Lista 1 avizata AM - Investitii pana la 1.075.000 ap.3 - Autoritatea de ...

amposcce.minind.ro

Lista 1 avizata AM - Investitii pana la 1.075.000 ap.3 - Autoritatea de ...

nr. crt.

nr. inreg.

on-line

id SMIS

1 1 27292

SC GALLIT MATERIALE SI

SERVICII IN CONSTRUCTII SRL

Retehnologizarea şi modernizarea spaţiului de producţie al firmei SC GALLIT MATERIALE SI

SERVICII IN CONSTRUCTII SRL prin achiziţionarea unor echipamente de ultima generaţie şi

prin izolarea halei de producţie

Valoarea finanţării

nerambursabilă aprobată (lei)

din Buget

din FEDR 86%

naţional 14%

77.279,40 12.580,37

2 3 26886 SC EURO TRADING IMPEX SRL Achiziţie utilaj, la SC Euro Trading Impex SRL, judeţul Ilfov 919.777,22 149.731,18

3 4 27378 SC DECORA PROD SRL

CRESTEREA COMPETITIVITATII DECORA PROD SRL PRIN ACHIZITIE DE NOI

UTILAJE

791.827,15 128.902,09

4 6 27085 SC EUDIS SA

Asigurarea calitatii superioare a produselor, prin investitie in echipamente performante si hala de

productie

499.186,44 81.262,91

5 9 27040 SC GIDAZI SRL Modernizare hală şi dotare cu utilaje aferente producţiei de mobilier 924.485,54 150.497,65

6 10 27084 SC METEORA SERVICE SRL Dotarea cu utilaje noi pentru modernizarea procesului de vopsire în câmp electrostatic 251.165,17 40.887,35

7 12 27077 SC PLASTINVEST PROD SRL

Creşterea competitivităţii societăţii comerciale PLAST INVEST PROD SRL prin achiziţia de

echipamente de ultima generaţie, în vederea diversificării producţiei

924.102,41 150.435,28

8 14 27381 SC PETROCOM SM SRL Modernizarea şi extinderea activităţii SC PETROCOM SM SRL 924.327,38 150.471,90

9 15 26784 SC SINTEZA SA

10 17 26849

Lista nr. 1 a proiectelor propuse spre finanţare, avizată de Autoritatea de Management, din cadrul

Operaţiunea: Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile

Schema: Sprijin financiar de până la 1.075.000 lei pentru întreprinderi mici şi mijlocii - Apel nr.3

Beneficiar

SC AM INTERNATIONAL

COMPANIE DE PRODUCTIE SI

PUBLICITATE SA

Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi eficient de producţie, DMI 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în

special a IMM

Denumire proiectului

Achiziţie granulator şi instalaţie de însăcuire pentru diversificarea portofoliului de produse la SC

SINTEZA SA

924.500,00 150.500,00

Achiziţie utilaje pentru eficientizarea procesului de producţie 919.992,29 149.766,19

11 18 27038 SC LAZAR COMPANY SRL Achizitie utilaje de constructii 857.160,68 139.537,78

12 21 27263 SC BAYER CONSTRUCT SRL Achiziţionarea de utilaj tehnologic pentru prelucrarea primară a lemnului 924.500,00 150.500,00

13 22 27181 SC MODEX PROD SRL Cresterea competitivitatii societatii Modex Prod prin accesul pe noi piete. 579.672,72 94.365,33

Pagina 1 din 10


nr. crt.

nr. inreg.

on-line

id SMIS

Beneficiar

Denumire proiectului

Valoarea finanţării

nerambursabilă aprobată (lei)

din Buget

din FEDR 86%

naţional 14%

14 23 27266 SC APICOM SRL Tehnologizarea activităţii de producţie de case de lemn în cadrul SC Apicom SRL 818.856,29 133.302,19

15 24 27180 SC MELACOPIX-VILI SRL

Dezvoltarea activităţii economice în domeniul prelucrării lemnului prin achiziţionare de utilaj

tehnologic

924.500,00 150.500,00

16 25 27142 SC WEST CO IMPEX SRL Extindere fabrică de producţie SC WEST CO IMPEX SRL 740.516,11 120.549,13

17 27 27211 SC COMAT HARGHITA SRL Cresterea competitivitatii societatii S.C. COMAT HARGHITA S.R.L. 354.013,57 57.630,12

18 30 27258 SC INSTAL-ALL SRL

Construire si amenajare hala de productie pentru confectii metalice, confectii armaturi si

achizitionare de echipamente si utilaje

843.866,74 137.373,66

19 33 26847 SC SACRIS IMPEX SRL Supraînălţare hală existentă, înlocuire învelitoare şi achiziţie utilaje 898.852,85 146.324,88

