PUZ STATUIA ISUS.pdf - Hargita Megye Tanácsa

hargitamegye.ro

PUZ STATUIA ISUS.pdf - Hargita Megye Tanácsa

PLAN URBANISTIC ZONAL

- PENTRU AMPLASARE STATUIA

ISUS CRISTOS „ .


FOAIE DE CAPAT

- Proiect nr. 17/2010

- Denumirea lucrarii: - PLAN URBANISTIC ZONAL - PENTRU

AMPLASARE STATUIE „ISUS CRISTOS”

- Adresa: loc. Bisericani extravilan, comuna Lupeni, judetul Harghita

- Faza: PUZ

- Initiator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

- Beneficiar: COMPOSESORAT BISERICANI din loc. Bisericani

- Elaborator: SC D. SZ. ATELIER SRL din Odorheiu Secuiesc

- Data elaborarii: 2011


BORDEROU

LISTA SEMNATURI

– sef proiect: - arh. Dobrai Laszlo .........................

- arhitectura: - arh. Borsos Aladar A. .........................

- arhitectura: - arh. Dobrai Laszlo .........................

- retele edilitare: - ing. Balint Attila .........................

- drumuri - ing. Szilagyi Gabriella .........................


VOLUMUL I.

MEMORIU GENERAL

1. GENERALITATI

1.1 Date de recunoastere

- Proiect nr. 17/2011

-Denumirea lucrarii: - PLAN URBANISTIC ZONAL

AMPLASARE STATUIE „ ISUS CRISTOS „

- Adresa: loc. Bisericani extravilan, comuna Lupeni, judetul Harghita

- Faza: PUZ

- Initiator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

- Beneficiar: COMPOSESORAT BISERICANI din loc. Bisericani

- Elaborator: SC D. SZ. ATELIER SRL din Odorheiu Secuiesc

- Data elaborarii: 2011

1.2. Obiectul lucrarii

- PENTRU

- Formularea unei propuneri de amplasare a statuii lui Isus Cristor ( opera

sculptorului Zavacski Walter Levente din Odorheiu Secuiesc ) pe muntele Gordon

din extravilanul localitatii Bisericani, comuna Lupeni, judetul Harghita. Terenul care

urmeaza sa fie parcelat apartine Composesoratului din Bisericani.

Prin realizarea acestui PUZ se urmareste rezolvarea urmatoarelor probleme:

- modificarea destinatiei unei parti ( a amplasamentului statuii ) a

terenurilor studiate si introducerea lor in intravilan;

- formularea unor conditii privind amplasarea obiectivului studiat, a

accesului la obiectiv, a echiparii edilitare si a altor reguli legate de

prevederi urbanistice.


Descriere obiectiv propus:

Montele Gordon este un simbol a localitatilor din zona. De pe creasta

mnutelui se prezinta o panorama deosebita asupra vaii Nicoului. Totodata, muntele

este vizibil de la foarte mare distanta si din multe directii.

Obiectivul propus este o statuie conceputa de sculptorul Zavacski Walter

Levente din Odorheiu Secuiesc, va fi o lucrare monumentala care va reprezenta pe

Isus Cristos si care va avea si rol de foisor de observare ( prin scara interioara

propusa pentru accesul la partea superioara a statui ).

Statuia va fi realizată după cum urmează:

-structura din profile metalice galvanizate,

-capul, măinile respectiv mantaua din tablă de inox, fixata pe structura

metalica.

Statuia va fi amplasată pe un piedestal, de forma unui trunchi de piramidă, cu

dimensiunile în plan la bază de 11,0x11,0m şi de 1,5m înălţime. Stratul de finisaj a

piedestalului va fi din piatră naturală cioplită.

Dimensiunile în plan a statui va fi de 5,00x5,00 la bază şi înălţimea maximă

va fi de 22,5m de la piedestal.

Accesul la baza statuii va fi asigurată de 4 scări, în direcţiile cardinale, din

beton armat placat cu piatră naturală cioplită.

Circulaţia pe verticală în interiorul statuii va fi asigurată cu scări metalice.

Acest amplasament cu statuia lui Isus Cristos va face parte din statiile vizitare

si de oprire din cadrul „drumului de perelinaj Maria” ( Maria Ut ).

Drumul de perelinaj Maria este ansamblul de obiective Religioase sau de

cultura din Europa Centrala si de Est care sunt propuse spre vizitare si comtemplare

pentru pelerinii crestini. Drumul Maria urmareste trei scopuri:

- spriritualitate, respectiv evadare din cotidian prin participare la

perelinaj si vizitare obiective din cadrul drumului;

- pastrarea valorilor crestinesti si transmiterea lor catre urmasi;

- crearea unor conditii ( prin perelinaj ) pentru cunoasterea traditiei

crestinesti a zonei Europei Centrale si de Est.

