Views
5 years ago

1ELZf2xuL

1ELZf2xuL

UNIVERSITATEA SPIRU

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Nr. crt. Numele şi prenumele Microeconomie puncte de credit Macroeconomie Matematici aplicate în economie Matematici financiare şi actuariale Contabilitate (baze) Contabilitate (proceduri) Informatică de gestiune (baze) şi Informatică de gestiune (documente) ANUL I I.F. 2010-2011 Management general Dreptul afacerilor Drept comunitar Limba străină (engleză) 1 Limba străină (franceză) 1 Limba străină (engleză) 2 Limba străină (franceză) 2 Sociologie economică Istoria economiei Psihologia educaŃiei Pedagogie 1. Fundamentele FinanŃe publice 1 FinanŃe publice 2 Limbaje şi baze de date Marketing FinanŃele întreprinderii Analiză economico - financiară Contabilitate financiară Audit şi control ANUL II I.F. 2012-2013 Management financiar - bancar Asigurări şi reasigurări Statistică Monedă şi politici monetare Practică de specialitate Economia întreprinderii Gestiunea financiară a instituŃiilor publice Modelarea deciziei financiar - monetare Econometrie şi prognoză Pedagogie 2. Teoria şi Didactica specialităŃii 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 47 BÎRLĂ T. ALEXANDRU - GHEORGHE 7 7 8 6 6 8 7 5 5 6 9 7 - 9 - 7 8 5 5 5 5 5 5 - 7 5 - 10 5 48 BOB (OPRIŞ) O. SORANA - LUISA 5 10 7 8 8 8 10 9 9 9 7 10 9 8 5 8 6 7 6 5 5 8 7 7 8 8 9 8 8 49 BOCŞA R. ELENA MONICA 5 6 8 5 5 6 10 8 5 6 8 5 5 9 5 8 6 5 6 9 6 6 7 9 7 8 5 7 - 9 7 9 10 50 BODO C. CAROL-ALEXANDRU 8 8 8 8 10 8 10 10 9 10 - 8 9 7 8 - 5 10 9 5 9 8 8 7 8 9 - 9 8 51 BOGDAN (CAZANGIU) P. RALUCA 7 6 5 6 6 7 7 8 8 7 7 9 6 5 6 6 6 8 6 6 8 8 5 6 5 8 10 9 8 52 BOIAN (GRĂUNCEANU) I. MARIA 8 8 9 7 9 6 9 7 9 8 8 8 8 8 8 10 6 8 7 9 7 7 9 9 8 10 10 9 8 53 BONGIOI I. IULIANA - MIHAELA - 8 - - 8 - 5 8 5 - 7 6 7 7 7 6 - 8 - - - 6 7 - - 8 - 10 8 54 BOTICI V. TEODORA - ALEXANDRA 5 7 5 5 5 7 7 6 8 10 5 9 10 7 7 7 8 7 6 5 6 7 6 5 7 6 10 8 9 55 BRÂNZĂ G. IONELA - ADELA 7 7 6 8 9 10 7 5 5 9 9 7 6 5 7 9 - 5 7 6 - 8 9 5 6 5 8 8 8 56 BREAZ M. ALEXANDRU-MIHAI 10 9 9 9 9 9 8 9 7 10 10 6 5 10 9 7 8 6 9 - 9 7 9 6 9 9 - 10 8 57 BREAZU D. ALEXANDRA - GABRIELA 5 6 5 5 5 6 - 5 5 7 5 5 6 7 6 5 5 7 5 5 8 5 8 6 5 8 7 8 5 58 BUCĂTARU S. SORINA 8 9 6 6 8 10 7 9 8 9 9 6 5 9 7 5 6 9 5 6 8 9 6 7 8 7 10 9 8 59 BUMBĂCARU N. MIRELA - LUCIA 5 7 - 5 5 - 6 - 6 - - 6 7 - 6 7 - 6 6 - - 7 6 6 5 6 - 9 8 60 BUNEA A. GEORGE - GABRIEL 