Views
4 years ago

sentinta 13732 dosar 5079

sentinta 13732 dosar 5079

sentinta 13732 dosar

DOSAR NR.5079/2001 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI A COMERCIALĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.13732 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 17.12.2004 TRIBUNALUL COMPUS DIN: PREŞEDINTE : LIVIU-NARCIS PÎRVU GREFIER : TINCA DOBRE Pe rol pronunţarea asupra cauzei comerciale cu număr 5079/2001. Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 19.11.2004, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când tribunalul a amânat pronunţarea succesiv la datele de 26.11.2004, 03.12.2004, 10.12.2004 şi pentru astăzi când, TRIBUNALUL, Deliberând asupra cauzei de faţă, constată: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti sub nr. 4615/2000 din 2.06.2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta C.E.C. S.A. a chemat în judecată pârâtele S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/6.12.1999 încheiat între C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi F.N.I., pentru nerespectarea condiţiilor de validitate ale contractului , precum şi constatarea dreptului de retenţie al C.E.C. S.A. asupra sumelor datorate de către S.C. S.O.V. Invest S.A. în baza contractului a cărui nulitate s-a solicitat. Reclamanta a cerut în subsidiar să se constate că prin adresa nr. 8/18.01.2000 a denunţat unilateral contractul de fidejusiune/cauţiune în temeiul art. 4 pct. 1 lit. d din contract şi să se constate rezilierea acestuia pentru neîndeplinirea prevederilor art. 3.2., respectiv neplata sumelor datorate, inclusiv a penalităţii de întârziere, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata şi obligarea pârâtelor la plata de daune compensatorii. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor a formulat cerere de intervenţie în sprijinul reclamantei. Asociaţia Naţională a Investitorilor F.N.I. şi mai multe persoane fizice au formulat cereri de intervenţie în sprijinul pârâtelor. Prin sentinţa nr. 4516/25.07.2000, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenţie a Statului Român în favoarea reclamantei ca neîntemeiată şi a admis cererile de intervenţie în favoarea pârâtelor. Sentinţa a devenit irevocabilă ca urmare a respingerii apelului şi recursului prin decizia nr. 3030/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Comercială, respectiv prin decizia nr. 1323/2001 a Curţii Supreme de Justiţie - Secţia Comercială. 1

 • Page 2 and 3: Prin cererea înregistrată sub nr.
 • Page 4 and 5: - potrivit art. 2.2 din contractul
 • Page 6 and 7: a) au investit în unităţi de fon
 • Page 8 and 9: S.A. s-a angajat să le plătească
 • Page 10 and 11: chestiune ce depăşeşte interesel
 • Page 12 and 13: contractanţii a denumit “limita
 • Page 14 and 15: supuse fondurile deschise de invest
 • Page 16 and 17: Pentru considerente deja expuse va
 • Page 18 and 19: Admite în parte cererea formulată
 • Page 20 and 21: BANESIU S. CORNELIU BANU ADRIAN IOA
 • Page 22 and 23: COSMESCU TUDORA COSTEA VALERIU COST
 • Page 24 and 25: GHIOCA MARIANA GHI?OC RAISA Braşov
 • Page 26 and 27: MATEI MIHAIL Braşov, str.L.C. Babe
 • Page 28 and 29: jud.B OPREA DANIELA Braşov, str.Bo
 • Page 30 and 31: STOICA ERVIN ANTAL Rasnov, str.IL C
 • Page 32 and 33: Asztalo? I. Ioan REŞIŢA, STR. V?L
 • Page 34 and 35: AP.18 Ciocoi A. Eleonora BOC?A , ST
 • Page 36 and 37: FLAVIAN BL.32 , SC.1 ET.1 , AP.8 GR
 • Page 38 and 39: MICU A. MARIN REŞIŢA, B-DUL A. I.
 • Page 40 and 41: POPA A. ACHIM REŞIŢA, STR. MOCIUR
 • Page 42 and 43: TEAC? D. ION TELESCU I. GHE. ALEXAN
 • Page 44 and 45: MARIANA CIULACU G. MARIA Giurgiu, s
 • Page 46 and 47: PEIA S. IOAN Giurgiu, str.Decebal ,
 • Page 48 and 49: CONSTAN?A BL.TV1, SC.3, AP.3 BROSC?
 • Page 50 and 51: GADAU PETRE GHIORDUNESCU G. ELENA N
 • Page 52 and 53:

