plan_strategic_raionul_cimislia2013

dimcikkk

plan_strategic_raionul_cimislia2013

6.1.2. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană:

Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014

6.1. 3. Strategia Naţională de Descentralizare

6.2. Programe și strategii sectoriale

6.2.1. Educație: Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului Educației pentru perioada

2012-2014

6.2.2. Agricultură : Priorităţile strategice pentru activităţile Ministerului Agriculturii şi

Industriei Alimentare al Republicii Moldova în anii 2011 – 2015

6.2.3. Economie: Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului Economiei pentru

perioada 2012-2014

6.2.4. Mediu: Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului Mediului pentru perioada

2012-2014

6.2.5. Cultură: Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului Culturii pentru perioada

2012-2014

6.2.6. Finanțe: Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului Finanțelor pentru perioada

2012-2014

6.2.7. Protecție socială: Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului Muncii, Protecției

Sociale și Familiei pentru perioada 2012-2014

6.2.8. Tineret și Sport: Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerul Tineretului şi

Sportului pentru perioada 2012-2014

6.2.9. Transporturi: Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului Transporturilor și

Infrastructurii Drumurilor pentru perioada 2012-2014

6.2.10. Tehnlogie Informațională: Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului

Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor pentru perioada 2012-2014

6.2.11. Sănătate: Strategia de Dezvoltare a Sistemului de Sanatate 2008-2017

VII. CONTEXTUL REGIONAL – REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD

7.1. Scurtă descriere - Regiunea de Dezvoltare Sud

7.2. Strategia de Dezvoltare Regională Sud

VIII. Misiunea, viziunea , valorile şi principiile dezvoltării durabile

8.1. Misiunea raionului Cimișlia

8.2. Viziunea raionului Cimișlia

8.3. Valorile raionului Cimișlia

IX. Planul strategic

9.1. Formularea obiectivelor orizontale şi strategice

9.2. Planul de acţiuni de implementare a obiectivelor strategice CR Cimișlia

9.3. Detalizarea proiectelor

X. Monitorizare și evaluare

10.1. Sistemul de monitorizare al acțiunilor

10.2. Planul de Monitorizare şi Evaluare a PSDSE pe anul 2013

10.3. Pericole şi Oportunităţi

3

Similar magazines