Brosura corporate - Sodexo.

ro.sodexo.com

Brosura corporate - Sodexo.

De peste 10

ani,

fiecare zi e o zi ma i bună


INTERNATIONAL

Sodexo Pass România face parte din grupul

international Sodexo, prezent în 80 de tari care

reprezinta peste 80% din populatia globului.

Sodexo opereaza la nivel mondial cu 2 mari

divizii:

- Food and Facilities Management Services -

servicii integrate de management al utilitatilor

(catering, mentenanta cladirilor, curatenie,

administrarea spitalelor si a centrelor pentru

vârstnici, gestionarea parcurilor destinate

petrecerii timpului liber)

- Service Vouchers and Cards -

servicii administrate prin sisteme de tichete si

carduri, destinate îmbunatatirii calitatii vietii

angajatilor, familiilor acestora si comunitatilor cu

nevoi speciale.

VALORI ŞI ETICĂ

Cele 3 valori care ne guvernează în toate ţările

în care activăm sunt:

- spiritul de serviciu

- spiritul de echipă

- spiritul de progres

Cei 342.000 de angajaţi Sodexo din întreaga

lume respectă 4 principii esenţiale:

- încrederea

- respectul faţă de oameni

- transparenţa

- integritatea în afaceri

SERVICE VOUCHERS AND CARDS

Suntem expert mondial în industria de servicii

administrate prin sisteme de tichete (vouchere) şi

carduri. Oferim consultanţă şi instrumente pentru

construirea unor politici de salarizare şi sociale

optime, destinate atât mediului privat, cât şi

instituţiilor statului.

Cele mai importante aspecte care stau la baza

construirii sistemelor de tichete sunt:

- avantajele fiscale şi sociale garantate prin

legislaţie specifică: deductibilitate,

neimpozitare şi exonerarea de la plata taxelor

salariale

- valoarea variabilă a tichetelor, adaptată

cerinţelor fiecărei companii sau instituţii

- reţeaua extinsă de acceptabilitate a tichetelor:

peste 1.000.000 de puncte de vânzare în

întreaga lume

- libertatea de alegere pentru angajaţi

RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Integram principiile sociale si de mediu în toate

politicile si proiectele noastre mondiale.

Derulam programe transparente, care au ca

scop lupta împotriva malnutritiei, cu o atentie

speciala acordata copiilor si batrânilor.

Început în SUA si dezvoltat ulterior în 19 tari,

inclusiv în România, programul nostru STOP

Hunger reuneste bunavointa angajatilor si

partenerilor Sodexo, în jurul a 4 teme principale:

voluntariat, nutritie echilibrata, donatii în

produse alimentare, donatii în bani.


SODEXO ÎN CIFRE

342.000 angajaţi al 22-lea

angajator mondial

132 de na?ionalitã?i 80 de ?ãri

80% din populaţia globului 29.000 de puncte de lucru

20.000.000 de beneficiari 1.000.000 de locaţii afiliate

SODEXO PRESTIGE

Corporatia Sodexo detine sau este implicata în administrarea serviciilor în locatii de renume,

precum: Bateaux Parisiens, Bateaux London, Lido, Le Roland Garros, Le Jules Verne.

RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ

Loc Companie


SODEXO ROMÂNIA

Sodexo - emitentul de tichete

cel mai des menţionat în studii

naţionale de notorietate

Peste 33.000 de companii şi

1.600.000 de angajaţi

beneficiază în România de

AVANTAJELE FISCALE

ale tichetelor Sodexo:

DEDUCTIBILITATE 100%

NEIMPOZITARE

EXCEPTAREA DE LA PLATA

TAXELOR SALARIALE

în condiţiile prevăzute de legile aplicabile fiecărui

tip de tichet şi de Codul Fiscal.

Sodexo - singurul emitent

certificat în Sistemul de

Management Integrat: Calitate,

Mediu, Sănătate şi Securitate

Ocupaţională


În România suntem lider în

domeniul serviciilor bazate pe

sisteme de tichete.