  VALENTIN AP.7 PLO?TINARU P. MARIUS

 • Page 54 and 55:

  AGAPE GEORGETA Bacau, str, Veniamin

 • Page 56 and 57:

  C?RLAN GHE. TEOFIL Bacau, str. 9 Ma

 • Page 58 and 59:

  DOBROI N. MARIA Com. Rahova, jud. B

 • Page 60 and 61:

  ISTRATE P. ANA Bacau, str. M. Vitea

 • Page 62 and 63:

  PANAIT I. IOAN Bacau, str. Castanil

 • Page 64 and 65:

  SPULBER IOAN Bacau, str. Panselelor

 • Page 66 and 67:

  BACIU M. STEFAN Pitesti, Str. Fagar

 • Page 68 and 69:

  DUMITRESCU C. MARIA Pitesti, Str. I

 • Page 70 and 71:

  MINCULESCU I. IOANA Pitesti, Str. B

 • Page 72 and 73:

  RADA N. ION Pitesti, Bd. Petrochimi

 • Page 74 and 75:

  VASILE I. VIORICA Pitesti, Str. Cra

 • Page 76 and 77:

  BRU?IU S. SIMION B3, Sc. B, Et. Ara

 • Page 78 and 79:

  DRIL? N. MARIA Arad, Str. Prietenie

 • Page 80 and 81:

  JANT? A. ALEXANDRU Arad, Str. Bu?te

 • Page 82 and 83:

  MLADIN I. ILIE Arad, Str. Doctor Su

 • Page 84 and 85:

  CORNEL POPII D. EUGENIU Arad, Str.

 • Page 86 and 87:

  TOSCA I. FLOARE Jud. Arad, Com. Fâ

 • Page 88 and 89:

  GHERLE T. NICOLETA ELENA POLGAR E.

 • Page 90 and 91:

  CHELARIU C IOANA ALBA IULIA STR.BRA

 • Page 92 and 93:

  GAVRILA M FLOAREA ALBA IULIA STR.DE

 • Page 94 and 95:

  MAKEK N MARIA SINTIMBRU STR.CLUJULU

 • Page 96 and 97:

  OTEL V ANA OTEL T TEODOR ALBA IULIA

 • Page 98 and 99:

  SCHIAU I IOAN ALBA IULIA STR.DR.IOA

 • Page 100 and 101:

  WEBER I IULIU ALBA IULIA B-DL VICTO

 • Page 102 and 103:

  Badiu G.Mihail Florinel Brăila,cal

 • Page 104 and 105:

  Bucur A.Petrica 16.180.320 LEI Bucu

 • Page 106 and 107:

  Chelemîndr? I .Mihaica Brăila,str

 • Page 108 and 109:

  Coman C.Mihaela Brăila,str.Ştefan

 • Page 110 and 111:

  Datcu M.Sorin- Iulian Brăila,str.P

 • Page 112 and 113:

  Durbac? U.Ion(decedat) Brăila,str.

 • Page 114 and 115:

  Gheorghi?? I.Ioana Brăila,str.Căl

 • Page 116 and 117:

  Ifrim N.Adriana Brăila,str.G-ral E

 • Page 118 and 119:

  Leovaridis G.Constan?a Brăila,alee

 • Page 120 and 121:

  MeiRoşu ?t.Ion Brăila,str.Debre?i

 • Page 122 and 123:

  Mucu?? I.Ionica Brăila,str.Inului

 • Page 124 and 125:

  Nistor V.Octavia Brăila,str.Indust

 • Page 126 and 127:

  Pitulice D.Ionel Pitulice S.Valenti

 • Page 128 and 129:

  R?ileanu P.Marin 5.246.840 LEI R?il

 • Page 130 and 131:

  Stamate A.Paulina Brăila,aleea Cul

 • Page 132 and 133:

  Tarpan C.Valeriu Brăila,aleea Marg

 • Page 134 and 135:

  Urse V.Nicoleta Brăila,?os.Buzăul

 • Page 136 and 137:

  Agache I. Maria Ploiesti Str. Infra

 • Page 138 and 139:

  Banica N. Veronica Barbieru Gh. Dum

 • Page 140 and 141:

