sentinta 13732 dosar 5079

Român
lang.alina59 - 0 other Mags
sentinta 13732 dosar 5079
|
555 Pages
|
67
|
0 Views
|
sentinta 13732 dosar 5079 Inappropriate

sentinta 13732 dosar

DOSAR NR.5079/2001 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI A COMERCIALĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.13732 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 17.12.2004 TRIBUNALUL COMPUS DIN: PREŞEDINTE : LIVIU-NARCIS PÎRVU GREFIER : TINCA DOBRE Pe rol pronunţarea asupra cauzei comerciale cu număr 5079/2001. Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 19.11.2004, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când tribunalul a amânat pronunţarea succesiv la datele de 26.11.2004, 03.12.2004, 10.12.2004 şi pentru astăzi când, TRIBUNALUL, Deliberând asupra cauzei de faţă, constată: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti sub nr. 4615/2000 din 2.06.2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta C.E.C. S.A. a chemat în judecată pârâtele S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/6.12.1999 încheiat între C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi F.N.I., pentru nerespectarea condiţiilor de validitate ale contractului , precum şi constatarea dreptului de retenţie al C.E.C. S.A. asupra sumelor datorate de către S.C. S.O.V. Invest S.A. în baza contractului a cărui nulitate s-a solicitat. Reclamanta a cerut în subsidiar să se constate că prin adresa nr. 8/18.01.2000 a denunţat unilateral contractul de fidejusiune/cauţiune în temeiul art. 4 pct. 1 lit. d din contract şi să se constate rezilierea acestuia pentru neîndeplinirea prevederilor art. 3.2., respectiv neplata sumelor datorate, inclusiv a penalităţii de întârziere, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata şi obligarea pârâtelor la plata de daune compensatorii. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor a formulat cerere de intervenţie în sprijinul reclamantei. Asociaţia Naţională a Investitorilor F.N.I. şi mai multe persoane fizice au formulat cereri de intervenţie în sprijinul pârâtelor. Prin sentinţa nr. 4516/25.07.2000, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenţie a Statului Român în favoarea reclamantei ca neîntemeiată şi a admis cererile de intervenţie în favoarea pârâtelor. Sentinţa a devenit irevocabilă ca urmare a respingerii apelului şi recursului prin decizia nr. 3030/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Comercială, respectiv prin decizia nr. 1323/2001 a Curţii Supreme de Justiţie - Secţia Comercială. 1

 • Page 2: Prin cererea înregistrată sub nr.
 • Page 4: - potrivit art. 2.2 din contractul
 • Page 6: a) au investit în unităţi de fon
 • Page 8: S.A. s-a angajat să le plătească
 • Page 10: chestiune ce depăşeşte interesel
 • Page 12: contractanţii a denumit “limita
 • Page 14: supuse fondurile deschise de invest
 • Page 16: Pentru considerente deja expuse va
 • Page 18: Admite în parte cererea formulată
 • Page 20: BANESIU S. CORNELIU
 • Page 22: COSMESCU TUDORA
 • Page 24: GHIOCA MARIANA
 • Page 26: MATEI MIHAIL
 • Page 28: jud.B OPREA DANIELA Braşov, str.Bo
 • Page 30: STOICA ERVIN ANTAL Rasnov, str.IL C
 • Page 32: Asztalo? I. Ioan REŞIŢA, STR. V?L
 • Page 34: AP.18 Ciocoi A. Eleonora BOC?A , ST
 • Page 36: FLAVIAN BL.32 , SC.1 ET.1 , AP.8
 • Page 38: MICU A. MARIN REŞIŢA, B-DUL A. I.
 • Page 40: POPA A. ACHIM REŞIŢA, STR. MOCIUR
 • Page 42: TEAC? D. ION
 • Page 44: MARIANA
 • Page 46: PEIA S. IOAN Giurgiu, str.Decebal ,
 • Page 48: CONSTAN?A BL.TV1, SC.3, AP.3
 • Page 50: GADAU PETRE
 • Page 52:

  VALENTIN AP.7

 • Page 54:

  AGAPE GEORGETA Bacau, str, Veniamin

 • Page 56:

  C?RLAN GHE. TEOFIL Bacau, str. 9 Ma

 • Page 58:

  DOBROI N. MARIA Com. Rahova, jud. B

 • Page 60:

  ISTRATE P. ANA Bacau, str. M. Vitea

 • Page 62:

  PANAIT I. IOAN Bacau, str. Castanil

 • Page 64:

  SPULBER IOAN Bacau, str. Panselelor

 • Page 66:

  BACIU M. STEFAN Pitesti, Str. Fagar

 • Page 68:

  DUMITRESCU C. MARIA Pitesti, Str. I

 • Page 70:

  MINCULESCU I. IOANA Pitesti, Str. B

 • Page 72:

  RADA N. ION Pitesti, Bd. Petrochimi

 • Page 74:

  VASILE I. VIORICA Pitesti, Str. Cra

 • Page 76:

  BRU?IU S. SIMION

 • Page 78:

  DRIL? N. MARIA Arad, Str. Prietenie

 • Page 80:

  JANT? A. ALEXANDRU Arad, Str. Bu?te

 • Page 82:

  MLADIN I. ILIE Arad, Str. Doctor Su

 • Page 84:

  CORNEL

 • Page 86:

  TOSCA I. FLOARE Jud. Arad, Com. Fâ

 • Page 88:

