x 525 cm

210 cm

150 cm

192


154 x 163 cm

454 x 386 cm

126 cm

40 cm

300 x 150 cm

600 x 450 cm

70 cm

70 cm

500 x 85 cm

800 x 385 cm

100 cm

90 cm

193


194

300 x 20 cm

600 x 320 cm

45 cm

45 cm


195


225 x 12 cm

525 x 312 cm

140 cm

140 cm

325 x 12 cm

625 x 312 cm

160 cm

150 cm

196


250 x 87 cm

550 x 387 cm

190 cm

176 cm

250 x 87 cm

550 x 387 cm

120 cm

90 cm

197


534 x 318 cm

834 x 618 cm

150 cm

140 cm

608 x 335 cm

908 x 635 cm

210 cm

182 cm

198


120 x 120 cm

420 x 420 cm

165 cm

40 cm

72,3 x 72,1 cm

372 x 372 cm

155 cm

62 cm

199


200


201


202


203LINARIA

Linaria wpływają pozytywnie zarówno na wygląd naszych placów zabaw jak

i mają niezwykle istotną funkcję rozwoju motorycznego dzieci. Rozwijają

górne i dolne partie mięśniowe u dzieci. Pomagają również w przełamaniu lęku

wysokości, wspomagają zmysł równowagi i umiejętność balansowania ciałem.

MATERIAŁ:

KONSTRUKCJA:

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE:

STAL MALOWANA PROSZKOWO

LINA POLIPROPYLENOWA Z RDZENIENIEM

STALOWYM

biuro@simba.pl

www.simba.pl

205


LINARIA

184 x 184 cm

484 x 484 cm

250 cm

200 cm

184 x 184 cm

484 x 484 cm

250 cm

250 cm

184 x 184 cm

480 x 480 cm

250 cm

250 cm

206

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


LINARIA

280 x 280 cm

580 x 580 cm

250 cm

122 cm

biuro@simba.pl

www.simba.pl

207


LINARIA

208

Bezpłatny transport i montaż

Gwarancja 36 miesięcy


LINARIA

184 x 184 cm

484 x 484 cm

250 cm

220 cm

400 x 400 cm

700 x 700 cm

400 cm

170 cm

220 x 400 cm

520 x 700 cm

200 cm

200 cm

biuro@simba.pl

www.simba.pl

209Siłownie plenerowe udowadniają, że wychodzimy naprzeciw nie tylko

potrzebom dzieci, ale i dorosłych. Szeroka gama urządzeń umożliwia

utrzymanie doskonałej kondycji fizycznej oraz spędzenia czasu na świeżym

powietrzu bez potrzeby korzystania z urządzeń siłowni w zamkniętych

obiektach sportowych.

Nasze siłownie plenerowe wykonujemy ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo.

W ofercie posiadamy urządzenia zarówno pojedyncze jak i w zestawach po dwa, trzy

lub cztery urządzenia. Dodatkowo oferujemy siłownie plenerowe przeznaczone dla

osób niepełnosprawnych.

211


212

70 x 113 cm

370 x 413 cm

185 cm

120 cm


213


214

142 x 89 cm

442 x 389 cm

185 cm

45 cm


215


118 x 89 cm

418 x 389 cm

185 cm

53 cm

122 x 91cm

422 x 391 cm

185 cm

65 cm

216


133 x 35 cm

433 x 335 cm

185 cm

65 cm

104 x 70 cm

404 x 370 cm

129 cm

123 cm

217


131 x 77 cm

431 x 377 cm

185 cm

brak

85 x 90 cm

385 x 390 cm

190 cm

brak

218


104 x 84 cm

404 x 384 cm

185 cm

brak

65 x 66 cm

365 x 366 cm

185 cm

brak

103 x 85 cm

403 x 385 cm

185 cm

brak

16 x 3 cm

185cm

219


SŁUP 3 STANOWISKA

fi-151

PYLON

fi-100

WYMIARY:

WYSOKOŚĆ:

31 x 36 cm

185 cm

WYMIARY:

WYSOKOŚĆ:

9 x 48 cm

185 cm

PYLON 3 STANOWISKA

fi-101

PYLON 4 STANOWISKA

fi-102

WYMIARY:

WYSOKOŚĆ:

43 x 48 cm

185 cm

WYMIARY:

WYSOKOŚĆ:

