Descarca - Universitatea de Medicina si Farmacie

umft.ro

Descarca - Universitatea de Medicina si Farmacie

Boala astmatică

Este un sindrom cu etiologie şi patogenie variată, caracterizat prin accese paroxistice de dispnee

predominant expiratorie. Accesele sunt datorate bronhostenozei, care rezultă din bronhospasm, tumefierea

mucoasei şi hipersecreţie.

Aspectul radiologic, în timpul crizei, arată un torace globulos, diafragme imobile, transparenţă

pulmonară mărită, cu acelaşi aspect în inspiraţie şi expiraţie, umbrele hilare accentuate. Între crize, aspectul

radiologic revine la normal.

În astmul bronşic la copil, uneori, se pot observa opacităţi de formă triunghiulară situate mai

frecvent în lobul mediu sau opacităţi rotunde situate în lobii superiori, asemănătoare cu infiltratele fugace

Löffler şi accentuarea umbrelor hilare.

Atelectazia pulmonară

Atelectazia pulmonară este un sindrom care constă în dispariţia aerului din alveole, colabarea lor,

micşorarea segmentului pulmonar interesat, cu păstrarea circulaţiei sanguine în teritoriul atelectatic.

Atelectazia pulmonară poate să apară imediat după naştere, când este produsă de absenţa

expansiunii parenchimului pulmonar şi constituie atelectazia pulmonară congenitală sau în cursul

numeroaselor afecţiuni ale aparatului respirator, atelectazia pulmonară dobândită.

Anatomo-patologic, în atelectazia pulmonară zona respectivă este de culoare roşie, comparată cu

consistenţa muşchilor, alveolele lipsite de aer, cu pereţii îngroşaţi. Atelectazia pulmonară poate apărea prin

două mecanisme patogenice mai importante: atelectazie prin obstrucţia bronşică şi atelectazie prin spasm al

parenchimului pulmonar.

Atelectazia prin obstrucţie bronşică poate fi produsă de factori intrabronşici ca: dopuri de

mucus, corpi străini, procese inflamatorii (cel mai frecvent TBC), tumori benigne şi maligne etc. sau de

factori extrabronşici: adenomegalii, tumori pulmonare, mediastinale, esofagiene, anevrisme de aortă, care

comprimă unele bronhii şi realizează stenoza bronşică extrinsecă.

După întinderea procesului patologic se pot întâlni: atelectazia unui plămân întreg, atelectazia unui

lob pulmonar şi atelectazia segmentară, lobulară.

Figura 31. Atelectzia pulmonară, atracţia mediastinului

Aspectul radiologic constă într-o opacitate omogenă însoţită de micşorarea volumului pulmonar şi

toracic. Opacitatea are caractere retractile, este atrasă traheea, mediastinul, cupola diafragmatică, peretele

toracic, iar regiunea pulmonară respectivă este mai mică. La radioscopie, se observă în timpul inspiraţiei,

pendularea mediastinului către atelectazie (semnul lui Holzknecht, Jakobson).

51

More magazines by this user
Similar magazines