Bd. Carol I, nr.17, sector 2, BucurestI; Cod fiscal: 16517187 ... - apia

Român
apia.org.ro - 49 other Mags
Bd. Carol I, nr.17, sector 2, BucurestI; Cod fiscal: 16517187 ... - apia
|
2 Pages
|
1
|
0 Views
|
Bd. Carol I, nr.17, sector 2, BucurestI; Cod fiscal: 16517187 ... - apia Inappropriate

Bd. Carol I, nr.17, sector 2, BucurestI; Cod fiscal: 16517187 ... -

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Bd. Carol I, nr.17, sector 2, BucurestI; Cod fiscal: 16517187; tel: 021 30 54 802 , fax: 021 30 54 803 DIRECTIA MASURI DE PIATA – COMERT EXTERIOR INFORMATII GENERALE privind CONTINGENTELE TARIFARE DE IMPORT IN SECTORUL LAPTE SI PRODUSE LACTATE Va informam ca dosarul pentru eliberarea unei licente de import va contine: -cererea pentru solicitarea licentelor import -dovada depunerii garantiei • Operatorii sunt invitati sa depuna garantia aferenta cantitatii solicitate in contul APIA inainte de depunerea/expedierea documentelor la APIA, asigurandu-se ca pana la data depunerii solicitarii, suma sa fie dovedita in extrasul de cont al APIA. • Garantia constituita in lei trebuie sa fie la dispozitia APIA nu mai tarziu de orele 14.00 din ziua in care s-a depus solicitarea pentru eliberarea unei licente. • Depunerea garantiei pentru eliberarea certificatului se face prin scrisoare de garantie bancara ,conform modelului anexat , sau virament bancar la : Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti Cod fiscal : 16517187 COD IBAN : RO 88 TREZ 700500504X001164 ,,Sume de mandat si in depozit reprezentand garantii la importul si exportul de produse agricole” reprezentand c/val. garantie pentru eliberarea licentei de import • Dupa ce garantia a fost depusa, se va completa cererea pentru solicitarea emiterii unei licente. Aceasta poate fi modificata sau retrasa pana la ora 14.00 a zilei in care a fost depusa prin cerere scrisa adresata directorului general al Agentiei. • Solicitarile de emitere a unei licente primite dupa orele 14.00 se inregistreaza in ziua urmatoare. • Solicitarile de emitere a unei licente primite la APIA sambata, duminica sau intr-o zi de sarbatoare se considera a fi depuse in prima zi lucratoare care urmeaza zilei in care au fost primite efectiv. • Se accepta solicitari depuse personal, prin posta sau prin fax. Daca se vor depune cereri prin fax este necesar ca acestea sa contina toate informatiile cuprinse pe formularul tip. Este necesar ca solicitarea de eliberare a licentei sa fie transmisa in original ulterior. • Solicitarile care contin conditii care nu sunt prevazute in normele comunitare sunt refuzate.

bacău - apia

bacău - apia

Stanca Dorin Octavian - apia

Stanca Dorin Octavian - apia

B REGULAMENTUL (CE) NR. 884/2006 AL COMISIEI din 21 ... - apia

B REGULAMENTUL (CE) NR. 884/2006 AL COMISIEI din 21 ... - apia

bihor - apia

bihor - apia

sibiu - apia

sibiu - apia

Cerere privind înscrierea în Registrul Fermierilor. - apia

Cerere privind înscrierea în Registrul Fermierilor. - apia

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013 al ... - EUR-Lex

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013 al ... - EUR-Lex

Enciu Maria - apia

Enciu Maria - apia

Zone defavorizate - apia

Zone defavorizate - apia

Depozitarea pentru intervenţie lapte praf degresat. - apia

Depozitarea pentru intervenţie lapte praf degresat. - apia

jitareanu sergiu iulian - apia

jitareanu sergiu iulian - apia

călăraşi - apia

călăraşi - apia

Pliant GAEC - SMR - apia

Pliant GAEC - SMR - apia

H.G. nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice ... - apia

H.G. nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice ... - apia

1 ajutor comunitar pentru untul achiziţionat la preţ redus de ... - apia

1 ajutor comunitar pentru untul achiziţionat la preţ redus de ... - apia

a fiafffnasfae ffieeafa a vieţii-3:2 C ,V . vie cfea- i - apia

a fiafffnasfae ffieeafa a vieţii-3:2 C ,V . vie cfea- i - apia

ALBA - apia

ALBA - apia

Andreoiu Marioara - apia

Andreoiu Marioara - apia

Lege nr. 244 din 29/04/2002 a viei şi vinului în sistemul ... - apia

Lege nr. 244 din 29/04/2002 a viei şi vinului în sistemul ... - apia

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 331/2012 al ... - apia

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 331/2012 al ... - apia

anusca-popa ioan leonard - apia

anusca-popa ioan leonard - apia

Anunțul de participare numărul 142670/26.03.2013, pentru ... - apia

Anunțul de participare numărul 142670/26.03.2013, pentru ... - apia

gozar cristian vasile - apia

gozar cristian vasile - apia

Ghid de efectuare a “Controlului şi supracontrolului la faţa ... - apia

Ghid de efectuare a “Controlului şi supracontrolului la faţa ... - apia

Ghidul operatorului Import - Export sectorul carne de porc. - apia

Ghidul operatorului Import - Export sectorul carne de porc. - apia

Formulare pentru produsele vitivinicole supuse creşterii tăriei ... - apia

Formulare pentru produsele vitivinicole supuse creşterii tăriei ... - apia

Ghid general privind restituirile la export. - apia

Ghid general privind restituirile la export. - apia

anexa 8 lista culturilor acceptatate conform fişei măsurii 214 ... - apia

anexa 8 lista culturilor acceptatate conform fişei măsurii 214 ... - apia

PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL - apia

PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL - apia

© 2006-2014 by i-Magazine AG