8 8 10 6 7 8 9 5 5 9 9 9 7 7 6 8 - 6 6 - 9 6 7 5 6 - - 7 - 61 BUNEA S. OANA - LUMINIłA 5 6 6 6 5 8 7 6 5 8 5 9 8 - 6 5 6 6 6 5 7 6 6 5 7 7 9 8 10 62 BURCĂ DANIEL BOGDAN 6 9 6 8 9 6 8 8 9 10 5 7 6 9 9 5 8 7 7 7 7 8 7 5 8 8 8 10 8 63 BURJA I. MONICA-IULIA 10 9 8 8 10 9 8 8 6 10 10 5 8 9 7 8 10 6 9 - 8 9 8 9 9 10 - 10 8 64 BURUIANĂ G. LAURA - MARIA 9 6 8 8 9 9 7 10 7 10 9 9 6 9 9 7 6 10 7 6 8 7 5 7 6 7 10 9 9 65 BUSUIOC C. OVIDIU - COSTEL 5 6 5 - 6 6 7 5 5 9 9 8 8 10 7 8 5 - 6 6 - 5 5 5 5 7 5 - 8 66 BUTEREZ T. MIRELA - SABRINA 5 9 7 8 5 8 6 6 5 7 9 6 6 5 5 5 7 7 5 5 5 6 5 7 5 6 9 7 5 67 BUTNARU (ENESCU) I. CARMEN - SILVIA 9 10 9 9 9 9 8 9 8 10 10 9 6 7 10 10 9 10 9 9 10 10 8 10 8 10 10 9 10 68 BUZDUGA V. WAN-APOLLON- ROMULUS 5 5 6 6 5 6 6 5 8 8 - 9 6 5 5 5 5 6 6 - - 8 8 8 6 8 7 7 5 69 CĂLIN V. CRISTIAN - IULIAN 8 7 8 8 7 7 6 5 8 9 8 7 6 9 6 5 6 8 9 5 5 8 8 5 - 8 10 6 9 70 CÂMPEAN N. OVIDIU 5 8 7 7 9 8 10 5 5 7 8 8 7 10 9 5 5 9 - 6 9 8 7 9 9 9 - 6 6 71 CĂPITANU D. CORNELIA 6 9 6 9 8 9 8 9 7 8 9 10 7 7 9 9 7 7 9 6 8 10 7 9 7 9 10 10 6 72 CĂRĂMIDĂ F. IONUł MARIUS 5 8 8 9 9 5 10 8 9 5 7 6 9 9 5 8 - 8 6 7 6 8 6 7 7 10 - 8 6 73 CĂUNEAC I. IONELA - MIHAELA 7 9 6 5 5 9 8 5 8 9 9 8 5 5 5 9 5 8 6 5 7 - 6 7 5 8 8 5 6 74 CERBU N. DINU - IULIAN 8 8 6 9 9 9 5 9 - 10 - 10 9 7 9 8 10 6 9 10 8 10 6 10 9 8 9 10 7 75 CHELARU M. CRISTINA - - - - 5 6 6 - 6 - 5 10 7 6 7 7 6 8 9 8 10 9 8 10 7 8 9 7 9 76 CHETROI M. ADINA - MIHAELA - - 5 - - - 7 5 6 5 5 6 5 - 7 - - 6 7 - - 8 7 - - 9 10 7 9 77 CHIRANA M. FLORIN-BOGDAN 6 5 - 5 5 6 8 5 5 6 - 5 6 10 5 8 6 9 6 6 9 10 8 8 5 10 10 9 6 78 CHIRILOV (TRESTIANU) V. CORINA 5 5 5 - 10 - - 5 7 - - 9 9 - 8 6 - 10 5 - 8 7 9 7 7 6 - - - 79 CHIRIłĂ G. SERGIU - MIHAI 8 6 6 8 8 9 6 9 8 5 - 7 7 7 5 9 - 5 5 - 5 - 5 - 6 9 6 - 7 80 CHIRVAS (ISPAS) A. CRINA - GEORGIANA 10 9 7 10 8 10 8 9 8 10 9 9 6 9 10 9 7 10 10 9 10 10 8 10 8 10 10 10 10 81 CHIVU R. ELENA - AURA 8 8 6 7 8 8 5 5 9 10 7 7 8 5 6 6 6 8 5 - 5 5 5 5 6 5 9 8 6 82 CIOBANU T. ZINUCA - MIHAELA 7 9 7 9 8 7 7 9 7 10 8 7 7 6 7 7 5 5 7 5 7 8 5 7 8 8 9 9 7 83 CIOCIANU (NIłĂ) I. VALENTINA 8 9 5 9 10 8 8 6 5 8 8 9 9 5 8 8 7 9 8 9 5 9 8 7 6 9 10 7 8 84 CIONTEA V. ROMEO - EDUARD 7 9 5 5 6 7 5 8 - 6 5 9 10 9 5 7 7 6 5 7 6 - - - 6 5 10 7 - 85 CIORÎCĂ (UNTARU) N. FLORENTINA 8 7 6 9 8 9 8 10 8 8 6 6 7 10 8 9 8 8 9 6 8 9 8 8 10 10 7 7 9 86 CIOROMELA (NEAGU) M. MARIANA 6 9 7 8 8 8 6 8 9 9 7 7 5 6 7 9 