Balneo-Research Journal Vol.2, Nr.1, 2011 10 STUDIU DE MEDIU ...

bioclima.ro

Balneo-Research Journal Vol.2, Nr.1, 2011 10 STUDIU DE MEDIU ...

Balneo-Research Journal Vol.2, Nr.1, 2011

STUDIU DE MEDIU SUBTERAN ŞI MEDICO-BIOLOGIC EXPERIMENTAL ÎN SALINA

TURDA

10

Iu. Simionca 1 , O.Mera 2 , M.Hoteteu 1 , C.Munteanu 1 , L.Enache 1 , R.Călin 3 , Ana Munteanu 1

1 Institutul National de Rercuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, Bucureşti;

3 Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, Bucureşti

2 SC “Turda Salina Durgau” S.A, Turda;

Astmul bronsic afectează până la 10% din

populaţia tărilor dezvoltate, prevalenţa sa fiind în

creştere în întreaga lume [Lemanske si Busse, 2003].

Terapiile cu bronhodilatatoare,

corticosteroizi, inhibitori de leukotriene, stabilizatori

de celule mastoidice şi recent cu antagonişti ai

receptorilor de tip IgE s-au dovedit a ameliora

simptomele astmului.

Pentru rezolvarea problemelor existente in

domeniul alergologiei, pulmonologiei, recuperarii

medicale si utilizarii unor factori terapeutici naturali

pentru terapia bolnavilor cu diferite patologii

comunitatea ştiinţifică internaţională a apelat la

diferiţi specialişti, programe medicale, ecologice şi

sociale.

Prezintă interes ştiinţific şi practic formarea

în Europa a unor direcţii noi în terapia uneia din cele

mai severe boli alergice – astmului bronşic şi anume

utilizarea unor factori de mediu subteran din saline şi

peşteri. Aceasta metoda de terapie a fost denumita

speleoterapie - un cuvânt de origine greacă, ce ar

înseamna "Spelaion" - peşteră, groapă şi "terapie" -

tratament. Astăzi speleoterapia este recunoscută ca

terapia bolnavilor cu diferite boli în mediul subteran

al unor saline şi peşteri deţinătoare de factori

terapeutici naturali (Iu.Simionca şi al.,2005, 2008).

Speleoterapia, reprezintă un interes ştiinţific

deosebit, o direcţie de perspectivă în domeniile de

sănătate şi mediu.

Una dintre salinele din Romania cu

perspective de utilizare în scopuri medicale şi de

turism balneoclimatic este Salina Turda.

Salina Turda reprezintă unul din

monumentele istorice ale Romaniei, in special a

Judeţului Cluj şi un obiectiv turistic de importanţa

nationala, inclusiv datorita zonei balneare Bai Sarate

Turda, lacurilor sarate Durgau şi ruinelor castrului

roman Potaissa unde a staţionat Legiunea a V-a

Macedonica in urma cu circa 2000 ani.

Exploatarea sării la Turda, în perimetrul

actual al microdepresiunii Băile Sărate, prezinta

interes special în perioada ocupaţiei Daciei de catre

romani. Prima atestare documentara a ocnei de la

Turda, dateaza din secolul al XIII-lea, cand Joanne

Fridvaldscky - un pasionat colectionar de roci,

minerale si fosile, afirma ca “este atat de vestita incat

nu are egal in tot rasaritul”.

Declarată în anul 2000 rezervatie naturală de

interes naţional, alături de Sărăturile Turzii, Salina

Turda a devenit un muzeu de istorie a mineritului în

sare.

Salina din Turda a intrat in circuitul turistic in

anul 1992 (Ov. Mera si al., 2010) şi a beneficiat de

finantare europeana nerambursabila in cadrul

Programului PHARE CES 2005, prin Proiectul

"Cresterea atractivitatii turistice a zonei cu potential

balnear Lacurile Sãrate-Zona Durgãu-Valea Sãratã si

Salina Turda” iar lucrarile de modernizare a Salinei

Turda au început în anul 2008 si s-au desfasurat pe

parcursul a doi ani.

