Microsoft Word - CV TARANU TRAIAN - Gr.T. Popa

umfiasi.ro

Microsoft Word - CV TARANU TRAIAN - Gr.T. Popa

Şef lucrări Traian Ţăranu

Disciplina de Anatomie

Facultatea de Medicină Generală

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi

CURRICULUM VITAE

Data naşterii: 28 iulie 1953

Localitatea: Suceava

Domiciliul actual: Iaşi, Străpungerea Silvestru 50, Bl.T3-T4, Sc.C, et.II, ap.7

Locul de muncă: U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi, Catedra de anatomie

Starea civilă: căsătorit

Studii:

absolvent al Liceului Naţional Iaşi, promoţia 1972 (Diploma de

Bacalaureat seria F. nr.31971/1730/723 - iunie 1972)

absolvent al Facultăţii de Medicină Generală, I.M.F. Iaşi, promoţia 1978,

cu examen de susţinere a diplomei în sesiunea septembrie 1978 (Diploma nr.

4495/8685 din 12.10.1978)

absolvent al cursului de specializare în chirurgie generală - U.M.F.

Bucureşti, decembrie 1984 la Spitalul Clinic Fundeni (Diploma nr. 317/9822 din

12.02.1985) şi secundar la Clinica I Chirurgie, Spital Sf. Spiridon, Iaşi în perioada

1985 - 1986

studii doctorale în perioada aprilie 1994 – noiembrie 1998

Titluri şi funcţii:

1. In reţeaua sanitară:

medic stagiar de medicină generală, Direcţia Sanitară a Judeţului Iaşi,

Spitalul Clinic Judeţean de la 01.11.1978 până la 01.12.1981

medic de medicină generală la Spitalul Orăşenesc Paşcani - Dispensar

Stolniceni-Prăjescu de la 01.12.1981 până la 01.01.1984

medic secundar chirurgie generală prin concurs, sesiunea noiembrie

1983, la Spitalul Orăşenesc Paşcani, secţia chirurgie de la 01.01.1984 până

01.03.1987


medic principal de specialitate chirurgie generală cu examen la U.M.F.

Bucureşti, sesiunea noiembrie 1986, confirmat la data de 02.02.1987 prin Ordinul

M.S. nr. IV/D/VI C1/359/1987 la Spitalul Orăşenesc Paşcani

în perioada 1991-1992 am asigurat asistenţă medico-chirurgicală de

urgenţă a Secţiei Exterioare Podu-Iloaie a Spitalului Clinic nr.2 Iaşi

în perioada 1993 – 2004 am activat cu integrare 0,5 în specialitate la

Clinica II Chirurgie a Spitalului C.I. Parhon Iaşi

de la 1 ianuarie 2005 activez în sistem de integrare clinică cu 0,5 normă

în cadrul Ambulatorului Clinicii I Chirurgie din Policlinica nr. 1 Iaşi, cu activitate de

profil în cadrul acestei Clinici

2. In învăţământul medical superior:

asistent universitar la Catedra de Anatomie, U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi prin

concurs, sesiunea septembrie 1991

şef lucrări la Catedra de Anatomie, U.M.F. « Gr. T. Popa » Iaşi prin

concurs din 07-02-2000, prin Decizia nr. 2183 din 28.02.2000

2001

3. Apartenenţa la societăţi ştiinţifice:

Membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti - Filiala Iaşi din 1991

Membru fondator al Societăţii Anatomiştilor din România, 01.09.1994

Membru al Societăţii Europene de Morfologie, 06.06.2000

Membru al Uniunii Naţionale a Societăţii Stomatologice din România,

Membru al Uniunii Balcanice, 2003

Membru titular al Societăţii Române de Chirurgie de urgenţă şi

traumatologie, 2006

Membru al Societăţii Române de Chirurgie

Activitatea profesională:

1. In învăţământul medical superior:

începând cu anul I de facultate am activat în cadrul Laboratorului de

Chirurgie Experimentală a Catedrei de Anatomie Umană sub îndrumarea Prof.dr.

Şt.D.Antohe, activitate materializată în lucrări comunicate la Sesiunile Cercurilor

Ştiinţifice Studenţeşti din Iaşi, Tg.Mureş, Cluj şi U.S.S.M. Iaşi - Secţia Morfologie

2


(unele premiate). Lucrarea de Diplomă a avut ca subiect "Elemente de

vascularizaţie gastrică la câine - importanţa medico-chirurgicală"

ca asistent al Catedrei de Anatomie mi-am desfăşurat activitatea

didactică concomitent cu studiul morfologiei normale şi patologice macro- şi

microscopice, tematica prevalentă fiind cea a lucrării de doctorat, cu rezultate

comunicate şi publicate periodic la Congresele Naţionale şi Internaţionale de

Anatomie

am participat la finalizarea temelor de cercetare preluate prin contract

de şeful Disciplinei de Anatomie, Prof.dr. Şt.D. Antohe

stagii de lucrări practice cu studenţii anilor I şi II Medicină Generală şi în

perioada 1991-1994 cu studenţii anului I Stomatologie

îndrumare lucrare de diplomă – 1999, 2004

conform normei didactice, ca şef de lucrări mi-am susţinut cursurile

programate conform Programei Analitice şi Statului de Funcţiuni din momentul

promovării

doctor în ştiinţe medicale, specializarea anatomie (Ordinul Ministerului

Educaţiei Naţionale, nr. 629 din 21.05.1999) în urma susţinerii publice a tezei de

doctorat cu titlul "Marele oment - structura funcţională şi implicaţii medicochirurgicale",

la data de 05.12.1998.

membru în Comisia Centrală de organizare şi corectare a tezelor pentru

admiterea la Facultatea de Medicină Generală în perioada septembrie 1992 –

septembrie 2007

2. Educaţie Medicală Continuă

10–16.11.1997, am participat la Cursul Postuniversitar cu titlul :

“Elemente de Chirurgie Laparoscopică”, în colaborare cu Universitatea din

Belgia, Clinica I Chirurgie, Iaşi

16.05-17.07.2003, am participat la Cursul Postuniversitar cu titlul : “

Management şi legislaţie sanitară. Informatică şi statistică medicală “

19-21.09.2003 am participat la Cursul Postuniversitar al « 1 st Renal

Failure Academy » sub egida The International Society of Nephrology-

COMGAN

3


15.04–25.06 2004, am participat la Cursul Postuniversitar cu titlul :

“Tehnici de monitorizare a parametrilor cardio-respiratori în condiţii de

efort fizic şi somn“

27. 05 2004, am participat la Simpozionul cu tema : “Actualităţi în

tratamentul tulburărilor funcţionale digestive“

03.05–06.06.2004,

“Biostatistică”

am participat la Cursul Postuniversitar de

28-30.10.2004, am participat la Conferinţa Naţională de Pediatrie, “Zilele

Pediatriei Ieşene – Prof. Dr. N. N. Trifan”, Ed. 17

29.09–2.10.2004, am participat la Conferinţa de Pneumologie –

Cardiologie cu participare internaţională INSPIRIAŞI

15-20.11.2004, am participat la manifestările ştiinţifice prilejuite de

aniversarea a « 125 de ani de Învăţământ Medical Superior la Iaşi »

28.02-04.03.2005, am participat la Curs Postuniversitar cu titlul :

“Chirurgie Oncologică: Tumorile hepato-bilio-pancreatice“, Clinica I

Chirurgie

31.03.2005 am participat la Simpozionul “Zilele Spitalului C.F. Iaşi“ ,

CMR

25.-28.05 2005 am participat la “87-eme Congres de l’Association des

Morphologistes“, Constanţa

05.09.2005 am participat la Symposion Francophone - Actualites dans

la Chirurgie

16-17.09.2005 am participat la simpozionul cu tema « Nutritia la

pacientul spitalizat »

24-28.10.2005 am participat la Cursul Postuniversitar preliminar cu titlul

« Competenta in Chirurgia Laparoscopica » in cadrul Clinicii I Chirurgie

07-11.11.2005 am participat la Cursul Postuniversitar cu grad superior de

complexitate cu titlul « Competenta in Chirurgia Laparoscopica » in cadrul

Clinicii I Chirurgie

20-24.02.2006 am participat la Cursul Postuniversitar Clinica I Chirurgie

cu tema « Sutura mecanica in chirurgia digestiva ; Ligasure »

03-04.03.2006 am participat la Cursul Intensiv de Gastroenterologie

4


25-27.05.2006 am participat la al VIII-lea Congres al Societăţii

Anatomiştilor din România

19-22.10.2006 - « IV-th International Conference of Surgery »

29.11-03.12.2006 am participat la Conferinţa Internaţională

« Asistenţa Medicală de Urgenţă Prespital – Prezent şi Perspective »

06-08.06.2007 am absolvit cursul de formare « Managementul

politraumatismelor »

24-27.10.2007 am absolvit cursul de formare continuă « Curs european

de chirurgie – elemente de bază »

14-18.03.2011 – lector la cursul postuniversitar « Controverse în

chirurgia herniilor şi eventraţiilor »

3. Activitatea intraspitalicească:

dupa absolvirea Facultăţii de Medicină Generală am funcţionat ca medic

stagiar la Spitalul Clinic nr.1 Iaşi, încadrându-mă în ciclul celor şase stagii

obligatorii (medicină internă, chirurgie, obstetrică-ginecologie, boli infecţioase,

pediatrie şi dispensar)

cursul de specializare în chirurgie generală l-am urmat în secţia de profil

a Spitalului Clinic Fundeni iar ultimii doi ani de specializare în Clinica I Chirurgie a

Spitalului Clinic nr.1 Iaşi şi Clinica de Urgenţe Chirurgicale Iaşi

după atestarea în specialitate mi-am desfăşurat activitatea în Secţia de

Chirurgie a Spitalului Orăşenesc Paşcani (1987-1991) perioadă în care am

participat anual şi la susţinerea cursurilor de perfecţionare a cadrelor medii

sanitare ale spitalului şi respectiv evaluarea cunoştinţelor acestora

în perioada 1991-1992 am asigurat asistenţă medico-chirurgicală de

urgenţă a Secţiei Exterioare Podu-Iloaie a Spitalului Clinic nr.2 Iaşi

în cadrul activităţii de integrare din septembrie 1993 am activat ca medic

principal de specialitate chirurgie generală în Clinica a II-a Chirurgie-Urologie -

Spitalul Clinic nr.2 Iaşi, participând activ la programul de gărzi precum şi la

activitatea de zi cu zi, orientându-mi activitatea şi către programul de dializă

peritoneală (prin inserţia cateterelor dialitice şi urmărirea complicaţiilor aferente) la

un număr de peste 400 pacienţi cu dializă peritoneală continuă

5


din mai 2001 am funcţionat în sistem de integrare cu 0,5 normă în

cadrul Centrului de Dializă şi Transplant Renal, Spitalul C. I. Parhon Iaşi .

de la 1 ianuarie 2005 activez în sistem de integrare clinică cu 0,5 normă

în cadrul Ambulatorului Clinicii I Chirurgie din Policlinica nr. 1 Iaşi, cu activitate de

profil în cadrul acestei Clinici

Lucrări ştiinţifice:

Cărţi :7- autor-4 şi coautor-3

103 lucrări publicate, din care:

- 66 lucrări în extenso (33 prim autor, 33 coautor)

- 71 în rezumat la congrese naţionale şi simpozioane internaţionale

(25 ca prim autor şi 46 coautor)

19 lucrări comunicate

Miscellanea:

cunoscător al limbii franceze şi limbii germane.

Grant:

Metodologie dielectrica nedistructiva, neinvaziva, comparativa de detectare

rapida a ingredientilor cu potential factor de risc pentru sanatate din

produsele alimentare PNCD II/Parteneriate 51-015/2007

6


LUCRĂRI COMUNICATE

1. Aspecte morfologice particulare ale stomei de

gastroduodenoanastomoză după gastrectomie subtotală

D.Cobzeanu, T.Ţăranu, Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Tg.Mureş,

1975

2. Vascularizaţia complexului duodeno-pancreatic. Studiu comparativ la

câine şi om

D.Cobzeanu, T.Ţăranu, Şt. D. Antohe, Doina Frâncu - Sesiunea Cercurilor

Ştiinţifice Studenţeşti, Cluj, 1975

3. Situs inversus incomplet al intestinului terminal cu mezenter comun al

ansei ombilicale fetale

T.Ţăranu, D.Cobzeanu - Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Iaşi, 1977

4. Structura morfofuncţională a marelui oment. Studiu experimental la câine

T.Ţăranu, D.Cobzeanu - Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Iaşi, 1977

5. Consideraţii asupra unui caz de persistenţă a venei supracardinale stângi

la făt

T.Ţăranu - U.S.S.M. Iaşi, Secţia Morfologie, 1977

6. Structura funcţională a principalilor pediculi arteriali gastrici

Şt. D. Antohe, Doina Frâncu, T.Ţăranu - U.S.S.M. Iaşi, Secţia Morfologie, 1977

7. Căile de revascularizare ale bontului gastric după gastrectomia totală la

câine

T.Ţăranu, D.Cobzeanu, Şt.D. Antohe - Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice

Studenţeşti, Iaşi, 1978

7


8. Studiu comparativ a morfologiei trunchiului celiac la câine şi om. Variaţii

ale originii şi ramurilor colaterale

Şt.D. Antohe, Doina Frâncu, T.Ţăranu - Simpozionul de Anatomie, Cluj, vol.II,

1979

9. Teritorializarea arterială gastrică şi modul de supleere a principalilor

pediculi stomacali

Şt.D. Antohe, Gh. Adomnicăi, Doina Frâncu, T.Ţăranu - Simpozionul de

Anatomie, Cluj, vol.II, 1979

10. Studiu morfometric asupra vascularizaţiei marelui oment, Congresul

Naţional de Anatomie, Timişoara, 1994

11. Dializa peritoneală cronică ambulatorie - indicatori de apreciere a

eficienţei, Congresul Naţional de Anatomie, Bucureşti, 1996

12. Corelaţia dintre morbiditatea aferentă insuficienţei renale cronice a

pacienţilor peritoneodializaţi cronic şi numărul zilelor de spitalizare,

Congresul Naţional de Anatomie, Bucureşti, 1996

13. Complicaţiile infecţioase ale dializei peritoneale cronice ambulatorii

(experienţa primilor 2 ani), Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti şi a

Cadrelor Didactice, Constanţa, aprilie 1997

14. Modelul cinetic al ureei la bolnavii peritoneodializaţi, Sesiunea Cercurilor

Ştiinţifice Studenţeşti şi a Cadrelor Didactice, Constanţa, aprilie 1997

15.Several pathological aspects of greater omentum during emergency

surgical abdominal procedures

T.Ţăranu,al V-lea Congres European de Anatomie Clinică, al IV-lea Congres

Naţional al Societăţii Anatomiştilor Români-1999

16..Experienţa clinicii de chirurgie-urologie în Dializa peritoneală cronică

ambulatorie

8


N. Suditu, T.Ţăranu, A. Covic, L. Florea, 2000

17. Incidenţa şi comorbiditatea tuberculozei peritoneale şi intestinale în

chirurgia abdominală- experienţa Clinicii de chirurgie-urologie a Spitalului C.

I. Parhon, Iaşi

T. Ţăranu, C. Novac, N. Suditu –Zilele Spitalului Universitar C.F . Iaşi, Simpozion :

« Actualităţi Medico-Chirurgicale » 26-27.09.2003

18. Calcificarea arterială periferică în IRC stadiul terminal , caz clinic

T. Ţăranu, A. Covic, P. Gusbeth, L. Florea–Zilele Spitalului Universitar C.F . Iaşi,

Simpozion : « Actualităţi Medico-Chirurgicale » 26-27.09.2003

19. Sepsis-ul peritoneal la bolnavii cu dializă peritoneală continuă

T. Ţăranu, A. Covic, O. Şt. Georgescu, L. Florea, , Ansamblul de Manifestări

Ştiinţifice « Zilele Spitalului Universitar C.F . Iaşi » 31.03-2.04.2005

9


LUCRĂRI PRIM AUTOR

1.Studiul sistemului arterial al marelui oment

T. Ţăranu, Tatiana Ţăranu, H. Varlam, D. Şt. Antohe, Rev. Med. Chir. Soc. Med

Nat, Iaşi-1998, vol 102, nr. 1-2

2. Problemele chirurgicale ale dializei peritoneale cronice; experienţa

primilor 3 ani

T. Ţăranu, A.Covic, N.Suditu Rev. Med. Chir. Soc. Med Nat, Iaşi-1998, vol 102,

nr. 3-4

3.Dializa peritoneală cronică ambulatorie - complicaţii infecţioase.

Experienţa clinicii de nefrologie Iaşi

T. Ţăranu, A.Covic, Tatiana Ţăranu Rev. Med. Chir. Soc. Med Nat, Iaşi-1999, vol

102, nr.1-2

4. Particularităţi în anatomia arterei celiace

T.Ţăranu, - Medicina Stomatologică- Rev. U.N.A.S., vol.5, NR. 6, NOV-DEC 2001

5. Elemente de patologie proprie a omentum-ului mare,

T. Ţăranu, Supliment Rev. Stom , vol 5, nr.6, nov 2001

6.Particularităţile morfologice şi vasculare ale omentum-ului mare la câine

T. Ţăranu Supliment Rev. Stom , vol 5, nr.6, nov 2001

7. Consideraţii anatomo-clinice asupra canalului mandibular şi plexului

neuro-vascular alveolar inferior

T. Ţăranu, D. Iancu, Tatiana Ţăranu Rev Med Stom vol 6, nr.1 ian-fev 2002

8.Morfopatologia omentum-ului mare chirurgical

T. Ţăranu, Tatiana Ţăranu, T. Petreuş Rev. Med. Chir. Soc. Med Nat, Iaşi-2002,

vol 106, nr. 1

10


9. Structura funcţională a mandibulei şi topografia canalului mandibular

T. Ţăranu, D. Iancu, Tatiana Ţăranu Med Stom vol II , nr.1 ,fev 2002

10. Bazele anatomice ale anesteziei nervului trigemen,

T. Ţăranu, D. Iancu, Tatiana Ţăranu Rev Med Stom vol 6 , nr.2, martie-aprilie

2002

11.Studiu privind anatomia pediculilor arteriali principali ai omentum-ului

mare

T. Ţăranu, D. Şt. Antohe, Rev. Med. Chir. Soc. Med Nat, Iaşi-2002, vol 107, nr. 2

12. Seroasa mezotelială şi sepsis-ul peritoneal recurent la bolnavii cu dializă

peritoneală cronică- corelaţii morfo-clinice

T. Ţăranu, Rev Med Stom U.N.A.S. vol. 6, nr 4, iulie-august 2002

13. Elemente de morfologie a peretelui abdominal cronic expus la factorul

septic în dializa peritoneală cronică

T. Ţăranu, A. Covic, L. Florea, Rev Med Chir. Soc. Med. Nat. , Iaşi, 2002, vol 106-

Supliment

14. Grefonul omental în chirurgia abdominală deschisă ,

T. Ţăranu, V. Gheorghiu, Rev Med Chir. Soc. Med. Nat. , Iaşi, 2002, vol 106-

Supliment

15. Morfologia funcţională a joncţiunii ileo-cecale,

T. Ţăranu, Tatiana Ţăranu, Rev. Med. Stom., U.N.A.S. vol 6, nr.5 sept-oct 2002

16. Particularităţile structurale ale joncţiunii ileo-ceco-colonice,

T. Ţăranu, Tatiana Ţăranu, Rev. Med. Stom., U.N.A.S. vol 7, nr.1 ,2003

11


17.Incidenţa şi comorbiditatea tuberculozei peritoneale şi intestinale în

chirurgia abdominală- experienţa Clinicii de Chirurgie- Urologie a Spitalului

C. I. Parhon Iaşi

T. Ţăranu, C. Novac, N. Suditu, Rev. Med. Chir., vol. 107, supl. nr.2 , iunie 2003

18. Calcificarea arterială periferică în insuficienţa renală cronică stadiul

terminal-caz clinic

T. Ţăranu, A. Covic, P. Gusbeth, L. Florea, Rev. Med. Chir., vol. 107, supl. nr.2 ,

iunie 2003

19.Foseta duodenală inferioară în etiologia unei hernii retroperitoneale- caz

clinic

T.Ţăranu, D. Şt. Antohe, Rev. Med. Chir., vol. 107, supl. nr.2 , iunie 2003

20.Consideraţii asupra morfologiei mezoteliului omental şi visceral în

patologia chirurgicală de urgenţă şi iterativă

T. Ţăranu, Rev. Med. Stom., U.N.A.S. vol 7, nr.3 ,2003

21.Elemente de morfologie şi anatomie aplicată a fasciei prostatoperitoneale

T. Ţăranu, V. Gheorghiu, C. Novac, Revista Română de Anatomie funcţională şi

clinică macro- şi microscopică şi de Antropologie, vol. II, nr. 2 , 2003

22.Factorul morfopatologic în chirurgia bolnavului cu dializă peritoneală

cronică

T. Ţăranu, A. Covic, Rev. Med. Stom., U.N.A.S. vol 8, nr.4 ,2004

23. Sepsis-ul peritoneal la bolnavii cu dializă peritoneală continuă

T. Ţăranu, A. Covic, O. Şt. Georgescu, L. Florea, Revista Română de Anatomie

funcţională şi clinică macro- şi microscopică şi de Antropologie, vol. IV, nr. 2, 2005

24. Correlation morphocliniques dans la tuberculose intestinale et

peritoneale

12


T. Ţăranu, L. Frâncu, Tatiana Ţăranu, Archives of the Balkan Medical Union,

vol.40, nr.3, sept. 2005

25.Criterii anatomo-clinice privind suprimarea cateterului dialitic- studiu de

evaluare a 9 ani de dializă peritoneală în Centrul de Dializă şi Transplant

renal al Spitalului „Dr. C.I. Parhon” Iaşi

T. Ţăranu, A. Covic,E. Târcoveanu, L. Florea, Rev. Med. Chir., Iaşi, vol. 109, nr. 2.

2005

26. Studiu comparativ privind influenţa metodei de inserţie a cateterului de

dializă peritoneală asupra calităţii dializei peritoneale continue

T. Ţăranu, L. Segal, A. Covic, R. Moldovanu, E. Târcoveanu, Oana Grigoraş,

Mihaela Blaj, Şt.O.Georgescu, , Revista Română de Anatomie Funcţională şi

clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie, vol VI, nr.4, 2007

27. Simpaticul toracic şi managementul intervenţional paliativ al durerii

intratabile a plexului celiac

T. Ţăranu, D. Păduraru, Paula Popa, Şt. O. Georgescu, Ioana Grigoraş, Revista

Română de Anatomie Funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de

Antropologie, vol VII, nr.1, 2008

28. The mesenteric and omental reactivity to the Tenckhoff catheter in

continous abdminal peritoneal dialysis (CAPD), T. Ţăranu, C. Bradea, E.

Târcoveanu, N. Neacsu, St.O. Georgescu, Adverse effects of pharmacologic

active substances from bench to bedside, Ed. Junimea, p. 574-9, 2009

29. Splanhnicectomia toracoscopică pentru controlul durerii intratabile a

plexului celiac la pacienţii cu carcinom gastric sau pancreatic nerezecabil

T. Ţăranu, D. Păduraru, N. Dănilă, D. Lăzescu, Lili-Gabriela Lozneanu, Ioana

Grigoraş,Niculina M. Florea, Şt. O. Georgescu, Rev. Rom. Anat. Funcţ. şi Cl.,

macro şi microscopică şi de Antropologie, vol. VIII, nr.1, 2009

13


30. Anatomia macroscopică şi radiologică a joncţiunii ileocecale

T. Ţăranu, C. Stan, T. Petreuş, Felicia Crumpei, Rev. Rom. Anat. Funcţ. şi Cl.,

macro şi microscopică şi de Antropologie, vol. VIII, nr. 4, 2009

31. “Pancreasul accesor heterotopic în patologia chirurgicală: experienţa a

23 ani”, Traian Ţăranu, D. Vintilă, Şt. O. Georgescu, Chirurgia, vol.105, nr. 3,

2010, mai-iunie

32. „Morfologia joncţiunii ileocecale”,

Traian Ţăranu, L. Francu, Doiniţa Rădulescu, M. Moraru, Rev. Română de

Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie, vol. IX,

nr. 2, 2010

33. The anterior cranial fossa and basal skull trauma with intranasal osteo

dural fluid fistula

Traian Ţăranu, I. Poeată, D. Păduraru, Anda Eşanu, A.H. Nedelcu, Delia Farcaş,

Anca Indrei, Revista Română de Anatomie Funcţională şi clinică, macro- şi

microscopică şi de Antropologie, vol X, nr.1, 2011, ISSN: 1583-4026, p. 97-108

LUCRARI COAUTOR

1.Chistul hidatic retroperitoneal primitiv

M-R. Diaconescu. T. Ţăranu, Şt. Georgescu, N. Dănilă, Rev. Med. Chir. Soc.

Med. Nat. Iaşi, 1988, vol 92, nr. 4

2.Unele aspecte asupra structurii antero-laterale a gâtului şi trunchiului

Gr. Mihalache, A. Indrei, T. Ţăranu, Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iaşi, 1996,

vol 100, nr. 1-2

3.Mecanismele celulare ale fotocarcinogenezei

14


Tatiana Ţăranu, T.Ţăranu, Irina Draga-Căruntu ,Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat.,

102, 1-2, 27-28, 1998.

4.Retinoizii. Fotoîmbătrânirea cutanată şi prevenirea cancerului cutanat

nonmelanotic

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., 102, 3-4, 56-59,

1998.

5.Gingivita descuamativă în dermatologia orală

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, T. Petreuş, Medicina Stomatologică, 5, 2, supl., 176-

177, 2001.

6. Shold CAPD be the first choice for dialysis in Romania? Audit of the Iasi

„C. I. Parhon” Dialysis Center:1995-2000

A. Covic, D.J. Goldsmith, L. Florea , P.Gusbeth, C. Volovăţ, T.Ţăranu, Nephrol.

Dial. Transplant 2001,16

7.Actinic keratosis – a histoenzymological study

Tatiana Ţăranu, Irina-Draga Căruntu, T. Ţăranu, T. Petreuş, Rev. Med. Chir. Soc.

Med. Nat., 105, 3, 514-517, 2001.

8.Diseminările cutanate ale cancerelor viscerale la femeie – în legătură cu un

caz clinic

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, Mirela Grigorovici

Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., 105, 3, 576-578, 2001.

9.Elemente de diagnostic şi tratament în keilita granulomatoasă cu referire la

un caz clinic

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu Medicina Stomatologică, 6, 2, 36-38, 2002.

