dezvoltarea ta profesională! - Mract.ase.ro - Academia de Studii ...

mract.ase.ro

dezvoltarea ta profesională! - Mract.ase.ro - Academia de Studii ...

Următorul pas pentru

rong>dezvolrong>tarong>rearong> rong>tarong>

rong>profesionalărong>!


MASTER ÎN MANAGEMENTUL RISCULUI

ŞI ACTUARIAT - MRACT

O calificare recunoscută la nivel european

IAP şi ASE: parteneriat educaţional

Despre masterul Managementul Riscului şi Actuariat

Structura programului de Masterat

Specializarea MANAGEMENTUL RISCULUI

Specializarea TEHNICI ACTUARIALE

FAQs – Întrebări Frecvente

Admitere 2011

Pasul următor

©2005-2011

Institutul de Asigurări şi Pensii

şos. N. Titulescu, nr.1, bl. A7, Sc. C., sector 1, Bucureşti

Tel/fax: +4021.317.95.70/+4021.318.55.95

www.iasig.ro

Mai 2011


Pagina 1

O CALIFICARE RECUNOSCUTĂ LA NIVEL EUROPEANĂ

Dezvolrong>tarong>t de Institutul de Asigurări şi Pensii şi

Academia de Studii Economice Bucureşti,

programul de master de MANAGEMENTUL

RISCULUI ŞI ACTUARIAT urmăreşte relaţia strânsă

dintre managementul riscului şi pieţele financiare.

Programul combină abordarea practică cu

sesiunile teoretice, oferind un bagaj de cunoştinţe

imporrong>tarong>nt, complex, necesar pentru a reuşi cu

succes într-un mediu de afaceri competitiv.

Managementul riscului reprezintă acum un

element cheie pentru toate sectoarele de activirong>tarong>te

ce reuneşte activirong>tarong>tea specialiştilor în actuariat şi

gestionare de riscuri. Riscul poate lua diverse

forme: fluctuaţii ale monedelor naţionale, rate de

dobândă, preţuri de consum; daune fizice cauzate

de cutremur, tornade sau alte pericole naturale;

ameninţări teroriste; fraude şi criminalirong>tarong>te. Toate

acestea se adauga la setul clasic de riscuri

operaţionale şi financiare cu care se confruntă

zilnic companiile. Controlul riscului prin

identificare şi cuantificare nu poate fi posibil fără

ajutorul unor specialişti bazaţi cum sunt actuarii şi

managerii de risc.

Acesrong>tarong> este scopul programului de master pe care

îl propunem – să vă ofere posibilirong>tarong>tea de

cuantificare, control şi finanţare a riscului prin

combinarea poliţelor de asigurare cu strategii de

hedging şi tehnici moderne cum ar fi TRA

(Transfer Alternativ de Risc).

Programul se adresează atât celor care doresc să

intre pe poziţii de execuţie (prin creşterea calităţii

suportului acordat echipei de top management)

MRACT

dar şi celor care se găsesc deja în poziţii de

conducere (prin rong>dezvolrong>tarong>rearong> abilităţilor tehnice şi

comerciale).

MRACT în cifre

Fondat în 2005

Parteneriat ASE-IAP

2 specializări:

Managementul Riscului şi

Tehnici Actuariale

6 serii organizate

137 absolvenţi

Grad de promovabilirong>tarong>te 82.91%

Specializarea Managementul Riscului pregăteşte

juniorii sau persoanele aflate la mijlocul carierei

pentru rolul de Manager de Risc. Specializarea

este potrivită pentru cei care aspiră să-şi

dezvolte cariera ca manager de risc în domenii

precum asigurări, bănci, piaţa de capirong>tarong>l, pensii

şi aşa mai departe. Specializarea poate fi utilă şi

persoanelor care sunt responsabile de

managementul calităţii, protecţia la locul de

muncă, control intern în cadrul companiilor lor.

Specializarea Tehnici Actuariale este benefică

celor care doresc să intre în domeniul actuarial

sau celor care intenţionează să-şi dezvolte

abilităţile matematice. Opţiunile de domenii în

care pot activa sunt variate: industria

asigurărilor, bănci, fonduri de pensii,

consulrong>tarong>nţă financiară, instituţii publice etc.