Astfel, Salina Turda dispune din punct de

vedere constitutional – constructiv de toate premizele

de utilizare terapeutică: mine cu sali amenajate,

adaptate atat pentru turisti cat si pentru persoane

bolnave, inclusiv pentru persoane cu handicapat

locomotor; salile minelor modernizate au spatii largi,

incaperi izolate; nu exista activitati de exploatare

miniera iar in Mina Terezia exista si un lac salin,

adaptat pentru recreatie.

Deschiderea oficiala a Salinei Turda

modernizata a avut loc in data de 22 ianuarie 2010.

Foto 1 Întrarea în Salina Turda


Balneo-Research Journal Vol.2, Nr.1, 2011

La solicitarea S.C. „Turda Salina Durgau” S.A,

în baza unui contract de prestări servicii, pentru

evaluarea calităţii mediului subteran din Salina Turda,

a prezenţei factorilor terapeutici subterani si efectului

terapeutic al acestora Institutul Naţional de

Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie a

luat decizia de a efectua “Studiu complex de mediu

subteran în Salina Turda, medico-biologic asupra

animalelor de laborator cu patologie indusa in

experiment cu scopul evaluarii potentialilor factori

speleoterapeutici si posibilitatii de utilizare a

mediului subteran salin respectiv in sanatate si turism

balneoclimatic”, fiind planificate ca necesare

urmatoarele activitati:

• Studiu multidisciplinar al mediului subteran

in locatii din diferite mine/cavităţi ale Salinei Turda,

incluzand investigatii microbiologice ale aerului

(concentraţia de microorganisme, identificarea

speciilor) la nivel 30 cm, 70 cm si 1 m 50 cm de la

„solul salin”; precum şi a unei portiuni de suprafata

pe perete si a „solului salin”; concentratia de gaze –

CO2 si alte 7 – 9 gaze, printre care şi cele clasificate

ca poluante; evaluarea concentratiei şi dispersiei de

aerosoli salini la diferite nivele; concentraţia de ioni

negativi şi pozitivi in aerul subteran; investugaţii

microclimatice – temperatura , umiditatea, viteza

fluxului de aer, presiunea atmosferica; determinarea

salinităţii aerului subteran; investigaţii de

radioactivitate – valori radiatie, doza β /γ radiatie,

concentraţie de radionucleizi in stratul („peretele”) de

sare, concentraţia radonului in aerul subteran;

investigaţii martor la suprafată.

• Realizarea modelului experimental (cu proces

de sensibilizare la antigeni / astm bronsic

experimental) de patologie indusa la un lot de Wistar

rats care vor fi utilizaţi ulterior in studiul

experimental privitor la efectul curei de speleoterapie

in Salina Turda.

• Realizarea unor regimuri şi tipuri de cură

speleoterapeutică specifica. Datele obţinute privind

studiul de mediu subteran in Salina Turda şi analiza

statusului factorilor microclimatici, fizici, chimici,

biologici şi microbiologici , care reprezinta acest

mediu subteran salin, precum şi realizarea ulterioara a

modelului experimental de patologie indusa la

animalele de laborator (Wistar rats - WR) pentru

experimentul privind evaluarea potenţialului efect

terapeutic al mediului subteran salin respectiv, au

ajutat la alcătuirea diferitor regimuri şi două tipuri de

cură speleoterapeutică experimentala in concordanţă

cu structură si amenajarea spaţiilor subterane din sare,

valorile şi calitatea factorilor de mediu subteran salin

şi patologia experimental indusă (astmul bronsic).

• Realizarea studiului biomedical experimental

(teste hematologice, leucocite, testul de fagocitoză,

NBT test al neurofilelor PMN, subpopulaţii

limfocitare şi testul de activare a limfocitelor T in

vitro sub acţiunea fitohemaglutininei, concentraţia

IgE, parametri de biologie celulară a fibroblastelor

pulmonare, markeri ai procesului inflamator,

parametri ai metabolismului hidroelectrolitic şi

procesului de oxido-reducere) asupra animalelor de

laborator cu patologie indusă.

Investigaţiile de mediu subteran salin au fost

efectuate in diferite locatii a Salinei Turda – mine

saline sau galerii, desemnate prin hotarare unanimă a

parţilor contractante, la trei nivele sau un nivel de la

„solul salin”.