20 34 27087 SC NOVAMECANICA SRL Creşterea productivităţii la SC Novamecanica SRL prin achiziţionarea unor utilaje performante 922.995,88 150.255,14

21 35 27174 SC Chemsol Group SRL

Creştrea capacităţii de producţie şi diversificarea gamei de produse în cadrul SC CHEMSOL

GROUP SRL

476.535,37 77.575,53

22 36 27154 SC S.U.T. CARPATI SA

Creşterea productivităţii în activitatea de extragere a agregatelor minerale, prin utilizarea utilajelor

moderne

882.556,34 143.671,96

23 37 26802 SC EURO MARCA COMPANY SRL Creşterea competitivităţii SC EURO MARCA COMPANY SRL prin achiziţia de noi utilaje 924.413,86 150.485,98

24 38 27130 SC TRIBOX SRL Echiparea întreprinderii Tribox cu un utilaj tehnologic performant pentru creşterea productivităţii 63.033,08 10.261,20

25 39 26882 SC HUGO SRL Achizitionare de utilaje pentru modernizarea capacitatii de productie la S.C HUGO SRL 922.537,28 150.180,49

26 42 27207 SC VIASTEIN SRL Modernizarea activităţii de fabricare a elementelor din beton pentru construcţii 924.500,00 150.500,00

27 44 27037 SC TEMAD CO SRL Dotări tehnologice performante pentru dezvoltarea SC TEMAD CO SRL 463.249,84 75.412,76

28 46 27210 SC COTRACO ROM SRL

29 47 26887

SC ALRAM SERVINVEST IMPORT

EXPORT SRL

Creşterea competitivităţii economice în cadrul SC COTRACO ROM SRL, prin achiziţia de utilaje

şi echipamente destinate producţiei de lanţuri antiderapante

916.656,46 149.223,15

Achizitie utilaj, la SC Alram Servinvest Import Export SRL, judeţul Ilfov 919.777,22 149.731,18

30 48 27041 SC GIDAZI PROD COM SRL Achizitie utilaje pentru constructii 922.690,22 150.205,38

31 51 27148 SC ROTECA SRL EXTINDEREA SI MODERNIZAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE LA SC ROTECA SRL 923.453,98 150.329,72

32 54 27179 SC IMPEX AURORA SRL Modernizarea activităţii de construcţii civile şi industriale în cadrul SC Impex Aurora SRL 910.089,13 148.154,05

33 55 26844 SC CANDORE PROD SRL Achiziţionare de utilaje de prelucrare a sticlei pentru dezvoltarea SC CANDORE PROD SRL 617.218,56 100.477,44

34 56 27205 SC INDFLOOR GROUP SRL Achiziţie de utilaje pentru pardoseli la SC Indfloor Group SRL 347.455,28 56.562,49

Pagina 2 din 10


nr. crt.

nr. inreg.

on-line

id SMIS

Beneficiar

Denumire proiectului

Valoarea finanţării

nerambursabilă aprobată (lei)

din Buget

din FEDR 86%

naţional 14%

35 58 27208 SC HALUPEX SRL Achiziţionareutilaje tehnologice pentru distilarea uscată a lemnului 924.397,49 150.483,31

36 59 27273 SC OPTICA OPTOFARM SRL Creşterea competitivităţii firmei prin dezvoltarea activitaţii de fabricarea şi şlefuirea lentilelor. 628.884,11 102.376,48

37 60 26888 SC ANCUTA SRL Achiziţie utilaj la SC Ancuta SRL, judetul Ilfov 919.777,22 149.731,18

38 61 26848 SC C B ELECTRIC SRL Achizitie patent inventie si utilaje pentru producerea dispozitivului de captare a energiei solare 919.777,22 149.731,18

39 62 26884 SC AAGES SRL

Construire hală de producţie şi achiziţie echipamente, Str Agricultorilor nr.1107 Sângeorgiu de

Mureş

923.601,30 150.353,70

40 64 27032 SC ESG CONSTRUCT SRL Achiziţie utilaje specifice lucrărilor de construcţii la SC ESG CONSTRUCT SRL 755.615,87 123.007,23

41 65 27269 SC Kukullo Auto-Land SRL Achizitie utilaje de prelucrarea lemnului la SC Kukullo Auto-Land SRL 924.070,00 150.430,00

42 66 27034 SC Komfort Wood SRL Optimizare linie producţie parchet din lemn masiv prin achiziţia unei camere de uscat în vacuum 365.979,19 59.578,01