  Ciocan I. Gabriela Ploiesti Str. Lu

 • Page 142 and 143:

  Ap. 21 Dinuta G. Valeria Ploiesti S

 • Page 144 and 145:

  Fendu C. Gheorghe Ploiesti Str. Cam

 • Page 146 and 147:

  Iancu I. Ion Ploiesti Str. Bobilna

 • Page 148 and 149:

  Lupu S.Valeriu Ploiesti Str. Aleea

 • Page 150 and 151:

  Mirea Gh.Ion Ploieti Str.Cosmonauti

 • Page 152 and 153:

  Nicolae I.LetitiaLiliana Ploiesti S

 • Page 154 and 155:

  Sc.B Ap.26 Pirvu C. Gheorghe Bucov

 • Page 156 and 157:

  Rosu T.Ionel Ploiesti Str.Gr.Er.Gri

 • Page 158 and 159:

  Stanculet I.Ion Boldesti Scaieni St

 • Page 160 and 161:

  Trifon N. Constantin Ploiesti Str.E

 • Page 162 and 163:

  Ap.7 Iancu T. Stefan Ploiesti Str.C

 • Page 164 and 165:

  Burican Gh. Elena Ploiesti Str.Came

 • Page 166 and 167:

  Mihai V. Gheorghe PloiestiStr.Grind

 • Page 168 and 169:

  Dumitrache Aurelia Slobozia,b-dul M

 • Page 170 and 171:

  Popescu Ion Dica Slobozia,str.Cuza

 • Page 172 and 173:

  ANDREI M ELENA IULIA DEVA ZARANDULU

 • Page 174 and 175:

  CASAN I. AURORA OLIMPIA DEVA A.IANC

 • Page 176 and 177:

  FLOREAN G. FELICIA DEVA GOJDU ALVII

 • Page 178 and 179:

  LENHARDT A. AURICA ANGELICA SIMERIA

 • Page 180 and 181:

  ADRIANA MARIANA NICULESCU I. STEFAN

 • Page 182 and 183:

  PUICA N. VERONICA HUNEDOARA. BUL.DA

 • Page 184 and 185:

  SZILAGYI GH. VALENTINA HUNEDOARA. A

 • Page 186 and 187:

  BALAZS A. IUDITA BAIA MARE, str. NI

 • Page 188 and 189:

  COSMA V. FLOARE VIORICA BAIA MARE,

 • Page 190 and 191:

  HASNES L. BURDUHOS RADU BAIA MARE,

 • Page 192 and 193:

  MOLDOVAN V. MORICA loc. CICARLAU, n

 • Page 194 and 195:

  ROATIS V. FLOARE BAIA MARE, str. VI

 • Page 196 and 197:

  VID V. LIVIA BAIA MARE, str. PETRU

 • Page 198 and 199:

  Vrance Dabija Tudora Focsani, Jud.

 • Page 200 and 201:

  Marcu C. Constanta Bld. Unirii, nr.

 • Page 202 and 203:

  Sandu C. Vasile Str. Pictor Grigore

 • Page 204 and 205:

  Blezneac M.Florin Vaslui,Str.Ferovi

 • Page 206 and 207:

  Florea I.Victor Vaslui,Str.Donici,B

 • Page 208 and 209:

  Popa N.Niculina Vaslui,Str.Stefan c

 • Page 210 and 211:

  Alexandrescu M Claudiu Str. Papazog

 • Page 212 and 213:

  Balasa N Daniela sect. 6, Bucuresti

 • Page 214 and 215:

  Boiesan S Valentina Str. Progresulu

 • Page 216 and 217:

  Calin Gheorghe Str. Brezoianu, nr.

 • Page 218 and 219:

  Cojocariu G Eugenia Bld. Regina Mar

 • Page 220 and 221:

  Cristal Doru Sos. Oltenitei, nr. 23

 • Page 222 and 223:

  Dinica A Gheorghe Str. Nicolae Iorg

 • Page 224 and 225:

  Dragomir Stefan Dan 3, Bucuresti St

 • Page 226 and 227:

  Duta A Eugenia Sos. Colentina, nr.

 • Page 228 and 229:

  Gheorghe Silviu Dumitru Str. Istrie

 • Page 230 and 231:

  Horga I Ionel Str. I.P. Pavlov, nr.