10.Diverticulul Meckel la făt

D. Şt. Antohe, T. Ţăranu, H.Varlam, P.Bordei Rev. Rom. .Anat. Fct. şi Clinică,

macro- şi microscopică, vol 1, nr. 1, 2002

15


11.Displazia ectodermală anhidrotică – în legătură cu un caz clinic

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, Anca Zbranca Toma, Medicina Stomatologică, vol

6,nr. 3, mai-iunie 2002

12. Montarea laparoscopica a cateterelor de dializa peritoneala

E. Tarcoveanu, C. Bradea, Laura Florea, A. Covic, T. Taranu, Chirurgia, vol. 97,

pag. 293-296, mai-iunie, 2002

13.Bazele morfobiologice şi implicaţiile funcţionale ale senescenţei cutanate

cronologice

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, Anca Zbranca Toma, T. Petreuş, Supl. Rev. Med.

Stom. vol.7, nr.1. fev-mar 2003

13.Consideraţii privind manifestările orale în patologia dermatologică a

vârstnicului

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, M. Ursache, Anca Zbranca Toma, Rev. Med. Chir.

Soc. Med. Nat. Iaşi Supl.vol.107, nr.2. iunie 2003

14.Helicobacter pylori în patologia dermatologică

Tatiana Ţăranu, Laura Solovăstru, T. Ţăranu, Rev pentru Ed. Med. continuă

gastroenterologie, vol.2, nr.3, 2003

15.Dehiscenţa congenitală a aditusului antral

R. Prisacariu, H. Varlam, T. Ţăranu, D.Şt. Antohe, Rev. Română de Anatomie

funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie, Vol. II, Nr. 1, 2003

16.Aportul cistografiei în diagnosticul unor traumatisme vezicale

V. Gheorghiu, C Costache, V. Radu, T. Ţăranu, Rev. Med. Chir., vol. 107, nr.3,

2003

17. Organizarea funcţională a omentului gastrosplenic

16


Cristina Furnică, H. Varlam, T.Ţăranu, D. Şt. Antohe, Rev. Med. Chir., vol. 107.

nr.3, supl. 1, 2003

18.Pityriasis rubra pilaris problems of diagnosis

Laura Solovăstru, Tatiana Ţăranu, Cornelia Amălinei, T. Ţăranu, Mirela

Grigorovici, ARCHIVES of the Balkan Medical Union, vol.38, nr.2, 2003

19. Primary cutaneous actinomycosis

Tatiana Ţăranu, Laura Solovăstru , Cornelia Amălinei, T. Ţăranu, Mirela

Grigorovici, ARCHIVES of the Balkan Medical Union, vol.38, nr.2, 2003

20. Consideraţii etiopatogenice şi clinico-evolutive privind aftozele- studiu

pe cazuistica Clinicii Dermatologice a Spit. Univ. C.F. Iaşi din ultimii 3 ani

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, Rev. Med. Stom. U.N.A.S. , vol. 8, nr.3, 2004

21.Patologia dermatologică iatrogenă la pacienţii cu transplant renal

Tatiana Ţăranu, A. Covic, Irina Buhăescu, T. Ţăranu, Rev. Med. Chir.Soc. Med.

Nat. Iaşi , vol. 109, nr.1,ianuarie- martie 2005

22. Sindromul Reiter

Tatiana Ţăranu, Laura Solovăstru, T. Ţăranu, Mihaela Paula Toader, Dermato.ro,

nr. 3, fev. 2005

23. Cornul cutanat-leziune benignă sau malignă ?

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, Mihaela Paula Toader, Dermato.ro, nr. 7, oct. 2005

24. Particularities of clinic expression in a case of Bloch-Sulzberger

syndrome

Laura Solovăstru, Tatiana Ţăranu, C. Amălinei, T. Ţăranu, JEADV, vol.19, nr. 6,

nov. 2005

25. Modificari iatrogene la nivelul cavitatii orale

17


Tatiana Taranu, Mihaela Paula Toader, T. Taranu, Sonia Elena Nanescu, Zilele

Facultatii de Medicina Dentara 27.02 - 4.03 2006, Editia a X-a, ISBN 973-7906-48-

9

26. Keratoza pilara

Tatiana Taranu, Mihaela Paula Toader, T. Taranu, Mirela Grigorovici, DermatoRo,

nr. 11, pag. 40-41, iunie 2006

27. Sarcoidoza cutanata

Tatiana Taranu, Mihaela Paula Toader, T. Taranu, Mirela Grigorovici, DermatoRo,

nr. 15, pag. 34-35, martie 2007

28. Le syndrome de Reiter – réflexions à propos d’un cas

Gh. Muşet, Tatiana Ţăranu, Laura Gheucă-Solovastru, T. Ţăranu, Mihaela Paula

Toader, Rev. Rom. Anat. Funcţ. şi Cl., macro şi microscopică şi de Antropologie,

vol. VII, nr. 3, 2008

29. Iatrogenic lesions of the oral mucosa

Tatiana Ţăranu, Laura-Gheucă Solovăstru,Traian Ţăranu, Adverse effects of

pharmacologic active substances from bench to bedside, Ed. Junimea, p. 695-9,

2009

30. Microvessel density in cutaneous malignant melanoma of the face -

correlations with mast cell density

Mihaela Paula Toader, M. Raica, T. Ţăranu, Rev. Rom. Anat. Funcţ. şi Cl., macro

şi microscopică şi de Antropologie, vol. VIII, nr. 3, 2009

31. Corelaţii anatomo-clinice în terapia durerii prin intervenţii asupra plexului

celiac

D. Păduraru, C.E. Roată, I.M. Popia, C. Stan, S. Busuioc, T.Ţăranu, Rev. Rom.

Anat. Funcţ. şi Cl., macro şi microscopică şi de Antropologie, vol. VIII, nr. 4, 2009

32. “The role of ION channels in the collection, transmission and analysis of

pain stimuli”,

18


B. Oprişan, C.I.Stan, Traian Ţăranu, D. C. Popescu, G. Roiu, Rev. Română de

Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie, vol. IX,

nr. 2, 2010

33. „Original regionalization of the adult cerebral aqueduct”,

A.H. Nedelcu, B. Secară, Traian Ţăranu, D. Şt. Antohe, Rev. Română de

Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie, vol. IX,

nr. 3, 2010

REZUMATE

1.Studiul morfogenetic al sistemului arterial al mezogastrului posterior

T. Ţăranu, H. Varlam, D. Şt. Antohe, Acta Anatomica, Rev. Soc. Anat. Rom. Vol1,

nr. 1 –1994, Timişoara

2.Consideraţii anatomo-funcţionale şi clinice asupra sistemului arterelor

coroidiene

I.Petrovanu, H. Varlam, D. Şt. Antohe, T. Ţăranu Acta Anatomica, Rev. Soc. Anat.

