nr. 19/2009

bibnat.ro

nr. 19/2009

19/2009


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 3

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI................................................................................................7

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor............................................................... 7

008 Civilizaţie. Cultură..................................................................................... 9

02 Biblioteconomie. Biblioteci....................................................................... 10

06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ............................................... 11

070 Ziaristică.................................................................................................. 11

087.5 Publicaţii pentru copii........................................................................... 12

1 FILOZOFIE...................................................................................................... 15

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ........................................ 15

14 Sisteme filozofice ...................................................................................... 16

159.9 Psihologie ............................................................................................. 18

17 Morală. Etică ............................................................................................. 21

2 RELIGIE........................................................................................................... 22

23/28 Religie creştină ..................................................................................... 23

29 Religii necreştine ....................................................................................... 27

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE..................................... 28

311/314 Statistică. Demografie ...................................................................... 28

316 Sociologie ................................................................................................ 28

32 Politică....................................................................................................... 30

322 Relaţia dintre stat şi biserică .................................................................... 31

327 Politică externă ........................................................................................ 31

33 Economie................................................................................................... 32

331 Muncă...................................................................................................... 34

332 Economie teritorială. Proprietate ............................................................. 34

334 Forme de organizare şi cooperare în economie ....................................... 35

336 Finanţe ..................................................................................................... 35

338 Situaţie economică. Politică economică .................................................. 38

339 Comerţ ..................................................................................................... 40

34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă................................................................. 43

35.0/354 Administraţie publică ...................................................................... 46

355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară.......................................................... 46

37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber .............................................................. 47

39 Etnografie. Folclor..................................................................................... 58

4 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE....................................................... 60

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ............................................................ 60

51 Matematică ................................................................................................ 61

52 Astronomie. Geodezie ............................................................................... 67

53 Fizică ......................................................................................................... 67

54 Chimie ....................................................................................................... 68

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie.......................................................... 68

57 Biologie ..................................................................................................... 69

59 Zoologie..................................................................................................... 71

6 ŞTIINŢE APLICATE ...................................................................................... 72

61 Medicină.................................................................................................... 72

611/612 Anatomie şi fiziologie ...................................................................... 72

613/614 Igienă ................................................................................................ 73

615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie.................................................. 75

616/618 Patologie........................................................................................... 77

619 Medicină veterinară ................................................................................. 80

62 Tehnică. Inginerie...................................................................................... 81

621 Construcţii de maşini. Electrotehnica ...................................................... 81

624/627 Construcţii ........................................................................................ 83

628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului.................................................... 84

63 Agricultură................................................................................................. 85

630 Silvicultură............................................................................................... 86

631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură ........................................... 86

65 Management. Conducere şi organizare...................................................... 90

651 Tehnica muncii de birou .......................................................................... 95

657 Contabilitate............................................................................................. 95

659 Publicitate. Informaţii.............................................................................. 98

66/68 Industrii şi meserii diverse.................................................................... 98

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT........................................ 99

72 Arhitectură............................................................................................... 100

73/76 Arte plastice. Desen tehnic ................................................................. 101

78 Muzică ..................................................................................................... 104

791/792 Arta spectacolului........................................................................... 106

796/799 Sport ............................................................................................... 106

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ.......................................... 108

81 Lingvistică ............................................................................................... 108

811 Limbi individuale .................................................................................. 109

811.135.1 Limba română.............................................................................. 114


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 5

82 Literatură ................................................................................................. 116

82.09 Critică şi istorie literară ...................................................................... 117

821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................ 118

821.112.2 Literatură germană....................................................................... 122

821.131.1 Literatură italiană......................................................................... 123

821.133.1 Literatură franceză ....................................................................... 124

821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă....................................... 124

821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză.............................. 125

821.135.1 Literatură română......................................................................... 125

821.16 Literaturi slave.................................................................................. 149

821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ........................................... 150

821.511.141 Literatură maghiară.................................................................. 150

821.511.141(498) Literatură maghiară din România.................................... 151

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 152

908 Monografii zonale.................................................................................. 152

91 Geografie ................................................................................................. 154

913 Geografie pe ţări individuale ................................................................. 154

913(498) Geografia României ...................................................................... 155

929 Biografii. Genealogie. Heraldică ........................................................... 155

930 Ştiinţa istoriei......................................................................................... 156

94(100) Istorie universală............................................................................. 156

94(4/9) Istoria pe ţări individuale ................................................................. 157

94(498) Istoria României.............................................................................. 157

INDEX DE NUME ............................................................................................. 161

INDEX DE TITLURI......................................................................................... 194

INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 213

6 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 7

0 GENERALITĂŢI

1. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE (Bucureşti).

Departamentul de Cercetări Economice. Cercetarea ştiinţifică în Academia de

Studii Economice din Bucureşti : 2007 / Academia de Studii Economice

Bucureşti. Departamentul de Cercetări Economice. - Bucureşti : Editura ASE,

2008-2009.

2 vol. : diagr., fig., graf., h., tab. ; 24 cm. - (Buletin ştiinţific ASE).

ISBN 978-606-505-060-0

Vol. 2 : Rezultate obţinute în cadrul temelor finanţate prin granturi

CNCSIS tip AT şi TD. - 2008. - 260 p. - ISBN 978-606-505-062-4 : [11.90] lei.

001.891:378(498 Buc.):33+336

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor

2. BĂDICĂ, AMELIA. Sisteme expert / Bădică Amelia, Liţoiu

Valentin. - Craiova : Reprograph, 2007.

180 p. : tab., schem. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 177.

ISBN 978-973-671-143-5 : [10.00] lei

004.891

3. CIOATĂ, VASILE GEORGE. Proiectare asistată de calculator cu

Autodesk Inventor / Cioată Vasile George, Miklós Imre Zsolt. - Timişoara :

Mirton, 2009.

339 p. : fig. ; 24 cm. - (Colecţia IT).

Bibliogr. p. 338.

ISBN 978-973-52-0576-8 : [18.68] lei

004.42 AUTODESK INVENTOR

004.925.84

004:62.001.63

4. CIOCÂRLIE, HORIA. Programming techniques : textbook / Horia

Ciocârlie, Gabriel Erzse. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009.

499 p. : graf., tab. ; 24 cm. - (Calculatoare-Informatică ; 91).

Bibliogr. p. 497.

ISBN 978-973-638-409-7 : [8.75] lei

004.43 C

004.42

8 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

5. ILLÉS, ILDIKÓ. Noţiuni generale despre calculator / Illés Ildikó,

Pitho Zsolt. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

78, [2] p. : il. color ; 24 cm. - (Info gimnaziu. Caietul elevului).

Bibliogr. p. 76.

ISBN 978-973-30-2007-3 : [8.00] lei

004(075.35)(076.5)(079.1)

6. ILLÉS, ILDIKÓ. PowerPoint / Illés Ildikó, Pitho Zsolt. - Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

88 p. : il. color, tab. ; 24 cm. - (Info gimnaziu. Caietul elevului).

ISBN 978-973-30-2400-2 : [8.00] lei

004.42 POWER POINT

7. Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi aplicaţii

: [suport curs] / Crăciunoiu N., Dumitru N., Roşca A. S., Rinderu P. - Craiova :

Sitech, 2009.

139 p. : fig., il., diagr., schem., tab. ; 29 cm.

Bibliogr. p. 139.

ISBN 978-606-530-223-5 : [35.00] lei

004:62.001.63(075.8)

004.42 AUTOCAD(075.8)

8. POPA, DRAGOŞ. Grafică asistată de calculator : [AutoCAD] /

Dragoş Popa, Ludmila Sass, George Gherghină. - Craiova : Sitech, 2009.

257 p. : diagr., fig., graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 255 şi 257.

ISBN 978-606-530-229-7 : [35.00] lei

004.92

004.42 AUTOCAD

9. Proiectare asistată / Dorian Cojocaru, Cristian Vladu, Cristina Pană,

Daniela Pătraşcu. - Craiova : Universitaria, 2007.

360 p. : tab., diagr., il. ; 27 cm. - (Seria Mecatronica).

Bibliogr. p. 352-353.

Index.

ISBN 978-973-742-866-0 : [22.37] lei

004:62.001.63


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 9

10. Scientific and educational GRID applications / [autori: Cristian-

Mihai Amarandei, Andrei Rusan, Alexandru Archip, ...] ; ed.: Horia-Nicolai

Teodorescu, Mitică Craus. - Iaşi : Politehnium, 2008.

145 p. : graf., tab., schem. ; 24 cm.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-621-236-9 : [10.00] lei

004.272

004.7

008 Civilizaţie. Cultură

11. EMBEREK, ÉLETPÁLYÁK ÉLETTÖRTÉNETEK. MIRE

HASZNÁLHATÓ AZ ÉLETTÖRTÉNET? Nemzetközi kollokvium (1 ; 2006 ;

Kolozsvár). Emberek, életpályák, élettörténetek / szerkesztette: Jakab Albert

Zsolt, Keszeg Anna, Keszeg Vilmos. - Kolozsvár [Cluj-Napoca] : BBTE Magyar

Néprajz és Antropológia Tanszék : Kriza János Néprajzi Társaság, 2007.

245, [2] p. : schem. ; 21 cm. - (Kriza könyvek ; 16).

Texte şi în lb. franceză şi engleză.

Rez. în lb. română şi engleză.

Tablă de materii şi în lb. română şi engleză.

Bibliogr. la sfârşitul cap. şi la p. 199-232.

Conţine note.

ISBN 978-973-8439-33-7 : [27.00] lei

008(100+498):929

12. MUSSKI, SERGHEI. 100 laureaţi ai premiului Nobel / Serghei

Musski ; trad. de Mariana Streşna. - Bucureşti : Europress Group, 2008.

478 p. : portr. ; 22 cm. - (Dicţionare & Enciclopedii. 100).

ISBN 978-973-1727-36-3 : [15.00] lei

06.068 Nobel:008(100):929

10 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

13. SÎRBULESCU, EMIL. Cultură şi identitate naţională în Anglia

medievală şi renascentistă / Emil Sîrbulescu. - Craiova : Sitech, 2009.

IX, 262 p. ; 24 cm.

Text în lb. engleză.

Antetitlu: Universitatea din Craiova. Centrul de Cercetare a Identităţilor

Lingvistice şi Culturale Europene.

Pref. în lb. română.

Bibliogr. p. 253-259.

Index.

Conţine note.

ISBN 978-606-530-168-9 : [32.00] lei

008(420)(091)

02 Biblioteconomie. Biblioteci

14. NEDELCEA, TUDOR. Centenar - Biblioteca "Aman" / Tudor

Nedelcea. - Craiova : SIM ART, 2008.

151 p. : facs., il., portr., tab. ; 21 cm.

Volum apărut cu ocazia aniversării centenarului Bibliotecii Judeţene

"Alexandru şi Aristia Aman" Craiova, 14-15 noiembrie 2008.

ISBN 978-973-1841-09-0 : [15.00] lei

027.53(498 Craiova)(091)

082.2

929.52(498) Aman

929 Aman


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 11

06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

15. VARGA, GÁBOR. Europa ante portas - texte din calculator :

1998-2008 : [discursuri] / Varga Gábor ; [foto: Mircea Aldoiu, Marius Maruda,

Eduard Vlad ; cuv. înainte: Bogdan Boreschievici]. - Bucureşti : Editura OSIM,

2008.

229 p. : il. color ; 23 cm.

Volumul cuprinde o selecţie de cuvântări rostite la diferite evenimente

(prezentări de rapoarte anuale, lansări de cărţi, seminare internaţionale, ...) al căror

autor este directorul general al OSIM, Varga Gábor.

Texte şi în lb. engleză.

ISBN 978-973-7618-30-6 : [50.00] lei

061:347.77(498) OSIM

061:001.894(498) OSIM

821.135.1-5

821.111-5

070 Ziaristică

16. PEUCER, TOBIAS. De relationibus novellis = Despre relatările

jurnalistice / Tobias Peucer ; prologul editorului, studiu introductiv şi postf. de

Cristinel Munteanu ; text latin stabilit, versiune românească şi note de Cristian

Bejan. - Ed. bilingvă. - Piteşti : Independenţa Economică, 2008.

167 p. ; 21 cm. - (Comunicare, Jurnalism şi Relaţii Publice).

Bibliogr. p. 163-167.

ISBN 978-973-7732-89-7 : [7.00] lei

070

043

17. Portret în oglindă la 20 de ani / [pref.: dr. Mihail Mihailide...]. -

Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 2009.

540 p. : fig., il., tab. ; 24 cm. - (Caietele "Vieţii medicale").

Cuprinde articole apărute în săptămânalul "Viaţa medicală".

ISBN 978-973-160-029-1 : 20.00 lei

070(498) Viaţa medicală

61(0:82-92)

821.135.1-92(082)

CIP 2009-4138

12 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

087.5 Publicaţii pentru copii

18. BIARD, PHILIPPE. Piramida / il.: Philippe Biard ; realizată de

Gallimard Jeunesse, Claude Delafosse, Philippe Biard ; [trad.: Andra Botescu]. -

Bucureşti : Erc Press, 2008.

[18] p. : il. color ; 19 cm. - (Primele mele descoperiri).

Trad. indicat în surse complementare.

Trad. după ed.: La Pyramide. Paris : Gallimard Jeunesse, 1994.

ISBN 978-973-157-338-0 : [28.00] lei

087.5:726.85

19. CĂLIMOCEANU, COSTIN. Craiul Kirişki şi crăiasa Kira : după

un vechi basm ţigănesc : [carte cu CD audio] / il.: Costin Călimoceanu ; [autor

scenariu: Sanda Socoliuc]. - Bucureşti : Erc Press, 2008.

[15] p. : il. color ; 30 cm. - (Citeşte şi ascultă).

Format neregulat.

ISBN 978-973-157-347-2 : 8.99 lei

087.5

821.214.58-34(0.046.6)=135.1(0.034)

20. CĂLIMOCEANU, COSTIN. Fetiţa de zăpadă : [poveste] : [carte

cu CD audio] / il.: Costin Călimoceanu ; [autor scenariu: Sanda Socoliuc] ; după

Nathanael Hawthorne. - Bucureşti : Erc Press, 2008.

[15] p. : il. color ; 30 cm. - (Citeşte şi ascultă).

Traducere din lb. engleză.

Format neregulat.

ISBN 978-973-157-405-9 : 8.99 lei

821.111(73)-93-34(0.046.6)=135.1(0.034)

087.5

21. DI LORENZO, MONICA. Leul şi animalele savanei : cu 8

animale gata de joacă / il. de Monica Di Lorenzo ; text: Stefano Sibella ; trad.:

Maria Manuela Stoicescu. - Bucureşti : Erc Press, 2008.

[12] p. cartonate : il. color ; 29 cm. - (Vitrina).

Trad. după ed.: Il Leone e gli animali della savana. Novara : Istituto

Geografico De Agostini, 2007.

ISBN 978-973-157-389-2 : [50.00] lei

087.5:599.742.71(6)(251.3)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 13

22. DRAGOMIR, ANDA. Ţinutul vrăjit : poveste populară

ecuadoriană / il.: Anda Dragomir ; red.: Camelia Muşa. - Bucureşti : Erc Press,

2009.

[31] p. : il. în parte color ; 20 cm. - (Carte de povestit şi colorat ; 171).

Traducere.

ISBN 978-973-157-397-7 : [2.49] lei

087.5

821.134.2(866)-91-93-34=135.1

372.874

398.2(866)

23. FROEB, LORI. Zoo! : carte de numărat cu pagini pliante / scrisă

de Lori C. Froeb ; ilustrată de Jo Brown ; trad.: Diana Peneş. - Bucureşti : Erc

Press, 2008.

[12] p. cartonate : il. color ; 26 cm.

Traducere din lb. engleză.

Fără f. de tit. - Descrierea după cop. a 4-a.

Pentru copii cu vârsta de peste 10 luni.

ISBN 978-973-157-404-2 : [45.00] lei

087.5:59

372.47

24. GALERON, HENRI. Câinele / il. de Henri Galeron ; realiz.:

Gallimard Jeunesse, Pascale de Bourgoing ; [trad.: Andra Botescu]. - Bucureşti :

Erc Press, 2008.

[34] p. : il. color ; 19 cm. - (Primele mele descoperiri).

Trad. indicat în surse complementare.

Trad. după ed.: Le chien. Gallimard Jeunesse, 1990.

ISBN 978-973-157-339-7 : [28.00] lei

087.5:599.742.1

25. Ora şi timpul care trece / il.: Céline Bour-Chollet, Daniel Moignot,

Donald Grant ; realiz.: Gallimard Jeunesse, Jean-Pierre Verdet ; [trad.: Andra

Botescu]. - Bucureşti : Erc Press, 2008.

[36] p. : il. color ; 19 cm. - (Primele mele descoperiri).

Trad. indicat în surse complementare.

Trad. după ed.: L' Heure et le temps qui passe. Gallimard Jeunesse, 1992.

ISBN 978-973-157-337-3 : [28.00] lei

087.5:006.92

14 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

26. PAVEL, LICĂ. Prieteni necuvântători : [carte pentru copii] / Lică

Pavel ; [il.: Cornel Ciobotea şi Sutterstock Images LLC]. - Bucureşti : Erc Press,

2008.

[14] p. : il. color ; 29 cm.

ISBN 978-973-157-450-9 : 7.00 lei

821.135.1-93-1

087.5:59

27. PRUNIER, JAME'S. Trenul / realiz.: Gallimard Jeunesse, Jame's

Prunier ; il.: Jame's Prunier ; [trad.: Andra Botescu]. - Bucureşti : Erc Press, 2008.

34 p. : il. color ; 19 cm. - (Primele mele descoperiri).

Trad. indicat în surse complementare.

Trad. după ed.: Le Train. Gallimard Jeunesse, 1995.

ISBN 978-973-157-334-2 : [28.00] lei

087.5:656.2

28. RATIŞ, AURELIAN. În căutarea nemuririi : poveste populară

georgiană / il.: Aurelian Ratiş ; red.: Camelia Muşa. - Bucureşti : Erc Press, 2009.

[32] p. : il. în parte color ; 20 cm. - (Carte de povestit şi colorat ; 172).

Traducere.

ISBN 978-973-157-399-1 : 2.49 lei

087.5

821.353.1-91-93-34=135.1

372.874

398.2(479.22)

29. SHUTTERSTOCK IMAGES LLC. Legenda Mărţişorului :

legendă populară românească / [il.: Shutterstock Images LLC] ; [red.: Claudia

Cioabă]. - Bucureşti : Erc Press, 2009.

[14] p. : il. color ; 23 cm.

ISBN 978-973-157-480-6 : 6.00 lei

087.5

821.135.1-91-93-34

398.332.1(498)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 15

30. ZADROZNY, ALICIA. Bine aţi venit la fermă! : Carte-joc:

combină-şi-potriveşte / scrisă de Alicia Zadrozny ; ilustrată de Caroline Jayne

Church ; [traducere: Diana Peneş]. - Bucureşti : Erc Press, 2008.

8 p. cartonate : il. color ; 22x22 cm.

Traducere.

Fără f. de tit. - Descrierea după cop. 1 şi 4.

Conţine aplicaţii tridimensionale.

ISBN 978-973-157-368-7 : [35.00] lei

087.5:59

1 FILOZOFIE

31. DJUVARA, MIRCEA. Dialectică şi experienţă juridică / Mircea

Djuvara ; trad. şi studiu introd. de Andreea Dragomir. - Craiova : SIM ART, 2007.

49 p. ; 21 cm.

Trad. din lb. franceză.

ISBN 978-973-87977-3-4 : [10.00] lei

1:34

32. SAVU, DANA VICTORIA. Iniţiere în filosofie / prof. univ. dr.

Dana Victoria Savu. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

210 p. ; 21 cm. - (Cogito).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 203-204.

ISBN 978-606-505-171-3 : 23.80 lei

1(075.8)

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism

33. CUCCURIN, CESARE. Horoscopul din palmă : iniţiere în

chiromanţia astrologică / Cesare Cuccurin ; trad. din lb. italiană de Otilia Tudor. -

Piteşti : Paralela 45, 2009.

125, [10] p. : fig. ; 20 cm. - (Practic).

Tit. orig. (italiană): Iniziazione alla Chiromanzia astrologica - l'oroscopo

in palma di mano.

ISBN 978-973-47-0545-0 : [14.68] lei

133.526

133.6

16 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

34. QUESTIN, MARC-LOUIS. Magia ţiganilor : tradiţii, practici,

leacuri ancestrale / Marc-Louis Questin ; trad. din lb. franceză de Doina Doru. -

Piteşti : Paralela 45, 2009.

175 p. : il. ; 21 cm. - (Practic).

Trad. după ed.: ABC de la Magie Tsigane. Ėditions Grancher, 2005.

ISBN 978-973-47-0542-9 : [17.43] lei

133.4

398.47(=214.58)

14 Sisteme filozofice

35. CHERATA, LUCIAN. Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel /

Lucian Cherata ; [cuv. înainte: conf. univ. dr. Niculae Mătăsaru]. - Craiova : Aius

PrintEd, 2009.

336 p. : schem. ; 21 cm. - (Biblioteca de filosofie românească).

Text parţial bilingv în lb. greacă şi română.

Bibliogr. p. 191-199.

Rez. în lb. engleză şi germană.

Conţine şi: Isagoga / Porfir. Categoriile ; Fizica / Aristotel ; Mic dicţionar

elin-român.

ISBN 978-973-1780-83-2 : [20.00] lei

14(38) Aristoteles

111.12

929 Aristoteles

36. GHENCIOIU, RALUCA. Contribuţia lui Mircea Florian la

reforma conceptului de cunoaştere : [lucrare ştiinţifică] / Raluca Ghencioiu. -

Craiova : Sitech, 2009.

76 p. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 75-76.

Conţine note.

ISBN 978-606-530-197-9 : [15.00] lei

14(498) Florian,M.

929 Florian,M.

165


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 17

37. O filozofie a intervalului : in honorem Andrei Pleşu / [coord.:

Mihail Neamţu, Bogdan Tătaru-Cazaban ; Gabriel Liiceanu, Adam Michnik, Sorin

Vieru, ...]. - Bucureşti : Humanitas, 2009.

314 p. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-50-2421-5 : [23.00] lei

14(498) Pleşu,A.

929 Pleşu,A.

38. Wittgenstein and contemporary philosophy / edited by Marin

Ţurlea, George Lăzăroiu. - Bucureşti : Ars Academica, 2009.

4 vol. ; 21 cm.

Lucrarea reprezintă suplimentul revistei Analysis and Metaphysics.

Pe cop. tit.: Wittgenstein on language, logic, and communication.

Antetitlu: Addleton Academic Publishers New York, Contemporary

Science Association New York.

ISBN 978-606-8017-12-9

[Vol.] 1 / [Samuel C. Wheeler..., Maurilio Lovatti..., Michael A. Peters...,

...]. - 201 p. - ISBN 978-606-8017-13-6 : [15.00] lei.

[Vol.] 2 / [Norman Lillegard..., Chantal Bax..., Matthew Pianalto..., ...]. -

199 p. - ISBN 978-606-8017-14-3 : [15.00] lei.

[Vol.] 3 : / [Duncan Richter..., Nicholas F. Gier..., John Shotter..., ...]. -

169 p. - ISBN 978-606-8017-15-0 : 8.50 lei.

[Vol.] 4 : / [Michael A. Peters..., Mathew J. Densley..., Jason Waller..., ...].

- 183 p. - ISBN 978-606-8017-16-7 : 8.50 lei.

14(436) Wittgenstein,L.

929 Wittgenstein,L.

18 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

159.9 Psihologie

39. AMAR, PATRICK. 50 de experimente privind psihologia

managerului : cum să reuşeşti la locul de muncă / Patrick Amar ; trad. de Corina

Costache. - Iaşi : Polirom, 2009.

236, [4] p. : il., tab., schem. ; 20 cm. - (Practic).

Trad. după ed.: 50 petites expériences de psychologie du manager pour

mieux réussir au travail. Paris : Dunod, 2008.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

Indexuri.

Conţine note.

ISBN 978-973-46-1396-0 : [2.24] lei

159.9:65.012.4

40. ARTENI, NICULINA LILIANA. Creativitatea - o continuă

provocare / Niculina Liliana Arteni, Camelia Pricop. - Bârlad : [s.n.], 2009.

138 p. : schem. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 137-138.

ISBN 978-973-0-06240-3 : [10.00] lei

159.954.4:371

41. BACUS, ANNE. Ajută-ţi copilul să-şi învingă frica / Anne Bacus ;

trad. de Iulian Stratulat. - Bucureşti : Teora, 2009.

158, [1] p. ; 20 cm.

Trad. după ed.: Mon enfant a confiance en lui. Marabout, 2003.

Bibliogr. 1 p.

ISBN 978-973-20-1084-6 : [10.00] lei

159.922.7

159.942

42. BACUS, ANNE. Cum să aveţi autoritate în faţa copilului / Anne

Bacus ; trad. de Alexandru-Irinel Antoniu. - Bucureşti : Teora, 2009.

234 p. ; 20 cm.

Trad. după ed.: L'Autorité - Pourquoi, Comment. Marabout, 2005.

ISBN 978-973-20-1093-8 : [20.00] lei

159.922.7


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 19

43. BUZDUGAN, TIBERIU. Avertismentele adolescenţei / Tiberiu

Buzdugan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

80 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 78.

ISBN 978-973-30-2374-6 : [5.00] lei

159.922.8

44. DOBRESCU, ALINA. Memorator de Psihologie pentru clasa a Xa

/ Alina Dobrescu. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009.

64 p. ; 13 cm.

ISBN 978-606-511-045-8 : [4.50] lei

159.9(075.35)

45. DUMITRANA, MAGDALENA. Suggestopaedia as a stimulating

teaching strategy : ranges of application in Romanian schools / Magdalena

Dumitrana. - Craiova : Reprograph, 2007.

263 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 183-186.

ISBN 978-973-671-156-5 : [20.00] lei

159.962.7:371

46. DURAC, LIVIA. Semiotica limbajului nonverbal în relaţia

părinte-adolescent / Livia Durac ; pref. de acad. Alexandru Surdu. - Iaşi :

Institutul European, 2009.

259, [6] p. : graf., tab. ; 24 cm. - (Academica. Ştiinţele educaţiei ; 63).

Rez. în lb. engleză şi franceză.

Bibliogr. p. 233-245.

ISBN 978-973-611-583-7 : [39.45] lei

159.922.8

316.772.2

47. ECKERT, KIM GAINES. Mai puternică decât crezi : realizarea

împlinirii personale fără nevoia de a fi perfectă : ghidul femeii / Kim Gaines

Eckert ; trad. din lb. engleză: Lidia Moga. - Oradea : Făclia, 2009.

279 p. 21 cm

Tit. orig.(engleză): Stronger than you think.

Index.

ISBN 978-973-8448-61-2 : [30.00] lei

159.922.1

396.4

20 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

48. GURLUI, ILEANA. Compendiu de psihologie generală / Ileana

Gurlui. - Bucureşti : Editura Moroşan, 2009.

153 p. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 153.

ISBN 978-973-8986-72-5 : [13.00] lei

159.9

49. MOŢ, ALEXANDRU. Man between impression and expression /

Alexandru-Tiberiu Moţ ; English version by Gabriel Trandafir. - Timişoara :

Mirton, 2007.

69 p. : il., graf., tab. ; 21 cm. - (Paideia).

Trad. din lb. română.

ISBN 978-973-52-0170-8 : [13.75] lei

159.923:159.922.7

37.015.3

371.261

50. SAINT PIERRE LANCTÔT, GHISLAINE. Volumele

personocraţiei / Ghis ; text cules şi redactat de Mado ; [trad.: Laura Mandi-Beke].

- Sibiu : Evoluţionism, 2009-.

vol. : il. ; 21 cm.

Numele real al autoarei: Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt.

ISBN 978-973-88738-1-0

Vol. 1. - 2009. - 96 p. - ISBN 978-973-88738-2-7 : [10.00] lei.

159.922

159.961

51. STANCIU, CORNELIU. Introducere în psihofiziologie :

integrarea neuroendocrină / Corneliu Stanciu. - Ed. a 6-a. - Bucureşti : Editura

Fundaţiei "România de Mâine", 2009.

208 p. : fig., graf. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 207.

ISBN 978-973-163-433-3 : [20.40] lei

159.91

575.87:611.8+611.4(075.8)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 21

52. THOMAS, JACQUES. Cum să aveţi un copil împlinit / dr. Jacques

Thomas ; trad. de Daniela Cruceru. - Bucureşti : Teora, 2009.

184 p. ; 20 cm.

Trad. după ed.: Un Enfant épanoui. Marabout, 2006.

Bibliogr. p. 184.

ISBN 978-973-20-1091-4 : [13.00] lei

159.922.7

37.018.1

17 Morală. Etică

53. ALBU, EMANUEL. Deontologia funcţiei publice : [curs] / conf.

univ. dr. Emanuel Albu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009.

327 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 319-326.

Conţine şi: Hotărârea nr. 328/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii ;

Legea nr. 7/2004.

ISBN 978-973-163-438-8 : [29.50] lei

174:35.08:34(498+4)(094)(075.8)

54. RADA, DOINA. Doctrina şi deontologia profesiei contabile / lector

univ. dr. Doina Rada. - Timişoara : Mirton, 2009.

143 p. ; 24 cm. - (Economia).

Bibliogr. p. 141-142.

ISBN 978-973-52-0587-4 : [6.55] lei

174:657

55. SCOTT, RAE B.. Alegeri morale : o introducere în etică / Rae

Scott B. ; trad. din lb. engleză: Ramona Simuţ. - Ed. a 2-a. - Oradea : Făclia, 2009.

367 p. ; 21 cm.

Tit. orig.: Moral choices.

Index.

ISBN 978-973-8448-74-2 : [40.00] lei

17

22 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2 RELIGIE

56. FLEMING, DON. Lăsaţi Scriptura să vorbească / Don Fleming ;

[trad.: Măriuca Mihalache]. - [Ed. a 2-a]. - Suceava : Omniascriptum, 2007.

190 p. : tab. ; 20 cm.

Trad. după ed. în lb. engleză.

Ed. comunicată de editură.

ISBN 978-973-86729-7-0 : [8.50] lei

22.07

284

57. IRONSIDE, H. A. Prelegeri asupra Cântării Cântărilor / H. A.

Ironside ; [trad.: Simona Onucu]. - Suceava : Omniascriptum, 2007.

99 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-86729-4-9 : [6.00] lei

223.9.07

58. RITCHIE, JOHN. Din Egipt spre Canaan : [interpretări biblice] /

John Ritchie ; [trad.: Simona Onucu]. - Suceava : Omniascriptum, 2008.

140 p., [1] h. color ; 20 cm.

Trad. indicat de editură.

Trad. după ed. în lb engleză.

ISBN 978-973-86729-8-7 : [7.00] lei

222.12.07

222.14.07

222.2.07

222.07

59. USCA, IOAN SORIN. Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor

Părinţi / pr. Ioan Sorin Usca ; serie editată cu binecuvântarea Î.P.S. Nicolae

Corneanu Mitropolitul Banatului. - Bucureşti : Editura Christiana, 2002-.

vol. ; 20 cm.

Vol. 13 : Psalmii. - 2009. - 690 p. - ISBN 978-973-1913-14-8 : [30.00] lei.

222/224.07:276


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 23

23/28 Religie creştină

60. BENGE, JANET. Gladys Aylward : aventura unei vieţi / Janet &

Geoff Benge ; [trad.: Doina Avasilcăi]. - Suceava : Omniascriptum, 2007.

176 p. ; 20 cm. - (Eroi creştini: Atunci & Acum).

Trad. după ed. în lb. engleză.

Bibliogr. p. 173.

ISBN 978-973-86729-6-3 : [7.00] lei

266:283(420) Aylward,G.

929 Aylard,G.

266(510)

61. CHIŢULESCU, POLICARP. Sfânta Scriptură şi valoarea vieţii

liturgice în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur / ieromonah Policarp

Chiţulescu ; lucrarea apare cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist,

patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - Bucureşti : [s. n.], 2007.

79 p. : il. color ; 13 cm.

235.3 Ioan Gură de Aur:22.07

929 Ioan Gură de Aur

62. CRISTOFORA, MONAHIA. Iosif, întâiul episcop al Argeşului şi

cărţile lui / monahia Cristofora-Carmen Marian ; apare cu binecuvântarea

preasfinţitului episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului ; [cuv. înainte: prof. dr.

Dorin Teodorescu]. - Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi", 2009.

161 p., [10] f. pl. : il., facs. în parte color ; 29 cm.

Antetitlu: Patriarhia Română. Episcopia Argeşului şi Muscelului. Sfânta

Mănăstire Văleni.

Bibliogr. p. 158-160.

Conţine note.

ISBN 978-973-1994-04-8 : [35.00] lei

281.95(498.1) Iosif al Argeşului

929 Iosif al Argeşului

262.12:281.95(498.1)

24 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

63. FIRESCU, ALEXANDRU TOMA. Florian Stănescu-Gighera :

preot dăruit, publicist neobosit / Alexandru-Toma Firescu. - Craiova : Sitech,

2009.

188 p. : il., portr. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 158-170.

ISBN 978-606-530-180-1 : [25.00] lei

281.95(498) Stănescu-Gighera,F.

929 Stănescu-Gighera,F.

64. Fontes historiae daco-romanae christianitatis / dacoromanice

primum verterunt: Mihaela Paraschiv, Claudia Tărnăuceanu, Wilhelm Dancă ;

versionum revisio: Mihaela Paraschiv ; textuum revisio: Claudia Tărnăuceanu ;

textus collegit, praefationem, notas, commentarios indicesque composuit: Nelu

Zugravu = Izvoarele istoriei creştinismului românesc / trad. inedite din latină şi

greacă de Mihaela Paraschiv, Claudia Tărnăuceanu, Wilhelm Dancă ; revizuirea

traducerilor: Mihaela Paraschiv. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009.

819 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Patristica Iassiensis ; I).

Text parţial bilingv român-latin.

Texte şi în lb. greacă.

Antetitlu: Universitas Iassiensis "Alexandru Ioan Cuza". Facultas

Historiae. Centrum Studiis Classicis Christianisque Fovendis = Universitatea

"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Istorie. Centrul de studii clasice şi

creştine.

Index.

ISBN 978-973-703-378-9 : [44.00] lei

28(498)(091)

281.95(091)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 25

65. GIRARDI, MARIO. Saba il Goto : martire di frontiera : testo,

traduzione e commento del dossier greco / Mario Girardi. - Iaşi : Editura

Universităţii "Al. I. Cuza", 2009.

135 p. : il., h. color ; 24 cm. - (Bibliotheca Patristica Iassiensis ; II).

Texte şi în lb. greacă.

Rez. şi în lb. română.

Bibliogr. p. 17-23.

Indexuri.

Conţine şi trei scrisori aparţinând corpusului epistolar al lui Vasile cel

Mare, în lb. greacă şi română.

ISBN 978-973-703-425-0 : [9.17] lei

235.3 Sava Gotul

929 Sava Gotul

28(398.2)"0372"

821.14'02-97=131.1=14'02

66. GRIGORIE SANDU. Vademecum creştin ortodox : Cunoştinţe

minim necesare în lumina învăţăturilor Sfinţilor Părinţi / ieromonah Grigorie

Sandu. - Ed. a 2-a, rev. şi compl. - Bucureşti : Editura Christiana, 2009.

208 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1913-09-4 : [20.00] lei

281.95

276

245

67. Imnuri creştine. - [Ed. a 2-a]. - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 2008.

365 p. 17 cm.

Ed. comunicată de editură.

Text prezentat pe coloane.

Index.

ISBN 978-973-1940-05-2 : [10.00] lei

26 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

68. MARIŞ, DANIEL. Creaţia biblică : reflecţii teologice în contextul

dialogului creştin / Daniel Mariş ; [pref. de prof. dr. Vasile Talpoş...]. - Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

320 p. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 299-319.

Conţine note biobibliografice.

ISBN 978-973-30-2455-2 : [30.00] lei

281.95

23:281.95

266:281.95

286.15

69. MCSHANE, A. Lecţii pentru lideri : câteva principii de

conducere ilustrate în 1 şi 2 Samuel / A. McShane ; [trad.: Narcis Grama]. -

Suceava : Omniascriptum, 2008.

332 p. ; 20 cm.

Trad. indicat de editură.

Trad. după ed. în lb. engleză.

ISBN 978-973-86729-9-4 : [27.00] lei

222.4.07

231.3

70. MOROIANU, COSTICĂ. Împărăţia veşnicei iubiri : povestiri

duhovniceşti / pr. Costică Moroianu ; tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea

Sfinţitului Părinte dr. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. - Făgăraş : Agaton, 2009.

159 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1981-02-4 : [1.39] lei

244

821.135.1-97

71. MUTI, LEON. Biserica - o poartă deschisă spre cer : monografia

parohiilor ortodoxe din Rebrişoara - Protopiatul Năsăud / prof. Leon Muti, pr.

Nicolae Hoha. - Bistriţa : Karuna, 2009.

107 p. : il. în parte color, tab. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1978-15-4 : [10.00] lei

281.95(498 Rebrişoara)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 27

72. SEICHE, FABIAN. Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului /

Fabian Seiche. - Făgăraş : Agaton, 2009.

96 p. ; 20 cm. - (Ortopraxia ; 1).

Cuprinde şi: Sfânta Cruce materială şi spirituală / părintele Ilie Cleopa.

Cuvânt de pe cruce către neamul românesc / Virgil Maxim. Cum să nu ne revoltăm

în faţa suferinţei / arhim. Teofil Părăian.

ISBN 978-973-1981-01-7 : [10.00] lei

247.9

73. TEODOR STUDITUL, SFÂNT. Despre sfintele icoane : contra

ereticilor / Sfântul Teodor Studitul ; trad., introd., note şi indici de protos.

Teodosie Paraschiv. - Barcea : Fotini, 2008.

131 p. ; 20 cm.

Unele texte şi în lb. greacă.

Index.

Conţine note.

ISBN 978-973-88500-2-6 : [5.00] lei

246.3

273

29 Religii necreştine

74. GREC, MARIUS. Zamolxis : realitate şi mit în religia getodacilor

/ Ioan Marius Grec ; pref. de acad. Dumitru Protase. - Ed. a 2-a, rev. şi

adăug. - Iaşi : Institutul European, 2009.

214, [6] p. ; 19 cm. - (Academica. Istorie ; 64).

Rez. în lb. franceză.

Bibliogr. p. 181-191.

ISBN 978-973-611-585-1 : [22.94] lei

299(398.2) Zamolxis

94(398.2)

929 Zamolxis

28 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

311/314 Statistică. Demografie

75. CRISTACHE, SILVIA ELENA. Metode statistice cu aplicaţii în

managementul turistic / conf. univ. dr. Silvia-Elena Cristache. - Bucureşti :

Editura ASE, 2009.

264 p. : graf., h., tab. ; 24 cm. - (Statistică şi econometrie).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 257-262.

ISBN 978-606-505-126-3 : 42.00 lei

311:65.012.4:338.48

76. Statistică / Mihaela Vătui, Zizi Goschin, Eugenia Lilea, Vergil

Voineagu. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

314 p. : graf., tab. ; 24 cm. - (Statistică şi econometrie).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 313-314.

ISBN 978-606-505-154-6 : 20.90 lei

311(075.8)

316 Sociologie

77. Csoportok és kultúrák : tanulmányok szubkultúrákról /

szerkesztette: Jakab Albert Zsolt, Keszeg Vilmos ; [szerzö: Kacsuk Zoltán, Vályi

Gábor, Patakfalvi Czirják Ágnes, ...]. - Kolozsvár [Cluj-Napoca] : BBTE Magyar

Néprajz és Antropológia Tanszék : Kriza János Néprajzi Társaság, 2007.

353, [4] p. : tab. ; 21 cm. - (Kriza könyvek ; 29).

Rez. în lb. română şi engleză.

Tablă de materii şi în lb. română şi engleză.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

Conţine note.

ISBN 978-973-8439-31-3 : [29.00] lei

316.7

316.723


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 29

78. GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN

ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION. Conference (1 ; 2007 ;

Iaşi). Globalization and higher education in economics and business

administration : [conference : 2007, Iaşi] = Globalizarea şi educaţia economică

universitară : [conferinţă : 2007, Iaşi] / editors: Vasile Işan, Olesia Lupu. - Iaşi :

Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009.

XVII, 540 p. : graf., tab. ; 24 cm. - (FIBAS).

Text în lb. engleză.

Pref. şi în lb. română.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-703-411-3 : [33.21] lei

316.32(100+498)(063)

378(100+498)(063)

79. GREEN, ANDY. Comunicarea eficientă în relaţiile publice :

crearea mesajelor şi relaţiile sociale / Andy Green ; trad. de Iulia Iordache ; cuv.

înainte de Anne Gregory. - Iaşi : Polirom, 2009.

300, [1] p. : tab., fig. ; 20 cm. - (Collegium. Relaţii publice şi publicitate).

Trad. după ed.: Effective personal communication skills for public

relations. Kogan Page, 2006.

Bibliogr. p. 290-294.

Index.

ISBN 978-973-46-1345-8 : [2.98] lei

316.77:659.4

80. SZABÓ ARPÁD, TÖHÖTÖM. Kooperáló közösségek :

Munkavégzés és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban / Szabó Á. Töhötöm. -

Marosvásárhely [Târgu-Mureş] : Mentor, 2009.

294 p. ; 24 cm. - (Communitas alapítvány).

Bibliogr. p. 272-294.

ISBN 978-973-599-349-8 : [18.50] lei

316.356.2(498-22)

631.115.8(498-22)

30 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

81. ŞERBĂNICĂ, CRISTINA. Metodologie de fundamentare a

strategiilor de comunicare în afaceri / Cristina Şerbănică. - Piteşti : Independenţa

Economică, 2008.

98 p. : graf., tab. ; 20 cm.

Antetitlu pe cop.: Universitatea Constantin Brâncoveanu.

Bibliogr. p. 91-93.

ISBN 978-973-7732-87-3 : [6.00] lei

316.77:336

82. A Társadalmi változások kommunikációs univerzuma / Gagyi

József, Pletl Rita, Ungvári Zrínyi Ildikó, ... - Târgu-Mureş : Mentor, 2009.

266 p. : il. în parte color ; 23 cm.

Texte şi în lb. română şi engleză.

Bibliogr. p. 235-245.

Index.

ISBN 978-973-599-353-5 : [16.75] lei

316.42

316.77

83. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" (Târgu-Jiu).

Diagnosticul privind starea de dezvoltare a judeţului Gorj / Universitatea

"Constantin Brâncuşi" Târgu-Jiu ; coord. şt.: Adrian Gorun ; coord. proiect: prof.

univ. dr. Adina-Claudia Neamţu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009.

324 p. : graf., h., schem., tab. ; 26 cm.

ISBN 978-973-144-233-4 : [19.55] lei

316.42(498-35 Gorj)

32 Politică

84. ALBRIGHT, MADELEINE. Puternicul şi atotputernicul :

reflecţii asupra puterii, Divinităţii şi relaţiilor internaţionale / Madeleine

Albright şi Bill Woodward ; introd. de William J. Clinton ; trad. de Beatrice

Camelia Arbore. - Iaşi : Institutul European, 2009.

253, [6] p. ; 24 cm. - (Dezbateri contemporane ; 7).

Trad. după ed.: The Mighty & The Almighty : reflection on power, god

and world affairs. HaeperCollins Publishers, Inc., 2006.

Index.

ISBN 978-973-611-588-2 : [33.95] lei

32(73)

327(73:100)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 31

85. Politica comparată astăzi : cadru teoretic / Gabriel A. Almond., G.

Bingham Powell jr., Russell J. Dalton, Kaare Strøm ; trad. de Camelia Boca. - Iaşi :

Institutul European, 2009.

291, [6] p. : graf., tab. ; 24 cm. - (Universitaria. Ştiinţe politice ; 120).

Trad. după ed.: Comparative politics today : a theoretical framework. - 5th

ed. - Pearson Education, Inc., 2008.

Bibliogr. p. 272-274.

Index.

ISBN 978-973-611-586-8 : [36.70] lei

32(100)

322 Relaţia dintre stat şi biserică

86. STUPARU, CRISTINA. Statul - societatea - libertăţile religioase /

Cristina Stuparu ; [pref. prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu]. - Bucureşti :

Editura I.R.D.O, 2009.

264 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-9316-76-7 : [22.00] lei

322

327 Politică externă

87. BENEA, CIPRIAN BENIAMIN. Dunărea : geopolitică şi

negociere : studiu de caz / Ciprian-Beniamin Benea ; cuv. înainte de Cornel

Codiţă. - Iaşi : Institutul European, 2009.

262, [6] p. : tab. ; 20 cm. - (Academica. Relaţii internaţionale ; 67).

Bibliogr. p. 235-241.

Rez. în lb. engleză şi franceză.

ISBN 978-973-611-593-6 : [21.10] lei

327(498)

32.01:913(4)(28 Dunăre)

88. BUICAN, MARIANA. Istoria relaţiilor internaţionale / dr.

Mariana Buican. - Piteşti : Independenţa Economică, 2008.

132 p. ; 21 cm. - (Studii Europene şi Relaţii Internaţionale).

Bibliogr. p. 131-132.

ISBN 978-973-7732-95-8 : [1.94] lei

327(100)(091)(075.8)

32 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

89. DUMITRESCU, LIVIA. Relaţii şi organizaţii internaţionale. -

Craiova : Aius PrintEd, 2009.

243 p. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 231-237.

ISBN 978-606-8021-27-0 : [20.00] lei

327

341.1

33 Economie

90. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE (Bucureşti). Admitere

2009 : masterate de aprofundare / Academia de Studii Economice. - Bucureşti :

Editura ASE, 2008.

169 p : tab. ; 29 cm.

Lucrarea conţine subiectele de la examenul de admitere la masteratele de

aprofundare, în Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul 2008.

ISBN 978-606-505-138-6 : 30.00 lei

33(075.8)(079.1)

37.046.4

91. BELU, DANIELA. Economie : curs / Daniela Belu. - Braşov :

Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă", 2009.

133 p. : graf., tab. ; 29 cm.

Bibliogr. p. 133.

ISBN 978-973-8415-66-9 : [10.00] lei

33(075.8)

92. Caiet de seminar pentru microeconomie şi macroeconomie /

coord.: dr. Silviu Niculcea, dr. Mihaela Ioneci ; [autori: prof. univ. dr. Dumitru

Ciucur, prof. univ. dr. Marin Scurtu, conf. univ. dr. Mihaela Duţu, ...]. - Piteşti :

Independenţa Economică, 2008.

114 p. : graf. ; 24 cm. - (Economie Mondială, Teorie, Doctrine şi Politici

Economice).

Antetitlu pe cop.: Universitatea "Constantin Brâncoveanu".

ISBN 978-973-7732-90-3 : [2.80] lei

330.101.541(075.8)(076.5)

330.101.542(075.8)(076.5)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 33

93. CIOARNA, ALEXANDRU. Economie / prof. univ. dr. Alexandru

Cioarna, lector univ. dr. Florin Isac, asist. univ. drd. Teodor Cilan. - Ed. rev.,

restructurată şi îmbunătăţită. - Timişoara : Mirton, 2007-.

vol. : fig. ; 24 cm. - (Economia).

Bibliogr. p. 221-224.

ISBN 978-973-52-0285-9

Vol. 2 : Teorie şi practică. - 2009. - 209 p. - ISBN 978-973-52-0584-3 :

[11.65] lei.

33(075.8)

94. Dimensiuni ale dezvoltării durabile în România / Costică Mihai,

Mioara Borza (coord.) ; [Siva Ram Vemuri, Myrvete Badivuku-Pantina, Gani

Asllani, ...]. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009.

468 p. : graf., tab. ; 24 cm. - (FIBAS).

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-703-413-7 : [31.00] lei

338.2(498)

330.34(498)

95. JULA, DORIN. Microeconomie / Dorin Jula şi Nicoleta Jula. - [Ed.

rev.]. - Bucureşti : Mustang, 2009.

320 p. : tab., graf. ; 24 cm.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-8315-93-8 : [26.00] lei

330.101.542

96. MARINESCU, DANIELA. Microeconomie avansată : economia

informaţiei / Daniela Marinescu, Dumitru Marin. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

138 p. : graf., tab. ; 21 cm. - (Colecţia Cibernetică).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 137.

ISBN 978-606-505-174-4 : 19.60 lei

330.101.542

316.472.42:336

519.86:336

34 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

97. ROŞCA, ION GH. Victor Slăvescu : [biobibliografie] / Ion

Gheorghe Roşca (coord.), Liviu Bogdan Vlad, Mihail Opriţescu. - Bucureşti :

Editura ASE, 2009.

196 p. : portr. color ; 24 cm. - (Mari personalităţi ale ASE).

ISBN 978-606-505-201-7 : [8.20] lei

012:33(498) Slăvescu,V.

016:33(498) Slăvescu,V.

929 Slăvescu,V.

331 Muncă

98. Nomenclatorul CAEN : Clasificarea activităţilor din econmia

naţioanlă : CAEN Rev. 2 - NACE Rev. 2 (Nomenclatorul Activitaţilor din

Uniunea Europeană) : [explicat şi detaliat] / Moroşan Vasile. - Ediţie revizuită

[2009]. - Bucureşti : Editura Moroşan, 2009.

344 p. ; 21 cm. - (Coduri practice).

ISBN 978-973-8986-15-2 : 25.00 lei

331.542(498+4)

658.62(498+4)

338.46(498+4)

332 Economie teritorială. Proprietate

99. NISTREANU, MIRCEA. Dezvoltare regională durabilă : politici

şi strategii / dr. Mircea Nistreanu, dr. Florin Mărăcineanu, dr. Elena Constantin. -

Bucureşti : Editura Nouă, 2009.

284 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 277-279.

ISBN 978-973-8987-81-4 : [20.00] lei

332.1(498-22)

913(498-22)

100. NIŢĂ, MARIAN. Ecoteologie şi dezvoltare durabilă / prof.

Marian Niţă, prof. Teclu Codreşi. - Craiova : SIM ART, 2008.

174 p. : fig., graf., il., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 149-150.

ISBN 978-973-1841-14-4 : [12.00] lei

332.1

574

504.06


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 35

334 Forme de organizare şi cooperare în economie

101. Efectele parteneriatului public-privat în serviciile publice de

alimentare cu apă şi de canalizare : experienţa municipiului Bucureşti / Ioan

Radu, Viorel Lefter, Cleopatra Şendroiu, . - Bucureşti : Editura ASE, 2008.

333 p. : tab., graf., schem., il. în parte color ; 24 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 329-333.

Index.

ISBN 978-606-505-121-8 : [21.35] lei

334.722.26(498 Buc.):334.723

628.1/.2(498 Buc.)

336 Finanţe

102. ANTON, SORIN. Gestiunea riscurilor financiare : abordări

teoretice şi studii de caz / Sorin Gabriel Anton. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.

Cuza", 2009.

341 p. : graf., tab. ; 24 cm. - (Businesslike).

Bibliogr. p. 315-333.

ISBN 978-973-703-358-1 : [20.38] lei

330.131.7

330.131.7:336

103. Audit financiar / dr. Ion Mihăilescu (coord.), dr. Dan Vilaia, drd.

Marin Menu, drd. Niculina Marcu. - Piteşti : Independenţa Economică, 2008.

147 p. : schem. ; 24 cm. - (Finanţe, Bănci, Contabilitate).

Antetitlu: Universitatea "Constantin Brâncoveanu".

Bibliogr. p. 146-147.

ISBN 978-973-7732-88-0 : [3.00] lei

336.148

657.633

104. BARNA, FLAVIA. Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi

evaluare / Flavia Barna, Ovidiu Mura. - Timişoara : Mirton, 2009.

188 p. ; 24 cm. - (Economia).

Bibliogr. p. 185-187.

ISBN 978-973-52-0588-1 : [8.15] lei

658.15:336.763(075.8)(079.1)

36 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

105. CRĂCIUNEANU, VIOREL. Soluţii utile în domeniul fiscal şi

economic din România / Viorel Crăciuneanu ; [pref. de Toma Roman]. - Piteşti :

Paralela 45, 2009.

224 p. ; 21 cm. - (Universitaria).

Bibliogr.: p. 215-222.

ISBN 978-973-47-0573-3 : [10.09] lei

336.22(498)

338(498)

106. CRISTEA, HORIA. Elemente de teorie şi practică fiscală /

Cristea I. Dumitru-Horia, Mutaşcu Mihai Ioan, Nicolescu Ana-Cristina. - Timişoara

: Mirton, 2009.

207 p. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 189-190.

ISBN 978-973-52-0567-6 : [17.65] lei

336.22

107. GIURGIU, AUREL IOAN. Mic lexicon financiar-bancar şi

bursier / prof. univ. dr. Aurel Ioan Giurgiu, conf. univ. dr. Pavel Vasile Ungurean,

lect. univ. dr. Florin Sebastian Duma ; [cuv. de întâmpinare: Aurel Negucioiu]. -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

207 p. : schem., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 205-206.

ISBN 978-973-30-2399-9 : [15.00] lei

81'374.2:336+336.7+336.761=135.1

108. Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă, Sorin

Briciu, Florentina Sas, ... - Alba-Iulia : Aeternitas, 2009.

823 p. : tab. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 756-761.

ISBN 978-973-1890-21-0 : [90.00] lei

65.012.4:334.784

657.633

336.148


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 37

109. HETEŞ-GAVRA, IOSIF. Activitatea şi operaţiunile instituţiilor

de credit / Heteş-Gavra Iosif. - Timişoara : Mirton, 2009.

572 p. ; 24 cm. - (Economia).

Bibliogr. p. 563-571.

ISBN 978-973-52-0563-8 : [9.15] lei

336.77(075.8)

110. MITRICĂ, EUGEN. Echilibrul financiar şi corelaţiile acestuia

cu celelalte componente ale echilibrului economic general / Eugen Mitrică. -

Bucureşti : Editura ASE, 2009.

167 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm. - (Finanţe publice).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 163-167.

ISBN 978-606-505-165-2 : 29.00 lei

330.36

338.1:336

111. NANU, ROXANA. Economie monetară internaţională / Nanu

Roxana. - [Ed. a 3-a]. - Craiova : Sitech, 2009.

214 p. : tab., graf., fig., schem.

Ed. comunicată de editură.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-606-530-211-2 : [30.00] lei

336.74(100)(075.8)

112. PÎRVU, DANIELA. Finanţe transnaţionale / Daniela Pîrvu, Alina

Hagiu, Cristina Voicu-Olteanu. - Craiova : Sitech, 2009.

177 p. : tab., schem. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 175-177.

Conţine note.

ISBN 978-606-530-288-4 : [19.00] lei

336(498+100)

336.726

339.727.24

38 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

113. STOICA, VICTOR. Pieţe şi burse de valori / Victor A. Stoica, Ion

A. Popescu, Adriana-Irina I. Gruia. - Bucureşti : RCR Editorial, 2009.

383 p. : graf., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 381-383.

ISBN 978-973-1939-00-1 : [32.00] lei

336.761(498)(079.1)

339.13(498)(079.1)

114. Utilizarea tehnologiilor mobile în mediul de afaceri românesc /

Daniela Popescul (coord.), [Ana Grama, Tudorel Fătu, ...]. - Iaşi : Editura

Universităţii "Al. I. Cuza", 2008.

284 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 24 cm. - (Businesslike).

Anul de apariţie 2009 indicat de DL.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-703-379-6 : [34.69] lei

004.738.5:336(498)(075.8)

115. VORNICEANU, MARIUS. Fiscalitate / Marius Vorniceanu,

Alexandru Costache. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009.

252 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 251.

ISBN 978-973-163-380-0 : [23.50] lei

336.22(498)(075.8)

338 Situaţie economică. Politică economică

116. CORMIER, CHRISTIAN. Previziunea economică pe termen

scurt : metode de analiză şi prevenire a seriilor de timp / Christian Cormier ;

trad. din lb. franceză de Christiana Brigitte Balan. - Iaşi : Editura Universităţii "Al.

I. Cuza", 2009.

128 p. : graf., tab. ; 25 cm. - (Businesslike. Statistică & econometrie).

Bibliogr. p. 127.

ISBN 978-973-703-383-3 : [34.00] lei

338.27(075.8)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 39

117. CRISTACHE, SILVIA ELENA. Introducere în econometria

activităţii turistice / conf. univ. dr. Silvia Elena Cristache. - Bucureşti : Editura

ASE, 2009.

159 p. : fig., graf. tab. ; 24 cm. - (Statistică şi econometrie).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 157-159.

ISBN 978-606-505-127-0 : 28.20 lei

330.43:338.48(075.8)

118. IORDACHE, CARMEN. Economia turismului / dr. Carmen

Maria Iordache. – Piteşti : Independenţa Economică, 2008.

184 p. : fig., graf., tab. ; 25 cm. - (Servicii - economia Imaterialului).

Antetitlu: Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti.

Tablă de materii şi în lb. engleză.

Bibliogr. p. 181-184.

ISBN 978-973-7732-96-5 : [2.98] lei

338.48

119. JULA, NICOLAE MARIUS. Preţuri şi concurenţă / Nicolae-

Marius Jula. - Bucureşti : Mustang, 2009.

311 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 307-311.

ISBN 978-973-8315-97-6 : [30.00] lei

338.5

339.137.2

120. Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi

oportunităţi pentru România / acad. Aurel Iancu, prof. univ. dr. Marta-Christina

Suciu (coord.). - Bucureşti : Editura ASE, 2008-.

4 vol. ; 24 cm.

Apărută în cadrul programului de cercetare "Convergenţa economică şi

rolul cunoaşterii în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană".

ISBN 978-606-505-144-7

Vol. 3 : Probleme actuale privind convergenţa economică şi societatea

bazată pe cunoaştere / [autori]: Marta-Christina Suciu, Luminiţa Daniela

Constantin, Gabriela Drăgan, Raluca Ipate. - 2008. - 100 p. : tab., graf. - ISBN 978-

606-505-146-1 : [11.80] lei.

339.924(498+4)

330.35(498+4)

40 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

121. STĂNCIULESCU, GABRIELA. Modelarea factorilor de

influenţă a dezvoltării urbane durabile / Gabriela Cecilia Stănciulescu. -

Bucureşti : Editura ASE, 2009.

209 p. : il., schem., tab. ; 24 cm. - (Colecţia Mercur).

Antetitlu: Academia de Studii din Bucureşti.

Bibliogr. p. 201-209.

ISBN 978-606-505-139-3 : 28.70 lei

338.2(498):711.4

122. STĂNCIULESCU, GABRIELA. Tourism and travel practice :

worksheets and exercises / prof. univ. dr. Gabriela Stănciulescu, asist univ. drd.

Andreea Marin-Pantelescu. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

112 p. : graf., tab. ; 24 cm. - (Colecţia Mercur).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 111-112.

ISBN 978-606-505-155-3 : 21.80 lei

338.48(075.8)(076.5)

123. VRÂNCEANU, DIANA MARIA. Strategii de preţ / Diana Maria

Vrânceanu. - Bucureşti : Editura ASE, 2008.

225 p. : tab., fig., graf. ; 24 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 219-225.

ISBN 978-606-505-116-4 : 25.60 lei

338.53(075.8)

339.138(075.8)

339 Comerţ

124. DANCIU, VICTOR. Marketing internaţional : cazuri, analize,

probleme / Victor Danciu, Maria Mirona Murea. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

224 p. : tab. ; 21 cm. - (Afaceri internaţionale).

Antetitlu: Academia de Studii Economice.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-606-505-167-6 : 22.50 lei

339.138(100)(075.8)(076.5)

001.87


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 41

125. DARAJANOV, ANGHEL. 100% Forex : învăţăm şi câştigăm /

Anghel Darajanov, Vassil Banov, Miroslav Kozarov. - [S.l : s.n.], 2009.

304 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 304.

ISBN 978-973-0-06447-6 : [20.00] lei

339.13

339.172

126. IACOVOIU, VIORELA. Investiţiile străine directe între teorie şi

practică economică : analize comparative / Viorela Beatrice Iacovoiu ; [cuv.

înainte: prof. univ. dr. Coralia Angelescu]. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

365 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm. - (Teorie economică).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 325-330.

ISBN 978-606-505-160-7 : 46.50 lei

339.727.22(100:498)

127. Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în

contextul instabilităţii financiare globale : work-shop exploratoriu / coord.:

prof. univ. dr. Carmen Corduneanu, lect. univ. dr. Aurora Murgea, prof. univ. dr.

Bogdan Dima ; [Marioara Avram, Veronel Avram, Flavia Barna, ...]. - Timişoara :

Mirton, 2009.

378 p. ; 24 cm. - (Economia).

Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi

Administrare a Afacerilor.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-52-0582-9 : [32.60] lei

339.727.22(100:498)

128. Marketing / dr. Elena Enache (coord.), dr. Mihaela Asandei, dr.

Iuliana Ciochină, .... - [Ed. a 2-a, rev.]. - Piteşti : Independenţa Economică, 2008.

171 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Ed. comunicată de editură.

Antetitlu: Universitatea "Constantin Brâncoveanu" Piteşti.

Bibliogr. p. 167-171.

ISBN 978-973-7732-97-2 : [10.93] lei

339.138(075.8)

42 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

129. MOROŞAN, GHEORGHE. Impactul introducerii EURO

asupra activităţii bancare din România / Gheorghe Moroşan. - Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

190 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 181-188.

Conţine note bibliografice.

ISBN 978-973-30-2472-9 : [13.00] lei

339.738(4)

336.744(4):336.71(498)

130. POPESCU, JENICA. Marketingul serviciilor financiar-bancare

/ prof. univ. dr. Jenica Popescu. - Craiova : Sitech, 2009.

192 p. : schem. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 191-192.

ISBN 978-606-530-208-2 : [15.00] lei

339.138:336+336.71

131. RUSSIA AND ROMANIA - ECONOMICS AND EDUCATION.

Russian-Romanian scientific conference (2 ; 2009 ; Bucureşti). The 2nd

Russian-Romanian scientific Conference : Russia and Romania - Economics

and Education, Bucharest, 2009 : [proceedings] / the Bucharest Academy of

Economic Studies, Saint-Petersburg State University of Economics and Finance. -

Bucureşti : Editura ASE, 2009.

188 p. : fig., graf., h., tab. ; 29 cm.

F. de tit. şi rez. şi în lb. rusă.

ISBN 978-606-505-207-9 : [12.50] lei

339.5(47:498)(063)

37(47:498)(063)

132. TEODORESCU, NICOLAE. Metode avansate de marketing :

suport de curs / Nicolae Teodorescu. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

136 p. : il., tab. în parte color ; 24 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 135.

ISBN 978-606-505-166-9 : 18.20 lei

339.138(075.8)

001.87


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 43

34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

133. BĂDESCU, MIHAI. Teoria generală a dreptului / Mihai

Bădescu. - Ed. rev. şi adăug. - Craiova : Sitech, 2009.

284 p. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 281-284.

Conţine note.

ISBN 978-606-530-139-9 : [40.00] lei

34(075.8)

134. BĂRBULESCU, IORDAN GHEORGHE. Dicţionar explicativ

trilingv al Uniunii Europene = Trilingual dictionary of the European Union =

Dictionnaire explicatif trilingue de l'Union européenne / Iordan Gheorghe

Bărbulescu, Daniela Răpan. - Iaşi : Polirom, 2009.

801, [4] p. : h. ; 24 cm. - (Collegium. Politici publice şi integrare

europeană).

ISBN 978-973-46-0845-4 : [11.20] lei

81'374.8:341.217(4)=135.1=111=133.1

135. Cetăţenie activă şi dezvoltare democratică în Nord-Vestul

României : rezultate de cercetare şi recomandări de politici / Cristina Matiuţa

(coord.), Marius Tătar, Alina Brihan, .... - Oradea : Editura Universităţii din

Oradea, 2008.

117 p. : graf. color., schem. ; 25 cm.

Apărută în cadrul proiectului "Cetăţenie activă şi dezvoltare democratică

în Nord-Vestul României", derulat în intervalul septembrie 2006-decembrie 2007.

Bibliogr. p. 113-117.

ISBN 978-973-759-466-2 : [10.00] lei

342.72/.73(498.4)

136. CHIPĂILĂ, ION. Criminologie generală / conf. univ. dr. Ion

Chipăilă ; lucrare elaborată cu sprijinul şi contribuţia prof. univ. dr. Georgeta

Ungureanu. - Craiova : Sitech, 2009.

399 p. : tab. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 399.

Conţine note.

ISBN 978-606-530-222-8 : [35.00] lei

343.9

44 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

137. Drept / dr. Nicolae Grădinaru (coord.), dr. Dorian Rais, dr. Iuliana

Cebuc, .... - Piteşti : Independenţa Economică, 2008.

218 p. ; 24 cm. - (Ştiinţe juridice şi administrative).

Bibliogr. p. 218.

ISBN 978-973-7732-92-7 : [5.04] lei

34(498)

138. DRUMEA TOPOR, ROXANA. Fundaţia persoană juridică :

[monografie] / Roxana Topor Drumea. - Constanţa : Europolis, 2009.

328 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 317-328.

ISBN 978-973-676-356-4 : [30.58] lei

347.19

139. DUŢU, TIBERIU. Instituţii de drept procesual penal / Tiberiu

Duţu. - Constanţa : Europolis, 2009.

vol. ; 21 cm.

ISBN 978-973-676-363-5

Partea 1 : Caiet de seminar. - 2009. - 160 p.

343.1(498)

140. MIRCESCU, DAN. Legea Fondului Funciar : Legea nr. 18/1991

: Legea nr. 169/1997 : Legea nr. 1/2000 ; Curtea Constituţională, Înalta Curte

de Casaţie şi Justiţie, Curţi de Apel, Tribunale, Judecătorii ; Legislaţia

Fondului Funciar : (actualizat în decembrie 2008) / av. Dan Mircescu. -

Bucureşti : Editura Moroşan, 2009.

351 p. ; 21 cm. - (Jurisprudenţă).

ISBN 978-973-8986-35-0 : 25.00 lei

332.21(498)(094)

347.235(498)(094)

141. MOINESCU, GABRIEL. Fundamente ale dreptului

internaţional : suport de curs / Gabriel Moinescu. - Craiova : Sitech, 2009.

214 p. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 213-214.

ISBN 978-606-530-188-7 : [20.00] lei

341(100)(075.8)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 45

142. PĂUN, ROXANA-DANIELA. Drept comunitar : [note de curs] /

Roxana Daniela Păun. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009.

292 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 283-291.

ISBN 978-973-163-391-6 : [31.00] lei

341.217(4) UE(075.8)

143. POPA-NISTOREANU, CRISTINA. Drept comercial : [curs

universitar] / Cristina Popa Nistorescu. - Craiova : Sitech, 2009.

326 p. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 305-321.

ISBN 978-606-530-231-0 : [40.00] lei

347.7(075.8)

144. RĂDUCANU, RUXANDRA. Drept penal : parte specială :

infracţiuni contra persoanei / Ruxandra Răducanu. - Craiova : Universitaria, 2007.

288 p. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 281-285.

Conţine note.

ISBN 978-606-510-049-7 : [18.79] lei

343(498)(094)

343.23(498)(094)

145. SĂRARU, CĂTĂLIN SILVIU. Teoria generală a dreptului :

sinteze şi teste : caiet de seminar / prep. univ. dr. Cătălin Silviu Săraru. - Bucureşti :

Editura ASE, 2008.

215 p. : tab. ; 24 cm.

Anul de apariţie 2009, conform indicaţiei DL.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

ISBN 978-606-505-152-2 : 26.40 lei

34(075.8)(079.1)

146. ŞPAN, REMUS. Omorul - o analiză detaliată a infracţiunii /

Remus Şpan, Petre Pitcovici. - Craiova : Sitech, 2009.

422 p. : graf. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 409-422.

ISBN 978-606-530-181-8 : [30.00] lei

343.611

46 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

35.0/354 Administraţie publică

147. PENDIUC, TUDOR. Legislaţia şi etica funcţionarului public / dr.

Tudor Pendiuc, dr. Nicolae Grădinaru, drd. Emilian Neagu ; [cuv. înainte: prof.

univ. dr. Alexandru Puiu]. - Piteşti : Independenţa Economică, 2008.

283 p. ; 20 cm. - (Ştiinţe juridice şi administrative).

Bibliogr. p. 282-283.

ISBN 978-973-7732-85-9 : [10.00] lei

35.08(498)(094)

174:35.08(498)(094)

148. ROMÂNIA. Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Departamentul Schengen. Politica europeană în domeniul vizelor / Ministerul

Administraţiei şi Internelor. Departamentul Schengen. - Bucureşti : Editura

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 2009.

84 p. : tab. ; 21 cm.

ISBN 978-973-745-015-9 : [2.85] lei

351.756(4+498)

355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară

149. DIACENCO, ANDREEA. Personalităţi militare române din

prima jumătate a secolului al XX-lea / Andreea Diacenco, Adriana Bianca Pop ;

referent ştiinţific: prof. univ. dr. Gheorghe Nicolescu. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

84 p. ; 21 cm. - (Universitaria).

Bibliogr. p. 77-81.

ISBN 978-973-47-0617-4 : [7.00] lei

355(498)"19":929

150. VITALIS, EDUARD ALEXANDRU. Securitatea în epoca

globalizării / Eduard-Alexandru Vitalis. - Bucureşti : Editura Moroşan, 2009.

140 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 138-140.

Conţine note bibliografice.

ISBN 978-973-8986-70-1 : [8.00] lei

355.45:316.32(100)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 47

37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber

151. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE (Bucureşti).

Departamentul de Cercetări Economice. Cercetarea ştiinţifică în Academia de

Studii Economice din Bucureşti : 2006 / Academia de Studii Economice din

Bucureşti. Departamentul de Cercetări Economice ; [cuv. înainte: prof. univ. dr. Ion

Gh. Roşca...]. - Bucureşti : Editura ASE, 2008.

2 vol. : il., graf., tab., schem. ; 24 cm. - (Buletin ştiinţific ASE).

ISBN 978-606-505-052-5

Vol. 1 : Rezultate obţinute în cadrul temelor finanţate prin granturi ale

Academiei Române şi granturi CNCSIS tip AC şi A. - 2008. - 567 p. - ISBN 978-

606-505-053-2 : [8.00] lei.

001.891:378(498 Buc.):33(063)

152. ALBULESCU, ION. Doctrine pedagogice / Ion Albulescu ; [cuv.

înainte : prof. univ. dr. Constantin Cucoş]. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura

Didactică şi Pedagogică, 2009.

400 p. ; 20 cm. - (Istoria gândirii pedagogice).

Bibliogr. p. 390-397.

ISBN 978-973-30-2448-4 : [35.00] lei

371(100)(075.8)(091)

153. ALEXANDRESCU, OLIMPIA. Scenete pentru preşcolari /

Olimpia Alexandrescu. - Slatina : Didactic Pres, 2009.

100 p. : il. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 99.

ISBN 978-973-113-342-3 : [3.00] lei

371.383:373.24

821.135.1-93-1

821.135.1-93-2

154. Aplicaţii ale metodei proiectelor : ghid pentru educatoare /

Melania Ciobotaru, Ştefania Antonovici, Mariana Popescu, Dorina Fenichiu. - Ed.

rev. în conformitate cu noul Curriculum pentru educaţie timpurie. - Bucureşti : CD

PRESS, 2008.

72 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1760-77-3 : [7.99] lei

371.3:373.24

65.012.2:373.24

48 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

155. BACIU, OANA RALUCA. Modalităţi de stimulare a creativităţii

artistico-plastice la preşcolari / Baciu Oana Raluca. - Bistriţa : Nova Didactica,

2009.

97 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 83-84.

ISBN 978-973-8972-45-2 : [7.00] lei

371.3:372.874:373.24

159.954.4:372.874:373.24

156. BUCUR, VIORICA. Ghid pentru pregătirea examenului de

bacalaureat 2009 : sinteze, teste : filiera tehnologică - profil servicii - proba E -

varianta 1 : Marketingul afacerilor, Mediul concurenţial al afacerilor / prof.

ec. Viorica Bucur, prof. ec. Camelia-Isabela Marcu. - Constanţa : Steaua Nordului,

2009.

239 p. ; 20 cm.

Lucrarea se adresează elevilor de la specializările: Tehnician în turism,

Tehnician în administraţie, Tehnician în activităţi economice, Tehnician în

activităţi de poştă, Tehnician în hotelărie, Tehnician în activităţi de comerţ,

Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting.

Bibliogr. p. 239.

ISBN 978-606-511-046-5 : [7.43] lei

371.279.8:373.5

157. Caiet de practică pedagogică : (nivel II) / Liliana Ezechil, Elena

Dănescu (coord.), M. Neacşu, .... - Piteşti : Paralela 45, 2009.

104 p. ; 30 cm. - (Universitaria. Ştiinţele educaţiei).

Anul apariţiei indicat de editură.

Bibliogr. p. 104.

ISBN 978-973-47-0581-8 : [17.00] lei

371.133

158. CARCEA, MARIA ILEANA. Pedagogie : fundamente ale

pedagogiei : teoria şi metodologia curriculumului : educaţia pentru cunoaştere

ştiinţifică / Maria Ileana Carcea, Genoveva Farcaş. - Iaşi : Politehnium, 2008.

187 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 184-186.

ISBN 978-973-621-204-8 : [14.00] lei

371

371.214


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 49

159. COJOCARIU, VENERA MIHAELA. Fundamentele pedagogiei

: texte în contexte : auxiliar curricular / Venera-Mihaela Cojocariu, Iulia Dămian. -

Bucureşti : Editura V & I Integral, 2008.

72 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-1883-12-0 : [7.00] lei

371(075.8)(076.5)

160. CRISTEA, SORIN. Studii de pedagogie generală / prof. univ. dr.

Sorin Cristea. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

308 p. : tab. ; 21 cm. - (Idei pedagogice contemporane).

Bibliogr. p. 296-303.

ISBN 978-973-30-2450-7 : [28.00] lei

371

161. DOCHIŢ, MARIETA. Prelucrarea sistematică a conţinutului

fizicii în liceu / Marieta Dochiţ, Marcela Petrovici, Gabriel Dochiţ. - Craiova :

Arves, 2008.

95 p. : tab., schem. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 93-95.

ISBN 978-606-518-056-7 : [9.17] lei

371.3:53:373.3

162. DRINCEANU, MIHAELA. Mijloace de învăţământ : lucrare

metodico-ştiinţifică / Drinceanu Mihaela. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009.

39 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 37.

ISBN 978-606-8036-24-3 : [5.00] lei

371.3(498)

163. DUMITRANA, MAGDALENA. Copilul neauzitor şi limbajul

verbal. - Craiova : Reprograph, 2008.

226 p. : fig. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 211-220.

ISBN 978-973-671-166-4 : [20.00] lei

159.922.761

376.33

50 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

164. ECO GRĂDINIŢA NR. 41 "ELENA FARAGO" (Craiova).

Impactul activităţilor extracurriculare în educaţia pentru societate :

Simpozion naţional, Craiova, 2008 / Eco Grădiniţa nr. 41 "Elena Farago" Craiova ;

[coord.: Cristina Vlădoi, Constanţa Odolbaşa]. - Craiova : Reprograph, 2008.

85 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-671-152-7 : [7.00] lei

371.3:373.2+373.3(063)

165. FLOREA, LAURENŢIU. Conţinutul procesului de instruire în

cadrul orelor de educaţie fizică / Florea Laurenţiu. - Bucureşti : ARARAT, 2009.

73 p. : tab., graf. ; 29 cm.

ISBN 978-973-7727-52-7 : [6.00] lei

371.3:796

166. FLOREA, MARINELA. Aspectele psihopedagogice ale relaţiei

şcoală-familie / Florea Marinela. - Bucureşti : ARARAT, 2009.

67 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-7727-51-0 : [6.00] lei

37.015.3

37.018.1

37.018.26

167. FLOREA, MARINELA. Şcoala şi familia : analiza şi

îmbunăţirea formelor de cooperare între şcoală şi familie / Florea Marinela. -

Bucureşti : ARARAT, 2009.

77 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-7727-50-3 : [6.00] lei

37.018.1

37.018.26

168. Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning :

analize, principii, modele / Georgeta Diac (coord.) ; [autori: Constantin Cucoş,

Bogdan Neculau, Elvira Rotundu, ... ]. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza",

2009.

208 p. : tab. ; 21 cm. - (Ştiinţele educaţiei).

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-703-410-6 : [12.75] lei

371.13(498)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 51

169. Gheorghe Dolgu : [interviu şi gânduri] / ed.: Dumitru Miron ; [pref.

"Nevoia de istorie": prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca...]. - Bucureşti : Editura ASE,

2009.

79 p. : portr. color ; 24 cm. - (Mari personalităţi ale ASE).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Apărută în cadrul proiectului "Consemnează azi pentru a şti mâine".

ISBN 978-606-505-202-4 : [4.00] lei

37(498) Dolgu,Gh.

929 Dolgu,Gh.

170. Ghidul mentorului / Liliana Ezechil (coord.), [M. Neacşu, E. Soare,

...]. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

136 p. ; 21 cm. - (Universitaria).

Bibliogr. p. 133-135.

ISBN 978-973-47-0580-1 : [10.00] lei

37.015.3

371.213.3

371.133

171. GHIŢĂ, ANGELICA. Clasa de elevi - abordare sociopedagogică

/ Angelica Ghiţă. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009.

68 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 66-67.

ISBN 978-973-142-197-1 : [5.00] lei

371.213.1

37.013.78

172. GHIŢĂ, ANGELICA. Rolul şi funcţiile familiei în educaţia

copilului / Angelica Ghiţă. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009.

72 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 69-70.

ISBN 978-973-142-199-5 : [5.00] lei

37.018.1

37.015.3

159.922.7

52 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

173. GRUPUL ŞCOLAR GRIGORE MOISIL (Bistriţa). Stropi de

rouă : exerciţii de haiga = Perles de rosee = Drops of dew = Die Tantropfen /

Cercul de grafică, pictură şi literatură al Grupului Şcolar "Grigore Moisil" Bistriţa.

- Bistriţa : Karuna, 2009.

63 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1978-23-9 : [5.00] lei

374.1:76+75+82.09

174. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ-

SEVERIN (Reşiţa). Creativitatea şi inovaţia - fundament al unui învăţământ

de calitate : Simpozion Interjudeţean. 28 Martie 2009 / Inspectoratul Şcolar

Judeţean Caraş-Severin, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, Grădiniţa cu

Program Prelungit nr. 8 Reşiţa "Floarea Soarelui" ; coord.: instit. Daniela Vulpeş,

pref.: prof. Bianca-Iulia Stanciu. - Reşiţa : [s.n.], 2009.

1 CD-ROM

Bibliogr. la sf. capitolelor.

ISBN 978-973-0-06459-9 : [10.00] lei

159.954.4:371(063)(0.034)

175. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LINGUISTIC AND

INTERCULTURAL EDUCATION (1 ; 2008 ; Alba Iulia). Proceedings of the

1st International Conference on Linguistic and Intercultural Education

[Resursă electronică] : 27-29 November 2008 / editors: Teodora Popescu, Rodica

Pioariu, Rodica Chira. - Alba Iulia : Aeternitas, 2008.

1 CD-ROM

Textul lucrărilor în limbile: engleză, franceză, germană.

Rez. în lb. engleză.

ISBN 978-973-1890-05-0 : [15.00] lei

371.3(063)(0.034)

371:008(063)(0.034)

811.111(063)(0.034)

176. IONICĂ, MARIA MARINELA. Rolul şi metodologia jocului

didactic matematic / Maria Marinela Ionică. - Craiova : [s.n.], 2009.

68 p. : schem. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 66.

ISBN 978-973-0-06566-4 : [4.00] lei

371.3:51:373.3

371.382:51:373.3


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 53

177. Learning partnership "Education for the health of people" /

project coord.: Goiceanu Sandu, Loreta Tarvydiene, Pilar Matas, …. - Craiova :

Reprograph, 2007.

40 p. : il. ; 29 cm.

Lucrare apărută în cadrul proiectului Socrates Grundtvig 2 - Educaţie

pentru sănătatea oamenilor.

ISBN 978-973-671-132-9 : [7.00] lei

374.7:61

371.214(4) Socrates

371.214(4) Grundtvig

178. MARA, DANIEL. Strategii didactice în educaţia incluzivă / conf.

univ. dr. Daniel Mara ; [pref. de prof. univ. dr. Vasile Preda]. - Ed. a 2-a. -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

228 p. : graf., schem., tab. ; 24 cm.

Studiile experimentale incluse în acest volum sunt parte integrantă a tezei

în baza căreia autorul a obţinut titlul de doctor în psihologie.

Bibliogr. p. 223-226.

ISBN 978-973-30-2380-7 : [18.00] lei

371.3

179. MITRAN, MĂDĂLINA-LILIANA. Eficienţa formativă a

jocurilor didactice în învăţământul preşcolar : lucrare ştiinţifică / Mădălina-

Liliana Mitran... ; [pref.: conf. univ. dr. Nicolae Oprescu]. - Slatina : Didactic Pres,

2009.

72 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 70-71.

ISBN 978-973-113-340-9 : [3.00] lei

371.382:373.24

180. MÎNDRILĂ, GABRIELA ECATERINA. Formarea competenţei

de comunicare prin joc / Gabriela Ecaterina Mîndrilă. - Craiova : [s.n.], 2009.

50 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 49.

ISBN 978-973-0-06563-3 : [4.00] lei

371.382:372.461:373.24

54 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

181. MÎNDRILĂ, GABRIELA ECATERINA. Metode active în

învăţământul preşcolar / Ecaterina Gabriela Mîndrilă. - Craiova : [s.n.], 2009.

46 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-06564-0 : [4.00] lei

371.3:373.24

182. NISTOR, CORINA-MARIA. Flexibilizarea actului educaţional

cu preşcolarii în vederea dezvoltării creativităţii / Corina-Maria Nistor ;

[argument: prof. psih. Minciu Emilia...]. - Slatina : Didactic Pres, 2009.

94 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 91-93.

ISBN 978-973-113-341-6 : [3.00] lei

37.015.3:373.24

159.954.4:373.24

183. OPREA, CRENGUŢA. Strategii didactice interactive : repere

teoretice şi practice / lector univ. dr. Crenguţa-Lăcrămioara Oprea. - Ed. a 4-a. -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

316 p. : fig., schem., tab. ; 21 cm. - (Idei pedagogice contemporane).

Bibliogr. p. 304-314.

ISBN 978-973-30-2447-7 : [28.00] lei

371.3

371.26

184. OPŢIONALE ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI. Simpozion

internaţional (1 ; 2009 ; Bistriţa). Simpozionul internaţional "Opţionalele în

predarea geografiei" : Bistriţa, 17 ianuarie 2009 : [comunicări] / coord.: Duicu

Olivia, Petreanu Doina, Cira Viorica. - Bistriţa : Nova Didactica, 2009.

194 p. : tab., graf. ; 30 cm.

Bibliogr. la sfârşitul comunicărilor.

ISBN 978-973-8972-41-4 : [20.00] lei

371.214.19:91:373.3(063)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 55

185. Parlons éducation : partages et reflexions / [equipe de rédaction:

prof. Silvia Amărăscu..., prof. Emanuela Lăzărescu..., prof. Leria Zisu...]. - Craiova

: Reprograph, 2008.

111 p. ; 21 cm.

Lucrare apărută în cadrul parteneriatului educativ "Apprendre le français

c'est mieux communiquer avec le monde" şi al proiectului Socrates "Cadre pour

une expérience de classe en Europe".

ISBN 978-973-671-148-0 : [7.00] lei

371.3(063)

186. Parteneriat pentru învăţare "Educaţie pentru sănătatea

oamenilor" / Sandu Goiceanu (coord.), [Gavrilă Octavian, Rotaru Adriana Maria,

...]. - Craiova : Reprograph, 2007.

40 p. : il., tab. ; 29 cm.

Lucrare apărută în cadrul proiectului Socrates Grundtvig 2 - Educaţie

pentru sănătatea oamenilor.

ISBN 978-973-671-131-2 : [7.00] lei

374.7:61

371.214(4) Socrates

371.214(4) Grundtvig

187. PĂŞOI, IRINA CONSTANŢA. Eficienţa metodelor de

învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie / Irina Constanţa Păşoi. -

Craiova : Sitech, 2009.

74 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Exemplarul cu nr. CO8865/2009 - lipsă p. 75-105.

ISBN 978-606-530-239-6 : [15.00] lei

371.3:91

371.26:91

188. POPESCU, CONSTANŢA. Educaţia timpurie - deschidere

europeană a curriculumului naţional : lucrare ştiinţifică / Constanţa Popescu. -

Slatina : Didactic Pres, 2009.

117 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 116-117.

ISBN 978-973-113-339-3 : [3.00] lei

37.015.3:373.24

159.922.7

56 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

189. RADU, AUGUSTIN. Şcoala "Cornetti" / Augustin Radu,

Cristinela Corina Roşianu. - Craiova : SIM ART, 2008-.

vol. : il., facs., n. muz. ; 25 cm.

ISBN 978-973-1841-03-8

[Vol. 2] : Anuar 1936-1956. - 2009. - 329 p. - ISBN 978-973-1841-28-1 :

[20.00] lei.