  GHERLE T. NICOLETA ELENA

 • Page 90:

  CHELARIU C IOANA ALBA IULIA STR.BRA

 • Page 92:

  GAVRILA M FLOAREA ALBA IULIA STR.DE

 • Page 94:

  MAKEK N MARIA SINTIMBRU STR.CLUJULU

 • Page 96:

  OTEL V ANA

 • Page 98:

  SCHIAU I IOAN ALBA IULIA STR.DR.IOA

 • Page 100:

  WEBER I IULIU ALBA IULIA B-DL VICTO

 • Page 102:

  Badiu G.Mihail Florinel Brăila,cal

 • Page 104:

  Bucur A.Petrica 16.180.320 LEI

 • Page 106:

  Chelemîndr? I .Mihaica Brăila,str

 • Page 108:

  Coman C.Mihaela Brăila,str.Ştefan

 • Page 110:

  Datcu M.Sorin- Iulian Brăila,str.P

 • Page 112:

  Durbac? U.Ion(decedat) Brăila,str.

 • Page 114:

  Gheorghi?? I.Ioana Brăila,str.Căl

 • Page 116:

  Ifrim N.Adriana

 • Page 118:

  Leovaridis G.Constan?a Brăila,alee

 • Page 120:

  MeiRoşu ?t.Ion Brăila,str.Debre?i

 • Page 122:

  Mucu?? I.Ionica Brăila,str.Inului

 • Page 124:

  Nistor V.Octavia Brăila,str.Indust

 • Page 126:

  Pitulice D.Ionel

 • Page 128:

  R?ileanu P.Marin 5.246.840 LEI

 • Page 130:

  Stamate A.Paulina Brăila,aleea Cul

 • Page 132:

  Tarpan C.Valeriu Brăila,aleea Marg

 • Page 134:

  Urse V.Nicoleta Brăila,?os.Buzăul

 • Page 136:

  Agache I. Maria

 • Page 138:

  Banica N. Veronica

 • Page 140:

  Ciocan I. Gabriela Ploiesti Str. Lu

 • Page 142:

  Ap. 21

 • Page 144:

  Fendu C. Gheorghe

 • Page 146:

  Iancu I. Ion Ploiesti Str. Bobilna

 • Page 148:

  Lupu S.Valeriu

 • Page 150:

  Mirea Gh.Ion

 • Page 152:

  Nicolae I.LetitiaLiliana Ploiesti S

 • Page 154:

  Sc.B Ap.26

 • Page 156:

  Rosu T.Ionel

 • Page 158:

  Stanculet I.Ion

 • Page 160:

  Trifon N. Constantin Ploiesti Str.E

 • Page 162:

  Ap.7 Iancu T. Stefan Ploiesti Str.C

 • Page 164:

  Burican Gh. Elena Ploiesti Str.Came

 • Page 166:

  Mihai V. Gheorghe PloiestiStr.Grind

 • Page 168:

  Dumitrache Aurelia Slobozia,b-dul M

 • Page 170:

  Popescu Ion Dica Slobozia,str.Cuza

 • Page 172:

  ANDREI M ELENA IULIA DEVA ZARANDULU

 • Page 174:

  CASAN I. AURORA OLIMPIA DEVA A.IANC

 • Page 176:

  FLOREAN G. FELICIA DEVA GOJDU ALVII

 • Page 178:

  LENHARDT A. AURICA

 • Page 180:

  ADRIANA MARIANA

 • Page 182:

  PUICA N. VERONICA HUNEDOARA. BUL.DA

 • Page 184:

  SZILAGYI GH. VALENTINA HUNEDOARA. A

 • Page 186:

  BALAZS A. IUDITA BAIA MARE, str. NI

 • Page 188:

  COSMA V. FLOARE VIORICA BAIA MARE,

 • Page 190:

  HASNES L. BURDUHOS RADU BAIA MARE,

 • Page 192:

  MOLDOVAN V. MORICA loc. CICARLAU, n

 • Page 194:

  ROATIS V. FLOARE BAIA MARE, str. VI

 • Page 196:

  VID V. LIVIA BAIA MARE, str. PETRU

 • Page 198:

  Vrance

 • Page 200:

  Marcu C. Constanta Bld. Unirii, nr.

 • Page 202:

  Sandu C. Vasile

 • Page 204:

  Blezneac M.Florin Vaslui,Str.Ferovi

 • Page 206:

  Florea I.Victor Vaslui,Str.Donici,B

 • Page 208:

  Popa N.Niculina Vaslui,Str.Stefan c

 • Page 210:

  Alexandrescu M Claudiu

 • Page 212:

  Balasa N Daniela

 • Page 214:

  Boiesan S Valentina

 • Page 216:

  Calin Gheorghe Str. Brezoianu, nr.

 • Page 218:

  Cojocariu G Eugenia Bld. Regina Mar

 • Page 220:

  Cristal Doru

 • Page 222:

  Dinica A Gheorghe Str. Nicolae Iorg

 • Page 224:

  Dragomir Stefan Dan

 • Page 226:

  Duta A Eugenia

 • Page 228:

  Gheorghe Silviu Dumitru

 • Page 230:

  Horga I Ionel Str. I.P. Pavlov, nr.