43 69 27209 SC ALDONA SRL

Cresterea competitivitatii economice a SC ALDONA SRL , prin achizitia de utilaje si echipamente

destinate lucrarilor de constructii

638.626,61 103.962,47

44 70 27035 SC REPCON SA

Creşterea productivităţii şi dezvoltare durabilă la SC Repcon SA prin achiziţionarea de

echipamente înalt tehnologizate

731.921,97 119.150,09

45 71 27173 SC PROMEDIVET SRL

Creşterea competivităţii firmei SC PROMEDIVET SRL prin extinderea spaţiului de producţie şi

achiziţa unor utilaje performante

837.949,02 136.410,31

46 72 26783 SC LUCY STAR SRL Creşterea competitivităţii SC LUCY STAR SRL prin dotarea cu utilaje 924.500,00 150.500,00

47 73 27175 SC ECO EURO TRADING SRL

Creşterea competitivităţii în cadrul SC ECO EURO TRADING SRL prin achiziţia de utilaje

performante pentru fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplarie, pentru construcţii

395.412,52 64.369,48

48 76 27090 SC LOTUS SA

Creşterea productivităţii firmei SC LOTUS SA prin achiziţionarea de utilaje performante pentru

activitatea de construcţii

246.192,92 40.077,92

49 78 27074 SC PRO LOTUS SRL Achiziţie de utilaje la PRO LOTUS 924.500,00 150.500,00

50 79 27369 SC NEMASE COMPROD SRL

Creşterea competitivităţii economice a SC NEMASE COMPROD SRL, prin modernizarea,

eficientizarea şi dezvoltarea capacităţii de producţie

915.423,25 149.022,39

51 82 27203 SC MASTERS CONSULT SRL

Creşterea competitivităţii economice în cadrul SC MASTERS CONSULT SRL, prin achiziţia de

utilaje şi echipamente destinate producţiei de lanţuri industriale

887.291,41 144.442,79

52 87 27202 SC BILKA STEEL SRL Creşterea competitivităţii prin diversificarea gamei de produse în cadrul SC BILKA STEEL SRL 392.928,10 63.965,04

53 89 27039 SC TRICOSIB SRL CONSTRUCTIE HALA DE PRODUCTIE SI DOTARE CU UTILAJE 809.787,18 131.825,82

Pagina 3 din 10


nr. crt.

nr. inreg.

on-line

id SMIS

Beneficiar

Denumire proiectului

Valoarea finanţării

nerambursabilă aprobată (lei)

din Buget

din FEDR 86%

naţional 14%

54 90 27033 SC DRUM CONSTRUCT SRL Achiziţie de utilaje la SC DRUM CONSTRUCT SRL 924.500,00 150.500,00

55 91 26853 SC VIA VITA SRL

Creşterea competitivităţii economice a SC Via Vita SRL prin achiziţia de utilaje şi echipamente

tehnologice

899.511,49 146.432,10

56 92 27262 SC FAZY LEMN-MOB SRL Modernizarea activităţii economice la FAZY LEMN-MOB SRL 260.342,00 42.381,26

57 93 27206 SC DISZ TIPO SRL

Construcţie hală de producţie, modernizarea şi dezvoltarea activităţii de cartonaj al SC DISZ TIPO

SRL

922.952,00 150.248,00

58 94 27078 SC ELECTROTERM SRL

Creşterea competitivităţii întreprinderii prin construire hală de producţie şi dotare cu echipamente,

Str. Agricultorilor, nr. 1107/Z2 Sângeorgiu de Mureş

678.354,90 110.429,87

59 95 27036 SC CESAL SA Modernizare linie de fabricatie sulfat de aluminiu la S.C. CESAL S.A. 391.397,45 63.715,86

60 97 27076 SC ALEXCOR TRADING SRL

CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC ALEXCOR SRL PRIN

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PERFORMANTE NOI

924.361,11 150.477,39

61 98 27261 SC FAST PLASTBIS SRL Achizitie de utilaj la S.C. FAST PLASTBIS S.R.L. din Municipiul Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud 901.364,87 146.733,82

62 99 27075 SC SARA SRL

Creşterea competitivităţii SC SARA SRL Buzău, prin achiziţionarea unei linii tehnologice compusă

din utilaje de înaltă tehnologie pentru producţia de teuri la rece cu diametre de maxim 356 mm şi

grosimi mari

920.492,51 149.847,62

63 100 27178 SC SET PROD-COM SRL Dezvoltarea SC SET PROD-COM SRL în scopul diversificării produselor realizate 924.445,82 150.491,18

64 101 27371 SC MICROMET SA

65 102 27412 SC FIVEX PETROL SA

Creşterea capacităţii de producţie a SC MICROMET SA prin achiziţionarea de utilaje industriale

de ultimă generaţie în vederea dezvoltării durabile a întrprinderii

Modernizarea SC FIVEX PETROL SA prin achiziţia de utilaje şi echipamente performante, în

vederea creşterii calităţii produselor realizate pentru a fi în conformitate cu standardele europene

610.279,22 99.347,78

517.168,74 84.190,26

66 103 27413 SC SORTEM COM SRL

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI PENTRU DEZVOLTAREA SC SORTEM COM SRL,

LOCALITATEA ROMAN, JUDETUL NEAMT

914.713,87 148.906,91

67 104 27414 SC UNIMEC SRL

Diversificarea, modernizarea şi creşterea capacităţilor de producţie în cadrul SC UNIMEC SRL la

standarde europene, în vederea realizării de produse inovative

922.437,72 150.164,28

68 105 27415 SC REMEX SA Creşterea productivităţii firmei SC REMEX SA prin achiziţionarea unor utilaje performante 788.218,17 128.314,59

69 106 27418 SC EUROLOGISTIC SRL

Dezvoltare durabilă şi creşterea competitivităţii pe piaţa construcţiilor a SC EUROLOGISTIC

SRL, prin crearea unei unităţi de producţie a betoanelor

Achiziţionarea de echipamente tehnologice inovative în cadrul SC ROMSEH TOOLS SRL pentru

924.122,37 150.438,53

70 110 27522 SC ROMSEH TOOLS SRL

modernizarea fluxului tehnologic actual, în vederea creşterii competivităţii întreprinderii pe piaţa

industrială de profil

924.139,66 150.441,34

71 112 27524 SC TIP-AUTOIMPEX SRL Achiziţionarea unei staţii mobile de fabricare a betonului la TIP-AUTOIMPEX SRL 924.500,00 150.500,00

Pagina 4 din 10


nr. crt.

nr. inreg.

on-line

id SMIS

Beneficiar

Denumire proiectului

Valoarea finanţării

nerambursabilă aprobată (lei)

din Buget

din FEDR 86%

naţional 14%

72 113 27525 SC MATEX SRL Creşterea competitivităţii economice la firma SC MATEX SRL 924.130,20 150.439,80

73 114 27526 SC Conforest SA Dezvoltarea activitatii in vederea cresterii economice a firmei SC CONFOREST SA 923.020,80 150.259,20

74 115 27527 SC ABC Mobil SRL Cresterea capacitatii de productie a firmei SC ABC Mobil SRL prin achizitia de masini si utilaje 924.070,00 150.430,00

75 117 27628 SC TRITECH GROUP SRL

Achiziţia de echipamente noi pentru dezvoltarea SC TRITECH GROUP SRL, Localitatea Poarta

Albă, Judeţul Constanţa

924.392,89 150.482,56

76 118 27629 SC PRODECOR SRL ACHIZITIE UTILAJE PENTRU MODERNIZARE LA SC PRODECOR SRL 824.841,34 134.276,50

77 119 27630 SC DINU INSTAL SRL

Achiziţii de utilaje şi echipamente la SC DINU INSTAL SRL din Municipiul Timişoara, Jud.

Timiş

864.249,84 140.691,84

78 120 27631 SC ROZMARING SRL Achiziţionare de utilaje şi echipamente pentru modernizare şi creşterea capacităţii de producţie 902.330,58 146.891,02

79 121 27642 SC INTERCONSTRUCT SRL

ACHIZITIONARE UTILAJ PERFORMANT PENTRU CRESTEREA CALITATII

LUCRARILOR EXECUTATE LA SC INTERCONSTRUCT SRL

924.072,26 150.430,37

80 122 27643 SC All Electrics 95 SRL

Modernizarea SC ALL Electrics 95 SRL prin achiziţionarea de utilaje şi echipamente specifice

activităţii de fabricare construcţii metalice

924.500,00 150.500,00

81 123 27648 SC ROMALUMIL SRL Creşterea productivităţii la SC ROMALUMIL SRL 924.130,20 150.439,80

82 124 27649 SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL Creşterea competitivităţii societăţii în domeniul construcţiilor 924.500,00 150.500,00

83 125 27650 SC PRODACH TRADE SRL

Creşterea competitivităţii SC PRODACH TRADE SRL prin achiziţia de echipamente şi clădire în

vederea producţiei de acoperişuri din ţiglă metalică

924.087,41 150.432,83

84 127 27704 SC VEGADOM SRL Dezvoltarea SC VEGADOM SRL prin crearea unei unităţi de producţie 924.451,70 150.492,14

85 128 27707 SC RIGCONSTRUCT SRL

Modernizarea si dezvoltarea durabila a SC RIGCONSTRUCT SRL prin achizitionarea de

echipamente noi

924.490,60 150.498,47

86 130 27713 SC ARCER SRL Dotări tehnologice performante pentru dezvoltarea SC ARCER SRL 904.613,36 147.262,64

87 131 27790 SC ENGELMI SRL Achiziţia unui nou utilaj la SC ENGELMI SRL 923.020,80 150.259,20

88 132 27802 SC TECTUM COMPANY SA Modernizarea activităţii economice a SC TECTUM COMPANY SA în domeniul construcţiilor 563.550,26 91.740,74

89 133 27803 SC MATPLAST SA

Creşterea competitivităţii întreprinderii SC Matplast SA prin achiziţia de utilaje de injectat mase

plastice

541.893,19 88.215,17

90 136 27808 SC PETRO CONSTRUCT SRL Achiziţie utilaje la PETRO CONSTRUCT 924.500,00 150.500,00

Pagina 5 din 10


nr. crt.

nr. inreg.

on-line

id SMIS

Beneficiar

Denumire proiectului

Valoarea finanţării

nerambursabilă aprobată (lei)

din Buget

din FEDR 86%

naţional 14%

91 137 27809 SC A.G. GRUPINSTAL SRL Dezvoltarea firmei SC A.G. GRUPINSTAL SRL prin achiziţionarea de utilaje noi 674.394,11 109.785,09

92 138 27811 SC Kipper Trans SRL DEZVOLTAREA FIRMEI SC KIPPER TRANS SRL 642.852,92 104.650,48

93 139 27812 SC CONTEHNO SRL Achizitionarea de echipamente pentru modernizarea intreprinderii S.C. Contehno S.R.L 731.921,97 119.150,09

94 140 27814 SC TUBEX SRL

Modernizarea SC TUBEX SRL prin achiziţia de elemente şi utileje înalt tehnologizate, în vederea

asigurării dezvoltării durabile a societăţii

922.263,05 150.135,85

95 141 27821 SC BALCANIC PROD SRL Creşterea capacităţii de producţie la SC BALCANIC PROD SRL prin achiziţia de mijloace fixe 924.130,20 150.439,80

96 142

SC MIRA CONSULTING IMPORT -

27822

EXPORT SRL

Dezvoltarea firmei SC MIRA CONSULTING IMPORT - EXPORT SRL 924.130,20 150.439,80

97 143 27823 SC AUTO TRANS MAN SRL Achiziţie de utilaje la SC AUTO TRANS MAN SRL din Localitatea Bocşa, Judeţul Caraş-Severin 861.598,77 140.260,27

98 145 27825 SC AUSTROM IMPEX SRL

Achiziţia unui utilaj înalt tehnologizat în vederea sprijinirii dezvoltării durabile a întreprinderii în

scopul unei competitivităţi ridicate

924.411,34 150.485,57

99 146 27718 SC GROUP D.C.M. SRL

Achiziţii de utilaje şi echipamente la SC GROUP D.C.M. SRL din municipiul Timişoara, Judeţul

Timiş

924.491,40 150.498,60

100 147 27719 SC CARIER SRL Creşterea competitivităţii economice a SC CARIER SRL prin achizitia de utilaje 924.497,67 150.499,62

101 148 27721 SC Croitorie Magyari SRL Modernizarea şi extinderea firmei SC Croitorie Magyari SRL 924.070,00 150.430,00

102 149 27732 SC CONDOR SA Dezvoltarea capacităţii de producţie la SC CONDOR SA 924.500,00 150.500,00

103 150 27733 SC DAVAL SRL

Dezvoltarea capacităţii de producţie în cadrul întreprinderii SC DAVAL SRL prin achiziţia unui

utilaj de excavat performant

924.338,73 150.473,75

104 151 27440 SC DORALEX COM SRL Creşterea competitivităţii SC Doralex Com SRL prin dezvoltarea unei noi activităţi 924.485,21 150.497,59

105 152 27985 SC Eurogama Invest SRL Achizitie utilaje pentru diversificarea activitatii de productie a SC Eurogama Invest SRL 924.500,00 150.500,00

106 153 27986 SC ROM DINAROM SRL

Dezvoltarea şi modernizarea capacităţii de producţie la SC ROM DINAROM SRL Zalău, Jud.

laj

578.694,17 94.206,03

107 158 28032 SC MECANICA-SIGHETU SA

Creşterea competitivităţii SC Mecanica Sighetu SA, prin achiziţia de mijloace de producţie

performante

924.499,98 150.500,00

108 159 28110 SC FORVIN IMPEX SRL

Creşterea capacităţii de producţie şi diversificarea produselor la SC Forvin Impex SRL prin

achiziţionarea unor maşini

896.801,97 145.991,02

109 163 28116 SC Laguna Serv SRL

Modernizarea activitatii productive a SC Laguna Serv SRL prin achizitionarea de echipamente si

872.368,90 142.013,54

110 165 28118 SC RECMET SRL

utilaje

Creşterea capacităţii de producţie şi modernizarea fluxului tehnologic a SC RECMET SRL, prin

achiziţionarea de echipamente tehnologiceperformante

Pagina 6 din 10

806.633,56 131.312,44


Beneficiar

Denumire proiectului

Valoarea finanţării

nerambursabilă aprobată (lei)

din Buget

din FEDR 86%

naţional 14%

111 168 28052 SC Norvinia SRL

Infiintare unitate de productie mobilier de catre SC Norvinia SRL in localitatea Brasov, judetul

