Views
5 years ago

Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii

Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii

Sprijinirea copilului

Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi aptitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, sprijinirea formării autonome şi creative a acestuia Obiectivele generale ale educaţiei timpurii Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, sprijinirea formării autonome şi creative a acestuia Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul înconjurător pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi. Domenii de dezvoltare a copilului: 1. Dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală 2. Dezvoltarea socio-emoţională 3. Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii 4. Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii 5. Capacităţi şi atitudini de învăţare Tipurile de activităţi care trebuie urmărite se împart în: 1. rutine – sosirea copilului la grădiniţă, întâmpinarea lui, salutul, spălatul mâinilor, verificarea ţinutei, gustarea, somnul (dacă este o grădiniţă cu program prelungit), plecarea, salutul. Acestea se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aceleaşi conţinuturi. 2. tranziţii – activităţi scurte de trecere de la rutine la celelalte activităţi – aici intervin şi calităţile educatoarei – activităţi în mers ritmat, sau activităţi pe muzică sau recitarea unei numerotări, un joc cu text şi cântec cu anumite mişcări cunoscute de copii. 3. activităţi de învăţare – cele cu caracter planificat, sistematic, metodic. Ar fi de dorit ca spaţiul sălii de grupă să fie organizat pe activităţi gen: Biblioteca, Colţul căsuţei, Construcţii, Ştiinţă, Arte etc., în funcţie de resurse materiale şi spaţiu, iar activităţile să se desfăşoare, prin rotaţie cu grupe mici. Activităţile opţionale sunt tot 26____________________________ Copiii romi se pregătesc pentru grădiniţă!

activităţi de învăţare pentru care se alocă aceeaşi durată ca pentru activităţile de educare. Programa utilizată pentru grădiniţele estivale se încadrează aşadar în ariile curriculare pentru copiii de 3-6 ani. Educaţie pentru societate, inclusiv activităţi de cunoaştere şi dezvoltare a sinelui Educaţie fizică, incluzând educaţia pentru sănătate – jocuri şi activităţi de mişcare Limbaj şi comunicare, premise ale citit-scrisului arii curriculare pentru copiii de 3-6 ani Ştiinţe – cunoaşterea mediului, activităţi matematice, educaţie ecologică Arte – activităţi artistico-plastice, activităţi muzicale Proiectul Organizaţiei Salvaţi Copiii a fost elaborat şi implementat ţinând cont de Curriculum naţional pentru educaţia copilului între 3-6 ani. Acesta cuprinde următoarele direcţii prioritare de dezvoltare a copiilor: • Dezvoltare fizică, sănătate şi igienă personală. Deprinderi şi abilităţi cum ar fi: realizarea unor desene sau modelare, cunoştinţe şi practici referitoare la îngrijire şi igienă personală, sănătate, nutriţie. • Dezvoltarea socio-emotională: dezvoltarea conceptului de interac ţiune cu adulţii şi cu copiii de vârstă apropiată, acceptarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea conceptului de sine, a controlului emoţional şi a expresivităţii emoţionale. • Dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţe legere, de vorbire şi comunicare, însuşirea unor deprinderi iniţiale de scris şi citit. • Dezvoltarea cognitivă: cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaş terea mediului, a lumii. • Capacităţi şi atitudini învăţate: curiozitate şi interes, iniţiativă, creativitate. Ghid de bune practici ________________________________________ 27

Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Ghid de bune practici cu caracter neobligatoriu pentru punerea în ...
Ghid de bune practici - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
ghid de bune practici în protejarea şi promovarea ... - cIMeC
ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru presa online.pdf - Consiliul de Presă
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Manual de Bune Practici în Insolvenţă
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor ... - cIMeC
ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a ... - JURIDICE.ro
ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a ... - JURIDICE.ro
ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a rationamentului logic
Ghid practic de prevenire a incendiilor in apartamente
Ghid de bune practici - Salvati Copiii
Ghid de bune practici în lucrul tinerilor voluntari cu copiii din instituţii
Ghid de bune practici pentru utilizarea in siguranta a PPP - Aiprom
Ghid de bune practici pentru organizatii neguvernamentale - Cod de ...
Ghid practic pentru lucrator privind cele mai bune practici de ...
Ghid practic pentru lucrator privind cele mai bune practici de ...
GHID DE BUNE PRACTICI - ICAR Foundation