Vă oferim un portofoliu flexibil de servicii,

adaptat specificului companiei dvs.:

- tichetele de masă Gusto Pass - cel mai

de succes beneficiu extra-salarial, prin

care puteţi asigura angajaţilor o sumă

pentru plata mesei zilnice

- tichetele de cadou Cadou Pass pentru

cheltuieli sociale - beneficiu extrasalarial

modern, cu ajutorul căruia oferiţi

angajaţilor cadouri originale cu diverse

ocazii: Crăciun, 1 & 8 martie, Paşte,

1 iunie şi orice alte ocazii care se

încadrează în categoria cheltuielilor

sociale prevăzute în Codul Fiscal

- tichetele de cadou Smart Pass pentru

cheltuieli de marketing, protocol,

reclamă şi publicitate - instrument

inovator destinat motivării partenerilor

dvs. de afaceri şi premierii acestora

pentru performanţe deosebite

- tichetele de creşă Primul Pass -

beneficiu extra-salarial destinat

angajaţilor părinţi, cu copii între 0 - 3 ani

Tichete de masã

Tichete de cadou

(cheltuieli sociale)

Tichete de cadou

(cheltuieli de marketing,

reclama şi publicitate, protocol)

Tichete de cre?ã


TICHETE DE MASÃ

Ce sunt tichetele de masă?

Oferirea mesei zilnice

Tichetele de masă sunt cel mai rãspândit

beneficiu extra-salarial, pe care îl puteţi oferi

angajaţilor pe lângă retribuţia bănească lunară.

Cu tichetele de masă Gusto Pass angajaţii îşi pot

plăti masa zilnică sau pot achiziţiona produse

alimentare dintr-o reţea de peste 50.000 de

locaţii afiliate: restaurante, fast-food, cofetării,

supermarketuri, hipermarketuri.

Succes la nivel mondial

Tichetele de masă sunt utilizate de foarte mul?i

ani cu succes la nivel mondial: în Austria,

Germania, Fran?a, Belgia, Italia, Ungaria,

Spania, Cehia, ?i multe alte ?ări.

În România peste 2 milioane de salaria?i, din

totalul de aproximativ 5,2 milioane beneficiază

deja de tichete de masã, ceea ce denotă faptul

că acest sistem este foarte popular ?i necesar.


Gusto Pass - tichetul de masă

cel mai des menţionat în studii

naţionale de notorietate a

mărcilor

Avantajele sistemului Gusto Pass

1.000.000

TICHETE DE MASÃ

Peste de angajati din

20.000

de companii folosesc zilnic tichetele

50.000

Gusto Pass, în peste de locatii afiliate

AVANTAJE FISCALE

100% DEDUCTIBILITATE

100% NEIMPOZITARE

Sistemul Gusto Pass reuneşte companiile (care oferă tichete de masă angajaţilor lor), reţelele de

restaurante şi magazine afiliate (unde angajaţii folosesc tichetele) şi statul, care oferă avantaje fiscale atât

companiilor cât şi angajaţilor.

În calitate de COMPANIE care ofera tichete de ANGAJAŢII dvs. care primesc tichete de masa:

masa: - sunt scutiti de plata impozitelor ţ i taxelor

- beneficiati de deductibilitate ţ i neimpozitare - salariale pentru sumele primite sub forma de

contravaloarea achizitionarii tichetelor Gusto tichete de masa Gusto Pass

Pass este integral deductibila ţ i scutita de - obtin o putere de cumparare mai mare

impozitele ţ i taxele salariale - îţ i îmbunatatesc calitatea alimentatiei ţ i

- fidelizati angajatii ţ i îmbunatatiti climatul

social din companie

nivelul de trai

- creşteti productivitatea angajatilor STATUL:

- sporiti prezenta la locul de munca - câţ tiga prin contributia sistemului la

desfiintarea comertului ilegal ţ i muncii la

negru

- garanteaza o politica sociala foarte puternica


TICHETE DE CADOU pentru cheltuieli sociale

Ce sunt tichetele de cadou pentru

cheltuieli sociale ?