Brasov

924.500,00 150.500,00

112 169 28031 SC ECLIPSE SRL

Creşterea capacităţii de producţie în cadrul SC ECLIPSE SRL, prin achiziţionarea unui sistem de

tipărire inovativ, în vederea dezvoltării activitpţii tipografice a societăţii

924.397,66 150.483,34

113 170 28030 SC AGRO EGAL SRL Achiziţie de utilaje la SC AGRO EGAL SRL din municipiul Oradea, Jud. Bihor 214.125,14 34.857,58

114 172 28028 SC MULTIPROD ENERGO SRL Creşterea competitivităţii SC MULTIPROD ENERGO SRL - îmbunătăţirea fluxului tehnologic 905.994,05 147.487,40

115 173 28027 SC ELIFNALI SRL CRESTEREA COMPETITIVITATII IN DOMENIUL ACTIVITATII DE TIPARIRE 924.500,00 150.500,00

nr. crt.

nr. inreg.

on-line

id SMIS

116 175 28024 SC TERWA ROMANIA SRL

Crearea unui sistem de producţie inovativ şi ecoeficient în cadrul SC TERWA ROMANIA SRL

prin achiziţia de echipamente înalt tehnologizate în vederea creşterii productivităţii întreprinderii şi

dezvoltării de produse competitive pe piaţa internă şi externă

905.524,70 147.411,00

117 177 28022 SC PRODUCTIE MULTI NR SRL Creşterea competitivităţii SC Productie Multi Nr SRL prin lărgirea gamei de produse 249.861,22 40.675,08

118 178 28010 SC LAMINORUL SA Diversificarea structurii sortimentale şi creşterea calităţii produselor la SC LAMINORUL SA 356.875,23 58.095,97

119 179 28009 SC DURAZIV COLOR SRL Creşterea competitivităţii economice la SC DURAZIV COLOR SRL 909.708,00 148.092,00

120 180

SC RING TEXTILE PRODUCTION

28007

RTP SRL

121 181 28006 SC ART DECO WORLD SRL

122 182 28005

SC ADVANCED LABEL

TECHNOLOGIES SRL

123 184 28002 SC ELECTRIC SRL

MODERNIZAREA FLUXULUI DE PRODUCTIE AL SC RING TEXTILE PRODUCTION RTP

SRL

Achiziţionare tehnică de performanţă pentru creşterea competivităţii economice a SC ART DECO

WORLD SRL

Cresterea capacitatii de producţie la ADVANCED LABEL TECHNOLOGIES SRL prin

achiziţionarea de echipamente tehnologice performante

Creşterea performanţelor economice în cadrul SC ELECTRIC SRL prin achiziţionarea de

echipamente înalt tehnologizate în vederea susţinerii dezvoltării mediului de afaceri industrial

regional

459.604,31 74.819,31

924.414,00 150.486,00

446.054,07 72.613,45

596.301,64 97.072,36

124 185 27962 SC PAL GRAFIC 96 SRL Creşterea competitivităţii SC PAL GRAFIC 96 SRL prin achiziţionarea de tehnologii şi utilaje noi 924.096,71 150.434,35

125 186 27951 SC SOREL SRL Achiziţie utilaje pentru diversificarea activităţii de producţie a SC SOREL SRL 924.051,94 150.427,06

126 187 27950 SC IKON IDEEA SRL

ACHIZITIE DE UTILAJE PERFORMANTE, SPECIFICE PENTRU FABRICAREA DE

CONFECTII SI STRUCTURI METALICE

924.500,00 150.500,00

127 189 27947 SC PASMATEX SA

Modernizarea capacităţii de producţie a SC PASMATEX SA prin achiziţia unor echipamente de

ţest, vopsit şi imprimat

551.298,70 89.746,30

128 190 27938 SC ALEX&CO SA Modernizare flux productiv SC ALEX&CO SA 902.387,68 146.900,32

129 191 27935 SC ITAL VALSANIA SRL Creşterea competitivităţii economice a SC ITAL VALSANIA SRL 215.855,98 35.139,35

Pagina 7 din 10


Beneficiar

Denumire proiectului

Valoarea finanţării

nerambursabilă aprobată (lei)

din Buget

din FEDR 86%

naţional 14%

130 192 27934 SC DEEP PREST 2002 SRL

Creşterea competitivităţii economice prin construcţia unei hale de producţie şi achiziţia de utilaje

performante

Creşterea competitivităţii pe piaţa industrială a SC INTELIFORM SRL, prin achizoţionarea de

923.020,80 150.259,20

131 194 27918 SC INTELIFORM SRL

utilaje inovative şi software, destinate realizării de echipamente mecatronice (Celule şi linii de

fabricaţie)