Astfel, au fost desemnate urmatoarele locaţii

pentru investigaţiile planificate: Mina Ghizela – Sala

staţionar pentru speleoterapie, Mina Ghizela – Noul

Crivac, Mina Ghizela – Platforma inferioară, Mina

Rudolf – Punct supraveghere (lângă gondolă), Mina

Rudolf – Punct supraveghere lift, Mina Terezia – la

nivelul / malul lacului, Galeria Frant –Iosif – Baza

Plan înclinat, Galeria Frant Iosif – Sala Put Rudolf,

Galeria Frant Iosif – Acces intersectie cu Mina Iosif /

Balcon, Locaţie Martor – la suprafată ( in faţa clădirii

„Intrare in Salina Turda”).

I. Au fost efectuate urmatoarele

investigaţii de specialisti din INRMFB :

1. Investigaţiile de mediu in locaţiile din

Salina Turda:

• ivestigaţiile microclimatice (temperatura,

umiditatea, viteza fluxului de aer, presiunea

atmosferica in mediul subteran salin) – de catre

Conf.Dr.fiz., CSIII Liviu Enache si As.cercetare

Iulia Bunescu;

• investigaţii privind concentratia de ioni

negativi si pozitivi in aerul subteran, precum si

evaluarea concentratiei de aerosoli salini – de

catre Conf.Dr.fiz., CSIII Liviu Enache;

• evaluarea concentraţiei si dispersiei de

aerosoli salini – de catre CSPII, Dr.b. Iuri

(Gheorghe) Simionca;

• investigaţii privind concentraţia de gaze – CO2

si alte 7 – 9 gaze in aerul subteran, printre care

si cele clasificate ca poluante – de catre CSPII,

Dr.b. Iuri (Gheorghe) Simionca si Dr.b.,

biochimist pr. Mihai Hoteteu;

• investigaţii de salinitate a aerului subteran – de

catre Dr.b., biochimist pr. Mihai Hoteteu;

• investigaţii de radioactivitate – valori radiaţie,

doza β /γ radiaţie, concentraţie de radionucleizi

in stratul („peretele”) de sare, concentraţia

radonului in aerul subteran – de catre CSII

Dr.fiz. Romeo Călin, Executant: Laborator

SALMROM, DFVM Col. 1050, IFIN-HH,

partener in realizarea contractului (Subcontract

cu IFIN-HH);

• investigatii microbiologice ale aerului

(concentratia de microorganisme, identificarea

microorganismelor), precum şi cele

microbiologice a unei porţiuni de suprafată pe

perete şi a „solului salin” – de către CSPII,

Dr.b. Iuri (Gheorghe) Simionca.

11


Balneo-Research Journal Vol.2, Nr.1, 2011

12

2.Experimentele si investigatiile medico-biologice:

• realizarea modelului experimental (astm

bronsic experimental obtinut prin sensibilizare

cu antigenul ovalbumina) de patologie indusa

la Wistar rats, pentru utilizarea in studiul

experimental privitor la efectul curei de

speleoterapie in Salina Turda – de către CSPII,

Dr.b. Iuri (Gheorghe) Simionca, imunolog pr.

si Dr.b., biochimist pr. Mihai Hoteteu;

• realizarea unor regimuri şi tipuri de cura

speleoterapeutica experimentală şi specifică

calităţii şi statusului factorilor de mediu

subteran (factorilor microclimatici, fizici ,

chimici, biologici şi microbiologici şi nu

numai) din Salina Turda şi a statusului

modelului experimental de patologie indusă

(astmul bronsic) la Wistar rats, precum şi în

concordanţă cu structura şi amenajarea

spaţiilor subterane din sare – de către CSPII,

Dr.b. Iuri (Gheorghe) Simionca.

3. Efectuarea unor studii medico-biologice la

animalele de laborator (Wistar rats) din experiment

făra aplicarea curei de speleoterapie (dupa procesul

de sensibilizare cu ovalbumină) şi

după cura experimentală de speleoterapie:

• evaluarea stării clinice / medicale a loturilor

de Wistar rats - de către CSPII, Dr.b. Iuri

(Gheorghe) Simionca; la evaluarea statusului

clinic al animalelor supuse curelor

speleoterapeutice în Salina Turda a

participat personal medical si tehnic din

partea S.C. Turda Salina Durgau S.A instruit

pentru ingrijirea Wistar rats din experiment.

