Views
5 years ago

anexa contract-cadru pentru prestarea serviciului de ... - Transelectrica

anexa contract-cadru pentru prestarea serviciului de ... - Transelectrica

anexa contract-cadru pentru prestarea serviciului de ... -

ANEXA CONTRACT-CADRU PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT, A SERVICIILOR DE SISTEM ŞI SERVICIILOR PRESTATE DE OPERATORUL COMERCIAL PARTICIPANŢILOR LA PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎNTRE C.N. TRANSELECTRICA S.A. ŞI [CLIENT] Nr. .............../.............................. ÎNTRE: C.N. TRANSELECTRICA S.A., societate comercială cu sediul în …………........, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul …………........, Cod unic de înregistrare nr. ....................................., cont de virament IBAN ……….........., deschis la ……………......., reprezentată de ………….........., în calitate de prestator ŞI [Client], societate comercială cu sediul în ........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul ………….........., Cod unic de înregistrare nr. ....................................., cont de virament IBAN ……………........, deschis la ..........................., reprezentată de …………........., în calitate de client ambele denumite în continuare părţi. Având în vedere (a) Solicitarea nr. ...... a clientului privind încheierea unui contract pentru prestarea serviciului de transport; (b) Licenţa nr. ..... a clientului pentru (producerea/furnizarea) de energie electrică; (c) Contractele nr. ...../.... de furnizare a energiei electrice încheiate de client cu consumatorii săi; (d) Prevederile ordinului ANRE nr. ........./.............. privind condiţiile de încheiere a contractelor pentru prestarea serviciului de transport, servicii de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electrică; (e) Prevederile Codului Comercial al Pieţei de electricitate aprobat prin ordinul ANRE nr. 25/2004; (f) Prevederile Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, aprobat prin ordinul ANRE nr. 20/2004; (g) Etc. Contract-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul 1 comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică între C.N. TRANSELECTRICA S.A. şi [Client] nr. ........................./ .............................

CONTRACT- CADRU de comercializare a ... - Activ Tours ERP
CONTRACT- CADRU de comercializare a ... - Activ Tours ERP
Contract cadru pentru serviciul de distribuție a energiei ... - Tetarom
Anexa A 1 - Metodologii si programe - Transelectrica
Regulamentul serviciului de salubrizare 1 JudeŃul IalomiŃa Anexa ...
Anexa 1 – REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ... - Primaria Craiova
PROIECT Contract-cadru pentru anii 2013 - Casa Naţională de ...
Contract Cadru pentru Furnizarea Serviciilor de ... - Alien Station
Cerinţe tehnice obligatorii pentru o CEED în ... - Transelectrica
Anexa contract pentru acordarea de servicii sociale - Primaria Braila
Planul de Perspectivă al RET Perioada 2010-2014 ... - Transelectrica
Anexa V la CONTRACT de prestări servicii publice de salubrizare ...
Prospect Oferta Publica de Vanzare Transelectrica - Kmarket.ro
Prospect de oferta publica initiala Transelectrica - Kmarket.ro
Anexa 2 – Tipul serviciului contractat, descriere, locatii ... - Radiocom
Anexa nr. I Regulamentul de organizare şi funcŃionare a serviciului ...
Anexa IV la CONTRACT de prestări de servicii publice de ...
Anexa nr. 5B CONTRACT DE FINANÅ¢ARE PENTRU ... - AFCN
FORMULAR DE CONTRACT PENTRU FURNIZAREA ... - Radiocom
1. Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public ...
Anexa nr. 5C CONTRACT DE FINANÅ¢ARE PENTRU ... - AFCN
CONTRACT-CADRU pentru furnizarea reglementată a gazelor ...
Serviciului voluntar pentru situatii de urgenţă - Primaria comunei ...
eficienta serviciului public de incalzire centralizata a ... - amereb.ro
Contract-cadru de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici
Anexa Nr. 19: FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL ...
Anexa V.1 Contract de studiu
Anexa Nr. 11: FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL ...