Views
5 years ago

1ELZf2xuL

1ELZf2xuL

UNIVERSITATEA SPIRU

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Nr. crt. Numele şi prenumele Microeconomie puncte de credit Macroeconomie Matematici aplicate în economie Matematici financiare şi actuariale Contabilitate (baze) Contabilitate (proceduri) Informatică de gestiune (baze) şi Informatică de gestiune (documente) ANUL I I.F. 2010-2011 Management general Dreptul afacerilor Drept comunitar Limba străină (engleză) 1 Limba străină (franceză) 1 Limba străină (engleză) 2 Limba străină (franceză) 2 Sociologie economică Istoria economiei Psihologia educaŃiei Pedagogie 1. Fundamentele FinanŃe publice 1 FinanŃe publice 2 Limbaje şi baze de date Marketing FinanŃele întreprinderii Analiză economico - financiară Contabilitate financiară Audit şi control ANUL II I.F. 2012-2013 Management financiar - bancar Asigurări şi reasigurări Statistică Monedă şi politici monetare Practică de specialitate Economia întreprinderii Gestiunea financiară a instituŃiilor publice Modelarea deciziei financiar - monetare Econometrie şi prognoză Pedagogie 2. Teoria şi Didactica specialităŃii 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 139 DRUMEA I. DANIELA - MĂDĂLINA 6 9 8 6 6 6 9 6 8 9 9 10 10 - 8 5 9 8 7 6 8 9 9 5 10 10 8 7 7 140 DUCU P. TUDOR - MIHAI 7 - - - 6 6 5 - 5 6 8 7 8 6 5 9 5 5 5 8 6 8 - 6 5 10 5 6 9 141 DUDAŞ P. ELENA - CRISTINA 5 9 5 5 7 5 8 7 8 9 7 5 5 5 9 5 5 6 5 7 8 8 5 5 8 5 10 7 7 142 DUDAŞ V. CORNEL - MARCEL 7 - 5 - - - 5 7 5 7 - 6 5 - 5 5 5 7 9 5 8 7 7 6 6 - 5 10 6 143 DUMBRAVĂ N. GINA - FLORENTINA 8 8 5 8 8 8 7 7 8 5 6 7 5 5 7 7 6 10 7 5 7 8 6 5 5 9 9 8 7 144 DUMITRACHE V. CONSTANTIN 6 7 5 5 5 6 5 7 5 8 9 9 5 5 5 7 7 7 6 6 7 5 5 9 5 9 7 10 9 145 DUMITRANA (DOGARU) I. DANIELA 5 8 9 8 5 5 5 8 6 9 7 9 10 - 6 5 5 6 6 - 7 6 6 7 5 5 - 7 6 146 DUMITRAŞCU M. LUMINIłA - MĂDĂLINA 9 10 5 8 10 10 8 9 6 10 9 6 8 9 10 8 6 9 9 7 7 9 7 8 7 9 10 10 9 147 DUMITRAŞCU V. MARIAN ALEXANDRU - 5 5 6 - 6 5 8 7 7 7 5 5 6 6 8 5 6 5 - - 9 6 6 - - 7 7 7 148 DUMITRIU G. IRINA - IOANA 6 8 7 5 5 7 6 8 6 8 9 7 8 7 8 7 6 8 6 7 5 8 5 8 6 9 6 6 7 149 DUMITRU A. VIORICA - 6 - 6 7 7 5 7 5 7 6 6 5 6 - 6 5 8 5 - 7 7 6 5 - 9 - 5 6 150 DUMITRU C. LUMINIłA - LUANA - 8 - - 5 - - 7 5 6 6 6 5 - 6 9 - 7 7 5 6 - 9 - - - - - - 151 DUMITRU Gh. GABRIEL - CRISTIAN 5 7 5 6 7 7 5 5 6 5 7 8 8 5 6 6 5 6 - 5 6 7 5 10 - 5 6 6 6 152 DUMITRU Gh. GHEORGHE 