Views
4 years ago

Monitorul Oficial Partea a IV-a

Monitorul Oficial Partea a IV-a

Monitorul Oficial Partea a

PARTEA A IV-A Anul 177 (XIX) — Nr. 5424 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Marți, 20 octombrie 2009 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Societatea Comercială TOPO-GEODEZIC - S.R.L. ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. TOPO - GEODEZIC S.R.L. Subsemnații 1. Chiscop C. Cristinel Constantin, cetățean român, născut la data de 09.10.1969 în com. Costuleni, jud. Iași, domiciliat în mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 7, bl. 7, sc. C, et. 1, ap. 3, jud. Bacău, posesor al CI, seria XC, nr. 130003, eliberată de Poliția Bacău la data de 03.07.2001, CNP 1691009221160; 2. Chiscop Viorel, cetățean român, născut la data de 01.06.1975 în com Costuleni, jud. Iași, domiciliat în mun. Bacău, str. Bradului, nr. 60, sc. A, ap. 14, jud. Bacău, posesor al CI, seria XC, nr. 480098, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 24.07.2006, CNP 1750601221171; 3. Duman P. Iulian, cetățean român, născut la data de 27.11.1968 în Tg. Frumos, jud. Iași, domiciliat în sat Halaucesti, com. Halaucesti, jud. Iași, posesor al CI, seria MX, nr. 345120, eliberată de Poliția Pașcani la data 13.02.2003, CNP 1681127224490, În calitate de asociați la S.C. TOPO - GEODEZIC S.R.L., cu sediul social în mun. Bacău, str. Bradului, nr. 60, sc. A, ap. 14, jud. Bacău, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J04/184/2002, având C.U.I. 14515635, în baza disp. art. 194 și a art. 204 din Legea nr. 31/1990 modif., au convenit modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează: Art. 1 În baza disp. art. 13, cap. VI din Actul constitutiv ai societății și a disp. art. 202 din L nr. 31/1990 modif., ies din societate următorii asociați: a. Chiscop C Cristinel Constantin, prin cesiunea tuturor părților sociale în nr. de 60, cu o valoare nominală de 10 Ron fiecare, reprezentând un procent de participare la capitalul social și la profit și pierderi de 60%, dlui Chiscop Viorel, pierzând calitatea de asociat; b. Duman P. Iulian prin cesiunea tuturor părților sociale în nr. de 5, cu o valoare nominală de 10 Ron fiecare, reprezentând un procent de participare la capitalul social și la profit și pierderi de 5%, după cum urmează: - dlui Chiscop Viorel -4 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 Ron fiecare, reprezentând un procent de participare la capitalul social și la profit și pierderi de 4%; - dlui Gavriloae Radu, cetățean român, născut la data de 20.10.1986 în orașul Tg. Neamț, jud. Neamț, cu domiciliul în orașul Tg. Neamț, str. Siret, nr. 2, jud. Neamț, identificat cu CI, seria NT, nr. 054713, eliberată la data de 25.01.2001 de Poliția orașului Tg. Neamț, CNP 1861020271698, Pierzând calitatea de asociat; Art. 2 Ca urmare a cesionarii părților sociale, capitalul social al societății de 1.000 Ron, divizat în 100 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 Ron fiecare, are următoarea structură: a. Chiscop Viorel -99 de părți sociale, în valoare totală de 990 Ron, reprezentând 99% din capitalul social total, cu o cotă de participare la profit și pierderi de 99%; b. Gavriloaie Radu -1 parte socială, în valoare totală de 10 Ron, reprezentând 1% din capitalul social total, cu o cotă de participare la profit și pierderi de 1%. Art. 3 Celelalte dispoziții ale Actului constitutiv rămân neschimbate. Prezentul act adițional s-a redactat în 6 (șase) exemplare, care conțin o pagină fiecare, azi 28.09.2009. (1/1.347.725)

Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a