1.3 Surse de documentare

Ca sursa de documentare, s-a studiat Planul Urbanistic General a comunei

Lupeni, respectiv sat Bisericani, studiul topografic si studiul geotehnic elaborate

pentru aceasta zona, echiparea edilitara a zonei.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Zona studiata este o parte a unei parcele cu utilizare agricola ( in prezent

faneata si pasune ), aflata in extravilanul localitatii Bisericani.


Aceasta zona are restrictie de constructie pana la realizarea si aprobarea

prezentului PUZ pentru zona respectiva ( introducerea terenului in intravilan si

formularea conditiilor de ocupare si utilizare a terenului studiat ).

2.2. Elemente ale cadrului natural si potential de dezvoltare al zonei

Zona studiata ( amplasamentul statuii ) este creasta de munte ( muntele Gordon

cu situarea amplasamentului la inaltimea de 953 m ) cu pante mai usoare a terenului

spre Nord-vest si mai accentuate spre Sud si Sud-vest ( spre Bisericani ). Zona este

partial acoperita de palcuri de arbori si partial pasune. In zona nu sunt prezente

elemente naturale sau obiective care sa nu permita utilizarea zonei in scopul dorit de

beneficiari. Un element important este situarea panoramica a terenului, conditie

dorita de bineficiar in scopul amplasarii statuii.

Zona nu prezinta riscuri naturale ( alunecari de teren, inundatii etc. ).

2.3. Incadrarea in localitate

Suprafata parcelei pe care urmeaza se fie amplasata statuia are 82.512 mp, din

care suprafata de teren analizata este de 9558 mp, respectiv zona aferenta

obiectivului studiat si care urmeaza sa fie introdusa in intravilan este de 5.000 mp.

Suprafata de teren studiata, obiectivul prezentului PUZ este situata in partea

Nordica a localitatii Bisericani la cca 2 km de la limita intravilanului, are forma

neregulata si este partial acoperita de palcuri de copaci si arbusti.

Terenurile au ca vecinatati:

- Nord, terenuri extravilane ale proprietarilor particulari din Bulgareni;

- Vest, continuarea pasunii existente pe parcela studiata;

- la Sud faneata in extravilan;

- la Est continuarea palcuri de copaci si arbusti si faneata in extravilan.

Accesul la parcela studiata este realizata prin drumul macadam existent care

porneste din DJ 134/A dintre localitatile Bisericani si Bulgareni si care urca pana sub

creasta de munte, dupa care se continua cu un drum de camp neintretinut ce

inconjoara varful de deal.

Zona nu beneficieaza de nici o utilitate.

2.4. Regimul juridic al terenurilor

Suprafata de teren studiata de 82.512 mp, 100% este in proprietate

Composesoratului Bisericani, avand destinatii agricole.

2.5. Circulatia

In prezent accesul la parcela se realizeaza prin drumul de pamant care este o

continuare a drumului macadam existent si care face legatura cu localitatea

Bisericani.


2.6. Zonificarea functionala si bilant teritorial

Zona studiata face parte din extravilanul localitatii conform PUG aprobat si are

utilizare agricola in prezent.

Aceasta zona are restrictie temporara de constructie, pana la realizarea si

aprobarea PUZ-ului pentru zona studiata, pentru introducerea terenurilor studiate in

intravilan si determinarea conditiile de ocupare si utilizare a terenurilor, respectiv

amplasarea obiectivelor.

Zona este libera de constructii si nu are elemente care sa impiedice amplasarea

obiectivelor tratate de PUZ.

2.7. Echiparea edilitara

In prezent, zona este libera de retele edilitare, ele fiind prezente in doar in

localitatea Bisericani.

2.8 Probleme de mediu

a) Relaţia cadru natural – cadru construit

Terenurile studiate au avut pana in prezent utilizare agricola, folosinta care se

pastra si in continuare, exceptie amplasamentul statuii si amenajarile legate de

circulatii si platforme de parcare care o deservesc. Schimbarile preconizate sunt

necesare pentru amplasarea statuii si utilizarea zonei in scopul propus de beneficiar.

Iar aceasta investitie trebuie sa tina cont de caracterul zonei studiate, in sensul

reducerii la minim a schimbarii caracterului zonei ( pastrarea caracterului natural, cu

interventii minime posibile ).

b) Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice

Zona nu prezinta riscuri, deci nu se pune problema luarii de masuri in acest

sens.

c) Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din

categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri în zonă.