920.107,03 149.784,87

132 195 27915 SC B.Sibiu 1 SRL Modernizarea activitatii de productie a SC B. Sibiu 1 SRL 924.498,03 150.499,68

nr. crt.

nr. inreg.

on-line

id SMIS

133 196 33123 SC LEMACOM SRL Modernizarea activităţii de producere a caselor din lemn, la SC Lemacom SRL 506.689,09 82.484,27

134 199 27894 SC BEGE&BEGE COMPANY SRL

Creşterea competitivităţii economice a SC Bege & Bege Company SRL prin achiziţia de utilaje

necesare modernizării activităţii

539.347,92 87.800,82

135 202 28180 SC SPOT VISION-PRODEXIM SRL

Achiziţie echipamente şi utilaje necesare activităţii de producţie copex metalic, Sat Săftica,

Comuna Baloteşti, Jud. Ilfov

205.967,42 33.529,58

136 203 28181 SC SULFATIM SRL Achiziţii de utilaje şi echipamente la SC SULFATIM SRL din Municipiul Timişoara, Jud. Timiş 899.244,01 146.388,56

137 204 28202 SC Primer Electro SRL

Modernizarea fluxului tehnologic al SC Primer Electro SRL prin achiziţionarea de utilaje noi de

producţie

444.995,34 72.441,10

138 205 28203 SC VEKTOR-COM SRL

Creşterea şi diversificarea producţiei SC Vektor-Com SRL, prin achiziţia unei microcentrale de

peletizare şi brichetare a deşeurilor lemnoase

159.748,47 26.005,57

139 206 28204 SC ESTIVAL TEX SRL

Creşterea competitivităţii şi productivităţii SC ESTIVAL TEX SRL prin achiziţionarea de

echipamente şi utilaje

510.172,31 83.051,31

140 207 28205 SC WILMET SRL Modernizarea activităţii de producţie SC Wilmet SRL 924.499,84 150.499,97

141 209 28207 SC Roata Norocului SRL Extinderea capacităţii de producţie la Roata Norocului SRL 923.984,00 150.416,00

142 211 28210 SC CRISELMED SRL CRESTEREA COMPETITIVITATII IN DOMENIUL CONFECTIILOR METALICE 921.640,69 150.034,53

143 213 28223 SC FOREX SRL

Diversificarea portofoliului de produse al SC FOREX SRL prin producerea de semifabricate pentru

uşi, ferestre şi construcţii

594.284,66 96.744,01

144 214 28224 SC DECORA-STIL SRL Diversificarea activităţii de producţie a SC Decora Stil SRL 481.781,56 78.429,56

145 216 28227 SC UTILNAVOREP SA

Modernizarea activităţii de fabricare de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor

metalice

775.026,84 126.167,16

146 217 28228 SC ENGELMI COM SRL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC ENGELMI COM SRL 924.130,20 150.439,80

147 219 28230 SC EUROSTAMPA SRL

Achiziţie echipamente, creştere a capacităţii de producţie şi modernizare pentru dezvoltarea

durabilă a întreprinderii EUROSTAMPA SRL

222.498,00 36.220,60

148 220 28231 SC MADRUGADA COM SRL Creşterea şi modernizarea capacităţii de producţie a SC Madrugada Com SRL 924.500,00 150.500,00

Pagina 8 din 10


nr. crt.

nr. inreg.

on-line

id SMIS

Beneficiar

Denumire proiectului

Valoarea finanţării

nerambursabilă aprobată (lei)

din Buget

din FEDR 86%

naţional 14%

149 222 28277 SC SME ORADEA SA Consolidarea şi modernizarea capacităţii de producţie a SC SME Oradea SA 203.972,38 33.204,81

150 223 28279 SC MARMET CONSTRUCT SRL CRESTEREA COMPETITIVITATII IN DOMENIUL CONFECTIILOR METALICE 924.500,00 150.500,00

151 224 28280 SC BRANIC SRL

Creşterea competitivităţii SC BRANIC SRL prin achiziţionarea de utilaje în domeniul

construcţiilor

560.803,94 91.293,66

152 225 28281 SC RETRO COMPROD SRL Diversificarea activităţii firmei prin achiziţia de noi utilaje 924.130,20 150.439,80

153 226 28302 SC SWISS TRADE SRL Extinderea activitatii prin achizitia unui concasor mobil 910.031,84 148.144,72

154 227 28303 SC ARCO TRUST ANDY SRL

Diversificarea activităţii SC Arco Trust Andys SRL prin lansarea pe piaţă de produse şi modele noi

şi dezvoltarea activităţii de producţie de semifabricate intr-o activitate tradiţională de producţie

924.500,00 150.500,00

155 228 28304 SC CASA FARM SRL Modernizarea si extinderea activitatii la SC Casa Farm SRL 924.500,00 150.500,00

