Views
5 years ago

(I): ansambluri monahale - Monumentul.ro

(I): ansambluri monahale - Monumentul.ro

10 Semnatar articol

10 Semnatar articol construit în timpul domniei lui Iustinianus I, care îndeplinea rolul de „donjon”. Accesul către primul nivel se făcea cu ajutorul unui pod mobil. Izolat complet de exterior, turnul oferea călugărilor posibilitatea de a rezista cu succes atacurilor violente ale beduinilor. Această rezistenţă era posibilă şi datorită unor imense rezerve alimentare depozitate în spaţii special amenajate, precum şi a existenţei unei fântâni la parterul turnului. La primul nivel se aflau numeroase încăperi ce permiteau călugărilor vieţuirea în timpul asediilor sau în perioadele de restrişte. Cel de-al doilea etaj era ocupat de o capelă închinată arhanghelului Mihail, apărătorul tradiţional al mănăstirilor copte 20 . Şi în cazul mănăstirii Sfântul Paul, din aceeaşi zonă a Egiptului, vechiul turn (qasr) datând din secolul al VI-lea, constituia ultima rezistenţă în faţa atacurilor jefuitorilor veniţi din deşert. Cel de-al doilea etaj era destinat rezervelor alimentare, iar cel de-al treilea, era divizat cu spaţii pentru adăpostirea călugărilor pe durata asediilor 21 . Fără a fi identice cu ansamblul de la Slava Rusă, mănăstirile de Isperikhovo (Plovdiv) şi Žitomislići (Mostar) prezintă o serie de puncte comune 22 . La Isperikhovo, într-o primă fază, datată în secolul al V-lea d. Hr., exista o bazilică solitară, mononavată, având o capelă pe latura de sud, ce se aseamănă ca plan cu biserica „A” de la Slava Rusă, mai puţin amplasarea capelei. Acest complex se va mări, în secolul al VI-lea d. Hr. (în care s-au identificat două faze), prin înconjurarea cu o incintă la care au fost adosate o serie de camere. Situat în mijlocul aşezării, complexul va deveni mănăstire în faza a doua 23 . Complexul de la Žitomislići, din apropiere de Mostar, dublu ca mărime (50 x 25 m) faţă de cel de la Slava Rusă, conţine două bazilici, precum şi o capelă ce comunica cu nartexul bazilicii mari prelungit spre nord. Şi acest complex era înconjurat de o incintă, care prezenta pe latura nordică trei intrări 24 . În Dacia Mediterranea, la Orlandovici (localitate aflată la aproximativ 5 km de Serdica), se află cel mai vechi ansamblu monahal fortificat din Peninsula Balcanică. Incinta de plan rectangular (31 x 31 m), ce închidea o suprafaţă de doar 592 m 2 , era prevăzută cu turnuri de colţ, două de plan circular şi alte două rectangulare. Unii specialişti consideră că avem de-a face cu o villa rustica 19 B. Isaac, op. cit., p. 197, nota 28. 20 M. Capuani, L’Égypte copte, Paris, 1999, p. 138, fig. 51. 21 Ibidem, p. 144, fig. 55. 22 A. Opaiţ, C. Opaiţ, T. Bănică, op. cit., în RMI, 1, 1990, p. 25. 23 Ibidem. 24 Ibidem; T. Andjelić, Kasnoantičke bazilike u cimu i Žlitomislićima kod Mostara, în Arh. Vestnik, 19, 1978, p. 637, fig. 5; Đ. Basler, Spätantike und Frühchristliche Architektur in Bosnien un der Herzegowina, redigiert von R. Pillinger, A. Pülz, H. Vetters, Viena, 1993, pl. 40.

Titlu articol transformată în complex monahal fortificat la sfârşitul secolului al IV-lea sau începutul secolului al V-lea25 . Această villa fortificată reproduce planimetric tipul de fortificaţie numit quadriburgium26 . Cercetările sistematice, precum şi descoperirile fortuite, au lansat în ultimii ani ipoteza prezenţei unor rong>ansamblurirong> mănăstireşti dispuse de-a lungul limes-ului maritim dobrogean şi amplasate în proximitatea unor burgia27 sau aşezări săteşti. Această presu - punere pare să se contureze odată cu identificarea unui complex ecleziastic aflat în imediata apropiere a fortăreţei de tip quadriburgium de la Ovidiu28 . Continuând spre miazăzi, la „Farul Tuzla” situat la 22 km sud de Con stanţa, există o aşezăre menţionată în Tabula Peutingeriana (segm. VIII) sub numele de Stratonis Turris. Vasile Pârvan semnalează prezenţa unor ruine aparţinând unor clădiri creştine din piatră, precum şi existenţa unui capitel şi a unei coloane, ambele datate în secolele V-VI29 Fig. 2. Ovidiu. Quadriburgium . În prima jumătate a secolului al XX-lea, în vecinătatea mării, se Fig. 3. Orlandovici mai puteau vedea fundaţiile unei clădiri mari, care era cunoscută în toponimia locală sub numele de „Mănăstirea”. Probabil că cele două capiteluri – unul de marmură, iar altul de calcar 25 C. Băjenaru, Minor Fortifications in the Balkan-Danubian Area from Diocletian to Justinian, Cluj-Napoca, 2010, p. 147. 26 M. Sâmpetru, Oraşe şi cetăţi romane târzii la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1994, p. 78; Sv. Popović, op. cit., p. 143-144. 27 Informaţie oferită de dr. Costin Băjenaru de la Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, căruia îi mulţumim şi pe această cale. 28 C. Băjenaru, op. cit., p. 133-135, pl. 78/304. 29 H. Slobozianu, Consideraţii asupra aşezărilor antice din jurul lacurilor Techirghiol şi Agigea, în Materiale şi Cercetări Arheologice, 5, 1959, p. 736. 11

ISTORIA ŞI DIDACTICA ISTORIEI
Migranåi reåinuåi la frontierã - - Politia de Frontiera
Trimestrul I - JURIDICE.ro
epopeea oameni şi urşi - AGVPS
PAGI I ASTRO OMICE - Societatea Astronomica Andromeda
JURNAL IPA cop I - 4:JURNAL IPA cop I - 4.qxd.qxd - IPA Romania
Cancerul de col uterin poate fi prevenit şi tratat
Arta de a tr^i în siguran]^ - Revista-Alarma.ro
Studium, anul II, nr. 2 (4), 2012 (PDF) - Istorie, Filosofie şi Teologie
DESPOTISM ORIENTAL (I) DESPOTISM ORIENTAL (I ... - Academos
PRINCIPELUI ALEXANDRU I. - upload.wikimedia....
seria a treia, an I, nr. 4, decembrie 2009 - Insemnari Iesene
Anul I, nr. 2 (42), 20 2 BISTRIŢA X 1 Anul I, nr. 2 (42), 20 2 BISTRIŢA ...
PAGI I ASTRO OMICE - Societatea Astronomica Andromeda
Situa]ia copiilor cu cerin]e educative speciale inclu[i în înv ... - ISE
Culoarea p[rului `\i spune cum s[ te machiezi
LIMITĂRI ŞI EXCLUDERI ALE GARAN IEI
Mai - Iunie 2013 - Market Watch
geografia şi didactica geografiei - Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii ...