ghid de evaluare preoperatorie a riscului hemoragic - ati | anestezie ...

atitimisoara.ro

ghid de evaluare preoperatorie a riscului hemoragic - ati | anestezie ...

72

Figura 3. Algoritm de management preoperator la pacientul cu stent coronarian si dublu tratament

antiagregant plachetar (57)

urgenta

operatie

Inhibitorii receptorilor plachetari GP

IIb/IIIa sunt antagoniºti de tip anticorpi

monoclonali (abciximab), analogi peptidici

(eptifibatide) sau nonpeptidici (tirofiban) care

intrã în competiþie cu fibrinogenul ºi factorul von

Willebrand pentru legarea de receptorul plachetar

glicoproteic (44, 53). Semi-viaþa plasmaticã a

abciximabului este scurtã, de 30 minute iar

semiviaþa biologicã este de 12-24 de ore (58),

efectul antiagregant la nivelul receptorului

putând ajunge la 48 de ore (53). În acest interval

transfuzia plachetarã reverseazã parþial efectul

abciximabului (58).

Eptifibatidul ºi tirofibanul au timpi de

înjumãtãþire plasmaticã mai lungi, de 1,5-2,5 ore

dar afinitatea pentru receptori este mai micã ºi

efectul lor dispare dupã 4-6 ore (53). Toþi agenþii

prelungesc atât timpul de coagulare activat

(ACT) cât ºi TTPa (58). Pe lângã efectul blocant

plachetar, aceºti inhibitori induc ºi trombocito-

Timiºoara, 2006

Chirurgie noncardiaca

semiprogramata si

urgenta

analiza individuala a

cazului

Continua

aspirina + clopidogrel

Continua aspirina

Stop clopidogrel

Stop aspirina

Stop clopidogrel

Risc

trombotic

Risc de

sangerare

programata

amanare pana la

trecerea efectului

penie, care de obici este tranzitorie dar, în unele

cazuri, poate fi severã ºi sã persiste mai multe

sãptãmâni (30). Se recomandã monitorizarea

numãrului de trombocite la 2-4 ore ºi apoi

zilnic (47).

Problema riscului hemoragic la pacienþi

trataþi cu inhibitori ai glicoproteinei GP IIb/IIIa

se pune de obicei în chirurgia cardiacã. Aceºti

agenþi blocheazã funcþional plachetele pe durata

persistenþei lor plasmatice ºi sunt incriminaþi în

creºterea complicaþiilor hemoragice în cazul în

care se practicã operaþii cardiace de urgenþã (59).

De aceea, se recomandã amânarea unor gesturi

invazive pe perioada prezenþei lor în circulaþie

(47). De obicei, ei se administreazã asociat cu

heparina ºi pacienþii au un risc crescut de

sângerare (30).

Evidenþele medicale aratã cã abciximabul

în perfuzie continuã sau administrat cu câteva

ore înaintea operaþiilor cardiace, creºte riscul

More magazines by this user
Similar magazines