374.72(498 Craiova):78+7"1911/1935"

190. RADU, AUGUSTIN. Şcoala "Cornetti" : anuar 1911-1935 /

Augustin Radu, Cristinela Corina Roşianu. - Ed. a 2-a, revăzută. - Craiova : SIM

ART, 2009.

330 p. : il., facs., tab., n. muz. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1841-18-2 : [20.00] lei

374.72(498 Craiova):78+7"1911/1936"

191. SECRIERU, MIHAELA. Didactica limbii române în contextul

european de secol XXI / Mihaela Secrieru. - Iaşi : Universitas XXI, 2009.

442 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 421-442.

ISBN 978-973-7889-98-0 : [25.00] lei

371.3:821.135.1.09"20"

192. STAICU, ALEXANDRA. Limba română : culegere de exerciţii

pentru clasa a III-a / Alexandra Staicu. - Craiova : Reprograph, 2007.

93 p. : il., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 93.

ISBN 978-973-671-133-6 : [7.00] lei

372.41=135.1(076)

193. STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS. Simpozion naţional (2009 ;

Buzău). Stil de viaţă sănătos : Simpozion Naţional, 21 Martie 2009, Buzău /

Liceul cu program sportiv "Iolanda Balaş Soter". - Buzău : [s.n.], 2009.

1 CD-ROM

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-0-06514-5 : [10.00] lei

613.2(063)(0.034)

371:61(063)(0.034)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 57

194. Tratat de didactică modernă / Miron Ionescu, Muşata Bocoş

(coord.) ; [autori: Vasile Chiş, ...]. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

120 p. ; 24 cm. - (Universitaria. Ştiinţele educaţiei).

Anul apariţiei indicat de editură.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

Rez. în lb. engleză şi franceză.

ISBN 978-973-47-0556-6 : [35.78] lei

371(498+100)(035)

195. TUDOR, SEBASTIAN. Dezvoltarea învăţământului în fostele

judeţe Argeş şi Muscel în perioada 1864-1914 / Sebastian Tudor. - Piteşti :

Paralela 45, 2009.

215 p. ; 21 cm. - (Universitaria).

Bibliogr. p. 203-210.

Index.

ISBN 978-973-47-0631-0 : [21.00] lei

37(498-35 Argeş)"1864/1914"

37(498-35 Muşcel)"1864/1914"

196. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI

MEDICINĂ VETERINARĂ (Bucureşti). Facultatea de Horticultură : volum

aniversar : la 60 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Horticultură şi 10 ani de

la înfiinţarea Specializării Peisagistică / [conf. dr. Florin Toma, prof. dr. Dorel

Hoza (coord.), prof. dr. Ana Felicia Iliescu, ...]. - Otopeni : Invel Multimedia, 2008.

218 p. : il. color, tab. ; 25 cm.

ISBN 978-973-7753-77-9 : [20.00] lei

378(498 Buc.):63+619

082.2

197. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI” (Iaşi).

Consiliul Academic. Manualul procedurilor pentru evaluarea şi asigurarea

calităţii educaţiei / Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Prorectoratul Didactic. Consiliul Academic. - Iaşi : Politehnium, 2008.

IV, 498 p. : il., tab. ; 24 cm.

Antetitlu pe cop.: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi - România. Prorectoratul

Didactic. Consiliul Academic.

ISBN 978-973-621-179-9 : [30.00] lei

371.26:371

58 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

198. VOINEA, ANIŞOARA. Rolul jocurilor logico-matematice în

dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale copiilor : lucrare metodico-ştiinţifică /

Anişoara Voinea... ; [cuv. înainte: prof. metodist Gheorghe Duţă]. - Slatina :

Didactic Pres, 2009.

90 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 90.

ISBN 978-973-113-337-9 : [3.00] lei

371.382:51-8:373.3

39 Etnografie. Folclor

199. COJOCARU, CONSTANTIN. Brâncoveni, satul unde s-au

născut legendele / Constantin Cojocaru. - Slatina : Didactic Pres, 2009.

123 p. : il., portr. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 120-121.

ISBN 978-973-113-336-2 : [3.00] lei

39(498 Brâncoveni)

94(498 Brâncoveni)

200. MĂNDOIU-MARINESCU, MARCELA MIHAELA.

Dragobetele în vatra satului / Marcela Măndoiu Marinescu ; [cuv. înainte: prof.

Claudia Mihaela Zăuleţ]. - Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi",

2009.

60 p. : il. în parte color ; 21 cm.

Bibliogr. p. 58-59.

ISBN 978-973-1994-01-7 : [6.00] lei

398.3(498)

201. MITCHELL, MARY. Ghidul manierelor elegante în afaceri /

Mary Mitchell, John Corr ; trad. din lb. engleză: Irina Garbiz ; [cuv. înainte:

Kenneth Daly...]. - Ed. a 2-a. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

307, [4] p. : il. ; 21 cm. - (Practic).

Tit. orig. (engleză): Complete idiot's guide to business etiquete.

ISBN 978-973-47-0590-0 : [26.61] lei

395:336


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 59

202. MITCHELL, MARY. Ghidul manierelor elegante pentru secolul

al XXI-lea / Mary Mitchell ; trad.: Liliana Ciuche ; [pref.: Jack P. Ferguson...]. -

Ed. a 2-a. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

426, [6] p. : il. ; 20 cm. - (Practic).

Tit. orig. (engleză): The Complete idiot's guide to etiquete.

ISBN 978-973-47-0589-4 : [32.11] lei

395(100)"20"

203. NICOLA, MIHAELA. Cu mănuşi : manual de atitudine / Mihaela

Nicola. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009.

253 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-689-312-4 : [15.00] lei

395

204. TÖTSZEGI, TEKLA. A Mérai viselet változása a 20. században

: a mérai magyar női viselet és kontextusai / Tötszegi Tekla. - Marosvásárhely

[Târgu-Mureş] : Mentor, 2009.

408 p. : il. în parte color ; 24 cm.

Rez. în lb. română á¹£i engleză.

Bibliogr. p. 406-407.

ISBN 978-973-599-338-2 : [25.50] lei

391(498 Mera)"19"

205. Tradiţii româneşti : auxiliar didactic pentru clasele III-IV /

Corina Barbu, Carmen Ionescu, Felicia Costache, Constanţa Arsene. - Piteşti :

Paralela 45, 2009.

104 p ; 21 cm. - (Foarte bine!).

ISBN 978-973-47-0582-5 : [8.00] lei

398.3(498)(075.33)

371.214.19:373.3

821.135.1-91-822(075.33)

206. TRAISTA, MIHAI. Gutsulska dusha : proza / Mihailo Traista ;

[iliustratsii Mihaila Trasti] ; [peredmova: Ivan Reboshapka]. - Buharest : RCR

Editorial, 2008.

353 p., [12 f. pl.] : il. ; 19 cm.

ISBN 978-973-88770-6-1 : [20.00] lei

39(498.41)(0:82-32)

821.161.2(498)-32

60 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

207. BĂDILĂ, ADRIAN. Medierea aplicată în domeniul protecţiei

mediului : [studiu] / Adrian Bădilă, Anca Ciucă, Eliza Teodorescu. - Bucureşti :

Editura Nouă, 2007.

51 p. ; 30 cm.

Bibliogr. p. 51.

ISBN 978-973-8987-47-0 : [5.00] lei

316.472.4:504.064

208. COSTEA, MONA. Poluare fonică / Mona Costea. - Oradea :

Editura Universităţii din Oradea, 2008.

179 p. : tab., graf., fig. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 177-179.

ISBN 978-973-759-615-4 : [17.00] lei

504.054

504.055

628.517.2

209. DURBACĂ, AURORA. Natura - vitalitate şi relaxare / Aurora

Durbacă. - Slatina : Didactic Pres, 2009.

71 p. : il. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 69-70.

ISBN 978-973-113-343-0 : [3.00] lei

504

210. Îndrumar practic de sănătatea mediului : pentru studenţii

Facultăţii de Medicină Dentară / prof. univ. dr. Abram Zoltan, conf. univ. dr.

Tarcea Monica, asist. univ. dr. Finta Hajnal, preparator Moldovan Hotaţiu-Remus -

Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2008.

227 p. : tab. ; 29 cm.

Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş. Disciplina

igienă.

Bibliogr. p. 216.

504.06:61(075.8)(076.5)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 61

51 Matematică

211. Analiză complexă / Petru T. Mocanu, Daniel Breaz, Georgia I.

Oros, Gheorghe Oros. - Alba-Iulia : Aeternitas, 2009.

263 p. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 261-163.

ISBN 978-973-1890-17-3 : [30.00] lei

517

517.53

212. APREUTESEI-DUMITRIU, NARCISA. Capitole de matematici

speciale / Narcisa Apreutesei Dumitriu. - Iaşi : Politehnium, 2007.

264 p. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 262-263.

ISBN 978-973-621-189-8 : [16.00] lei

517(075.8)

213. ARITON, EMIL. Probleme de maxim şi minim din geometrie /

Emil Ariton. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2009.

92 p. : fig., graf. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 91-92.

ISBN 978-973-8458-97-0 : [4.00] lei

514

214. DANIELESCU, TEODORA. Exerciţii şi probleme de

matematică : clasa a II-a. - Ed. rev. - Craiova : Aius PrintEd, 2009.

113 p. : fig., tab. ; 25 cm. - (Voinicel).

ISBN 978-606-8021-30-0 : [9.50] lei

51(075.33)(076)

372.47

215. GAULISCHI, MARGARETA. Mate 3 : culegere de exerciţii şi

probleme pentru clasa a III-a / Margareta Gaulischi. - Craiova : Reprograph,

2008.

89 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-671-158-9 : [7.00] lei

51(075.33)(076)

372.47

62 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

216. GÎRJOABĂ, LORENA. Metode de rezolvare a problemelor de

matematică / Lorena Gîrjoabă. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009.

80 p. : fig., graf. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 79.

ISBN 978-973-142-216-9 : [5.00] lei

51(075.35)(076.2)

217. IONESCU, ADELA. Prelucrarea informaţională a datelor de

măsurare / Adela Ionescu. - Craiova : Reprograph, 2007.

248 p. : graf., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 244-245.

ISBN 978-973-671-142-8 : [10.00] lei

519.22

519.21

218. MAFTEI, IOAN V. Exerciţii şi probleme de algebră, geometrie

şi trigonometrie : clasa a IX-a / I. V. Maftei (coord.), Ioana M. Toader-Rădulescu,

Florin Toader-Rădulescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

235 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 235.

ISBN 978-973-30-2367-8 : [20.00] lei

512(075.35)(076)

514(075.35)(076)

514.116(075.35)(076)

219. Matematică la minut : probleme pentru tineri de 14-18 ani... şi

nu numai! / selecţie realizată de Róka Sándor ; trad.: Horváth Alexandru. -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

160 p. : fig. ; 21 cm.

Tit. orig. (maghiară): Fedadatok matematikából 14-18 éverseknek.

ISBN 978-973-30-2410-1 : [10.00] lei

51(075.35)(076)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 63

220. Matematici actuariale : teorie şi aplicaţii practice / Veronica

Burlacu, Gheorghe Cenuşă, Roxana Ciumara, Mihaela Covrig. - Bucureşti : Editura

ASE, 2009.

233 p. : graf., tab. ; 30 cm. - (Matematici pentru economişti).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 233.

ISBN 978-606-505-153-9 : 30.20 lei

51-7:336+368(075.8)(076.5)

221. Matematika : Felkészítő feledatok az egységes dolgozatírásra :

VIII osztály / Maria Zaharia (coord.) ; Dan Zaharia, Maranda Linţ, ... ; fordította:

Mátyás Rozália. - Piteşti : Paralela 45, 2008-2009.

2 vol. ; 21 cm. - (Várható tételek).

ISBN 978-973-47-0515-3

2. Félév : Matematika. - 2009. - 136 p. ; 21 cm. - ISBN 978-973-47-0599-

3 : 10.00 lei.

51(075.33)(079.1)

222. MATHEMATICS-ENGLISH TESTING SYSTEM. Concurs

interdisciplinar (1 ; 2009 ; Craiova). 22 Mets : concursul interdisciplinar

"Mathematics-English testing system" - 2009, [Craiova] / [organiz.: prof.

Genoveva Ioana..., prof. Lucia Barbu..., inst. Mirela Drăghici..., ...]. - Craiova :

Arves, 2009.

16 p. : tab. ; 24 cm.

Antetitlu: Asociaţia "PROF-EDUCAŢIA", Şcoala nr. 22 "Mircea Eliade".

ISBN 978-973-606-518-7 : [5.50] lei

372.47

371.384:51

371.384:811.111(075.4)

223. Modelare economică / prof. univ. dr. Camelia Raţiu-Suciu, prof.

univ. dr. Florica Luban, prof. univ. dr. Daniela Hîncu, conf. univ. dr. Nadia

Ciocoiu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

313 p. : graf., schem., tab. ; 24 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 265-270.

ISBN 978-606-505-150-8 : 24.30 lei

519.86:33(075.8)

64 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

224. NĂCHILĂ, CĂTĂLIN. Geometrie şi trigonometrie pentru clasa

a X-a / Cătălin Năchilă, Petre Năchilă. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

256 p. : fig. ; 21 cm. - (Mate 2000+8/9).

Bibliogr. p. 254.

ISBN 978-973-47-0249-7 : 15.00 lei

514(075.35)(076)

514.116(075.35)(076)

225. NEDELCU, ION. Probleme de matematică pentru concursuri /

Ion Nedelcu, Anca Tuţescu, Lucian Tuţescu. - Craiova : Reprograph, 2007.

138 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 978-973-671-140-4 : 12.50 lei

51(075.35)(076.2)

371.384:373.5

226. Olimpiade constănţene : 2006-2009 : Volum dedicat celei de-a

60-a Olimpiade Naţionale de Matematică : Constanţa-Mangalia : 12-16 aprilie

2009 / coord. vol.: Constantin Pătrană, Cristina Văcărescu. - Constanţa : Editura

Muntenia, 2009.

125 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-692-260-2 : [3.99] lei

51(075.3)(076)

06.063(498-35 Constanţa)"2006/2009"

371.384:373.3+373.5

227. PĂTRAŞCU, MARIANA. Teste de matematică : clasa a VII-a :

semestrul al II-lea / Mariana Pătraşcu. - Craiova : Sitech, 2009.

79 p. : fig. ; 20 cm.

ISBN 978-606-530-169-6 : [8.00] lei

51(075.33)(079.1)

228. PETRIŞOR, ANCA. Arhitecturi de conducere : sisteme liniare :

îndrumar de laborator / Anca Petrişor. - Craiova : Sitech, 2009.

166 p. : fig., graf. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 163-164.

ISBN 978-606-530-252-2 : [20.00] lei

512.64(075.8)(076.5)

004.42 MATLAB(075.8)(076.5)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 65

229. POPA, LILIANA. Modele probabilistice în inginerie / Liliana

Popa, Daniela Roşu. - Iaşi : Politehnium, 2008.

218 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 213-214.

Index.

ISBN 978-973-621-192-8 : [18.00] lei

519.21:62

230. POPOVICI, CONSTANTIN I. Algebră liniară, geometrie

analitică şi diferenţială : utilizare MATLAB / Constantin I. Popovici. - Iaşi :

Politehnium, 2008.

277 p. : graf. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 277.

ISBN 978-973-621-200-0 : [18.00] lei

512.64(075.8)(076)

514.12(075.8)(076)

514.7(075.8)(076)

004.42 MATLAB(075.8)(076)

231. PREŞNEANU, VASILE-DORU. Inegalităţi şi aplicaţii ale

acestora în geometrie / Vasile-Doru Preşneanu. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco

Script, 2009.

79 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 77-78.

ISBN 978-973-142-176-6 : [5.00] lei

514.177

232. Probleme alese de matematică pentru clasa a VIII-a / Florin

Benea, Mariana Benea, Nicolae Ivăşchescu, . - Craiova : Reprograph, 2009.

[6], 288 p. : fig., tab. ; 21 cm. - (Alpha).

ISBN 978-973-671-130-5 : 18.00 lei

51(075.33)(076)

66 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

233. Probleme de aritmetică : metode de rezolvare, teste şi subiecte de

concurs : clasele III-IV / Adrian Zanoschi, Gheoghe Ilie, Radu Sava, .... - Piteşti :

Paralela 45, 2009.

152 p. ; 21 cm. - (Concursuri şcolare).

ISBN 978-973-47-0618-1 : 15.00 lei

511(075.33)(076)(079.1)

372.874:373.3

372.47

234. SASCĂU, GABRIELA-CICA. Matematică : fişe de lucru : clasa

a VII-a / prof. Gabriela-Cica Sascău, prof. Ana Marcela Popa. - Rădăuţi : [s.n.],

2008.

186 p. : fig. ; 24 cm.

Pe cop.: Lucrare elaborată în conformitate cu programa revizuită 2008.

Bibliogr. p. 184.

ISBN 978-973-0-06120-8 : [15.00] lei

371.671:51:373.3

235. STAICU, ALEXANDRA. Exerciţii şi probleme de matematică

pentru clasa a III-a / înv. Alexandra Staicu. - Craiova : Reprograph, 2007.

81 p. : tab. ; 21 cm.

ISBN 978-973-671-136-7 : [7.00] lei

51(075.33)(076)

372.47

236. ŞELARU, IOHANA. Matematica în gimnaziu : clasele V-VIII /

Iohana Şelaru. - Craiova : Reprograph, 2009.

92 p. : fig., tab. ; 15 cm.

Fără f. de tit. - Descrierea după copertă.

ISBN 978-973-671-163-3 : [5.00] lei

51(075.33)(076)

237. TICA, GABRIEL. Probleme de extrem în geometrie / Gabriel

Tica. - Craiova : Reprograph, 2008.

116 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 113-115.

ISBN 978-973-671-155-8 : [7.00] lei

514(075.3)(076)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 67

238. UDRESCU, LIVIU. Matematica în liceu : clasele IX-XII. -

Craiova : Reprograph, 2009.

100 : tab. ; 15 cm.

Fără f. de tit. - Descrierea după copertă.

ISBN 978-973-671-164-0 : [5.00] lei

51(075.35)(076)

239. Variante de teză : matematică pentru teza cu subiect unic : clasa

a VIII-a. - Craiova : Reprograph, 2008.

2 vol. : fig. ; 21 cm. - (Alpha. Primii în clasă la matematică!).

ISBN 978-973-671-151-0

Semestrul II / Constantin Basarab, Florin Benea, Viorica Corneanu, ... -

131 p.

51(075.33)(076)

52 Astronomie. Geodezie

240. ACHIM, MOISE IOAN. Managementul lucrărilor de geodezie şi

cadastru / Moise Ioan Achim, Maricel Palamariu. - Alba-Iulia : Aeternitas, 2009.

207 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 204-207.

ISBN 978-973-1890-19-7 : [18.00] lei

65.012.4:528+528.44(075.8)

241. HOHA, ADELA MIHAELA. Călătorie prin Univers / Adela

Mihaela Hoha. - Bistriţa : Karuna, 2009.

22 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1978-21-5 : [3.00] lei

087.5:524.8

53 Fizică

242. CIOBANU, IULIA BRÂNDUŞA. Aspecte relativiste ale

modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional / Iulia Brînduşa Ciobanu. -

Bucureşti : Ars Academica, 2009.

234 p. : il. color ; 24 cm.

Bibliogr. p. 211-234.

ISBN 978-606-8017-18-1 : [21.00] lei

531.5:530.12

68 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

243. SANDU, MIHAIL. Top-Fiz : probleme de fizică / Mihail Sandu. -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

833 p. : fig., graf., schem., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-2426-2 : [70.00] lei

53(075.35)(076)

54 Chimie

244. SAVA, CONSTANŢA. Chimie analitică - volumetria : principiile,

metodele şi aplicaţiile analizei volumetrice / Constanţa Sava. - Constanţa : Editura

Muntenia, 2008.

526 p. : graf. în parte color, tab., il. ; 27 cm.

Bibliogr. p. 525-526.

ISBN 978-973-692-252-7 : [41.22] lei

543(075.8)

543.24(075.8)

245. VLASE, GABRIELA. Elemente de chimie coordinativă /

Gabriela Vlase, Nicolae Doca, Titus Vlase. - Timişoara : Mirton, 2009.

179 p. ; 24 cm. - (Paideia).

Bibliogr. p. 177-178.

ISBN 978-973-52-0580-5 : [12.34] lei

544.142.3

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie

246. POVARĂ, RODICA. Climatologie generală : [curs] / Rodica

Povară. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de

Mâine", 2009.

312 p. : il., graf., h., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 305-311.

ISBN 978-973-163-383-1 : [29.90] lei

551.58(075.8)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 69

247. Schimbările climatice : de la conştientizare la acţiune : manual

pentru activiştii de mediu din România / Lavinia Andrei (coord.), Mihaela

Dupleac, Lidija Zivcic, Adrian Bădilă. - Ed. revizuită. - Bucureşti : Editura Nouă,

2007.

124 p. ; 20 cm.

Manual editat de Terra Mileniul III - organizaţie de protecţie a mediului,

apolitică, neguvernamentală şi non-profit.

Bibliogr. p. 77-78.

ISBN 978-973-8987-31-9 : [4.50] lei

551.583(498)

57 Biologie

248. CIUCULESCU, CARMEN. Teste de biologie pentru clasele V-

VII / Carmen Ciuculescu, Alina Firică, Atia Fodor. - Craiova : Aius PrintEd, 2009.

108 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 106.

ISBN 978-606-8021-31-7 : [10.00] lei

57(075.33)(079.1)

249. DAŞU, MARIA. Teste de biologie : clasa a VI-a / Maria Daşu,

Diana Ciorbagiu-Naon. - Craiova : Sitech, 2009.

82 p. : fig. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 80.

ISBN 978-606-530-148-1 : [13.00] lei

57(075.33)(079.1)

250. DAŞU, MARIA. Teste de biologie : clasa a VII-a / Maria Daşu,

Diana Ciorbagiu-Naon, Veronica Boldeanu. - Craiova : Sitech, 2009.

111 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-530-149-8 : [13.00] lei

57(075.33)(079.1)

70 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

251. GAVRILUŢĂ, NICU. Antropologie socială şi culturală / Nicu

Gavriluţă. - Iaşi : Polirom, 2009.

282, [3] p. ; 20 cm. - (Collegium. Sociologie. Antropologie).

Bibliogr. p. 259-267.

Indexuri.

Conţine note.

ISBN 978-973-46-1392-2 : [3.36] lei

572.026

572.028

252. GREABU, MARIA. Biochimie pentru colegiul de tehnică

dentară / Maria Greabu, Alexandra Totan. - Bucureşti : Standardizarea, 2008.

212 p. : fig., graf., tab. ; 29 cm.

Bibliogr. p. 211-212.

ISBN 978-973-88440-8-7 : [16.14] lei

577.1(075.8)

253. HUŢANU, MARIANA. Memorator de biologie : pentru clasele

IX-X / Mariana Huţanu. - Bucureşti : Booklet, 2009.

112 p. : il., tab. ; 15 cm.

Bibliogr. p. 111.

ISBN 978-973-1892-14-6 : [8.00] lei

57(075.35)(076)

254. Lucrări practice de biochimie pentru colegiul de tehnică dentară

/ Maria Greabu, Alexandra Totan, Tudor Spînu, .... - Bucureşti : Standardizarea,

2008.

166 p. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm.

Bibliogr. p. 164.

ISBN 978-973-88440-7-0 : [13.61] lei

577.1(075.8)(076.5)

255. PETRE, MARIAN. Biotehnologia protecţiei mediului / Marian

Petre..., Alexandru Teodorescu. - Bucureşti : CD PRESS, 2007-2008.

2 vol. : fig. ; 24 cm. - (Colecţia Verde).

ISBN 978-973-1760-54-4

Vol. 2. - 2008. - 223 p. - ISBN 978-973-1760-56-8 : [19.99] lei.

57:62:504.06(075.8)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 71

59 Zoologie

256. CIOCHIA, VICTOR. Păsări care iernează în judeţul Braşov /

Societatea de Ornitologie şi Protecţia Păsărilor în colab. cu Inspectoratul Şcolar al

Judeţului Braşov ; [realiz.: prof. univ. dr. biol. Victor Ciochia..., prof. gr. I Viorel

Cotleanu, dr. biol. Paul Zevedei]. - Braşov : Pelecanus, 2009.

99 p. : il. color ; 21 cm.

ISBN 978-973-87505-7-9 : [15.00] lei

591.9(498-35 Braşov):598.2

257. FUNDAŢIA DE SPEOLOGIE "CLUB SPEO BUCOVINA"

(Suceava). Liliecii : să-i cunoaştem, să-i iubim, să-i protejăm ! / [Fundaţia de

Speologie "Club Speo Bucovina" şi Federaţia Română de Chiropterologie ; text:

Victor Gheorghiu, Adrian Done,Tatiana Done (coord.), Laura Done]. - Suceava :

Accent Print, 2007.

92 p. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 90.

ISBN 978-973-1772-03-5 : [8.00] lei

599.4

258. GANERI, ANITA. Atlasul animalelor / text: Anita Ganeri ; [il.:

Susanna Addario, Graham Austin, Andrew Beckett, ...] ; [trad.: Raluca Ciochină]. -

Bucureşti : Erc Press, 2008.

32 p. : il., h. color ; 28 cm. - (Cartografii secolului XXI).

Traducere din lb. engleză.

Index.

ISBN 978-973-157-456-1 : 10.00 lei

087.5:59(084)

72 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

6 ŞTIINŢE APLICATE

61 Medicină

259. CHIRILĂ, PAVEL. Vindecarea / prof. univ. dr. med. Pavel

Chirilă. - Bucureşti : Editura Christiana, 2009.

256 p. : il., tab. ; 20 cm.

Conţine note.

ISBN 978-973-1913-15-5 : [25.00] lei

61:28

615.322

611/612 Anatomie şi fiziologie

260. Fiziologie : lucrări practice I / Rădulescu Ninela, Adumitresei

Cecilia, Farcas Cristina, Ion Ileana. - Constanţa : Europolis, 2009.

142 p. : tab., fig. ; 30 cm.

Bibliogr. p. 141-142.

ISBN 978-973-676-358-8 : [26.42] lei

612(075.8)(076.5)

261. MĂLĂESCU, GHEORGHE-DAN. Anatomia şi fiziologia

aparatului renal : explorarea funcţiilor renale / dr. Mălăescu Gheorghe-Dan. -

Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009.

117 p. : fig. ; 29 cm.

Bibliogr. p. 111-117.

ISBN 978-973-144-226-6 : [8.48] lei

611.61

612.46


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 73

613/614 Igienă

262. ANCAŞ, ANA DIANA. Calculul şi alcătuirea structurilor supuse

acţiunii incendiilor / Ana Diana Ancaş. - Iaşi : Politehnium, 2008-.

vol. : graf., tab. ; 24 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de

Construcţii şi Instalaţii.

ISBN 978-973-621-231-4

Partea 1 : Rezistenţa şi stabilitatea la foc a elementelor din oţel. - 2008. -

217 p. - ISBN 978-973-621-232-1 : [20.00] lei.

614.84:624

263. BUŞURICU, FLORICA. Metode şi tehnici pentru controlul

alimentului / Florica Buşuricu..., Doina Paula Balaban. - Constanţa : Editura

Muntenia, 2008.

362 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 361-362.

ISBN 978-973-692-235-0 : [18.96] lei

614.31:664+637.3

264. Ghid practic de igienă şi sănătatea mediului : pentru studenţii

Facultăţii de medicină generală / prof. univ. dr. Abram Zoltan, conf. univ. dr.

Tarcea Monica, asist. univ. dr. Finta Hajnal, preparator Moldovan Horaţiu-Remus.

- Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2007.

212 p. : tab. ; 29 cm.

Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş. Disciplina de

igienă.

Bibliogr. p. 202.

613(075.8)

504.06:61+616(075.8)

265. HORVÁTH, ADRIENNE. Csecsemőgondozás / Horváth Adrienne

; [előszó: prof. dr. Kiss Éva]. - Târgu-Mureş : Studium Kiadó, 2009.

120 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 115-116.

ISBN 978-973-88635-4-5 : [8.00] lei

613.95

613.952

74 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

266. LIPAN, CARMEN. S.M.A.R.T. fără tutun şi alcool : caietul

elevului / psih. specialist Mihaela Cişmilianu, psih. Carmen Lipan, psih. Lenuţa

Constantin. - Constanţa : Europolis, 2009.

24 p. ; 21 cm.

Antetitlu: Agenţia Naţională Antidrog, Centrul de prevenire, evaluare şi

consiliere antidrog Constanţa.

Bibliogr. p. 24.

ISBN 978-973-676-351-9 : [2.86] lei

371.671:613.81+613.84

267. SĂRMĂŞAN, CLAUDIA AURELIA. Factorii de risc în mediul

spitalicesc : evaluarea şi managementul riscurilor / Sărmăşan Claudia Aurelia. -

Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2008.

205 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 200-205.

ISBN 978-973-759-697-0 : [15.00] lei

65.012.4:614.2

268. SCHNEIDER, FRANCISC A. Biologia alimentaţiei şi

alimentaţia fiziologică / Francisc A. Schneider, Aurel Ardelean, Liana Moş ;

[colab.: Petrişor Cismaş-Pruteanu, Daniela Motoc, Ciprian Pribac, ...] ; [pref.: prof.

dr. Valeriu Neştianu...]. - Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 2008.

141 p. : tab., schem. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 137-141.

ISBN 978-973-160-025-3 : [8.00] lei

613.2

612.39


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 75

615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie

269. BURLACU, IOV. Reţetarul de la Neamţ : Leacuri din grădina

mănăstirii spre folosul credincioşilor / pr. Iov Burlacu ; ed. îngrij. de Fabian

Anton după un text întocmit de arhim. Ioanichie Bălan ; cu o evocare a autorului de

arhim. Ioanichie Bălan şi pr. Gamaliil Păvăloiu şi un "Îndreptar duhovnicesc" de

arhim. Cleopa Ilie, ierom. Mihail Stanciu, schiarhim. Andronic Popovici. - Piteşti :

Paralela 45, 2009.

271, [32] p. : il. color ; 20 cm. - (Practic).

ISBN 978-973-47-0226-8 : [22.94] lei

28

641.55:281.95

615.322

270. DROBOT, LOREDANA. Psihoterapie relaţională : Repere /

Loredana Drobot. - Timişoara : Mirton, 2009.

163 p. ; 20 cm. - (Medica).

Bibliogr. p. 151-161.

ISBN 978-973-52-0583-6 : [13.09] lei

615.851

271. DUMITRESCU, ALEXANDRINA LIZICA. Chemicals in

surgical periodontal therapy : periodontology / Alexandrina L. Dumitrescu. -

Bucureşti : Editura Nouă, 2007.

[7], 191 p. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-8987-51-7 : [15.00] lei

615.31:616.314.17-008.1-089

272. Farmacie clinică / sub red.: prof. dr. Aurelia Nicoleta Cristea..., şef

lucr. Cornel Chiriţă..., asist. univ. Ioana Laura Turculeţ .... - Bucureşti : Editura

Medicală, 2009.

vol. ; 25 cm.

ISBN 978-973-39-0586-8

Vol. 1 : Farmacia clinică în farmacie de comunitate. - 2009. - 429 p. :

graf., il., tab. – ISBN 978-973-39-0585-1 : [50.00] lei

615.03

76 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

273. MORSE, ROBERT. Să trăim sănătos fără toxine : ghid

fundamental : alimente şi plante naturale pentru regenerarea celulară completă / dr.

Robert Morse ; trad.: Felicia Mardale. - Ed. a 3-a. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

542 p. : il., portr. ; 21 cm. - (Practic).

Tit. orig. (engleză): The Detox miracle sourcebook : raw foods and herbs

for complete cellular regeneration.

Bibliogr. p. 535-538.

ISBN 978-973-47-0595-5 : [41.28] lei

615.322

633.88

613.2

274. NIŢĂ, MARIAN. Farmacognozie generală / biolog Marian Niţă,

farm. Laurenţiu Dinu. - Craiova : Aius PrintEd, 2009.

248 p. : il., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 247-248.

ISBN 978-606-8021-37-9 : [20.00] lei

615.07:615.322(075.8)

615.07:633.88(075.8)

275. RONCEA, FLORENTINA. Preparate farmaceutice / Florentina

Roncea. - Constanţa : Editura Muntenia, 2008-.

vol. : fig., graf., schem., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-692-245-9

Vol. 1. - 2008. - 168 p. - Bibliogr. p. 163-168. – ISBN 978-973-692-250-3

: [10.73] lei

615.4

276. RONCEA, FLORENTINA. Tehnologie farmaceutică : baze

practice / Florentina Roncea. - Constanţa : Editura Muntenia, 2008-.

vol. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-692-244-2

Vol. 1 : Tehnologie farmaceutică : baze practice. – 2008. - 172 p. – ISBN

978-973-692-249-7 : [11.58] lei

615.014


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 77

277. SOESCU, SORINA. Zahărul şi alte remedii homeopatice

moderne / Sorina Soescu. - Constanţa : Editura Muntenia, 2009.

115 p. ; 23 cm - (Curcubeu ; vol. 6).

Bibliogr. p. 113.

ISBN 978-973-692-257-2 : [5.10] lei

615.015.32

664.1

278. TÖRÖK, ÁRPÁD. Instrumente chirurgicale / Török Árpád,

György-Fazakas István ; [pref.: prof. dr. Şerban Bancu] ; [foto.: Csiszér István,

Könczei Csaba]. - Târgu-Mureş : Studium Kiadó, 2008.

106 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88635-9-0 : [8.00] lei

615.472

616/618 Patologie

279. BICĂ, ELENA CĂTĂLINA. Hemosideroza pulmonară

idiopatică la copil / Elena Cătălina Bică, Dumitru Bulucea. - Craiova : Aius

PrintEd, 2009.

200 p. : graf., tab., il. ; 25 cm. - (Hipocrate ; 60).

Bibliogr. p. 188-197.

Rez. în lb. engleză.

ISBN 978-606-8021-17-1 : [25.00] lei

616.24-053.2

280. BOBOC, GHEORGHE. Aparatul dentomaxilar : formare şi

dezvoltare / prof. dr. Gheorghe Boboc.... - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Medicală,

2009.

463 p. : il., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 447-462.

ISBN 978-973-39-0674-2 : [50.00] lei

616.314

616.716

78 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

281. CIOBANU, MARIN GH. Sănătatea optimă de-a lungul vieţii /

dr. Marin Gh. Ciobanu. - Ed. a 3-a. - Suceava : Accent Print, 2008-.

vol. : il., tab. ; 25 cm.

Tit. orig. (engleză): Life optimal health educational foundation.

ISBN 978-973-1772-00-4

Vol. 1 : Mama şi pruncul. - 2008. - 247 p.

618.2

613.95

616-053.2

282. Ecocardiografie practică : imagini comentate / Adina Ionac,

Cristian Mornos, Sorin Pescariu, Ştefan I. Drăgulescu. - Timişoara : Brumar, 2007.

276 p. : il. color ; 24 cm.

Bibliogr. p. 271-272.

ISBN 978-973-602-306-4 : [35.00] lei

616.12-073:534.321.9(084)

283. GURZU, SIMONA. Factori prognostici şi predictivi în

carcinomul colorectal / Simona Gurzu, Ioan Jung. - Târgu-Mureş : University

Press, 2009.

130 p. : il., tab. în parte color ; 25 cm.

Bibliogr. p. 110-127.

Index.

ISBN 978-973-169-038-4 : [30.00] lei

616.348-006.6

616.351-006.6

284. MIHĂESCU, RODICA. Semiologie medicală : [curs] / Rodica

Mihăescu. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009-.

vol. ; 24 cm. - (Ştiinţe Medicale ; 92).

ISBN 978-973-638-404-2

Vol. 2. - 2009. - 172 p. - ISBN 978-973-638-406-6 : [7.65] lei.

616-07(075.8)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 79

285. MÜHLFAY, GYÖRGY. A hangok csodálatos világa : hogyan

segíhetünk a hangnélküli világban élőknek? / Mühlfay György, Kovács Erika

Lidia, Krizbai Nemes Avar. - Târgu Mureş : Studium Kiadó, 2009.

120 p. : il., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 119-120.

Index.

ISBN 978-973-88635-5-2 : [8.00] lei

616.28-008.14

286. NEMES NAGY, ENIKŐ. Általános és alkalmazott biokémia -

szülészeti és neonatológiai vonatkozásokkal / Nemes-Nagy Enikő, Fazakas Zita,

Mareş-Ferencz Gizella. - Târgu-Mureş : Studium Kiadó, 2009.

fig., il. color, tab. : 24 cm

Bibliogr. p. 299-302.

Index.

ISBN 978-973-88635-7-6 : [25.00] lei

577.1:618.33

287. PREDESCU, CORINA. Ghid de evaluare-recuperare în

afecţiunile meniscoligamentare la sportivi / Corina Predescu. - Bucureşti :

Editura Moroşan, 2009.

206 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8986-75-6 : [15.00] lei

616-057:616.728.3-036.82:796

288. Semiologia bolilor metabolice şi endocrine / [autori: Mircea

Adam..., Teodora Alexescu..., Lorena Ciumărnean..., ... ; coord.: Monica Lencu,

Vasile Negrean]. - Cluj-Napoca : Sedan, 2009.

234 p. ; 21 cm.

Pe cop. şi f. de tit. coordonatorii indicaţi drept autori.

Bibliogr. p. 228-233.

ISBN 978-973-1844-12-1 : [12.00] lei

616.43

616.39

80 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

289. TUDOR, CONSTANTIN. Semiologie medicală / prof. univ. dr.

Tudor Constantin (coord.), [Georgescu Doina, Mihăescu Rodica]. - Timişoara :

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009-.

vol. : il. ; 24 cm.

Vol. 2. - 2009. - 285 p.

616-07(075.8)

290. Tulburările severe de personalitate : probleme curente în

practica clinică / [Michael H. Stone, John F. Clarkin, Otto F. Kernberg, ...] ; Bert

van Luyn, Salmar Akhtar, W. John Livesley (coord.) ; trad. de Miruna Andriescu. -

Iaşi : Polirom, 2009.

384 p. ; 21 cm. - (Psihologie clinică şi psihoterapie).

Trad. după ed.: Severe personality disorders : everyday issues in clinical

practice. Cambridge University Press, 2007.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index.

ISBN 978-973-46-1343-4 : [3.47] lei

616.89-008.485

291. Vademecum de medicină internă / Viorel Şerban, Romulus Timar

(coord.) ; [autori: Alexandra Sima, Viorel Şerban, Adrian Vlad, ...]. - Timişoara :

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.

372 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Pe cop. şi f. de tit. coordonatorii indicaţi drept autori.

Bibliogr. p. 371-372.

616(075.8)

619 Medicină veterinară

292. Stomatologie veterinară / Cornel Igna (coord.), Marius Sabău,

Larisa Schuszler, …. - Timişoara : Brumar, 2008.

391 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 369-391.

ISBN 978-973-602-396-5 : [50.00] lei

619::616.314


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 81

62 Tehnică. Inginerie

293. HAMAT, CODRUŢA OANA. Bazele proiectării sculelor

aşchietoare / Codruţa-Oana Hamat. - Timişoara : Mirton, 2009.

285 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm. - (Colecţia Techne).

Bibliogr. p. 283-284.

ISBN 978-973-52-0591-1 : [21.46] lei

62.001.63:621.91(075.8)

621 Construcţii de maşini. Electrotehnica

294. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A ELECTRICIENILOR (Bucureşti).

Instrucţiunea ARE-010 : branşamente şi alimentări electrice / AREL [Asociaţia

Română a Electricienilor Bucureşti]. - Bucureşti : Editura AREL, 2009-.

vol. : schem., fig. ; 30 cm.

ISBN 978-606-92073-1-4

Partea 1. - 2009. - 31 p. - ISBN 978-606-92073-2-1 : [6.00] lei.

621.311

295. COHAL, VIOREL. Programarea roboţilor pentru sudarea şi

simularea în RobotStudio / Viorel Cohal. - Iaşi : Politehnium, 2008.

132 p. : il., schem. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 130.

ISBN 978-973-621-261-1 : [10.00] lei

004:621.865.8+621.791

296. COHAL, VIOREL. Proiectarea staţiei de lucru cu roboţi pentru

sudarea în RobotStudio / Cohal Viorel. - Iaşi : Politehnium, 2008.

118 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 117.

ISBN 978-973-621-260-4 : [8.00] lei

621.865.8

621.791

004.42 CAD

82 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

297. FELEA, IOAN. Maşini şi acţionări electrice : îndrumar de

proiectare / Felea Ioan, Rancov Nicolae. - Oradea : Editura Universităţii din

Oradea, 2009.

82 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 80.

ISBN 978-973-759-716-8 : [7.00] lei

621.313(075.8)(083.9)

62-83(075.8)(083.9)

298. FÎŢĂ, NICOLAE DANIEL. Electroenergetică : manual pentru

electricieni / Nicolae Daniel Fîţă..., Lucian Diodiu. - Bucureşti : Editura AREL,

2009.

189 p. : schem., tab. ; 21 cm.

Antetitlu: Asociaţia Română a Electricienilor.

Bibliogr. p. 188-189.

ISBN 978-606-92073-0-7 : [10.00] lei

621.3

37.018.46

299. KAPOSTA, IOSIF. Organe de maşini : investigaţii experimentale,

soluţii constructive / prof. dr. ing. Iosif Kaposta, asist. ing. Sorin Jurca. - Timişoara

: Mirton, 2009.

83 p. : fig. ; 20 cm. - (Colecţia Techne).

ISBN 978-973-52-0569-0 : [15.25] lei

621.81

300. LUNGU, IOAN. Tehnologia superfinisării / prof. univ. dr. Ioan

Lungu, prof. univ. dr. Gheorghe Popovici. - Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică, 2009.

IV, 3-266 p. : graf., fig., schem., tab ; 26 cm.

Bibliogr. p. 261-266.

ISBN 978-973-30-2443-2 : [32.00] lei

621.91

301. NEACĂ, IUSTINIAN. Regimul deformat al convertoarelor

statice / Mitică Iustinian Neacă. - Craiova : Sitech, 2009.

305 p. : schem., graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 301-305.

ISBN 978-606-530-187-0 : [40.00] lei

621.314.5


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 83

302. RANCEV, NICOLAE. Utilizarea energiei electrice : îndrumător

de laborator / Nicolae Rancev. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009.

101 p. : graf., tab., schem. ; 24 cm.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-759-715-1 : [10.00] lei

621.3(075.8)(076.5)

303. SERVICII INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢII. Workshop

(1 ; 2008 ; Bucureşti). Servicii informatice şi de comunicaţie pentru utilizatorii

mobili : workshop organizat în cadrul proiectului de excelenţă SIUM : 7 iulie 2008

/ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Universitatea

Politehnica din Bucureşti. Centrul de Cercetare pentru Comunicaţii şi Prelucrări de

Semnale, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea din Piteşti ;

[autori: Răzvan Daniel Zota, Floarea Năstase, Adrian Vasilescu, ...]. - Bucureşti :

Editura ASE, 2008.