Ocazii

Tichetele Cadou Pass reprezintă cel mai comod

şi modern sistem pentru a oferi cadourile

potrivite angajaţilor cu diverse ocazii: Crăciun,

1 & 8 martie, Paşte, 1 iunie, alte ocazii care se

încadrează în categoria cheltuielilor sociale,

conform Codului Fiscal.

AVANTAJE

100% DEDUCTIBILITATE

100% NEIMPOZITARE

ALEGEREA CADOULUI

DORIT

Cadoul dorit

11.000

Sărbători fericite

Peste de companii ofera angajatilor

tichete Cadou Pass pe care acestia le folosesc

48.000

Sărbători fericite Prin acest sistem original, elegant ţi modern,

fiecare angajat are libertatea de a-ţi alege

cadoul dorit din magazinele ţi ce ntrele afiliate la

sistemul Cadou Pass: cosmetice, bijuterii,

parfumuri, îmbracaminte, încaltaminte,

marochinarie, flori, carti, jucarii şi articole pentru

copii, multimedia, IT&C, ziare, reviste, articole

sportive, mobilier, decoratiuni interioare,

electronice, electrocasnice, cadouri de afaceri

în peste de locatii afiliate


Avantajele sistemului Cadou Pass

TICHETE DE CADOU pentru cheltuieli sociale

În calitate de COMPANIE care ofera tichete

Cadou Pass:

- satisfaceti orice gust şi standard social

- beneficiati de deductibilitate şi ANGAJAŢII dvs. care primesc tichete Cadou

neimpozitare - contravaloarea achizitionarii Pass:

tichetelor Cadou Pass este deductibila în limita - sunt scutiti de plata taxelor salariale pentru

plafonului de 2% din valoarea cheltuielilor cu sumele primite sub forma de tichete

salariile personalului Cadou Pass, în conditiile specificate de Codul

- sporiti fidelitatea angajatilor Fiscal

- eliminati cheltuielile administrative legate de - au libertatea sa-şi aleaga cadoul dorit din

achizitionarea, împachetarea şi depozitarea cea mai mare şi diversificata retea de

cadourilor clasice magazine ţi centre afiliate la sistemul tichetelor

- aveti posibilitatea personalizarii tichetelor cu

diverse mesaje de felicitare şi logouri

de cadou

1. La evenimentele prevazute în Codul Fiscal: Craciun, Paste, sarbatori similare ale diverselor culte

religioase, 1 iunie, 8 martie.

a. Daca beneficiarii sunt copiii minori ai angajatilor, respectiv angajatele cu ocazia zilei de 8 martie:

b. Angajatii pot fi de asemenea beneficiari ai tichetelor de cadou la evenimentele mentionate

anterior, situatie în care din punctul de vedere al angajatorului se mentine criteriul plafonului de

2% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului, iar angajatul va fi impozitat cu 16% impozit

pe venit, fara plata altor taxe salariale.

2. În cazul celorlalte cheltuieli sociale prevazute în Codul Fiscal, sumele acordate sub forma de tichete

Cadou Pass sunt deductibile pentru angajator cu condi?ia încadrarii în plafonul de 2% ?i se impoziteaza

la angajat cu 16% impozit pe venit pentru orice valoare.


TICHETE DE CADOU pentru cheltuieli de marketing, reclama şi publicitate, protocol

Ce sunt tichetele de cadou pentru

cheltuieli de marketing, reclama şi publicitate, protocol?