• evaluarea concentraţiei de leucocite si de

diferite elemente sangvine leucocitare- de

către dr.Munteanu Ana si Dr.b.Simionca

Iuri;

• investigaţii a unor markeri ai procesului

inflamator (concentraţia de proteine, fracţii

proteice) şi a unor parametri ai

metabolismului hidroelectrolitic

(concentraţiilor urinare a sodiului şi

potasiului; echilibrului sodic, potasic şi

hidric, precum şi evaluarea activităţii

hormonale a glandelor suprarenale - de către

Dr.b., biochimist pr. Mihai Hoteteu;

• investigaţii de biologie celulară a

fibroblastelor pulmonare (concentraţia şi

morfologia celulelor, concentraţia de

proteine, electroforeză) – de către CSIII

Dr.b. Constantin Munteanu si CS biol.sp.

Diana Munteanu;

• studiu al unor factori de rezistenta

nespecifică a organismului animal din

experiment,

• evaluarea statusului imun si a valorii

procesului de sensibilizare a organismului cu

ovalbumina, precum şi a statusului unor

tipuri de reacţii alergice - de către CSPII,

Dr.b. Iuri (Gheorghe) Simionca, imunolog

pr., inclusiv :

• evaluarea proprietatii de fagocitare a Staph.

aureus de către neutrofilele

polimorfonucleare (PMN) în testul de

fagocitoză şi a funcţiei bactericide oxigen

dependente a granulocitelor PMN

(metabolismului oxidativ al fagocitelor) –

prin testul NBT (Nitrozo-Blau-Tetrazoliu

Test);

• evaluarea statusului imun – prin investigaţii

a unor subpopulaţii limfocitare - evaluarea

proprietăţii functionale a limfocitelor -T de

proliferare / transformare blastică sub

acţiunea mitogenului fitohemaglutinină – în

Testul de transformare alimfocitelor în blaşti

(TTLB) in vitro ;

• determinarea unor citokine serice –

mediatori inflamatorii şi activatori ai

macrofagelor si limfocitelor T (IL-1 alfa si

IL-6, IL-10 si a citokinei TNF-alfa) în

patogenia astmului bronsic – prin testul

imunoenzimatic tip ELISA (absorbtie);

• determinarea concentraţiei de IgE - in testul

Rat-IgE-ELISA-Test, cu citirea rezultatelor în

Multimode Modulus Microplate (absorbtie,

fluorescenta si luminiscenta)

TurnerBioSystems (USA), valorile fiind

exprimate in ng/ml;

• evaluarea procesului de sensibilizare a

organizmului şi de dezvoltare a unor reacţii

toxico-alergice - în baza investigării

proprietăţii functionale a limfocitelor -T de

proliferare / transformare blastică sub

actiunea antigenului - ovalbumină în testul

de transformare a limfocitelor în blaşti

(TTLB) in vitro.

Foto 2 .Wistar rats sensibilizaţi cu ovalbumină; cura

de speleoterapie experimentală în Salina Turda.


Balneo-Research Journal Vol.2, Nr.1, 2011

II. UNELE REZULTATE ŞI CONCLUZII FINALE

(STUDII DE MEDIU SUBTERAN SALIN IN

SALINA TURDA SI EXPERIMENTALE MEDICO-

BIOLOGICE ASUPRA ANIMALELOR DE

LABORATOR CU PATOLOGIE INDUSA (ASTM

BRONSIC EXPERIMENTAL):

1. Promovarea factorilor naturali de mediu

subteran cu potential terapeutic din Salina Turda

pentru utilizarea in scopuri de sanatate si turism

necesita o serie de activitati premergatoare realizarii

studiului stiintific privind calitatea acestor factori si

efectul asupra organismului animal in experiment sau

/ si asupra celui uman cu si fara patologii, inclusiv :

a) Poziţia în teritoriu a obiectului care poseda factorii

naturali cu potentiale proprietati terapeutice şi

posibilităţile de acces.

