Views
5 years ago

anexa contract-cadru pentru prestarea serviciului de ... - Transelectrica

anexa contract-cadru pentru prestarea serviciului de ... - Transelectrica

anexa contract-cadru pentru prestarea serviciului de ... -

ANEXA CONTRACT-CADRU PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT, A SERVICIILOR DE SISTEM ŞI SERVICIILOR PRESTATE DE OPERATORUL COMERCIAL PARTICIPANŢILOR LA PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎNTRE C.N. TRANSELECTRICA S.A. ŞI [CLIENT] Nr. .............../.............................. ÎNTRE: C.N. TRANSELECTRICA S.A., societate comercială cu sediul în …………........, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul …………........, Cod unic de înregistrare nr. ....................................., cont de virament IBAN ……….........., deschis la ……………......., reprezentată de ………….........., în calitate de prestator ŞI [Client], societate comercială cu sediul în ........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul ………….........., Cod unic de înregistrare nr. ....................................., cont de virament IBAN ……………........, deschis la ..........................., reprezentată de …………........., în calitate de client ambele denumite în continuare părţi. Având în vedere (a) Solicitarea nr. ...... a clientului privind încheierea unui contract pentru prestarea serviciului de transport; (b) Licenţa nr. ..... a clientului pentru (producerea/furnizarea) de energie electrică; (c) Contractele nr. ...../.... de furnizare a energiei electrice încheiate de client cu consumatorii săi; (d) Prevederile ordinului ANRE nr. ........./.............. privind condiţiile de încheiere a contractelor pentru prestarea serviciului de transport, servicii de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electrică; (e) Prevederile Codului Comercial al Pieţei de electricitate aprobat prin ordinul ANRE nr. 25/2004; (f) Prevederile Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, aprobat prin ordinul ANRE nr. 20/2004; (g) Etc. Contract-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul 1 comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică între C.N. TRANSELECTRICA S.A. şi [Client] nr. ........................./ .............................

CONTRACT- CADRU de comercializare a ... - Activ Tours ERP
CONTRACT- CADRU de comercializare a ... - Activ Tours ERP
Contract cadru pentru serviciul de distribuție a energiei ... - Tetarom
Anexa 1 – REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ... - Primaria Craiova
Regulamentul serviciului de salubrizare 1 JudeŃul IalomiŃa Anexa ...
Planul de Perspectivă al RET Perioada 2010-2014 ... - Transelectrica
PROIECT Contract-cadru pentru anii 2013 - Casa Naţională de ...
Contract Cadru pentru Furnizarea Serviciilor de ... - Alien Station
Anexa 11 - Contract cadru - Consiliul Judetean Olt
Anexa contract pentru acordarea de servicii sociale - Primaria Braila
Prospect Oferta Publica de Vanzare Transelectrica - Kmarket.ro
Prospect de oferta publica initiala Transelectrica - Kmarket.ro
Anexa V la CONTRACT de prestări servicii publice de salubrizare ...
Anexa 2 – Tipul serviciului contractat, descriere, locatii ... - Radiocom
Anexa IV la CONTRACT de prestări de servicii publice de ...
Anexa nr. I Regulamentul de organizare şi funcŃionare a serviciului ...
Anexa nr. 5B CONTRACT DE FINANÅ¢ARE PENTRU ... - AFCN
Serviciului voluntar pentru situatii de urgenţă - Primaria comunei ...
eficienta serviciului public de incalzire centralizata a ... - amereb.ro
1. Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public ...
Anexa nr. 5C CONTRACT DE FINANÅ¢ARE PENTRU ... - AFCN
FORMULAR DE CONTRACT PENTRU FURNIZAREA ... - Radiocom
CONTRACT-CADRU pentru furnizarea reglementată a gazelor ...
Contract-cadru de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici
Anexa Nr. 19: FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL ...
Anexa Nr. 11: FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL ...
Anexa Nr. 17: FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL ...
CONTRACT-CADRU de comercializare a pachetelor de ... - Eximtur
Anexa V.1 Contract de studiu