Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...

regatulcuvantului.editii.org

Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...

12 Regatul Cuvântului Anul II, Nr. 7(9), Iulie 2012

În bună măsură,

„Ultimul om”, volumul recent al

doamnei Eliza Roha, constituie un

experiment textual, un roman de

profunzime, fără echivalent în

imediatitatea literară. Preluând

ideea introspecţiei de adâncime

psihologică, autoarea descoperă

zone specifice şi în trepte până la

coborârea deplină în abisurile

conştiinţei scindate a omului

recent, postmodern, rămas

neîmplinit şi deficient în unitatea

structurală a fiinţei. Unde înainte

totul părea ascuns şi misterios,

apare o revelaţie sublimă care

iluminează totul, aduce soarele în

zona tenebrelor în care înainte

bântuia întunericul.

Cum personajele romanului

călătoresc firesc, cu familiaritate

pe tot globul, la fel autoarea îşi

etalează cu dexteritate diverse

metode şi formule scripturale,

însă, toate converg într-o

desăvârşită unitate stilistică.

Aureliu Goci

Sub acest titlu neutru şi banal se ascund „eseuri,

povestiri & poezii”, pe un teritoriu în care

autoarea îşi demonstrează uriaşul său talent,

descătuşat şi dezlănţuit târziu, disponibilitatea sa

de maximă performanţă, atât în poezie, cât şi în

povestire, atât în reportaj, cât şi în roman.

Sobrietatea, ca şi disponibilitatea şi

eficienţa stilistică performează un fel de lectură

agreabilă care te apropie de text şi te face să-l

termini, fără să realizezi instantaneu că ai citit

două sute, trei sute sau cinci sute de pagini. Şi cu

cărămida în mână, nu rămîne decât să te

minunezi că, totuşi, acest tom impozant l-ai

parcurs filă cu filă…

Aureliu Goci despre

romanul “Ultimul Om”

Similar magazines