 • Page 232 and 233:

  Iordache C Gheorghe Sos. Straulesti

 • Page 234 and 235:

  Lapas N Edith 2, Bucuresti Bld. Lac

 • Page 236 and 237:

  Manolachi Cristina Monica Cal. Vaca

 • Page 238 and 239:

  Mihai C Maria Aleea Dobrina, nr. 12

 • Page 240 and 241:

  Mosoiu V Constantin Str. Dr. Felix,

 • Page 242 and 243:

  Nicolau Vasile Aleea Compozitorilor

 • Page 244 and 245:

  Parsolea P Ion Str. Int. Victor Dai

 • Page 246 and 247:

  Pompieru I Ion Str. Fizicienilor, n

 • Page 248 and 249:

  Purdel Neculai Str. Baba Novac, nr.

 • Page 250 and 251:

  Bucuresti Sabiescu I Irina Str. Sto

 • Page 252 and 253:

  Soare I Paul Aleea Cioplea nr. 5, e

 • Page 254 and 255:

  Strasser G Doina Emilia Str. Sibiu

 • Page 256 and 257:

  Topoloiu N Maria Str. Fainari nr. 2

 • Page 258 and 259:

  Vintila V Ion Bld.1 Mai nr. 158, sc

 • Page 260 and 261:

  BACIU I. LUCIAN MARCEL Str.Axente S

 • Page 262 and 263:

  COSTEA P. GILDA RAMONA Str.Octavian

 • Page 264 and 265:

  GALUT P. PANTELIMON Com.Teaca,sat V

 • Page 266 and 267:

  LACATUS A. MARIA Str.Obor,nr.27 / B

 • Page 268 and 269:

  NASAUDEAN I. CRISTIAN IOAN Str.St.O

 • Page 270 and 271:

  RADU C. CRISTOF Al.Margaretelor,nr.

 • Page 272 and 273:

  SUCIU T. TITUS Str.Ioan Slavici,nr.

 • Page 274 and 275:

  ALEXUC M. GHEORGHE ALEEA NOUA NR.11

 • Page 276 and 277:

  CHIPOANCA C. MIRELA MIHAELA DREPTAT

 • Page 278 and 279:

  GRIGORAS GHE. ELENA A.S. PUSKIN, NR

 • Page 280 and 281:

  MIHAESCU G. C-TIN IMPARAT TRAIAN NR

 • Page 282 and 283:

  ROSETI GHE. LAURIAN VICTOR PACEA NR

 • Page 284 and 285:

  VOLOSNIUC I. MIHAI CAL. NATIONALA N

 • Page 286 and 287:

  Coman Floare Lidia nr. 57, ap. 14,

 • Page 288 and 289:

  Lipovan O. Nicolae Carpa?i nr. 29,

 • Page 290 and 291:

  Rădescu V. Victor Labirint 10, et.

 • Page 292 and 293:

  sc D, ap 15 Badea Gheorghe jud Valc

 • Page 294 and 295:

  Carstian Ioana Carstian M. Gheorghe

 • Page 296 and 297:

  Crudu Florina Crudu I. Valentin Dan

 • Page 298 and 299:

  Fulgescu Gabriela Ramnicu Valcea, A

 • Page 300 and 301:

  Ionita Filofteia jud Valcea, comuna

 • Page 302 and 303:

  Mirci St. Carmen Ramnicu Valcea, st

 • Page 304 and 305:

  Petre C. Aurelia jud Valcea, oras H

 • Page 306 and 307:

  Scarlat V. Daniela Gabriela D, ap 1

 • Page 308 and 309:

  Tutunariu I. Maria jud Valcea, comu

 • Page 310 and 311:

  K32, sc 1, ap 2 Furtuna Gheorghe ju

 • Page 312 and 313:

  VARZARU P.IOAN ALEXANDRIA,STR.DUNAR

 • Page 314 and 315:

  Lazăr D. Panait Tulcea, str. Nicol

 • Page 316 and 317:

  Timu? G. Lenu?a Tulcea, str. Tabere

 • Page 318 and 319:

  CRISTOIU D. CORNELIA Bz. Dorobanţi

 • Page 320 and 321:

  MILITARU T. MARIANA Bz. Str. Priete

 • Page 322 and 323:

  STANCIU C. GEORGIANA Bz. Str. uniri

 • Page 324 and 325:

