Views
5 years ago

DECIZIA. 352 .pdf

DECIZIA. 352 .pdf

DECIZIA. 352

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Directia Generala a Finantelor Publice Brasov DECIZIA NR. 352 Directia generala a finantelor publice Brasov, Biroul de solutionare a contestatiilor a fost sesizata de catre Directia Regionala Vamala Brasov- Serviciul Supraveghere Vamala si control Vamal, privind solutionarea contestatiei formulata de catre petenta. Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele vamale din cadrul Directiei Regionale Vamale Brasov- Serviciul Supraveghere Vamala si Control Vamal, in Procesul verbal de control, privind virarea la bugetul statului a sumelor reprezentand :taxe vamale, taxa pe valoarea aduagata, comision vamal precum si dobinzi si penalitati de intarziere aferente. Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art.176 alin.1 din OG.92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala. Procedura fiind indeplinita, s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei. I. Petenta, contesta sumele, stabilite prin Procesul verbal de control , motivand urmatoarele: In data de 26.10.2005, societatea a fost supusa unui control vamal efectuat de Directia Regionala Vamala Brasov-Serviciul Supraveghere si Control Vamal, prin care au fost verificate operatiunile vamale de import efectuate de catre societate in perioada anilor 2001- 2002. Pentru marfurile in cauza la data importului de anvelope de la o societate din Italia, au fost solicitate si acordate preferinte favorabile conform Protocolului 4 referitor la definirea notiunii de produse originare, anexa la Acordul European, instituind o asociere intre Romania pe de-o parte si Comunitatea Europeana si statele membre ale acestora pe de alta parte. Aceste preferinte tarifare favorabile au avut la baza dispozitiile art.16 din Protocol care stabileste ca produsele originare din Comunitate beneficieaza la importul in Romania de preferinte favorabile prin prezentarea, unui certificat de origine EUR 1, sau in baza unei declaratii pe factura , aferente fiecarui import. Petenta sustine ca neregula ar consta in gresita apreciere a respectivelor anvelope ca fiind “ produse originare “, in realitate ele neavand acest regim si neputand a fi obiect al unui regim tarifar vamal preferential, cum s-a acordat cu ocazia importurilor efectuate, cu privire la marfurile acoperite de certificatele de origine prezentate. Petenta sustine ca in baza acestor concluzii, organele de control vamale au precizat in mod gresit ca nu au fost respectate dispozitiile art.68 si 75 din Legea 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si art.39 si 40 din Regulamentul pentru aplicarea Codului vamal al Romaniei aprobat prin HG 1114/2001 si ca urmare a luat nastere o datorie vamala conform art.141, coroborat cu art.148 din Legea 141/1997 - 1 -

Pro Domo 04.2013.pdf - C.E.C.C.A.R. – Filiala Brasov
Catalog varianta PDF - Infoo.ro
TimisExpress_20090904.pdf - Tion.ro
Download (PDF, 4.88MB) - Ziarul Mara
Download (PDF, 4.93MB) - Ziarul Mara
Download (PDF, 5.02MB) - Ziarul Mara
Download (PDF, 4.89MB) - Ziarul Mara
Download (PDF, 5.72MB) - Ziarul Mara
Download (PDF, 5.64MB) - Ziarul Mara
Download (PDF, 4.96MB) - Ziarul Mara
Download (PDF, 5.25MB) - Ziarul Mara
Download (PDF, 5.32MB) - Ziarul Mara
Apostolul nr. 144.pdf - CNRV
Programul de formare contina 2013.pdf - Institutul Naţional al ...
Download (PDF, 4.7MB) - Ziarul Mara
Download (PDF, 4.82MB) - Ziarul Mara
Click AICI pentru a descarca VARIANTA PDF
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
Campeanu Europa 2.pdf - Institutul de Istorie