 • Page 232:

  Iordache C Gheorghe Sos. Straulesti

 • Page 234:

  Lapas N Edith

 • Page 236:

  Manolachi Cristina Monica

 • Page 238:

  Mihai C Maria

 • Page 240:

  Mosoiu V Constantin

 • Page 242:

  Nicolau Vasile

 • Page 244:

  Parsolea P Ion Str. Int. Victor Dai

 • Page 246:

  Pompieru I Ion

 • Page 248:

  Purdel Neculai

 • Page 250:

  Bucuresti

 • Page 252:

  Soare I Paul Aleea Cioplea nr. 5, e

 • Page 254:

  Strasser G Doina Emilia Str. Sibiu

 • Page 256:

  Topoloiu N Maria

 • Page 258:

  Vintila V Ion Bld.1 Mai nr. 158, sc

 • Page 260:

  BACIU I. LUCIAN MARCEL Str.Axente S

 • Page 262:

  COSTEA P. GILDA RAMONA Str.Octavian

 • Page 264:

  GALUT P. PANTELIMON Com.Teaca,sat V

 • Page 266:

  LACATUS A. MARIA Str.Obor,nr.27 / B

 • Page 268:

  NASAUDEAN I. CRISTIAN IOAN Str.St.O

 • Page 270:

  RADU C. CRISTOF Al.Margaretelor,nr.

 • Page 272:

  SUCIU T. TITUS Str.Ioan Slavici,nr.

 • Page 274:

  ALEXUC M. GHEORGHE ALEEA NOUA NR.11

 • Page 276:

  CHIPOANCA C. MIRELA MIHAELA DREPTAT

 • Page 278:

  GRIGORAS GHE. ELENA A.S. PUSKIN, NR

 • Page 280:

  MIHAESCU G. C-TIN IMPARAT TRAIAN NR

 • Page 282:

  ROSETI GHE. LAURIAN VICTOR PACEA NR

 • Page 284:

  VOLOSNIUC I. MIHAI CAL. NATIONALA N

 • Page 286:

  Coman Floare Lidia nr. 57, ap. 14,

 • Page 288:

  Lipovan O. Nicolae Carpa?i nr. 29,

 • Page 290:

  Rădescu V. Victor Labirint 10, et.

 • Page 292:

  sc D, ap 15

 • Page 294:

  Carstian Ioana

 • Page 296:

  Crudu Florina

 • Page 298:

  Fulgescu Gabriela

 • Page 300:

  Ionita Filofteia jud Valcea, comuna

 • Page 302:

  Mirci St. Carmen

 • Page 304:

  Petre C. Aurelia jud Valcea, oras H

 • Page 306:

  Scarlat V. Daniela Gabriela

 • Page 308:

  Tutunariu I. Maria jud Valcea, comu

 • Page 310:

  K32, sc 1, ap 2

 • Page 312:

  VARZARU P.IOAN ALEXANDRIA,STR.DUNAR

 • Page 314:

  Lazăr D. Panait Tulcea, str. Nicol

 • Page 316:

  Timu? G. Lenu?a Tulcea, str. Tabere

 • Page 318:

  CRISTOIU D. CORNELIA Bz. Dorobanţi

 • Page 320:

  MILITARU T. MARIANA Bz. Str. Priete

 • Page 322:

  STANCIU C. GEORGIANA Bz. Str. uniri

 • Page 324:

  DINU M. STEFAN CALARASI ,STR.LIBERT

 • Page 326:

  ARDELEANU L. LIANA-MARIA

 • Page 328:

  BOJOR A. ELENA RODICA

 • Page 330:

  CARLEA C. IONUT C_TIN

 • Page 332:

  CORNEA A. ANA MARIA Cluj-Napoca,str

 • Page 334:

  FARAGAU V. LUCRETIA

 • Page 336:

  GURANDA I. ANA

 • Page 338:

  KALLOS -. SUSANA

 • Page 340:

  MANOLE V. MARIA

 • Page 342:

  MOGUT . SIMION

 • Page 344:

  nr.4,bl.V4,sc.4,et.8,ap.119,jud.CJ

 • Page 346:

  PASCU A. STEFANIA

 • Page 348:

  POP S. VICTORIA

 • Page 350:

  RUSU I. ALEXANDRU

 • Page 352:

  STIRBU I. PATRICIU Cluj-Napoca,str.

 • Page 354:

  TODORAN P. EUGEN

 • Page 356:

  VOICU (BORZ) N. CAMELIA

 • Page 358:

  Caraisile M. Ecaterina Constanta, S

 • Page 360:

  Greceanu N. Mariana Magda

 • Page 362:

  Mustafa M. Nichiar Constanta, Aleea

 • Page 364:

  Samsonescu F. Valeriu

 • Page 366:

  BAKO I BELA Sf.Gheorghe Str Nicolae

 • Page 368:

  FAZAKAS E GISELA

 • Page 370:

  MALNASI B BELA Sf.Gheorghe STR PODU

 • Page 372:

  SZIGETI F FERENC Sf.Gheorghe STR DE

 • Page 374:

  Badea M Nicolae Gura Sutii 26.448.6

 • Page 376:

  Coman I Valeria Targoviste, Str.Rap

 • Page 378:

  Fieraru Ghe Gabriel Ors.Moreni, Bld

 • Page 380:

  Jipa I Vasilica Com.I. L. Caragiale

 • Page 382:

  Milea M Ioana Targoviste, Str.Preot

 • Page 384:

  Paunescu N Vasile Targoviste, Str.A

 • Page 386:

  Sora P Vasilica M Sat.Ghirdoveni, ,

 • Page 388:

  Din judeţul Dolj :

 • Page 390:

  BIZDOACA GH. GHEORGHE Cv. Str. Feli

 • Page 392:

  CATANA I. BADEA Cv. Bld. 1 Mai. Bl.