115 p. : tab., il., graf., schem. ; 21 cm.

Autorii indicaţi în tabla de materii.

Apărută în cadrul contractului de cercetare "Sistem integrat pentru

utilizatorul mobil - SIUM".

ISBN 978-606-505-096-9 : [5.45] lei

621.395.345(063)

621.395.721.5(063)

304. TRIFINA, LUCIAN. Coduri Turbo / Lucian Trifina, Valeriu

Munteanu. - Iaşi : Politehnium, 2008.

238 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 227-236.

ISBN 978-973-621-195-9 : [18.00] lei

519.725

621.391.8:004.312.24

624/627 Construcţii

305. GÂRBEA, HORIA. Curs general de construcţii / Horia Gârbea. -

Ed. a 2-a, rev. şi completată. - Bucureşti : Editura Nouă, 2007.

117 p. : il., fig. ; 29 cm.

Conţine notă biobibliografică.

Bibliogr. p. 114-115.

ISBN 978-973-8987-43-2 : [8.00] lei

624(075.8)

84 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

306. GOANŢĂ, CONSTANTINA. Lucrări de structuri pentru

construcţii : auxiliar curricular : Filiera : Tehnologică : Profil Tehnic :

Specializarea Tehnician în construcţii şi lucrări publice / Goanţă Constantina,

Drinceanu Cornelia. - Craiova : Reprograph, 2007.

103 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Bibliogr. p. 103.

ISBN 978-973-671-137-4 : [10.00] lei

624.04(075.736)

628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului

307. CIOCAN, VASILICĂ. Instalaţii de ventilare şi climatizare :

baze şi condiţii de calcul / conf. dr. ing. Vasilică Ciocan, conf. dr. ing. Marina

Verdeş. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2008.

171 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de

Construcţii şi Instalaţii.

Bibliogr. p. 171.

628.83(075.8)

628.84(075.8)

308. GAVRILESCU, ELENA. Caracterul şi provenienţa apelor uzate

industriale şi influenţa lor asupra emisarului / Elena Gavrilescu, Bogdan Filip

Gavrilescu. - Craiova : Sitech, 2009.

236 p. : tab., graf. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 233-236.

ISBN 978-606-530-325-2 : [45.00] lei

628.3.034.2


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 85

63 Agricultură

309. Ghidul elevului : domeniul - agricultură : calificarea - lucrător

în agroturism : nivelul 2 de calificare / [autori: Mariana Bozdog, Nicolae Cursaru,

Dorica Dragoş, ...] ; [pref. în lb. engleză de Gerhard Kowař... ; cuv. înainte de

Madlen Şerban...]. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

272 p. : fig., graf., il., schem., tab. color ; 29 cm.

Antetitlu: România. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. CNDÎPT.

Pref. şi în lb. engleză.

Bibliogr. la sfârşitul fiecărui modul.

ISBN 978-973-30-2479-8 : [30.00] lei

371.671:63:796.5(498)

371.671:338.43(498)

310. Ghidul profesorului : domeniul - agricultură : calificarea -

lucrător în agroturism : nivelul 2 de calificare / [autori: Mariana Bozdog,

Nicolae Cursaru, Dorica Dragoş, ...] ; [pref. în lb. engleză de Gerhard Kowař... ;

cuv. înainte de Madlen Şerban...]. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,

2009.

260 p. : fig., graf., il., schem., tab. ; 29 cm.

Antetitlu: România. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. CNDÎPT.

Prefaţă şi în lb. engleză.

Bibliogr. la sfârşitul fiecărui modul.

ISBN 978-973-30-2482-8 : [27.00] lei

371.3 :63:796.5(498):373.5

371.3:338.43(498):373.5

311. SUBIĆ, JONEL V.. Particularităţi ale agriculturii Serbiei în

Banatul de Sud / dr. Jonel Subić ..., dr. Ioan Huţu . - Timişoara : Mirton ; Belgrad :

Institutul de Ekonomie Agrară, 2009.

124 p. : h. ; 20 cm. - (Ceres).

Bibliogr. p. 111-123.

ISBN 978-973-52-0578-2 : [6.54] lei

63(497.113)

86 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

630 Silvicultură

312. BURDEŢI, NICOLAE. Studiul tratamentelor în arboretele

unităţii de bază (U.B.) IV Strâmba Rebra din cadrul Ocolului silvic comunal

Telciu / prof. ing. Burdeţi Nicolae. - Bistriţa : Nova Didactica, 2009.

68 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 65-66.

ISBN 978-973-8972-46-9 : [5.00] lei

630(498 Telciu)

313. BURDEŢI, NICOLAE. Tratamente din regimul codrului şi

metodica predării lor / prof. ing. Nicolae Burdeţi. - Bistriţa : Nova Didactica,

2009.

105 p. : graf., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 104-105.

ISBN 978-973-8972-47-6 : [7.00] lei

371.3:630*221(498)+630*24(498):373.5

631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură

314. Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor / Doru Ion

Petanec, Lavinia Mădălina Micu, Ion Oltean, Teodosie Perju. - Ed. a 2-a, revizuită.

- Timişoara : Mirton, 2009.

223 p. : fig. ; 24 cm. - (Ceres).

Bibliogr. p. 217-220.

Indexuri.

ISBN 978-973-52-0572-0 : [16.35] lei

632.9:632.654.2+632.651.32

315. Baza energetică pentru agricultură, horticultură, silvicultură :

note de curs / Ion Sărăcin, Olimpia Pandia, Marin Gheorghe, Florea Gheorghe. -

Ed. rev. - Craiova : Aius PrintEd, 2009.

272 p. : il., graf. ; 21 cm. - (Studia).

Bibliogr. p.269-270.

ISBN 978-606-8021-16-4 : [15.00] lei

629.9:63+634+630(075.8)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 87

316. BĂDESCU, MIRCEA. Maşini agricole / prof. univ. dr. ing. Mircea

Bădescu, şef lucrări dr. ing. Sorin Boruz. - Craiova : Aius PrintEd, 2009-.

vol. : fig. ; 25 cm.

Partea 1. - 2009. - 136 p. - ISBN 978-606-8021-34-8 : [10.00] lei.

631.3(075.8)

317. BEIZADEA, ELENA. Calitatea produselor cerealiere fortificate

cu micronutrienţi / Elena Beizadea. - Constanţa : Editura Muntenia, 2008.

163 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 141-163.

ISBN 978-973-692-247-3 : [17.79] lei

658.562:633

318. Cercetări agrochimice privind valorificarea unor deşeuri

organice sub formă de substraturi [Resursă electronică] / Madjar Roxana,

Davidescu Velicica, Gheorghiţă Niculina, Mănescu Cristina. - Otopeni : Invel

Multimedia, 2007.

1 CD-ROM

ISBN 978-973-7753-67-0 : [14.00] lei

631.86(0.034)

043

319. CIUPEANU CĂLUGĂRU, DANIELA. Influenţa biotopului

viticol din Oltenia şi a biocenozei viticole asupra activităţii microorganismelor

din must cu incidenţă asupra calităţii fermentaţiei / Ciupeanu Călugăru

Eleonora Daniela. - Craiova : Universitaria, 2007.

194 p. : il., tab., graf., fig. ; 24 cm.

Pe cop. tit.: Influenţa biotopului viticol din Oltenia asupra activităţii

microorganismelor din must.

Bibliogr. p. 185-194.

ISBN 978-606-510-012-1 : [29.59] lei

634.8(498.2)

663.252.4:582.28

88 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

320. COTUNA, OTILIA. Securitatea şi calitatea produselor vegetale,

siguranţa vieţii / dr. ing. Otilia Cotuna, prof. dr. Gh. Popescu . - Timişoara :

Mirton, 2009.

328 p. : il. ; 24 cm. - (Ceres).

Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a

Banatului, Timişoara.

Bibliogr. p. 285-309.

Indexuri.

ISBN 978-973-52-0571-3 : [33.25] lei

632

615.918:582.28

614.31:664

321. DODOCIOIU, ANA MARIA. Agrochimie / Ana Maria Dodocioiu,

Mihail Susinski, Romulus Mocanu ; [cuv. introductiv: prof. univ. dr. Ion Avarvarei,

prof. univ. dr. Mihai Rusu]. - Craiova : Sitech, 2009.

447 p. : tab., graf., fig. ; 24 cm.

Tablă de materii şi în lb. engleză.

Bibliogr. p. 435-436.

ISBN 978-606-530-165-8 : [50.00] lei

631.174

322. JAKAB, SÁMUEL. Életünk forrása, a termőföld : talajtan - és

köryézettudomány-népszerűsítő írások. - Marosvásárhely [Târgu-Mureş] :

Mentor, 2009.

210 p : graf. ; 23 cm.

ISBN 978-973-599-355-9 : [13.25] lei

631.4(100+498)

323. MADJAR, ROXANA MARIA. Agrochimie : planta şi solul /

Roxana Madjar ; [pref.: prof. dr. Velicica Davidescu...]. - Otopeni : Invel

Multimedia, 2008.

203 p. : fig. în parte color, diagr., tab. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 195-201.

ISBN 978-973-7753-98-4 : [20.00] lei

631.174

631.4


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 89

324. MADJAR, ROXANA MARIA. Cercetări privind procesele de

absorbţie-desorbţie în sol şi în diferite substraturi folosite în horticultură

[Resursă electronică] / Roxana Maria Madjar ; coord. şt.: prof. dr. doc. David

Davidescu. - Otopeni : Invel Multimedia, 2007.

1 CD-ROM - (www.teze-de-doctorat.ro).

ISBN 973-7753-51-8 : [14.00] lei

ISBN 978-973-7753-51-9 : [14.00] lei

631.414.3:634(498)(0.034)

043

325. MITREA, ION. Entomologie / Ion Mitrea, Cătălin Stan, Ovidiu

Ţucă. - Craiova : Reprograph, 2008-.

vol. : fig., graf., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-671-168-8

Vol. 1. - 2008. - 258 p.

632.7(075.8)

326. POPESCU, CĂTĂLIN-VIOREL. Oportunitatea irigării

culturilor agricole în zona centrală a Olteniei / Popescu Cătălin Viorel,

Constantin Bora. - Craiova : Sitech, 2009.

299 p. : tab., graf., il., h. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 288-290.

ISBN 978-606-530-269-3 : [45.00] lei

631.67(498.2)

327. POPESCU, CRISTIAN. Aspecte privind iniţierea culturii "in

vitro" la căpşuni [Resursă electronică] / Cristian Popescu. - Otopeni : Invel

Multimedia, 2007.

1 CD-ROM

ISBN 973-7753-53-4 : [14.00] lei

ISBN 978-973-7753-3-3 : [14.00] lei

631.52:634.75(0.034)

328. RĂŢOI, IULIAN. Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe

nisipuri / Iulian Răţoi. - Craiova : Sitech, 2009.

154 p. : il., tab., graf. ; 24 cm.

Tablă de materii şi în lb. engleză.

Bibliogr. p. 143-154.

ISBN 978-606-530-207-5 : [22.00] lei

634.8:581.43:631.442.1(498)

90 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

65 Management. Conducere şi organizare

329. BOGDAN, ION. Managementul reţelelor de telecomunicaţii

mobile / Ion Bogdan. - Iaşi : Politehnium, 2008.

[10], 360 p. : fig., graf., schem., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 357-360.

ISBN 978-973-621-205-5 : [26.00] lei

65.012.4:621.395.721.5

330. BUGLEA, ALEXANDRU. Analiză economico-financiară /

Alexandru Buglea, Ion Popa Lala. - Timişoara : Mirton, 2009.

344 p. ; 24 cm. - (Economia).

Bibliogr. p. 341-343.

ISBN 978-973-52-0565-2 : [11.25] lei

658.1(075.8)

331. BURCEA, ŞTEFAN GABRIEL. Managementul deşeurilor

urbane : perspectiva europeană comparată / Ştefan Gabriel Burcea. - Bucureşti :

Editura ASE, 2009.

212 p. : fig., h. în parte color, tab. ; 24 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 207-212.

ISBN 978-606-505-199-7 : [17.60] lei

658.567(4)

332. CIORTAN, MARINELA. Asigurarea calităţii : teorie şi aplicaţii

: ghid pentru profesori şi elevi / Ciortan Marinela, Băltăreţu Cerasela, Trocan

Delia. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009.

89 p. ; 29 cm.

Bibliogr. p. 89.

ISBN 978-973-144-247-1 : [8.27] lei

658.62.018.2(075.8)

333. DEGERATU, DĂNUŢ. Tehnologii de reciclare a deşeurilor

industriale şi de recuperare a materialelor refolosibile / Dănuţ Degeratu,

Bogdan Nicolau. - Iaşi : Politehnium, 2008.

106 p. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 92-106.

ISBN 978-973-621-215-4 : [7.00] lei

658.567.3


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 91

334. DUMITRESCU, DALINA. Finances d'entreprise / prof. univ. dr.

Dalina Dumitrescu, asist. univ. drd. Paula Lazăr. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

192 p. : schem., tab. ; 24 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 191-192.

ISBN 978-606-505-097-6 : 29.60 lei

658.14(075.8)(076)

335. HAMAT, CODRUŢA OANA. Managementul calităţii : [curs] /

Codruţa-Oana Hamat. - Timişoara : Mirton, 2009.

180 p. ; 24 cm. - (Economia).

Bibliogr. p. 175-179.

ISBN 978-973-52-0573-7 : [9.25] lei

65.012.4:658.62.018.2(075.8)

336. Imaginea României sub lupă! : branding şi rebranding de ţară /

Luminiţa Nicolescu (coord.) ; autori: Valentin Cojanu, Mirela Diaconescu, Alina

Drăghici, .... - Bucureşti : Editura ASE, 2008.

278 p. : tab., schem., fig., il. ; 24 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-606-505-112-6 : 28.55 lei

658.8(498)

659.126(498)

337. ION-BARBU, DANIELA. Climatul educaţional şi

managementul şcolii / Daniela Ion Barbu ; [pref. de prof. univ. dr. Emil Păun]. -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

200 p. : graf., tab. ; 21 cm. - (Idei pedagogice contemporane).

Bibliogr. p. 192-195.

ISBN 978-973-30-2458-3 : [14.00] lei

65.012.4:37

92 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

338. Logistica şi distribuţia mărfurilor : note de curs / Cristinel Vasiliu,

Irina Mărunţelu, Mihai Felea, Gheorghe Caraiani. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

199 p. : schem., tab. ; 24 cm. - (Colecţia Mercur).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 197-199.

ISBN 978-606-505-148-5 : 24.60 lei

658.8.012.34(075.8)

658.8(075.8)

339. MILITARU, LAURA. Caracterizarea deşeurilor de beton :

analiza înconjurătoare / Laura Militaru. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

70 p. ; 21 cm. - (Universitaria).

Bibliogr. p. 69.

ISBN 978-973-47-0583-2 : [7.00] lei

658.567:624.012.45

620.28:624.012.45

340. MIRONIUC, MARILENA. Analiză economico-financiară :

performanţă - poziţie financiară - risc / Marilena Mironiuc. - Iaşi : Editura

Universităţii "Al. I. Cuza", 2009.

50 p. : graf., tab. ; 24 cm. - (FIBAS).

Pref. şi tablă de materii şi în lb. engleză şi franceză.

Bibliogr. p. 239-243.

ISBN 978-973-703-416-8 : [12.23] lei

658.1(075.8)

341. PĂNOIU, LAURA. Managementul pieţei de capital / lect. univ.

dr. Laura Pănoiu ; [cuv. înainte: prof. univ. dr. Alexandru Puiu]. - Piteşti :

Independenţa Economică, 2008.

212 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm. - (Management, Marketing, Afaceri

Economice).

Antetitlu: Universitatea "Constantin Brâncoveanu".

Tablă de materii şi în lb. engleză.

Bibliogr. p. 205-212.

ISBN 978-973-7732-99-6 : [3.54] lei

65.012.4:336.76


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 93

342. PĂUNESCU, CARMEN. Managing culture in business : basics,

teaching notes / prof. dr. Carmen Păunescu. - Bucureşti : Ars Academica, 2009.

142 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 141-142.

ISBN 978-606-8017-17-4 : [10.00] lei

65.012.4:336(075.8)

008:65.012.4(075.8)

343. PETROVICI, VIRGIL. Managementul firmei : curs universitar /

Virgil Petrovici. - Constanţa : Editura Muntenia, 2009.

252 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 246-248.

ISBN 978-973-692-253-4 : [8.94] lei

65.012.4:061.5(075.8)

344. POPESCU, DUMITRU DAN. Case studies and questions &

answers for enterprise analysis / professor Dumitru Dan Popescu. - Bucureşti :

Editura ASE, 2009.

126 p. : graf., tab. ; 24 cm. - (Analiză economico-financiară).

Antetitlu: The Bucharest Academy of Economic Studies.

ISBN 978-606-505-169-0 : 17.00 lei

658.1:334.7(075.8)(076.2)

001.87

345. POPESCU, DUMITRU DAN. Enterprise analysis : the

Methodology of the economic analysis, the analysis of the cost of sales,

profitability analysis, cash flow analysis, financial ratiios, foreign trade

efficiency, finnancial statements analysis, capital budgeting, balanced

scorecard, valuation, companies' restructuring analysis / prof. Dumitru Dan

Popescu. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

294 p. : fig., schem., tab. ; 24 cm. - (Analiză economico-financiară).

Text prezentat pe coloane.

Antetitlu: The Bucharest Academy of Economic Studies.

Bibliogr. p. 293-294.

ISBN 978-606-505-168-3 : 32.70 lei

658.1

94 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

346. POPESCU, RALUCA. Managementul proiectelor teritoriale /

Raluca Florina Popescu. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

212 p. ; 21 cm. - (Universitaria).

Bibliogr. p. 203-209.

ISBN 978-973-47-0615-0 : [20.00] lei

65.012.4:711.1

65.012.2:711.1

347. POPOVICI, NORINA. Management : noţiuni teoretice şi texte

grilă / Norina Popovici. - Constanţa : Editura Muntenia, 2008.

295 p. : graf., schem., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 293-295.

ISBN 978-973-692-225-2 : [14.57] lei

65.012.4(075.8)(079.1)

348. Schimbarea managerială, managementul schimbării : manageri

înnăscuţi, manageri formaţi / Gheorghe Toma, Teodoru Ştefan, Mihai Tudose,

Severin Florian Lungu. - Bucureşti : Editura ANI, 2009.

368 p. ; 23 cm. - (Colecţia A.N.I.).

Bibliogr. p. 363-368.

ISBN 978-973-7610-84-3 : [30.00] lei

65.012.4

349. STRĂINESCU, IOAN. Managementul conflictelor / conf. univ.

dr. Ioan Străinescu, lect. univ. drd. Ben-Oni Ardelean. - Bucureşti : Editura

Didactică şi Pedagogică, 2009.

232 p. : schem., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-30-2462-0 : 21.00 lei

65.012.4:316.48

350. ŞUTEU, DANIELA. Managementul proiectelor europene /

Daniela Şuteu. - Iaşi : Politehnium, 2008.

324 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-621-212-3 : [30.00] lei

65.012.4:65.012.2(4)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 95

651 Tehnica muncii de birou

351. COCEA, CRISTIAN. Secretariat de redacţie : note de curs /

Cristian Cocea, Ramona Eana. - Piteşti : Independenţa Economică, 2008.

123 p. ; 20 cm. - (Comunicare, Jurnalism şi Relaţii Publice).

Antetitlu: Universitatea "Constantin Brâncoveanu" Piteşti. Facultatea de

Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării.

ISBN 978-973-7732-93-4 : [1.94] lei

651.44:070(075.8)

657 Contabilitate

352. Capitalul intelectual organizaţional / Constantin Brătianu (coord.),

Simona Vasilache, Ionela Dumitru, .... - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

226 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Centrul de

Cercetări pentru Capitalul Intelectual.

Bibliogr. p. 224-226.

ISBN 978-606-505-192-8 : [8.90] lei

657.421.3

353. CIUMAG, MARIN. Contabilitatea financiară a entităţilor

economice / Marin Ciumag. - Craiova : Universitaria, 2007-.

vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-742-913-1

Vol. 1. - 2007. - 246 p.

657.41/.45

96 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

354. CONSILIUL PENTRU STANDARDE INTERNAŢIONALE DE

CONTABILITATE (Londra). Actualizare suplimentară a Standardelor

Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2008, inclusiv Standardele

Internaţionale de Contabilitate (IASS) şi interpretările lor publicate între

martie 2007 şi ianuarie 2008 : textul Standardelor Internaţionale de Raportare

Financiară noi şi revizuite, publicate între martie 2007 şi ianuarie 2008 /

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. - Bucureşti : Editura

CECCAR, 2009.

412 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8414-61-7 : [25.00] lei

657

006.322(100)IFRS

006.322(100)IAS

006.44:657

355. INEOVAN, FELICIA. Contabilitatea financiară aprofundată /

Felicia Ineovan..., Diana Dumitrescu. - Timişoara : Mirton, 2009.

275 p. : tab. ; 24 cm. - (Economia).

Bibliogr. p. 273-274.

ISBN 978-973-52-0586-7 : [7.55] lei

657.41/.45(075.8)

356. Internaţionalizarea contabilităţii : evoluţii şi consecinţe în

mediul românesc : culegere de studii şi cercetări / Ion Ionaşcu (coord.), [Daniela

Artemisa Calu, Mihaela Ionaşcu, ...]. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

118 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Texte şi în lb. engleză şi franceză.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Centrul de Studii

în Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

Rez. în lb. engleză.

ISBN 978-606-505-114-0 : [6.00] lei

657(498+100)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 97

357. POSSLER, LADISLAU. Contabilitatea întreprinderii :

îndrumar practic : actualizat şi completat prin Reglementările contabile

prevăzute de Directivele Europene a IV-a şi a VII-a aprobate de O.M.F.P. nr.

1752/2005, modificat şi completat prin O.M.F.P. nr. 2001/2006, O.M.F.P. nr.

2374/2007 / prof. univ. dr. Ladislau Possler, lector univ. Gheorghe Lambru, ec.

Bogdan Lambru. - Ed. a 9-a. - Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna",

2008.

482 p. : tab. ; 30 cm.

Bibliogr. p. 482.

ISBN 978-973-1709-33-8 : [8.26] lei

657:334.7(498)(094.58)

358. SANDU, MARIA. Bazele contabilităţii / Maria Sandu, Maria

Criveanu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Craiova : Reprograph, 2008.

277 p. : schem., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 277.

ISBN 978-973-671-159-6 : [25.00] lei

657(075.8)

359. SGĂRDEA, FLORINEL MARIAN. Control de gestiune /

Florinel Marian Sgărdea. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

334 p. : graf., tab. ; 24 cm. - (Contabilitate).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 325-330.

ISBN 978-606-505-159-1 : 31.30 lei

657:658.15(075.8)

37.018.43

360. TROACĂ, VICTOR. Bazele contabilităţii / Victor Troacă. -

Craiova : Universitaria, 2007.

344 p. : tab. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 339-340.

ISBN 973-742-330-5 : [11.70] lei

ISBN 978-973-742-330-6 : [11.70] lei

657

98 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

361. VINTILĂ, NICOLETA. Evaluarea şi finanţarea investiţiilor

directe / lect. univ. dr. Nicoleta Vintilă. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

375 p. : graf., tab ; 24 cm. - (Finanţe corporative).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Bibliogr. p. 355-375.

ISBN 978-606-505-101-0 : 47.20 lei

657.92:658.152

658.14:658.152

659 Publicitate. Informaţii

362. DUŢU, OLGA. Relaţii publice şi comunicare / Olga Duţu. -

Constanţa : Europolis, 2009.

156 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 149-151.

ISBN 978-973-676-349-6 : [9.50] lei

659.4

316.77

363. RUS, FLAVIU CĂLIN. Campanii şi strategii de PR / Flaviu

Călin Rus. - Iaşi : Institutul European, 2009.

204, [4] p. : tab. ; 19 cm. - (Universitaria. Relaţii publice ; 119).

Bibliogr. p. 203-204.

ISBN 978-973-611-579-0 : [22.02] lei

659.4

316.77

66/68 Industrii şi meserii diverse

364. BUŞURICU, FLORICA. Chimia şi igiena alimentului / Florica

Buşuricu. - Constanţa : Editura Muntenia, 2008.

335 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 333-335.

ISBN 978-973-692-234-3 : [17.63] lei

664:54

614.31:664


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 99

365. CATRINESCU, CEZAR FLORIN. Procese catalitice de epurare

a apelor uzate / Catrinescu Cezar. - Iaşi : Politehnium, 2008.

202 p. : graf., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-621-228-4 : [17.00] lei

66.097:628.35

366. FLOREA, STELIAN. Coloranţi organici în industria textilă /

prof. univ. dr. Stelian Florea. - Craiova : Sitech, 2009.

138 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 138.

ISBN 978-606-530-193-1 : [25.00] lei

667.27:677

367. GOGA, DORU-ADRIAN. Arta, ştiinţa şi tehnica focurilor de

artificii : ghidul pirotehnistului / Doru-Adrian Goga, Traian Rotariu, Sorin-Răzvan

Eşanu. - Constanţa : Editura Muntenia, 2008.

168 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 167-168.

ISBN 978-973-692-232-9 : [4.76] lei

662.11

368. MATCOVSCHI, MIHAELA HANAKO. Teme de analiză şi

sinteză a sistemelor cu evenimente discrete şi hibride / Mihaela Matcovschi,

Octavian Păstrăvanu. - Iaşi : Politehnium, 2008.

108 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 107-108.

ISBN 978-973-621-218-5 : [8.00] lei

681.5:519.711+004

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

369. NENIŢESCU, ŞTEFAN I. Scrieri de istoria artei şi de critică

plastică / Ştefan I. Neniţescu ; ed. îngrij. şi introd. de Adina Nanu ; postf.: Florica

Cruceru. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008.

430, [8] p. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 14.

ISBN 978-973-577-567-4 : [39.00] lei

7(100)(091)

100 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

370. PERIFERIC. Bienală de artă contemporană (8 ; 2008 ; Iaşi).

Periferic 8 - Art as gift : biennal for contemporary art = Periferic 8 - Arta ca

dar : bienală de artă contemporană = Periferic 8 - L'art comme don : biennale

d'art contemporain : Iaşi, România 2008 / organizer = organizator = organisateur:

Asociaţia "Vector" Iaşi ; edited by = editat de= edité par Dóra Hegyi, Zsuzsa

László ; translators = traducători = traducteurs: Sorana Lupu, Irina Scurtu, Luiza

Vasiliu, ... - Iaşi : [s.n.], 2008.

214 p. : il. ; 27 cm.

Ed. parţial trilingvă.

ISBN 978-973-0-05915-1 : [30.00] lei

7.036

371. PLEŞU, ANDREI. Pitoresc şi melancolie : o analiză a

sentimentului naturii în cultura europeană / Andrei Pleşu. - Bucureşti :

Humanitas, 2009.

252, [4] p. ; 20 cm.

Conţine note.

Bibliogr. p. 217-236.

Index.

ISBN 978-973-50-1017-1 : [15.00] lei

7.01

7.047:75(4)

502:008(4)

72 Arhitectură

372. BÂRGĂUANU, VASILE. Dezvelirea plăcii memoriale George

Coşbuc la Bistriţa Bârgăului : 29 iunie 2008 / Vasile Bârgăuanu. - Bistriţa : Nova

Didactica, 2009.

52 : il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-8972-48-3 : [5.00] lei

725.945(498 Bistriţa Bârgăului):821.135.1.09 Coşbuc, G.

929 Coşbuc, G.

082.2


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 101

373. SIMIONOVICI, ELENA. Das Heilige Kloster Voroneţ : Wiege

der rumänischen Geschichte und der orthodoxen Geistlichkeit / Nonne Elena

Simionovici ; [ins Deutsche von Valentin Oskar Kamla] ; [Vorwort: stavrofora

Irina Pântescu...]. - [Ed. a 2-a, rev.]. - Suceava : Muşatinii, 2008.

131 p. : il. color ; 21 cm.

Ed. comunicată de editură.

Bibliogr. p. 129-130.

ISBN 978-973-7627-97-1 : [10.00] lei

726.71(498 Voroneţ)

374. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE (Bucureşti).

Concurs de arhitectură pentru extinderea şi remodelarea funcţională a

sediului Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti : [Bucureşti, februarieoctombrie

2008 : proiecte] / [coord.: conf. univ. dr. Cătălin Bălescu, lect. univ. drd.

Dinu Dumbravician ; fotografii: asist. univ. drd. Victor Velculescu]. - Bucureşti :

Editura UNARTE, 2008.

150 p. : il., plan. în parte color ; 25 cm.

Antetitlu: UNArte.

ISBN 978-973-1922-12-6 : [40.00] lei

06.063:72(498)

72(498)(084)

73/76 Arte plastice. Desen tehnic

375. Arta : Istoria vizuală a artelor plastice / [Elke Linda Buchholz,

Gerhard Bühler, Karoline Hille, ...] ; trad. din lb. eng.: Alexandru Macovei. -

Bucureşti : Litera Internaţional, 2008.

512 p. : il. color ; 17 cm. - (Esenţial).

Index.

ISBN 978-973-675-415-9 : 45.43 lei

73(100)(091)(084)

CIP 2008-7472

376. BOUR, OCTAVIAN. Carica(r)tura / Octavian Bour. - Cluj-

Napoca : Echinox, 2009.

216 p. : il. color ; 21 cm.

Editarea acestui vol. a fost finanţată de Fundaţia Culturală Dr. Andrei

Bilciurescu Cluj, România.

ISBN 978-606-512-010-5 : [20.00] lei

741.5(498)(084)

102 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

377. MIHALCU, MIHAIL. Din tainele iconarilor români de altădată

/ Mihail Mihalcu, Mihaela D. Leonida ; cuv. înainte de acad. Paul Stahl ; postf. =

afterword de Theodor Damian. - Cluj-Napoca : Eikon, 2009.

357 p. : il. în parte color, tab. ; 21 cm.

Postf. şi în lb. engleză.

ISBN 978-973-757-122-9 : 20.00 lei

73.04:726.54(498)(091)

CIP 2008-7403

378. MIRCEA, GABRIELA. Un destin sub semnul Marii Uniri :

viaţa şi creaţia pictorului Traian Achim : (1885-1945) : Expoziţie temporară :

Catalog / Gabriela Mircea, Gheorghe Fleşer. - Alba-Iulia : Altip, 2008.

199 p. : il. color ; 23 cm.

Antetitlu: Consiliul Judeţean Alba. Primăria Municipiului Alba Iulia,

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Alba. Muzeul Naţional al

Unirii Alba Iulia.

Rez. şi în lb. engleză.

ISBN 978-973-117-172-2 : [10.00] lei

75(498) Achim,T.(084)(064)

929 Achim,T.(084)(064)

379. MODORCEA, GRID. În căutarea portretului ideal : eseuri de

artă plastică / Grid Modorcea. - Craiova : SIM ART, 2009.

318 p. ; 20 cm.

Index.

ISBN 978-973-1841-25-0 : [12.00] lei

73(498+100)

380. ROŞCA, ION GH. Arta în Academia de Studii Economice din

Bucureşti / Ion Gh. Roşca (coord.), Liviu Bogdan Vlad, Paul Croitoru. - Bucureşti

: Editura ASE, 2009.

103 p. : il., portr. color ; 21 cm.

Bibliogr. p. 102.

Volumul prezintă lucrări ale maeştrilor Cecilia Cuţescu Stork, Sabin

Bălaşa, Ion Sălişteanu, ..., prezente în Academia de Studii Economice Bucureşti.

ISBN 978-606-505-198-0 : [12.10] lei

75(498)(084)

378(498 Buc.):33


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 103

381. SUCEAVA. Primăria. Dialoguri artistice : [album] = Artistichni

dialogi : [albom] / Primăria Municipiului Suceava, Uniunea Artiştilor Plastici

Suceava, Uniunea Artiştilor Plastici Cernăuţi = Primariia Munetsipio Suchavi,

Soiuz Artistiv Mistetsva z Suchavi, Soiuz Artistiv Mistetsva z Chernivtsiv ; coord.

proiect: Lucia Puşcaşu... = coordonator proektu: Luchiia Pushkashu... ; pref.:

consul general prof. Romeo Săndulescu... = predislovie: generalnii konsul prof.

Romeo Sendulesku. - Suceava : [s.n.], 2008.

[100] p. : il. color ; 21x21 cm.

Ed. bilingvă.

Fără f. de tit. - Descrierea după surse complementare.

Conţine note biobibliografice ale artiştilor prezentaţi în album.

73(498+477):929(084)

382. ŞOTROPA, ADRIANA. Visuri şi himere : ecouri simboliste în

sculptura românească modernă / Adriana Şotropa. - Bucureşti : Compania, 2009.

191, [16] p. : il. ; 19 cm.

Bibliogr. p. 178-191.

ISBN 978-973-7841-72-8 : [28.00] lei

730(498)

383. ZAHARIA, FLORICA. Textile tradiţionale din Transilvania :

tehnologie şi estetică / Florica Zaharia. - Suceava : Accent Print, 2008.

310 p. : il. color ; 27 x 23 cm.

Rez. în lb. engleză.

Bibliogr. p. 275-279.

Index.

ISBN 978-973-1772-11-0 : [85.00] lei

745.52.031.4(498.4)

104 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

78 Muzică

384. Dialoguri interculturale : studii de muzicologie şi teatrologie /

[prof. univ. dr. Agneta Marcu, referent Paşca Maria Marta, lect. univ. dr. Anca

Spătar, ...] ; coord.: Zorica-Maria Pitic. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea,

2009.

224 p. : il., n. muz., tab. ; 25 cm.

Volumul cuprinde lucrări prezentate la Simpozionul de comunicări

ştiinţifice "Dialoguri interculturale" organizat de Facultatea de Muzică a

Universităţii din Oradea în 2008.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

ISBN 978-973-759-738-0 : [20.00] lei

78(063)

792(063)

385. IONESCU, LUCHIAN. Teoria interpretării muzicale : curs /

Luchian Alexandru Ionescu. - Constanţa : Europolis, 2009.

212 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 212.

ISBN 978-973-676-355-7 : [22.02] lei

781.68(075.8)

386. MODORCEA, GRID. Twins Indiggo : [biografie] / Grid

Modorcea. - Craiova : SIM ART, 2009.

267 p., [40] p. pl. : il. color ; 20 cm.

ISBN 978-973-1841-21-2 : [20.00] lei

78(498) Indiggo

78.036 Pop Rock(498)

387. PREJA, RAMONA. Armonia cromatică în armonizările de coral

ale lui Johann Sebastian Bach / Ramona Preja. - Cluj-Napoca : Editura Casei

Corpului Didactic Cluj, 2009.

57 p. : n. muz. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 57.

ISBN 978-973-8210-49-3 : [7.83] lei

783.5

78(430) Bach,J.S

929 Bach,J.S.


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 105

388. STAN, MARIA-CRISTIANA. Limbaje muzicale utilizate în

spectacolul muzical din România în secolul XX / Maria-Cristiana Stan. - Craiova

: Aius PrintEd, 2009.

120 p. : n. muz. ; 21 cm. - (Studia).

Bibliogr. p. 116-119.

ISBN 978-606-8021-14-0 : [15.00] lei

781.6(498)"19"

389. STAN, MARIA-CRISTIANA. Principalele direcţii de evoluţie

ale spectacolului muzical din secolul XX. - Craiova : Aius PrintEd, 2009.

100 p. : n. muz. ; 21 cm. - (Studia).

Bibliogr. p. 97-98.

ISBN 978-606-8021-32-4 : [15.00] lei

78.03(100)"19"

782(100)"19"

390. TURBATU, ROMULUS. De la Enescu la "Concordia" :

convorbiri cu Mihai Miltiade Nenoiu / Romulus Turbatu. - Craiova : Alma, 2008.

151, [16] p. : il., portr. în parte color ; 21 cm. - (Colecţia Patrimoniu

Cultural Naţional).

ISBN 978-973-1792-60-6 : [10.00] lei

78(498) Nenoiu,M. M.(047.53)

929 Nenoiu,M. M.(047.53)

391. ZAMFIR, FLORIAN-GEORGE. Locul şi rolul corului în

operele din barocul târziu şi clasicismul muzical / Florian-George Zamfir. -

Craiova : Aius PrintEd, 2009.

110 p. : n. muz. ; 21 cm. - (Studia).

Bibliogr. p. 107-109.

ISBN 978-606-8021-13-3 : [15.00] lei

782.087.68(4)

392. ZAMFIR, FLORIAN-GEORGE. Prezenţa corului în operă : de

la geneza genului până la romantism. - Craiova : Aius PrintEd, 2009.

100 p. : n. muz. ; 21 cm. - (Studia).

Bibliogr. p. 98-99.

ISBN 978-606-8021-28-7 : [15.00] lei

782.087.68(4)

106 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

791/792 Arta spectacolului

393. MIHÁLY, ISTVÁN. A Képernyő jótékony homálya : populáris

műfajok az ezredfordulón : Esszék, tanulmányok / Mihály István. - Koloszvár

[Cluj-Napoca] : Világhírnév, 2009.

106 p. : il. ; 22 cm. - (Fehér Holló Sorozat).

ISBN 978-606-92082-0-5 : [10.00] lei

791.43:654.197(100)

796/799 Sport

394. DĂESCU, IONICA. Particularităţi metodice şi mijloace folosite

în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării, consolidării şi perfecţionării

deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV : lucrare ştiinţifică / Dăescu

(Badea) Ionica. - Craiova : Sitech, 2009.

79 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-530-205-1 : [13.00] lei

371.3:796.012:373.3

395. DĂIAN, GLICHERIA. Volei : pregătire, competiţie,

performanţă / Glicheria Dăian. - Craiova : Arves, 2009.

260 p. : schem., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 255-259.

ISBN 978-606-518-070-3 : [23.85] lei

796.325

396. Exerciţiul fizic şi calitatea vieţii : studii şi cercetări / Vasile Marcu

(coord.), Doriana Ioana Ciobanu (coord.), Anca Maria Sabău, .... - Oradea : Editura

Universităţii din Oradea, 2009.

219 p. : il., graf., tab. în parte color ; 25 cm.

Bibliogr. p. 217-219.

ISBN 978-973-759-728-1 : [20.00] lei

796:61

615.825

397. FLOREA, LAURENŢIU. Antrenamentul sportiv în jocul de

fotbal / Florea Laurenţiu. - Bucureşti : ARARAT, 2009.

72 p. : il., fig. ; 29 cm.

ISBN 978-973-7727-53-4 : [6.00] lei

796.332.015


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 107

398. GRIGORE, GHEORGHE. Fotbal : selecţia la copii şi juniori /

Grigore Gheorghe. - Bucureşti : Editura Moroşan, 2008.

226 p. : diagr., fig., tab. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 223-226.

ISBN 978-973-8986-67-1 : [15.00] lei

796.332.015-053.2-053.6

399. IGOROV-BOSI, MARINA. Handbal : metodică / Marina Igorov-

Bosi. - Bucureşti : Editura Moroşan, 2009.

94 p. : il. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 93-94.

ISBN 978-973-8986-74-9 : [7.00] lei

371.3:796.322

400. MĂNESCU, DAN CRISTIAN. Dezvoltare fizică şi musculară /

Dan Cristian Mănescu. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

218 p. : tab., graf., fig. ; 21 cm. - (Minte sănătoasă în corp sănătos).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Departamentul de

Educaţie Fizică şi Sport.

ISBN 978-606-505-122-5 : 19.70 lei

796.894

401. MOTROC, FLORIN. Pregătirea fotbaliştilor juniori : 18-19 ani /

Motroc I. Florin. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2008.

112 p. : fig., graf., il., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. p. 111-112.

ISBN 978-973-8986-60-2 : [7.00] lei

796.332-053.6

402. SĂVESCU, IULIAN. Educaţie fizică : ghid orientativ pentru

titularizare şi definitivat şi gradul II / Iulian Săvescu. - Craiova : Aius PrintEd,

2009.

360 p. : fig. ; 25 cm.

Bibliog. p. 359.

ISBN 978-606-8021-23-2 : [35.00] lei

371.3:796

371.27:371.12

108 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

403. TIŢĂ, IOZEFINA. Particularităţi metodice în consolidarea

deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari / Iozefina

Tiţă. - Craiova : Sitech, 2009.

81 p. : fig., graf. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 81.

ISBN 978-606-530-243-3 : [14.00] lei

371.3:796.012:373.24

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

404. ADAM, JEAN-MICHEL. Textele : tipuri şi prototipuri / Jean-

Michel Adam ; trad. de Cristina Stanciu. - Iaşi : Institutul European, 2009.

254, [6] p. : schem. ; 24 cm. - (Academica. Ştiinţele limbajului ; 35).

Trad. după ed.: Les textes types et prototypes. - 4e éd. - Éditions Nathan,

2001.

Bibliogr. p. 243-254.

ISBN 978-973-611-566-0 : [38.53] lei

801.73

405. Tehnici de redactare în comunicare / conf. univ. dr. Radu Gabriel

Pârvu (coord.), conf. univ. dr. Zamfir Bălan, lect. univ. dr. Cristinel Munteanu, ... -

Piteşti : Independenţa Economică, 2008.

178 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Antetitlu: Universitatea "Constantin Brâncoveanu".

Bibliogr. p. 176-178.

ISBN 978-973-7732-91-0 : [2.98] lei

808.1

81 Lingvistică

406. ALDEA, MARILENA. Dicţionar român-finlandez = Romania

suomi sanakirja / Marilena Aldea (coord.), Matti Koskelo, Lauri Lindgren. - Iaşi :

Polirom, 2009.

824 p. ; 20 cm.

Text prezentat pe coloane.

Index.

ISBN 978-973-46-1219-2 : [11.94] lei

81'374.8=135.1=511.111


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 109

407. BONDREA, EMILIA. Notions de pragmatique linguistique et

applications / Emilia Bondrea, Carmen Stoean, Anca Dorobanţu. - Bucureşti :

Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009.

104 p. ; 21 cm.

Antetitlu: Universitatea Spiru Haret. Facultatea de Limbi şi Literaturi

Străine.

Bibliogr. la sfârşitul cap. şi la p. 103-104.

ISBN 978-973-163-435-7 : [11.90] lei

81'373.612(075.8)

81(075.8)

37.018.43

408. Evrei din România : breviar biobibliografic / dr. Hary Kuller

(coord.), [dr. Lya Benjamin, dr. Gh. Brătescu, ...]. - Bucureşti : Hasefer, 2008.

