Views
2 years ago

P age PROIECT PENTRU O ACTIVITATE LA ... - Didactic.ro

P age PROIECT PENTRU O ACTIVITATE LA ... - Didactic.ro

P age PROIECT PENTRU O ACTIVITATE LA ... -

rong>PROIECTrong> rong>PENTRUrong> O rong>ACTIVITATErong> rong>LArong> DIRIGENŢIE CUNCURS CU PREMII”SĂNĂTOASE” ( concurs de maxime, ghicitori, cugetări, zicători, reflecţii, etc. despre mediu ) 1.Pregătirea anterioară a temei. • Din ora precedentă, dirigintele clasei aduce la cunoştinţă tema ce urmează a fi desfăşurată săptămâna viitoare la ora de dirigenţie. (Elevii au la dispoziţie planificarea orelor de dirigenţie încă de la începutul anului şcolar. ) • Distribuie materialele(fişa de evaluare a întrebărilor din concurs, bibliografia necesară a fi studiată de către elevii clasei, coli albe pentru concurenţi ). • Distribuie sarcinile elevilor şi desemnează un organizator care se ocupă de procurarea mijloacelor necesare desfăşurării orei(activităţii ). 2.Desfăşurarea propriu-zisă a activităţii: • Organizarea clasei şi asigurarea atmosferei afectiv atitudinale: inductiv (de la particular), deductiv(de la general), analogic (de la cazuri similare sau antitetice). 3.Incheiere:formularea concluziilor şi anunţarea temei viitoare. Se scrie pe tablă următorul MOTTO: ” Dacă te gândeşti la anul următor - însămânţează pământul. Crong>LArong>SA: a VII-a A DIRIGINTE:Prof.IULIANA CIUBUC ŞCOArong>LArong>:……………………… Dacă te gândeşti la următorii zece ani - plantează un copac. Dacă te gândeşti la următorii o sută de ani - educă oamenii.” ( proverb chinezesc ) COMPONENTA EDUCATIVĂ: -Educaţie pentru mediu, educaţie pentru o dezvoltare durabilă. TEMA : CONCURS PE TEME DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ TITLUL: CONCURS CU PREMII “SĂNĂTOASE” OBIECTIVUL ACTIVITĂŢII - Modelarea personalităţii copiilor prin concursuri pe teme educative ( ghicitori, maxime, cugetări, zicători, proverbe, motto-uri, reflecţii, etc.) Prong>agerong>1

E V E N IN G F O R P E A C E - Nuclear Age Peace Foundation
wagingpeace.org
C o ld -P la sm a C o a g u la tio n – C P C - Medel
medeltip.com
8. A u flag e A U T O LA C K P R O FI.C O M
autolackprofi
Promoción de la salud en las Américas - p u b l i c a t i o n s . p a h o ...
publications.paho.org
H allen p la n T R E N D IM N O R D E N 2 0 1 1 - OG
trend.im.norden.de
METODA MOZAIC (JIGSAW) – aplicarea la o lecţie de ... - Didactic.ro
staticlb.didactic.ro
Raport activitate Danemarca - Liceul Special pentru Deficienţi de ...
ldv.ro
Cuantumul taxelor pentru licenţă la genurile de activitate supuse ...
ceftatradeportal.com
Proiect pilot pentru Romania la Grădiºtea - Gradistea AZI
gradistea.eu
Va punem la dispozitie Raportul de activitate al APIA Gorj pentru ...
apiagorj.ro
Împreună, pentru o societate mai bună-fisa proiect - Agenţia ...
gov.ro
3. Proiect de hotărâre pentru aprobare finanţării de la bugetul ...
cjmures.ro
metodologie privind participarea la conferinţe - Doctorat pentru o ...
doccent.ase.ro
metodologie privind participarea la conferinţe - Doctorat pentru o ...
doccent.ase.ro
La maraton pentru __ - o cauza umanitara - second chance romania
secondchanceromania.ro
P R O C E S V E R B A L 1.-Proiect de hotărâre privind desemnare ...
gurahont.ro
“O şansă pentru viitorul tău” Proiect cofinanţat din ... - RSC Consulting
rsc.consulting.ro
w e b p age s im age s o th e r - Dvize
dvize.com
CH LA HAR ARAC RTER C M R AN MANA ND P AGE PROC EMEN ...
lebcaa.com
Stage aux Archives départementales de la Côte-d'Or R A P P O R T
campus.hesge.ch
Capítulo 1 Situación de la Región - p u b l i c a t i o n s . p a h o . o r g
publications.paho.org
V la a m s e H ip p is c h e S p o rtb o n d - VLP
vlp.be
DE LA PROVINCIA DE P O N T E V E D R A - Boletín Oficial de la ...
bop.depo.es
O N V Z Z o rg p la n In te rn a tio n a a l a p p lic a tio n fo rm 2 0 1 2
onvz.nl
Man ag in g p la n ts in u rb a n s o ils - Northern Green Expo
northerngreenexpo.org
Q ¨UESTII ´O, vol. 26, 1-2, p. 289-305, 2002 Hojas de cálculo para la ...
idescat.cat