Views
5 years ago

CE SU NT? - upload.wikimedia....

CE SU NT? - upload.wikimedia....

i.7 z. .b.1a..qi/P

i.7 z. .b.1a..qi/P ..4.Q.-, -. DE SUPT TIPAR i: BUCURESCILOIt = PRETUL 2 LEI .., so ib. b.mvf.a.f 1,( l'. I.u,11 :rlr dit' all o; i1 , Ili, Onor. Clienti, contra t'.t1; i 1: í t, FARMACiA ROMAiVA s.w` c..: 'ül dk:A+' el BUCURESCI. LA SANTUL PANTELEIMON. 'A VYt »- ._ VINUL COPIILOR PREPARAT DE. CHR_ ALESSANDRITJ Farmacistul Curtil Recale Dates cea frageda a copiilor '1 face a se Imbolnovi nsor; pentrn a preintimpina maladiile se recomanda acest vin tutulor copiilor de la etatea de G Inni in sus; tinerelor fete le ajuta la buna desvoltare a corpulni, intaresee ósele si da potere mnpchilor. -Modul intrebnintitrü; a se vedea instructinnea ce Insotesce fie -ce stiela. Preti) ilei. Gudron vegetai (Alessandriu).- Tinerimea in genere prin vieta care o duce, sufera mai tot -d'a -una. Maladif de piept, bronchitele Hunt la dénpii un ce regulat tusesc patin dar nu incetéza de toc mai tárcf id véd réal ce '1 fac de aceia ar fi bine ça tori acel cari ar avea tuse npóre saf mai tare se Intrebnintoze acest gudron, fiind preparat aci tot -d'a -una próspet, e mai superior celui stréin stat prin calitate, rat si pria pretul redus. Pretul unni A. 2 lei. Pastile Gumese- Codean- Tolu.--- Superioritatea acestor medicamente in maladiele de piept este recunoscnta de tate eelebritetile medicale. Aceste pastille In arma examinar'! ce li s'a facut s'ad aprobat de onor. consil fi. medical superior, 1 let 60 ban' cutis,. Capsule Elastioe ou ulei de Rioini. -0 dosa, cntia a 4 capsule 1 left, a 6 capsule 1 led pl 25 ban!, a S capsule I led pi 60 ban!. Capsule Elastice ou uleìi de pesoe. Grentatea eu care sa ia de uncle persane, ulei de pesce prin acest mljloc e inlaturat, chier pentru cea mai deficili. (A 26 bucati la cutie 4 tel). 111ei de pesos Norvegio. In flacóne, alb 2 lei 60 b., galben 2 lei. Esclusiv se vende nomai la Farmacia Romana (Cipmeaua ropie) - Bucuresci. Capsule Santal Citrin. Remedid sigur contra ma- ladiilor vesicel si scurgerilor n le. Flaconnl 3 lei. : iQDA1.IA Uk AUS Capsule oleo- balsami,oe- taliine. Remedili sipar contra maladiilor secrete (scursóre, seulement) la barbati fie in stare próspato, sad on -cat de InvechitA, se vindeca grin intrebuintarea une! cuti! ce tontine 100 capsule. combinats ast -fel pentru un tratament de vindecare complecta. -Modul Intrebuintarii ei dieta prescrisa a se vedea instructinnea ce insotesce fie -care catie. - Pretul une! cuti! 6 lei. Nor A se observa pe capacul catie! semnatura, culóre rosie. Se tramite contra mandat postal in ori-ce localitate. Emplasture gudronat dis Pauvre Homme. Contra dnrerilor Renmatismale. a Incheietttrilor, mijlocu- 1n3, durerilor de piept, spate pi alte jnnghinri, 1 led ruloul. sinapismul Alessandriu, muiptar In foi.-Acéstâ preparatiune esperimentata de antoritetile nóstre medicale pi profesor! la facultate a constatat ca fiind snperióra tutulor celor-l'alte preparatinnt stréine, pi chiar ce lui de Rigollot. Cutis 1 led 60 banl. 3D£OS1 BIT prepar pi se gaseace de vtnclare la tats farmaciile : Alcool de Melisa, de Menta. - Capsule en Copaiv, Godron, Santal, Cuheb. Cigarete. ludiene (Canabis), Stramon, Belladone. - Dragee, de Anderson, Gudron. El, xirurl, l'olibrumurat.- Salicilic, Stomachic, Gendrin.-l.1monada Purgativa Gazósü, (cet mal pillent purgativ).- Pas - tile, Chloaat de Potasic, Mente, Chiniuo Santonina, cu sane de Vichy, eu Gudron, en Laitucariu. -- Perle, Eter, Terebentine. Chloroform. - Vinuri de China, Gentiana, Revent, Colomba. - Seguin. Tonic, Eupeptic (ru carne) etc. $i ori-ce dupe indicatinnea d -lor doctor!. Dupa natura maladie!, et

10 rani numerul 10 rani numerul - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILET.E - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....