Rom. Vol1, nr. 1 –1994, Timişoara

3.Studiul morfometric evolutiv al ductului arterial

R. Pintilie, H. Varlam, D. Şt. Antohe, T. Ţăranu Acta Anatomica, Rev. Soc. Anat.

Rom. Vol1, nr. 1 –1994, Timişoara

4.Consideraţii asupra structurii somatice antero-laterale a gâtului şi

trunchiului

Gr. Mihalache, A. Indrei, T. Ţăranu, H. Varlam Acta Anatomica, Rev. Soc. Anat.

Rom. Vol1, nr. 1 –1994, Timişoara

5.Consideraţii anatomo-chirurgicale asupra canalului pterigoidian

19


D. Şt. Antohe, H. Varlam, T. Ţăranu Acta Anatomica, Rev. Soc. Anat. Rom. Vol1,

nr. 1 –1994,România, Timişoara

6.An attempt of sulcus lateralis closure. Stadialization during

morphogenesis

D. Şt. Antohe, H. Varlam, T. Ţăranu ,Clinical Nephrology , vol.13, nr.5, sept-oct

1994

7. La vascularisation macro- et microscopiques de la chaine sympatique

lombaire chez le chien

D. Şt. Antohe, P. Bordei, H. Varlam, T. Ţăranu Bulletin de L’association des

Anatomistes vol. 79, no. 247, dec 1995

8. La vascularisation du grand epiploon –essai de systematisation assistee

par l’ordinateur de la distribution arterielle

T. Ţăranu, P. Bordei, D. Şt. Antohe, Bulletin de L’association des Anatomistes

vol. 79, no. 247, dec 1995

9.Reno-celiac

significance

anastomoses-development conditions and functional

T. Ţăranu, D. Iancu, I. Ovănescu, D. Şt. Antohe , The Eleventh European

Anatomical Congress România, Timişoara, sept. 1998

10.Several pathological aspects of greater omentum during emergency

surgical abdominal procedures

T. Ţăranu, „5 Congress of European Association of Clinical Anatomy”, the 4-th

National Congress of the Romanien Society of Anatomists, România, Constanţa,

Neptun, 3-5 iunie 1999

11. Actinic keratosis- a possible starting point in developing a malignant

cutaneous process

T. Ţăranu, Tatiana Ţăranu, „5 Congress of European Association of Clinical

Anatomy”, the 4-th National Congress of the Romanien Society of Anatomists,

România, Constanţa, Neptun, 3-5 iunie 1999

20


12. Ultrustructural study in actinic keratosis

Tatiana Ţăranu, Gioconda Dobrescu, Zenaida Petrescu, Irina-Draga Căruntu, T.

Ţăranu , J.E.A.D.V., 12, suppl. 2, S214, 1999.

13. Discussion sur deux tests enzymologiques a propos de l`histogenese

des keratoses actiniques,

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, ”82eme Congres de l`Association des

Morphologistes”, Dijon, 49-50, 2000.

14. Les valences de l`etude morphologique des keratoses,

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu,”82eme Congres de l`Association des Morphologistes”,

Dijon, 50-51, 2000.

15. La morphopathologie du grand epiploon (omentum majus) dans la

chirurgie

T. Ţăranu, Tatiana Ţăranu,” 82eme Congres de l`Association des Morphologistes,

Dijon”, 50-51, 2000.

16.Le grand epiploon humaine , discussion sur sa vascularisation arterielle

T. Ţăranu, Tatiana Ţăranu,”82eme Congres de l`Association des

Morphologistes”, Dijon, 50-51, 2000.

17. New Protection experimental Device for Carotid Angioplasty and

Stenting „PoPaAn”

A. Polydorou, D. Şt. Antohe, F. Topolniceanu, T. Ţăranu, C. Furnică , The Journal

of Invasive Cardiology , vol. 12, nr. 5, mai 2000

18.Should CAPD be the preffered dialysis method in Romania?Audit of the

Iasi Dialysis Center Experience 1995, 2000

A. Covic, L. Florea, T. Ţăranu, M. Covic ,”37 Congress of European Renal

Association European Dialysis and Transplant Association „sept 2000, Nice,

France

21


19.Patologia chirurgicală paticipativă a omentum-ului mare

T. Ţăranu, Tatiana Ţăranu, L. Florea, T. Petreuş, Zilele U.M.F. „Gr. T. Popa” Iaşi,

dec. 2000

20. Boala Behcet, consideraţii etiopatogenice de actualitate

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu T. Petreuş, Zilele U.M.F. „Gr. T. Popa” Iaşi, dec. 2000

21. DPCA, metodă de supleere de primă intenţie, evaluarea rezultatelor

programului de DP din Centrul de Dializa „C. I. Parhon” Iaşi

A. Covic, L. Florea, T. Ţăranu, C. Novac, M. Covic, Zilele U.M.F. „Gr. T. Popa

Iaşi, dec. 2000

22. Discussion sur deux testes enzymologiques a propos de l’histogenese

des keratoses actiniques

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, Bulletin de l’Association des Morphologistes, dec.

2000, vol. 084, nr. 267

23. La morphopathology du grand epiploon dans la chirurgie

T. Ţăranu, Tatiana Ţăranu, Bulletin de l’Association des Morphologistes, dec.

2000, vol. 084, nr. 267

24. Omentum majus, discussion sur sa vascularisation arterielle

T. Ţăranu, Tatiana Ţăranu , Bulletin de l’Association des Morphologistes, dec.

2000, vol. 084, nr. 267

25. Les valences de l’etude morphologique des keratoses

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, , Bulletin de l’Association des Morphologistes, dec.

2000, vol. 084, nr. 267

26. Les changements structurels et fonctionnels du peritoine pendant la

dialyse peritoneale chronique

22


T. Ţăranu, A. Covic, Tatiana Ţăranu, T. Petreuş, „83 Congress de l’Association

des Morphologistes „ , „12th European Anatomical Congress” Lyon, France, mai

2001

27. Cutaneous metastases from an ovarian serous cystadeno-carcinomacase

report

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, D. Şt. Antohe, T. Petreuş , „83 Congress de

l’Association des Morphologistes „ , „12th European Anatomical Congress” Lyon,

France, mai 2001

28.Greater omentum in abdominal emergency and iterative plastic surgery

T. Ţăranu, V. Gheorghiu, European Association of 6-th Clinical Anatomy

Congress in Montpellier, France, sept 2001

29.L’incidence des complications septiques du paroi abdominal

extraperitoneal et du peritoin pendant la dialyse peritonealle

T. Ţăranu, A. Covic, L. Florea, T. Petreuş, European Association of 6-th Clinical

Anatomy Congress in Montpellier , France, sept 2001

30. Malignant transformation of a systematized epidermal nevus: case report

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, European Association of 6-th Clinical Anatomy