MRACT Pagina 2

IAP ŞI ASE: UN PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

Programul de master de Managementul Riscului şi

Actuariat reprezintă o formă de parteneriat

impresionantă între mediul academic şi mediul de

afaceri, între o formă de pregătire clasică şi o

formă de pregătire rong>profesionalărong>, modernă. ASE

Bucureşti reprezintă cea mai imporrong>tarong>ntă

DE CE ESTE POTRIVIT MRACT PENTRU TINE?

Expertiză – vei lucra cu academicieni recunoscuţi

la nivelul pieţei româneşti şi cu practicieni din

piaţa serviciilor financiare care prezentă

participanţilor cele mai recente evoluţii în

domeniile lor.

Recunoaştere – absolvirea acestui program

respectă cerinţele educaţionale ale asociaţiilor

profesionale din piaţa românească şi ale

autorităţilor din domeniul asigurărilor şi pensiilor

private – CSA, CSSPP.

Flexibil – programul de cursuri se desfasoara dupa

amiaza, intre orele 18.00 si 21.00 si in weekend.

Cursurile sunt ţinute seara (cu unele disponibile şi

în timpul zilei), în aşa fel încât să permită

studenţilor să-şi continue studiile, fără a-şi

compromite cariera sau să renunţe la alte obligaţii.

universirong>tarong>te de profil economic din România iar

IAP este singurul furnizor de programe de

formare rong>profesionalărong> pe piaţa asigurărilor şi

reasigurărilor care reprezintă interesele

asociaţiilor profesionale din domeniu.

“Accentul pe specializare oferă

cunoştinţele profunde necesare şi

asigură un avanrong>tarong>j competitiv faţă de

ceilalţi în piaţa locurilor de muncă”

Accesibil – programul este accesibil

absolvenţilor de studii matematice, financiare,

economice care lucrează în domeniu sau

doresc să acceseze domeniul.

Particularizat – se poate oprong>tarong> pentru

specializarea dorită în funcţie de interesele

proprii - Tehnici Actuariale sau Managementul

Riscului.


Pagina 3

CUI ESTE DESTINAT ACEST PROGRAM?

Masterul de Managementul Riscului şi Actuariat este

destinat absolvenţilor în discipline cu componente

puternice matematice şi srong>tarong>tistice, cum ar fi studiile

actuariale, inginerie economică, matematică dar şi

absolvenţilor de ştiinţe economice (finanţe, afaceri,

economie, comerţ, management).

CINE FACE PARTE DIN CORPUL PROFESORAL?

MRACT

Pagina 3

“Daca crezi că educaţia este scumpă aşteaptă să vezi cât te va cosrong>tarong> ignoranţa rong>tarong>”

John M. Capozzi

Pe lângă cadrele didactice universirong>tarong>re consacrate

pe piaţa românescă, în corpul profesoral au fost

atrasi traineri de la Bursa Romana de Marfuri,

Institutul Bancar Roman, specialisti din banci

(BCR, Unicredit, Bancpost), actuari, membrii ai

Asociatiei Romane de Actuariat pentru a sustine

tutoriatele practice, necesare pentru cresterea

gradului de aplicabilirong>tarong>te a cursurilor.

Mai mult, Asociatia Romana de Actuariat a fost

implicarong>tarong> in procesul de supraveghere al

examinarilor pe modulele la care au participat

pentru a creste gradul de transparenrong>tarong> si

exigenrong>tarong> in derularea examenelor, aspect cerut la

nivel international in procesul de recunoastere a

programului.

Programul beneficiază şi de prezenţa şi expertiza

unor practicieni din domeniile aferente celor

două specializări de peste horong>tarong>re, din ţări cu o

bogată experienţă în acest sens – Austria,

Elveţia,Marea Brirong>tarong>nie, Portugalia.


MRACT

ABSOLVENŢII PROGRAMULUI MRACT

De la manageri de risc pentru companii mari multinaţionale, la actuari şefi, la consiliere juridică, absolvenţii

nostri deţin poziţii cheie în organizaţii, cum ar fi:

ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A.