  DINU M. STEFAN CALARASI ,STR.LIBERT

 • Page 326 and 327:

  ARDELEANU L. LIANA-MARIA ARION T. A

 • Page 328 and 329:

  BOJOR A. ELENA RODICA Cluj-Napoca,s

 • Page 330 and 331:

  CARLEA C. IONUT C_TIN CARLIG A. GHE

 • Page 332 and 333:

  CORNEA A. ANA MARIA Cluj-Napoca,str

 • Page 334 and 335:

  FARAGAU V. LUCRETIA Cluj-Napoca,str

 • Page 336 and 337:

  GURANDA I. ANA GURDEAN G. ANA ROZAL

 • Page 338 and 339:

  KALLOS -. SUSANA KARSAI I. IOSIF Cl

 • Page 340 and 341:

  MANOLE V. MARIA MARCU G. IOAN GAVRI

 • Page 342 and 343:

  MOGUT . SIMION Cluj-Napoca,str.PLOP

 • Page 344 and 345:

  nr.4,bl.V4,sc.4,et.8,ap.119,jud.CJ

 • Page 346 and 347:

  PASCU A. STEFANIA PASZTOR S. ANDREA

 • Page 348 and 349:

  POP S. VICTORIA POPA I. EUGEN POPA

 • Page 350 and 351:

  RUSU I. ALEXANDRU Cluj-Napoca,str.T

 • Page 352 and 353:

  STIRBU I. PATRICIU Cluj-Napoca,str.

 • Page 354 and 355:

  TODORAN P. EUGEN TODORAN V. JANINA

 • Page 356 and 357:

  VOICU (BORZ) N. CAMELIA Cluj-Napoca

 • Page 358 and 359:

  Caraisile M. Ecaterina Constanta, S

 • Page 360 and 361:

  Greceanu N. Mariana Magda (decedata

 • Page 362 and 363:

  Mustafa M. Nichiar Constanta, Aleea

 • Page 364 and 365:

  Samsonescu F. Valeriu Constanta, bd

 • Page 366 and 367:

  BAKO I BELA Sf.Gheorghe Str Nicolae

 • Page 368 and 369:

  FAZAKAS E GISELA Sf.Gheorghe AL. CE

 • Page 370 and 371:

  MALNASI B BELA Sf.Gheorghe STR PODU

 • Page 372 and 373:

  SZIGETI F FERENC Sf.Gheorghe STR DE

 • Page 374 and 375:

  Badea M Nicolae Gura Sutii 26.448.6

 • Page 376 and 377:

  Coman I Valeria Targoviste, Str.Rap

 • Page 378 and 379:

  Fieraru Ghe Gabriel Ors.Moreni, Bld

 • Page 380 and 381:

  Jipa I Vasilica Com.I. L. Caragiale

 • Page 382 and 383:

  Milea M Ioana Targoviste, Str.Preot

 • Page 384 and 385:

  Paunescu N Vasile Targoviste, Str.A

 • Page 386 and 387:

  Sora P Vasilica M Sat.Ghirdoveni, ,

 • Page 388 and 389:

  Din judeţul Dolj : Nume Prenume Do

 • Page 390 and 391:

  BIZDOACA GH. GHEORGHE Cv. Str. Feli

 • Page 392 and 393:

  CATANA I. BADEA Cv. Bld. 1 Mai. Bl.

 • Page 394 and 395:

  CRISTINA CRISTESCU I. NICOLETA Cv.

 • Page 396 and 397:

  DUMITRESCU I. SEBASTIAN Cv. Piata G

 • Page 398 and 399:

  GIUCA S. LIVIU GABRIEL Cv. Str. Pet

 • Page 400 and 401:

  JABRE S. AMER Cv., Cv. Noua, bl. 14

 • Page 402 and 403:

  MILOSAVLEVICI N. RODICA Cv. Str. Za

 • Page 404 and 405:

  ODINA GH. IONCICA Cv. Brazda lui No

 • Page 406 and 407:

  POPA E. MARIAN CATALIN Bucuresti, B

 • Page 408 and 409:

  ROTARU G. CONSTANTIN Com Mofleni, s

 • Page 410 and 411:

  STEFANESCU C. EUGENIA Cv. Cal. Buc.

