Company Profile modificari 14 08 2009.cdr - Eximtur

eximtur.ro

Company Profile modificari 14 08 2009.cdr - Eximtur

istoric

Fondatã la Cluj-Napoca, în anul 1993, EXIMTUR a

cunoscut o dezvoltare continuã, devenind una

dintre cele mai importante companii de turism

din þarã.

Importantele premii ºi distincþii locale ºi

naþionale, obþinute în timp, certificã seriozitatea

ºi profesionalismul serviciilor pe care le oferim, iar

acest lucru este recunoscut atât de clienþii, cât ºi

de partenerii ºi colaboratorii noºtri.

Ne-am extins reþeaua de agenþii proprii în

principalale oraºe din România ºi începând din

2008, în urma procesului de rebranding, am

devenit EXIMTUR Agenþia de cãlãtorii.

Misiunea EXIMTUR este aceea de a deveni consultantul Dumneavoastrã de cãlãtorie!

Ne-am propus ºi am reuºit sã oferim clienþilor noºtri accesul la produse turistice competitive

ºi servicii ireproºabile.

Viziunea noastrã este de a fi mereu cu un pas înaintea celorlalþi, anticipând nevoile clienþilor

ºi reinventând produsele ºi conceptele noastre de cãlãtorie, astfel încât sã satisfacem cele

mai exigente cerinþe ºi sã vã mulþumim pe deplin în cãlãtoriile Dumneavoastrã!

Echipa dedicatã ºi know-how-ul dobândit în peste 15 ani de experienþã, sunt valorile care fac

din EXIMTUR unul dintre cele mai puternice branduri naþionale în industria de profil.

misiune

viziune

valori

More magazines by this user
Similar magazines