5 5 5 6 5 5 5 5 5 7 5 5 5 - 7 7 5 5 5 5 7 8 8 5 6 6 7 5 5 153 DUMITRU M. NICOLETA - 8 - - 7 9 8 10 7 10 10 10 8 8 8 8 - - 8 - 5 8 8 6 - 8 - 9 9 154 DUMITRU (NEACŞU) V. ELENA - FLORENTINA 5 5 6 5 6 5 9 7 10 6 7 6 5 5 6 8 5 6 6 - 5 7 6 - - 8 8 6 8 155 DUR V. BOGDAN - ANDREI 7 7 - - 5 - 5 8 5 8 8 6 10 9 5 6 5 7 6 5 6 9 7 7 6 8 10 7 6 156 DUłĂ M. IONELA 8 8 - 7 8 5 7 5 5 9 8 7 7 7 5 5 5 5 7 - 5 7 - - 7 - 7 6 - 157 DUłU (PETRESCU) N. ANDREEA-AURELIA 7 6 5 5 5 7 8 9 10 7 7 6 7 9 5 9 6 8 10 8 6 9 7 7 7 6 10 9 9 158 EFREM M. BOGDAN - LAURENłIU 5 10 6 6 5 - 10 6 - 9 9 6 6 5 7 5 - 8 6 8 5 5 8 5 6 8 - 5 - 159 ENACHE N. DUMITRA - DANIELA 7 - 7 - - 6 - 7 5 6 - - - 5 6 10 - - 7 - - 5 5 - - 6 - 6 - 160 ENACHE V. BOGDAN ALEXANDRU 7 8 5 10 5 6 6 7 8 7 8 9 8 5 5 7 9 - 10 - 10 5 10 - - 7 - 8 - 161 ENARU (MANOLE) I. MARIA - MAGDALENA 7 8 7 8 8 5 5 7 8 6 8 6 5 5 6 8 6 10 7 5 7 7 5 8 6 7 10 10 5 162 ENE (GEORGESCU) I. IONELA - ALINA 8 6 6 7 6 9 7 10 8 7 9 8 9 9 9 9 6 6 8 - 5 7 6 6 9 9 - 8 10 163 ENE O. D. MIHAI 8 6 5 6 8 5 8 7 6 6 5 8 5 5 6 9 7 5 7 5 6 6 5 6 5 8 10 10 7 164 EPURE R. FLORIN - VALENTIN 6 6 8 7 7 8 8 5 5 9 6 8 7 5 5 6 8 6 5 - 9 - - 7 - - 10 - 8 165 FILIP (SCRIPCĂ) C. IONELA 9 10 - 9 8 7 8 9 7 - 10 7 5 8 5 8 - 9 6 5 6 8 7 7 5 9 - - 8 166 FLOREA P. ANDREI - ŞTEFAN 6 - 7 5 10 10 - 5 5 7 7 5 8 8 8 7 - - 7 - - - 5 5 - 7 8 8 - 167 FLORICĂ I. ADRIAN COSTEL 8 - 7 - 6 - 8 9 - 5 - - - 5 6 - 6 - 8 - - 9 8 9 5 5 - 5 7 168 GANE N. VALENTIN - IONUł 5 5 5 - - - 5 5 - 9 7 5 - 5 5 7 6 7 - - - 7 - 7 - 5 9 5 9 169 GAVRIL I. CRISTINA - MARINA - - 5 6 - 7 5 - 6 - 5 6 5 - - 6 5 5 - - - 5 - 6 5 5 - 7 5 170 GAVRILĂ I. SILVIU RĂZVAN 6 8 6 7 7 5 5 5 6 5 7 - 6 9 5 9 7 8 6 5 8 5 10 9 6 9 - 7 8 171 GELEI I. DANIELA 5 7 6 6 5 6 8 5 5 7 10 6 - 5 7 7 7 9 6 5 6 5 7 7 7 7 - 7 10 172 GEORGESCU P. VIOREL- BOGDAN 6 5 5 5 7 8 6 6 7 8 8 9 7 8 9 7 5 8 6 6 7 7 6 6 6 5 9 6 9 173 GERGELY (STAN) I. NOEMI 7 10 7 8 6 8 7 9 7 8 10 7 7 7 5 6 8 9 7 6 6 9 6 7 7 9 9 9 8 174 GHEORGHICESCU O. MARIO - BOGDAN 5 7 6 8 6 8 5 8 6 8 8 8 5 8 9 9 6 10 6 8 9 10 7 6 6 9 - 10 10 175 GHEORGHIU V. ANDREI 6 5 5 5 6 9 6 7 6 6 7 6 6 5 9 9 9 6 6 6 7 5 5 10 5 8 5 8 7 176 GHERGHEL G. DANA - ANUłA 6 9 7 5 8 9 9 5 6 9 7 - 7 8 5 9 8 9 5 5 8 7 10 7 5 9 - 10 - 177 GHEłEU (DODAN) M. MĂDĂLINA 8 9 5 7 6 6 8 5 6 8 6 8 8 5 5 5 5 5 8 - 7 6 6 - - - 10 - 6 178 GHINDU M. MIHAI - ADRIAN 5 8 5 8 8 8 8 6 9 9 8 6 5 6 10 8 5 9 7 5 5 9 7 