 • Page 394:

  CRISTINA

 • Page 396:

  DUMITRESCU I. SEBASTIAN Cv. Piata G

 • Page 398:

  GIUCA S. LIVIU GABRIEL Cv. Str. Pet

 • Page 400:

  JABRE S. AMER Cv., Cv. Noua, bl. 14

 • Page 402:

  MILOSAVLEVICI N. RODICA Cv. Str. Za

 • Page 404:

  ODINA GH. IONCICA Cv. Brazda lui No

 • Page 406:

  POPA E. MARIAN CATALIN Bucuresti, B

 • Page 408:

  ROTARU G. CONSTANTIN Com Mofleni, s

 • Page 410:

  STEFANESCU C. EUGENIA Cv. Cal. Buc.

 • Page 412:

  UNGUREANU I. CORNELIA Cv. STr. E. G

 • Page 414:

  ANDREOIU I. MONICA BUMBEŞTI-JIU, S

 • Page 416:

  BUDESCU N. DANIEL TG.JIU, ALEEA ŞO

 • Page 418:

  CUCĂILĂ I. DANIEL

 • Page 420:

  GLAJE V. VIORICA TG.JIU, STR. 8 MAI

 • Page 422:

  MURGIUC GR. PETRE SAT TELE?TI, COM.

 • Page 424:

  POPESCU C. SEVASTIŢA SAT BOLBOCEŞ

 • Page 426:

  ?OCU I. GHEORGHE

 • Page 428:

  VOLINTIRU I. TEODOR - OVIDIU

 • Page 430:

  Arsu V. Marieta

 • Page 432:

  Bir?u O. Viorica Galaţi, str. Buco

 • Page 434:

  Butuc I. Petru

 • Page 436:

  Ciobanu M. Marioara

 • Page 438:

  Cotîrle? Gh. Luminiţa - Isabela G

 • Page 440:

  2, ap. 62

 • Page 442:

  Enache V. Elena

 • Page 444:

  Gherghe D. Ilie Galaţi, str. Miori

 • Page 446:

  Hu?anu P. Constantin

 • Page 448:

  ap. 42

 • Page 450:

  Marin N. Magdalena

 • Page 452:

  Miron P. Vasilica

 • Page 454:

  Neagu P. Mihaela Galaţi, str. Podu

 • Page 456:

  Panainte Gh. Mihai - Bebe Galaţi,

 • Page 458:

  Porumb T. Viorica Galaţi, str. Geo

 • Page 460:

  Sandu Gh. Constantin

 • Page 462:

  Stoica Gh. Beniamin

 • Page 464:

  Tercu D. Jan - Ovidiu

 • Page 466:

  V?leanu I. Corneliu Galaţi, str. M

 • Page 468:

  ANTAL A. FERENC NADEJDEA.COM.MIHAIL

 • Page 470:

  GAL L. LUDOVIC

 • Page 472:

  SARIG I. ZOLTAN M-CIUC STR.FLORILOR

 • Page 474:

  Axinte O. Gabriel-Dan Iasi, str. Pa

 • Page 476:

  Ciocoiu C. Eugenia Iasi, sos. Natio

 • Page 478:

  et.7, ap.1

 • Page 480:

  Maxim C. Elena Iasi, str. P. Schiop

 • Page 482:

  Solonca I. Argentina

 • Page 484:

  BANDAR L.IOAN 52.646.880 LEI

 • Page 486:

  DANCAU G.NICOLAE Tg.Mureş,bd.1848.

 • Page 488:

  KISS A.SANDOR Tg.Mureş,str Călăr

 • Page 490:

  NEGRUT D.FLOAREA 9.853.400 LEI

 • Page 492:

  SUTEU I.IOAN Sighi?oara,str.M.Vitea

 • Page 494:

  ANICULAESEI I. AGRIPINA Piatra Neam

 • Page 496:

  PODARU M. IOAN

 • Page 498:

  Bica Gh. Stelian Ploieşti, Temi?an

 • Page 500:

  Dr?ghiciu M. Nicolae Ploieşti, Cim

 • Page 502:

  L?scarache E.Dan Ploieşti, Elena D

 • Page 504:

  Parlog O. Vladimir Ploieşti, Intr.

 • Page 506:

  Stroe Gh. Nicolae Ploieşti, G?geni

 • Page 508:

  MITRU G. GABRIELA SMIRODAVA Bl. 4/4

 • Page 510:

  MURARASU C. MIHAI V. TEPES Bl. 1/33

 • Page 512:

  BOTA G. IOAN

 • Page 514:

  MATEOC L. LIVIA-LOREDANA

 • Page 516:

  ALBRECHT A. REGINA COM. Şelimbăr,

 • Page 518:

  BLEZU D. FLORIN SIBIU, STR. PANAIT

 • Page 520:

  C?NDEA I. VIOREL SIBIU, PIA?A MARE

 • Page 522:

  CON?IU D. IOAN SIBIU, CALEA DUMBR?V

 • Page 524:

  DOBRIN C. T?NASE SIBIU, STR. LUPTEI

 • Page 526:

  GAVRILĂ M. VIORICA SIBIU, AL. INFA

 • Page 528:

  ILINCA N. NICOLAE SIBIU, STR. V. AR

 • Page 530:

  MAGO? S. IOAN-OPREA SIBIU, STR. AG?