5 9 7 5 7 7 6 7 6 10 9 10 7 87 CIORTAN I. ALEXANDRA - IOANA 6 6 7 5 8 8 6 5 6 10 7 5 7 6 7 6 - 5 6 - - 5 6 6 5 6 - 6 5 88 CÎRLAN (DRAGOMIR - CÎRLAN) I. IOANA - ANDREEA 7 7 7 6 6 8 - - 9 9 8 9 7 - 7 9 - 8 7 9 9 9 8 9 - 8 10 9 - 89 CISMARU C. ROBERT VALENTIN 5 9 8 7 7 6 9 8 5 9 5 7 8 7 7 7 7 8 5 6 5 7 5 5 5 10 6 9 10 90 CIUPITU S. LIVIU - MARIUS 7 5 5 5 9 5 6 5 9 6 5 7 5 6 7 5 5 6 5 5 8 7 6 5 6 9 10 7 9 91 COJOCARU V. VICTOR 6 9 8 9 9 5 7 - 7 7 9 8 6 9 6 9 7 6 6 5 8 5 8 7 5 9 5 5 8 92 COLEŞA (COTUNĂ) Gh. GINA - ADRIANA 7 6 5 5 5 9 6 5 6 9 7 9 7 - 5 6 8 7 - 6 8 7 7 - - 6 - 7 7

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Nr. crt. Numele şi prenumele Microeconomie puncte de credit Macroeconomie Matematici aplicate în economie Matematici financiare şi actuariale Contabilitate (baze) Contabilitate (proceduri) Informatică de gestiune (baze) şi Informatică de gestiune (documente) ANUL I I.F. 2010-2011 Management general Dreptul afacerilor Drept comunitar Limba străină (engleză) 1 Limba străină (franceză) 1 Limba străină (engleză) 2 Limba străină (franceză) 2 Sociologie economică Istoria economiei Psihologia educaŃiei Pedagogie 1. Fundamentele FinanŃe publice 1 FinanŃe publice 2 Limbaje şi baze de date Marketing FinanŃele întreprinderii Analiză economico - financiară Contabilitate financiară Audit şi control ANUL II I.F. 2012-2013 Management financiar - bancar Asigurări şi reasigurări Statistică Monedă şi politici monetare Practică de specialitate Economia întreprinderii Gestiunea financiară a instituŃiilor publice Modelarea deciziei financiar - monetare Econometrie şi prognoză Pedagogie 2. Teoria şi Didactica specialităŃii 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 93 COMAN N. MĂDĂLIN - MARCEL 5 - 8 5 5 5 5 - 6 9 - 7 9 9 5 5 7 5 - - - - 6 6 7 6 9 - - 94 COMŞA (ONCIOIU) A. CRISTINA - MARIANA 6 8 7 9 5 6 7 8 5 8 8 7 8 8 5 6 5 7 5 5 8 8 9 5 7 6 5 6 9 95 CONSTANTIN (PICIORUŞ) A. MIHAELA 5 6 5 5 5 6 7 7 6 8 7 8 5 5 7 5 5 8 5 - 8 7 - - 5 7 9 8 7 96 CONSTANTIN G. ANDREI - CRISTIAN 5 - - 5 8 8 5 5 5 6 9 7 6 8 7 7 5 7 5 - - - 5 - 5 - - 6 8 97 CONSTANTIN G. GELU - BOGDAN - 7 7 7 7 - - 8 5 6 9 6 7 - 5 7 - - 5 - 6 7 - - - 5 - 7 5 98 CONSTANTIN P. LILIANA - VASILICA 5 5 5 5 7 - - 5 9 6 5 5 5 5 6 5 - 8 - - - 6 6 - 6 5 10 7 9 99 CONSTANTINESCU M. MIHAELA - !!!!! 