Manual de instrucţiuni - Rossmax

rossmax.com

Manual de instrucţiuni - Rossmax

1. Introducere

Valorile tensiunii arteriale determinate cu BI701 sunt echivalente celor obţinute de

un observator specializat folosind metoda de auscultare cu manşetă/stetoscop, în

limitele prevăzute de Standardul Naţional American pentru sfigmomanometre

electronice sau automate. Acest dispozitiv este conceput pentru a fi folosit, la

domiciliu, de utilizatori adulţi. Nu utilizaţi acest dispozitiv la copii sau nou-născuţi.

BI701 este protejat împotriva defectelor de fabricaţie printr-un program de garanţie

stabilit la nivel internaţional. Pentru informaţii privind garanţia, puteţi contacta

producătorul, Rossmax International Ltd. sau distribuitorii dvs. locali.

Atenţie: Consultaţi documentele de însoţire. Vă rugăm să citiţi cu atenţie

acest manual înainte de utilizare. Pentru informaţii specifice privind

propria dvs. presiune sanguină, contactaţi medicul. Păstraţi neapărat

acest manual.

2. Modul de funcţionare a unităţii

Regimel: BI 701

RO

Manual de instrucţiuni

www.rossmaxhealth.com

BI701 foloseşte metoda oscilometrică pentru a detecta presiunea dumneavoastră

sanguină. Înainte ca manşeta să înceapă să se umfle, dispozitivul va stabili o

valoare de referinţă pentru presiunea din manşetă, echivalentă cu presiunea

aerului. Măsurarea presiunii dumneavoastre sanguine se bazează pe această

valoare de referinţă. După ce manşeta se umflă pentru a bloca sângele din artera

dumneavoastră, începe procesul de dezumflare. În timpul dezumflării manşetei,

tensiometrul detectează oscilaţiile presiunii generate de pulsaţia bătaie cu bătaie.

În acest interval de timp, orice mişcare a muşchilor poate provoca erori de

măsurare. După detectarea amplitudinii şi a pantei oscilaţiilor de presiune în

timpul procesului de dezumflare, dispozitivul dumneavoastră BI701 vă determină

presiunea sistolică, presiunea diastolică, precum şi frecvenţa pulsului.

3. Denumirea/Funcţia fiecărui ansamblu

Ecran LCD

Tasta de

memorie

Tasta ON (pornit)/

OFF(oprit)/START

4. Observaţii preliminare

Tasta de comutare rapidă utilizator

Mufă de conexiune date

Capacul bateriei Tasta pentru

setarea

datei/a orei

Manşetă pentru

articulaţia mâinii

Tasta de comutare

rapidă utilizator

2 baterii de 1,5 V,

de dimensiunea

„AAA” incluse în

cutia de transport

alături de unitate.

Acest tensiometru corespunde standardelor europene şi poartă marca „CE

0366”. Calitatea dispozitivului a fost verificată şi corespunde prevederilor

Directivei 93/42/CEE a Consiliului CE (Directiva privind dispozitivele medicale),

cerinţelor de bază din Anexa I şi standardelor armonizate aplicate.

EN 1060-1: 1995/A1: 2002 Sfigmomanometre non-invazive - Partea 1 –

Cerinţe generale

EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Sfigmomanometre non-invazive - Partea

3 - Cerinţe suplimentare pentru sisteme electromecanice de măsurare a

tensiunii arteriale

EN 1060-4: 2004 Sfigmomanometre non-invazive - Partea 4: Proceduri de

testare pentru determinarea preciziei totale a sistemului sfigmomanometrelor

non-invazive automate.

Acest tensiometru a fost proiectat pentru utilizare pe termen lung. Pentru

a asigura o exactitate permanentă, se recomandă ca toate tensiometrele să

fie recalibrate. Acest tensiometru (în condiţii normale de utilizare cu aprox. 3

măsurări pe zi) nu trebuie recalibrat timp de 2 ani. După recalibrarea unităţii,

dispozitivul va afişa . De asemenea, unitatea trebuie recalibrată

şi dacă tensiometrul a fost deteriorat prin şocuri

mecanice (precum cădere) sau a fost expus la lichide şi/

sau la condiţii extreme de temperatură /umiditate. Când

apare , returnaţi-l distribuitorului aflat cel mai aproape

de dumneavoastră în vederea recalibrării.

