Interior 2_2005.qxd - Oftalmologia.ro

oftalmologia.ro

Interior 2_2005.qxd - Oftalmologia.ro

CAZUISTIC|

Studiul retrospectiv privind 12 cazuri cu PF asociate

cu afec\iuni vitreo-retiniene congenitale sau

câ]tigate.

Cazurile au fost examinate clinic general ]i oftalmologic

complet.

REZULTATE

Din cele 12 cazuri, 7 au fost b`rba\i ]i 4 femei, iar

media de vârst` a fost de 20 ani (10-31 ani)

Cazuistica a fost clasificat`, dup` criterii etiologice,

în mai multe categorii:

1. PF ]i PHVPP, 7 cazuri:

- PF ]i PHVPP, 3 cazuri (fig. 1)

Figura 1 - Pliuri falciforme ]i PHVPP.

- PF ]i PHVPP asociat` cu alt` afec\iune, 4

cazuri:

• toxoplasmoz`, 1 caz

• retinocitom, 2 cazuri (fig. 2)

• atrofie corio-retinian`, 1 caz (fig. 3)

2. PF asociat cu diverse afec\iuni vitreoretiniene,

4 cazuri:

- retinopatia prematurului, 1 caz (fig. 4)

- astrocitom, 1 caz (fig. 5)

- vascularit`, retinian`, 1 caz (fig. 6)

- sindromul Goldmann-Favre, 1 caz (fig. 7)

- neprecizat`, 1 caz.

Figura 3 - PHVPP, PF ]i atrofie corioretinian`.

Figura 4 - Pliuri falciforme ]i astrocitomul izolat.

OFTALMOLOGIA 2 - 2005

55

More magazines by this user
Similar magazines