Investitiile propuse nu prezinta riscuri pentru zona.

d) Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie

Nu sunt elemente de patrimoniu in zona.

e) Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic, după caz

In zona si in vecinatati nu sunt obiective existente sau viitoare de interes turistic

sau balnear care sa influenteze obiectivul prezentului PUZ.

2.9 Optiuni ale populatiei

Referitor la utilizarea zonei studiate in scopurile mentionate in prezentu studiu,

trebuie mentionat ca atat punctul de vedere al administratie locale ( prin avizul de

oportunitate exprimat ), al conduceri Bisericii Catolice, cat si ale populatiei sunt

favorabile. Acestea creaza premize favorabile pentru dezvoltarea zonei, fara a afecta

negativ mediul inconjurator.


Totodata, si opinia noastra este favorabila in legatura cu problemele tratate si

modul de rezolvare a lor.

3. PROPUNERI DE DEZVOLATE URBANISTICA

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

Abordarea studiului acestei zone a fost precedata de studierea si actualizarea

elementelor operate in zona.

Astfel, intentia de amplasare a obiectivului propus in zona implica cu

amenajarile conexe ca cel al drumului de acces la acest obiectiv ( fara retele edilitare

) ce urmeaza sa fie corelate cu situatia reala.

3.2 Corelarea cu alte documentatii de urbanism

Cele prevazute de prezentul studiu se incadreaza in prevederile Planului

Urbanistic general aprobat de Consiliul local Lupeni, in sensul inglobarii acestui

amplasament din extravilan in intravilan prin parcurgerea procedurii legale.

a) Organizarea reţelei stradale: zona implica reabilitarea caii de circulatie existente

in sensul realizarii unui drum de acces carosabil la obiectivul propus.

b) Organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii

urbane:

obiectivul propus anvand caracter de opera de arta monumentala cu

semnificatii religioase, se prezinta conform conceptiei artistului plastic ( prezenta

in capitolul de la inceput ), adica structura metalica ( partial vizibila ) acoperita cu

tabla inox, care va fi asezata pe un piedestal din beton acoperita cu piatra cioplita.

Dimensiunea statuii: 5,00x5,00m baza si 22,50 m inaltimea.

c) Modul de utilizare a terenurilor: terenul de 5.000 mp va fi ocupat doar cu

piedestalul statuii si spatiul inconjurator aferent, respectiv de caile de circulatii (

alei si carosabile ) cu spatii de parcare amenajate la Est de statuie ( in asa mod ca

ele sa se incadreze in mediul natural existent ), cu constructii ( piedestalul cu

treptele ce inconjoara piedestalul ) ce va ocupa max. 3 % din suprafata de teren

propusa a se introduce in intravilan, platforme si circulatii ce ocupa max. 25 %

din suprafata de teren studiata si cu spatii verzi care ocupa restul suprafetei

propuse a se introduce in intravilan.

d) Dezvoltarea infrastructurii edilitare:

obiectivul se va echipa in viitor cu dotari

edilitarea necesare functionarii si care consta in urmatoarele:

- Instalatia de iluminat de balizaj;

- Instalatia de paratrasnet;

- Amplasare trei wc-uri ecologice.

Primul consta in corpuri de iluminat cu leduri fixate pe statuie si care vor fi

alimentate de panouri solare. Al doilea nu necesita sursa de alimentare. Ultimul

consta in trei cabine ecologice autorizate ( din material plastic ) dotate

corespunzator ( apa si recipient de colectare ).

e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor: terenurile sunt in proprietatea

Composesoratului Bisericani in totalitate


f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora:

nu e cazul, intr-ucat in zona nu sunt monumente nici situri arheologice.

3.3 Valorificarea cadrului natural

Obiectivul propus are menirea de a face parte din cadrul natural si de a

contribui la observarea si cunoaserea zonei vecine ( atat apropiate cat si departate ).

3.4 Zonificarea terenului-reglementari, bilant teritorial, indicatori

urbanistici

1. Functiunea dominanta a zonei: zona parc cultural identica cu subzona de

5000 mp ( propusa pentru introducere in intravilan ) cu amenajari de peisaj si

meditatie.

Funcţiunea dominanta a subzonei studiate: parc cultural cu amenajari de peisaj si

meditatie.

Funcţiuni complemetare:

- alaturi de functiunea dominanta, se admit urmatoarele functiuni

complementare:

- accese carosabile si pietonale:

- retele tehnico edilitare aferente obievtivului propus;

Restrictii:

- in subzona studiata se interzic urmatoarele activitati:

- activitati industriale de orice fel;

- activitati de depozitare;

- constructii de orice fel in afara celei mentionate ( pentru care s-a

intocmit prezentul PUZ );

- alte amenajari care prin aspectul lor sunt incompatibile cu cea dorita in

descrierea cladirilor in pasajele urmatoare.

