Views
4 years ago

INSTITUŢII POLITICE ŞI PROCEDURI CONSTITUŢIONALE ÎN ...

INSTITUŢII POLITICE ŞI PROCEDURI CONSTITUŢIONALE ÎN ...

Descrierea CIP a

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BOC, Emil Instituţii politice şi proceduri constituţionale în România / Emil Boc, Cynthia Carmen Curt. - Cluj-Napoca : Accent, 2006. – ISBN (10) 973-8915-11-2 ISBN (13) 978-973-8915-11-4 I Curt, Cynthia Carmen 342(498)(075.8) ISBN (10) 973-8915-11-2 (13) 978-973-8915-11-4 ©Editura Accent, 2006 Str. Dorobanţilor 98/20 Tel./fax: 0264-265922 e-mail: office@accentpublisher.com

Cuprins CONCEPTUL DE SISTEM POLITIC. FUNCŢIILE SISTEMULUI POLITIC ..................................................................7 Politic. Politică. Politicianism ........................................................................7 Relaţia politic – politică .................................................................................8 Conceptul de sistem politic. Definiţie şi funcţii. ...........................................9 Conceptul de autoritate. ...............................................................................12 Legitimitate ...................................................................................................13 Legalitate .......................................................................................................13 STATUL .............................................................................................................16 Elementele statului .......................................................................................16 Populaţia .......................................................................................................17 Cetăţenia .......................................................................................................19 Teritoriul .......................................................................................................33 Puterea de stat ..............................................................................................34 Teoria separaţiei puterilor în stat .................................................................36 TEORIA CONSTITUŢIEI ..................................................................................51 1. Definiţii .....................................................................................................51 2. Clasificarea constituţiilor .........................................................................53 3. Constituţia României ................................................................................56 SISTEME ELECTORALE ...................................................................................62 Sistemul majoritar ........................................................................................62 Sistemul reprezentării proporţionale ..........................................................64 PUTEREA LEGISLATIVĂ ÎN ROMÂNIA ..........................................................69 1. Monocameralism versus bicameralism ...................................................69 2. Structura bicamerală a Parlamentului României ....................................71 3. Mandatul parlamentar ..............................................................................80 4. Actele parlamentului ................................................................................92 5

procesul de modernizare în secolele xvii - Facultatea de Istorie şi ...
Broşura - Securitate şi Sănătate în Muncă în Munncă pentru ...
Arheologie aeriană. În România şi în Europa - cIMeC
Pliant - Securitate şi Sănătate în Muncă în Munncă pentru ...
Speleoterapia şi haloterapia în România şi alte ţări europene ...
stadiul actual în diagnosticul şi tratamentul cancerului de ... - PIM Copy
Manualul Normelor de Siguranţă şi Sănătate în Munci cu ... - Fremap
Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor ... - cIMeC
O lume în schimbare: Tinerii şi riscul din mediul online - Ceop
de resurse şi servicii împotriva violenţei de gen în Vitoria-Gasteiz
Politici şi instituţii politice
Elaborarea politicilor publice în România -instituţii şi proceduri-
Proceduri şi standarde în modelarea şi simularea capabilităţilor ...
DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE I
Syllabus Institutii politice si proceduri constitutionale ok
Manual de proceduri etice în administraţia publică - Agentia ...
Referirea datelor în structuri complexe prin proceduri assembler
Constanta CALINOIU DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII ...
Tendinţa de unificare a pieţelor politice. Aspecte legale şi politice ...
Sistem politic romanesc ok(2) - Facultatea de Stiinte Politice ...
Metodologie si proceduri pentru definirea obiectivelor şi ... - uefiscdi
Prof.univ.dr. IOAN BIRIŞ - Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi ...
Convenţia europeană privind transferul de proceduri în materie penală
Alegerile primare în partide – componentă a reformei clasei politice ...
Proceduri numerice de analiz˘a sistemic˘a
BIOGAZUL Producere şi utilizare în instalaţii mici şi mijlocii ...
proceduri de practică pentru asistenţi medicali şi moaşe - Ordinul ...
constituirea şi evoluţia elitei politice moldoveneşti până la mijlocul ...
şcoala naţională de studii politice şi administrative - Academos
formarea opiniilor politice ale studenţilor şi a părinţilor ... - Ekphrasis