CHARTIS ROMANIA S.A.

ALICO ASIGURARI ROMANIA S.A.

ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA

ARDAF S.A.

ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A.

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM

VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

ASITO KAPITAL S.A.

SOCIETATEA COMERCIALA DE

ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.

ATE INSURANCE ROMANIA S.A.

AVIVA ASIGURARI DE VIATA S.A.

BANCPOST

BANK OF CYPRUS

BANCA COMERCIALA ROMANA

BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE

GROUP S.A.

BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA

INSURANCE GROUP S.A.

BRD ASIGURARI DE VIATA SA

BRD FOND DE PENSII

BT ASIGURARI SA

CARDIF ASIGURARI S.A.

CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE SI

REASIGURARE S.A.

CITIBANK

CREDIT EUROPE ASIGURARI -

REASIGURARI S.A.

CSA

CSSPP

DELTA ADDENDUM

EFG EUROLIFE ASIGURARI DE VIATA S.A

ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A.

ERNST & YOUNG

EUREKO ASIGURARI S.A.

EXIMBANK

FATA ASIGURARI S.A.

GARANTA ASIGURARI S.A.

GENERALI ASIGURARI S.A.

GENERALI FOND DE PENSII

GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A.

GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A.

GROUPAMA ASIGURARI S.A.

ING ASIGURARI DE VIATA S.A.

IRASIG

KD INVESTMENTS

KD LIFE

KPMG

MUNTENIA GLOBAL INVEST

ORACLE

ONIX ASIGURARI S.A.

PWC

Pagina 4

SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE LIG

INSURANCE S.A.

PLATINUM ASIGURARI REASIGURARI S.A.

RAIFFEISEN BANK

ROMTELECOM

SRBA BROKER

TRANSELECTRICA

UNICREDIT LEASING

UNIQA ASIGURARI S.A.

VB LEASING IFN

WESTACO


Pagina 5

STRUCTURA PROGRAMULUI DE MASTER

Programul MRACT este un program cu prezenţa în campus. Cursurile se desfăşoară seara şi/sau în

weekend. Finalizarea acestui program durează 20 de luni în cadrul a doi ani academici, în care sunt

programate patru semestre – anul I oferă o pregătire de bază, anul II oferă module specifice specializării

alese.

Derong>tarong>liile modulelor sunt disponibile pe www.mract.rong>aserong>.ro.

ANUL 1

Semestrul I: octombrie 2011 - ianuarie 2012

Module de bază

TEORIA PROBABILITATILOR

TEORIA ESTIMATIEI SI ANALIZA DATELOR

MICROECONOMIA INCERTITUDINII

MANAGEMENTUL RISCURILOR MACROECONOMICE

PROCESE STOCHASTICE

Semestrul II: februarie 2012 - iunie 2012

Module de bază

MANAGEMENT FINANCIAR

MATEMATICI FINANCIARE

MODELE DE RISC, DE SUPRAVIETUIRE SI TEHNICI DE GRADUARE

TEORIA RISCULUI: RUINA SI CREDIBILITATE

SERII DE TIMP SI REGRESII

Semestrul III: octombrie 2012 – ianuarie 2013

Specializarea Tehnici Actuariale

MODELE DISCRETE DE PIATA FINANCIARA

TARIFAREA PRODUSELOR DE ASIGURARE

PRINCIPIILE MODELARII

MATEMATICI ACTUARIALE

Semestrul IV: februarie 2013 - iunie 2013

Specializarea Tehnici Actuariale

PRACTICA DE SPECIALITATE

SEMINAR STIINTIFIC

TEHNICI DE CALCUL AL REZERVELOR

DISERTATIE

ANUL 2

Semestrul III: octombrie 2012 – ianuarie 2013

Specializarea Managementul Riscului

TEORIA RISCULUI

ANALIZA PIETELOR FINANCIARE

ANALIZA SI CONTROLUL RISCULUI

METODE DE FINANTARE A RISCURILOR

Semestrul IV: februarie 2013 - iunie 2013

Specializarea Managementul Riscului

PRACTICA DE SPECIALITATE

SEMINAR STIINTIFIC

MANAGEMENTUL RISCURILOR OPERATIONALE SI

FINANCIARE

DISERTATIE

MRACT


MRACT

SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL RISCULUI - MR

Programul de Master MRACT – specializarea

Managementul Riscului (MR) oferă cele mai noi

cunoştinţe şi competenţe în gestionarea unui

spectru larg de riscuri cu care organizaţiile se

confruntă în contextul mediului de afaceri

globalizat, care se schimbă foarte rapid.