 • Page 532:

  MORARIU I. ZOE- DOINA-STELA SIBIU,

 • Page 534:

  NI?U V. AURELIAN SIBIU, STR. SIRETU

 • Page 536:

  PETRU V. ANA SIBIU, STR. N. BĂLCES

 • Page 538:

  R?DUCEL V. MARIA SIBIU, STR. VELCEA

 • Page 540:

  STOIA I. SILVIA SIBIU, STR. T. MIHA

 • Page 542:

  TOMU? N. ANU?A SIBIU, STR. N. IORGA

 • Page 544:

  Boian Z. Togyik Iozsef Satu Mare, s

 • Page 546:

  Pintea I. Adriana Elena Satu Mare,

 • Page 548:

  Brum? Iuliana Doina Suceava, str. A

 • Page 550:

  Ionescu Monica Eugenia Suceava, Ale

 • Page 552:

  R?ileanu Nicolae 21.715.200 LEI

 • Page 554:

  SLIVINSCHY C. GHEORGHINA BZ Bz. Mic

 • Page 3: La 25.06.2004 s-a dispus ca reclama
 • Page 5: - S.O.V. Invest S.A. este în culp
 • Page 7: persoanele care au folosinţa drept
 • Page 9: Interne au declanşat cercetarea pe
 • Page 11: În fine, prin adresa nr. 777/16.05
 • Page 13: egulilor speciale fondurilor deschi
 • Page 15: Deoarece ajutoarele au fost motivat
 • Page 17: Reclamantul Puşcaşu Adriean cu do
 • Page 19: eclamant a sumei de 32.264.800 lei
 • Page 21: BUCU?EA MARIA
 • Page 23: DR?GHICI ION
 • Page 25: IVAN Z. ALEXANDRU
 • Page 27: NAGHI MARIA
 • Page 29: POTLOGEA IOAN Carpinis, nr.918, jud
 • Page 31: jud.Bra
 • Page 33: Boicea V. Liliana
 • Page 35: Dragoescu I. Ioan COMUNA VERME? NR.
 • Page 37: KELLER C. HORST CAROL
 • Page 39: OBER?TERESCU D. MARIA COM. L?PUSNIC
 • Page 41: SIMION N. DANIEL LIVIU REŞIŢA, ST
 • Page 43: V?RLAN I. PAULINA
 • Page 45: IFRIM M. ILEANA Giurgiu, str. Bucur
 • Page 47: VLAD C. DUMITRU Giurgiu, str.Fintin
 • Page 49: CROITORU M. DUMITRU
 • Page 51: MANACU AL. GABRIELA
 • Page 53:

  STANI V. PETRE

 • Page 55:

  BIGHIU CATALIN Bacau, str. Prelungi

 • Page 57:

  COCIORV? I. MARIA Buhusi, jud. Baca

 • Page 59:

  GHIR?U I. CĂTĂLIN Bacau, str. Met

 • Page 61:

  MITREA N. Z?NA Piatra- Neamt, jud.

 • Page 63:

  PRICOPIE GH. ELENA Bacau, str. Nord

 • Page 65:

  UNGUREANU NICU Bacau, str. Violetel

 • Page 67:

  CHIVA CONSTANTIN Pitesti, Str. Teil

 • Page 69:

  ION N. CONSTANTIN Pitesti - Craiove

 • Page 71:

  OPREA I. MARIA Pitesti, Str. Banat,

 • Page 73:

  STANESCU N. ION Pitesti, C. Trivale

 • Page 75:

  BAIDOK F. DANIEL IOSIF Jud. Arad, O

 • Page 77:

  CRAINIC GH. ANIŞOARA Arad, Str. I.

 • Page 79:

  GOMBO? GHE. M?RIOARA Arad, Str. Bih

 • Page 81:

  LESCHIAN G. GHEORGHE

 • Page 83:

  P?IU?AN I. SIMION Arad, Str. M?r?i?

 • Page 85:

  SCHRIFFERT I. IOSIF Arad, Aleea Uli

 • Page 87:

  ZELENIN V. VALERIAN

 • Page 89:

  BARBIERI N DAIANA

 • Page 91:

  ALEXANDRU PETRU

 • Page 93:

  IORDACHE G

 • Page 95:

  MOLDOVAN L

 • Page 97:

  POPA I LUCIA ZLATNA STR.ZORILOR,NR.

 • Page 99:

  SUMLEA I IOAN SARD NR.546 11.616.64

 • Page 101:

  Arb?na? Gh.Gheorghe 31.738.320 LEI

 • Page 103:

  Bercaru D.Dobre

 • Page 105:

  Camburopol N.Roxana Gabriela Brăil

 • Page 107:

  Ciobotaru T.Vasile Brăila,str.Vict

 • Page 109:

  Cote? N.Ştefan(decedat) Brăila,bl

 • Page 111:

  Dog?rescu D.Stancu Brăila,str.Cipr

 • Page 113:

  Călăraşilor,nr.62,bl.D,sc.3,et.3

 • Page 115:

  Gur?u R.Maria

 • Page 117:

  Iurciuc I.Anica Brăila,str.Anton P

 • Page 119:

  Lupu V.Gheorghe Brăila,str.E .V?c?