Regim de înălţime propus: conform proiect statuie

POT existent =0%

CUT existent = 0

Procentul de Ocupare al Terenului studiat propus este de max. 3 %,

Coeficientul de Utilizare al Terenului propus este 0,03.

Amplasarea în interiorul parcelei:

- constructia ( centrul acestuia ) se va amplasa la o distanţă de 10,00 m

distanta faţă de limita Nordica a parcelei si la 15,00 m de la limita Vestica a

parcelei.

Zona este libera de constructii.

Distanţe faţă de construcţiile existente

Amplasarea constructiei s-a facut in functia de caracteristica geografica a

amplasamentului ( creasta de deal ) cu perceptibilitate din zonele inconjuratoare: din

directiile Lupeni, Corund si Odorheiu Secuiesc.


Accese pietonale

Accesul pietonal la obiectiv se va face pe aleea pietruita ce leaga platforma de

circulatie auto cu parcare de zona amplasamentului.

Accese auto

Accesul auto se va face pe drumul existent reabilitat prin realizare cale de

rulare din macadam si sant de protectie ( spre deal ).

Drumul propus pentru reabilitare va avea un profil de 7,00 m latime cu un

carosabil de 6,00 m latime ( doua benzi de circulatie pentru circulatie in ambele

sensuri ) si sant pe latura spre deal.

2. Bilantul teritorial al zonei studiate:

Suprafata de teren studiata: 5.000 mp

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Nr. Teritoriul aferent Existent Propus

crt. mp % mp %

1. Suprafata construita 00 0,00 121 2,42

2. Spatii verzi aferenta obiectivului 00 0,00 3.530 72,60

3. Supraf. cailor de circulatie 00 0,00 1.249 24,98

TOTAL I. 5.000 100,00 5.000 100,00

P.O.T. - existent ................................................................. 0,00 %

- propus ................................................................. 3,00 %

C.U.T. - existent ................................................................ 0,00

- propus ................................................................ 0,03

3. Principalii indicatori urbanistici ai PUZ, propuşi pe funcţiuni şi categorii de

intervenţie sunt :

coeficienţi în valabilitate coeficienţi propuşi

POT - 3 %

CUT - 0,03

3.5 Dezvoltarea echiparii edilitare

Avand in vedere caracterul obiectivului propus, in zona nu se prevod

dezvoltari edilitare, cele care se prevad in documentatii sunt astvel concepute sa

functioneze fara retele edilitare ( functionare independenta ).

3.5.1.Alimentarea cu apă : nu e cazul.

3.5.2.Canalizare : nu e cazul.

3.5.3.Alimentare cu energie electrică : prin panouri solare


3.5.4.Telecomunicaţii : nu e cazul.

3.5.5.Alimentare cu căldură : nu e cazul.

3.5.6.Alimentarea cu gaze naturale : nu e cazul.

3.5.7.Gospodărie comunală : in zona se vor amplasa cosuri de colectare deseuri

care vor fi adminitrate si intretinute de beneficiar.

3.6 Protectia mediului

Prin asigurarea unui coeficient bun al spatiilor verzi pastrate ( peste 70 % ) se

asigura un echilibru bun intre spatiile ocupate de constructii, platforme de ciculatie si

cele amenajate ca spatii plantate.

Protectia mediului mai implica echiparea zonei veceuri ecologice ( trei bucati

), respectiv asezarea unor cosuri de colectare deseuri.

Zona studiata nu prezinta elemente naturale sau construite care necesita

protectie.

Spatiile verzi propuse se constituie prin pastrarea si intretinerea vegetatiei

existente.

3.7. Obiective de utilitate publică

Nu este cazul.

4. CONCLUZII SI MASURI

a) Obiectivul propus nu contravine prevederilor PUG aprobat ( zona extravilan ), care

pentru zona respectica nu prevede obiective obiective de investitie.

b) Categorii principale de intervenţie propuse pentru zona studiata:

- amplasarea urmatoarelor obiectivelor : statuie reprezentand pe Isus

Cristos;

- realizarea unor accese carosabile si pietonale la obiectivul propus;

c) Priorităţi de intervenţie: obiectivele propuse se vor realiza in ordinea dorita de

beneficiari, neexistand prioritati exprese.

d) Noi consideram ca buna solutia prezentata de prezentul PUZ, pentru care s-au

exprimat favorabil si organele competente prin avizele favorabile eliberate .

Odorheiu Secuiesc, august 2011.