Tichetele de cadou Smart Pass sunt beneficii - motivarea partenerilor de afaceri

motivationale / de incentivare pe care le puteti - acordarea de premii la diverse concursuri şi

utiliza pentru: promotii

- rasplatirea performantei fortei de vânzari, a - promovarea pe piete existente sau noi

distribuitorilor, dealerilor, resellerilor - studii de piata / cercetari de marketing

- rasplatirea fidelitatii consumatorului final fata - reclama ţi publicitate

de marcile companiei dvs. - protocol


Avantajele sistemului Smart Pass

TICHETE DE CADOU

Peste 48.000 de locatii afiliate

AVANTAJE

PERFORMANŢĂ

SUCCES

MOTIVARE

100% DEDUCTIBILITATE

100% NEIMPOZITARE

În calitate de COMPANIE care ofera tichete BENEFICIARII care primesc tichete Smart

Smart Pass: Pass:

- beneficiati de deductibilitate conform - se bucura de avantaje fiscale pentru sumele

Codului Fiscal ţi Legii nr . 193/2006 primite sub forma de tichete Smart Pass,

- sporiti gradul de motivare ţi loialitate al conform Codului Fiscal ţi Legii nr . 193/2006

partenerilor de afaceri ţi al consumatorilor / - au libertatea sa-ţi aleaga cadouri , produse ţi

utilizatorilor produselor ţi serviciilor companiei servicii din cea mai mare ţi diversificata

- eliminati cheltuielile administrative legate de retea de magazine şi centre afiliate la

achizitionarea, împachetarea ţi depozitarea sistemul tichetelor de cadou: cosmetice,

produselor clasice folosite pentru motivare,

bijuterii, parfumuri, îmbracaminte, încaltaminte,

incentivare ţi protocol

marochinarie, flori, carti, jucarii şi articole

- aveti posibilitatea personalizarii tichetelor pentru copii, multimedia, IT&C, ziare, reviste,

cu diverse mesaje de felicitare ţi logouri

articole sportive, mobilier, decoratiuni

interioare, electronice, electrocasnice, cadouri

de afaceri


TICHETE DE CRE?Ã

Ce sunt tichetele de creşă?

Tichetele de cre?a Primul Pass sunt un

beneficiu extra-salarial inovator destinat

angaja?ilor parin?i, cu copii între 0-3 ani.

Lunar puteti oferi tichete de cresa în valoare de

Avantajele sistemului Primul Pass

AVANTAJELE pe care le aveţi în calitate de

COMPANIE care acordă tichete de creşă

Primul Pass:

- facilităţi fiscale: sumele acordate sub formă

de tichete de creº ă sunt 100% deductibile º i

scutite de impozitele º i taxele salariale

- angajaţii dvs. se întorc la locul de muncă

într-un timp foarte scurt după ce au devenit

părinţi, eliminând astfel: absenteismul,

costurile suplimentare de recrutare,

acomodare şi instruire a unor angajaţi noi,

cheltuielile cu recalificarea angajaţilor care se

întorc la lucru după o absenţă îndelungată

- menţinerea continuităţii, a unei echipe

stabile şi consolidate

- crearea unui echilibru între viaţa personală şi

cea profesională a angajaţilor

AVANTAJELE ANGAJATILOR dvs. care

primesc tichete de creşă Primul Pass:

- pachet salarial atractiv (angajaţii pot primi atât

stimulentul lunar pentru reluarea activităţii cât º i

tichete de creº ă)

- avantaje fiscale: sumele primite sub formă de

tichete de creº ă sunt scutite de impozitele º i

taxele salariale

340 RON pentru fiecare copil aflat la cresa,

angajatilor care lucreaza (deci nu beneficiaza de

indemnizatia pentru cresterea si îngrijirea

copilului).

- reluarea activităţii într-un timp foarte scurt

după ce au devenit părinţi

- creº terea º i educarea copilului într-un mediu

sănătos º i sigur, fără a renunţa la carieră

- armonizarea vieţii personale cu cea

profesională


AVANTAJE

100% DEDUCTIBILITATE

100% NEIMPOZITARE

CRESTEREA CU 144% A VENITURILOR

*Conform Institutului Na?ional de Statisticã

1.308 RON

340 RON

1.948 RON

TICHETE DE CRE?Ã

În cazul în care angajatul îsi reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului si primeste

tichete de cresa Primul Pass, beneficiaza de o crestere cu 144% a veniturilor.