5. Valorile standard ale tensiunii arteriale

Comitetul de coordonare a programului naţional de educaţie

privind hipertensiunea a elaborat un standard pentru presiunea

sanguină, clasificând gama presiunii sanguine în 4 stadii. (Ref. Al

şaptelea raport al Comitetului naţional mixt asupra prevenirii, detectării,

evaluării şi tratamentului hipertensiunii

sanguine – Raport complet JNC-7, 2004.)

Această clasificare se bazează pe date

istorice şi nu poate fi aplicată în mod direct

unui anumit pacient. Este important să

vă consultaţi în mod regulat cu medicul

dumneavoastră. Medicul dumneavoastră

vă va spune care sunt limitele normale ale

presiunii sanguine, precum şi punctul de la

care veţi fi considerat că prezentaţi risc de

hipertensiune. Pentru eficienţa monitorizării

şi a raportării, se recomandă păstrarea

unei evidenţe pe termen lung a presiunii

sanguine. Vă rugăm să descărcaţi jurnalul

pentru presiune sanguină de pe website-ul

nostru www.rossmaxhealth.com.

6. Fluctuaţia presiunii sanguine

Presiunea sanguină

fluctuează permanent!

Nu trebuie să fiţi excesiv

de îngrijorat dacă vă confruntaţi

cu două sau trei

valori ridicate de măsurare.

Presiunea sanguină se

modifică pe parcursul unei

luni şi chiar a unei zile. De

asemenea, ea este influenţată

de anotimp şi de

temperatură.

7. Ecran / Pictograme

Afişare:

Indicator

pentru dată/oră

Indicator

pentru risc de

hipertensiune

Zona de memorie

Media valorilor

stocate în memorie

Număr de ordine în

memorie

Fluctuație în cadrul unei zile

(Caz: Bărbat, vârsta de 35 de ani)

La trezire

La sosirea la

birou

Simbol pentru

baterie

descărcată

Sistolică (mmHg)

Convorbire

telefonică

Suspiciune de

hipertensiune stadiu 2

Sistolică ≥ 160

Diastolică ≥ 100

Suspiciune de

hipertensiune stadiu 1

Sistolică 140 ~ 159

Diastolică 90 ~ 99

Suspiciune de

hipertensiune

Sistolică 120 ~ 139

Diastolică 80 ~ 89

Normală

Sistolică


12. Poziţia pentru o măsurare corectă

1. Puneţi-vă cotul pe o masă astfel încât manşeta să se afle la acelaşi nivel cu

inima dumneavoastră, ca în Fig. A. Notă: Inima dumneavoastră este situată

uşor sub axila dumneavoastră şi puţin spre stânga faţă de mijlocul pieptului.

Relaxaţi-vă trupul, în special zona cuprinsă între cot şi degete.

2. În cazul în care manşeta nu se află la acelaşi nivel cu inima dumneavoastră

sau dacă nu vă puteţi menţine braţul complet nemişcat în timpul măsurării,

folosiţi un obiect moale, cum ar fi un prosop pliat, pentru a vă susţine

braţul, ca în Fig. B. Evitaţi contactul direct dintre obiectele dure şi manşeta

pentru articulaţia pumnului.

3. Întoarceţi-vă palma în sus.

4. Staţi drept pe scaun şi inspiraţi adânc de 5-6 ori. Nu vă lăsaţi pe spate

în timpul efectuării măsurării, ca în Fig. C.

Fig. A

13. Proceduri de măsurare

Fig. B

Fig. C

Observaţii importante:

În continuare, sunt prezentate câteva sfaturi utile, pentru a vă ajuta să obţineţi

rezultate mai corecte: Tensiunea arterială se schimbă cu fiecare bătaie de inimă şi

fluctuează constant pe parcursul zilei.