6 5 5 5 5 8 5 7 5 7 5 5 7 6 5 5 5 7 5 5 5 7 5 5 8 5 7 9 5 100 COPĂCEANU M. LOREDANA - ŞTEFANIA 5 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 7 7 6 5 - 5 - - 7 6 - - 5 9 6 - 101 COROŞ (HAIDĂU) I. IULIA 9 7 8 9 9 10 8 8 8 9 8 9 8 9 7 5 9 8 7 6 8 9 5 7 9 10 - 7 7 102 COSTACHE (ALEXANDRU) M. ECATERINA 8 7 8 10 10 9 9 10 8 9 9 8 7 8 10 9 8 8 9 7 8 7 6 6 8 9 10 10 9 103 COSTEA (GRIGORE) C. PAULA 5 6 5 6 5 6 6 6 5 8 7 8 5 7 5 7 7 9 9 5 6 6 6 6 8 10 10 7 9 104 CRĂCIUN V. ELENA - IRINA 5 - - 7 - 5 6 - 7 6 5 - - - - - - 7 8 8 5 5 - 5 7 5 5 - 5 10 8 5 105 CRĂCIUNICĂ I. CORNELIA 8 9 7 8 9 8 8 7 9 10 10 6 5 9 8 9 5 8 7 5 6 8 7 5 5 9 10 9 8 106 CRISTEA C. ANAMARIA - ALEXANDRA 8 9 6 7 8 5 6 5 7 9 7 8 6 9 6 7 8 9 6 8 7 8 5 6 9 8 10 7 9 107 CSISZER (GOMBOCZ) C. AMALIA-TÜNDE 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 - 10 8 - 9 - 9 7 - - 9 - - 10 6 - - - 9 108 CURCAN V. MARIUS - IONUł - 5 5 - 6 - 6 5 5 8 5 7 - - 5 7 6 5 7 - - 7 5 - - - - 7 6 109 CUŞNIR D. IGOR 5 6 8 9 6 7 9 8 6 9 9 7 6 10 8 5 5 8 8 5 6 8 10 8 8 8 - 7 8 110 DABÎCA D. IOANA 6 - 6 6 - - 8 - 5 7 8 7 5 - 7 5 - 6 6 - - 9 - 8 - 6 5 - 5 111 DACHE (DOLOFAN) C. ADRIANA - MIHAELA 5 8 8 7 8 7 9 10 9 6 8 9 8 7 7 7 7 9 7 7 9 9 6 6 6 10 10 10 10 112 DAMIAN M. MARIUS VIOREL 5 9 8 5 8 10 5 8 6 9 7 9 10 6 9 9 6 6 6 8 8 8 5 10 6 8 7 10 9 113 DAN (BORŞ) R. CĂTĂLINA-GABRIELA 7 8 6 6 - 8 5 9 6 8 8 7 7 10 5 6 7 6 5 - - 6 5 - 6 - 6 6 - 114 DARIE (BĂłICĂ) M. ADRIANA 7 8 8 6 5 5 7 7 7 6 7 - 5 - 5 5 - 5 - - 5 6 5 5 6 9 10 7 9 115 DAVID G. ANDREI 5 5 9 - 5 7 7 7 10 5 5 8 5 - 9 8 7 9 6 7 - - - 6 8 5 9 10 - 116 DELUREANU D. DAN 5 5 8 7 5 - 6 5 7 5 - 6 9 6 6 6 - 5 8 - 5 5 - 6 6 5 10 - - 117 DEMICI F. ELENA - ALINA 6 5 5 6 7 5 6 6 5 7 9 6 5 8 5 6 6 5 5 7 7 6 5 10 5 8 5 7 8 118 DENEŞ M. MIHAI 7 8 7 10 10 8 9 10 7 9 9 7 9 10 7 5 9 8 9 - 8 6 - 7 5 7 - 9 8 119 DIACONU I. MARIUS - - - 10 5 5 5 - 5 7 7 5 - - - 5 7 - - - 6 - 6 6 - - - 9 8 7 120 DIMA C. COSTEL 10 10 10 9 8 7 9 10 8 10 10 6 9 9 5 9 7 9 7 7 9 9 8 7 7 9 8 8 9 121 DINA I. DOREL 6 - 6 - 5 - 7 5 - 9 7 7 - 8 - 7 6 5 5 - - 7 6 7 6 6 - 6 7 122 DINA S. MARIUS - 5 8 9 - 6 9 9 5 7 8 6 - 9 - 6 - 9 - 5 - 8 8 8 - 9 8 - - 123 DINCĂ (BĂLOI - MITRICĂ) I. L. DENISA - REBECA 5 5 6 6 7 8 10 5 7 7 8 7 6 6 7 9 9 9 9 8 - 8 8 7 5 9 7 5 6 124 DINESCU I. ADRIAN - MIHAI - ATANASIE 9 10 9 9 9 10 8 10 10 10 10 10 6 9 10 9 9 10 9 8 9 10 9 8 8 9 9 8 9 125 DINIłĂ LILIANA - LOREDANA 6 8 5 5 6 8 9 8 5 7 7 5 7 - 7 8 6 9 5 5 5 8 6 5 6 8 - 8 10 126 DINU D. MARIAN ADRIAN 5 