461 p. : il., portr. ; 25 cm.

Antetitlu: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România. Centrul pentru

Studiul Istoriei Evreilor din România.

ISBN 978-973-630-188-9 : [50.00] lei

81'374.2:008(=411.16)(498):929=135.1

409. O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului : Studii

elaborate pe baza prezentărilor din cadrul Conferinţei de la Miercurea-Ciuc,

12-13 iunie 2008 / [Navracsics Judit, Andy Hockley, Horváth István, ...] ; Horváth

István, Tódor Erika Mária (ed.) ; [trad.: Szász A. Zoltán, Virginás Péter, Fazakas

Emese, ...]. - Cluj-Napoca : Limes, 2009.

311 p. ; 21 cm.

Bibliogr. la sfâşitul capitolelor.

ISBN 978-973-726-359-9 : [18.00] lei

81'246.2(063)

811 Limbi individuale

410. Business English : limba engleză pentru afaceri / Lidia Scurtu,

Mihaela Bursugiu, Ramona Chiţu, Andreea Stroie. - Piteşti : Independenţa

Economică, 2008.

180 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. 178-180.

ISBN 978-973-7732-83-5 : [3.50] lei

811.111:336(075.8)

110 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

411. Les Caprices de l'ortographe : Consonnes II : pour le collége : V-

VIII / Paulina Ilie-Mare, Adriana Sălceanu, Diana Lincă, Maria Bufu. - Craiova :

Reprograph, 2007.

127 p. : tab. ; 21 cm.

ISBN 978-973-671-134-3 : [7.00] lei

811.133.1'35(075.33)(076)

412. CHELARU, MIRELA. Engleză : BAC : eseuri / Mirela Chelaru. -

Ed. a 2-a. - Bucureşti : Booklet, 2009.

144 p. ; 20 cm.

Text în lb. engleză.

ISBN 978-973-1892-13-9 : [9.00] lei

811.111(075.35)

371.279.8:373.5

413. DOBRE, SONIA GABRIELA. The French element in English /

Gabriela Dobre Sonia. - Craiova : Sitech, 2009.

65, [1] p. ; 24 cm.

Bibliogr. 1 p.

ISBN 978-606-530-238-9 : [15.00] lei

811.133.1:811.111

414. Engleza, franceza, germana : medicina în cuvinte, de la A1 la B2

: lucrări practice şi teste pe limbaj medical / [Patricia Birtea, Simona Boldea,

Monica Bot, ...]. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor

Babeş", 2009.

140 p. : tab. ; 24 cm.

Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"

Timişoara. Disciplina de limbi moderne şi limba română.

811.111:61(075.8)

811.112.2:61(075.8)

811.133.1:61(075.8)

415. Franceza în imagini pentru cei mici / [coord.: Elena Roşioru]. -

Constanţa : Steaua Nordului, 2009.

174 p. : il., tab. ; 24 cm. - (Citim şi învăţăm).

Numele coord. comunicat de editură.

ISBN 978-606-511-060-1 : [15.00] lei

811.133.1(075.33)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 111

416. ILINCA-ŞTEFĂNESCU, OANA IULIANA. Ready for medical

English exams / Oana Iuliana Ilinca Ştefănescu. - Craiova : Reprograph, 2008.

261 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 257-259.

ISBN 978-973-671-146-6 : [15.00] lei

811.111:61(075.8)

417. ILINCA-ŞTEFĂNESCU, OANA IULIANA. Workbook of

medical english / asist. univ. drd. Oana Iuliana Ilinca-Ştefănescu. - 2nd ed. -

Craiova : Reprograph, 2007.

248 p. : il., tab. ; 21 cm.

Rez. în lb. română.

Bibliogr. p. 248.

ISBN 978-973-671-139-8 : [15.00] lei

811.111:61(075.8)

418. ISTRĂTESCU, STELUŢA. Read & learn : Through fables &

tales - for 7th and 8th formers : (workbook) / Steluţa Istrătescu. - Piteşti :

Paralela 45, 2009.

120 p. ; 24 cm. - (English & American studies).

Anul apariţiei indicat de editură.

ISBN 978-973-47-0550-4 : 19.00 lei

811.111'36'373

419. MUNTEANU, DOINA VENERA. Evoluţia terminologiei

româneşti folosite în gramaticile latine / Doina Venera Munteanu. - Craiova :

Sitech, 2009.

155 p. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 149-154.

ISBN 978-606-530-177-1 : [15.00] lei

001.4:811.135.1'36:811.124'36

420. MUNTEANU, DOINA VENERA. Terminologia lingvistică în

gramaticile limbii latine redactate în limba română / Doina Venera Munteanu. -

Craiova : Sitech, 2009-.

vol. : tab. ; 20 cm.

ISBN 978-606-530-176-4

Vol. 2. - 2009. - 94 p.

001.4:811.124'36=135.1

112 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

421. NECULAI, EMILIA. Engleza în imagini pentru cei mici /

[Emilia Neculai]. - [Ed. a 2-a, rev.]. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009.

176 p. : il., tab. ; 24 cm. - (Citim şi învăţăm).

Numele autorului şi ed. comunicate de editură.

ISBN 978-606-511-109-7 : [15.00] lei

811.111(075.33)

422. NECULAI, EMILIA. Germana în imagini pentru cei mici /

[Neculai Emilia ; trad.: Avramescu Mariana]. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009.

176 p. : il., tab. ; 24 cm. - (Citim şi învăţăm).

Autorul şi traducătorul indicaţi de editură.

ISBN 978-606-511-037-3 : [15.00] lei

811.112.2(075.33)

423. NECULAI, EMILIA. Italiana în imagini pentru cei mici /

[Neculai Emilia ; trad.: Dumitru Cornelia]. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009.

176 p. : il. ; 24 cm. - (Citim şi învăţăm).

Autorul şi traducătorul indicat de editură.

ISBN 978-606-511-038-0 : [15.00] lei

811.131.1(075.33)

424. NECULAI, EMILIA. Spaniola în imagini pentru cei mici /

[Neculai Emilia]. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009.

176 p. : il., h. ; 24 cm. - (Citim şi învăţăm).

Numele autorului comunicat de editură.

ISBN 978-606-511-036-6 : [15.00] lei

811.134.2(075.33)

425. NIŢULESCU, MARIA. Limba franceză : verbul : exerciţii /

Maria Niţulescu, Cristina Epure. - Bucureşti : Booklet, 2009.

144 p. : tab. ; 20 cm.

Pe cop.: Franceză : verbul : exerciţii.

Bibliogr. p. 126.

ISBN 978-973-1892-12-2 : [9.00] lei

811.133.1'367.625(076)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 113

426. PÂRLOG, HORTENSIA. Translating the body / Hortensia

Pârlog, Pia Brînzeu, Aba-Carina Pârlog. - Iaşi : Institutul European, 2009.

461, [6] p. ; 24 cm. - (Academica. Traductologie ; 43).

Bibliogr. p. 437-454.

Index.

ISBN 978-973-611-527-1 : [50.46] lei

811.111'25

427. TIHU, ADINA. Syntaxe du français les modalités d'énonciation :

travaux pratiques / Adina Tihu. - Timişoara : Amphora : Mirton, 2009.

136 p. ; 24 cm. - (Philologica).

Bibliogr. p. 130-133.

ISBN 978-973-52-0585-0 : [10.50] lei

ISBN 978-973-7723-13-0 : [10.50] lei

811.133.1'367(075.8)(076.5)

428. ŢARAN, MAŢA. Aspecte semantice, pragmatice şi culturale ale

frazeologiei limbilor rusă şi sârbă / Maţa Ţaran. - Timişoara : Mirton, 2009.

159 p. ; 24 cm. - (Paideia).

Bibliogr. p. 137-151.

ISBN 978-973-52-0577-5 : [15.07] lei

811.163.41'373.7

811.161.1'373.7

429. UNGUREANU, VIOLETA DIANA. Analyse linguistique du

slogan publicitaire / Diana Ungureanu ; [cuv. înainte: prof. preuniv. dr. Mihaela-

Cătălina Tărcăoanu...]. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2009.

74 p. : facs. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 81-82.

ISBN 978-973-8458-99-4 : [3.00] lei

811.133.1'373.48:659.1

659.123

114 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

811.135.1 Limba română

430. ANTONIE, DENISA. Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte

pentru clasa a VIII-a : limba şi literatura română / Denisa Antonie, Mihaela Ema

Lazăr. - Craiova : Aius PrintEd, 2009.

72 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-8021-24-9 : [10.00] lei

811.135.1(075.33)(079.1)

821.135.1.09(075.33)(079.1)

431. CHIVA-MITEA, MONICA. Câteva aspecte ale limbii de lemn /

Monica Chiva-Mitea. - Giurgiu : Cronos, 2008.

68 p. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 66-68.

ISBN 978-973-7805-29-4 : [6.00] lei

811.135.1'276.6:323.232(498)

432. COSTEA, ELENA. Sinonimia şi antonimia : lucrare ştiinţifică /

Elena Costea. - Slatina : Didactic Pres, 2009.

94 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 92-93.

ISBN 978-973-113-338-6 : [3.00] lei

811.135.1'373.421

811.135.1'373.424

433. ENESCU, IOANA. Teza unică : Limba şi literatura română

pentru clasa a 8-a / Ioana Enescu. - Bucureşti : Booklet, 2008.

201 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1892-00-9 : [14.00] lei

811.135.1(075.33)(076)

821.135.1.09(075.33)(076)

434. GRECU, ELENA ALINA. Structura cazurilor în româna

contemporană / Elena Alina Grecu. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

56 p. ; 21 cm. - (Universitaria).

Bibliogr. p. 50-54.

ISBN 978-973-47-0627-3 : [6.00] lei

811.135.1'366.54

371.27:373.5+378


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 115

435. IANCU, SIMONA. Exerciţii gramaticale pentru ciclul primar /

Iancu Simona. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009.

77 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-144-239-6 : [8.00] lei

811.135.1'36(075.33)

372.45

436. Limba română : ghid de pregătire intensivă pentru examenele

naţionale : auxiliar didactic / Liliana Perescu-Popescu, Mariana Barbu, Maria

Georgescu, Maria Gusman. - Craiova : Reprograph, 2008.

141 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-671-157-2 : [10.00] lei

811.135.1(075.33)(076)

371.27:373.3

437. OPRIŢA, MIRELA. Cazul în limba română / Mirela Opriţa. -

Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009.

32 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 29.

ISBN 978-973-142-192-6 : [4.50] lei

811.135.1'366.54

438. OPRIŢOIU, RALUCA-CORINA. Adverbul şi locuţiunile

adverbiale / Opriţoiu Corina-Raluca. - Drobeta-Turnu Severin : Etnic, 2009.

35 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 34.

ISBN 978-606-8036-23-6 : [5.00] lei

811.135.1'367.624

439. PAVEL, CARMEN. 700 de exerciţii pentru fonetică şi vocabular

: teze unice, examenul de bacalaureat şi admiterea în învăţământul superior

(conform DOOM - 2005) / Carmen Pavel, Graţiela Dumitrache ; [cuv. înainte:

prof. dr. Mioriţa Got]. - Ed. a 2-a. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

265, [5] p. ; 24 cm. - (Gramaticile Paralela 45).

Anul apariţiei indicat de editură.

Bibliogr. p. 263-265.

ISBN 978-973-47-0535-1 : 25.00 lei

811.135.1'34'373(075.3)(076)

371.27:373.3+378

371.279.8:373.5

116 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

82 Literatură

440. Adevăruri mari pe înţelesul celor mici / trad. din lb. engleză de

Lidia Moga. - Oradea : Făclia, 2009.

104 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-8448-71-1 : [12.00] lei

82-93-97=135.1

087.5

441. Basme alese / [de fraţii Grimm, baroneasa d'Aulnoy şi doamna de

Beaumont] ; il. de Walter Crane ; trad. şi adapt. din lb. engleză de Sînziana

Popescu. - Bucureşti : Mediamorphosis, 2009.

80 p. : il. color ; 27 cm. - (Poveşti şoptite).

Autorii indicaţi pe cop. 1.

Cuprinde: Prinţul brotac ; Frumoasa şi bestia ; Căprioara albă ; Prinţesa

Stea-frumoasă ; Aladin şi lampa fermecată ; Frumoasa adormită.

ISBN 978-973-88826-3-8 : [38.00] lei

82-93-34=135.1

442. Copile, despre tine ! : gânduri nemuritoare despre copii şi

educaţie : proverbe, maxime şi cugetări / Mariana Isac ; [colab.: Elena Potoroacă,

Daniela Manolache, Elena Constantinescu, Liliana Albu]. - Comăneşti : [s.n.],

2008.

80 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-0-06099-7 : [10.00] lei

82-84=135.1

3-053.2(0:82-84)

443. TATULEA, RALUCA. Fairy tales, day dreaming in class :

lucrare ştiinţifică / Raluca Tatulea. - Craiova : Sitech, 2009.

73 p. : il. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 73.

ISBN 978-606-530-227-3 : [14.00] lei

82-93-34(0.046.6)=111

811.111(075.4)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 117

82.09 Critică şi istorie literară

444. 111 romane celebre într-o singură carte / coord.: Ruxandra

Ivăncescu, Ana Popescu ; [autori: Laura Avasilichioaie, Camelia Burtoi, Oana

Caftangioglu, ...]. - Ed. a 8-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

464 p. : il., portr. ; 21 cm. - (Compact).

Ed. comunicată de editură.

Cuprinde rezumate de romane celebre şi date biografice ale autorilor.

ISBN 978-973-47-0501-6 : 30.00 lei

82.09-31

821.135.1.09-31

445. Dicţionar de scriitori nord-americani / coord. general: Sorin Pârvu

; bibliogr. şi filmografie de Florin Mircea Tudor ; iconografie de Ioan Giurgea ;

stud. introd. de Dumitru Dorobăţ. - Iaşi : Institutul European, 2008-.

vol. : il., portr. ; 27 cm.

ISBN 978-973-611-584-4

Vol. 1 : A. - 2008. - 512 p. - ISBN 978-973-611-589-9 : [87.16] lei.

81'374.2:821.111(7).09"18/19":929=135.1

446. Dicţionar de texte literare interpretate : clasele V-VIII / coord.:

Florin Şindrilaru, Steluţa Pestrea Suciu, Mircea Moţ ; [autori: prof. Monica Andrei,

prof. Bearice Burcea, prof. Rodica Căprău, ...]. - Ed. a 7-a. - Piteşti : Paralela 45,

2009.

232 p. : il. ; 20 cm. - (Dicţionarele Paralela 45. Educaţional).

Anul apariţiei indicat de editură.

ISBN 978-973-47-0596-2 : 25.00 lei

81'374.2:821.135.1.09=135.1(075.33)

821.135.1-822(075.33)(076.2)

447. IONESCU, ANCUŢA. Plato's myth of the cave reflected in

Wilde's Picture of Dorian Gray / Ionescu Ancuţa. - Alexandria : [s.n.], 2009.

52 f. ; 31 cm.

Fără f. de tit. - Descrierea după copertă.

ISBN 978-973-0-06641-8 : [10.00] lei

821.111.09 Wilde,O.

929 Wilde,O.

14(38) Platon

929 Platon

118 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

448. OPREA, NICOLAE. Sinteze critice / Nicolae Oprea. - Piteşti :

Paralela 45, 2009.

79 p. ; 21 cm. - (Universitaria).

Text şi în lb. engleză.

ISBN 978-973-47-0574-0 : [15.60] lei

821.135.1.09

449. POPESCU, GEORGE. Provocarea indicibilului : [critică literară]

/ George Popescu. - Craiova : Aius PrintEd, 2007.

139 p. ; 20 cm.

Conţine note.

ISBN 978-973-1780-68-9 : [15.00] lei

82.09

450. RAICU, LUCIAN. Dincolo de literatură : [antologie de critică

literară] / Lucian Raicu ; antologie şi comentarii de Carmen Muşat. - Bucureşti :

Hasefer, 2008.

XIX, 346 p. ; 20 cm.

Conţine note.

Cuprinde fragmente din volumele "Structuri literare", "Critica - formă de

viaţă", "Practica scrisului şi experienţa lecturii", .

ISBN 978-973-630-190-2 : [37.00] lei

821.135.1.09

82.09

821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză

451. BALLARD, J. G. Nopţi de cocaină : [roman] / J. G. Ballard ; trad.

din lb. eng. şi note de Ona Frantz. - Iaşi : Polirom, 2009.

378, [3] p. ; 20 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI).

Tit. orig. (eng): Cocaine nights.

Conţine notă biobibliografică.

ISBN 978-973-46-1361-8 : [3.58] lei

821.111-31=135.1


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 119

452. BRINK, JASON. Dac-aş fi o muscă : [povestiri] / Jason Brink ; il.

de Jim Westergard ; trad. din engleză de Daria Laura Bârsan. - Bucureşti :

Humanitas, 2009.

242, [6] p. : il. ; 18 cm. - (Cartea de pe noptieră).

Tit. orig. (eng): Fly on the wall.

ISBN 978-973-50-2432-1 : [20.00] lei

821.111(71)-32=135.1

453. CARROLL, LEWIS. Alice : [repovestită pentru copiii de grădiniţă]

/ text adaptat pentru cititorii de grădiniţă de către însuşi Lewis Carroll ; cu 20 de

planşe color restaurate după il. lui Sir John Tenniel... ; trad. din lb. engleză de Dan

Mihu. - Bucureşti : Mediamorphosis, 2009.

63 p. : il. color ; 27 cm. - (Poveşti şoptite).

Trad. după ed.: Nursery Alice. Londra : MacMillan, 1890.

ISBN 978-973-88826-4-5 : [35.00] lei

821.111-93-34(0.046.6)=135.1

454. DOWNER, LESLEY. Ultima concubină : [roman] / Lesley

Downer ; trad. din engleză: Ligia Caranfil. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009.

465 p. ; 21 cm. - (Raftul Denisei).

Tit. orig. (engleză): The last concubine.

Bibliogr. p. 461-462.

ISBN 978-973-689-306-3 : [30.00] lei

821.111-31=135.1

455. DOYLE, ARTHUR CONAN. Memoriile lui Sherlock Holmes :

[povestiri] / Sir Arthur Conan Doyle ; trad. de Andrei Bantaş. - Bucureşti :

Compania, 2009.

327 p. ; 19 cm. - (Cosmopolit).

Trad. după ed.: The memoirs of Sherlock Holmes. Penguin Books, 1950.

ISBN 978-973-7841-70-4 : [25.00] lei

821.111-312.4=135.1

456. JAMES, ALAN. Dickie the cucumber : [novel] / Alan James. -

Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2008.

234 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-88025-7-5 : [20.00] lei

821.111-31

120 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

457. KEROUAC, JACK. Vagabonzii Dharma : [roman] / Jack Kerouac

; trad. din lb. engleză de Dan Sociu. - Iaşi : Polirom, 2009.

278, [2] p. ; 18 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XX).

Tit. orig. (engleză): The Dharma bums.

Conţine notă biobibliografică.

ISBN 978-973-46-1366-3 : [2.84] lei

821.111(73)-31=135.1

458. LUDLUM, ROBERT. Identitatea lui Bourne : [roman] / Robert

Ludlum ; trad.: Doru Mărculescu. - Bucureşti : Lider, 2008.

623 p ; 20 cm.

Trad. după ed.: The Bourne identity. The Estate of Robert Ludlum, 1980.

ISBN 978-973-629-213-2 : [39.90] lei

821.111(73)-312.4=135.1

459. POPE, ALEXANDER. Eseu despre om şi alte versuri / Alexander

Pope ; trad., studiu introductiv, prezentări şi note: Ioana Sasu-Bolba ; pref. Mihaela

Mudure. - Ed. bilingvă. - Cluj-Napoca : Limes, 2009.

246 p. ; 21 cm. - (Literatură universală).

ISBN 978-973-726-392-6 : [20.00] lei

821.111-1=135.1

460. PRATCHETT, TERRY. Eric : [roman] / Terry Pratchett ; trad. din

lb. engleză: Bogdan Mihăilescu. - Bucureşti : RAO International Publishing

Company, 2009.

154 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-103-842-1 : [19.60] lei

821.111-31=135.1

461. SACKS, OLIVER. Muzicofilia : Povestiri despre muzică şi

creier / Oliver Sacks ; trad. din engleză de Anca Bărbulescu. - Bucureşti :

Humanitas, 2009.

Tit. orig. (engleză): Musicophilia : Tales of music and the brain.

ISBN 978-973-50-2392-8 : [28.00] lei

821.111(73)-32=135.1

616.8(0:82-32)

615.851.6:78(0:82-32)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 121

462. SELF, WILL. Măreţele maimuţe : [roman] / Will Self ; trad. din

lb. engleză şi note de Ciprian Şiulea. - Iaşi : Polirom, 2009.

472 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI).

Tit. orig.(eng): Great Apes.

ISBN 978-973-46-0617-7 : [4.39] lei

821.111-31=135.1

463. STRETTON, HESBA. Ucenicia lui Enoh Roden : [adevăruri

spirituale] / Hesba Stretton ; trad. din lb. engleză: Lidia Moga. - Oradea : Făclia,

2009.

155 p. : il. ; 21 cm.

Tit. orig.: Enoch Roden's training.

ISBN 978-973-8448-72-8 : [16.00] lei

821.111-93-97=135.1

464. TAYLOR, KATHERINE. Cum să spui adio : [roman] / Katherine

Taylor ; trad. din lb. engleză de Ioana Iepureanu. - Bucureşti : Leda, 2009.

360 p. ; 20 cm. - (Love & life).

Tit. orig. (engleză): Rules for saying goodbye.

ISBN 978-973-102-201-7 : [36.61] lei

821.111(73)-31=135.1

465. WIBBERLEY, LAWRENCE. Răget de şoarece : roman /

Lawrence Wibberley ; trad. din engleză: Luana Schidu. - Bucureşti : Humanitas,

2009.

228 p. ; 20 cm. - (Râsul lumii).

Tit. orig. (engleză): The mouse that roared.

Conţine notă biobibliografică.

ISBN 978-973-50-2448-2 : [17.00] lei

821.111(73)-31=135.1

122 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

821.112.2 Literatură germană

466. KLEMPERER, VICTOR. Vreau să depun mărturie până la

capăt : jurnal 1933-1945 / Victor Klemperer ; trad. din germană de Ruxandra Hosu

; pref. de Almut Giesecke. - Bucureşti : Hasefer, 2008.

502 p. ; 20 cm.

Trad. după ed.: Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzen. Tagebücher

1933-1945. 11. Auflage. Berlin : Aufbau-Verlag, 1999.

Conţine note.

ISBN 978-973-630-193-3 : [35.00] lei

821.112.2-94=135.1

94(100+430)"1933/1945"(0:82-94)

467. LANGREUTER, JUTTA. Căpitanul Sharky şi monstrul din

adâncuri : poveste / de Jutta Langreuter ; il.: Silvio Neuendorf ; trad.: Simona

Ligia Tutunaru ; adapt.: Simona Elena Popa. - Bucureşti : Active Learning, 2008.

[26] p. : il. color ; 31 cm.

Il. în forzaţ.

Trad. după ed.: Käpt'n Sharky und das Seeungeheuer. Münster :

Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG, 2007.

ISBN 978-973-88824-5-4 : [10.00] lei

821.112.2-93-34=135.1

468. LANGREUTER, JUTTA. Căpitanul Sharky şi secretul comorii

din insulă : poveste / de Jutta Langreuter ; il. de Silvio Neuendorf ; trad.: Simona

Ligia Tutunaru ; adapt.: Simona Elena Popa. - Bucureşti : Active Learning, 2008.

[26] p. : il. color ; 31 cm.

Il. în forzaţ.

Trad. după ed.: Käpt'n Sharky und das Geheimnis der Schatzinsel.

Münster : Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG, 2006.

ISBN 978-973-88824-4-7 : [10.00] lei

821.112.2-93-34=135.1

469. MANEA, ION. Albă-ca-Zăpada : [basm] / il.: Ion Manea ;

adaptare după Fraţii Grimm. - Bucureşti : Erc Press, 2008.

14 p. : il. color ; 29 cm.

ISBN 978-973-157-269-7 : 5.90 lei

821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 123

470. RISTEA, DUMITRU. Bambi : [poveste] / il.: Dumitru Ristea ;

după Felix Salten. - Bucureşti : Erc Press, 2008.

[14] p. : il. color ; 29 cm. - (Colecţia Magica).

Traducere din lb. engleză.

ISBN 978-973-157-256-7 : 5.99 lei

821.112.2(436)-93-34(0.046.6)=135.1

821.131.1 Literatură italiană

471. BRUNO, GIORDANO. Opere italiene / Giordano Bruno ; ed.

îngrij. şi trad. de Smaranda Bratu Elian după ed. critică bilingvă a lui Giovanni

Aquilecchia, [apărută la editura] Les Belles Lettres, Paris ; st. introd.: Edgar Papu. -

Bucureşti : Humanitas, 2002-.

7 vol. : il. ; 20 cm.

Trad. după ed.: Oeuvres complètes. Paris : Les Belles Lettres, 1999.

Antetitlu: Centrul Internaţional de Studii Bruniene. Institutul Italian de

Studii Filozofice.

ISBN 973-50-0286-8

Vol. 6 : Despre eroicele avînturi. - 2009. - 332 p. - ISBN 978-973-50-

2460-4 : [21.00] lei.

Vol. 7 : Lumînărarul. - 2009. - 312 p. - ISBN 978-973-50-2463-5 : [21.00]

lei.

821.131.1-821=135.1

821.131.1-96=135.1

CIP 2009-5461

472. PALINI, PHILIPPE. Eclipsa : povestea unui tânăr cercetător

fără scop : roman / Philippe Palini ; trad. din italiană de Mihaela Hriţcu. -

Bucureşti : Ideea Europeană, 2008.

541, [3] p. ; 18 cm. - (Roman).

Conţine note biografice ale autorului şi traducătorului.

ISBN 978-973-1925-29-5 : [25.00] lei

821.131.1-31=135.1

124 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

821.133.1 Literatură franceză

473. ROŞU, ALINA. Les Fonctions des objets dans l'œuvre d'Alain

Robbe-Grillet / Alina Roşu. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

88 p. - (Universitaria).

Bibliogr. p. 85-86.

ISBN 978-973-47-0622-8 : [7.00] lei

821.133.1.09 Robbe-Grillet,A.

929 Robbe-Grillet,A.

474. TOUSSAINT, JEAN-PHILIPPE. Baia urmat de Ziua în care lam

întâlnit pe Jérôme Lindon / Jean-Philippe Toussaint ; trad. de Mariana Neá¹-.

- Cluj-Napoca : Limes, 2009.

151 p. ; 21 cm. - (Literatură universală).

ISBN 978-973-726-379-7 : [7.50] lei

821.133.1-34=135.1

475. VERNE, JULES. O dramă în Livonia : [roman] / Jules Verne ;

trad. din lb. franceză de Nicolae Constantinescu. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

206 p. ; 21 cm. - (Ora de lectură. Bibliografie şcolară).

ISBN 978-973-47-0490-3 : 12.00 lei

821.133.1-31=135.1

821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă

476. MARTIN, GERARD. Gabriel García Márquez - o viaţă / Gerald

Martin ; trad. din lb. engleză: Alexandru Macovei. - Bucureşti : Litera

Internaţional, 2009.

XXII, 616, 16 p. : il. ; 23 cm.

Tit. orig. (engleză): Gabriel García Márquez : A life.

Bibliogr. p. 585-595.

Index.

ISBN 978-973-675-619-1 : 45.43 lei

821.134.2(861).09 García Márquez,G.

929 García Márquez,G.


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 125

821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză

477. TROCAN, LELIA. Leitura, escritura, prazer / Lelia Trocan ;

tradução de Sidney Barbosa e Fábio Lucas Pierini. - Craiova : Sitech, 2009.

291 p. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 274-289.

ISBN 978-606-530-286-0 : [25.00] lei

821.134.3.09

821.135.1 Literatură română

478. ALBULESCU-SERP, ALLORA. Patimile pianinei : [poezii] /

Allora Albulescu-Serp. - Bucureşti : Editura Nouă, 2007.

74 p. ; 21 cm. - (Biblioteca Bucureşti).

ISBN 978-973-8987-48-7 : [4.00] lei

821.135.1-1

479. ALECSANDRI, VASILE. Pasteluri şi alte poeme / Vasile

Alecsandri. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

186, [4] p. ; 21 cm. - (Ora de lectură. Bibliografie şcolară).

ISBN 978-973-47-0410-1 : 12.00 lei

821.135.1-1

480. Bacăul cultural-600 : antologia revistei "Plumb", 2008 / [ed.

îngrijită de Petru Scutelnicu]. - Bacău : Ateneul scriitorilor, 2008.

vol. : portr., il. ; 14x21 cm.

Volum apărut cu ocazia sărbătoririi a 600 de ani de la atestarea

documentară a municipiului Bacău.

Editorul comunicat de editură.

Pe cop. tit.: Antologia "Plumb" 600.

ISBN 978-973-88428-8-5

Vol. 1 : Bacăul cultural 600 / [autori: Sergiu Adam, Iordan Aioanei,

Aurora Bărcaru, ...]. - 2008. - 200 p. : il. ; 14 x 20 cm.

821.135.1-822

050(498 Bacău) Plumb

082.2

126 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

481. BARBU, GEORGE. Chemările cerului : poezii / George Barbu. -

Craiova : SIM ART, 2008.

109 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1841-08-3 : [10.00] lei

821.135.1-1

482. BĂJENARU, GRIGORE. Cişmigiu et Comp. : [roman

autobiografic] / Băjenaru Grigore. - [Ed. a 5-a]. - Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică, 2009.

215 p. ; 20 cm.

Ed. comunicată de editură.

ISBN 978-973-30-2440-8 : [10.00] lei

37(498)(0:82-31)

821.135.1-31

483. BĂLAN, IONUŢ. Prăbuşindu-mă... : [versuri]. - Craiova :

Reprograph, 2007.

72 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-671-138-1 : [7.00] lei

821.135.1-1

484. BĂLAN, VIC. VIRGIL. Istoria unei clipe : [versuri şi proză

scurtă] / Vic. Virgil Bălan ; [pref. "A scrie înseamnă a trăi" de prof. Rodica

Dimulescu]. - Orăştie : Editura Emma, 2009.

113, [6] p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1866-12-3 : [8.00] lei

821.135.1-1

821.135.1-32

485. BĂLAN, VIC. VIRGIL. Ne-amuzăm şi învăţăm : [ghicitori şi

fabule] / Vic. Virgil Bălan. - Orăştie : Editura Emma, 2009.

82 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1866-15-4 : [7.50] lei

821.135.1-93-193.1

821.135.1-93-191

087.5


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 127

486. BĂLAN, VIC. VIRGIL. Romanţa paşilor tăi : [versuri] / Vic.

Virgil Bălan. - Orăştie : Editura Emma, 2009.

51 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1866-13-0 : [5.50] lei

821.135.1-1

487. BIŢĂ, MĂDĂLINA. Maestrul de vise : [proză] / Mădălina Biţă. -

Bucureşti : Universal Dalsi, 2009.

190 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-691-074-6 : [10.00] lei

821.135.1-31

488. BLECHER, MAX. Întâmplări în irealitatea imediată ; Inimi

cicatrizate ; Vizuina luminată : [romane] / M. Blecher ; ed. îngrij., pref. şi tab.

cronologic de Constantin M. Popa. - Craiova : Aius PrintEd, 2009.

328 p. ; 21 cm. - (EpicArt).

ISBN 978-606-8021-41-6 : [25.00] lei

821.135.1-31

489. BOJAN-POPESCU, SIMONA. Comediile lui Alecsandri /

Simona Bojan-Popescu. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009.

80 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 78.

ISBN 978-973-142-178-0 : [5.00] lei

821.135.1.09 Alecsandri,V.

929 Alecsandri,V.

490. BOLDI, FELICIA. În visteria unei vibraţii : poeme / Felicia

Boldi. - Bucureşti : Editura Nouă, 2007.

136 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Bucureşti).

ISBN 978-973-8987-38-8 : [5.00] lei

821.135.1-1

491. BORĂŞTEANU, AURELIA. Vântul aripilor pierdute : [roman] /

Aurelia Borăşteanu. - Craiova : Contrafort, 2009.

66 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1954-44-8 : [9.00] lei

821.135.1-31

128 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

492. BUDESCU-CIUBOTARU, ELENA. Lumini... ; Amintirile

călătoriilor ; Amintirile lui Pavel Poenaru : [roman] / Elena Budescu-Ciubotaru.

- Iaşi : Panfilius, 2009.

221 p. ; 20 cm.

Conţine impresii şi referinţe critice.

ISBN 978-973-7876-97-3 : [10.00] lei

821.135.1-31

493. BURCĂ, NEDEEA. Strigăt şi fum : trei eseuri despre Benjamin

Fondane / Nedeea Burcă ; [pref.: Ţicu Goldstein]. - Giurgiu : Pelican, 2008.

153 p. ; 20 cm.

Texte şi în lb. franceză.

ISBN 978-973-1993-01-0 : [7.00] lei

821.135.1.09 Fundoianu,B.

821.133.1.09 Fundoianu,B.

929 Fundoianu,B.

494. CALEA, SORIN. Cuvântul, ecoul tras de urechi : [eseuri] / Sorin

Calea ; [pref. "Câteva cuvinte..." de prof. Laura Marinela Staicu]. - Craiova :

Contrafort, 2009.

112 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1954-51-6 : [13.00] lei

821.135.1-4

495. Când toamna cade în cuvinte : antologie de versuri ale elevilor /

alcăt. de prof. Ioan Radu Zăgreanu şi înv. Liuţa Zăgreanu. - Bistriţa : Nova

Didactica, 2009.

44 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-8972-43-8 : [5.00] lei

821.135.1-93-1(082)

496. CERIN, SORIN. Nemurire : [aforisme] / Sorin Cerin. - Bucureşti :

PACO, 2009.

110 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8006-04-8 : [5.00] lei

821.135.1-84


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 129

497. CERIN, SORIN. Poeme de dragoste / Sorin Cerin. - Bucureşti :

PACO, 2009.

174 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-8006-05-5 : [7.00] lei

821.135.1-1

498. CIUCESCU, DORU. Grecia năbădăiosului înamorat, Zeus : note

de călătorie / Doru Ciucescu ; [cuv. înainte "O carte cu de toate...de citit" de

Calistrat Costin]. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

107 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-30-2463-7 : [5.00] lei

821.135.1-992

94(495)(0:82-992)

499. COGE, MARIUS. Blitzuri cu sughiţuri : [epigrame, aforisme] /

Marius Coge ; [pref. "De la migrenă la sughiţ": George Corbu...]. - Craiova :

Contrafort, 2009.

84 p. : portr. ; 20 cm.

Conţine notă biobibliografică.

ISBN 978-973-1954-49-3 : [20.00] lei

821.135.1-193.2

821.135.1-84

500. CRISTESCU-MUŞĂTEŞTI, IONEL. Răscolind cenuşa din vatra

strămoşească : povestiri istorice / Ionel Cristescu Muşăteşti ; [pref.: prof. C.

Voiculescu]. - Craiova : Contrafort, 2009.

173 p.

ISBN 978-973-1954-42-4 : [20.00] lei

821.135.1-32

94(498)(0:82-32)

130 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

501. CULIANU, IOAN PETRU. Studii româneşti / Ioan Petru Culianu.

- Ed. a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2006-2009.

2 vol. ; 20 cm. - (Biblioteca Ioan Petru Culianu).

ISBN 973-46-0394-9

ISBN 978-973-46-0394-7

[Vol.] 2 : Soarele şi Luna. - 2009. - 247, [6] p. - ISBN 978-973-46-1290-1

: [2.97] lei.

165.721:82.09

821.135.1.09 Eliade,M.

821.135.1.09 Eminescu,M.

929 Eliade,M.

929 Eminescu,M.

502. DAMIAN, SAMI. Zbor aproape de pământ : eseuri / S. Damian. -

Bucureşti : Hasefer, 2008.

569 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-630-191-9 : [37.00] lei

821.135.1.09

503. DATCU, IORDAN. Ioana Andreescu : eseu despre proza şi

studiile sale de antropologie / Iordan Datcu. - Bucureşti : Grai şi Suflet - Cultura

Naţională, 2009.

159 p. : facs., il.

Rez. în lb. franceză.

Bibliogr. 112-117.

Index.

ISBN 978-973-7692-31-3 : [7.00] lei

821.135.1.09 Andreescu,I.

929 Andreescu, I.

504. DIACONESCU, DOINA. Poezii pentru cei mici / Diaconescu

Doina, Diaconescu Lulu Cristian. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009.

17 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-144-246-4 : [2.90] lei

821.135.1-93-1


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 131

505. DOBRESCU, MARIA-MIHAELA. Versuri de suflet / Maria-

Mihaela Dobrescu, Emilia Şurlea. - Craiova : SIM ART, 2009.

88 p. : il. ; 16 cm.

ISBN 978-973-1841-20-5 : [8.00] lei

821.135.1-93-1

506. DOLGU, GHEORGHE. Repere şi instantanee : oameni, cărţi,

echipe, locuri, evenimente, instituţii : [1929-2009] / Gheorghe Dolgu. - Bucureşti

: Editura ASE, 2009.

199 p. : il., facs. în parte color ; 24 cm. - (Mari personalităţi ale ASE).

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

ISBN 978-606-505-194-2 : [42.90] lei

821.135.1-94

507. DRĂGĂNESCU, DELIA. Writing essays with tears & laughter :

narrative writing / Delia Drăgănescu, Carmen Mălăeţ, Cristiana Coşoveanu. -

Craiova : Aius PrintEd, 2009.

104 p. : portr., tab. ; 25 cm.

Bibliogr. p. 100-103.

ISBN 978-606-8021-19-5 : [25.00] lei

821.135.1-4=111(082)

508. DRĂGĂNESCU, MIRCEA. Himera de alături : poezii / Mircea

Drăgănescu. - Bucureşti : Editura Nouă, 2009.

128 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Bucureşti).

ISBN 978-973-8987-77-7 : [7.00] lei

821.135.1-1

509. DUMITRANA, MAGDALENA. Essais on culture and education

/ Magdalena Dumitrana. - Craiova : Reprograph, 2008.

259 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-671-160-2 : [20.00] lei

821.135.1.09-4

132 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

510. DUMITRESCU, GEORGE. Esto Memor : [eseuri] / George

Dumitrescu ; [cuv. înainte: dr. Mihail Mihailide...]. - Bucureşti : Viaţa Medicală

Românească, 2008.

192, [16] p. : il. în parte color ; 21 cm.

Antetitlu: Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc.

ISBN 978-973-160-024-6 : [14.00] lei

821.135.1-94

511. DURĂ, LEON. Chemarea : [interpretări biblice şi versuri] / Leon

Dură. - Dăeşti : Logos, 2009.

98 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-88692-5-7 : [10.00] lei

22.07

821.135.1-141

512. FRĂŢILĂ, ADRIAN. Jonglerii cu puncte luminoase : [medităţii

lirice] / Adrian Frăţilă. - Bucureşti : Editura Nouă, 2007.

44 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Bucureşti).

ISBN 978-973-8987-41-8 : [3.00] lei

821.135.1-1

513. GĂINUŞĂ, MIHAI. Povestiri mortale / Mihai Găinuşă. - Iaşi :

Polirom, 2009.

200 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-46-1419-6 : [2.37] lei

821.135.1-32

514. GHIŢĂ, SMARANDA. Lumi interioare : jurnalul între

document şi ficţiune / Smaranda Ghiţă ; pref. de Dumitru Irimia. - Iaşi : Editura

Universităţii "Al. I. Cuza", 2009.

280 p. ; 21 cm. - (Biblioteca de istorie literară ; 13).

Bibliogr. p. 271-278.

ISBN 978-973-703-353-6 : [16.80] lei

821.135.1.09-94


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 133

515. GIFU, DANIELA. Eu, tu şi El : oglindiri spirituale / Daniela Gifu

; pref.: Cornel Moraru ; postf.: Valentin Marica. - Cluj-Napoca : Limes, 2009.

156 p. ; 21 cm. - (Paraliteraria).

Conţine notă biobibliografică.

ISBN 978-973-726-376-6 : [10.00] lei

821.135.1-4

516. GOARZĂ, ALEXANDRA. Simbolurile D'or : [versuri şi proză

scurtă] / Alexandra Goarză. - Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 2009.

131 p., [12] f. : il. color ; 24 cm.

ISBN 978-973-160-028-4 : [16.00] lei

821.135.1-1

821.135.1-32

517. GRĂSOIU, LIVIU. Prima pagină sau între 60 şi 65 : In

memoriam V. Voiculescu / Liviu Grăsoiu. - Bucureşti : Editura Nouă, 2007.

252 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Bucureşti).

Cartea conţine articole, cronici, recenzii şi comentarii ale autorului, pe

teme culturale prezentate în emisiunea "Revista literară radio" a Postului Naţional

Cultural din Radiodifuziunea Română.

ISBN 978-973-8987-36-4 : [16.00] lei

654.195(498 Buc.)"2000/2005":821.135.1.09

082.2

518. GRIGORIE, TOMA. Andreea & Radu : roman / Toma Grigorie. -

Craiova : Sitech, 2009.

211 p. ; 19 cm.

ISBN 978-606-530-215-0 : [25.00] lei

821.135.1-31

519. HOHA, ADELA MIHAELA. Omul şi natura : [proverbe,

ghicitori, versuri, sfaturi] / Adela Mihaela Hoha. - Bistriţa : Karuna, 2009.

18 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1978-22-2 : [3.00] lei

087.5:504

821.135.1-93-1

134 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

520. HOREA, ION. Versuri şi reversuri = Vers et revers / Ion Horea ;

trad. du roumain par Paula Romanescu. - Bucureşti : Cartea Românească, 2009.

160 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-23-2870-5 : [4.40] lei

821.135.1-1=133.1=135.1

521. HRISTEA, VASILE. Căpcăunul : [proză scurtă] / Vasile Hristea. -

Bacău : Ateneul scriitorilor, 2008.

104 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-88428-9-2 : [5.00] lei

821.135.1-32

522. ILIESCU, ION. Blestemul de a fi frumoasă : [roman] / Ion Iliescu.

- Bucureşti : [s.n.], 2009.

206 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-0-06513-8 : [10.00] lei

821.135.1-31

523. ILIESCU, ION. Secretul nostru : scrieri. - Bucureşti : [s.n.], 2009.

190 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-0-06502-2 : [10.00] lei

821.135.1-1

821.135.1-32

524. Imn hăituit de bărbaţi : [antologie de distihuri româneşti] =

Hymne tragiqué d'hommes : [anthologie de distiaues roumains] = Hymn

haunted by men : [romanian distich anthology] / [îngrijitorul ed.: Ion Barbu] ;

[versiunea în lb. franceză: Raluca Petrescu, Radu I. Petrescu ; versiunea în lb.

engleză: Dana Ionescu ; fotografii: Roman Rybaleov, Eugen Răduţ, Ion Andrei

Barbu]. - Timişoara : Brumar, 2008.

