Rezultatele proiectului NeT-TOPIC - Infocooperare

infocooperare.ro

Rezultatele proiectului NeT-TOPIC - Infocooperare

4

Participarea oraşului Sesto San Giovanni în

cadrul proiectului NeT-TOPIC a coincis cu

lansarea a două proiecte de amploare ale

municipalităţii: pe de o parte, dezvoltarea

unor noi planuri strategice (Planul Teritorial al

Guvernului şi Planul Regiunii de Nord Milano)

care vor sta la baza implementării politicilor

urbane şi proiectelor de dezvoltare urbană,

şi, pe de altă parte, solicitarea oraşului de a fi

inclus cu monumentele industriale pe care le

deţine pe Lista Patrimoniului Mondial

UNESCO. Planul local de acţiune realizat de

Grupul local de sprijin URBACT, gândit ca

fază pregătitoare pentru participarea în

aceste două proiecte, a avut drept scop

crearea de sinergii între procesele de

dezvoltare urbană viitoare şi conservarea

patrimoniului industrial al oraşului. Grupul

local de sprijin a folosit două metodologii: o

analiză teoretică a proiectelor de dezvoltare

urbană viitoare a oraşului, luând în

considerare temele de studiu propuse de

proiectul NeT-TOPIC, şi o analiză a

recomandărilor şi a felului în care acestea pot

fi implementate în 3 viitoare cartiere.

Experienţa Grupului local de sprijin

URBACT

Grupul a fost creat în 2009 şi este format din

actori cheie la nivel local, experţi şi locuitori

care au ca misiune promovarea patrimoniului

industrial al oraşului. Au fost organizate o

serie de întâlniri de lucru pentru a afla care

sunt aşteptările tinerilor faţă de regândirea

funcţională a spaţiilor publice şi a asociaţiilor

de cartier.

Rezultate

• Un Plan local de acţiune gândit ca un

instrument participativ în vederea

implementării proiectelor urbane majore

În vederea implementării Planului strategic de

dezvoltare (Planul teritorial al Guvernului,

aprobat în iulie 2009) Planul local de acţiune

a făcut posibilă examinarea şi îmbunătăţirea

planurilor de acţiune conexe. În acest sens

Grupul local de sprijin a identificat câteva

întrebări: ce rol va juca patrimoniul industrial

în noua viziune, care sunt clădirile asupra

cărora ar trebui intervenit cu prioritate în

scopul oferirii de noi funcţiuni oraşului, ce

mecanisme de finanţare ar trebui identificate

luând în considerare faptul că

decontaminarea siturilor industriale

presupune costuri mari.

Grupul de local de sprijin a desprins o serie

de concluzii, de care se va ţine seama în

proiectele viitoare, concluzii legate în special

de creştera gradului de participare a

cetăţenilor în cadrul proceselor de dezvoltare

urbană, de importanţa care trebuie acordată

calităţilor estetice a clădirilor, de creşterea

numărului de spaţii verzi şi de spaţii publice

în care oamenii să se întâlnească şi să

petrecă timp de calitate împreună, etc.

Alessandro Casati, arhitect şi coordonator

local al proiectului, precizează că “]în general

vorbind, Planul local de acţiune permite

implicarea concretă a cetăţenilor în politicile

locale şi împărtăşirea unei viziuni pentru

viitorul oraşului.”

• Creşterea gradului de conştientizare în

rândul populaţiei asupra importanţei

patrimoniului industrial

“Una dintre cele mai mari realizări din cadrul

proiectului NeT-TOPIC este faptul că

cetăţenii au devenit mult mai conştienţi de

importanţa identităţii noastre şi a valorificării

patrimoniului industrial şi au sprijinit cererea

noastră către UNESCO,” spune Alessandro

Casati. “Punerea în valoare a clădirilor

industriale este foarte costisitoare şi înainte

de acest proiect mulţi cetăţeni aveau reţineri.

Discuţiile avute pe parcursul proiectului au

demonstrat că valorificarea patrimoniului

industial este în folosul comunităţii pentru că

în final contribuie la creşterea calităţii

mediului urban şi a atractivităţii oraşului din

punct de vedere economic.”

Perspective

În urma aprobării în iulie 2009 a Planului

startegic de dezvoltare, în septembrie 2010

municipalitatea a aprobat proiectul lui Renzo

Piano de reconversie a vechii oţelării într-un

cartier care urma să beneficieze de şcoli,

magazine, un muzeu şi o bibliotecă.

Municipalitatea se află în faza de

implementare a proiectelor şi urmează să

răspundă următorului apel URBACT pentru a

continua procesul de transformare urbană

început prin proiectul Net-TOPIC.

Mai multe informaţii:

• Minisite-ul proiectului NeT-TOPIC

• Publicaţia finală a proiectului NeT-TOPIC

• Focus pe Sesto San Giovanni

• Planul local de acţiune

Toate legăturile din textul buletinului

direcţionează către website-ul URBACT,

unde informaţia este disponibilă doar în

limbile engleză şi franceză.

More magazines by this user
Similar magazines