Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...

regatulcuvantului.editii.org

Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...

46 Regatul Cuvântului Anul II, Nr. 7(9), Iulie 2012

Eugen Evu opera editată, selectiv

Poezie :

“Toate iubirile”- ( debut editorial prin concurs ) editura Facla

„ Caietele Editurii Eminescu”- editura Eminescu

„ Dragă omule”- editura Deva

„ Umbra norilor”- editura Deva

„Cu faţa spre stea”- editura Facla

“Ram cu oglinzi” – editura Facla

“La lumina mâinilor”- editura Facla

“Ţara poemului meu”( poeme) editura Cartea Românească

“Aur heraldic”- editura Cartea Românească

“Soarele de Andezit”-Editura Militară

“Omul de zăpadă şi omul de cărbune”- Editura Ion Creangă

„ Amarul mierii”- editura Călăuza

„Cartea de sub brad”- Editura Emia

“Elegiile Corvine - editura Emia

„Evroze” –editura Emia

“Grădinile semantice”- editura Emia

„Mierea sălbatică”, editura Helicon et Signata

„Plângea să nu se nască”- editura Signata

„Strugurii întunericului” –editura Signata

„Sărutul cu privirea”- editura Signata

„Port şi rănile tale” – Editura Cogito

„Simt şi rănile tale” - ediţia a doua, revizuită

„Rezerva de duioşie” – Ed.Viaţa Aradeană -două ediţii

Empatia divină- bilingv tomâno-germană, Cu Magdalena

C.Schlesak edit. Signata

„Transilvanian poems”, in english by Mariana Zavati

Gardner

şi John Eduard Gardner- Ed. Aplisoft

„Empatia Divina”- editura Polidava

„Purpura, iarna” – editura Eubeea

„Castelul Prichindel” –( tandem cu Ion Urda) Editura

Polidava

Mic manual de recitat şi colorat – în tandem cu Radu

Roşian

„Neauzit de lumină poeme”- editura Polidava

„ Oglinda verde/ Le miroir vert, româno- franceză

editura Poetes a vos plumes, Paris, trad. Linda Bastide

şi Elis. Bogatan

„ Poeme din Transilvania” editura Polidava

„ Vânătoarea de curcubeie” editura Hestia

Aumbre, poeme editura Singur, 2012

A doua alungare, poeme în română, italiană, croată,

engleză, franceză, germană, maghiară, ed. Astra, 2011

“ Poeme medicinale”, editura Dacia XXI, 2012

Proză, teatru, eseu, pamflet, publicistică:

“Incursiuni în fantastica realitate” reportaje-Editura

Eminescu

“Aventurile lui Paparuda (proză pentru copii), Editura

Călăuza

“Ghinda şi sabia- documente - Editura Călăuza v.b.

„Luceafăr din lacrimă”- eseuri şi pamflete- Editura Signata

”Tresărirea Focului”- Jurnale de idei ( vol I) idem

„ Magnet-ferestre fulgerate, - Blitzende Fenster” – poesie,

proză, eseuri, - ediţie rom.-germană – coautori Magdalena C.

Schlesak şi Robert Stauffer- Colecţia Provincia Corvina

„ Tresărirea Focului - Jurnale de idei vol II- Editura Corvin (

500 pagini)

„Cartea întâlnirilor”, ( publicistică culturală) vol I editura

Polidava ( 500 pagini)

„ A doua carte a întâlnirilor” ( Biblioteca Corvina) – vol II,

editura Astra, (900 pagini)

Psihoteca, eseuri, jurnale, aforisme, editura Rafet, 2012

Scriitorul roman Eugen Evu a obtinut Medalia de Argint, la

Capranica, Roma, participînd la Premiul International “Coppa

d’ Oro”, pentru poezie, poetul fiind premiat, de asemenea, la

concursul international "Il Sentiero dei Briganti", Cellere, Italia,

2007. I s-au decernat numeroase trofee naţionale şi

internaţionale, în Italia, Germania, SUA. Şi este antologat în

marile dicţionare româneşti şi Istoria literaturii Poeţi ai

mileniului trei- Italia şi antologii Il Convivio.

Premiul de Consacrare, Italia, 2011, pentru volumul “Beţia de

de timp”, secţiunea stranieri

Premiul intertnaţional Victor Frunză, pentru vol. Psihoteca, ed.

Rafet,2101

Lo scrittore romeno Eugen Evu ha ottenuto la Medaglia d’

Argento, a Capranica, Roma, partecipando al Premio

Internazionale “Coppa d’Oro”, per poesia, essendo premiato,

ugualmente, al concorso internazionale "Il Sentiero dei

Briganti", Cellere, Italia, 2007. Premio a la carriera,

Accademia Internazionale Il Convivio, Italia, 2011; PREMIO

ALLA CARRIERA, Vatican Italia, SANTA ROSA VITERBO, 2012

Marilena Rodica Chiretu

Eugen Evu nell’

"Amaro del miele"

Eugen Evu è la voce romena

“sciolta” nelle “Elegie corvine” (

1998), che fa risuonare, al di là dei

propri confini, il dolore di aver

assaggiato “L’ amaro del miele”

(1994) nascosto nel nettare dei fiori

spuntati nella pittoresca contrada della Transilvania.

Il poeta dei tempi passati è riuscito ad affrontare il regime

dittatoriale e a brillare nel presente della libertà, grazie al

fascino delle parole conservate nella “Riserva di tenerezza”

(2005), arrivando all’ incontro con la grande cultura occidentale

pieno dell’ entusiasmo di far ergere “La montagna mioritica”

alla “Luce delle mani”.Eugen Evu nacque il 10 settembre 1944

a Hunedoara (Romania), figlio di Gheorghe e Clara. Dopo la

fine degli studi liceali, e postliceali ha seguito, per sei anni, i

corsi ministeriali di letteratura, teatro ed arti plastiche presso il

Ministero della Cultura, ciò che ha nutrito l’ interesse e la

passione per le più diverse e profonde letture, frutto del genio

umano. Vivendo in un paese che non apprezzava troppo la

cultura, Eugen Evu è stato costretto ad esercitare diverse

professioni, da quelle di operaio, impiegato, referent culturale,

cantante, giorneliste., fino alle più vicine ai suoi interessi:

autore sceneggiature, regista, pubblicista, scrittore ecc.Nel

1975, ha fondato il circolo letterario “Lucian Blaga”, il quale,

Similar magazines