RAPORT ANUAL 2006 - Volksbank AG

gcK6NVYqUc

RAPORT ANUAL 2006 - Volksbank AG

cupRins

RapoRt anual 5

Mesajul Comitetului de Direcţie 6

Rezumatul Datelor Financiare 7

Reţeaua internaţională 8

Conducerea Băncii 9

Climatul Macroeconomic 10

Sferele de Activitate 13

Situaţia Patrimoniului 20

Contul de Profit și Pierdere 23

Note la situaţiile financiare 30

Raportul Auditorului Independent 52

Raportul Consiliului de Administraţie 53

Reţeaua noastră 106

annual RepoRt 53

Managing Board 56

Key Figures 57

International Network 58

Governing Bodies 59

Economic Environment in 2006 60

Lines of Business 63

Balance Sheet 70

Profit and Loss Account 73

Notes to the Financial Statements 80

Auditor´s Report 102

Report of the Supervisory Board 103

seRVice 105

Our Network 106

More magazines by this user
Similar magazines