 • Page 412 and 413:

  UNGUREANU I. CORNELIA Cv. STr. E. G

 • Page 414 and 415:

  ANDREOIU I. MONICA BUMBEŞTI-JIU, S

 • Page 416 and 417:

  BUDESCU N. DANIEL TG.JIU, ALEEA ŞO

 • Page 418 and 419:

  CUCĂILĂ I. DANIEL CUCU N. MIHAI G

 • Page 420 and 421:

  GLAJE V. VIORICA TG.JIU, STR. 8 MAI

 • Page 422 and 423:

  MURGIUC GR. PETRE SAT TELE?TI, COM.

 • Page 424 and 425:

  POPESCU C. SEVASTIŢA SAT BOLBOCEŞ

 • Page 426 and 427:

  ?OCU I. GHEORGHE ?OFINE?I N. FLORIN

 • Page 428 and 429:

  VOLINTIRU I. TEODOR - OVIDIU ZORLES

 • Page 430 and 431:

  Arsu V. Marieta Artene I. Lenu?a Ga

 • Page 432 and 433:

  Bir?u O. Viorica Galaţi, str. Buco

 • Page 434 and 435:

  Butuc I. Petru Buzatu V. Gheorghe G

 • Page 436 and 437:

  Ciobanu M. Marioara Ciobanu P. Flor

 • Page 438 and 439:

  Cotîrle? Gh. Luminiţa - Isabela G

 • Page 440 and 441:

  2, ap. 62 Dima I. Marinache Galaţi

 • Page 442 and 443:

  Enache V. Elena Ene V. Marian Enic?

 • Page 444 and 445:

  Gherghe D. Ilie Galaţi, str. Miori

 • Page 446 and 447:

  Hu?anu P. Constantin Galaţi, str.

 • Page 448 and 449:

  ap. 42 Ivanovici I. Antoneta Galaţ

 • Page 450 and 451:

  Marin N. Magdalena Marin P. Daniel

 • Page 452 and 453:

  Miron P. Vasilica Miron R. Gicu Mir

 • Page 454 and 455:

  Neagu P. Mihaela Galaţi, str. Podu

 • Page 456 and 457:

  Panainte Gh. Mihai - Bebe Galaţi,

 • Page 458 and 459:

  Porumb T. Viorica Galaţi, str. Geo

 • Page 460 and 461:

  Sandu Gh. Constantin Sandu I. Mariu

 • Page 462 and 463:

  Stoica Gh. Beniamin Galaţi, str. A

 • Page 464 and 465:

  Tercu D. Jan - Ovidiu Galaţi, B.du

 • Page 466 and 467:

  V?leanu I. Corneliu Galaţi, str. M

 • Page 468 and 469:

  ANTAL A. FERENC NADEJDEA.COM.MIHAIL

 • Page 470 and 471:

  GAL L. LUDOVIC GAL M. FELICIA GALAC

 • Page 472 and 473:

  SARIG I. ZOLTAN M-CIUC STR.FLORILOR

 • Page 474 and 475:

  Axinte O. Gabriel-Dan Iasi, str. Pa

 • Page 476 and 477:

  Ciocoiu C. Eugenia Iasi, sos. Natio

 • Page 478 and 479:

  et.7, ap.1 Grama C. Maria Iasi, str

 • Page 480 and 481:

  Maxim C. Elena Iasi, str. P. Schiop

 • Page 482 and 483:

  Solonca I. Argentina Harlau, str. B

 • Page 484 and 485:

  BANDAR L.IOAN 52.646.880 LEI B?NDEA

 • Page 486 and 487:

  DANCAU G.NICOLAE Tg.Mureş,bd.1848.

 • Page 488 and 489:

  KISS A.SANDOR Tg.Mureş,str Călăr

 • Page 490 and 491:

  NEGRUT D.FLOAREA 9.853.400 LEI NEGR

 • Page 492 and 493:

  SUTEU I.IOAN Sighi?oara,str.M.Vitea

 • Page 494 and 495:

  ANICULAESEI I. AGRIPINA Piatra Neam

 • Page 496 and 497:

  PODARU M. IOAN PODARU G. ROMITA POD

 • Page 498 and 499:

  Bica Gh. Stelian Ploieşti, Temi?an

 • Page 500 and 501:

  Dr?ghiciu M. Nicolae Ploieşti, Cim

 • Page 502 and 503:

  L?scarache E.Dan Ploieşti, Elena D

 • Page 504 and 505:

  Parlog O. Vladimir Ploieşti, Intr.