b) Posibilităţi de cazare, inclusiv prezenta unui spatiu

care ar putea fi utilizat pentru „baza de tratament”.

c) Valoarea turistică a zonei, realizarea circuitul

turistic si de agrement şi insoţirea turistilor de ghizi

cunoscatori ai informaţiilor specifice şi stiinţifice atât

turistice cât şi de sănătate.

d) Valoarea turistică a Salinei Turda care, la fel, sa fie

prezentata prin diferite metode de informatii clasice si

moderne; prezenta circuitul turistic si de agrement in

salina si a ghizi cunoscatori ai informatiilor specifice

si reale atat turistice si de sanatate, cat si stiintifice.

e) Informarea vizitatorilor de catre ghizi trebuie să

conţină date cu privire la programul de vizitare şi

relaxare, date privind parametri microclimatici,

fizico-chimici şi microbiologici din care turiştii să

inţeleagă că coborârea in galeriile subterane saline

merită efortul turistic de interes şi efortul financiar, şi

că sănătatea lor nu va fi afectată pe perioada prezenţei

in mina salină iar ghizii trebuie sa posede tehnica de

acordare a ajutorului medical de urgenţă.

În conformitate cu aşezarea fizico-geografică,

pozitia in teritoriu a Salinei Turda este buna,

având în imprejurimi şi lacuri cu apă salină iar

accesul este bine definit şi asigurat. La finalizarea

investigaţiilor planificate a fost gasită soluţia de

cazare şi definit spaţiul pentru o „bază de

tratament” la suprafată.

Este definit circuitul turistic şi de agrement

atât la suprafaţă cât şi in salina, iar ghizii sunt

cunoscatori ai informatiilor specifice.

Clima din zona Turda (unde este amplasată şi

salina), se încadrează în caracteristicile climatului

temperat-continental de tranziţie, fără variaţii

excesive (amplitudini medii moderate ale ale

principalilor parametri climatici), ceea ce imprimă

caracteristici favorabile mediului înconjurător, utile

atât pentru efectuarea turismului, cât şi desfăşurarea

activităţilor de natură terapeutică. Aceasta contribuie

la faptul că, sub aspect bioclimatic, zona Turda se

înscrie în cadrul bioclimatului sedativ-indiferent (de

cruţare), în care organismul uman nu face un efort

deosebit de aclimatizare iar bioclimatul nu prezintă

contraindicaţii terapeutice deosebite, indiferent de

sezon, ceea ce nu introduce restricţii privind accesul

şi staţionarea în zonă pentru cei care ar urmări

efectuarea speleoterapiei în Salina Turda, sau pentru

turiŞti – vizitatori.

2. Datele microclimatice si ale altor

investigatii de mediu subteran salin efectuate in

Salina Turda in anii 80 – 90 ai secolului trecut, permit

formularea ipotezei „Despre posibila existenta in

Salina Turda a unor factori naturali cu potentiale

proprietati terapeutice”, dar aceasta ipoteza necesita

confirmare printr-un complex de studii

multidisciplinare de mediu subteran salin,

experimente medico-biologice si studii bio-medicale

asupra bolnavilor cu diferite patologii, fiind

recunoscut stiintific faptul ca nu toate salinele

beneficiaza de factori terapeutici, iar unele din acestea

îşi pierd calităţile curative datorită negligenţei fată de

mediul subteran salin şi poluării acestuia ca rezultat

antropic.

3. Particularitaţile mediului subteran salin din

Salina Turda constatate în rezultatul studiilor

planificate şi efectuate reprezinta un interes deosebit

şi indica potenţialul terapeutic şi de turism

balneoclimatic al acestora, indeosebi prezenta unor

factori terapeutici naturali subterani, care ar putea fi

utilizaţi pentru tratamentul unor boli cronice

inflamatorii şi alergice, respiratorii şi cutanate, după

realizarea tuturor studiilor complexe planificate în

contract şi după studiile ulterioare asupra unor loturi

de bolnavi cu astm bronsic sau / şi alte patologii,

realizarea unor recomandări metodologice de utilizare

a salinei, precum şi a unor recomandări medicale

specifice cu indicaţii şi contraindicaţii.