156 230 28307 SC DRUPO SRL Creşterea cpmpetivităţii firmei SC DRUPO SRL prin achiziţionarea de utilaje performante 924.352,08 150.475,92

157 231 28308 SC TINICHIGERIA SRL Modernizarea sistemului de producţie la SC TINICHIGERIA SRL PERICEI, Jud. Sălaj 924.499,83 150.499,97

158 232 28309 SC VICE COM 95 SRL Modernizarea activităţii de producţie a SC VICE COM 95 SRL 924.500,00 150.500,00

159 233 28310 SC ELIS PAVAJE SRL Creşterea competitivităţii societăţii în domeniul construcţiilor 924.499,71 150.499,95

160 234 28311 SC ARSAT INDUSTRIE SRL Achiziţionare de utilaje noi pentru modernizarea societăţii 924.500,00 150.500,00

161 236

Modernizarea fluxului tehnologic prin achiziţionarea de echipamente cu comandă numerică pentru

28333 SC ROMANIA HIDRO SERVICE SRL

creşterea productivităţii şi competitivităţii SC ROMANIA HIDRO SERVICE SRL

911.815,41 148.435,07

162 238

SC M.T.D. SIMPLU CONSTRUCT

28335

SRL

Modernizarea întreprinderii SC MTD Simplu Construct SRL prin achiziţionarea de echipamente

înalt tehnologizate

500.199,97 81.427,90

163 240 28337 SC CAFMIN SRL Achiziţie staţie de betoane la SC CAFMIN SRL 924.106,12 150.435,88

164 245 28381 SC Paralel SRL Achizitie de utilaje pentru SC Paralel SRL 356.286,73 58.000,16

165 247 28394 SC ITM AMIRO SA Dezvoltarea activităţii SC ITM AMIRO SA prin diversificarea activităţii de producţie 587.842,47 95.695,29

166 251 28457 SC PLASTICOM IMPEX SRL Creşterea competitivităţii prin retehnologizare a SC PLASTICOM IMPEX SRL 924.498,37 150.499,73

167 253 28459 SC Euro Est Group SRL Dezvoltarea firmei SC EURO EST GROUP SRL 924.130,20 150.439,80

168 258 28503 SC MST General Instal SRL Achiziţie de utilaje pentru SC MST General Instal SRL 546.770,83 89.009,20

Pagina 9 din 10


Beneficiar

Denumire proiectului

Valoarea finanţării

nerambursabilă aprobată (lei)

din Buget

din FEDR 86%

naţional 14%

169 260

SC SITRACO INTERNATIONAL

28505

AMBIENT CONSTRUCT SRL

Modernizarea activităţii în domeniul construcţiilor civile şi industriale 924.500,00 150.500,00

170 262 28533 SC GrafiNet Design SRL Fabrică de papuci, localitatea Dobroteşti 922.823,86 150.227,14

nr. crt.

nr. inreg.

on-line

id SMIS

171 266

SC FIRST ADVERTISING AGENCY

28537

INTERNATIONAL SRL

Dezvoltarea capacităţilor tehnologice ale SC FIRST ADVERTISING AGENCY

INTERNATIONAL SRL

921.060,00 149.940,00

172

173

272

273

SC GLOBAL PRODUCTION

28324

AGENCY SRL

SC AGENTIA DAN DESIGN

28325

SERVICE SRL

Dezvoltarea capacităţilor tehnologice ale SC GLOBAL PRODUCTION AGENCY SRL

Dezvoltarea capacităţilor tehnologice ale SC AGENTIA DAN DESIGN SERVICE SRL

921.060,00

921.060,00

149.940,00

149.940,00

174 274 28326 SC LIFTCON SRL Modernizarea activitatii de productie a SC Liftcon SRL 924.499,29 150.499,89

175 276 28328 SC SUDOMETAL SRL Creşterea competitivităţii firmei prin achiziţionarea unui echipament de debitare cu laser 917.679,17 149.389,63

176 284 28447 SC Steel Cladding Systems SRL Sporirea competitivităţii STEEL CLADDING SYSTEMS prin extinderea bazei materiale 924.500,00 150.500,00

177

178

289

297

SC IMOBILIARE SOLUTIONS

28451 Achizitie de utilaje pentru S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

GROUP SRL

SC PCS PROFESSIONAL CLEANING

28595 Diversificarea firmei SC PCS PROFESSIONAL CLEANING SERVICE SRL

SRL

467.333,56

924.130,20

76.077,56

150.439,80

179 299 28597 SC N.G.A. Soft Production SRL Achizitie utilaje pentru diversificarea activitatii de productie SC NGA Soft Production SRL 924.480,61 150.496,84

TOTAL

138.619.865,39 22.566.024,60

Pagina 10 din 10

More magazines by this user
Similar magazines