Programul îi ajută pe masteranzi să îşi obţină o

perspectivă mai largă cu privire la riscurile

existente şi la metodele de gestionare a acestor

riscuri, prin extinderea cunoştinţelor legate de

analiza de risc şi identificarea instrumentelor de

decizie corespunzătoare.

Specializarea se axează în principal pe

gestionarea riscurilor operaţionale şi financiare în

organizaţii. Modulele se concentrează asupra

identificării riscurilor ce apar din execurong>tarong>rea

activităţilor zilnice ale unei organizaţii prin

Beneficiile specializării MR

intermediul oamenilor, sistemelor şi proceselor,

precum şi provocările asociate cu gestionarea

eficientă a acestora.

În acelaşi timp, programul îi provoacă să se

gândească la implicaţiile luării deciziilor de risc

privind organizarea ca un întreg şi chiar

socierong>tarong>tea în general. De rong>aserong>menea, expune

stundeţii la analiză de risc şi abordări de

management în alte discipline, oferindu-le

posibilirong>tarong>tea de a explora căi prin care astfel de

abordări pot fi adoprong>tarong>te pentru tradiţionalele

domenii de interes.

Nu în ultimul rând, specializarea subliniează

aspectele legale referitoare la gestionarea

riscurilor – sunt prezenrong>tarong>te în derong>tarong>liu conceptele

de politică de risc, guvernanţă corporativă şi

relaţia lor cu managementul riscului în cadrul

organizaţiilor.

Masteranzii obţin o înţelegere amplă a principiilor de management al riscului.

Modulele sunt integrate într-un context organizaţional, asigurându-se astfel un conţinut

relevant.

Pagina 6

Programul încurajează masteranzii să conteste modelele tradiţionale de decizii în gestionarea

riscurilor.

Cariere în Managementul Riscului

Absolvenţii specializării MR au perspective foarte

interesante ca manageri de risc sau analişti de risc în

cadrul organizaţiilor private sau ale instituţiilor publice, ca

intermediari ce furnizează servicii de consulrong>tarong>nţă

rong>profesionalărong> în gestionarea riscurilor, plasamente pe piaţa

de capirong>tarong>l, subscriere de riscuri, marketing, management

al daunelor, relaţii guvernamenrong>tarong>le, precum şi

management financiar al companiilor.


Pagina 7 MRACT

SPECIALIZAREA TEHNICI ACTUARIALE - ACT

Programul de Master MRACT – specializarea

Tehnici Actuariale (ACT) pregăteşte masteranzii

prin furnizarea de instruire academică solidă şi

cursuri de specialirong>tarong>te precum: matematici

actuariale, tehnici de calcul a rezervelor, principii

de rong>tarong>rifare, modelare etc. Membrilor din cadru

universirong>tarong>r li se adaugă practicieni din domeniul

actuarial din ţara noastră şi de peste horong>tarong>re care

reuşesc să împărtăşească cunoştinţe de primă

clasă adunate pe parcursul propriilor lor cariere

ca actuari.

Masteranzii îşi dezvoltă abilităţile de luare a unor

decizii complexe necesare în situaţii - decizii

care au adesea implicaţii financiare profunde

asupra companiilor. Modulele de matematică în

asigurările de viaţă implică cunoaşterea şi

Beneficiile specializării ACT

rong>dezvolrong>tarong>rearong> de modele probabilistice de

morrong>tarong>lirong>tarong>te şi morbidirong>tarong>te umană, care combinate

cu modele financiare au scopul de a srong>tarong>bili rong>tarong>riful

produselor de viaţă precum şi al rezervelor

pentru poliţele de asigurare de viaţă. Conceptele

sunt utile celor care lucrează în asigurări de

viaţă, firme de consulrong>tarong>nţă de audit dar şi celor

care lucrează în domeniul pensiilor – sistemul

public şi privat.