Congress in Montpellier, France, sept 2001

31. The rupture of the bladder: a rare trauma

V. Gheorghiu, V-D. Radu, T. Ţăranu, Carmen Ianovici, Department of Urology ,

Volum de rezumate, „Al 17-lea Congres Naţional de Urologie Bucureşti ,sept 2001

32.Psoriazis asociat infecţiei cu HIV –caz clinic

V. Mardari, Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, Conferinţa Naţională de Dermatologie,

Bucureşti, sept. 2001

33.Dehiscenta congenitală a aditusului antral

R. Prisacariu, H. Varlam, T. Ţăranu, D. Şt. Antohe , „Al 6-lea Congres Naţional al

Anatomiştilor din Romania” volum rezumate, mai-iunie 2002 Iaşi

23


34.Primary cutaneous actinomycosis

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, M. Grigorovici, „Al 8-lea Congres Naţional de

Dermatologie cu participare internaţională „, Bucureşti , nov. 2002

35. Seven years of CAPD in Romania: a large regional single center

experience

L. Florea, A. Covic, T. Ţăranu, M. Covic, Nephrology Dialysis Transplantation ,

vol.18, supl. 4, Abstract Book from World Congress of Nephrology iunie 2003,

Berlin

36. . Seven years of CAPD in Iaşi : one succes story

L. Florea, A. Covic, T. Ţăranu, M. Covic, Nefrologia 22, anul IX , vol. 8, nr. 22,

mai 2003

37.Technique survival and complications of peritoneal dialysis cathetheres

surgical versus laparoscopique experience of „C.I.Parhon”University

Hospital Dialysis Center

L. Florea, A. Covic, T. Ţăranu, M. Covic, E. Tircoveanu Nefrologia 22, anul IX ,

vol. 8, nr. 22, mai 2003

38.Acute pancreatitis –an uncommon complication in CAPD patient clinical

report

L. Florea, A. Covic, T. Ţăranu, M. Covic, Nefrologia 22, anul IX , vol. 8, nr. 22,

mai 2003

39.Incidence and comorbidity of the peritoneal and intestinal tuberculosis in

abdominal surgery-experience of the urology-surgery departement of

„C.I.Parhon” Hospital

T. Ţăranu, C. Novac, N. Suditu, Zilele Spitalului Universitar C. F. Iaşi Simpozion

Actualităţi Medico-chirurgicale, sept 2003

40.Peripheral arterial calcification in the end stage renal disease-clinical file,

24


T. Ţăranu, A. Covic, P. Gusbeth, L. Florea, Zilele Spitalului Universitar C. F. Iaşi

Simpozion Actualităţi Medico-chirurgicale, sept 2003

41.Diagnostic problems related to Nodular Panniculitis

T. Ţăranu, Laura Solovăstru, Tatiana Ţăranu, JEADV, vol. 17, supl. 3, nov. 2003,

Abstracts of the 12th Congress of the European Academy of Dermatology and

Venerology, 15-18 oct. 2003, Barcelona , Spain

42.Lichen planus associated with desquamative gingivitis

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, M. Grigorovici, JEADV, vol. 17, supl. 3, nov. 2003,

Abstracts of the 12th Congress of the European Academy of Dermatology and

Venerology, 15-18 oct. 2003, Barcelona , Spain

43.Elemente de morfologie şi anatomie aplicată a fasciei prostatoperitoneale

T. Ţăranu, V. Gheorghiu, C. Novac, Al 7-lea Congres Naţional al Societăţii

Anatomiştilor din România, 27-30 noiembrie, 2003, Oradea

44. Blood pressure in CAPD patients : a single Center 7-zear retrospective

study

A. Covic, Laura Florea, T. Ţăranu , Maria Covic, „ European Renal Association

XLI Congress ”, 15-18 mai , 2004, Lisboa, Portugal

45. Rowell’s syndrome: report of a case

Tatiana Ţăranu,L. Solovăstru, T. Ţăranu, C. Amălinei, M. Grigorovici, JEADV, vol.

18, supl. 2, nov. 2004, Abstracts of the 13th Congress of the European Academy

of Dermatology and Venerology, 17-21 nov. 2004, Florence, Italy

46. Azelaic acid – a successfull treatment of hyperpigmented facial lesions

L. Solovăstru, Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, C. Amălinei, M. Grigorovici, JEADV, vol.

18, supl. 2, nov. 2004, Abstracts of the 13th Congress of the European Academy

of Dermatology and Venerology, 17-21 nov. 2004, Florence, Italy

25


47. A case of generalized bullous morphea

L. Solovăstru, Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, C. Amălinei,R. Balan, M. Grigorovici,

JEADV, vol. 18, supl. 2, nov. 2004, Abstracts of the 13th Congress of the

European Academy of Dermatology and Venerology, 17-21 nov. 2004, Florence,

Italy

48. Generalized granuloma annulare: a case report

Tatiana Ţăranu,L. Solovăstru, T. Ţăranu, C. Amălinei, M. Grigorovici, JEADV, vol.

18, supl. 2, nov. 2004, Abstracts of the 13th Congress of the European Academy

of Dermatology and Venerology, 17-21 nov. 2004, Florence, Italy

49. Sepsis-ul peritoneal la bolnavii cu dializă peritoneală continuă

T. Ţăranu, A. Covic, O. Şt. Georgescu, L. Florea, , Ansamblul de Manifestări

Ştiinţifice « Zilele Spitalului Universitar C.F . Iaşi » 31.03-2.04.2005

50. Les changements morphologiques de l’espace peritoneale septique chez

les malades peritoneodialysees

T. Ţăranu, O. Şt. Georgescu, A.H. Nedelcu, M. V. Hânganu, « 87-eme Congres

de l’ Association des Morphologistes» , 25- 28 mai 2005, Constanţa, Roumania

51. Syringomas (hydradenomes eruptifs) of the face and perineal region –

report of a case

Tatiana Ţăranu, L. Gheucă- Solovastru, M.P. Toader, T. Ţăranu, V. Mardari & M.

Grigorovici, JEADV, vol. 19, suppl. 2, 2005

52.Eritem indurat Bazin cu localizare neobişnuită

Tatiana Ţăranu, Mihaela Paula Toader, T. Ţăranu, Conferinţa Naţională de

Dermatologie, Gura Humorului, 21-24 sept 2005

53. Lupus eritematosus profundus – prezentare de caz

Tatiana Ţăranu, Mihaela Paula Toader, T. Ţăranu, Conferinţa Naţională de

Dermatologie, Gura Humorului, 21-24 sept 2005

26


54. Este Dializa Peritoneală opţiune de supleere renală la pacientul

vârstnic ?

Laura Florea, A. Covic, G. Veisa, Traian Ţăranu , Nefrologia vol. 10, nr. 27-28,

sept 2005

55. Peritonita Fungică - o complicaţie mai puţin obişnuită a dializei

peritoneale

Laura Florea, A. Covic, G. Veisa, Traian Ţăranu , Nefrologia vol. 10, nr. 27-28,

sept 2005

56. Cutaneous sarcoidosis – a dermatologic dilemma

Tatiana Ţăranu, L. Gheucă- Solovastru, M.P. Toader, T. Ţăranu, V. Mardari & M.