Intocmit: arh. Borsos Aladar Anton


VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PUZ

1. Rolul RLU

I DISPOZIŢII GENERALE

In perimetrul zonei studiate urmeaza sa fie amplasata statuia lui Isus Cristos,

respectiv dotari aferente acestui obiectiv propus

2. Baza legală a elaborării:

Prezentul studiu s-a elaborat la solicitarea Comunei Lupeni, respectiv a

Consiliului Judetean Harghita, exprimate prin cerificatul de urbanism solicitat, care

intentioneaza sa realizeze obiectivele propuse de PUZ in zona respectiva. Pentru

intocmirea prezentului PUZ s-au luat in considerare prevederile PUG pentru comuna

Lupeni, respectiv pentru localitatea Bisericani prin reglementari generale si specifice

pentru zona studiata. Totodata s-au elaborat studii de specialitate ca studiu topografic

si studiu geotehnic, realizate de firma de specialitate.

3. Domeniul de aplicare:

Zona studiata ( in prezent teren agricol in extravilan: faneata si pasune cu arbori

) se considera ca zona de agrement si de meditatie cu o singura subzona propusa a fi

introdusa in intravilanul localitatii Bisericani, pentru care reglementarile exprimate

sunt valabile doar pentru aceasta zona, respectiv subzona.


II Prescripţii la nivelul zonelor funcţionale

Functiunea dominant a zonei: zona parc cultural si de meditatie.

Funcţiunea dominanta a subzonei: identica cu functiunea dominanta.

- zona parc de agrement si de meditatie cu o singura constructie admisa:

statuia lui Isus Cristos si amenajari de deservire a obiectivului propus: drum de

acces, parcari, alei si dotari sanitare.

Funcţiuni complemetare:

- alaturi de functiunea dominanta, se admit urmatoarele functiuni

complementare:

- spatii verzi amenajate;

- accese carosabile si pietonale:

- retele tehnico edilitare aferenta obiectivului propus;

Restrictii:

- in subzona rezidenţială studiata se interzic urmatoarele activitati:

- activitati industrial de orice fel;

- activitati de depozitare;

- constructii pentru cresterea animalelor;

- constructii de orice fel in afara celei mentionate ( pentru care s-a

intocmit prezentul PUZ );

- alte amenajari care prin aspectul lor sunt incompatibile cu cea dorita in

descrierea cladirilor in pasajele urmatoare.

III Prescripţii specifice la nivelul subzonelor şi UTR-urilor

Terenurile rezultate in urma parcelarii vor fi:

- 1 parcela cu suprafata de 2.073 mp, identica cu ceea propusa pentru scoaterea

din circuitul agricol, respectiv o suprafata de 2.927 mp teren din jurul primei propuse

impreuna pentru introducere in intravilan;

- o alee carosabila pentru acces la obiectivul propus;

Regim de înălţime propus: parter si etaj ( mansarda ) cu eventual demisol;

POT existent =0%

CUT existent = 0

Suprafata construita propusa la sol: max. 121 mp

Suprafata desfăşurată propusa: max. 121 mp

Procentul de Ocupare al Terenului propus este 3 %

Coeficientul de Utilizare al Terenului propus este 0,03

Amplasarea faţă de aliniament

- Avand in vedere specificul obiectivului, nu se impune aliniament.

Amplasarea în interiorul parcelei:


- amplasarea obiectivului în interiorul parcelei se va face conform

prevederilor continute in plansa de Reglementari urbanistice:

- centrului obiectivului la 10,00 de la limita Nordica a parcelei

- centrului obiectivului la 15,00 de la limita Vestica a parcelei.

Numărul necesar de locuri de parcare este asigurat in incinta studiata: 10 locuri.

Distanţe faţă de construcţiile existente

Amplasarea noilor constructii pe parcele s-a propus avand in considerare

geografice si topografice, mai precis de vizibilitatea obiectivului propus din cat mai

multe directii.

Accese pietonale

Accesul pietonal se face pe drumul macadam propus ca acces la obiectiv.

Accese auto

Drumul propus pentru reabilitare va avea un profil de 7,00 m latime cu un

carosabil de 6,00 m latime ( doua benzi de circulatie si circulatie in ambele sensuri )

, fara trotuare si sant pe partea spre deal. Aleea carosabila proiectată cu un prospect

stradal de 6,00 m latime, va fi atat pentru circulatie carosabila cat si cea pietonala, iar

pentru manevra de intoarcele sau prevazut evaziuni ale aleii la capat.

Odorheiu Secuiesc, august 2011.

Intocmit: arh. Borsos Aladar Anton

More magazines by this user
Similar magazines