7 5 7 8 5 5 5 9 7 9 7 8 7 7 7 5 5 5 - 5 7 7 5 7 8 7 9 8 127 DINU P. VLAD - ADRIAN - 7 5 - 6 5 7 5 7 5 6 7 5 5 6 5 8 - 7 - - - - - 5 - 6 7 5 128 DÎRVĂREANU I. TUDOR - CRISTIAN 9 9 7 9 7 9 7 7 8 9 9 9 9 9 8 7 8 9 8 7 8 8 9 7 7 9 8 7 7 129 DOBRIN C. FLORIN - LAURENłIU 6 5 5 5 8 9 8 5 7 10 5 5 6 9 8 10 8 7 6 6 - 10 5 7 7 8 6 6 10 130 DOBROTĂ M. GABRIEL 6 5 5 7 6 5 5 7 5 6 7 6 5 8 6 5 7 7 5 5 6 9 5 7 6 9 8 8 6 131 DOGĂREL (DRAGOMIR) M. ANDREIA 9 9 8 9 7 6 9 9 6 7 7 6 8 9 8 7 9 6 5 5 8 8 8 5 8 8 - 9 9 132 DOGARU M. CRISTINA GEORGIANA 5 5 - - 6 5 6 7 6 7 8 6 6 5 5 7 7 7 7 5 5 7 6 5 6 6 7 8 6 133 DOROBANłU D. MĂDĂLINA - GABRIELA 5 5 5 5 - - - 7 5 5 5 5 5 5 - 5 5 - 6 5 6 7 5 - - 8 10 8 7 134 DRĂGHICI M. MIHAELA - GEORGIANA 5 9 8 7 9 9 7 6 7 7 7 7 6 10 9 7 5 6 9 7 7 8 6 6 8 8 10 7 7 135 DRĂGHICI V. MIHAELA CRISTINA 7 8 - 7 6 7 5 7 6 6 8 - 5 10 8 8 7 5 7 5 8 7 9 5 8 10 - 8 9 136 DRAGNE I. ALEXANDRU - ION 5 6 6 8 7 8 7 5 6 10 5 5 7 8 5 5 7 5 7 - 5 8 5 5 5 9 - 7 5 137 DRAGOMANU I. MARIUS - DANIEL 7 5 - 7 - 5 - - - 6 - 6 - 5 5 5 6 8 - - - 6 6 - - 7 - 9 - 138 DRĂGUŞIN I. DENIS - VLAD 8 9 6 5 9 9 6 8 5 9 5 5 5 6 5 6 8 5 7 5 - 6 8 8 8 9 9 8 7

COP CONTABILITATE - PIM Copy
2009, decembrie (PDF) - Biblioteca judeţeană "Petre Dulfu"
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ... - ISU Botosani
Buletin informativ - Curtea de Conturi a Republicii Moldova
iunie 2008 - Dacia.org
EU Jandarm - Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi "Grigore ...
Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti
Contabilitate şi informatică de gestiune - "Ştefan Cel Mare" Suceava
note teste seria C CIG anul III 2012 2013.pdf - Facultatea de ...
descarcă CV - Transgaz
Programarea sesiunii de licență Iulie 2011 - Universitatea Spiru Haret
Freelance Graphics - modificari legea contab.PRZ - Finante Publice ...
D.S.B. nr. 584 - Universitatea Constantin Brancoveanu
Raport de gestiune 2009_Final.pdf - Carbochim SA
Plan de învãţãmânt Contabilitate şi IG
TABEL STUDENŢI ANUL III PROPUŞI SPRE ... - Dppd.usv.ro
361.1 Contabilitate - Universitatea Tehnică a Moldovei
O posibila epistemologie a contabilitatii
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
plan nou CIG-ZI.pdf - Facultatea de Stiinte Economice ...
REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENŢĂ Nota la Proba 1 Nota la ...
Raportul de activitate a Curţii de Conturi pe anul 2011 - Curtea de ...