 • Page 121:

  Mocanu N.Marioara Brăila,str.Sebe?

 • Page 123:

  Micşunelelor,nr.7,bl.30,sc.2,et3,a

 • Page 125:

  Pan? T.Mihai Brăila,bld.Independen

 • Page 127:

  Priceputu D.Ioana Brăila,str.I.C.B

 • Page 129:

  S?l?v?stru V.Gheorghe Brăila,str.M

 • Page 131:

  Stroia I.Stelu?a Silvia Brăila,str

 • Page 133:

  Tudor I.Vasile Brăila,str.Deltei n

 • Page 135:

  Vl?descu T.Gheorghe Brăila,str.Obo

 • Page 137:

  Apostol H. Octavian

 • Page 139:

  Bucur V. Ion Ploiesri Str. Luminisu

 • Page 141:

  16 Cristea A. Ioana Ploiesti Str. C

 • Page 143:

  Dumitrescu C. Elena Ploiesti Str. G

 • Page 145:

  Gheorghe Ghe. Georgeta Urlati Str.

 • Page 147:

  Ionita V. Elena

 • Page 149:

  Mazilu Gh. Viorica Varbilau / Sat V

 • Page 151:

  Et. 9 Ap. 36 Jud

 • Page 153:

  Panait E. Silviu Valentin

 • Page 155:

  Popescu N.Ghiorghi Ploiesti Str.Rad

 • Page 157:

  Serianu Gh.Victoria Ploiesti Str.Pi

 • Page 159:

  Sovaiala C. Olivian Ploiesti Str. S

 • Page 161:

  Vladuta M. Maria Mizil Str. Albinei

 • Page 163:

  4 Ap. 13

 • Page 165:

  Filip D.Ana Ploiest iStr.Licurici 4

 • Page 167:

  Argentoianu Liviu Slobozia,str. Ale

 • Page 169:

  Lutotovici Alexandr Slobozia,str.La

 • Page 171:

  Ştefanescu Maria Slobozia,str.Cuza

 • Page 173:

  BOBORA A. NICOLAE HUNEDOARA. B-UL.

 • Page 175:

  CZAKO D. RODICA SIMERIA A.IANCU BL.

 • Page 177:

  HIRICI D. NICOLAE DAN DEVA B-UL BAL

 • Page 179:

  MATEAS N. SABINA AURELIA DEVA LIBER

 • Page 181:

  PETRIC V. RODICA VALERIA DEVA CALUG

 • Page 183:

  SIMINA L. ADRIANA DEVA 22DECEMBRIE

 • Page 185:

  UILACAN P. MARGARETA DEVA PTA.VICTO

 • Page 187:

  BREBAN P. IOAN BAIA MARE, str. NICO

 • Page 189:

  DUMITRASCU V.MIHAI BAIA MARE, str.

 • Page 191:

  LENGHEL L. ANDREI BAIA MARE, str. A

 • Page 193:

  PASCA S. IONEL DAN BAIA MARE, str.

 • Page 195:

  SZENTESI I. ALEXANDRU BAIA MARE, bd

 • Page 197:

  Baluta I. Arsenia Str. Dr. Petru Gr

 • Page 199:

  Fighic V. Anica Str. Ecaterina Varg

 • Page 201:

  Pantus V. Gheorghe Bld. Unirii, nr.

 • Page 203:

  Ursu I. Mariea

 • Page 205:

  Cojocaru V.Vasile-Cristian Vaslui,S

 • Page 207:

  Militaru S.Marian Vaslui,Str.Caluga

 • Page 209:

  Tiron I.Sarban Vaslui,Str.Ing.Badea

 • Page 211:

  Antonescu (Stanculescu) M Str. Ion

 • Page 213:

  Basamac G Ionela

 • Page 215:

  Bucsaneanu C Marius Str. Maramures,

 • Page 217:

  Chiriceanu G Marian

 • Page 219:

  Cornoiu G Ioana

 • Page 221:

  Dascalu N Vasile

 • Page 223:

  Dontu C Gheorghe

 • Page 225:

  Dumitrescu Florica

 • Page 227:

  Floricel G Sorin

 • Page 229:

  Grecu N Georgica

 • Page 231:

  Iliescu Cati

 • Page 233:

  Iuga T Victor Romi

 • Page 235:

  3, Bucuresti

 • Page 237:

  Marton Mihai Aleea Arinii Dornei, n

 • Page 239:

  Mirica Maria

 • Page 241:

  Neagoe Andrei

 • Page 243:

  Olaru C Lucica

 • Page 245:

  Petheu I Ion

 • Page 247:

  Bucuresti

 • Page 249:

  Rebigan S Maria

 • Page 251:

  Serbanoiu I Elena

 • Page 253:

  Stefan G Anton

 • Page 255:

  Terteleac T. Paul

 • Page 257:

  2 Bucuresti

 • Page 259:

  Zagorschi I Mihail

 • Page 261:

  BULAT M. ADRIAN Str.Panait Cerna,bl

 • Page 263:

  DOBRICEAN L. IOANA Str.Romana,nr.2,

 • Page 265:

  HODOROGA A. ALEXANDRU Bld.Decebal,n

 • Page 267:

  MIKLOS L. EVA MARIA Calea Moldovei,

 • Page 269:

  PETRAS G. MARCELA Al.Salcilor,nr.2,

 • Page 271:

  SALVARI N. IOAN

 • Page 273:

  UNGUR G. EUGEN Str.Gh.Pop de Basest

 • Page 275:

  BARBOSU T. ECATERINA UNIRII NR.2, A

 • Page 277:

  DANILIUC N. DUMITRU IMPARAT TRAIAN

 • Page 279:

  IURASOG MARIA T. VLADIMIRESCU NR.17

 • Page 281:

  OPASCHI G. MIHAELA ONICESCU NR.53,

 • Page 283:

  TARANU P. MIHAI T. VLADIMIRESCU NR.