Modulele pe asigurări generale oferă posibilirong>tarong>tea

masteranzilor de a calcula primele şi nivelul

adecvat al discounturilor oferite în cazul

diferitelor tipuri de asigurări generale. Actuarii ce

lucrează pe asigurări generale sunt de obicei

angajaţi în cadrul societăţilor de asigurări

generale, a companiilor de audit sau a firmelor

de consulrong>tarong>nţă actuarială.

Abilirong>tarong>tea de a dezvolrong>tarong> competenţele necesare în urmarea unei cariere de actuar.

Specializarea oferă formarea cuprinzătoare pentru gestionarea cantirong>tarong>tivă a risculor de pe

piaţa serviciilor financiare.

Abilirong>tarong>tea de a adaprong>tarong> programul erong>tarong>pelor de carieră şi intereselor personale ale participanţilor.

Cariere în Tehnici Actuariale

Actuarii sunt printre cei mai bine plătiţi profesionişti în

multe ţări din întreaga lume. Există, de rong>aserong>menea, o

creştere a cererii pentru absolvenţii care combină

formarea actuarială de specialirong>tarong>te cu anumite cursuri în

domenii conexe. Avem legături strânse cu comunirong>tarong>tea

de afaceri la nivel naţional care oferă posibilirong>tarong>tea de

srong>tarong>gii de practică pentru masteranzii noştri sau chiar

opţiunea de angajare încă din timpul programului de

master.

Absolvenţii ACT au numerorong>aserong> oportunităţi de carieră

într-o varierong>tarong>te de industrii – asigurări, bănci, piaţa de

capirong>tarong>l, consulrong>tarong>nţă financiară, audit, pensii, instituţii

publice financiare.


MRACT

FAQs – Întrebări Frecvente

Există o dată limită de admitere pentru programul de

masterat?

Da. Absolvenţii de studii de licenţă în orice domeniu

pot depune cereri în perioada de admitere pentru

programele de masterat complemenrong>tarong>re publicate pe

site-ul Academiei de Studii Economice (www.rong>aserong>.ro).

Cu toate acestea, venim în întâmpinarea rong>tarong> printr-o

perioadă de preînscriere care se va desfăşura între

20 mai şi 20 iulie 2011.

Câte cursuri voi avea pe săptămână?

Săptămânal, în funcţie de disponibilirong>tarong>tea lectorilor,

sunt programate 3-4 întâlniri. Programul se

desfăşoară pe module deci în aceeaşi săptămână se

va susţine un singur modul. Pentru fiecare întâlnire

pe care o frecventezi, anticipăm că va trebui să faci

încă două ore de studiu acasă. Însă aceste întâlniri se

desfăşoară numai seara între orele 18:00 şi 21:00, şi

în weekend de dimineaţă între 9:00 şi 12:00 în cazul

modulelor susţinute de profesori din afara

Bucureştiului.

Particip la srong>tarong>gii de practică?

Da. Srong>tarong>giile de practică oferă masteranzilor

posibilirong>tarong>tea de a găsi aplicaţii practice ale

principiilor teoretice în cadrul societăţilor de

asigurare, instituţiilor financiare, firmelor de

consulrong>tarong>nţă, administratorilor fondurilor de pensii, şi

a altor organizaţi similare.Srong>tarong>giul de practică are loc

în semestrul al IV-lea al programului de master.

Cum se finalizează Masterul?

Finalizarea masterului presupune trecerea tuturor

examinărilor precum şi susţinerea unei lucrări de

diserrong>tarong>ţie pe un subiect corelat cu specializarea

aleasă.

Ce presupune o lucrare de diserrong>tarong>ţie?

