Primavara-Vara-2012-Beauty-Story-1 - Academia L'Oreal

academialoreal.ro

Primavara-Vara-2012-Beauty-Story-1 - Academia L'Oreal

inspira}ie acvatic~

ambasadorul L’Oréal professionnel

r`zvan Dobrescu s-a inspirat din

gra]ia anemonei de mare c\nd a

realizat acest look sofisticat [i

diafan. totu[i, combina]ia dintre

reflexele intense de culoare [i

aplica]iile de pene ofer` impresia unei

nuan]e iluzorii, demne de o siren`.

coafura: razvan Dobrescu,

salon Yvonne, Bucure[ti.

stilist: c`t`lin enache.

Model: coralia constantin/ Mra.

ellepromo

simfoniA

culorilor

LuxuL extreM

ambasadorul L’Oréal

professionnel George soare

surprinde \n aceast` coafur`

combina]ia perfect` dintre

inocen]` [i glamour.

Farmecul volumului

impresionant [i al buclelor

rebele care se revars`

pe umeri este accentuat de

culorile calde care \mpletesc

reflexe aurii [i castanii.

coafura: George soare,

salon tribute, Bucure[ti.

Model: cristiana Grasu, Mra.

stilist: andrei iovu.

A[a cum sunetele orchestrei se \mbin` \ntr-o Armonie

perfect` pentru a crea o simfonie de excep]ie, \mpletirea

nuAn}elor este adus` la rangul de art` de c`tre exper]ii

l’oréal Professionnel pentru a ob]ine efecte de lumin`

[i de culoare cu adev`rat sPeciAle.

fotografii: marius B`r`gan. machiaj: Alexandru Abagiu,

make-up Artist oficial l’oréal Paris.


aFinaMent

cOuture

Buclele, \mpletiturile [i [uvi -

]ele creponate \n compania

efectelor de colorare contrastante

ofer` un rafinament

couture acestui look imaginat

de ambasadorul L’Oréal

professionnel Florin noje.

coafura [i mixul de culori

se asorteaz` cu gustul

pentru aventur` [i

spiritul liber, nomad.

coafura: Florin noje,

salon Manifest, Bucure[ti.

stilist: c`t`lin enache.

Model : carmen prodan,

Mra.

ellepromo

AmBAsAdorii

l’orÉAl Professionnel

pentru hairstylist, culoarea este unul dintre

instrumentele cu care acesta ajut` femeile

s` \[i exprime pe deplin personalitatea. De

aceea, stili[tii utilizeaz` tehnici care le valo

rizeaz` expertiza de aplicare a culorii,

folosind c\te dou`, trei [i uneori chiar mai

multe nuan]e pe p`rul unei persoane, pentru

a ob]ine efecte deosebite.

|n hairstyling, ca [i \n industria modei, re-

\nnoi rea surselor de inspira]ie [i hr`nirea

creativit`]ii cu ultimele tendin]e este esen-

]ial`. De dou` ori pe an, trend-ul de culoare creat pentru L’Oréal

professionnel de c`tre marii stili[ti face o punte de leg`tur` \ntre

tendin]ele de mod` [i cele pentru p`r, iar astfel \n salon femeile

pot ob]ine un look actual [i fresh de la coloristul lor. somptueux,

trendul de culoare prim`var`/var` 2012 recreeaz` leg`tura

dintre arta de a realiza materiale complexe, delicate, lucrate

LuxuL extreM

„somptueux este colec]ia perfect` pentru

femeile puternice [i cred c`

inspir` dorin]a pentru luxul extrem. culorile

calde ob]inute cu produsele inoa de \nalt`

tehnologie au accente

puternice [i completeaz`

ansamblul unei colec]ii rafinate

\n care detaliile s\nt de

o importan]` cov\r[itoare.

str`lucirea p`rului este [i

probabil va fi \ntotdeauna

\n vog`. astfel, o pic`tur`

magic` de Mythic Oil la

coafare ofer` oric`rei coafuri

un luciu des`v\r[it”, explic`

ambasadorul L’Oréal

professionnel George

soare de la salon tribute.

tehnicile de colorare se

\nnoiesc \n fiecare sezon

prin tendin]ele dictate de

c`tre stili[tii interna]ionali.

iar exper]ii interpreteaz`

trendurile \n viziunea

lor pentru a-]i oferi o

culoare original` [i fresh.

inspira}ie acvatic~

„ideea mea pentru colec]ia

somptueux este o coafur`

complex` cu aplica]ii de

pene. |n interpretarea mea,

liniile [i culorile s\nt puternice,

dar confer` o senza]ie

vizual` de haos. somptueux

\nseamn` subtilitate, elegan]`

[i flexibilitate. Mi-am

cules inspira]ia din lumea

acvatic`, al c`rei element

principal este anemona de

mare. excelen]a \n execu]ie este asigurat` de produse de

calitate, cum este pentru mine inoa, colorarea profesional`

cu adevarat revolu]ionar`”, spune ambasadorul L’Oréal

professionnel r`zvan Dobrescu de la salon Yvonne.

E LLE 18

fibr` cu fibr` [i cel mai important atu al

seduc]iei feminine, podoaba capilar`.

echipa de ambasadori L’Oréal professionnel

a preluat trendurile sezonului

cald \n materie de colorare [i le-a interpretat

\n stilul propriu, pentru a crea

efecte originale de o elegan]` des`-

v\r[it`. cei [apte hairdresser-i talenta]i

care de]in titlul de ambasadori L’Oréal

professionnel (Florin noje de la salonul

Manifest, r`zvan Dobrescu de salon

Yvonne, George soare de la salon tribute, sorin stratulat de

la salon Beauty District, eduard Dabican de la salon Boudoir

studio privé, cristina Mailat de la salon en vogue [i camelia

tugearu de la salon infinity) transpun tendin]ele interna]ionale

\n lucr`ri unice, pentru ca noi, femeile, s` ne bucur`m de o colorare

\n vog` sezon de sezon.

raFinaMent cOuture

„s\nt ferm convins c` somptuozitatea

este o no]iune extrem de

bogat` \n reprezent`ri [i

stimuleaz` puternic imagina]ia.

De aceea, pentru colec]ia L’Oréal

professionnel de primavar`-var`

2012, am ales un look couture \n

care aten]ia pentru detalii [i finisaje

elaborate re prezint` punctul central

de atrac]ie. Folosind nuan-

]e de blond \mpletite cu tonuri

ar`mii [i maronii de la inoa [i

Mythic Oil pentru str`lucire, am

reu[it s` redau imaginea rafinat` [i

sofisticat` pe care am vizualizat-o”,

spune ambasadorul

L’Oréal professionnel

Florin noje de la

salon Manifest. n

Lavinia Gogu

Similar magazines