Grigorovici, Congress. XVI, JEADV Rhodos - Greece, oct. 4-8 , 2006

57. Chirurgia pacientilor cu boala renala cronica de stadiu terminal

antrenati in programul de dializa peritoneala continua ambulatorie

T. Taranu, R. Moldovanu, C. Bradea, N. Vlad, Paula Popa, E. Tarcoveanu, St.

Georgescu, 4-th International Conference of Surgery, 19-22 oct. 2006

58. Studiu Anatomo-clinic al valvei ileo-cecale

T. Taranu, L. Francu, Al VIII-lea Congres Naţional al Societăţii Anatomiştilor din

România, 25-27 mai, 2006, Bucuresti

59. Probleme de diagnostic într-un caz de papuloză limfomatoidă

Tatiana Ţăranu, T. Ţăranu, Veronica Mardari, C. Ganţaţuc, Mirela Grigorovici,

Mihaela Paula Toader, Conferinţa Naţională de dermatologie cu participare

internaţională, Sinaia, 31 oct-3 nov. 2007

60. Unilateral thoracoscopic splanchnicectomy for controlling intractable

celiac plexus pain

T. Ţăranu, D. Lazescu, N. Danila, St. O. Georgescu, Al IX-lea Congres National al

Societatii Anatomistilor din Romania cu participare internationala, Iasi, 22-24 mai

2008

27


61. Thoracic sympathetic trunk and interventional palliative management of

intractable celiac plexus pain

T. Ţăranu, D. Paduraru, St. O. Georgescu, Al IX-lea Congres National al

Societatii Anatomistilor din Romania cu participare internationala, Iasi, 22-24

mai 2008

62. Studiu anatomoimagistic al terminării arterei cerebrale anterioare la adult

R.T. Tepordei, M.C. Moraru, A. H. Nedelcu, L. Perianu, T. Ţăranu, D. St. Antohe

Al IX-lea Congres National al Societatii Anatomistilor din Romania cu participare

internationala, Iasi, 22-24 mai 2008

63. Sursele arteriale ale nervului sural – posibilitati de utilizare ale nervului

ca grefon vascularizat

D. Paduraru, Camelia Tamas, Anca Indrei, T. Ţăranu, Al IX-lea Congres National

al Societatii Anatomistilor din Romania cu participare internationala, Iasi, 22-24

mai 2008

64. Studiul anatomoimagistic al apeductului cerebral la adult

A.H. Nedelcu, L. Perianu, R.T. Tepordei, M.C. Moraru, T. Ţăranu, D. St. Antohe

Al IX-lea Congres National al Societatii Anatomistilor din Romania cu participare

internationala, Iasi, 22-24 mai 2008

65. Rare biliovascular anatomy of triangle calot found during laparoscopic

cholecystecomies

E. Tarcoveanu, C. Bradea, T. Ţăranu, A. Vasilescu, St. O Georgescu, Al IX-lea

Congres National al Societatii Anatomistilor din Romania cu participare

internationala, Iasi, 22-24 mai 2008

66. La Meningo-encephalocele fronto-ethmoidale endonasale gauche

fistulisee – a propos d’un cas clinique

T. Ţăranu, I. Poeata, D. Paduraru, 90-eme Congres de l’ Association des

Morphologistes, Bordeaux, 5-7 iunie, 2008

28


67. La fistule cranionasale tardive apres un traumatisme cranien mineur

ignore, responsable d’une fracture de la lame criblee

T. Ţăranu, A. Esanu, D. Paduraru, 90-eme Congres de l’ Association des

Morphologistes, Bordeaux, 5-7 iunie, 2008

68. A case of subcorneal pustular dermatosis of Sneddon and Wilkinson

Tatiana Ţăranu, Mihaela Paula Toader, T. Ţăranu, Laura Gheucă Solovăstru,

Mirela Grigorovici, JEADV, 17th Congress of the European Academy of

Dermatology and Venereology Sept. 2008

69. Laparoscopic insertion of peritoneal dialysis catheters-analysis of 60

consecutives cases

R. Moldovanu, N. Vlad, E. Tarcoveanu, St. Georgescu, V. Filip, T. Ţăranu, Laura

Florea, Al IV-lea Congres National ARCE, Iasi 29-31 oct. 2008, vol. 112., nr.3,

supl.1, 2008

70. Insertia laparoscopica versus insertia prin minilaparotomie mediana

subombilicala a cateterului de dializa peritoneala: studiu comparativ

T. Ţăranu, D. Bechir, E. Tarcoveanu, B. Tutuianu, St. Georgescu, Al IV-lea

Congres National ARCE, Iasi 29-31 oct. 2008, vol. 112., nr.3, supl.1, 2008

71. Reactivitatea mezenterica si omentala la cateterul Tenckhoff de dializa

peritoneala continua, T. Ţăranu, R. Tepordei, A. Nedelcu, Al X-lea Congres

National al Societatii Anatomistilor din Romania cu participare internationala, Tg.

Mures, 13-15 mai 2009

29


CĂRŢI PUBLICATE

1. Prim autor

- „Omentum-ul mare- anatomie funcţională şi chirugicală”,

T.Ţăranu , Ed. Tehnopress, Iaşi, 1999, ISBN 973-98865-8-2

- „Dializa peritoneală- studiu anatomo-clinic” , T. Ţăranu, Tatiana

Ţăranu, Ed. BIT, Iaşi, 1999, ISBN 973-9327-37-0

- „Anatomia suprafeţelor corpului uman. Ghid practic de

-

explorare”, T. Ţăranu, Ed. Eurocart- Casa Dososftei, Iaşi, 2000

ISBN 973-99340-9-9

„Particularităţi anatomoclinice în patologia bolnavului cu dializă

peritoneală continuă”, T. Ţăranu , Ed. Tehnopress, Iaşi, 2004,

ISBN 973-702-038-3

2. Coautor

- „Keratozele Actinice- studiu morfo-clinic”, Tatiana Ţăranu, T.

Ţăranu, Ed. Eurocart- Casa Dososftei Iaşi, 2000, ISBN 973-99340-

7-2

- „Anatomie regională şi aplicată - membre” ,H. Varlam, T.

Ţăranu, L. Frâncu, T. Vlad - sub redacţia D. Şt. Antohe şi Doina

Lucia Frâncu Ediţia I, Ed. PIM, Iaşi, 2002, ISBN 973-85786-1-2

- „Anatomie regională şi aplicată - membre” ,H. Varlam, D. Şt.

Antohe, L. Frâncu , Doina Lucia Frâncu , T. Ţăranu , Ediţia a II-a,

Ed. Junimea, Iaşi, 2004, ISBN 973-37-0928-X

30

More magazines by this user
Similar magazines