• Înregistrarea tensiunii arteriale poate fi afectată de poziţia utilizatorului, de starea fiziologică

a acestuia şi de alţi factori. Pentru o mai mare precizie a măsurării, după o activitate

fizică sau o baie, după ce aţi mâncat, aţi consumat băuturi conţinând alcool sau cafeină

sau după ce aţi fumat, aşteptaţi o oră înainte de a vă măsura presiunea sanguină.

• Înainte de măsurare, este recomandabil să staţi liniştit cel puţin 5 minute, întrucât

o măsurare efectuată în stare relaxată va avea o acurateţe mai mare. Nu trebuie

să fiţi obosiţi sau epuizaţi fizic la momentul efectuării măsurării.

• Nu efectuaţi măsurări, dacă sunteţi stresat sau tensionat.

• În timpul măsurării, nu vorbiţi şi nu mişcaţi braţul sau muşchii braţului.

• Măsuraţi tensiunea arterială la temperatura normală a corpului. Dacă vă este frig

sau cald, aşteptaţi un timp, înainte de a efectua măsurarea.

• Dacă tensiometrul este păstrat la o temperatură foarte scăzută (apropiată de temperatura

de îngheţ), înainte de a-l utiliza, ţineţi-l cel puţin o oră într-un spaţiu cald.

• Aşteptaţi 5 minute înainte de a efectua următoarea măsurare.

1. Apăsaţi tasta de comutare rapidă utilizator pentru a selecta zona de memorie 1

sau zona de memorie 2.

2. Aplicaţi manşeta pe articulaţi pumnului. Apăsaţi tasta ON (pornit)/OFF (oprit)/

START. Toate cifrele vor începe să lumineze verificând funcţiile de afişare. Procedura

de verificare va fi finalizată în 2 secunde.

3. După apariţia tuturor simbolurilor, pe ecran se va afişa un „0” care pulsează. Tensiometrul

este pregătit pentru măsurare şi va umfla automat manşeta pentru a începe măsurarea.

4. Când măsurarea este finalizată, manşeta va elimina presiunea din interior. Presiunea

sistolică, presiunea diastolică şi pulsul vor fi afişate simultan pe ecranul LCD

împreună cu data şi ora, apărând alternativ la interval de 4 secunde. Valoarea

măsurată este apoi stocată automat în zona de memorie.

Tensiometrul se va reumfla în mod automat, la aproximativ 220 mmHg, dacă sistemul

consideră că trupul dumneavoastră necesită mai multă presiune pentru a vă

măsura presiunea sanguină.

Notă:

1. Acest dispozitiv se opreşte automat la aproximativ 1 minut de la ultima

apăsare de tastă.

2. Pentru a întrerupe măsurarea, apăsaţi doar pe tasta ON (pornit) / OFF (oprit)/

START sau pe tasta de memorie. Manşeta se va dezumfla imediat.

3. În timpul măsurării, nu vorbiţi şi nu mişcaţi braţul sau muşchii mâinii.

14. Afişarea valorilor stocate în memorie

1. Tensiometrul prezintă două zone de memorie (1 şi 2). Fiecare zonă poate stoca

până la 60 de valori măsurate.

2. Pentru a citi valorilor memorate în zona de memorie selectată, utilizaţi tasta de

comutare rapidă utilizator pentru a selecta zona de memorie (1 sau 2) ale cărei

valori stocate doriţi să vi le amintiţi. Apăsaţi tasta Memorie. Prima valoare afişată

reprezintă media ultimelor 3 măsurări stocate în memorie.

3. Continuaţi să apăsaţi tasta Memorie pentru a vizualiza ultima valoare măsurată

stocată. În memorie, fiecărei valori măsurate i se atribuie un număr de ordine.

Notă: Banca de memorie poate stoca până la 60 de valori. Când numărul de valori

depăşeşte cifra 60, cele mai vechi date vor fi înlocuite de noua înregistrare.

Pe măsură ce apăsaţi tasta de MEMORIE, data şi ora vor fi afişate în mod

alternativ la fiecare 4 secunde, împreună cu afişarea mediei sau valoarea

stocată anterior.