6 8 9 10 9 7 179 GHIłĂ M. MIHAI - MARIAN 5 - - 6 5 5 - 5 5 8 5 5 6 - 6 7 5 - - 6 - 8 5 9 - - - - - - - 180 GHIłĂ V. ELENA - SIMONA 6 5 5 5 7 5 5 7 7 7 8 5 6 6 5 6 5 7 - - 5 5 6 - 5 9 9 7 8 181 GIURGIU M. CASIAN-MATEI 9 9 9 9 10 8 8 9 9 7 9 10 7 10 9 7 8 7 9 - 9 9 8 8 9 9 - 9 8 182 GOLE I. MIHAIL ROBERT 6 5 6 7 5 6 5 7 8 10 9 7 7 9 6 6 5 7 5 5 5 7 8 7 7 5 10 9 5 183 GRAUR P. NICA - ALEXANDRINA 7 8 7 9 6 8 10 8 9 8 9 7 9 10 7 9 8 6 8 6 7 6 9 7 9 8 5 9 9 184 GRECESCU I. C. MIHAIL - GABRIEL 6 5 7 7 5 - 5 8 8 7 - 6 7 - 8 5 5 5 5 5 5 10 7 5 7 5 9 - 5

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Nr. crt. Numele şi prenumele Microeconomie puncte de credit Macroeconomie Matematici aplicate în economie Matematici financiare şi actuariale Contabilitate (baze) Contabilitate (proceduri) Informatică de gestiune (baze) şi Informatică de gestiune (documente) ANUL I I.F. 2010-2011 Management general Dreptul afacerilor Drept comunitar Limba străină (engleză) 1 Limba străină (franceză) 1 Limba străină (engleză) 2 Limba străină (franceză) 2 Sociologie economică Istoria economiei Psihologia educaŃiei Pedagogie 1. Fundamentele FinanŃe publice 1 FinanŃe publice 2 Limbaje şi baze de date Marketing FinanŃele întreprinderii Analiză economico - financiară Contabilitate financiară Audit şi control ANUL II I.F. 2012-2013 Management financiar - bancar Asigurări şi reasigurări Statistică Monedă şi politici monetare Practică de specialitate Economia întreprinderii Gestiunea financiară a instituŃiilor publice Modelarea deciziei financiar - monetare Econometrie şi prognoză Pedagogie 2. Teoria şi Didactica specialităŃii 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 185 GRECU F. IONUł - BOGDAN 6 5 8 5 7 5 8 7 6 9 5 8 6 6 5 7 5 7 5 8 6 5 8 7 - 9 10 9 8 186 GRECU (COSTACHE) Ş. ŞTEFANIA - CORINA 9 9 8 7 9 9 6 6 7 8 8 7 7 6 6 7 7 6 8 6 5 8 8 7 7 7 10 6 8 187 GRECU V. ŞTEFAN 8 7 7 5 9 7 7 7 9 6 7 7 8 7 8 6 5 6 5 7 - 8 9 7 9 6 10 7 8 188 GRIGORAN G. ECATERINA ALEXANDRA 5 5 5 8 5 5 7 7 5 5 7 8 6 7 5 7 5 6 6 6 8 6 5 - 7 5 - 6 9 189 GRIGORE H. MIHAELA - ROXANA 10 10 10 7 7 10 10 10 9 9 10 10 9 9 10 6 9 8 9 - 7 10 9 6 6 7 7 8 - 190 GUGONEA G. CĂTĂLIN - IONUł - 5 6 - 8 6 5 5 8 7 5 7 5 6 5 7 - 6 6 5 5 - - 8 6 10 - 7 8 191 HAIPAN M. MIHAELA - ALEXANDRA 6 9 7 8 8 9 7 8 6 10 7 7 8 8 6 5 6 5 7 5 7 7 5 7 8 6 9 6 7 192 HANCĂŞ (HURUBEAN) I. DELIA-MARIA 9 8 10 9 9 10 10 10 9 9 10 8 8 