Lucrarea de diserrong>tarong>ţie este un studiu aprofundat pe

unul dintre subiectele studiate în timpul programului

de Masterat de maxim 40 de pagini, care să

evidenţieze legătura între subiectele teoretice

învăţate de-a lungul semestrelor şi practica de

specialirong>tarong>te. Lucrarea se susţine oral în faţa unei

comisii de evaluare.

Există o opţiune de învăţământ la disrong>tarong>nţă pentru

acest Master?

Nu. La baza dezvoltării acestui program de Master

stă credinţa că trainingul faţă-în-faţă este

indispensabil. O mare parte din valoarea cursului

derivă din discuţiile, explicaţiile şi dezbaterile "live"

între tutori şi masteranzi.

Este necesar pentru candidaţi să cunosc limba

engleză?

În mare parte cursurile sunt predate de profesori de

naţionalirong>tarong>te română. Însă la câteva module sunt

invirong>tarong>ţi şi profesori/practicieni din străinărong>tarong>te care

vor susţine prezentările în limba engleză, la un

nivel mediu în aşa fel încât toţi participanţii să

înţeleagă subiectele. Ar fi binevenită măcar o

cunoaştere a limbii engleze la nivel de începător.

Care sunt rong>tarong>xele?

Costul investiţiei per semestru este 850 euro. Acest

cost acoperă întreaga activirong>tarong>te didactică aferentă

programului de master (cursuri, tutoriale, examinări

precum şi sesiunea de diserrong>tarong>ţie).

Pagina 8


Pagina 9

ADMITERE 2011

MRACT

Admiterea are loc in ASE doar in perioada 22-23 iulie (între orele 09.00-13.00 şi 15.00-19.00) si 24-25

iulie (între orele 09.00-13.00).

Admiterea se face pe bază de dosar, tinand cont de media finala (norong>tarong> licenrong>tarong>, media din timpul anilor)

calcularong>tarong> conform metodologiei anuale de admitere in ASE.

Dosarul include urmatoarele documente :

a) diploma de licenţă (sau echivalentă), în original sau copie legalizată (pentru absolvenţii

promoţiei 2011, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice

ponderate cu numărul creditelor transferabile pe ani de studiu, a mediei examenului de licenţă,

termenul de valabilirong>tarong>te, faptul că mediile anilor de studii sunt ponderate cu numărul punctelor

de credit şi că nu a fost eliberată diploma de licenţă);

b) foaia matricolă sau suplimentul la diploma de la programul de licenţă, în original sau în copie

legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2011);

c) diploma de bacalaureat (sau echivalenrong>tarong> acesteia) în original sau în copie legalizată;

d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de o altă unirong>tarong>te autorizată care să

ateste că este apt pentru a urma faculrong>tarong>tea la care solictă înscrierea;

e) copia legalizată a certificatului de naştere;

f) copia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

g) copia cărţii de identirong>tarong>te;

h) declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia

concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universirong>tarong>re, indiferent de

nivelul lor şi că nu va urma simulrong>tarong>n mai mult de două programe de studii universirong>tarong>re,

indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;

i) două fotografii 3 / 4;

j) bonurile valorice reprezentând rong>tarong>xa de înscriere

Lipsa oricărui document din cele menţionate va duce

la imposibilirong>tarong>tea de înscriere.

PASUL URMĂTOR

Pentru a afla mai multe despre Masterul de Managementul

Riscului şi Actuariat, sunaţi Institutul de Asigurări şi Pensii

la numărul 021.318.55.95.

Responsabilul programului vă va trece prin procedurile de

preînscriere, oferrong>tarong> programului, facilităţi şi termene de

plată, etc.

Alternativ, vizirong>tarong>ţi site-ul www.mract.rong>aserong>.ro/ www.iasig.ro

pentru a vizualiza derong>tarong>liile complete online sau trimiteţi

un e-mail pentru informaţii suplimenrong>tarong>re la

master@iasig.ro.


Master în Managementul

Riscului şi Actuariat

2011–2013

Următorul

pas pentru

rong>dezvolrong>tarong>rearong> rong>tarong>

rong>profesionalărong>!

WWW.MRACT.ASE.RO

Similar magazines