15. Ştergerea valorilor stocate în memorie

1. Apăsaţi tasta de comutare rapidă utilizator pentru a selecta zona de memorie

1 sau zona de memorie 2.

2. Continuaţi să apăsaţi pe tasta de memorie timp de aproximativ 5 secunde,

apoi datele din zona de memorie predesemnată pot fi şterse automat.

Notă: datele din ambele zone de memorie (zona 1 şi zona 2) pot fi şterse dacă

se scoate una dintre baterii (recomandăm utilizatorilor să îşi înregistreze

datele în Jurnalul pentru presiunea sanguină înainte de a înlocui sau de

a îndepărta bateriile).

16. Modificarea orei

1. Pentru a modifica data/ora de pe monitor, apăsaţi tasta . Ecranul va afişa

o cifră iluminată intermitent care indică ora.

2. Modificarea lunii prin apăsarea tastei de memorie Fiecare apăsare va mări în

mod ciclic numărul cu o cifră. Apăsaţi din nou tasta pentru a confirma

intrarea şi ecranul va afişa un număr iluminat intermitent reprezentând

minutele.

3. Modificaţi data, luna conform descrierii de la pasul 2 de mai sus, pentru

modificare folosind tasta de memorie şi tasta pentru a confirma intrările.

4. Un „0” reapare când tensiometrul este pregătit pentru o nouă măsurare.

17. Transfer de date către un PC (opţional)

Rossmax furnizează gratuit un software de gestionare a presiunii sanguine

integrat şi uşor de utilizat care poate fi descărcat şi instalat pe calculatorul

dumneavoastră. Puteţi cumpăra un cablu USB special destinat pentru

a conecta tensiometrul Rossmax la calculatorul dumneavoastră. Pentru

procedura de descărcare şi procesul de instalare, vă rugăm să vizitaţi site-ul

web nostru, la adresa http://www.rossmaxhealth.com.

18. Depanare

În cazul în care pe durata utilizării intervine o anormalitate, vă rugăm să

verificaţi următoarele puncte.

Simptome Puncte de verificare Corectare

Nicio afişare când

se apasă pe tasta e

ON (pornire)/ OFF

(oprire)/START

Simbolul pentru

EE este afişat pe

ecran sau presiunea

sanguină afişată

este excesiv de mică

(mare)

Bateriile s-au descărcat? Înlocuiţi-le cu două baterii noi.

Polaritatea bateriilor a fost corect

Re-introduceţi bateriile în poziţia corectă.

poziţionată?

Înfăşuraţi corect manşeta astfel încât să fie corect

Manşeta este corect poziţionată?

poziţionată.

Aţi vorbit sau v-aţi mişcat în timpul

măsurării? Măsuraţi din nou.

Aţi scuturat pumnul în timp ce manşeta Nu mişcaţi pumnul pe durata măsurării.

era fixată pe braţ?

Notă: Dacă dispozitivul tot nu funcţionează, restituiţi-l distribuitorului. În nici

un caz să nu demontaţi şi nici nu reparaţi dispozitivul de unul singur.

19. Notă de avertizare

1. Dispozitivul conţine ansambluri de înaltă precizie. Prin urmare, evitaţi temperaturile extreme, umiditatea

şi incidenţa razelor solare directe. Evitaţi scăparea unităţii principale sau supunerea acesteia la

şocuri puternice şi protejaţi-o de praf.

2. Curăţaţi cu grijă carcasa tensiometrului şi manşeta cu o bucată de stofă moale, puţin umezită. Nu

apăsaţi. Nu spălaţi manşeta şi nu folosiţi detergenţi chimici. Nu folosiţi niciodată diluant, alcool sau

benzină (benzină), ca soluţie de curăţare.

3. Bateriile scurse pot deteriora unitatea. Scoateţi bateriile când unitatea nu este utilizată mai mult timp.

4. Pentru a evita situaţiile periculoase, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii.

5. În cazul în care dispozitivul este păstrat la o temperatură apropiată de temperatura de îngheţ, înainte

de utilizare, lăsaţi-l să se aclimatizeze la temperatura camerei.