4. Pe întreaga perioadă a măsurătorilor s-a

constatat o atmosferă stabilă, cu o mare stabilitate şi

omogenitate a caracteristicilor microclimatice (a

variaţiilor foarte mici atât de la o zi la alta, cât şi

între punctele de măsurare), ceea conferă mediului

interior calităţile necesare efectuării mai multor tipuri

de activităţi (de la turism până la speleoterapie), în

dependenţă de trăsăturile fizice şi microclimatice ale

acestui tip de mediu.

5. Toate probele de sare si aer

analizate/masurate nu prezinta pericol din punct de

vedere microbiologic, chimic si radioactiv.

6. Toate valorile obţinute demonstrează că

este vorba despre un mediu curat şi cu contact limitat

cu aerul poluat de la suprafaţă;

7. Activitaţile antropice pot modifica

puritatea aerului, determinând o poluare chimică şi

microbiologică. Rezultatele obtinute indica

necesitatea monitorizarii unor componente a mediului

subteran salin în locaţiile decisive, în vederea

preintâmpinării poluării şi pierderii proprietăţilor

curative.

8. In baza rezultatelor studiului de mediu

subteran din diferite mine / galerii ale Salinei Turda,

13


Balneo-Research Journal Vol.2, Nr.1, 2011

prezenţei şi calităţii unor componenţi, inclusiv factori

cu potenţial terapeutic, au fost elaborate trei regimuri

de cura speleoterapeutica experimentala pentru

Wistar rats maturi si imaturi / tineri cu astm bronsic

indus prin sensibilizarea cu „ovalbumina” . Modelul

procedurilor şi curei experimentale de speleoterapie

(regimurile de speleoterapie aplicate) prezintă o

sinteză pe baza datelor din literatură, a rezultatelor

studiilor efectuate până în prezent în domeniu şi a

rezultatelor sudiului de mediu subteran salin în

diferite mineşsi galerii ale Salinei Turda.

9. Analiza rezultatelor obtinute la WR din

loturile investigate indica o serie de modificari

patologice in organismul animalelor respective de

laborator cu astm bronsic experimental indus prin

sensibilizare cu ovalbumină şi efectul pozitiv al curei

de speleoterapie în Salina Turda asupra

unor procese şi mecanisme patofiziologice a astmului

bronsic experimental, prin aplicarea

diferentiata a regimurilor de speleoterapie elaborate.

10. In rezultatul cercetărilor ştiinţifice de

mediu subteran salin, medico-biologice asupra

loturilor de animale de laborator (Wistar rats) cu

patologie indusa – astm bronsic, efectuate la Salina

14

Foto 3 – Baza de tratament din Salina Turda

Turda şi in baza analizei datelor obţinute, precum şi a

rezultatelor cercetărilor stiinţifice anterioare în

domeniu, se constata prezenta în Salina Turda a

factorilor terapeutici naturali cu potential

speleoterapeutic, de utilizare in scopuri de sanatate si

turism balneoclimatic, acestea prin modelele -

regimurile diferenţiate de speleoterapie elaborate şi a

rezultatelor studiilor medicobiologice experimentale

constată efectul speleoterapeutic pozitiv.

11. Rezultatele studiului reprezinta baza de

date experimentale pentru planificarea unui alt studiu

medico-biologic, de data aceasta asupra bolnavilor cu

astm bronsic / bronsita cronica obstructiva şi alte boli

cronice respiratorii, privitor la efectul

speleoterapeutic al Salinei Turda asupra

subiecţilor umani, realizarea metodologiei de cură

specifica Salinei Turda, a diferitor recomandări

metodologice tehnice si medicale, precum şi a

indicaţiilor şi contraindicaţiilor medicale specifice,

conform calităţii factorilor terapeutici şi statusului

patologiei prezente, în vederea înaintării

documentaţiei necesare pentru obţinerea dreptului de

utilizare a Salina Turda în scopuri medicale şi de

turism balneoclimatic conform legislatiei în vigoare.

More magazines by this user
Similar magazines