231 p. : il. color ; 26x27 cm.

Vol. apărut în memoria poetului Aurel Dumitraşcu.

Ed. trilingvă.

ISBN 978-973-602-381-1 : [90.00] lei

821.135.1-1=133.1=111=135.1(082)

082.2


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 135

525. ION, MIHAELA. Mâna din cer : povestiri creştine pentru copii,

părinţi şi bunici / Mihaela Ion ; cop. şi il.: Vasile Olac. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :

Andreas Print, 2008.

68 p. : il. ; 20 cm. - (Piticul cu poveşti ; 22).

Ed. comunicată de editură.

ISBN 978-973-8958-14-2 : [5.00] lei

821.135.1-93-32

526. ION, VERA. Weekend cu mama : [roman] / Ion Vera. - Bucureşti :

RAO International Publishing Company, 2009.

159 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-103-981-7 : [19.60] lei

821.135.1-31

527. La curţile dorului : limbă şi literatură populară / autori: Ţăbărnac

Gheorghe, Ţăbărnac Coca, Ţăbărnac Cornelia, Timofte Florina ; [argument: prof.

Gheorghe Brânzei]. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2009.

184 p. : il. color ; 29 cm.

Pe cop. indicat numai primul autor.

Bibliogr. p. 175.

ISBN 978-973-8458-98-7 : [6.00] lei

821.135.1-91-1(082)

821.135.1-91-2(082)

398(498 Piatra Şoimului)

528. LÁSZLÓ, ALEXANDRU. Muzeul figurilor de ceară : polemici /

Laszlo Alexandru. - Piteşti : Paralela 45, 2009.

240 p. ; 21 cm. - (Deschideri).

Index.

ISBN 978-973-47-0601-3 : [22.94] lei

821.135.1-92

821.135.1.09

529. LĂCUSTĂ, IOAN. Replace all : (Colcăiala) : roman / Ioan

Lăcustă ; postf. de Bogdan-Alexandru Stănescu. - Iaşi : Polirom, 2009.

320 p. ; 20 cm. - (Fiction Ltd).

ISBN 978-973-46-1350-2 : [4.32] lei

821.135.1-31

136 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

530. LIANU, TEOFIL. La culesul stelelor : [versuri] / Teofil Lianu ;

ed. de Corneliu Dumbrăveanu. - Iaşi : Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2008.

115 p. : il. ; 21 cm. - (Artemis).

ISBN 978-973-88139-3-9 : [10.00] lei

821.135.1-1

531. LUPU, DIMITRIE. Pecinginea : [roman] / Dimitrie Lupu. -

Bucureşti : Editura Nouă, 2009.

148 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8987-68-5 : [6.00] lei

821.135.1-31

532. MALACU, PĂUN. Constelaţia mea : [versuri] / Păun Malacu ;

[postf.: Roxana Negraru]. - Brăila : Olimpiada, 2007.

95 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-7862-12-9 : [4.00] lei

821.135.1-1

533. MALACU, PĂUN. Locuri de neuitat : [însemnări de călătorie] /

Păun Malacu. - Brăila : Editura Dunărea, 2007.

181, [1] p. ; 20 cm.

ISBN 973-98924-7-7 : [5.00] lei

913(100)(0:82-992)

821.135.1-992

534. MALACU, PĂUN. Să luăm aminte : fabule şi... aforisme / Păun

Malacu ; [pref.: Roxana Negraru]. - Brăila : Olimpiada, 2007.

115 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-7862-13-6 : [4.00] lei

821.135.1-191

821.135.1-84

535. MIHĂILESCU, DAN C.. Despre omul din scrisori : Mihai

Eminescu / Dan C. Mihăilescu. - Bucureşti : Humanitas, 2009.

172 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2456-7 : [9.00] lei

821.135.1.09 Eminescu,M.

929 Eminescu,M.


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 137

536. MOCANU, PAVEL. Martinho de Brederode : povestea unui

ambasador portughez îndrăgostit de România. - Bucureşti : [s.n.], 2009.

62 p. : il. ; 24 cm.

821.135.1-32

341.7(469) Brederode,M.de(0:82-32)

929 Brederode,M.de(0:82-32)

537. MOROIANU, COSTICĂ. Cruce şi Înviere : poezii / pr. Costică

Moroianu ; cu o pref. de pr. prof. univ. dr. Nechita Runcan ; tipărită cu

binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte dr. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

- Făgăraş : Agaton, 2009.

190 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1981-03-1 : [3.00] lei

821.135.1-141

538. MUNTEANU, CORNEL. Doamna ce-am ales-o aseară :

[epigrame] / Cornel Munteanu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009.

85 p. : il. ; 17 cm.

ISBN 978-973-144-248-8 : [4.54] lei

821.135.1-193.2

539. MUNTEANU, DOINA VENERA. Literatura română :

bacalaureat 2009 / Doina Venera Munteanu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Craiova :

Sitech, 2009.

102 p. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 101-102.

ISBN 978-606-530-178-8 : [17.00] lei

821.135.1.09(075.35)

371.279.8:373.5

540. NEGRUZZI, COSTACHE. Alexandru Lăpuşneanul ; Nuvele ;

Teatru / Costache Negruzzi. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009.

320 p. ; 20 cm. - (Clasicii literaturii române).

ISBN 978-606-511-035-9 : [8.00] lei

821.135.1-32

929 Alexandru IV Lăpuşneanu(0:82-32)

94(498.3)"15" Alexandru IV Lăpuşneanu(0:82-32)

138 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

541. NICOLIŢOV, VALENTIN. Exerciţii de respiraţie / Valentin

Nicoliţov. - Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2009.

218 p. ; 20 cm.

Conţine note biografice.

ISBN 978-973-7700-52-0 : [10.00] lei

821.135.1-31

542. OMĂT, GABRIELA. Modernismul literar românesc în date

(1880-2000) şi texte (1880-1949) / cuv. introductiv, selecţia, îngrijirea textelor şi

cronologie de Gabriela Omăt. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român,

2008.

2 vol. ; 23 cm.

ISBN 978-973-577-571-1

Vol. 1. - 2008. - 676 p. - ISBN 978-973-577-572-8 : [49.00] lei.

Vol. 2. - 2008. - 421 p. - ISBN 978-973-577-573-5 : [49.00] lei.

821.135.1.02 Modernism

821.135.1.09"1880/2000"

543. OPRIŞAN, CONSTANTIN. Cărţile spiritului şi alte poezii :

Poezia închisorilor comuniste / Constantin Oprişan ; [pref.: Marcel Petrişor] ; ed.

îngr. de Pr. Gheorghe Calciu, Marcel Petrişor, Răzvan Codrescu. - Bucureşti :

Editura Christiana, 2009.

96 p. : 20 cm.

ISBN 978-973-1913-13-1 : [10.00] lei

821.135.1-1

544. ORĂŞANU, PĂTRU-DĂNILĂ. Seminţe de gând : [amintiri] /

Pătru-Dănilă Orăşanu ; [pref. "Amintiri din Viaţă. Trăită, devenită istorie...":

Nicolae Stanciu]. - Orăştie : Editura Emma, 2009.

209 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1866-16-1 : [11.00] lei

821.135.1-94

545. PANDURU, RIRI MARGARETA. Închipuire : piesă în trei acte

/ Riri Margareta Panduru ; [cuv. înainte: Ilie Gheorghe]. - Craiova : Aius PrintEd,

2009.

80 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-8021-29-4 : [10.00] lei

821.135.1-2


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 139

546. PANN, ANTON. Povestea vorbii / Anton Pann. - Constanţa :

Steaua Nordului, 2009.

431 p. ; 20 cm. - (Clasicii literaturii române).

ISBN 978-606-511-034-2 : [9.90] lei

821.135.1-17

547. PĂCURARU, DUMITRU. Salutator universal : [versuri] /

Dumitru Păcuraru. - Cluj-Napoca : Limes, 2008.

213 p. ; 24 cm. - (Magister).

Exemplarul cu inventarul C09030/2009, pagini netipărite: 194-195, 198-

199, 206-207 şi 210-211.

Conţine referinţe critice.

ISBN 978-973-726-362-9 : [20.00] lei

821.135.1-1

548. PERŞA, DAN. Cărţile vieţii : roman / Dan Perşa. - Bucureşti :

Cartea Românească, 2009.

249, [5] p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-23-2866-8 : [3.60] lei

821.135.1-31

549. PETEAN, MIRCEA. Câmp minat : [versuri] / Mircea Petean. -

Cluj-Napoca : Limes, 2009.

105 p. ; 23 cm. - (Magister).

ISBN 978-973-726-358-2 : [7.00] lei

821.135.1-1

550. PILLAT, PIA. Sufletul nu cunoaşte distanţele : pagini de

corespondenţă cu famila Pillat / Pia Pillat ; ed. de Monica Pillat. - Bucureşti :

Humanitas, 2009.

385, [16] p. : il. ; 20 cm. - (Convorbiri, corespondenţă, portrete).

ISBN 978-973-50-2433-8 : [32.00] lei

821.135.1-6

140 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

551. PITARCA, GHEORGHE. Poveste cu final dulce : poezii,

povestiri, schiţe şi basme erotice : [umor mioritic] / Gheorghe Pitarca ; [pref.

"Gheorghe şi opera lui": prof. univ. dr. Felix-Dacian Cotesco]. - Orăştie : Editura

Emma, 2009.

166, [4] p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1866-14-7 : [13.00] lei

821.135.1-1

821.135.1-32

552. POENĂREANU, IOAN-DAN. Dincolo de jurnal : [însemnări] /

Ioan-Dan Poenăreanu ; [pref.: Mircea Goga] ; [postf.: Constantin Stoenescu]. -

Giurgiu : Pelican, 2008.

229, [1] p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1993-00-3 : [10.00] lei

821.135.1-94

553. POP, MARIANA. Trecerea de pietoni : [roman] / Mariana Pop. -

Bistriţa : Karuna, 2009.

264 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1786-81-0 : [15.00] lei

821.135.1-31

554. POPESCU, CONSTANTIN. Respiritualizarea : învaţă să fii om /

Constantin Popescu, Alexandru Taşnadi. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.

446 p. : fig. ; 24 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Rez. în lb. engleză.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor şi la p. 441-442.

ISBN 978-606-505-164-5 : 39.80 lei

821.135.1-4

555. POPESCU, CONSTANTIN CIPRIAN. Temeri şi îndoieli : Sătic

2008 : poezii / Constantin Ciprian Popescu. - Craiova : Contrafort, 2009.

112 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1954-46-2 : [13.00] lei

821.135.1-1


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 141

556. POPII, VESIA. Întreabă-te! : poezii / Vesia Popii. - Craiova : SIM

ART, 2008.

79 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-1841-24-3 : [10.00] lei

821.135.1-1

557. POPIŢAN, DUMITRU. Rondeluri / Dumitru Popiţan. - Bistriţa :

Karuna, 2009.

114 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1978-17-8 : [7.00] lei

821.135.1-193.4

558. POSTESCU, MARIA-CORNELIA. Al treilea ochi : versuri /

Maria-Cornelia Postescu. - Alba Iulia : Altip, 2008.

131 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-117-186-9 : [8.00] lei

821.135.1-1

559. POSTOLACHE, LUIZA. Mihail Sadoveanu : prozator citadin /

Luiza Postolache. - Slatina : Didactic Pres, 2009.

98 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 94-98.

ISBN 978-973-113-344-7 : [3.00] lei

821.135.1.09 Sadoveanu,M.

929 Sadoveanu,M.

560. PRUNDEA SILVIU VIOREL. Imagini dintr-un album prăfuit :

[poezii] / Silviu Viorel Prundea ; [cuv. înainte de Laura Văceanu]. - Constanţa :

Editura Muntenia, 2009.

72 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-692-255-8 : [6.88] lei

821.135.1-1

561. RADU, SANDA-MARIETTA. Clipe de viaţă : [versuri] / Sanda

Marietta Radu. - Craiova : Contrafort, 2009.

128 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1954-48-6 : [14.00] lei

821.135.1-1

142 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

562. RAŢIU, GEORGE-VASILE. Pagini despre Ion Th. Ilea / Raţiu

George-Vasile. - Bistriţa : Nova Didactica, 2008.

109 p. : il., facs. ; 20 cm.

Anul de apariţie 2009 conform indicaţiei DL.

ISBN 978-973-8972-40-7 : [7.00] lei

821.135.1.09 Ilea,I.Th.

929 Ilea,I.Th.

563. RĂDULESCU, ANCA. Proza fantastică a lui Mircea Eliade /

Anca Rădulescu. - Craiova : Sitech, 2009.

128 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 123-126.

ISBN 978-606-530-242-6 : [19.00] lei

821.135.1.09-312.9 Eliade, M.

929 Eliade,M.

821.135.1.09-32 Eliade, M.

564. RĂDULESCU, ANCA. Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil

Petrescu / Anca Rădulescu. - Craiova : Sitech, 2009.

88 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 83-84.

ISBN 978-606-530-246-4 : [14.00] lei

821.135.1.09-31 Petrescu,C.

929 Petrescu,C.

565. RĂDULESCU, MARIN. Riman : roman autobiografic / Marin

Rădulescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Cultural-Artistice Spirale, 2008.

700 p. : il. color ; 22 cm.

ISBN 978-973-1817-02-6 : [50.00] lei

821.135.1-312.6

566. RĂU, IOANA. Valorificarea folclorului local / Ioana Rău. -

Bistriţa : Nova Didactica, 2009.

46 p. : n. muz. ; 21 cm.

ISBN 978-973-8972-44-5 : [5.00] lei

398(498 Valea Bârgăului)

821.135.1-91-192

371.383:373.2+373.3

784.4(498 Valea Bârgăului)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 143

567. ROMANICĂ, JENICA. Fragmentarium în clepsidră / Jenica

Romanică. - Suceava : Accent Print, 2008.

61 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1772-15-8 : [5.00] lei

821.135.1-1

568. ROTARU, NICOLAE. Trilogia de duh : [poezii] / Nicolae Rotaru.

- Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2008.

3 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-973-103-858-2

Duhul amorului. - 2008. - 275, [7] p. - ISBN 978-973-103-860-5 : [20.00]

lei.

Duhul duelului. - 2008. - 230, [6] p. - ISBN 978-973-103-861-2 : [20.00]

lei.

Duhul zborului. - 2008. - 310, [6] p. - ISBN 978-973-103-859-9 : [20.00]

lei.

821.135.1-1

569. Ruga poeţilor : Antologie de poezie religioasă / întocmită de

Veturia Irom Şerb. - Sibiu : Balada, 2008.

2 vol. ; 15 cm.

Vol. 1. - 92 p.

Vol. 2. - 72 p.

821.135.1-141(082)

570. RUSU, ION. Teama de fericire : (versuri) / Ion Rusu. - Bucureşti :

Editura Deliana, 2009.

63 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-88010-2-8 : [6.00] lei

821.135.1-1

099.3

571. RUŞITORU, MIRELA. Ario-secunde : [poezii] / Mirela Ruşitoru.

- Bucureşti : Editura Nouă, 2007.

60 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8987-42-5 : [3.00] lei

821.135.1-1

144 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

572. RUŞITORU, MIRELA. Euphorbia - picături : [versuri] / Mirela

Ruşitoru. - Bucureşti : Editura Nouă, 2007.

60 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8987-24-1 : [2.50] lei

821.135.1-1

573. SABĂU, CORINA. Blocul 29, apartamentul 1 : [roman] / Corina

Sabău ; pref. de Nora Iuga. - Iaşi : Polirom, 2009.

196, [3] p. ; 20 cm. - (Ego. Proză).

Conţine notă biobibliografică.

ISBN 978-973-46-0097-7 : [3.10] lei

821.135.1-31

574. SALEM, HARY. Misterul persistă : poezii / H. Salem. - Bucureşti

: Editura Nouă, 2007.

112 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Bucureşti).

ISBN 978-973-8987-40-1 : [3.50] lei

821.135.1-1

575. SĂLCUDEAN, MINODORA. Tudor Arghezi : discursul polemic

/ Minodora Sălcudean ; pref. de Ion Dur. - Iaşi : Institutul European, 2009.

211, [6] p. ; 24 cm. - (Academica. Jurnalism ; 69).

Rez. în lb. engleză şi franceză.

Bibliogr. p. 188-197.

ISBN 978-973-611-596-7 : [32.10] lei

821.135.1.09 Arghezi,T

929 Arghezi,T

576. SÂRBU, MELANIA ANTOANETA. Legende geografice /

repovestite de Melania Antoaneta Sârbu. - Craiova : Aius PrintEd, 2009.

80 p. : il. ; 17 cm. - (Biblioteca de ghiozdan).

ISBN 978-606-8021-21-8 : [6.00] lei

398.2(498)

821.135.1-91-34(0.046.6)

913(498)(0:82-91-34)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 145

577. SCHIPOR, IOANA TEODORA. Muguri de lumină : poezie,

proză scurtă, pictură, ilustraţii şi colaj / Ioana Teodora Schipor ; [pref.: Rodica

Slevoacă..., Mihaela-Loredana Paşcan...]. - Suceava : Muşatinii, 2008.

28 p. : il. color ; 21 cm.

ISBN 978-973-1974-06-4 : [3.00] lei

821.135.1-93-1

821.135.1-93-32

578. SEUL, DECEBAL ALEXANDRU. Muntele din beznă : [proză

scurtă] / Decebal Alexandru Seul ; [postf. "Destine pe muchie de cuţit": Anica

Facina]. - Bacău : Ateneul scriitorilor, 2008.

78 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 978-973-88428-6-1 : [4.00] lei

821.135.1-32

579. SFICHI, MIRCEA. 8 zile în împărăţia ţarilor : [însemnări de

călătorie] / Mircea Sfichi ; [pref. "Mircea Sfichi, un călător norocos": Doina

Cernica]. - Suceava : Muşatinii, 2008.

132 p. : il. în parte color ; 21 cm.

ISBN 978-973-7627-96-4 : [13.00] lei

821.135.1-992

913(47)(0:82-992)

580. SIMIONOVICI, ELENA. Mireasmă de albastru : [amintiri] /

monahia Elena Simionovici. - Suceava : Muşatinii, 2008.

128 p. ; 14 cm.

ISBN 978-973-7627-98-8 : [7.00] lei

821.135.1-94

581. STĂNILĂ, MARIUS. Mersul pe sare : versuri / Marius Stănilă. -

Bucureşti : Editura Nouă, 2007.

72 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Bucureşti).

ISBN 978-973-8987-33-3 : [3.00] lei

821.135.1-1

582. STRĂCHINARU, RODICA. Praf de stele : [versuri] / Rodica

Străchinaru. - Bucureşti : Editura Nouă, 2007.

104 p. ; 21 cm. - (Biblioteca Bucureşti).

ISBN 978-973-8987-44-9 : [4.50] lei

821.135.1-1

146 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

583. Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi

literatură / Adrian Boldişor, Radu Săvulescu (coord.) ; [autori: pr. prof. univ. dr.

Ştefan Resceanu, prof. univ. dr. Ionel Buşe, conf. univ. dr. Ion Buzerea, ...]. -

Craiova : Aius, 2009.

164 p. ; 21 cm.

Autorii indicaţi în surse complemetare.

Rez. în lb. franceză şi engleză.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

Conţine note biobibliografice.

ISBN 978-606-8021-25-6 : [15.00] lei

821.135.1.09 Eliade,M.:2

929 Eliade,M.

584. ŞVECZ, CRISTIAN. Şoapte : [versuri] / Cristian Şvecz. - Bistriţa :

Karuna, 2009.

90 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1978-18-5 : [10.00] lei

821.135.1-1

585. TALIANU, EMIL. Aproape de Luceafăr : [monografie Vasile

Bumbac] / Emil Talianu. - Giurgiu : [s.n.], 2009.

141 p. : il. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 123-129.

Conţine şi o selecţie de lucrări din opera lui Vasile Bumbac.

ISBN 978-973-0-06594-7 : [7.00] lei

821.135.1.09 Bumbac,V.

929 Bumbac,V.

586. TIMU, IANA. Poiana cerbului : [povestiri] / Iana Timu. - Craiova :

Sitech, 2009.

84 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-530-209-9 : [15.00] lei

821.135.1-34

587. TRAINOSCHI, NICOLAE. La vale trece apa lin... : [poezii] /

Nicolae Trainoschi. - Bucureşti : Anamarol, 2008.

110, [2] p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8931-98-5 : [4.00] lei

821.135.1-1


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 147

588. TRUŞCĂ, IONUŢ. Intuiţii finale : [poezii] / Ionuţ Truşcă. -

Timişoara : Mirton, 2009.

91 p. ; 20 cm. - (Lyra).

ISBN 978-973-52-0581-2 : [7.85] lei

821.135.1-1

589. ŢÂRU, HORIA. Liturghia luminii : [eseuri religioase] / preot

Horia Ţâru. - Timişoara : Mirton, 2009.

667 p. ; 21 cm. - (Byblos).

ISBN 978-973-52-0559-1 : [10.95] lei

821.135.1-97

590. ŢOIU, CONSTANTIN. Memorii din când în când / Constantin

Ţoiu. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003-.

vol. ; 20 cm. - (Jurnal & Memorii).

[Vol.] 4 : Memorii întârziate. - 2009. - 381 p. - ISBN 978-973-23-2856-9 :

[5.00] lei.

821.135.1.09(0:82-94)

821.135.1-94

591. VASILESCU, ELENA EMILIA. Punctul de trecere : [versuri] /

Elena Emilia Vasilescu. - Bucureşti : Editura Nouă, 2009.

44 p. ; 20 cm. - (Colecţia Oraşul Bucureşti).

ISBN 978-973-8987-76-0 : [4.00] lei

821.135.1-1

592. VELEA, DUMITRU. Odette : poems / Dumitru Velea ; translated

into english by Mariana Zavati Gardner. - Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale

"Ion D. Sîrbu", 2008.

88 p. : il. color ; 21 cm.

ISBN 978-973-7920-15-7 : [5.00] lei

821.135.1-1=111

148 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

593. VIDA MARINESCU, ŞTEFAN. Blaga - erosul liricii şi fiinţa

tragică a dramaturgiei sale : [studiu critic] / Ştefan Vida Marinescu. - Bucureşti :

Editura Nouă, 2007.

52 p. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 48.

ISBN 978-973-8987-27-2 : [2.00] lei

821.135.1.09 Blaga,L.

14(498) Blaga,L.

929 Blaga,L.

594. VIDA MARINESCU, ŞTEFAN. Eminescu - supraTemă cu

variaţiuni : [studii şi eseuri critice] / Ştefan Vida Marinescu. - Bucureşti : Editura

Nouă, 2007.

100 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8987-28-9 : [5.00] lei

821.135.1.09 Eminescu,M.

929 Eminescu,M.

595. VIDICAN, GHEORGHE. Mansarda cu vitralii : [versuri] /

Gheorghe Vidican ; [postf.: Ioana Cistelecan]. - Timişoara : Brumar, 2008.

161 p. ; 22 cm. - (Poeţi români contemporani).

ISBN 978-973-602-393-4 : [16.00] lei

821.135.1-1

596. VOICU, DRAGOŞ-CRISTIAN. Coada : roman / Dragoş Voicu. -

Bucureşti : Cartea Românească, 2009.

176 p. ; 20 cm.

Lucrare distinsă cu Premiul pentru Proză la Concursul de Debut al Editurii

Cartea Românească, 2008.

ISBN 978-973-23-2872-9 : [2.70] lei

821.135.1-31

597. ZISU, AURELIAN. Sonetele rănite : [versuri] / Aurelian Zisu. -

Craiova : Aius PrintEd, 2009.

130 p. ; 18 cm.

ISBN 978-606-8021-26-3 : [10.00] lei

821.135.1-193.3


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 149

598. ZLĂVOG, ANA-MARIA. Andante : Cartea cu agate : (poeme) /

Ana Maria Zlăvog ; il. grafică: Gabriel Nisipeanu ; pref.: Cristina Scarlat ; postf.:

Mircea Petean. - Cluj-Napoca : Limes, 2009.

71 p. ; 21 cm. - (Metamorfoze).

ISBN 978-973-726-399-5 : [5.00] lei

821.135.1-1

821.16 Literaturi slave

599. DOVLATOV, SERGHEI. Compromisul : [roman] / Serghei

Dovlatov ; trad. din rusă de Margareta Şipoş. - Bucureşti : Humanitas, 2009.

206, [6] p. ; 18 cm. - (Cartea de pe noptieră).

ISBN 978-973-50-2419-2 : [20.00] lei

821.161.1-31=135.1

600. FRANCO, IVAN. Pe vremea când animalele vorbeau : [poveşti

pentru copii] / Ivan Franco ; trad. din lb. ucraineană de Corneliu Irod. - Bucureşti :

RCR Editorial, 2008.

278 p. : il., portr. ; 23 cm.

Lucrare finanţată de Uniunea Ucrainenilor din România.

Conţine notă biobibliografică.

ISBN 978-973-88770-5-4 : [30.00] lei

821.161.2-93-34=135.1

087.5

601. MAIAKOVSKII, VLADIMIR VLADIMIROVICH. Eu şi

Napoleon : [versuri] / Vladimir Maiakovski ; trad., pref. şi note de Leo Butnaru. -

Bucureşti : Ideea Europeană, 2008.

121, [6] p. ; 18 cm. - (Poesis).

Trad. după ed.: Izbrannye sochineniia. Moskva : Izdatelstvo

Hudozhestvennaia Literatura, 1981.

ISBN 978-973-1925-41-7 : [7.00] lei

821.161.1-1=135.1

602. MIHAILIUK, MIHAILA. Bilik-kit upav z vorit ; Chomu

vedimidne mae hvosta : virshobani kazki dlia ditei / Mihailo Mihailiuk ;

[iliustratsii: Gert Fabritsii]. - Buharest : RCR Editorial, 2008.

88 p., [6] f. pl. : il. ; 20 cm.

ISBN 978-973-88770-8-5 : [5.00] lei

821.161.2(498)-93-1

150 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

603. RIZEA, IAROSLAVA. Curs de literatură rusă : secolul al XIXlea

/ Iaroslava Rizea. - Craiova : Universitaria, 2007.

579 p. ; 24 cm.

Unele texte şi în lb. rusă.

Bibliogr.p. 575-576.

ISBN 978-973-742-619-2 : [30.20] lei

821.161.1.09"18"(075.8)

604. TOLSTOI, LEV NIKOLAEVICH. Cuponul fals : [nuvelă] / Lev

Tolstoi ; trad. din rusă de Luana Schidu. - Bucureşti : Humanitas, 2009.

102, [6] p. ; 18 cm. - (Cartea de pe noptieră).

Tit. orig. (rusă): Falshivyi kupon.

ISBN 978-973-50-2450-5 : [10.00] lei

821.161.1-32=135.1

821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...)

605. ABDULLAEV, CINGHIZ. Beznă sub soare : roman / Cinghiz

Abdullaev ; trad., pref. şi note de Dumitru Bălan ; postf. de gen. Victor

Stănculescu. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2009.

348 p. ; 20 cm. - (Enigma & Suspense).

ISBN 978-973-1925-08-0 : [25.00] lei

821.512.162-31=135.1

606. MIN, ANCHEE. Azaleea Roşie : Viaţa şi dragostea în China :

[roman] / Anchee Min ; trad. din lb. engleză de Mihaela Negrilă. - Iaşi : Polirom,

2009.

282, [4] p. ; 20 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI).

Tit. orig. (engleză): Red Azalea.

ISBN 978-973-46-1407-3 : [2.81] lei

821.111(73)-31=135.1

821.511.141 Literatură maghiară

607. REVICZKY, GYULA. Emma versek / Reviczky Gyula ;

[bevezető]: Pálkovács István ; [bevezető]: Libus Endre. - Timişoara : Mirton, 2009.

123 p. : il. ; 20 cm. - (Lyra).

ISBN 978-973-52-0566-9 : [20.35] lei

821.511.141-1


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 151

821.511.141(498) Literatură maghiară din România

608. BÁLINT, DEZSŐ,. Lámpások voltunk... : Udvarhelyszéki

pedagógusok élettörténete / Bálint Dezső, Kovács Piroska, Balázsi Dénes ; pref.:

Ozsváth Imola. - Marosvásárhely [Târgu-Mureá¹£] : Mentor, 2009.

524 p. : il., portr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-599-332-0 : [32.88] lei

821.511.141(498)-94

37(498 Odorheiu Secuiesc):929

609. FODOR, ISTVÁN. Mesék a riportertarisznyából. -

Szatmárnémeti : [s.n.], 2009.

256 p. ; 21 cm. - (Hírlap Könyvek).

Pe cop. IV tit: Povestiri din traista de reporter.

ISBN 978-973-0-06470-4 : 15.00 lei

821.511.141(498)-92

610. HIDEG, ANNA. Ördöngösfüzesi népmesék / Hideg Anna

meséiből ; a meséket Magyar Zoltán és Vida Erika gyűjtötte, válogatta és átdogozta

Vida Erika ; [ill. és Căbuz Andrea]. - Marosvásárhely [Târgu-Mureş] : Mentor,

2009.

120 p. : il. color ; 24 cm. - (Communitas alapítvány).

ISBN 978-973-599-352-8 : [7.50] lei

821.511.141(498)-91-34(082)

398.2(498 Fizeşu Gherlii)

611. MÁRKÓ, IMRE. Utak útvesztöiben : [vázlatokat] / Márkó Imre. -

Sfântul Gheorghe : Charta, 2009.

120 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8326-45-3 : [7.50] lei

821.511.141(498)-4

612. PUSKÁS, LAJOS. Más jövőt álmodtam : [emlékek] / Puskás

Lajos. - Sepsiszentgyörgy [Sfântu Gheorghe] : Charta, 2008.

111 p. : facs., tab. ; 21 cm. - (Múltidézä).

ISBN 978-973-8326-37-8 : [7.00] lei

343.8(498)(0:82-94)

821.511.141(498)-94

152 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

613. SYLVESTER, LAJOS. Frigyre lépni a szüläfölddel - az

összetartozás tudati rezdülése : válogatott publicisztikai írások / Sylvester

Lajos. - Sepsiszentgyörgy [Sfântu-Gheorghe] : Charta, 2008.

320 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8326-39-2 : [40.25] lei

821.511.141(498)-92

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

908 Monografii zonale

614. AFLOAREI, ION. Moldova Suliţa : o comună din Munţii

Bucovinei : studiu monografic / Ion Aflorei, Maria Mamaischi, Alin Iulian

Şorodoc. - Suceava : Accent Print, 2008.

235 p. : h., il., graf., tab. în parte color ; 23 cm.

Bibliogr. p. 230-235.

ISBN 978-973-1772-19-6 : [20.00] lei

908(498 Moldova Suliţa)

615. BIRÓ, DONÁT. Adalékok Régen monográfiájához / Biró Donát.

- Második, bővitett kiadás. - Târgu-Mureş : Mentor, 2009.

246, [36] p. : il., tab., portr. ; 23 cm.

Pe cop.: Szászrégen - Reghin - Sächsisch-Regen.

Bibliogr. p. 233-236.

Index.

ISBN 978-973-599-345-0 : [17.50] lei

908(498 Reghin)

616. DĂESCU, IONICA. Monografia comunei Brădeşti / Ionica

Dăescu. - Craiova : Sitech, 2009.

146 p. ; 20 cm.

Bibliogr. p. 142-143.

ISBN 978-606-530-235-8 : [15.00] lei

908(498 Brădeşti)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 153

617. DUGAN-OPAIŢ, ILIE. Date pentru monografia comunei Cireş-

Opaiţeni / Ilie Dugan-Opaiţ ; ed. îngrij., studiu introd., notă asupra ed., comentarii

şi glosar: Vasile I. Schipor ; indice de nume : Rodica Iaţencu. - Rădăuţi :

Septentrion, 2008.

186 p. : il., fig., h. ; 21 cm.

Lucrare apărută cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la reunirea provinciilor

istorice româneşti.

Tit. şi în lb. germană: Daten zur Monographie der Gemeinde Czyresch-

Opajetz.

Index.

Conţine note.

ISBN 978-973-88348-8-0 : [7.00] lei

908(498 Cireş-Opaiţeni)

618. IONICĂ, MARIA MARINELA. Monografia judeţului Gorj /

Maria Marinela Ionică. - Craiova : [s.n.], 2009.

39 p. : il. color ; 21 cm.

ISBN 978-973-0-06567-1 : [4.00] lei

908(498-35 Gorj)

619. SYLVESTER, LAJOS. Ojtoz völgye a hadak útján : a Kárpátok

délkeleti átjárójának régi és új kelete históriája / Sylvester Lajos. -

Sepsiszentgyörgy [Sfântu-Gheorghe] : Charta, 2008.

264 p. : il., portr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8326-38-5 : [16.50] lei

908(498 Valea Oituzului)

620. SYLVESTER, LAJOS. Ojtoz völgye a hadak útján : a Kárpátok

délkeleti átjárójának régi és új kelete históriája / Sylvester Lajos. - Másadik

kiadás. - Sepsiszentgyörgy [Sfântu-Gheorghe] : Charta, 2008.

264 p. : il., portr. ; 24 cm.

Il. în forzaţ.

ISBN 978-973-8326-40-8 : [16.50] lei

908(498 Valea Oituzului)

154 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

621. ŞUICĂ, FLOREA C.. Monografia localităţii Furculeşti - judeţul

Teleorman : 1992-2008 / prof. Şuică C. Florea. - Alexandria : Velox, 2009.

68 p. : il. ; 30 cm.

Bibliogr. p. 57-58.

ISBN 978-973-87654-9-8 : [7.00] lei

908(498 Furculeşti)"1992/2008"

622. VASILESCU, LILIANA. Comuna Leleşti, judeţul Gorj : între

trecut, prezent şi viitor : monografie. - Tg-Jiu : [s.n.], 2009.

119 p., [2] f. pl. : tab., il., h. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 118.

ISBN 978-973-0-06542-8 : [10.00] lei

908(498 Leleşti)

623. VITENCU, DRAGOŞ. Cernăuţiul meu / Dragoş Vitencu ; ed.

îngrijită de Aura Brădăţan. - Suceava : Accent Print, 2008.

148 p. : il., facs. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1772-18-9 : [10.00] lei

908(477 Cernăuţi)

91 Geografie

624. DRĂGHICESCU, LUMINIŢA. Simion Mehedinţi : teoretician al

educaţiei / Luminiţa Drăghicescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,

2009.

264 p. ; 20 cm. - (Istoria gândirii pedagogice).

Bibliogr. p. 255-261.

ISBN 978-973-30-2475-0 : [27.00] lei

910(498) Mehedinţi,S.:371

929 Mehedinţi,S.

913 Geografie pe ţări individuale

625. IONINA, NADEJDA. 100 mari oraşe ale lumii / Nadejda Ionina ;

trad. de Raluca Rădulescu. - Bucureşti : Europress Group, 2008.

512 p. : portr. ; 22 cm. - (Dicţionare & Enciclopedii. 100).

ISBN 978-973-1727-33-2 : [15.00] lei

913(100-21)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 155

626. PURCĂREA, GABRIELA. Memorator de geografie pentru

clasa a XII-a / Gabriela Purcărea. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009.

75 p. ; 13 cm.

Bibliogr. p. 75.

ISBN 978-606-511-086-1 : [4.50] lei

913(100)(075.35)

627. STOICA, MARIN. Miracolele lumii : [note de călătorie] / Marin

Stoica, Georgeta Stoica. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

191 p. ; 21 cm. - (EDP enciclopedic).

Bibliogr. p. 189-190.

ISBN 978-973-30-2453-8 : [14.00] lei

913(100)(091)

008(100)(091)

913(498) Geografia României

628. MOLDOVAN, CRISTINA. Geografie - BAC : teste rezolvate /

Cristina Moldovan. - Bucureşti : Booklet, 2008.

244 p. : graf., h., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1892-09-2 : [18.00] lei

913(498)(075.35)(079.1)

371.279.8:373.5

629. PURCĂREA, GABRIELA. Memorator de geografie pentru

clasa a VIII-a / Gabriela Purcărea. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009.

77 p. ; 13 cm.

ISBN 978-606-511-067-0 : [4.50] lei

913(498)(075.33)

929 Biografii. Genealogie. Heraldică

630. Mircea Ion Savul : ctitorul geochimiei româneşti / vol. editat de

Viorel Erhan. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009.

170 p. : facs., il., portr. ; 24 cm. - (Personalităţi ale Universităţii

"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi).

ISBN 978-973-703-397-0 : [17.89] lei

55(498) Savul,M.I.

929 Savul,M.I.

156 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

631. MORAR, OLGA. Mircea Popa la 70 de ani : biobibliografie /

Olga Morar, Maria Vaida. - Alba-Iulia : Aeternitas, 2009.

261 p. : facs., foto ; 25 cm.

ISBN 978-973-1890-16-6 : [23.00] lei

012:821.135.1.09 Popa,M.

016:821.135.1.09 Popa,M.

929 Popa,M.

632. SZABÓ, CSABA. Jó Sándor Margarétái / Szabó Csaba. -

Koloszvár [Cluj-Napoca] : Világhírnév, 2009.

136 p. : h., il. ; 21 cm. - (Fehér Holló Sorozat).

Bibliogr. 2 p.

Index.

ISBN 978-606-92082-1-2 : [10.00] lei

929.52(498.3) Muşatini

929 Muşatini

94(498.3)"14" Alexandru cel Bun

929 Alexandru cel Bun

930 Ştiinţa istoriei

633. SEBESTYÉN, MIHÁLY. Időtár : Marosvásárhely történeti

kronológiája a kezdetektöl 1848-ig / Összeálĭtotta: Sebestyén Mihály. -

Marosvásárhely [Târgu-Mureá¹£] : Mentor, 2009-.

vol. ; 24 cm. - (Communitas alapítvány).

ISBN 978-973-599-350-4

[Kötet] 1 : Idötár. - 2009. - 285 p. - ISBN 978-973-599-342-9 : [17.75] lei.

930.24:94(498 Târgu-Mureş)".../1848"

94(100) Istorie universală

634. Istoria ilustrată a secolului al XIX-lea : An cu an, lună cu lună /

trad.: Tăut Mircea. - Oradea : Aquila, 2008.

599 p. : il. ; 31 cm.

Tit. orig. (engleză): The illustrated history of the the 19th century.

Index.

ISBN 978-973-714-381-5 : 69.95 lei

94(100)"18"(084)


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 157

94(4/9) Istoria pe ţări individuale

635. ALEXANDRESCU, CRISTINA. Asia Centrală : repere

geopolitice / Cristina Alexandrescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,

2009.

224 p. : tab. ; 21 cm. - (EDP Enciclopedic).

Bibliogr. p. 207-211.

Conţine note bibliografice.

ISBN 978-973-30-2449-1 : [15.00] lei

32.01:913(5-191.2)

636. Lokális és transznacionális csángó életvilágok / szerkesztette:

Ilyés Sándor, Peti Lehel, Pozsony Ferenc ; [érók: Vincze Gábor, Agnieszka

Barszczewska, Marius Diaconescu, ...]. - Kolozsvár [Cluj-Napoca] : Kriza János

Néprajzi Társaság, 2008.

444 p. : graf., h., tab. ; 24 cm.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

Conţine note.

ISBN 978-973-8439-35-1 : [30.00] lei

94(=511.141 Ceangăi)(498.3)"18/20"

323.1(=511.141 Ceangăi)(498.3)"18/20"

637. OSIAC, DANIELA. Palestina sub mandat Britanic : studiu de

caz. - Craiova : Aius PrintEd, 2009.

250 p. : h. color ; 21 cm.

Texte şi în lb. engleză.

Bibliogr. p. 243-249.

ISBN 978-606-8021-10-2 : [20.00] lei

94(569.4)"1914/1947"

94(498) Istoria României

638. AMUZA, ION T. Transilvania de la voievodat la Marea Unire :

istoria statului şi dreptului românesc / conf. univ. dr. Ion T. Amuza. - Bucureşti :

Edit Moroşan, 2008.

121 p. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 118-121.

ISBN 978-973-8986-63-3 : [7.00] lei

94(498.4)"1541/1938"

34(498.4)"1541/1938"

158 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

639. CĂRUNTU, MIHAI AURELIAN. Zorile Unirii la Suceava /

Mihai-Aurelian Căruntu. - Suceava : Muşatinii, 2008.

80 p. : il., facs. ; 20 cm.

ISBN 978-973-7627-99-5 : [7.00] lei

94(498 Suceava)"1918"(084)

640. EGYED, ÁKOS. Háromszék 1848-1849 : forradalom,

szabadságharc / Egyed Ákos. - Harmadik, bävített kiadás. - Sepsiszentgyörgy

[Sfântu-Gheorghe] : Charta, 2008.

336 p. : facs., il. în parte color, portr. ; 24 cm.

Indexuri.

ISBN 978-973-8326-43-9 : [21.00] lei

94(498.4)"1848/1849"

641. ILIE, DANIELA. Evoluţia proprietăţii ţărăneşti din Oltenia în

secolul al XIX-lea / dr. Daniela Ilie ; [cuv. înainte: prof. univ. dr. Ioan Opriş]. -

Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi", 2009.

153 p. : schem., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. p. 142-152.

Conţine note.

ISBN 978-973-1994-02-4 : [10.00] lei

332.21(498.2)"18"

94(498.2)"18"

642. IONESCU, RAMONA. Istorie - BAC : teste rezolvate / Ramona

Ionescu, Camil-Gabriel Ionescu. - Bucureşti : Booklet, 2008.

216 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1892-10-8 : [18.00] lei

94(498)(075.35)(079.1)

371.279.8:373.5

643. Istoria ilustrată a României / Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan

(coord.), [Rotea, Mihai, ...]. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009.

608 p. : il. color ; 27 cm.

Bibliogr. p. 573-596.

Index.

ISBN 973-9975-904-92-6 : 118.30 lei

ISBN 978-973-675-584-2 : 118.30 lei

94(498)(084)

CIP 2009-2923


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 159

644. MUTIS, KRISTINA. Memorator de Istoria României pentru

clasa a VIII-a / Kristina Mutiş. - Constanţa : Steaua Nordului, 2007.

95 p. ; 13 cm.

Fără f. de tit. - Descrierea după coperta 1.

ISBN 978-973-8459-59-5 : [4.50] lei

94(498)(075.33)(076)

645. MUTIS, KRISTINA. Memorator de Istoria României pentru

clasa a XII-a / Kristina Mutis. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009.

95 p. ; 13 cm.