6. Acest dispozitiv nu poate fi reparat pe teren. Nu folosiţi niciun instrument pentru a deschide sau a

încerca să reglaţi ceva în interiorul dispozitivului. În cazul în care vă confruntaţi cu orice problemă, vă

rugăm să contactaţi magazinul sau medicul de la care aţi cumpărat acest dispozitiv sau să contactaţi

Rossmax International Ltd.

7. Ca problemă obişnuită tuturor tensiometrelor care folosesc funcţia de măsurare oscilometrică, dispozitivul

poate avea dificultăţi în determinarea corectă a presiunii sanguine la utilizatorii diagnosticaţi

cu aritmie comună (bătăi premature atriale sau ventriculare sau fibrilaţie atrială), diabet, circulaţie a

sângelui slabă, probleme renale sau la utilizatori care au suferit un accident vascular cerebral sau

utilizatori inconştienţi.

8. Pentru a opri în orice moment funcţionarea, apăsaţi tasta ON(oprit)/OFF (pornit)/START şi aerul din

manşetă va fi evacuat rapid.

9. În momentul în care umflarea atinge 300 mmHg, dispozitivul începe rapid să se dezumfle din motive de siguranţă.

10. Vă rugăm să reţineţi că acesta este un produs destinat exclusiv îngrijirii la domiciliu şi nu este conceput

să înlocuiască consultaţiile medicului specialist.

11. Nu folosiţi acest dispozitiv pentru a diagnostica sau a trata orice problemă de sănătate sau orice

afecţiune. Rezultatele măsurărilor sunt numai pentru referinţă. Consultaţi un medic specialist pentru

interpretarea valorilor tensiunii arteriale măsurate. Dacă aveţi sau suspectaţi o problema medicală,

luaţi legătura cu medicul dumneavoastră. Nu schimbaţi tratamentul fără sfatul medicului dumneavoastră

sau al unui medic specialist.

12. Interferenţa electromagnetică: Dispozitivul conţine componente electronice sensibile. Evitaţi utilizarea

dispozitivului în apropierea directă a câmpurilor electrice sau electromagnetice (de exemplu,

telefoane mobile, cuptoare cu microunde). Acest fapt poate conduce la afectarea temporară a

preciziei de măsurare.

13. Aruncaţi dispozitivul, bateriile, componentele şi accesoriile în conformitate cu reglementările locale.

14. În cazul în care este păstrat sau utilizat cu încălcarea limitelor de temperatură şi umiditate, indicate în

caracteristicile tehnice, acest tensiometru poate să nu îndeplinească criteriile caracteristicilor de funcţionare.

20. Specificaţii

Sursa de alimentare : DC 3V două baterii tip LR03 (AAA)

Metoda de măsurare : Oscilometrică

Measurement range : Presiune: 30~260 mmHg; Puls: 40 ~ 199 bătăi/minut

Precizie : Presiune: ±3 mmHg; Puls: cu ±5% din valoare

Senzor de presiune : Semiconductor

Umflare : Acţionare prin pompă

Dezumflare : Supapă de evacuare automată a aerului

Capacitate de memorie : 60 de valori memorate pentru fiecare zonă x 2 zone

Oprire automată : 1 minut după ultima apăsare a tastei

Mediu de funcţionare : 10˚C~40˚C(50˚F~104˚F); 40%~85% RH

Mediu de păstrare : -10˚C~60˚C(14˚F~140˚F); 10%~90% RH

Greutate : 127g (fără baterii)

Circumferinţa pumnului : 13,5~22cm (5,3”~8,7”)

Utilizatori exclusivi : utilizatorii adulţi

Dimensiuni : 79(L) x 72(l) x 72(H) mm

: Tip BF; Dispozitivul şi manşeta sunt concepute pentru a

oferi o protecţie specială împotriva şocurilor electrice

*Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

21. Recomandarea EMC şi declaraţia producătorului

Recomandarea şi declaraţia producătorului – emisii electromagnetice

BI701 este destinat utilizării în mediul electromagnetic menţionat mai jos.