Tichetele de cresa se acorda la alegere doar unuia dintre parinti (tatalui sau mamei care are statut de

angajat).


FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE TICHETE SODEXO

1. Achiziţionaţi necesarul

de tichete Sodexo

4 . Unitãţ ile afiliate ramburseazã tichetel e iar Sod exo le achitã contravaloarea Client

- compania dvs. -

Afiliaţi

2. Oferiti tichetele Sodexo

beneficiarilor (angajati,

copiii angajatilor, parteneri

de afaceri, consumatori)

Beneficiarii

tichetelor

(angajaţi, copiii angajaţilor,

parteneri de afaceri, consumatori)

3. Beneficiarii plãtesc cu tichetele

Sodexo în unitãţile afiliate


OFERTA STANDARD

- Imprimarea tichetelor cu

companiei dvs.

?i ale

- Utilizarea

VALOAREA NOMINALĂ DATELE DE IDENTIFICARE

HÂRTIEI SECURIZATE

AMBALAREA SIGILAREA

LIVRAREA LA ADRESA INDICATĂ

FIRMĂ SPECIALIZATĂ TRANSPORT DE VALORI

ASIGURAREA VALORII NOMINALE pe toată durata transportului

20 LINII DE TELEFON HELP LINE

ASISTENŢĂ LEGALĂ FISCALĂ CONTABILĂ

COMUNICAREA MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE NOUTĂŢILOR

- ?i tichetelor într-un pachet de plastic securizat

- tichetelor (door-to-door) de dvs.

- Transportul printr-o în ?i

- Accesul la 021 204 46 46 (11 ore zilnic)

- , ?i permanentă

- ?i a din domeniul

beneficiilor extra-salariale ?i motiva?ionale, prin buletinul informativ Info Pass, ce vã este dedicat


OFERTA EXTRA: GALAXIA EXTRA-SERVICIILOR SODEXO

Galaxia extra-serviciilor Sodexo este un sistem de adaptare perfectă a tichetelor Sodexo la specificul

companiei dvs., ajutându-vã sã economisi?i timp ?i sã spori?i productivitatea companiei client.

Mihai Marian

0123456789

Sărbători fericite!

Extra-serviciul PLIC

ambalarea tichetelor în câte un plic

sigilat pentru fiecare beneficiar

Extra-serviciul

NOMINAL

imprimarea tichetelor cu numele,

prenumele ?i CNP-ul beneficiarului

Extra-serviciul TEXT

imprimarea unui mesaj pe tichete


OFERTA EXTRA: GALAXIA EXTRA-SERVICIILOR SODEXO

A&A

Departament Producţie

Extra-serviciul EXPRESS

livrarea tichetelor în regim de livrare expresă

Extra-serviciul NAVIGATOR

împăr?irea ?i livrarea tichetelor la adresele indicate de dvs. în contract

Extra-serviciul RETUR

preluarea tichetelor rămase neutilizate de compania dvs.

Extra-serviciul MESAGER

confirmarea prin SMS / e-mail a sumei de plată, încasării banilor sau livrării tichetelor

Extra-serviciul INTERAKTIV.ORDER

comandarea online a tichetelor în zona securizatã dedicatã, pe www.sodexo.ro

Extra-serviciul SMS ORDER

Extra-serviciul LOGO

imprimarea unui logo pe tichete

Extra-serviciul

COMPARTIS

împărţirea tichetelor pe departamentele /

secţiile / birourile companiei dvs.