10 10 5 10 6 10 6 10 9 7 10 9 9 - 9 9 193 HAPAPICI (łOłAN) Gh. LOREDANA - FILOFTEIA - 5 - 5 - - 6 5 6 6 5 8 6 5 10 8 8 5 9 9 7 5 8 6 8 - 10 6 - 194 HĂU M. MARIUS 8 6 9 8 9 6 8 6 6 9 6 8 7 7 5 7 7 6 6 7 8 9 5 6 6 7 - 8 7 195 HERGHELIGIU P. CARMEN-DANIELA 8 8 - 9 8 10 7 7 6 9 8 5 7 7 8 7 7 5 10 - 7 7 - - 7 7 10 7 7 196 HOBINCU V. VICTOR 6 8 8 7 8 9 6 7 7 9 9 7 9 8 9 8 6 6 9 6 7 9 8 5 7 7 10 8 8 197 HOBJILĂ I. FLORINA GEORGETA 8 6 7 7 6 7 5 - 5 5 - 10 9 - 6 6 6 5 5 5 5 - - - 5 - - - - 198 HODIVOIANU G. RAFAELA MARINA 9 7 5 10 8 8 8 9 9 9 7 7 7 8 9 10 10 9 10 7 8 10 9 10 6 10 7 10 5 199 HORGHIDAN Z. FELICIA - MARIA 5 5 - 6 5 5 - 5 - 6 6 - - - 6 5 5 5 - - - 7 6 5 - 7 9 - 8 200 HRISTESCU D. ANIŞOR - ALEXANDRU 5 6 6 6 7 7 6 5 5 7 8 5 5 5 5 7 7 7 8 5 5 8 6 8 7 6 5 6 6 201 HURUBEAN (COSMA) V. ELENA-MARIANA 10 9 10 9 10 10 10 9 7 10 10 9 9 10 10 7 8 8 9 5 10 9 8 10 10 10 - 9 9 202 IANCU (BURLĂCIOIU) D. MIHAELA 9 10 10 9 10 10 9 10 7 10 10 9 6 7 10 10 6 10 10 7 9 10 8 8 9 10 9 10 10 203 IANCU (GIURGIU) M. LAURA 6 10 6 7 7 9 8 7 6 9 9 7 6 7 7 8 6 5 7 5 6 9 7 6 5 9 9 10 9 204 IANCU V. MIRELA - 6 - - 7 - 9 6 - 7 7 7 8 7 6 - 8 7 8 - - 7 - 5 6 7 10 8 6 205 IOAN G. BOGDAN 6 5 7 6 5 8 5 7 6 6 9 6 6 8 9 5 5 8 6 5 5 7 8 7 9 5 7 6 6 206 ION D. RAMONA - IONELA 6 5 5 5 8 8 7 8 6 9 6 5 5 5 5 6 5 9 5 - 7 7 5 5 8 5 - 7 6 207 IONESCU V. ALEXANDRA - MARIA 5 5 6 6 - 7 7 8 7 - 5 5 5 7 5 7 7 5 5 8 - 8 6 5 - 8 - 10 7 208 IONIłĂ (ŞERBAN) Gh. CRISTINA 6 5 5 7 7 7 5 6 8 7 9 8 7 5 7 7 5 6 6 - 5 6 6 - 5 8 8 5 9 209 IONIłĂ M. CRISTIAN - 5 5 5 5 6 8 7 6 8 - 5 5 - - 6 5 5 5 - - 5 5 - - - 10 6 - 210 IONIłĂ M. NICOLETA 5 6 5 5 9 8 9 - 6 10 7 9 7 7 7 5 5 6 - - - - 5 - 5 6 6 7 - 211 IONIłĂ (SANDU) N. DANIELA - !!!! 6 8 9 7 6 8 5 9 8 8 7 6 9 10 9 7 6 6 - 8 5 - 8 9 8 5 5 9 9 9 - 212 IONIłOIU P. COSMIN - IONUł 6 5 7 - 7 10 - 7 6 8 8 - 6 7 5 9 - 8 5 - - 7 5 7 5 5 9 - - - - 213 IORDACHE A. BOGDAN 10 9 7 - 8 5 6 - 9 7 9 9 8 - - 8 7 7 7 9 8 9 7 9 8 10 7 9 8 - 214 IORDACHE P. MARIUS 6 5 9 7 8 6 8 5 9 9 5 9 9 7 8 7 9 7 9 7 9 7 10 8 5 9 10 5 7 215 IORDĂCHESCU (ATODIRESEI) C. LILIANA - RAMONA 7 5 6 5 8 - 7 7 - 7 8 5 5 7 7 7 5 6 6 5 6 - - - - 8 - 6 7 216 ISAC V. OANA 6 5 - 5 7 5 5 5 8 5 5 7 6 6 5 7 7 5 5 7 7 6 6 - 5 - 9 5 7 217 ISPAS (GIURGIU) L. ANCA-SALOMIA 10 8 8 8 10 8 9 9 10 9 9 10 8 9 9 8 9 9 7 5 9 9 8 9 9 9 - 9 6 218 ISPAS Şt. ALEXANDRA FLORENTINA 5 6 7 10 8 9 9 6 9 9 8 7 8 9 7 9 - 5 8 - 7 - 