Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...

regatulcuvantului.editii.org

Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...

44 Regatul Cuvântului Anul II, Nr. 7(9), Iulie 2012

Mic bilanţ de receptare critică

- semnatari -referinţe critice la Eugen Evu, din 10 sept. 1987:

Ştefan Augustin Doinaş, revista Familia 1970; debutul editorial la Facla.

Al Piru, rev. Luceafărul ( denigrator)

Laurenţiu Ulici, România literară, Prima Verba, Literatura Română cuntemporană

Lucian Alexiu, revista Orizont

Sultana Craia, Luceafărul

Ion Gheorghe, rev. Luceafărul

Ion Mircea, revista Transilvania

Mircea Constantin, revista Familia

Sever Avram, revista Contemporanul

C. Munteanu, revista Tribuna

George Chirilă, revista Contemporanul

Niculae Stoian, Scânteia, rev. Flacăra

Adrian Păunescu, Flacăra

Mircea Moţ, revista Steaua

N. Dan Fruntelată, Scânteia tineretului

Ileş Câmpeanu, rev. Contemporanul

C. Munteanu, Radio Europa liberă

Monica Lovinescu, idem

Ioan Simion Pop, TV naţional şi carte de reportaj

Ermil Rădulescu, rev. Astra

Adrian Popescu, Rev. Steaua

Negoiţă Irimie, revista Tribuna Cluj

Gheorghe Nistor, rev. Tribuna

Ion Davideanu, rev. Familia

Mihai Dinu Gheorghiu, Cronica

Ion Arieşanu, rev. Orizont

Horia Alexandrescu, rev. Luceafărul

I. Atanasiu, SLAST

Eugen Axinte, Echinox, Cluj ( denigrator).

Glifa 1

MaRodiei

Tot ce este mişcare este

piatra-n cristal scrie ordinea

peştele-i val încarnat

toate-s transfer

-cel zburat.

Nume, cel

semnificat.

A deveni

poveste

MI SONO TROVATO…

M-am întâmplat …

Municipală Hunedoara

Biblionet

Coppyrigt: Biblioteca

Tehno – procesare Lucia Tănase

Presentazione di Marilena Rodica Chiretu

Expert italienist, traducătoare a operei lirice a

lui Eugen Evu şi membru de onoare în Colegiul

revistei Noua ProVincia Corvina

( Accesaţi Poetul de la Castel, youtube şi

Pagina Evu- E- Italia)

În ceramica făpturii

În ceramica făpturii, indestructibile

Semnele îşi aşteaptă mărturisitorul.

Arheofiinţa se lasă citită, în sus:

E un joc care bucură Timpul.

Cei ce uneltesc se adună pe întuneric

La sfat, să-şi suporte războiul.

Adie vibratia, alizeul semantic

şi din coada Păunului se scutură ochii-

Stele răscoapte.

Stea de departe mi-e amintirea

Care ştie, vorbeşte, se dăruie.

Gândirea-n cercuri tot mai largi te minte

Cerul din ape, cerul din cuvinte

Nici jos, nici sus i-aducerea-aminte

Memoria profană-n sacru-s sfinte

Ce este şi a fost, mai dinainte,

Roiuri stelare recele-fierbinte

Noian rotind a Timpului sorginte

Privirea le sărută, Hiacint e!

Al Visului trezindu-ne spre moarte

Aici, în carte.

Memoria poeziei

Ei sunt într-un rai paralel oarecum,

Antimateria transcende genunea

Substanţa râde oglindind goliciunea

În care străluce poemul acum

Suferinţa materiei înfloreste stihia

Se pare declanşînd ceva inuman

Ne visează diafan poezia

Printr-un isihasm fără ecran

Fiinţa tăiată accede spre Trei

Astral Înjunghiat şi tatuat cu himere,

Memoria poeţilor ajunge la zei :

şi ei o numesc înviere.

Similar magazines