 • Page 506 and 507:

  Stroe Gh. Nicolae Ploieşti, G?geni

 • Page 508 and 509:

  MITRU G. GABRIELA SMIRODAVA Bl. 4/4

 • Page 510 and 511:

  MURARASU C. MIHAI V. TEPES Bl. 1/33

 • Page 512 and 513:

  BOTA G. IOAN BOTA I. ZORICA BOTICAS

 • Page 514 and 515:

  MATEOC L. LIVIA-LOREDANA MATEOC N.

 • Page 516 and 517:

  ALBRECHT A. REGINA COM. Şelimbăr,

 • Page 518 and 519:

  BLEZU D. FLORIN SIBIU, STR. PANAIT

 • Page 520 and 521:

  C?NDEA I. VIOREL SIBIU, PIA?A MARE

 • Page 522 and 523:

  CON?IU D. IOAN SIBIU, CALEA DUMBR?V

 • Page 524 and 525:

  DOBRIN C. T?NASE SIBIU, STR. LUPTEI

 • Page 526 and 527:

  GAVRILĂ M. VIORICA SIBIU, AL. INFA

 • Page 528 and 529:

  ILINCA N. NICOLAE SIBIU, STR. V. AR

 • Page 530 and 531:

  MAGO? S. IOAN-OPREA SIBIU, STR. AG?

 • Page 532 and 533:

  MORARIU I. ZOE- DOINA-STELA SIBIU,

 • Page 534 and 535:

  NI?U V. AURELIAN SIBIU, STR. SIRETU

 • Page 536 and 537:

  PETRU V. ANA SIBIU, STR. N. BĂLCES

 • Page 538 and 539:

  R?DUCEL V. MARIA SIBIU, STR. VELCEA

 • Page 540 and 541:

  STOIA I. SILVIA SIBIU, STR. T. MIHA

 • Page 542 and 543:

  TOMU? N. ANU?A SIBIU, STR. N. IORGA

 • Page 544 and 545:

  Boian Z. Togyik Iozsef Satu Mare, s

 • Page 546 and 547:

  Pintea I. Adriana Elena Satu Mare,

 • Page 548 and 549:

  Brum? Iuliana Doina Suceava, str. A

 • Page 550 and 551:

  Ionescu Monica Eugenia Suceava, Ale

 • Page 552 and 553:

  R?ileanu Nicolae 21.715.200 LEI Rep

 • Page 554 and 555:

  SLIVINSCHY C. GHEORGHINA BZ Bz. Mic

Dosar De S~N~TaTe - Sensiblu
revista forever 07 iulie 2005.cdr - FLP.ro
Scrisoare deschisă adresată Patriarhului Teoctist şi Sfântului Sinod ...
aprilie 2008 - FLP.ro
Gazeta Hartibaciului ianuarie 2009 - Agnita
ANUARUL ACADEMIC 2004-2005 - Facultatea de Teologie "Andrei ...
Informatii privind instructorii autorizati
Untitled - Facultatea de Teologie "Andrei Saguna" - Universitatea ...
CALITATEA PRENUMELE NUMELE Nr. Dosar
CALITATEA PRENUMELE NUMELE Nr. Dosar
Nr. Dosar NUMELE PRENUMELE CALITATEA 1 10856 ALBIŞORU ...
SERIE NUMĂR NR. DOSAR NUME PRENUME CALITATEA
Nr.crt.Nr. dosar Nume Prenume Calitate 1. 16956 ALFRED ...
Seria Nr. Dosar Nume Prenume LRM-A 00830 5667 ALBU ...
CALITATEA NR. CRT. Nr. Dosar NUMELE PRENUMELE
Număr dosar 24808/3/2009 Tribunal Bucuresti - rva insolvency ...
motivare dosar 5588 - Curentul
Dosar nr.43238/3/2010 ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCURESTI ...
Nr. Crt. Nr. Dosar Nume Prenume Isntitutie Localitate Jud ... - LLP
Dosar - 333 kb - Anpro
ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI Dosar nr: 187872 ... - ONRC
Dosar nr 1252/109/2013 termen de pronuntare 2 iulie ... - ZiarulRing.ro
LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Anul IX – Nr. 260 bis ...