Views
4 years ago

Bd. Carol I, nr.17, sector 2, BucurestI; Cod fiscal: 16517187 ... - apia

Bd. Carol I, nr.17, sector 2, BucurestI; Cod fiscal: 16517187 ... - apia

Bd. Carol I, nr.17, sector 2, BucurestI; Cod fiscal: 16517187 ... -

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Bd. Carol I, nr.17, sector 2, BucurestI; Cod fiscal: 16517187; tel: 021 30 54 802 , fax: 021 30 54 803 DIRECTIA MASURI DE PIATA – COMERT EXTERIOR INFORMATII GENERALE privind CONTINGENTELE TARIFARE DE IMPORT IN SECTORUL LAPTE SI PRODUSE LACTATE Va informam ca dosarul pentru eliberarea unei licente de import va contine: -cererea pentru solicitarea licentelor import -dovada depunerii garantiei • Operatorii sunt invitati sa depuna garantia aferenta cantitatii solicitate in contul APIA inainte de depunerea/expedierea documentelor la APIA, asigurandu-se ca pana la data depunerii solicitarii, suma sa fie dovedita in extrasul de cont al APIA. • Garantia constituita in lei trebuie sa fie la dispozitia APIA nu mai tarziu de orele 14.00 din ziua in care s-a depus solicitarea pentru eliberarea unei licente. • Depunerea garantiei pentru eliberarea certificatului se face prin scrisoare de garantie bancara ,conform modelului anexat , sau virament bancar la : Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti Cod fiscal : 16517187 COD IBAN : RO 88 TREZ 700500504X001164 ,,Sume de mandat si in depozit reprezentand garantii la importul si exportul de produse agricole” reprezentand c/val. garantie pentru eliberarea licentei de import • Dupa ce garantia a fost depusa, se va completa cererea pentru solicitarea emiterii unei licente. Aceasta poate fi modificata sau retrasa pana la ora 14.00 a zilei in care a fost depusa prin cerere scrisa adresata directorului general al Agentiei. • Solicitarile de emitere a unei licente primite dupa orele 14.00 se inregistreaza in ziua urmatoare. • Solicitarile de emitere a unei licente primite la APIA sambata, duminica sau intr-o zi de sarbatoare se considera a fi depuse in prima zi lucratoare care urmeaza zilei in care au fost primite efectiv. • Se accepta solicitari depuse personal, prin posta sau prin fax. Daca se vor depune cereri prin fax este necesar ca acestea sa contina toate informatiile cuprinse pe formularul tip. Este necesar ca solicitarea de eliberare a licentei sa fie transmisa in original ulterior. • Solicitarile care contin conditii care nu sunt prevazute in normele comunitare sunt refuzate.

B-dul Carol I Nr. 50 Cod fiscal 4540895 Cont ...
a fiafffnasfae ffieeafa a vieţii-3:2 C ,V . vie cfea- i - apia
Bd. Octavian Goga, Nr. 2, Sector 3, cod 030982, Munic - CCIB
BUCURESTI STR. RADOVANU NR.12 SECTOR 2 - Banca ...
šticureştiy åtrada Latina nr. 8, Sector 2 - Casa Naţională de Pensii şi ...
Nr. 2[19]/2006 - Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"