ISBN 978-606-511-044-1 : [4.50] lei

94(498)(075.35)(076)

646. Orbaiszék : változó társadalma és kultúrája / szerkestette Kinda

István - Pozsony Ferenc ; [szerző: Fejér Tamás, Fehér János, Csáki Árpád, ...]. -

Kolozsvár [Cluj-Napoca] : Kriza János Néprajzi Társaság, 2007.

364 p. : il., h. în parte color, facs., graf., plan., tab. ; 20 cm. - (Zabolai

Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai ; 1).

Pe f. de tit., locul de apariţie Sepsisyentgyörgy.

Tablă de materii şi în lb. română şi engleză.

Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.

Conţine note.

ISBN 978-973-8439-34-4 : [30.00] lei

94(498 Scaunul Orbai)"16/17"

39(498-35 Covasna)"18/19"

008(498-35 Covasna)"18/19"

647. PIESZCZOCH, FRANZ. Polonezii în istoria oraşului Siret /

Franz Pieszczoch ; fotografii: Franz Pieszczoch. - Suceava : [s.n.], 2008.

123 p. : foto., facs., tab. ; 21 cm.

ISBN 978-973-0-06039-3 : [10.00] lei

94(=162.1)(498 Siret)

323.1(=162.1)(091)

648. RĂU, ALEXANDRU. Originea şi continuitatea poporului român

/ prof. ing. Alexandru Rău..., ing. Mario Nardin. - Bucureşti : [s.n.], 2009.

XX, 234 p. ; 21 cm.

Conţine notă biografică a primului autor.

ISBN 978-973-0-06456-8 : [20.00] lei

94(498)

160 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

649. TĂNASE, STELIAN. Anatomia mistificării : 1944-1989 / Stelian

Tănase. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Humanitas, 2009.

534, [8] p. : il. ; 23 cm. - (Seriile de autor Humanitas).

Index.

ISBN 978-973-50-1389-9 : [35.00] lei

94(498)"1944/..."(047.53)

323.28(498)"1944/..."(047.53)

34.096(498) Noica,C.(047.53)

929 Noica,C.


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 161

A

INDEX DE NUME

Abdullaev, Cinghiz - 605

Ábrám, Zoltán - 210, 264

Academia de Studii Economice (Bucureşti) - 90, 131, 303

Academia de Studii Economice (Bucureşti). Departamentul de Cercetări

Economice - 1, 151

Achim, Moise Ioan - 240

Adam, Jean-Michel - 404

Adam, Mircea - 288

Adam, Sergiu - 480

Addario, Susanna (il.) - 258

Adumitresei, Cecilia - 260

Afloarei, Ion - 614

Agnieszka, Barszczewska - 636

Aioanei, Iordan - 480

Akhtar, Salman - 290

Albright, Madeleine - 84

Albu, Emanuel - 53

Albu, Liliana - 442

Albulescu, Ion - 152

Albulescu-Serp, Allora - 478

Aldea, Marilena - 406

Aldoiu, Mircea (foto.) - 15

Alecsandri, Vasile - 479

Alexandrescu, Cristina - 635

Alexandrescu, Olimpia - 153

Alexescu, Teodora - 288

Allertz, Arnold - 290

Almond, Gabriel A. - 85

Amar, Patrick - 39

Amarandei, Cristian-Mihai - 10

Amărăscu, Sivia - 185

Amuza, Ion T. - 638

Ancaş, Ana Diana - 262

Andrei, Lavinia - 247

Andrei, Monica - 446

162 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Andriescu, Miruna (trad.) - 290

Andronic Popovici, arhimandrit - 269

Angelescu, Coralia (pref.) - 126

Anghelescu, Maria-Magdalena (trad.) - 501

Anton, Fabian (ed.) - 269

Anton, Sorin - 102

Antonie, Denisa - 430

Antoniu, Irinel (trad.) - 42

Antonovici, Ştefania - 154

Apreutesei-Dumitriu, Narcisa - 212

Aquilecchia, Giovanni (ed.) - 471

Arbore, Beatrice (trad.) - 84

Archip, Alexandru - 10

Ardelean, Aurel - 268

Ardelean, Ben-Oni - 349

Aristoteles - 35

Ariton, Emil - 213

Arsene, Constanţa - 205

Arteni, Niculina Liliana - 40

Asandei, Mihaela - 128

Asllani, Gani - 94

Asociaţia Română a Electricienilor (Bucureşti) - 294

Aulnoy, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville - 441

Austin, Graham (il.) - 258

Avarvarei, Ioan (pref.) - 321

Avasilcăi, Doina (trad.) - 60

Avasilichioaie, Laura - 444

Avram, Marioara - 127

Avram, Veronel - 127

Avramescu, Mariana (trad.) - 422

B

Baciu, Oana Raluca - 155

Bacus, Anne - 41-42

Badivuku-Pantina, Myrvete - 94

Balaban, Doina Paula - 263

Balan, Christiana (trad.) - 116

Balázsi, Dénes - 608

Ballard, J. G. - 451

Banov, Vassil - 125


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 163

Bantaş, Andrei (trad.) - 455

Barbosa, Sidnez (trad.) - 477

Barbu, Corina - 205

Barbu, George - 481

Barbu, Ion - 524

Barbu, Ion Andre (foto.) - 524

Barbu, Lucia - 222

Barbu, Mariana - 436

Barcaru, Aurora - 480

Barna, Flavia - 104, 127

Basarab, Constantin - 239

Bateman, Anthony W. - 290

Bax, Chantal – 38

Bálint, Dezső - 608

Bădescu, Mihai - 133

Bădescu, Mircea - 316

Bădică, Amelia - 2

Bădilă, Adrian - 207, 247

Băjenaru, Grigore - 482

Bălan, Dumitru (trad.) - 605

Bălan, Ionuţ - 483

Bălan, Vic. Virgil - 484-486

Bălan, Zamfir - 405

Bălescu, Cătălin (coord.) - 374

Băltăreţu, Cerasela - 332

Bărbulescu, Anca (trad.) - 461

Bărbulescu, Iordan Gheorghe - 134

Bârgăuanu, Vasile - 372

Bârsan, Daria Laura (trad.) - 452

Beckett, Andrew (il.) - 258

Beizadea, Elena - 317

Bejan, Cristian (trad.) - 16

Belu, Daniela - 91

Benea, Ciprian Beniamin - 87

Benea, Florin - 232, 239

Benea, Mariana - 232

Benge, Geoff - 60

Benge, Janet - 60

Benjamin, Lya - 408

Biard, Philippe - 18

Bică, Elena Cătălina - 279

164 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Biró, Donát - 615

Birtea, Patricia - 414

Biţă, Mădălina - 487

Blecher, Max - 488

Boboc, Gheorghe - 280

Boca, Camelia (trad.) - 85

Bocoş, Muşata - 194

Bogdan, Ion - 329

Bojan-Popescu, Simona - 489

Boldea, Simona - 414

Boldeanu, Veronica - 250

Boldi, Felicia - 490

Boldişor, Adrian (coord.) - 583

Bolovan, Ioan - 643

Bondrea, Emilia - 407

Bora, Constantin - 326

Borăşteanu, Aurelia - 491

Boreschievici, Bogdan (pref.) - 15

Boruz, Sorin - 316

Borza, Mioara (coord.) - 94

Bot, Monica - 414

Botescu, Andra (trad.) - 18, 24-25, 27

Bour, Octavian - 376

Bour-Chollet, Céline - 25

Bourgoing, Pascale de - 24

Bozdog, Mariana - 309-310

Bratu Elian, Smaranda (trad.) - 471

Brădăţan, Aura (ed.) - 623

Brătescu, Gheorghe - 408

Brătianu, Constantin - 352

Brânzei, Gheorghe (pref.) - 527

Breaz, Daniel - 211

Briciu, Sorin - 108

Brihan, Alina - 135

Brink, Jason - 452

Brînzeu, Pia - 426

Brown, Jo - 23

Bruno, Giordano - 471

Buchholz, Elke Linda - 375

Bucur, Viorica - 156

Budescu-Ciubotaru, Elena - 492


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 165

Bufu, Maria - 411

Buglea, Alexandru - 330

Bühler, Gerhard - 375

Buican, Mariana - 88

Bulucea, Dumitru - 279

Burcă, Nedeea - 493

Burcea, Diana Beatrice - 446

Burcea, Ştefan Gabriel - 331

Burdeţi, Nicolae - 312-313

Burlacu, Iov - 269

Burlacu, Veronica - 220

Bursugiu, Mihaela - 410

Burtoi, Camelia - 444

Buşe, Ionel - 583

Buşuricu, Florica - 263, 364

Butnaru, Leo (ed. şt.) - 601

Buzdugan, Tiberiu - 43

Buzea, Ion - 583

C

Caftangioglu, Oana - 444

Calciu-Dumitreasa, Gheorghe (ed. şt) - 543

Calea, Sorin - 494

Calu, Daniela - 356

Caraiani, Gheorghe - 338

Caranfil, Ligia (trad.) - 454

Carcea, Maria Ileana - 158

Carroll, Lewis - 453

Casa Corpului Didactic Caraş-Severin (Reşiţa) - 174

Catrinescu, Cezar Florin - 365

Căbuz, Andrea (il.) - 610

Călimoceanu, Costin - 19-20

Căprău, Rodica - 446

Căruntu, Mihai Aurelian - 639

Cebuc, Iuliana - 137

Cenuşă, Gheorghe - 220

Cerin, Sorin - 496-497

Cernica, Doina (pref.) - 579

Chelaru, Mirela - 412

Cherata, Lucian - 35

166 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Chipăilă, Ion - 136

Chira, Rodica-Gabriela (ed.) - 175

Chirilă, Pavel - 259

Chiriţă, Cornel - 272

Chiş, Vasile - 194

Chiţu, Ramona - 410

Chiţulescu, Policarp - 61

Chiva-Mitea, Monica - 431

Church, Caroline - 30

Cilan, Teodor - 93

Cioabă, Claudia (red.) - 29

Cioarna, Alexandru - 93

Cioată, Vasile George - 3

Ciobanu, Doriana - 396

Ciobanu, Iulia Brânduşa - 242

Ciobanu, Marin Gh. - 281

Ciobotaru, Melania - 154

Ciobotea, Cornel - 26

Ciocan, Vasilică - 307

Ciocârlie, Horia - 4

Ciochia, Victor - 256

Ciochină, Iuliana - 128

Ciochină, Raluca (trad.) - 258

Ciocoiu, Nadia Carmen - 223

Ciorbagiu-Naon, Diana - 249-250

Ciortan, Marinela - 332

Cira, Viorica (coord.) - 184

Cismaş-Pruteanu, Petrişor - 268

Cistelecan, Ioana (postf.) - 595

Cişmilianu, Mihaela - 266

Ciucă, Anca - 207

Ciucescu, Doru - 498

Ciuche, Liliana (trad.) - 202

Ciuculescu, Carmen - 248

Ciucur, Dumitru - 92

Ciumag, Marin - 353

Ciumara, Roxana - 220

Ciumărnean Lorena - 288

Ciupeanu Călugăru, Daniela - 319

Cleopa, Ilie - 72

Clinton, Bill (pref.) - 84


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 167

Cocea, Cristian - 351

Codiţă, Cornel (pref.) - 87

Codrescu, Răzvan (ed. şt) - 543

Codreşi, Teclu - 100

Coge, Marius - 499

Cohal, Viorel - 295-296

Cojanu, Valentin - 336

Cojocariu, Venera Mihaela - 159

Cojocaru, Constantin - 199

Cojocaru, Dorian - 9

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (Londra) - 354

Constantin, Elena - 99

Constantin, Lenuţa - 266

Constantin, Luminiţa Daniela - 120

Constantinescu, Elena - 442

Constantinescu, Nicolae (trad.) - 475

Corbu, George (pref.) - 499

Corduneanu, Carmen (coord.) - 127

Cormier, Christian - 116

Corneanu, Viorica - 239

Corr, John - 201

Costache, Alexandru - 115

Costache, Corina (trad) - 39

Costache, Felicia - 205

Costea, Elena - 432

Costea, Mona - 208

Costin, Calistrat (pref.) - 498

Coşoveanu, Cristina - 507

Cotesco, Felix-Dacian (pref.) - 551

Cotleanu, Viorel - 256

Cotuna, Otilia - 320

Covrig, Mihaela - 220

Crane, Walter (il.) - 441

Craus, Mitică (ed.) - 10

Crăciuneanu, Viorel - 105

Crăciunoiu, Nicolae - 7

Creativitatea şi inovaţia-fundament al unui învăţământ de calitate. Simpozion

interjudeţean (2009 ; Reşiţa) - 174

Cristache, Silvia Elena - 75, 117

Cristea, Aurelia Nicoleta - 272

Cristea, Horia - 106

168 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Cristea, Sorin - 160

Cristescu-Muşăteşti, Ionel - 500

Cristofora, monahia - 62

Criveanu, Maria - 358

Croitoru, Paul - 380

Cruceru, Daniela (trad.) - 52

Cruceru, Florica (postf.) - 369

Csáki, Árpad - 646

Csiszér, István (foto.) - 278

Cuccurin, Cesare - 33

Cucoş, Constantin - 168

Cucoş, Constantin (pref.) - 152

Culianu, Ioan Petru - 501

Culianu-Petrescu, Tereza (pref.) - 501

Cursaru, Nicolae - 309-310

D

Dalton, Russell J. - 85

Daly, Kenneth (pref.) - 201

Damian, Sami - 502

Damian, Theodor (postf.) - 377

Dancă, Wilhelm (trad.) - 64

Danciu, Victor - 124

Danielescu, Teodora - 214

Darajanov, Anghel - 125

Daşu, Maria - 249-250

Datcu, Iordan - 503

Davidescu, David (cond. şt.) - 324

Davidescu, Velicica - 318

Davidescu, Velicica (pref.) - 323

Dăescu, Ionica - 394, 616

Dăian, Glicheria - 395

Dămian, Iulia - 159

Dănescu, Elena - 157

Degeratu, Dănuţ - 333

Delafosse, Claude - 18

Densley, Matthew J. - 38

Di Lorenzo, Monica - 21

Diac, Georgeta (coord.) - 168

Diacenco, Andreea - 149


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 169

Diaconescu, Doina - 504

Diaconescu, Lulu Cristian - 504

Diaconescu, Marius - 636

Diaconescu, Mirela - 336

Diaconu, Tudor (pref) - 174

Dialoguri interculturale. Simpozion (2008 ; Oradea) - 384

Didactica 2009. Simpozion interjudeţean (18 ; 2009 ; Reşiţa) - 174

Dima, Bogdan (coord.) - 127

Dimulescu, Rodica (pref.) - 484

Dinu, Laurenţiu - 274

Diodiu, Lucian - 298

Djuvara, Mircea - 31

Dobre, Sonia Gabriela - 413

Dobrescu, Alina - 44

Dobrescu, Maria-Mihaela - 505

Doca, Nicolae - 245

Dochiţ, Gabriel - 161

Dochiţ, Marieta - 161

Dodocioiu, Ana Maria - 321

Dolgu, Gheorghe - 506

Done, Adrian - 257

Done, Laura - 257

Done, Tatiana (coord.) - 257

Dorobanţu, Anca - 407

Dorobăţ, Dumitru (pref.) - 445

Doru, Doina (trad.) - 34

Dovlatov, Serghei - 599

Downer, Lesley - 454

Doyle, Arthur Conan - 455

Dragomir, Anda - 22

Dragomir, Andreea (trad.) - 31

Dragoş, Dorica - 309-310

Drăgan, Gabriela - 120

Drăgănescu, Delia - 507

Drăgănescu, Mircea - 508

Drăghicescu, Luminiţa - 624

Drăghici, Alina - 336

Drăghici, Mirela - 222

Drăgulescu, Ştefan Iosif - 282

Drinceanu, Cornelia - 306

Drinceanu, Mihaela - 162

170 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Drobot, Loredana - 270

Drumea Topor, Roxana - 138

Dugan-Opaiţ, Ilie - 617

Duicu, Olivia (coord.) - 184

Duma, Florin Sebastian - 107

Dumbravician, Dinu (coord.) - 374

Dumbrăveanu, Corneliu (ed.) - 530

Dumitrache, Graţiela - 439

Dumitrana, Magdalena - 45, 163, 509

Dumitraşcu, Aurel - 524

Dumitrescu, Alexandrina Lizica - 271

Dumitrescu, Dalina - 334

Dumitrescu, Diana - 355

Dumitrescu, George - 510

Dumitrescu, Livia - 89

Dumitriu, Rodica (coord.) - 426

Dumitru, Cornelia (trad.) - 423

Dumitru, Ionela - 352

Dumitru, Nicolae - 7

Dupleac, Mihaela - 247

Dur, Ion (pref.) - 575

Durac, Livia - 46

Dură, Leon - 511

Durbacă, Aurora - 209

Duţă, Gheorghe (pref.) - 198

Duţu, Mihaela - 92

Duţu, Olga - 362

Duţu, Tiberiu - 139

E

Eana, Ramona - 351

Eckert, Kim Gaines - 47

Eco Grădiniţa nr. 41 "Elena Farago" (Craiova) - 164

Egyed, Ákos - 640

Emberek, életpályák élettörténetek. Mire használható az élettörténet?. Nemzetközi

kollokvium (1 ; 2006 ; Kolozsvár) - 11

Enache, Elena - 128

Enescu, Ioana - 433

Epure, Cristina - 425

Erhan, Viorel (ed.) - 630


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 171

Erzse, Gabriel - 4

Eşanu, Sorin Răzvan - 367

Ezechil, Liliana - 157, 170

F

Fabritius, Gert (il.) - 602

Facina, Anica (postf.) - 578

Farcaş, Cristina - 260

Farcaş, Genoveva - 158

Fazakas, Emese (trad.) - 409

Fazakas, Zita - 286

Fătu, Tudorel - 114

Federaţia Română de Chiropterologie - 257

Fehér, János - 646

Fejér, Tamás - 646

Felea, Ioan - 297

Felea, Mihai - 338

Fenichiu, Dorina - 154

Ferguson, Jack P. (pref.) - 202

Finta, Hajnal - 210, 264

Firescu, Alexandru Toma - 63

Firică, Alina - 248

Firicel, Doina - 239

Fîţă, Nicolae Daniel - 298

Fleming, Don - 56

Fleşer, Gheorghe - 378

Florea, Laurenţiu - 165, 397

Florea, Marinela - 166-167

Florea, Stelian - 366

Fodor, Atia - 248

Fodor, István - 609

Franco, Ivan - 600

Frantz, Ona (trad.) - 451

Frăţilă, Adrian - 512

Froeb, Lori - 23

Fundaţia de Speologie "Club Speo Bucovina" (Suceava) - 257

172 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

G

Gagyi, József - 82

Galeron, Henri - 24

Gallimard Jeunesse - 18, 24-25, 27

Ganeri, Anita - 258

Garbiz, Irina (trad.) - 201

Gaulischi, Margareta - 215

Gavrilă, Octavian - 186

Gavrilescu, Bogdan Filip - 308

Gavrilescu, Elena - 308

Gavriluţă, Nicu - 251

Găinuşă, Mihai - 513

Gârbea, Horia - 305

Georgescu, Doina - 289

Georgescu, Maria - 436

Ghencioiu, Raluca - 36

Gheorghe, Florea - 315

Gheorghe, Ilie - 545

Gheorghe, Marin - 315

Gheorghiţă, Niculina - 318

Gheorghiu, Victor - 257

Gherghină, George - 8

Ghiţă, Angelica - 171-172

Ghiţă, Marcel - 108

Ghiţă, Smaranda - 514

Gier, Nicholas F. - 38

Gieseke, Jens (pref.) - 466

Gifu, Daniela - 515

Girardi, Mario - 65

Giurgea, Mihai - 445

Giurgiu, Aurel Ioan - 107

Gîrjoabă, Lorena - 216

Globalization and higher education in economics and business administration.

Conference (1 ; 2007 ; Iaşi) - 78

Goanţă, Constantina - 306

Goarză, Alexandra - 516

Goga, Doru-Adrian - 367

Goga, Mircea (pref.) - 552

Goiceanu, Sandu - 177, 186

Goldstein, Ţicu (pref.) - 493


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 173

Gorun, Adrian (coord.) - 83

Goschin, Zizi - 76

Got, Mioriţa (pref.) - 439

Grama, Ana - 114

Grama, Narcis (trad.) - 69

Grant, Donald - 25

Grădinaru, Nicolae - 137, 147

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 "Floarea Soarelui" (Oneşti) - 174

Grăsoiu, Liviu - 517

Greabu, Maria - 252, 254

Grec, Marius - 74

Grecu, Elena Alina - 434

Green, Andy - 79

Gregory, Anne (pref.) - 79

Grigore, Gheorghe - 398

Grigorie Sandu - 66

Grigorie, Toma - 518

Grimm, fraţii - 441, 469

Gruia, Adriana - 113

Grupul şcolar Grigore Moisil (Bistriţa) - 173

Gurlui, Ileana - 48

Gurzu, Simona - 283

Gusman, Maria - 436

György-Fazakas, István - 278

H

Hagiu, Alina - 112

Hamat, Codruţa Oana - 293, 335

Hawthorne, Nathaniel - 20

Hegyi, Dora (ed.) - 370

Heteş-Gavra, Iosif - 109

Hideg, Anna - 610

Hille, Karoline - 375

Hîncu, Daniela - 223

Hockley, Andy - 409

Hoha, Adela Mihaela - 241, 519

Hoha, Nicolae - 71

Horea, Ion - 520

Horváth, Adrienne - 265

Horváth, Alexandru (trad.) - 219

174 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Horváth, István (ed.) - 409

Hosu, Ruxandra (trad.) - 466

Hoza, Dorel - 196

Hristea, Vasile - 521

Hriţcu, Mihaela (trad.) - 472

Huţanu, Mariana - 253

Huţu, Ioan - 311

I

Iacovoiu, Viorela - 126

Iancu, Aurel - 120

Iancu, Simona - 435

Iaţencu, Rodica (index) - 617

Iepureanu, Ioana (trad.) - 464

Igna, Cornel - 292

Igorov-Bosi, Marina - 399

Ildikó - 82

Ilie Cleopa, arhimandrit - 269

Ilie, Daniela - 641

Ilie, Gheorghe - 233

Ilie-Mare, Paula - 411

Iliescu, Ana-Felicia - 196

Iliescu, Ion - 522-523

Ilinca-Ştefănescu, Oana Iuliana - 416-417

Illés, Ildikó - 5-6

Ilyés, Sándor (ed.) - 636

Impactul activităţilor extracurriculare în educaţia pentru societate. Simpozion

naţional (1 ; 2008 ; Craiova) - 164

Ineovan, Felicia - 355

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov - 256

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin (Reşiţa) - 174

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (Bucureşti) - 303

International Conference on Linguistic and Intercultural Education (1 ; 2008 ; Alba

Iulia) - 175

Ioana, Genoveva - 222

Ioanichie Bălan (pref.) - 269

Ion, Ileana - 260

Ion, Mihaela - 525

Ion, Vera - 526

Ion-Barbu, Daniela - 337


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 175

Ionac, Adina - 282

Ionaşcu, Ion - 356

Ionaşcu, Mihaela - 356

Ioneci, Mihaela - 92

Ionescu, Adela - 217

Ionescu, Ancuţa - 447

Ionescu, Camil-Gabriel - 642

Ionescu, Carmen - 205

Ionescu, Dana (trad.) - 524

Ionescu, Luchian - 385

Ionescu, Miron - 194

Ionescu, Ramona - 642

Ionică, Maria Marinela - 176, 618

Ionina, Nadejda - 625

Iordache, Carmen - 118

Iordache, Iulia (trad) - 79

Ipate, Raluca - 120

Irimia, Dumitru (pref.) - 514

Irod, Corneliu (trad.) - 600

Irom Şerb, Veturia - 569

Ironside, H. A. - 57

Isac, Florin Lucian - 93

Isac, Mariana - 442

Istrătescu, Steluţa - 418

Işan, Vasile (ed.) - 78

Iuga, Nora (pref.) - 573

Ivanovici, Mina - 120

Ivăncescu, Ruxandra (coord.) - 444

Ivăşchescu, Nicolae - 232, 239

J

Jaba, Elisabeta (coord.) - 116

Jakab, Albert Zsolt - 11

Jakab, Albert Zsolt (ed.) - 77

Jakab, Sámuel - 322

James, Alan - 456

Jula, Dorin - 95

Jula, Nicolae Marius - 119

Jula, Nicoleta - 95

Jung, Ioan - 283

176 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Jurca, Sorin - 299

K

Kacsuk, Zoltán - 77

Kamla, Valentin Oskar (trad.) - 373

Kaposta, Iosif - 299

Kerouac, Jack - 457

Keszeg, Anna - 11

Keszeg, Vilmos - 11

Keszeg, Vilmos (ed.) - 77

Kinda, István - 646

Kiss, Éva (pref.) - 265

Klemperer, Victor - 466

Könczei, Csaba (foto.) - 278

Koskelo, Matti - 406

Kovács, Erika Lidia - 285

Kovács, Piroska - 608

Kowař, Gerhard (pref.) - 309-310

Kozarov, Miroslav - 125

Krizbai Nemes Avar - 285

Kuller, Harry - 408

L

Lambru, Bogdan - 357

Lambru, Gheorghe - 357

Langreuter, Jutta - 467-468

László, Alexandru - 528

László, Zsuzsa (ed.) - 370

Lazăr, Mihaela Ema - 430

Lazăr, Paula - 334

Lăcustă, Ioan - 529

Lăzărescu, Emanuela - 185

Lăzăroiu, George (ed.) - 38

Lefter, Viorel - 101

Lencu, Monica - 288

Leonida, Mihaela D. - 377

Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie - 441

Lianu, Teofil - 530

Libus, Endre (pref.) - 607


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 177

Liceul cu Program Sportiv "Iolanda Balaş Soter" (Buzău) - 193

Liiceanu, Gabriel - 37

Lilea, Eugenia - 76

Lillegard, Norman - 38

Lincă, Diana - 411

Lindgren, Lauri - 406

Linţ, Maranda - 221

Lipan, Carmen - 266

Liţoiu, Valentin - 2

Lovatti, Maurilio - 38

Luban, Florica - 223

Ludlum, Robert - 458

Lungu, Ioan - 300

Lungu, Severin Florian - 348

Lupu, Dimitrie - 531

Lupu, Sorana (trad.) - 370

M

Macovei, Alexandru (trad.) - 375, 476

Madjar, Roxana Maria - 318, 323-324

Mado (red.) - 50

Maftei, Ioan V. - 218

Magyar, Zoltán - 610

Maiakovskii, Vladimir Vladimirovich - 601

Malacu, Păun - 532-534

Mamaischi, Maria - 614

Mandi-Beke, Laura (trad.) - 50

Manea, Ion - 469

Manolache, Daniela - 442

Mara, Daniel - 178

Marcu, Agneta - 384

Marcu, Camelia Isabela - 156

Marcu, Niculina - 103

Marcu, Vasile - 396

Mardale, Felicia (trad.) - 273

Mareş-Ferencz, Gizella - 286

Marica, Valentin (postf.) - 515

Marin, Dumitru - 96

Marin-Pantelescu, Andreea - 122

Marinescu, Cosmin - 120

178 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Marinescu, Daniela - 96

Mariş, Daniel - 68

Márkó, Imre - 611

Martin, Gerard - 476

Maruda, Marius (foto.) - 15

Matcovschi, Mihaela Hanako - 368

Mathematics-English testing system. Concurs interdisciplinar (1 ; 2009 ; Craiova) -

222

Matiuţa, Cristina - 135

Mátyás, Rozália (trad.) - 221

Maxim, Virgil - 72

Mălăescu, Gheorghe-Dan - 261

Mălăeţ, Carmen - 507

Măndoiu-Marinescu, Marcela Mihaela - 200

Mănescu, Cristina Rodica - 318

Mănescu, Dan Cristian - 400

Mărăcineanu, Florin - 99

Mărculescu, Doru (trad.) - 458

Mărunţelu, Irina - 338

Mătăsaru, Niculae (pref.) - 35

McShane, A. - 69

Menu, Marin - 103

Michnik, Adam - 37

Micu, Lavinia Mădălina - 314

Mihai, Costică (coord.) - 94

Mihai, Olesia (ed.) - 78

Mihail Stanciu, ieromonah - 269

Mihailide, Mihail (pref.) - 17, 510

Mihailiuk, Mihaila - 602

Mihalache, Măriuca (trad.) - 56

Mihalcu, Mihail - 377

Mihály, István - 393

Mihăescu, Rodica - 284, 289

Mihăilescu, Bogdan (trad.) - 460

Mihăilescu, Dan C. - 535

Mihăilescu, Ion - 103

Mihu, Dan (trad.) - 453

Miklós, Imre Zsolt - 3

Militaru, Laura - 339

Min, Anchee - 606

Minciu, Emilia - 182


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 179

Mircea, Gabriela - 378

Mircescu, Dan - 140

Miron, Dumitru - 169

Mironiuc, Marilena - 340

Mitchell, Mary - 201-202

Mitran, Mădălina-Liliana - 179

Mitrea, Ion - 325

Mitrică, Eugen - 110

Mîndrilă, Gabriela Ecaterina - 180-181

Mocanu, Pavel - 536

Mocanu, Petru T. - 211

Mocanu, Romulus - 321

Modorcea, Grid - 379, 386

Moga, Lidia (trad.) - 47, 440, 463

Moignot, Daniel - 25

Moinescu, Gabriel - 141

Moldovan, Cristina - 628

Moldovan, Horaţiu - 210, 264

Morar, Olga - 631

Moraru, Cornel (pref.) - 515

Mornoş, Cristian - 282

Moroianu, Costică - 70, 537

Moroianu-Zlătescu, Irina (pref.) - 86

Moroşan, Gheorghe - 129

Moroşan, Vasile (ed.) - 98

Morse, Robert - 273

Moş, Liana - 268

Motoc, Daniela - 268

Motroc, Florin - 401

Moţ, Alexandru - 49

Moţ, Mircea (coord.) - 446

Mudure, Mihaela (pref.) - 459

Mühlfay, György - 285

Munteanu, Cornel - 538

Munteanu, Cristinel - 405

Munteanu, Cristinel (ed.) - 16

Munteanu, Doina Venera - 419-420, 539

Munteanu, Valeriu - 304

Mura, Ovidiu - 104

Murea, Maria Mirona - 124

Murgea, Aurora (coord.) - 127

180 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Musski, Serghei - 12

Muşa, Camelia (red.) – 22, 28

Muşat, Carmen (antolog.) - 450

Mutaşcu, Mihai Ioan - 106

Muti, Leon - 71

Mutis, Kristina - 644-645

N

Nanu, Adina (ed.) - 369

Nanu, Roxana - 111

Nardin, Mario - 648

Navracsics, Judit - 409

Năchilă, Cătălin - 224

Năchilă, Petre - 224

Năstase, Floarea - 303

Neacă, Iustinian - 301

Neacşu, Marieta - 157, 170

Neagu, Emilian - 147

Neamţu, Adina Claudia (coord.) - 83

Neamţu, Mihail - 37

Neculai, Emilia - 421-424

Neculau, Bogdan Constantin - 168

Nedelcea, Tudor - 14

Nedelcu, Ion - 225

Negraru, Roxana (postf.) - 532

Negraru, Roxana (pref.) - 534

Negrean, Vasile - 288

Negrilă, Mihaela (trad.) - 606

Negruzzi, Costache - 540

Negucioiu, Aurel (pref.) - 107

Nemes Nagy, Enikő - 286

Neniţescu, Ştefan I. - 369

Nenoiu, Mihai - 390

Neştianu, Valeriu (pref.) - 268

Neţ, Mariana (trad.) - 474

Neuendorf, Silvio - 467-468

Nicola, Mihaela - 203

Nicolaescu, Ana Cristina - 106

Nicolau, Bogdan - 333

Nicolescu, Gheorghe (ed. şt.) - 149


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 181

Nicolescu, Luminiţa - 336

Nicoliţov, Valentin - 541

Niculcea, Silviu - 92

Nisipeanu, Gabriel (il.) - 598

Nistor, Corina-Maria - 182

Nistreanu, Mircea - 99

Niţă, Marian - 100, 274

Niţulescu, Maria - 425

O

O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului. Conferinţă (2008 ;

Miercurea-Ciuc) - 409

Odolbaşa, Constanţa (coord.) - 164

Olac, Vasile (il.) - 525

Oltean, Ion - 314

Omăt, Gabriela - 542

Onucu, Simona - 58

Onucu, Simona (trad.) - 57

Oprea, Crenguţa - 183

Oprea, Nicolae - 448

Oprescu, Nicolae (pref.) - 179

Opriş, Ioan (pref.) - 641

Oprişan, Constantin - 543

Opriţa, Mirela - 437

Opriţescu, Mihail - 97

Opriţoiu, Raluca-Corina - 438

Opţionale în predarea geografiei. Simpozion internaţional (1 ; 2009 ; Bistriţa) - 184

Orăşanu, Pătru-Dănilă - 544

Oros, Georgia Irina - 211

Oros, Gheorghe - 211

Osiac, Daniela - 637

Ozsváth, Imola (pref.) - 608

P

Palamariu, Maricel - 240

Palini, Philippe - 472

Pálkovács, István (pref.) - 607

Pană, Cristina - 9

Pancu, Aurel - 239

182 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Pandia, Olimpia - 315

Panduru, Riri Margareta - 545

Pann, Anton - 546

Papu, Edgar (pref.) - 471

Paraschiv, Mihaela (trad.) - 64

Paşca, Ema Marta - 384

Paşcan, Mihaela Loredana (pref.) - 577

Patakfalvi Czirják, Ágnes - 77

Pavel, Carmen - 439

Pavel, Lică - 26

Păcuraru, Dumitru - 547

Pănoiu, Laura - 341

Părăian, Teofil - 72

Păstrăvanu, Octavian - 368

Păşoi, Irina Constanţa - 187

Pătrană, Constantin (coord) - 226

Pătraşcu, Daniela - 9

Pătraşcu, Mariana - 227

Păun, Emil (pref.) - 337

Păun, Roxana-Daniela - 142

Păunescu, Carmen - 342

Păvăloiu, Gamaliil (pref.) - 269

Pântescu, Irina (pref.) - 373

Pârlog, Aba-Carina - 426

Pârlog, Hortensia - 426

Pârvu, Radu Gabriel - 405

Pârvu, Sorin - 445

Pendiuc, Tudor - 147

Peneş, Diana (trad.) - 23, 30

Perescu-Popescu, Liliana - 436

Periferic. Bienală de artă contemporană (8 ; 2008 ; Iaşi) - 370

Perju, Teodosie - 314

Perşa, Dan - 548

Pescariu, Sorin - 282

Pestrea-Suciu, Steluţa (coord.) - 446

Petanec, Doru Ion - 314

Petean, Mircea - 549

Petean, Mircea (postf.) - 598

Peters, Michael A. - 38, 38

Peti, Lehel (ed.) - 636

Petre, Marian - 255


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 183

Petrean, Doina (coord.) - 184

Petrescu, Dan (trad.) - 501

Petrescu, Radu I. (trad.) - 524

Petrescu, Raluca (trad.) - 524

Petrişor, Anca - 228

Petrişor, Marcel (pref.) - 543

Petrovici, Marcela - 161

Petrovici, Virgil - 343

Peucer, Tobias - 16

Pianalto, Matthew - 38

Pierini, Fábio Lucas (trad.) - 477

Pieszczoch, Franz - 647

Pilar, Matas - 177

Pillat, Monica (ed.) - 550

Pillat, Pia - 550

Pioariu, Rodica (ed.) - 175

Pitarca, Gheorghe - 551

Pitcovici, Petre - 146

Pitho, Zsolt - 5-6

Pitic, Zorica-Maria (coord.) - 384

Pîrvu, Daniela - 112

Pleşu, Andrei - 371

Pletl, Rita - 82

Poenăreanu, Ioan-Dan - 552

Pop, Adriana Bianca - 149

Pop, Ioan Aurel - 643

Pop, Mariana - 553

Popa Lala, Ion - 330

Popa, Ana Marcela - 234

Popa, Constantin M. (ed.) - 488

Popa, Dorin (coord.) - 575

Popa, Dragoş - 8

Popa, Liliana - 229

Popa, Simona Elena (adapt.) - 468

Popa, Simona Ligia (trad.) - 467

Popa-Nistoreanu, Cristina - 143

Pope, Alexander - 459

Popescu, Ana (coord.) - 444

Popescu, Cătălin-Viorel - 326

Popescu, Constantin - 554

Popescu, Constantin Ciprian - 555

184 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Popescu, Constanţa - 188

Popescu, Corina (trad.) - 501

Popescu, Cristian - 327

Popescu, Dumitru Dan - 344-345

Popescu, George - 449

Popescu, Gheorghe - 320

Popescu, Ion A. - 113

Popescu, Jenica - 130

Popescu, Mariana - 154

Popescu, Raluca - 346

Popescu, Sînziana (trad.) - 441

Popescu, Teodora (ed.) - 175

Popescul, Daniela - 114

Popii, Vesia - 556

Popiţan, Dumitru - 557

Popovici, Constantin I. - 230

Popovici, Gheorghe - 300

Popovici, Norina - 347

Porphyrios Fenicianul - 35

Possler, Ladislau - 357

Postescu, Maria-Cornelia - 558

Postolache, Luiza - 559

Posyony, Ferenc - 646

Potoroacă, Elena - 442

Povară, Rodica - 246

Powell, Bingham G. - 85

Pozsony, Ferenc (ed.) - 636

Pratchett, Terry - 460

Preda, Vasile (pref.) - 178

Predescu, Corina - 287

Preja, Ramona - 387

Preşneanu, Vasile-Doru - 231

Pribac, George-Ciprian - 268

Pricop, Camelia - 40

Protase, Dumitru (pref.) - 74

Prundea Silviu Viorel - 560

Prunier, Jame's - 27

Puiu, Alexandru (pref.) - 147, 341

Purcărea, Gabriela - 626, 629

Puskás, Lajos - 612

Puşcaşu, Lucia (coord.) - 381


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 185

Q

Questin, Marc-Louis - 34

R

Rada, Doina - 54

Radu, Augustin - 189-190

Radu, Ioan - 101

Radu, Sanda-Marietta - 561

Raicu, Lucian - 450

Rais, Dorian - 137

Rancev, Nicolae - 302

Rancov, Nicolae - 297

Ratiş, Aurelian - 28

Raţiu, George-Vasile - 562

Raţiu-Suciu, Camelia - 223

Răducanu, Ruxandra - 144

Rădulescu, Anca - 563-564

Rădulescu, Marin - 565

Rădulescu, Ninela - 260

Rădulescu, Raluca (trad.) - 625

Răduţ, Eugen (foto.) - 524

Răpan, Daniela - 134

Răţoi, Iulian - 328

Rău, Alexandru - 648

Rău, Ioana - 566

Reboşapca, Ivan (pref.) - 206

Resceanu, Ştefan - 583

Reviczky, Gyula - 607

Richter, Duncan - 38

Rinderu, Paul - 7

Ristea, Dumitru - 470

Ritchie, John - 58

Rizea, Iaroslava - 603

Róka, Sándor - 219

Roman, Toma (pref.) - 105

Romanescu, Paula (trad.) - 520

Romanică, Jenica - 567

România [Legislaţie] - 53, 140

186 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

România. Ministerul Administraţiei şi Internelor. Departamentul Schengen - 148

Roncea, Florentina - 275-276

Roşca, Adrian Sorin - 7

Roşca, Ion Gh. - 97, 380

Roşca, Ion Gh. (pref.) - 151, 169

Roşianu, Cristinela Corina - 189-190

Roşioru, Elena (coord.) - 415

Roşu, Alina - 473

Roşu, Daniela - 229

Rotariu, Traian - 367

Rotaru, Adriana Maria - 186

Rotaru, Nicolae - 568

Rotea, Mihai - 643

Rotundu, Elvira - 168

Runcan, Nechita (pref.) - 537

Rus, Flaviu Călin - 363

Rusan, Andrei - 10

Russia and Romania - Economics and Education. Russian-Romanian scientific

conference (2 ; 2009 ; Bucureşti) - 131

Rusu, Ion - 570

Rusu, Mihai (pref.) - 321

Ruşitoru, Mirela - 571-572

Rybaleov, Roman (foto.) - 524

S

Sabău, Anca - 396

Sabău, Corina - 573

Sabău, Marius - 292

Sacks, Oliver - 461

Saint Pierre Lanctôt, Ghislaine - 50

Salem, Hary - 574

Salten, Felix - 470

Sandu, Maria - 358

Sandu, Mihail - 243

Sas, Florentina - 108

Sascău, Gabriela-Cica - 234

Sass, Ludmila - 8

Sasu-Bolba, Ioana (trad.) - 459

Sava, Constanţa - 244

Sava, Radu - 233


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 187

Savu, Dana Victoria - 32

Sălceanu, Adriana - 411

Sălcudean, Minodora - 575

Săndulescu, Romeo (pref.) - 381

Săraru, Cătălin Silviu - 145

Sărăcin, Ion - 315

Sărmăşan, Claudia Aurelia - 267

Săvescu, Iulian - 402

Săvulescu, Radu (coord.) - 583

Sârbu, Melania Antoaneta - 576

Scarlat, Cristina (pref.) - 598

Schidu, Luana (trad.) - 465, 604

Schipor, Ioana Teodora - 577

Schipor, Vasile (ed. şt.) - 617

Schneider, Francisc A. - 268

Schuszler, Larisa - 292

Scott, Rae B. - 55

Scurtu, Irina (trad.) - 370

Scurtu, Lidia - 410

Scurtu, Marin - 92

Scutelnicu, Petru (ed.) - 480

Sebestyén, Mihály - 633

Secrieru, Mihaela - 191

Seiche, Fabian - 72

Self, Will - 462

Servicii informatice şi de comunicaţii. Workshop (1 ; 2008 ; Bucureşti) - 303

Seul, Decebal Alexandru - 578

Sfichi, Mircea - 579

Sgărdea, Florinel Marian - 359

Shotter, John - 38

Shutterstock Images LLC - 29

Sibella, Stefano - 21

Sima, Alexandra - 291

Simionovici, Elena - 373, 580

Simuţ, Ramona (trad.) - 55

Sîrbulescu, Emil - 13

Slevoacă, Rodica (pref.) - 577

Soare, Emanuel - 170

Societatea de Ornitologie şi Protecţia Păsărilor (Braşov) - 256

Sociu, Dan (trad.) - 457

Socoliuc, Sanda - 19-20

188 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Soescu, Sorina - 277

Spătar, Anca - 384

Spînu, Tudor - 254

Stahl, Paul H. (pref.) - 377

Staicu, Alexandra - 192, 235

Staicu, Gabriel - 120

Staicu, Laura Marinela (pref.) - 494

Stan, Cătălin - 325

Stan, Emil (coord.) - 46

Stan, Maria-Cristiana - 388-389

Stanciu Bianca-Iuliana (pref.) - 174

Stanciu, Corneliu - 51

Stanciu, Cristina (trad.) - 404

Stanciu, Nicolae (pref.) - 544

Stănciulescu, Gabriela - 121-122

Stănculescu, Victor Athanasie (postf.) - 605

Stănescu, Bogdan Alexandru (postf.) - 529

Stănilă, Marius - 581

Stil de viaţă sănătos. Simpozion naţional (2009 ; Buzău) - 193

Stoean, Carmen - 407

Stoenescu, Constantin (postf.) - 552

Stoica, Georgeta - 627

Stoica, Marin - 627

Stoica, Victor - 113

Stoicescu, Maria Manuela (trad.) - 21

Stratulat, Iulian (trad.) - 41

Străchinaru, Rodica - 582

Străinescu, Ioan - 349

Streşna, Mariana (trad.) - 12

Stretton, Hesba - 463

Stroie, Andreea - 410

Strøm, Kaare - 85

Stuparu, Cristina - 86

Subić, Jonel V. - 311

Suceava (Primăria) - 381

Suciu, Marta-Christina - 120

Surdu, Alexandru (pref.) - 46

Susinski, Mihai - 321

Sutterstock Images LLC - 26

Sylvester, Lajos - 613, 619-620

Szabó Arpád, Töhötöm - 80


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 189

Szabó, Csaba - 632

Szász, Zoltán A. (trad.) - 409

Ş

Şelaru, Iohana - 236

Şendroiu, Cleopatra - 101

Şerban, Madlen (pref.) - 309-310

Şerban, Viorel - 291

Şerbănică, Cristina - 81

Şindrilaru, Florin (coord.) - 446

Şipoş, Margareta (trad.) - 599

Şiulea, Ciprian (trad.) - 462

Şorodoc, Alin Iulian - 614

Şotropa, Adriana - 382

Şpan, Remus - 146

Ştefan, Teodoru - 348

Şuică, Florea C. - 621

Şurlea, Emilia - 505

Şuteu, Daniela - 350

Şvecz, Cristian - 584

T

Talianu, Emil - 585

Talpoş, Vasile (pref.) - 68

Tarcea, Monica - 210, 264

Tarvzdiene, Loreta - 177

Taşnadi, Alexandru - 554

Tatulea, Raluca - 443

Taylor, Katherine - 464

Tănase, Stelian - 649

Tărcăoanu, Cătălina (pref.) - 429

Tărnăuceanu, Claudia (trad.) - 64

Tătar, Marius - 135

Tătaru-Cazaban, Bogdan - 37

Tăut, Mircea (trad.) - 634

Tenniel, John (il.) - 453

Teodor Studitul, sfânt - 73

Teodorescu, Alexandru - 255

Teodorescu, Dorin (pref.) - 62

190 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Teodorescu, Eliza - 207

Teodorescu, Horia Nicolai (ed.) - 10

Teodorescu, Nicolae - 132

Teodosie Paraschiv, protosinghel (ed. şt.) - 73

Thomas, Jacques - 52

Tica, Gabriel - 237

Tihu, Adina - 427

Timar, Romulus - 291

Timofte, Florina - 527

Timu, Iana - 586

Tiţă, Iozefina - 403

Toader-Rădulescu, Florin - 218

Toader-Rădulescu, Ioana Meletina - 218

Tódor, Erika Mária (ed.) - 409

Tolstoi, Lev Nikolaevich - 604

Toma, Florin - 196

Toma, Gheorghe - 348

Török, Árpád - 278

Totan, Alexandra - 252, 254

Tötszegi, Tekla - 204

Toussaint, Jean-Philippe - 474

Traia, Ioan - 59

Trainoschi, Nicolae - 587

Traista, Mihai - 206

Trandafir, Gabriel (trad.) - 49

Trifina, Lucian - 304

Troacă, Victor - 360

Trocan, Delia - 332

Trocan, Lelia - 477

Truşcă, Ionuţ - 588

Tudor, Constantin - 289

Tudor, Florin Mircea - 445

Tudor, Otilia (trad.) - 33

Tudor, Sebastian - 195

Tudose, Mihai - 348

Turbatu, Romulus - 390

Turculeţ, Ioana Laura - 272

Tutunaru, Simona Ligia (trad.) - 467-468

Tuţescu, Anca - 225

Tuţescu, Lucian - 225


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 191

Ţ

Ţaran, Maţa - 428

Ţăbărnac, Coca - 527

Ţăbărnac, Cornelia - 527

Ţăbărnac, Gheorghe V. - 527

Ţâru, Horia - 589

Ţoiu, Constantin - 590

Ţucă, Ovidiu Andrei - 325

Ţurlea, Marin (ed.) - 38

U

Udrescu, Liviu - 238

Un destin sub semnul Marii Uniri - viaţa şi activitatea pictorului Traian Achim

(1885-1945). Expoziţie temporară (2008 ; Alba Iulia) - 378

Ungurean, Pavel - 107

Ungureanu, Georgeta Ştefania - 136

Ungureanu, Violeta Diana - 429

Uniunea Artiştilor Plastici din România. Filiala Suceava (Bucureşti) - 381

Uniunea Artiştilor Plastici (Cernăuţi) - 381

Universitatea "Constantin Brâncuşi" (Târgu-Jiu) - 83

Universitatea "Politehnica" (Bucureşti). Centrul de Cercetare pentru Comunicaţii şi