8 - - 7 9 8 9 219 ISTRATE M RODICA 9 8 10 8 8 9 9 7 7 9 9 7 9 8 9 9 8 10 10 8 9 10 9 9 10 10 10 10 10 220 IVAN (ZANEA) T. MARIANA - ROXANA 6 7 8 5 6 7 7 7 8 10 10 6 5 5 5 8 5 8 6 5 7 9 10 6 6 8 10 8 6 221 IVĂNUŞ V. G. ALINA - OLGUłA 6 9 5 8 9 6 8 9 9 9 9 6 6 8 7 6 7 6 7 6 7 8 9 5 5 8 9 8 6 222 JALBĂ (STAN) V. GEORGETA 7 9 7 8 8 6 8 10 10 10 9 6 10 8 6 9 5 8 5 7 8 8 6 6 5 9 9 9 9 223 JIMAN A. LIVIA - FLORINA 5 5 8 6 5 5 6 7 5 10 8 5 5 7 9 9 8 10 7 8 8 9 8 6 7 9 10 7 8 224 JIPLEA (DUłĂ) M. ANIłA DOINA 5 - 5 - 8 7 9 5 5 9 7 5 - 5 - 7 - 5 7 - 9 6 - 6 - 8 7 6 5 225 KIS L. ADRIAN - SERGIU - !!!! 6 5 5 5 8 6 5 - 5 7 5 5 7 7 7 7 7 6 5 8 7 5 10 7 5 9 10 5 - 226 LEORDEANU F. FLORIN - LIVIU 5 8 - 5 5 8 7 5 5 7 7 8 6 5 7 6 9 9 7 5 5 9 8 6 7 8 6 7 7 227 LICĂ R. RĂZVAN IONUł 8 10 - 7 7 10 6 5 6 10 7 8 6 7 5 7 7 10 6 8 - - 9 7 - 9 - 5 8 228 LIPIEANU D. CLAUDIA 6 7 5 - - - 5 - 5 8 - 9 6 - - 5 5 - 6 5 6 6 5 - - 5 5 10 5 5 229 LUCA N. EMILIA - BEATRICE 5 6 5 6 5 7 5 5 6 8 6 10 6 7 7 8 8 7 7 - 5 5 6 5 6 9 8 6 7 230 LUNGU D. PAUL - ANDREI 5 9 8 9 6 5 8 7 8 8 5 6 6 5 5 5 9 5 6 6 9 6 6 8 7 9 10 6 7

Buletin informativ - Curtea de Conturi a Republicii Moldova
COP CONTABILITATE - PIM Copy
Rolul lui Scott M. Cutlip (1915-2000), in
2010, iunie (PDF) - Biblioteca judeţeană "Petre Dulfu"
2011 - Primăria Municipiului Slobozia
2009, decembrie (PDF) - Biblioteca judeţeană "Petre Dulfu"
iunie 2008 - Dacia.org
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ... - ISU Botosani
EU Jandarm - Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi "Grigore ...
Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti
Contabilitate şi informatică de gestiune - "Ştefan Cel Mare" Suceava
Programarea sesiunii de licență Iulie 2011 - Universitatea Spiru Haret
note teste seria C CIG anul III 2012 2013.pdf - Facultatea de ...
descarcă CV - Transgaz
Freelance Graphics - modificari legea contab.PRZ - Finante Publice ...
Raport de gestiune 2009_Final.pdf - Carbochim SA
D.S.B. nr. 584 - Universitatea Constantin Brancoveanu
Plan de învãţãmânt Contabilitate şi IG
TABEL STUDENŢI ANUL III PROPUŞI SPRE ... - Dppd.usv.ro
Probă scrisă la Limba şi literatura turcă Profil Teologie / Pedagogie ...
361.1 Contabilitate - Universitatea Tehnică a Moldovei
O posibila epistemologie a contabilitatii
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
plan nou CIG-ZI.pdf - Facultatea de Stiinte Economice ...