Views
5 years ago

Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii

Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii

„A fost prima dată

„A fost prima dată când am avut ocazia să lucrez cu copii şi părinţi de etnie romă, dar a meritat efortul pentru că sunt oameni extraordinari cu care atunci când există colaborare şi voinţă din ambele părţi se pot realiza lucruri frumoase. Ar trebui repetate astfel de acţiuni umanitare fiindcă ele reprezintă un pas important în integrarea romilor la grădiniţă, apoi la şcoală şi, mai departe, într-o societate civilizată.” Laura Zbârcea, educatoare, Salonta 28____________________________ Copiii romi se pregătesc pentru grădiniţă!

8. modalităţi de impliCare a familiilor Studiile de caz realizate de cadrele didactice arată că, pentru familiile aflate în sărăcie, cu mulţi copii, alocaţia pentru copii reprezintă în cele mai multe cazuri singura sursă de venit, alături de ajutorul social. Pe lângă lipsa unei surse de venit sigure, permanente şi utilizarea ca sursă de trai a ajutorului social şi a alocaţiei copiilor, o altă explicaţie a educatoarelor în argumentarea situaţiei materiale precare o constituie numărul mare de copii dintr-o familie. În condiţiile în care sărăcia este concentrată în zonele rurale şi afectează, cu precădere copiii aparţinând familiilor de romi, proiectul Salvaţi Copiii a inclus şi stimulente pentru părinţi – alimente. Studiile de caz realizate de educatoare şi mediatorii şcolari arată că în cea mai mare parte a cazurilor, părinţii au înţeles rolul educaţiei copiilor lor, atât la nivel preşcolar, cât şi la nivel şcolar. Este adevărat că există şi cazuri care iau în calcul în primul rând beneficiile nonmonetare (alimente, programul „cornul şi laptele”) şi monetare (alocaţia pentru copii) atunci când iau decizia de a-şi trimite copiii la grădiniţă/şcoală. opinii ale părinţilor ________________________________________ „Să se ofere copiilor şi rechizite.” „Nu pot să-i port pe toţi la şcoală deoarece nu am cele necesare nici de îmbrăcat şi nici rechizite, nu am să-i fac domni, să stea şi să muncească cum am muncit şi noi.” „Eu vreau să facă şcoală dar n-am bani să-l ajut să meargă mai departe.” „Nu are nevoie de prea multă şcoală.” opinii ale educatoarelor ____________________________________ „Părinţii se aşteptau ca ai lor copii să primească şi îmbrăcăminte.” „Părintele este mulţumit pentru că vede că este important copilul lui, dar se mai dă ceva?” Ghid de bune practici ________________________________________ 29

Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Ghid de bune practici cu caracter neobligatoriu pentru punerea în ...
ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Ghid de bune practici - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
ghid de bune practici în protejarea şi promovarea ... - cIMeC
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru presa online.pdf - Consiliul de Presă
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor ... - cIMeC
Ghid practic de prevenire a incendiilor in apartamente
ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a ... - JURIDICE.ro
ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a rationamentului logic
ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a ... - JURIDICE.ro
Ghid de bune practici - Salvati Copiii
Ghid de bune practici în lucrul tinerilor voluntari cu copiii din instituţii
Ghid de bune practici pentru utilizarea in siguranta a PPP - Aiprom
Copiii romi şi educaţia - cifre, atitudini, probleme - Salvati Copiii
Ghid practic pentru lucrator privind cele mai bune practici de ...
Ghid de bune practici pentru organizatii neguvernamentale - Cod de ...
Ghid practic pentru lucrator privind cele mai bune practici de ...
Ghid practic pentru lucrator privind cele mai bune practici de ...