48 x 48 cm

185 cm

220


BIEGACZ + WIOŚLARZ +

PYLON

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

fi-001+fi-009

246 x 119 cm

546 x 419 cm

185 cm

83 cm

ROWEREK + JEŹDZIEC

+ PYLON

WYMIARY:

POWIERZCHNIA ZDERZENIA:

WYSOKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:

fi-002+fi-013

271 x 55 cm

571 x 355 cm

185 cm

75 cm

221


240 x 89 cm

540 x 389 cm

185 cm

45 cm

154 x 108 cm

454 x 408 cm

454 cm

408 cm

222


199 x 88 cm

499 x 388 cm

185 cm

73 cm

183 x 88 cm

483 x 388 cm

185 cm

53cm

223


94 x 96 cm

540 x 389 cm

185 cm

brak

189 x 64 cm

489 x 364 cm

185 cm

45 cm

224


321 x 61 cm

621 x 361 cm

185 cm

39 cm

180 x 96cm

408 x 396 cm

180 cm

53 cm

225


202 x 205 cm

520 x 515 cm

185 cm

73 cm

200 x 200 cm

500 x 505 cm

185 cm

129 cm

226


fi-050

227


286x 336 cm

586 x 636 cm

185 cm

83 cm

233 x 270 cm

523 x 570 cm

185 cm

73 cm

228122 x 44 cm

422 x 344 cm

126 cm

83 cm

83 x 76 cm

383 x 376 cm

185 cm

42 cm

128 x 50 cm

428 x 350 cm

185 cm

73 cm

230111 x 89 cm

411 x 389 cm

185 cm

53 cm

89 x 83 cm

389 x 383 cm

185 cm

45 cm

115 x 48 cm

415 x 348 cm

185 cm

31 cm

232


76 x 81 cm

376 x 381 cm

185 cm

brak

103 x 71 cm

403 x 371 cm

185 cm

brak

71 x 65 cm

371 x 365 cm

185 cm

brak

233Urządzenia Street Workout są dedykowane dla osób w każdym przedziale

wiekowym. Wszyscy znajdą w nich coś dla siebie, zarówno młodzież, jak

i dorośli. Dzięki połączeniu urządzenia z elementami siłowni, mogą korzystać

z nich również osoby starsze. Dzięki korzystaniu z tych urządzeń zapewnimy

sobie doskonała kondycję fizyczną i wyrzeźbimy sylwetkę. Do ćwiczeń

wykorzystujemy masę własnego ciała bez dodatkowych obciążeń, co jak

wiadomo jest najzdrowszą i najbezpieczniejszą formą aktywności ruchowej.

Zastosowany w serii system modułowy umożliwia konfigurację zestawu

według życzenia klienta.

MATERIAŁ:

KONSTRUKCJA:

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE:

STAL MALOWANA PROSZKOWO

PŁYTA HDPE

Nasze zestawy Street Fitness to wyjątkowe połączenie urządzeń z serii Street

Workout z urządzeniami z serii Fitness. Nowoczesny wygląd, kompletność przyrządów

i charakterystyczna kolorystyka zapewniają, że urządzenia cieszą się niezwykłą

popularnością. Dzięki zastosowaniu systemu modułowego możliwa jest praktycznie

dowolna konfiguracja zestawu, który będzie dostosowany do potrzeb każdego klienta.

235Zachęcamy do zapoznania się z naszym systemem modułowym Street Workout. Unikalny

system możliwości łączenia dowolnych elementów pozwoli Państwu na skomponowanie

własnej koncepcji urządzenia, umożliwiającego wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem

własnej masy ciała.

237


238


239


240


241


242


243


244


245


Mała architektura jest nieodłącznym

elementem każdego placu zabaw.

Ławeczki i stoliki są doskonałym miejscem

do odpoczynku na świeżym powietrzu dla

dzieci i rodziców.


247


248


ma-014

ma-015

ma-016

249


Tory przeszkód dla psów są ciekawym uzupełnieniem naszej oferty

i coraz częściej spotykanym miejscem w naszej okolicy. Spełniają rolę

nie tylko jako forma zabaw dla naszych pupilów, ale pełnią również

rolę społeczną.


251


252


ŚCIEŻKA PO PLATFORMACH

253


254


255


256


257


258


ma-013

259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


1 500,00 zł

1219,51 zł

ws-059

ws-060

272


273


274

STEEL +

HDPE


STEEL +

HDPE

275


276


277


fi-203

4 600,00 zł

3 739,84 zł

278


279


ma-014

ma-015

ma-016

2 500,00 zł

2 032,52 zł

280Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!