Clientul sau utilizatorul unui dispozitiv BI701 trebuie să se asigure că aparatul este folosit într-un astfel de mediu.

Test de emisie Conformitate Recomandare mediu electromagnetic

Emisii RF CISPR 11 Grup 1 BI701 utilizează energia RF numai pentru funcţia sa internă. Prin urmare, emisiile RF ale acestuia sunt

foarte scăzute şi nu pot provoca interferenţe în apropierea unui echipament electronic.

Emisii RF CISPR 11 Clasa B BI701 este adecvat pentru utilizare în toate tipurile de clădiri, inclusiv clădiri rezidenţiale şi cele conectate

Emisii armonice

Nu se aplică direct la reţeaua de alimentare cu curent electric de joasă tensiune care alimentează clădirile utilizate în

IEC 61000-3-2

scop rezidenţial.

Fluctuaţii de tensiune/emisii IEC

61000-3-3

Nu se aplică

Recomandarea şi declaraţia producătorului – imunitate electromagnetică

BI701 este destinat utilizării în mediul electromagnetic menţionat mai jos.

Clientul sau utilizatorul unui dispozitiv BI701 trebuie să se asigure că aparatul este folosit într-un astfel de mediu.

Test de imunitate Nivel de test IEC 60601 Nivel de

conformitate

Recomandare mediu electromagnetic

Descărcare electrostatică

(ESD) IEC 61000-4-2

± 6 kV contact

± 8 kV aer

± 6 kV contact

± 8 kV aer

Podelele trebuie să fie din lemn, beton sau plăci ceramice. Dacă

podelele sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea relativă

trebuie să fie de cel puţin 30%

Calitatea sursei de alimentare va fi cea a unui mediu comercial sau

spitalicesc tipic.

Fenomen electric

± 2 kV pentru liniile de alimentare Nu se aplică

tranzitoriu/şoc IEC 61000-4- ± 1 kV pentru liniile de intrare/ieşire

4

Nu se aplică

Supratensiune IEC 61000-4- ± 1 kV linie(i) la linie(i)

Nu se aplică Calitatea sursei de alimentare va fi cea a unui mediu comercial sau

5

± 2 kV linie(i) la pământ

Nu se aplică spitalicesc tipic.

deri de tensiune, 95% scădere a UT) pentru Nu se aplică Calitatea sursei de alimentare va fi cea a unui mediu comercial

întreruperi de scurtă durată 0,5 ciclu

sau spitalicesc tipic. În cazul în care utilizatorul dispozitivului

şi fluctuaţii de tensiune 40% UT(60% scădere a UT) pentru 5 Nu se aplică BI701 are nevoie să continue operaţiunea pe durata întreruperilor

pe liniile de alimentare cu cicluri

în alimentarea cu curent electric, se recomandă ca BI701 să fie

energie electrică IEC 61000- 70% UT(30% scădere a UT) pentru 25 Nu se aplică alimentat de la o sursă neîntreruptibilă sau de la o baterie.

4-11

de cicluri

95% scădere a UT) pentru 5 Nu se aplică

s

Frecvenţa de alimentare 3 A/m 3 A/m Frecvenţa de alimentare a câmpurilor magnetice trebuie să se situeze

(50/60 Hz) câmp magnetic

la niveluri caracteristice unei localizări într-un mediu comercial sau

IEC 61000-4-8

spitalicesc tipic.

NOTĂ: UT reprezintă tensiunea c.a. anterioară aplicării testului de nivel.

Recomandarea şi declaraţia producătorului – imunitate electromagnetică

BI701 este destinat utilizării în mediul electromagnetic menţionat mai jos.

Clientul sau utilizatorul dispozitivului BI701 trebuie să se asigure că aparatul este utilizar într-un astfel de mediu.