Prelucrări de Semnale - 303

Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg - 131

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (Bucureşti) - 196

Universitatea din Piteşti - 303

Universitatea Naţională de Arte (Bucureşti) - 374

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" (Iaşi). Consiliul Academic - 197

Usca, Ana - 59

Usca, Ioan Sorin - 59

V

Vaida, Maria - 631

Vályi, Gábor - 77

Varga, Gábor - 15

Vasilache, Simona - 352

Vasile cel Mare, sfânt - 65

Vasilescu, Adrian - 303

Vasilescu, Elena Emilia - 591

192 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Vasilescu, Liliana - 622

Vasiliu, Cristinel - 338

Vasiliu, Luiza (trad.) - 370

Văcărescu, Cristina (coord) - 226

Văceanu, Laura (pref.) - 560

Vătui, Mihaela - 76

Velculescu, Victor (foto.) - 374

Velea, Dumitru - 592

Vemuri, Siva Ram - 94

Verdeş, Marina - 307

Verdet, Jean-Pierre - 25

Verne, Jules - 475

Vida Marinescu, Ştefan - 593-594

Vida, Erika - 610

Vidican, Gheorghe - 595

Vieru, Sorin - 37

Vilaia, Dan - 103

Vincze, Gábor - 636

Vintilă, Nicoleta - 361

Virginás Péter (trad.) - 409

Vitalis, Eduard Alexandru - 150

Vitencu, Dragoş - 623

Vlad, Adrian Radu - 291

Vlad, Eduard (foto.) - 15

Vlad, Liviu Bogdan - 97, 380

Vladu, Cristian - 9

Vlase, Gabriela - 245

Vlase, Titus - 245

Vlădoi, Cristina (coord.) - 164

Voicu, Dragoş-Cristian - 596

Voicu-Olteanu, Cristina - 112

Voiculescu, Constantin (pref.) - 500

Voinea, Anişoara - 198

Voineagu, Vergil - 76

Vorniceanu, Marius - 115

Vrânceanu, Diana Maria - 123

Vulpeş, Daniela (coord.) - 174


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 193

W

Waller, Jason - 38

Westergard, Jim (il.) - 452

Wheeler, Samuel C. - 38

Wibberley, Lawrence - 465

Woodward, Bill - 84

Z

Zadrozny, Alicia - 30

Zaharia, Dan - 221

Zaharia, Florica - 383

Zaharia, Maria - 221

Zamfir, Florian-George - 391-392

Zanoschi, Adrian - 233

Zavati Gardner, Mariana (trad.) - 592

Zăgreanu, Ion Radu (antolog.) - 495

Zăgreanu, Liuţa (antolog.) - 495

Zăuleţ, Claudia Mihaela (pref.) - 200

Zevedei, Paul - 256

Zisu, Aurelian - 597

Zisu, Leria - 185

Zivcic, Lidija - 247

Zlăvog, Ana-Maria - 598

Zota, Răzvan Daniel - 303

Zugravu, Nelu (ed. şt.) - 64

194 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

INDEX DE TITLURI

100 laureaţi ai premiului Nobel - 12

100 mari oraşe ale lumii - 625

100% Forex - 125

111 romane celebre într-o singură carte - 444

22 Mets - 222

The 2nd Russian-Romanian scientific Conference - 131

50 de experimente privind psihologia managerului - 39

700 de exerciţii pentru fonetică şi vocabular - 439

8 zile în împărăţia ţarilor - 579

A

Acarieni şi nematozi - 314

Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit - 109

Actualizare suplimentară a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

(IFRS) 2008, inclusiv Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASS) şi

interpretările lor publicate între martie 2007 şi ianuarie 2008 - 354

Adalékok Régen monográfiájához - 615

Adevăruri mari pe înţelesul celor mici - 440

Admitere 2009 - 90

Adverbul şi locuţiunile adverbiale - 438

Agrochimie - 321, 323

Ajută-ţi copilul să-şi învingă frica - 41

Al treilea ochi - 558

Albă-ca-Zăpada - 469

Alegeri morale - 55

Alexandru Lăpuşneanul - 540

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială - 230

Alice - 453

Általános és alkalmazott biokémia - szülészeti és neonatológiai vonatkozásokkal -

286

Amintirile călătoriilor - 492

Amintirile lui Pavel Poenaru - 492

Analiză complexă - 211

Analiză economico-financiară - 330, 340

Analyse linguistique du slogan publicitaire - 429

Anatomia mistificării - 649

Anatomia şi fiziologia aparatului renal - 261


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 195

Andante - 598

Andreea & Radu - 518

Antrenamentul sportiv în jocul de fotbal - 397

Antropologie socială şi culturală - 251

Aparatul dentomaxilar - 280

Aplicaţii ale metodei proiectelor - 154

Aproape de Luceafăr - 585

Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri - 328

Arhitecturi de conducere - 228

Ario-secunde - 571

Armonia cromatică în armonizările de coral ale lui Johann Sebastian Bach - 387

Arta - 375

Arta în Academia de Studii Economice din Bucureşti - 380

Arta, ştiinţa şi tehnica focurilor de artificii - 367

Asia Centrală - 635

Asigurarea calităţii - 332

Aspecte privind iniţierea culturii "in vitro" la căpşuni [Resursă electronică] - 327

Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional - 242

Aspecte semantice, pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă -

428

Aspectele psihopedagogice ale relaţiei şcoală-familie - 166

Atlasul animalelor - 258

Audit financiar - 103

Avertismentele adolescenţei - 43

Azaleea Roşie - 606

B

Bacăul cultural-600 - 480

Baia urmat de Ziua în care l-am întâlnit pe Jérôme Lindon - 474

Bambi - 470

Basme alese - 441

Baza energetică pentru agricultură, horticultură, silvicultură - 315

Bazele contabilităţii - 358, 360

Bazele proiectării sculelor aşchietoare - 293

Beznă sub soare - 605

Bilik-kit upav z vorit - 602

Bine aţi venit la fermă! - 30

Biochimie pentru colegiul de tehnică dentară - 252

Biologia alimentaţiei şi alimentaţia fiziologică - 268

Biotehnologia protecţiei mediului - 255

196 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Biserica - o poartă deschisă spre cer - 71

Blaga - erosul liricii şi fiinţa tragică a dramaturgiei sale - 593

Blestemul de a fi frumoasă - 522

Blitzuri cu sughiţuri - 499

Blocul 29, apartamentul 1 - 573

Brâncoveni, satul unde s-au născut legendele - 199

Business English - 410

C

Caiet de practică pedagogică - 157

Caiet de seminar pentru microeconomie şi macroeconomie - 92

Calculul şi alcătuirea structurilor supuse acţiunii incendiilor - 262

Calitatea produselor cerealiere fortificate cu micronutrienţi - 317

Campanii şi strategii de PR - 363

Capitalul intelectual organizaţional - 352

Capitole de matematici speciale - 212

Les Caprices de l'ortographe - 411

Caracterizarea deşeurilor de beton - 339

Caracterul şi provenienţa apelor uzate industriale şi influenţa lor asupra emisarului

- 308

Carica(r)tura - 376

Case studies and questions & answers for enterprise analysis - 344

Cazul în limba română - 437

Călătorie prin Univers - 241

Căpcăunul - 521

Căpitanul Sharky şi monstrul din adâncuri - 467

Căpitanul Sharky şi secretul comorii din insulă - 468

Cărţile spiritului şi alte poezii - 543

Cărţile vieţii - 548

Câinele - 24

Câmp minat - 549

Când toamna cade în cuvinte - 495

Câteva aspecte ale limbii de lemn - 431

Centenar - Biblioteca "Aman" - 14

Cercetarea ştiinţifică în Academia de Studii Economice din Bucureşti - 1, 151

Cercetări agrochimice privind valorificarea unor deşeuri organice sub formă de

substraturi [Resursă electronică] - 318

Cercetări privind procesele de absorbţie-desorbţie în sol şi în diferite substraturi

folosite în horticultură [Resursă electronică] - 324

Cernăuţiul meu - 623


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 197

Cetăţenie activă şi dezvoltare democratică în Nord-Vestul României - 135

Chemarea - 511

Chemările cerului - 481

Chemicals in surgical periodontal therapy - 271

Chimia şi igiena alimentului - 364

Chimie analitică - volumetria - 244

Chomu vedimidne mae hvosta - 602

Cişmigiu et Comp. - 482

Clasa de elevi - abordare sociopedagogică - 171

Climatologie generală - 246

Climatul educaţional şi managementul şcolii - 337

Clipe de viaţă - 561

Coada - 596

Coduri Turbo - 304

Coloranţi organici în industria textilă - 366

Comediile lui Alecsandri - 489

Compendiu de psihologie generală - 48

Compromisul - 599

Comuna Leleşti, judeţul Gorj - 622

Comunicarea eficientă în relaţiile publice - 79

Concurs de arhitectură pentru extinderea şi remodelarea funcţională a sediului

Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti - 374

Constelaţia mea - 532

Contabilitatea financiară a entităţilor economice - 353

Contabilitatea financiară aprofundată - 355

Contabilitatea întreprinderii - 357

Contribuţia lui Mircea Florian la reforma conceptului de cunoaştere - 36

Control de gestiune - 359

Conţinutul procesului de instruire în cadrul orelor de educaţie fizică - 165

Copile, despre tine ! - 442

Copilul neauzitor şi limbajul verbal - 163

Craiul Kirişki şi crăiasa Kira - 19

Creativitatea - o continuă provocare - 40

Creativitatea şi inovaţia - fundament al unui învăţământ de calitate - 174

Creaţia biblică - 68

Criminologie generală - 136

Cruce şi Înviere - 537

Csecsemőgondozás - 265

Csoportok és kultúrák - 77

Cu mănuşi - 203

Cultură şi identitate naţională în Anglia medievală şi renascentistă - 13

198 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Cum să aveţi autoritate în faţa copilului - 42

Cum să aveţi un copil împlinit - 52

Cum să spui adio - 464

Cuponul fals - 604

Curs de literatură rusă - 603

Curs general de construcţii - 305

Curtea Constituţională, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţi de Apel, Tribunale,

Judecătorii - 140

Cuvântul, ecoul tras de urechi - 494

D

Dac-aş fi o muscă - 452

Date pentru monografia comunei Cireş-Opaiţeni - 617

De la Enescu la "Concordia" - 390

De relationibus novellis - 16

Deontologia funcţiei publice - 53

Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel - 35

Despre omul din scrisori - 535

Despre sfintele icoane - 73

Dezvelirea plăcii memoriale George Coşbuc la Bistriţa Bârgăului - 372

Dezvoltare fizică şi musculară - 400

Dezvoltare regională durabilă - 99

Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 1864-

1914 - 195

Diagnosticul privind starea de dezvoltare a judeţului Gorj - 83

Dialectică şi experienţă juridică - 31

Dialoguri artistice - 381

Dialoguri interculturale - 384

Dickie the cucumber - 456

Dicţionar de scriitori nord-americani - 445

Dicţionar de texte literare interpretate - 446

Dicţionar explicativ trilingv al Uniunii Europene - 134

Dicţionar român-finlandez - 406

Didactica limbii române în contextul european de secol XXI - 191

Dimensiuni ale dezvoltării durabile în România - 94

Din Egipt spre Canaan - 58

Din tainele iconarilor români de altădată - 377

Dincolo de jurnal - 552

Dincolo de literatură - 450

Doamna ce-am ales-o aseară - 538


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 199

Doctrina şi deontologia profesiei contabile - 54

Doctrine pedagogice - 152

Dragobetele în vatra satului - 200

Drept - 137

Drept comercial - 143

Drept comunitar - 142

Drept penal - 144

Dunărea - 87

E

Echilibrul financiar şi corelaţiile acestuia cu celelalte componente ale echilibrului

economic general - 110

Eclipsa - 472

Ecocardiografie practică - 282

Economia turismului - 118

Economie - 91, 93

Economie monetară internaţională - 111

Ecoteologie şi dezvoltare durabilă - 100

Educaţia timpurie - deschidere europeană a curriculumului naţional - 188

Educaţie fizică - 402

Efectele parteneriatului public-privat în serviciile publice de alimentare cu apă şi de

canalizare - 101

Eficienţa formativă a jocurilor didactice în învăţământul preşcolar - 179

Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie - 187

Electroenergetică - 298

Elemente de chimie coordinativă - 245

Elemente de teorie şi practică fiscală - 106

Életünk forrása, a termőföld - 322

Emberek, életpályák, élettörténetek - 11

Eminescu - supraTemă cu variaţiuni - 594

Emma versek - 607

Engleza în imagini pentru cei mici - 421

Engleza, franceza, germana - 414

Engleză - 412

Enterprise analysis - 345

Entomologie - 325

Eric - 460

Eseu despre om şi alte versuri - 459

Essais on culture and education - 509

Esto Memor - 510

200 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Eu şi Napoleon - 601

Eu, tu şi El - 515

Euphorbia - picături - 572

Europa ante portas - texte din calculator - 15

Evaluarea şi finanţarea investiţiilor directe - 361

Evoluţia proprietăţii ţărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea - 641

Evoluţia terminologiei româneşti folosite în gramaticile latine - 419

Evrei din România - 408

Exerciţii de respiraţie - 541

Exerciţii gramaticale pentru ciclul primar - 435

Exerciţii şi probleme de algebră, geometrie şi trigonometrie - 218

Exerciţii şi probleme de matematică - 214

Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasa a III-a - 235

Exerciţiul fizic şi calitatea vieţii - 396

F

Factori prognostici şi predictivi în carcinomul colorectal - 283

Factorii de risc în mediul spitalicesc - 267

Facultatea de Horticultură - 196

Fairy tales, day dreaming in class - 443

Farmacie clinică - 272

Farmacognozie generală - 274

Fetiţa de zăpadă - 20

Finances d'entreprise - 334

Finanţe transnaţionale - 112

Fiscalitate - 115

Fiziologie - 260

Flexibilizarea actului educaţional cu preşcolarii în vederea dezvoltării creativităţii -

182

Florian Stănescu-Gighera - 63

Les Fonctions des objets dans l'œuvre d'Alain Robbe-Grillet - 473

Fontes historiae daco-romanae christianitatis - 64

Formarea competenţei de comunicare prin joc - 180

Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning - 168

Fotbal - 398

Fragmentarium în clepsidră - 567

Franceza în imagini pentru cei mici - 415

The French element in English - 413

Frigyre lépni a szüläfölddel - az összetartozás tudati rezdülése - 613

Fundamente ale dreptului internaţional - 141


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 201

Fundamentele pedagogiei - 159

Fundaţia persoană juridică - 138

G

Gabriel García Márquez - o viaţă - 476

Geografie - BAC - 628

Geometrie şi trigonometrie pentru clasa a X-a - 224

Germana în imagini pentru cei mici - 422

Gestiunea portofoliului - 104

Gestiunea riscurilor financiare - 102

Gheorghe Dolgu - 169

Ghid de evaluare-recuperare în afecţiunile meniscoligamentare la sportivi - 287

Ghid pentru pregătirea examenului de bacalaureat 2009 - 156

Ghid practic de igienă şi sănătatea mediului - 264

Ghidul elevului - 309

Ghidul manierelor elegante în afaceri - 201

Ghidul manierelor elegante pentru secolul al XXI-lea - 202

Ghidul mentorului - 170

Ghidul profesorului - 310

Gladys Aylward - 60

Globalization and higher education in economics and business administration - 78

Grafică asistată de calculator - 8

Grecia năbădăiosului înamorat, Zeus - 498

Gutsulska dusha - 206

Guvernanţa corporativă şi auditul intern - 108

H

Handbal - 399

A hangok csodálatos világa - 285

Háromszék 1848-1849 - 640

Das Heilige Kloster Voroneţ - 373

Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil - 279

Himera de alături - 508

Horoscopul din palmă - 33

I

Identitatea lui Bourne - 458

Időtár - 633

202 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Imaginea României sub lupă! - 336

Imagini dintr-un album prăfuit - 560

Imn hăituit de bărbaţi - 524

Imnuri creştine - 67

Impactul activităţilor extracurriculare în educaţia pentru societate - 164

Impactul introducerii EURO asupra activităţii bancare din România - 129

Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul

instabilităţii financiare globale - 127

Inegalităţi şi aplicaţii ale acestora în geometrie - 231

Influenţa biotopului viticol din Oltenia şi a biocenozei viticole asupra activităţii

microorganismelor din must cu incidenţă asupra calităţii fermentaţiei - 319

Inimi cicatrizate - 488

Iniţiere în filosofie - 32

Instalaţii de ventilare şi climatizare - 307

Instituţii de drept procesual penal - 139

Instrucţiunea ARE-010 - 294

Instrumente chirurgicale - 278

Internaţionalizarea contabilităţii - 356

Introducere în econometria activităţii turistice - 117

Introducere în proiectarea asistată de calculator - 7

Introducere în psihofiziologie - 51

Intuiţii finale - 588

Investiţiile străine directe între teorie şi practică economică - 126

Ioana Andreescu - 503

Iosif, întâiul episcop al Argeşului şi cărţile lui - 62

Istoria ilustrată a României - 643

Istoria ilustrată a secolului al XIX-lea - 634

Istoria relaţiilor internaţionale - 88

Istoria unei clipe - 484

Istorie - BAC - 642

Italiana în imagini pentru cei mici - 423

Î

Împărăţia veşnicei iubiri - 70

În căutarea nemuririi - 28

În căutarea portretului ideal - 379

În visteria unei vibraţii - 490

Închipuire - 545

Îndrumar practic de sănătatea mediului - 210

Întâmplări în irealitatea imediată - 488


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 203

Întreabă-te! - 556

J

Jó Sándor Margarétái - 632

Jonglerii cu puncte luminoase - 512

K

A Képernyő jótékony homálya - 393

Kooperáló közösségek - 80

L

La culesul stelelor - 530

La curţile dorului - 527

La vale trece apa lin... - 587

Lámpások voltunk... - 608

Lăsaţi Scriptura să vorbească - 56

Learning partnership "Education for the health of people" - 177

Lecţii pentru lideri - 69

Legea Fondului Funciar - 140

Legenda Mărţişorului - 29

Legende geografice - 576

Legislaţia Fondului Funciar - 140

Legislaţia şi etica funcţionarului public - 147

Leitura, escritura, prazer - 477

Leul şi animalele savanei - 21

Liliecii - 257

Limba franceză - 425

Limba română - 192, 436

Limbaje muzicale utilizate în spectacolul muzical din România în secolul XX - 388

Literatura română - 539

Liturghia luminii - 589

Locul şi rolul corului în operele din barocul târziu şi clasicismul muzical - 391

Locuri de neuitat - 533

Logistica şi distribuţia mărfurilor - 338

Lokális és transznacionális csángó életvilágok - 636

Lucrări de structuri pentru construcţii - 306

Lucrări practice de biochimie pentru colegiul de tehnică dentară - 254

Lumi interioare - 514

204 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Lumini... - 492

M

Maestrul de vise - 487

Magia ţiganilor - 34

Mai puternică decât crezi - 47

Man between impression and expression - 49

Management - 347

Managementul calităţii - 335

Managementul conflictelor - 349

Managementul deşeurilor urbane - 331

Managementul firmei - 343

Managementul lucrărilor de geodezie şi cadastru - 240

Managementul pieţei de capital - 341

Managementul proiectelor europene - 350

Managementul proiectelor teritoriale - 346

Managementul reţelelor de telecomunicaţii mobile - 329

Managing culture in business - 342

Mansarda cu vitralii - 595

Manualul procedurilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei - 197

Marketing - 128

Marketing internaţional - 124

Marketingul serviciilor financiar-bancare - 130

Martinho de Brederode - 536

Más jövőt álmodtam - 612

Maşini agricole - 316

Maşini şi acţionări electrice - 297

Mate 3 - 215

Matematica în gimnaziu - 236

Matematica în liceu - 238

Matematică - 234

Matematică la minut - 219

Matematici actuariale - 220

Matematika - 221

Măreţele maimuţe - 462

Mâna din cer - 525

Medierea aplicată în domeniul protecţiei mediului - 207

Memorator de biologie - 253

Memorator de geografie pentru clasa a VIII-a - 629

Memorator de geografie pentru clasa a XII-a - 626


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 205

Memorator de Istoria României pentru clasa a VIII-a - 644

Memorator de Istoria României pentru clasa a XII-a - 645

Memorator de Psihologie pentru clasa a X-a - 44

Memorii din când în când - 590

Memoriile lui Sherlock Holmes - 455

A Mérai viselet változása a 20. században - 204

Mersul pe sare - 581

Mesék a riportertarisznyából - 609

Metode active în învăţământul preşcolar - 181

Metode avansate de marketing - 132

Metode de rezolvare a problemelor de matematică - 216

Metode statistice cu aplicaţii în managementul turistic - 75

Metode şi tehnici pentru controlul alimentului - 263

Metodologie de fundamentare a strategiilor de comunicare în afaceri - 81

Mic lexicon financiar-bancar şi bursier - 107

Microeconomie - 95

Microeconomie avansată - 96

Mihail Sadoveanu - 559

Mijloace de învăţământ - 162

Miracolele lumii - 627

Mircea Ion Savul - 630

Mircea Popa la 70 de ani - 631

Mireasmă de albastru - 580

Misterul persistă - 574

Modalităţi de stimulare a creativităţii artistico-plastice la preşcolari - 155

Modelare economică - 223

Modelarea factorilor de influenţă a dezvoltării urbane durabile - 121

Modele probabilistice în inginerie - 229

Modernismul literar românesc în date (1880-2000) şi texte (1880-1949) - 542

Moldova Suliţa - 614

Monografia comunei Brădeşti - 616

Monografia judeţului Gorj - 618

Monografia localităţii Furculeşti - judeţul Teleorman - 621

Muguri de lumină - 577

Muntele din beznă - 578

Muzeul figurilor de ceară - 528

Muzicofilia - 461

206 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

N

Natura - vitalitate şi relaxare - 209

Ne-amuzăm şi învăţăm - 485

Nemurire - 496

Nomenclatorul CAEN - 98

Nopţi de cocaină - 451

Notions de pragmatique linguistique et applications - 407

Noţiuni generale despre calculator - 5

Nuvele - 540

O

O dramă în Livonia - 475

O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului - 409

O filozofie a intervalului - 37

Odette - 592

Ojtoz völgye a hadak útján - 619-620

Olimpiade constănţene - 226

Omorul - o analiză detaliată a infracţiunii - 146

Omul şi natura - 519

Opere italiene - 471

Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrală a Olteniei - 326

Ora şi timpul care trece - 25

Orbaiszék - 646

Ördöngösfüzesi népmesék - 610

Organe de maşini - 299

Originea şi continuitatea poporului român - 648

P

Pagini despre Ion Th. Ilea - 562

Palestina sub mandat Britanic - 637

Parlons éducation - 185

Parteneriat pentru învăţare "Educaţie pentru sănătatea oamenilor" - 186

Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud - 311

Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea

calităţilor motrice la preşcolari - 403

Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea

învăţării, consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din

clasele I-IV - 394


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 207

Pasteluri şi alte poeme - 479

Patimile pianinei - 478

Păsări care iernează în judeţul Braşov - 256

Pe vremea când animalele vorbeau - 600

Pecinginea - 531

Pedagogie - 158

Periferic 8 - Art as gift - 370

Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea - 149

Pieţe şi burse de valori - 113

Piramida - 18

Pitoresc şi melancolie - 371

Plato's myth of the cave reflected in Wilde's Picture of Dorian Gray - 447

Poeme de dragoste - 497

Poezii pentru cei mici - 504

Poiana cerbului - 586

Politica comparată astăzi - 85

Politica europeană în domeniul vizelor - 148

Polonezii în istoria oraşului Siret - 647

Poluare fonică - 208

Portret în oglindă la 20 de ani - 17

Poveste cu final dulce - 551

Povestea vorbii - 546

Povestiri mortale - 513

PowerPoint - 6

Praf de stele - 582

Prăbuşindu-mă... - 483

Pregătirea fotbaliştilor juniori - 401

Prelegeri asupra Cântării Cântărilor - 57

Prelucrarea informaţională a datelor de măsurare - 217

Prelucrarea sistematică a conţinutului fizicii în liceu - 161

Preparate farmaceutice - 275

Preţuri şi concurenţă - 119

Previziunea economică pe termen scurt - 116

Prezenţa corului în operă - 392

Prieteni necuvântători - 26

Prima pagină sau între 60 şi 65 - 517

Principalele direcţii de evoluţie ale spectacolului muzical din secolul XX - 389

Probleme alese de matematică pentru clasa a VIII-a - 232

Probleme de aritmetică - 233

Probleme de extrem în geometrie - 237

Probleme de matematică pentru concursuri - 225

208 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Probleme de maxim şi minim din geometrie - 213

Proceedings of the 1st International Conference on Linguistic and Intercultural

Education [Resursă electronică] - 175

Procese catalitice de epurare a apelor uzate - 365

Programarea roboţilor pentru sudarea şi simularea în RobotStudio - 295

Programming techniques - 4

Proiectare asistată - 9

Proiectare asistată de calculator cu Autodesk Inventor - 3

Proiectarea staţiei de lucru cu roboţi pentru sudarea în RobotStudio - 296

Provocarea indicibilului - 449

Proza fantastică a lui Mircea Eliade - 563

Psihoterapie relaţională - 270

Punctul de trecere - 591

Puternicul şi atotputernicul - 84

R

Răget de şoarece - 465

Răscolind cenuşa din vatra strămoşească - 500

Read & learn - 418

Ready for medical English exams - 416

Regimul deformat al convertoarelor statice - 301

Relaţii publice şi comunicare - 362

Relaţii şi organizaţii internaţionale - 89

Repere şi instantanee - 506

Replace all - 529

Respiritualizarea - 554

Reţetarul de la Neamţ - 269

Riman - 565

Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale

copiilor - 198

Rolul şi funcţiile familiei în educaţia copilului - 172

Rolul şi metodologia jocului didactic matematic - 176

Romanţa paşilor tăi - 486

Rondeluri - 557

Ruga poeţilor - 569

S

S.M.A.R.T. fără tutun şi alcool - 266

Saba il Goto - 65


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 209

Salutator universal - 547

Să luăm aminte - 534

Să trăim sănătos fără toxine - 273

Sănătatea optimă de-a lungul vieţii - 281

Scenete pentru preşcolari - 153

Schimbarea managerială, managementul schimbării - 348

Schimbările climatice - 247

Scientific and educational GRID applications - 10

Scrieri de istoria artei şi de critică plastică - 369

Secretariat de redacţie - 351

Secretul nostru - 523

Securitatea în epoca globalizării - 150

Securitatea şi calitatea produselor vegetale, siguranţa vieţii - 320

Seminţe de gând - 544

Semiologia bolilor metabolice şi endocrine - 288

Semiologie medicală - 284, 289

Semiotica limbajului nonverbal în relaţia părinte-adolescent - 46

Servicii informatice şi de comunicaţie pentru utilizatorii mobili - 303

Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului - 72

Sfânta Scriptură şi valoarea vieţii liturgice în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur -

61

Simbolurile D'or - 516

Simion Mehedinţi - 624

Simpozionul internaţional "Opţionalele în predarea geografiei" - 184

Sinonimia şi antonimia - 432

Sinteze critice - 448

Sisteme expert - 2

Societatea şi economia bazate pe cunoaştere - 120

Soluţii utile în domeniul fiscal şi economic din România - 105

Sonetele rănite - 597

Spaniola în imagini pentru cei mici - 424

Statistică - 76

Statul - societatea - libertăţile religioase - 86

Stil de viaţă sănătos - 193

Stomatologie veterinară - 292

Strategii de preţ - 123

Strategii didactice interactive - 183

Strategii didactice în educaţia incluzivă - 178

Strigăt şi fum - 493

Stropi de rouă - 173

Structura cazurilor în româna contemporană - 434

210 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Studii de pedagogie generală - 160

Studii eliadiene - 583

Studii româneşti - 501

Studiul tratamentelor în arboretele unităţii de bază (U.B.) IV Strâmba Rebra din

cadrul Ocolului silvic comunal Telciu - 312

Sufletul nu cunoaşte distanţele - 550

Suggestopaedia as a stimulating teaching strategy - 45

Syntaxe du français les modalités d'énonciation - 427

Ş

Şcoala "Cornetti" - 189-190

Şcoala şi familia - 167

Şoapte - 584

T

A Társadalmi változások kommunikációs univerzuma - 82

Teama de fericire - 570

Teatru - 540

Tehnici de redactare în comunicare - 405

Tehnologia superfinisării - 300

Tehnologie farmaceutică - 276

Tehnologii de reciclare a deşeurilor industriale şi de recuperare a materialelor

refolosibile - 333

Teme de analiză şi sinteză a sistemelor cu evenimente discrete şi hibride - 368

Temeri şi îndoieli - 555

Teoria generală a dreptului - 133, 145

Teoria interpretării muzicale - 385

Terminologia lingvistică în gramaticile limbii latine redactate în limba română -

420

Teste de biologie - 249-250

Teste de biologie pentru clasele V-VII - 248

Teste de matematică - 227

Textele - 404

Textile tradiţionale din Transilvania - 383

Teza unică - 433

Teze cu subiect unic - 430

Top-Fiz - 243

Tourism and travel practice - 122

Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu - 564


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 211

Tradiţii româneşti - 205

Transilvania de la voievodat la Marea Unire - 638

Translating the body - 426

Tratamente din regimul codrului şi metodica predării lor - 313

Tratat de didactică modernă - 194

Trecerea de pietoni - 553

Trenul - 27

Trilogia de duh - 568

Tudor Arghezi - 575

Tulburările severe de personalitate - 290

Twins Indiggo - 386

Ţ

Ţinutul vrăjit - 22

U

Ucenicia lui Enoh Roden - 463

Ultima concubină - 454

Un destin sub semnul Marii Uniri - 378

Utak útvesztöiben - 611

Utilizarea energiei electrice - 302

Utilizarea tehnologiilor mobile în mediul de afaceri românesc - 114

V

Vademecum creştin ortodox - 66

Vademecum de medicină internă - 291

Vagabonzii Dharma - 457

Valorificarea folclorului local - 566

Variante de teză - 239

Vântul aripilor pierdute - 491

Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi - 59

Versuri de suflet - 505

Versuri şi reversuri - 520

Victor Slăvescu - 97

Vindecarea - 259

Visuri şi himere - 382

Vizuina luminată - 488

Volei - 395

212 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Volumele personocraţiei - 50

Vreau să depun mărturie până la capăt - 466

W

Weekend cu mama - 526

Wittgenstein and contemporary philosophy - 38

Workbook of medical english - 417

Writing essays with tears & laughter - 507

Z

Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne - 277

Zamolxis - 74

Zbor aproape de pământ - 502

Zoo! - 23

Zorile Unirii la Suceava - 639


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 213

A

INDEX DE EDITURI

Academica Brâncuşi - 83, 261, 332, 435, 504, 538

Accent Print - 257, 281, 383, 567, 614, 623

Active Learning - 467-468

Aeternitas - 108, 175, 211, 240, 631

Agaton - 70, 72, 537

Aius - 583

Aius PrintEd - 35, 89, 214, 248, 274, 279, 315-316, 388-389, 391-392, 402, 430,

449, 488, 507, 545, 576, 597, 637

Alfa - 213, 429, 527

Alma - 390

Altip - 378, 558

Amphora - 427

Anamarol - 587

Andreas Print - 525

Aquila - 634

ARARAT - 165-167, 397

Ars Academica - 38, 242, 342

Arves - 161, 222, 395

Ateneul scriitorilor - 480, 521, 578

B

Balada - 569

BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék - 11, 77

Booklet - 253, 412, 425, 433, 628, 642

Brumar - 282, 292, 524, 595

C

Cartea Românească - 520, 548, 590, 596

CD PRESS - 154, 255

Charta - 611-613, 619-620, 640

Compania - 382, 455

Contrafort - 491, 494, 499-500, 555, 561

Cronos - 431

214 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

D

Didactic Pres - 153, 179, 182, 188, 198-199, 209, 432, 559

E

Echinox - 376

Edit Moroşan - 401, 638

Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" - 91

Editura ANI - 348

Editura AREL - 294, 298

Editura ASE - 1, 32, 75-76, 90, 96-97, 101, 110, 117, 120-124, 126, 131-132, 145,

151, 169, 220, 223, 303, 331, 334, 336, 338, 344-345, 352, 356, 359, 361, 380,

400, 506, 554

Editura Casei Corpului Didactic Cluj - 387

Editura CECCAR - 354

Editura Christiana - 59, 66, 259, 543

Editura Deliana - 570

Editura Didactică şi Pedagogică - 5-6, 43, 68, 107, 129, 152, 160, 178, 183, 218-

219, 243, 300, 309-310, 337, 349, 482, 498, 624, 627, 635

Editura Dunărea - 533

Editura Emma - 484-486, 544, 551

Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" - 357

Editura Fundaţiei "România de Mâine" - 51, 53, 115, 142, 246, 407

Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi" - 62, 200, 641

Editura Fundaţiei Cultural-Artistice Spirale - 565

Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu" - 592

Editura Fundaţiei Culturale Poezia - 530

Editura Fundaţiei Culturale Române - 456

Editura I.R.D.O - 86

Editura Institutului Cultural Român - 369, 542

Editura Medicală - 272, 280

Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - 148

Editura Moroşan - 48, 98, 140, 150, 287, 398-399

Editura Muntenia - 226, 244, 263, 275-277, 317, 343, 347, 364, 367, 560

Editura Nouă - 99, 207, 247, 271, 305, 478, 490, 508, 512, 517, 531, 571-572, 574,

581-582, 591, 593-594

Editura OSIM - 15

Editura Societăţii Scriitorilor Români - 541

Editura UNARTE - 374

Editura Universităţii "Al. I. Cuza" - 64-65, 78, 94, 102, 114, 116, 168, 340, 514,


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 215

630

Editura Universităţii din Oradea - 135, 208, 267, 297, 302, 384, 396

Editura V & I Integral - 159

Eikon - 377

Erc Press - 18-30, 258, 469-470

Etnic - 162, 438

Europolis - 138-139, 260, 266, 362, 385

Europress Group - 12, 625

Evoluţionism - 50

F

Făclia - 47, 55, 440, 463

Fotini - 73

G

Grai şi Suflet - Cultura Naţională - 503

H

Hasefer - 408, 450, 466, 502

Humanitas - 37, 371, 452, 461, 465, 471, 535, 550, 599, 604, 649

Humanitas Fiction - 203, 454

I

Ideea Europeană - 472, 601, 605

Independenţa Economică - 16, 81, 88, 92, 103, 128, 137, 147, 341, 351, 405, 410

Institutul de Ekonomie Agrară - 311

Institutul European - 46, 74, 84-85, 87, 363, 404, 426, 445, 575

Invel Multimedia - 196, 318, 323-324, 327

Irco Script - 171-172, 216, 231, 437, 489

K

Karuna - 71, 173, 241, 519, 553, 557, 584

Kriza János Néprajzi Társaság - 11, 77, 636, 646

216 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

L

Leda - 464

Lider - 458

Limes - 409, 459, 474, 515, 547, 549, 598

Litera Internaţional - 375, 476, 643

Logos - 511

M

Mediamorphosis - 441, 453

Mentor - 82, 204, 322, 608, 610, 615, 633

MentorTârgu-Mureş - 80

Mirton - 3, 49, 54, 93, 104, 106, 109, 127, 245, 270, 293, 299, 311, 314, 320, 330,

335, 355, 427-428, 588-589, 607

Mustang - 95, 119

Muşatinii - 373, 577, 579-580, 639

N

Nova Didactica - 155, 184, 312-313, 372, 495, 562, 566

O

Olimpiada - 532, 534

Omniascriptum - 56-58, 60, 69

Orizonturi Universitare - 4, 284

P

PACO - 496-497

Panfilius - 492

Paralela 45 - 33-34, 105, 149, 157, 170, 194-195, 201-202, 205, 221, 224, 233, 269,

273, 339, 346, 418, 434, 439, 444, 446, 448, 473, 475, 479, 528

Păzitorul Adevărului - 67

Pelecanus - 256

Pelican - 493, 552

Polirom - 39, 79, 134, 251, 290, 406, 451, 457, 462, 501, 513, 529, 573, 606

Politehnium - 10, 158, 197, 212, 229-230, 262, 295-296, 304, 329, 333, 350, 365,

368


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 217

R

RAO International Publishing Company - 460, 526, 568

RCR Editorial - 113, 206, 600, 602

Reprograph - 2, 45, 163-164, 177, 185-186, 192, 215, 217, 225, 232, 235-239, 306,

325, 358, 411, 416-417, 436, 483, 509

S

Sedan - 288

Septentrion - 617

SIM ART - 14, 31, 100, 189-190, 379, 386, 481, 505, 556

Sitech - 7-8, 13, 36, 63, 111-112, 130, 133, 136, 141, 143, 146, 187, 227-228, 249-

250, 301, 308, 321, 326, 328, 366, 394, 403, 413, 419-420, 443, 477, 518, 539,

563-564, 586, 616

Standardizarea - 252, 254

Steaua Nordului - 44, 156, 415, 421-424, 540, 546, 626, 629, 644-645

Studium Kiadó - 265, 278, 285-286

T

Teora - 41-42, 52

U

Universal Dalsi - 487

Universitaria - 9, 144, 319, 353, 360, 603

Universitas XXI - 191

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" - 289, 291, 414

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş - 210, 264

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" - 307

University Press - 283

V

Velox - 621

Viaţa Medicală Românească - 17, 268, 510, 516

Világhírnév - 393, 632

More magazines by this user
Similar magazines