 • Page 285:

  Bihoi N. Adrian Ilie str. Paro?eni,

 • Page 287:

  Gligor I. Flavius calea Martirilor

 • Page 289:

  Nicolici A. Dan

 • Page 291:

  ?ing?u M. Gheorghe Operetei 1, ap.1

 • Page 293:

  Boldu Mia Gheorghita jud Valcea, co

 • Page 295:

  Ciuca V. Claudia Geta Ramnicu Valce

 • Page 297:

  Dogaru D. Mihaela

 • Page 299:

  sc B, ap 12

 • Page 301:

  Marcu I. Lucia

 • Page 303:

  Nicut Walter jud Valcea, comuna Dae

 • Page 305:

  Preoteasa Gh. Dumitru

 • Page 307:

  Stefoane Elena Daniela

 • Page 309:

  Voinea C. Nicolita

 • Page 311:

  GROSU I.ALEXANDRU POROSCHIA, 8.401.

 • Page 313:

  Condratov V. Jan Tulcea, Aleea Meta

 • Page 315:

  15 Osman R. Osman Tulcea, str. Vict

 • Page 317:

  BONCIU G. NICOLAE Bz. Str. Unirii,

 • Page 319:

  ILIE A. VICA Bz. Broşteni, bl. D8,

 • Page 321:

  POPA C. Ştefan Bz. Str. Dorobanţi

 • Page 323:

  VISTEANU C. ILIE Bz. Str. Unirii, b

 • Page 325:

  ROSCA I. MARIOARA

 • Page 327:

  BERCEAN NEGREAN A. VIORICA

 • Page 329:

  BUCUR V. DANA GEORGETA

 • Page 331:

  CIOCMAREAN G. CONSTANTIN

 • Page 333:

  CULDA I. MARIUS FINISEL,str.PRINCIP

 • Page 335:

  GAVRUS A. REGHINA

 • Page 337:

  IEPUREANU D. PAULA Cluj-Napoca,str.

 • Page 339:

  LEHENE I. IOAN EUGEN

 • Page 341:

  MIHALCEA D. CAIUS C_TIN

 • Page 343:

  MULLER E. ELENA ANA

 • Page 345:

  NILAS T. LIANA

 • Page 347:

  PLESA I. ILEANA

 • Page 349:

  RADU M. VALERIA AIUD,str.I CREANGA

 • Page 351:

  SARKANY I. EVA IRINA SUNCUIUS,et.0,

 • Page 353:

  SZILAGYI A. ANDREI Cluj-Napoca,str.

 • Page 355:

  UNGUR A. AURELIA

 • Page 357:

  Asaftei I. Ioan

 • Page 359:

  Dragan D. Florina Constanta, B-dul

 • Page 361:

  Lupu A. Elena

 • Page 363:

  Petianu T. Jenica Constanta, Aleea

 • Page 365:

  Trache S. Gheorghe Constanta, str.

 • Page 367:

  COCAN P AGLAEA

 • Page 369:

  IMREH J JANOS

 • Page 371:

  PLATZ A VIORICA Sf.Gheorghe AL. HAR

 • Page 373:

  VARGA GY ERZSEBET

 • Page 375:

  Bucaloiu Gheorghe Cornel Sat.Sotang

 • Page 377:

  Dima G Dumitru Sat.Persinari, 30.55

 • Page 379:

  Haralambie I Constantin Sat.Dragoda

 • Page 381:

  Marcu I Viorica Sat.Razvad, ,bl. 6.

 • Page 383:

  Nicolaescu V Mioara Targoviste, Ale

 • Page 385:

  Radu Gh Constantin Targoviste, Bld.

 • Page 387:

  Tiriplica D Eufrosina Targoviste, S

 • Page 389:

  BADECI F. SEBASTIAN COSMIN Cv. Braz

 • Page 391:

  BUTOI P. ION Cv. Str. Muncelui, nr.

 • Page 393:

  CIRJOI C. GEORGETA Calafat, str. 22

 • Page 395:

  DINCULESCU S. STEFAN Cv. Str. Lyon,

 • Page 397:

  FURDUI N. CONSTANTIN Cv. Brazda lui

 • Page 399:

  IANA D. MARIANA Cv. Cv. Noua, bl. 1

 • Page 401:

  MANTA N. DUMITRU Cv. Str,. Lomonoso

 • Page 403:

  MUSTATA V. SERGIU Cv. Str.Calea Buc

 • Page 405:

  PATRU C DANIELA ILEANA Cv. Str. H.

 • Page 407:

  PRUICA S. MARIAN Cv. Cv. Noua, bl.

 • Page 409:

  SIRBU I. CRISTINA MARIA

 • Page 411:

  TITA I. MARIA Cv. Str. Podari, nr 1

 • Page 413:

  VLADU N. MIRCEA Cv. Bld. Dacia, Bl.