Test de imunitate Nivel de test IEC 60601 Nivel de conformitate Recomandare mediu electromagnetic

RF conduse

IEC 61000-4-6

RF radiate

IEC 61000-4-3

3 Vrms

de la 150 KHz la 80 MHz

3 V/m

de la 80 MHz la 2,5 GHz

Nu se aplică

3 V/m

În apropierea unei părţi a dispozitivului BI701, inclusiv a cablurilor acestuia,

echipamentele de comunicaţii RF portabile şi mobile nu trebuie utilizate la

o distanţă mai mică decât distanţa de separaţie recomandată, calculată prin

ecuaţia aplicabilă frecvenţei transmiţătorului.

Distanţa de separaţie recomandată:

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 MHz la 800 MHz

d = 2,3 √P 800 MHz la 2,5 GHz

unde P este puterea maximă de ieşire a transmiţătorului, exprimată în watt

(W), conform producătorului transmiţătorului, iar d este distanţa de separaţie

recomandată, exprimată în metri (m).

Puterea câmpului generat de transmiţătoarele RF fixe, determinată prin test

electromagnetic, a trebuie să fie mai mică decât nivelul de conformitate în

fiecare bandă de frecvenţă.b

Interferenţa poate apărea în vecinătatea unui echipament marcat cu următorul

simbol:

NOTA 1: La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică cea mai mare bandă de frecvenţă.

NOTE2: Aceste indicaţii nu se aplică în toate situaţiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbţia şi reflecţia structurilor, a obiectelor şi oamenilor.

a. Teoretic, puterea câmpului generat de transmiţătoarele fixe, precum staţii radio, telefoane (celulare/mobile) şi staţii de emisie radio mobile terestre şi de

amatori, de emisie radio AM şi FM, de emisie TV nu poate fi determinată cu exactitate. Pentru a estima mediul electromagnetic generat de transmiţătoare RF

fixe, trebuie să se afecteze un test electromagnetic la faţa locului. Dacă puterea măsurată a câmpului în locul în care se foloseşte dispozitivul BI701 depăşeşte

nivelul de conformitate de mai sus, BI701 trebuie supravegheat pentru a verifica funcţionarea normală a acestuia. Dacă se observă o funcţionare anormală,

sunt necesare măsuri suplimentare, precum reorientarea sau schimbarea amplasării dispozitivului BI701.

b. Pe o bandă de frecvenţă de la 150 kHz la 80 MHz, puterea câmpului trebuie să fie mai mică de 3 V/m.

Distanţa de separaţie recomandată între un echipament de comunicaţii RF portabil sau mobil şi dispozitivul BI701

BI701 este conceput pentru utilizare într-un mediu electromagnetic în care în care interferenţele RF radiate sunt controlate. Clientul sau utilizatorul dispozitivului

BI701 poate contribui la prevenirea interferenţei electromagnetice menţinând o distanţă minimă între echipamentele de comunicaţii RF (transmiţătoare) şi

BI701, conform recomandărilor de mai jos, în funcţie de puterea maximă de ieşire a echipamentului de comunicaţii.

Puterea maximă de ieşire a

Distanţa de separaţie în funcţie de frecvenţa transmiţătorului/m

transmiţătorului/ W de la 150 kHz până la 80 MHz / d = 1,2 de la 150 80 MHz până la 800 MHz / d = de la 150 800 MHz până la 2,5 GHz / d =

√P

1,2 √P

2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Pentru transmiţătoarele cu putere maximă neenumerate mai sus, distanţa de separaţie recomandată d exprimată în metri (m) poate fi estimată folosind ecuaţia

aplicabilă pentru frecvenţa transmiţătorului, unde P este puterea maximă de ieşire a transmiţătorului, exprimată în watt (W), conform datelor producătorului

transmiţătorului.

NOTA 1: La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică distanţa de separaţie pentru cea mai mare frecvenţă.

NOTA 2 Aceste note orientative nu sunt aplicabile în orice situaţie. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbţia şi reflecţia structurilor, a obiectelor şi

oamenilor.

Data emiterii: 2011/04/27

IN0BI70100000000XX

www.rossmaxhealth.com

More magazines by this user
Similar magazines