Extra-serviciul

COMPARTIS PACK

furnizarea extra-serviciului Compartis cu

plicurile individuale ambalate într-un

pachet de plastic sigilat, pentru o

manipulare mai uº oară º i mai sigură

comandarea prin SMS a tichetelor (valabil numai pentru tichetele de masă Gusto Pass)


MODALITÃŢI DE COMANDÃ

Sodexo va ofera cele mai moderne si comode modalitati de comanda: Interaktiv.Order si SMS Order

interaktiv. rder

Ce este Interaktiv.Order?

Interaktiv.Order este aplicaţia Sodexo care vã permite să comandaţi tichete (Gusto Pass, Cadou Pass,

Smart Pass) direct de pe site-ul nostru www.sodexo.ro

Secţiunea din site-ul www.sodexo.ro dedicată comenzii online a tichetelor este securizată (accesul se

face pe bază de nume de utilizator şi parolă).

Care sunt cei 3 paşi pentru a putea folosi Interaktiv.Order?

1. Descarcati documentul "Confirmare comenzi online prin extra-serviciul Interaktiv.Order" de pe

www.sodexo.ro - sectiunea Aplicatii si programe / Interaktiv.Order

2. Completati documentul cu informatiile solicitate

3. Transmiteti documentul prin fax la 021 208 91 00 sau prin e-mail la interaktiv.order@sodexo.ro

Care sunt avantajele Interaktiv.Order?

Utilizând extra-serviciul Interaktiv.Order:

- va eficientizati timpul

- obtineti factura proforma imediat dupa plasarea comenzii

- va informati în timp real în legatura cu:

• conditiile contractuale ale companiei pentru achizitionarea Gusto Pass, Cadou Pass, Smart Pass

• situatia comenzilor

• istoricul facturilor dvs. în relatia cu Sodexo


sms. rder

Ce este SMS Order?

MODALITÃŢI DE COMANDÃ

SMS Order este un extra-serviciu Sodexo, singurul de acest gen de pe pia?ă, care vã oferă posibilitatea

de a comanda tichetele de masă Gusto Pass prin SMS.

Ce tip de comenzi de tichete de masă pot fi plasate prin SMS?

Puteti plasa prin SMS comenzi simple:

- cu tichete nepersonalizate cu numele, prenumele, CNP-ul sau alte date de identificare a beneficiarilor

- cu o singura adresa de livrare (în cazul în care în contract sunt mentionate mai multe adrese, se

alege cea a sediului central)

Care sunt pasii pentru a putea folosi SMS Order?

1. Pentru a utiliza extra-serviciul SMS Order, aveţi nevoie de un telefon mobil care foloseşte serviciile

unuia dintre operatorii: Vodafone, Orange sau Cosmote.

2. Solicitaţi documentul "Confirmare comenzi prin extra-serviciul SMS Order" prin apel telefonic la

021 204 46 46 sau descărcaţi documentul de pe www.sodexo.ro - secţiunea Aplicaţii şi programe/

SMS Order

3. Completaţi documentul cu informaţiile solicitate

4. Transmiteţi documentul semnat şi ştampilat, prin fax la 021 208 91 00 sau prin

e-mail la smsorder@sodexo.ro

AVANTAJE

FLEXIBIL SIGUR RAPID

COMOD ACCESIBIL NON-STOP

Alături de cele 2 modalităţi de comandă inovatoare prezentate mai sus, Sodexo vã oferă posibilitatea de

a face comenzile de tichete ºi prin:

• fax: 021 208 91 00

• e-mail:

- gustopass@sodexo.ro

- cadoupass@sodexo.ro

- smartpass@sodexo.ro

- primulpass@sodexo.ro

- vivapass@sodexo.ro


A s o c i a ţ i a

Sodexo

Str. Biharia nr. 67-77, corp B,

intrarea 3, sector 1, Bucuresti

Tel: 021 204 46 46 - 0372 15 16 17

Fax: 021 208 91 00 - 0372 15 16 16

gustopass@sodexo.ro

cadoupass@sodexo.ro

smartpass@sodexo.ro

primulpass@sodexo.ro

www.sodexo.ro

FM 091105 V 4 / 08