 • Page 415:

  BIZOMESCU N. MARIA

 • Page 417:

  CICIRICĂ I. ELENA SAT. STĂNEŞTI,

 • Page 419:

  AP.20 EMANCIPATU N. LAURENŢIU BUMB

 • Page 421:

  LICĂ GH. VIORICA TG.JIU, STR. MIOR

 • Page 423:

  PÂNIŞOARĂ L. PĂUN BUMBEŞTI-JIU

 • Page 425:

  AP.16 SANFIRA V. VASILE TG.JIU, ZON

 • Page 427:

  ??RVELEA C. DUMITRU BUMBEŞTI-JIU,

 • Page 429:

  Amzu R. Florian Galaţi, B.dul Dun

 • Page 431:

  Basarab I. Matei

 • Page 433:

  Braşoveanu B. M?riu?a

 • Page 435:

  Căpraru Gh. Viorel - Fane Comuna C

 • Page 437:

  Colgiu R. Matei Galaţi, str. Oţel

 • Page 439:

  Damaschin V. Viorel

 • Page 441:

  Dr?gaic? I. Constan?a

 • Page 443:

  29 Frunz? C. Catinca Galaţi, str.

 • Page 445:

  Grecu D. Mihaela Galaţi, str. Nuf?

 • Page 447:

  Ionescu D. Ioan

 • Page 449:

  Lungu I. Dumitru

 • Page 451:

  Meteh?u Al. Gheorghe

 • Page 453:

  Moise S. Steriana

 • Page 455:

  Obad? V. Dumitru

 • Page 457:

  Petrea I. Vasilica

 • Page 459:

  Răduţă R. Ion Galaţi, str. Bră

 • Page 461:

  Sobaru I. Irina

 • Page 463:

  Şarpe N. Silvia

 • Page 465:

  ?urcanu N. Petrache Galaţi, str. M

 • Page 467:

  Voicu Gh. Gherghina Galaţi, str. M

 • Page 469:

  BOGOS I. LASZLO M-CIUC STR.GABOR AR

 • Page 471:

  LASZLO A. ANA

 • Page 473:

  URSZULY A. ARPAD

 • Page 475:

  Branza C. Olga Iasi, str. C. Negri,

 • Page 477:

  Dobanda V. Constanta Com. Ciortesti

 • Page 479:

  Istrate I. Neculai

 • Page 481:

  Pintilie M. Steriana Iasi, str. Tut

 • Page 483:

  Voicu O. Mariana-Irena Iasi, str. A

 • Page 485:

  BUDA I.CATALINA Tg.Mureş,str.Moldo

 • Page 487:

  GHERGHELY A ANDREI MIH. 93.866.600

 • Page 489:

  MIKO S.STEFAN Tg.Mureş,str.Gr?dina

 • Page 491:

  ROMAN A.ILEANA Tg.Mureş,Cutezan?ei

 • Page 493:

  TOTH N ANNAMARIA 20.744.000 LEI

 • Page 495:

  FLOREA R. CONSTANTIN

 • Page 497:

  4, ap. 60

 • Page 499:

  Coman I. Roxana Cristina Plopeni, R

 • Page 501:

  Grigore P. Marian Cocorăştii Misl

 • Page 503:

  N?stase V. Lucian Plopeni, Cimbrulu

 • Page 505:

  Rădulescu I. Liviu Ploieşti, Măr

 • Page 507:

  Vasile C. Eugenia Plopeni. Al Zoril

 • Page 509:

  MUNTEANU I. P. LUMINITA-LUCIA R. MU

 • Page 511:

  BUBULAC N. GICA MIHAI EMINESCU BL.

 • Page 513:

  FUTO I. MAGDALENA-MARIA

 • Page 515:

  RADUCU C. MARTA

 • Page 517:

  BARNA I. MARIA SIBIU, NEGOI NR. 22B

 • Page 519:

  BRABETE A. RAIZA

 • Page 521:

  CIORA I. GHEORGHE SIBIU, STR. LUPTE

 • Page 523:

  CROITORU M. UMBERT SIBIU, BUL. M. V

 • Page 525:

  F??AN A. EUGENIA SIBIU, STR. TRANSI

 • Page 527:

  GUIST D. MARIA SIBIU, STR. O?TIRII,

 • Page 529:

  LAZĂR E.I. EUGEN-GEORGE SIBIU, STR

 • Page 531:

  MICU T. SIMONA-VASILICA SIBIU, STR.

 • Page 533:

  N?STASE I. PETRU SIBIU, STR. SEMAFO

 • Page 535:

  PAN??R GH. ILEANA SIBIU, STR. F?NT?

 • Page 537:

  POPESCU M. LUCREŢIA SIBIU, STR. ?T

 • Page 539:

  SĂVULESCU I. ANA SIBIU, B-DUL V. M

 • Page 541:

  ?TEF?NESCU GH.. ELENA-ALINA SIBIU,

 • Page 543:

  VINEREAN A. TRAIAN SIBIU, STR. O. G

 • Page 545:

  Gaspar Iozsef Ianos Satu Mare, Alee

 • Page 547:

  Valeanu C. Ioana Satu Mare, str. Fa

 • Page 549:

  Dasc?lu Daniel Suceava, b-dul 1 Mai

 • Page 551:

  Nichitean V. Rachila Mitocu Dragomi

 • Page 553:

  Velniceriu C. Ileana Marginea, jud.

 • Page 555:

  97, sect. 4 Bucuresti

© 2006-2014 by i-Magazine AG