Lista complet? a creditorilor - Financiarul

financiarul.ro

Lista complet? a creditorilor - Financiarul

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

S U M A R

Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Giurgiu ................................................................................................................................................................. 2

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 2

1. Societatea comercială ROMSTRADE SRL .................................................................................................................... 2

Județul Giurgiu

Sectiunea I - Comercianti

1. Societatea comercială ROMSTRADE SRL, cod unic de înregistrare: 6141165

Tribunalul Giurgiu

Număr dosar: 92/122/2012

Tabelul preliminar al creanţelor - Romstrade SRL afisat la data de 05.03.2013

Nr ieșire: 3345 /08.03.2013

Nr.

Crt.

Creditor Adresa

Creanţa

solicitata

Creanţa

acceptata

din care

sub conditie

cu drept de vot

fara drept de vot

%

grupa

%

total

menţiuni

Grupa I-Creanţe garantate * Înscrierea creanţelor declarate de către creditoare în categoria creanţelor garantate s-a efectuat în mod provizoriu pentru întreaga sumă acceptată de

către administratorul judiciar, sub rezerva aplicării prevederilor art. 41 alin. 2 din Legea nr. 85/2006

1

BANCA

COMERCIALA

CARPATICA

Sibiu, str

Autogarii, nr 1

2.366.642,38 2.366.642,38 0,00 2.366.642,38 0,432% 0,190%

2

BANCA

COMERCIALA

ROMANA

Bd Regina

Elisabeta, nr 5,

sector 3,

Bucuresti

279.424.136,38 279.421.187,53 0,00 279.421.187,53 50,986% 22,402%

Suma în Euro a fost

consolidată la cursul

Euro/Leu din data

dechiderii procedurii, 1

Euro=4,5339 lei, conform

art. 69. Diferența dintre

suma solicitată și cea

înscrisă provine din

diferența cursului valutar

luat în considerare.

BANCA DE EXPORT- Bucuresti, Splaiul

3 IMPORT a

Independentei, nr 110.401.415,87 110.401.415,87 0,00 110.401.415,87 20,145% 8,851%

ROMÂNIEI

15, sector 5

BANCA DE EXPORT- Bucuresti, Splaiul

4 IMPORT a

Independentei, nr 56.680.522,40 55.680.522,40 0,00 55.680.522,40 10,160% 4,464%

ROMÂNIEI

15, sector 5

5

BLOOM BANK

FRANCE SA PARIS-

SUCURSALA

ROMANIA

Bucuresti, Bd-ul

Unirii nr 66, Bl K 331.571,50

3, sector 3

331.571,50 0,00 331.571,50 0,061% 0,027%

Suma în Euro a fost

consolidată la cursul

Euro/Leu din data

dechiderii procedurii, 1

Euro=4,5339 lei.

6

BRD GROUPE

SOCIETE

GENERALE SA prin

Sucursala Dorobanți

Bucuresti, Calea

Dorobantilor nr

135, sector 1

33.348.973,90 33.348.973,90 0,00 33.348.973,90 6,085% 2,674%

Suma în Euro a fost

consolidată la cursul

Euro/Leu din data

dechiderii procedurii, 1

Euro=4,5339 lei.

Suma de 16.397.555,44 lei

este nescadentă la data

deschiderii procedurii

insolvenței. Suma în Euro a

Bucuresti, Piata

fost consolidată la cursul

7

RAIFFEISEN BANK

SA

Charles de

Gaulle, nr 15,

23.832.492,46 23.831.024,13 0,00 23.831.024,13 4,348% 1,911%

Euro/Leu din data

deschiderii procedurii, 1

sector 1

Str Apolodor, nr

Euro=4,5339 lei. Diferența

dintre suma solicitată și cea

înscrisă provine din

diferența cursului valutar

luat în considerare.

8 ANAF

17, Sector 5

Bucureşti

16.644.858,00 16.644.858,00 0,00 16.644.858,00 3,037% 1,334%

Contravaloarea sumei de

35.521.704,73 a fost

Sediu

respinsă ca nedovedită.

conventional prin

Contravaloarea sumei de

9

UNICREDIT TIRIAC

BANK

SCA Zamfirescu

Racoti Predoiu la 189.667.492,02

Bucuresti, str

28.615.634,95 2.601.421,29 26.014.213,66 4,747% 2,086%

573.771,21 Euro a fost

înscrisă sub condiție.

Sumele in Euro au fost

Plantelor, nr 12,

consolidate la cursul

sector 2

Euro/Leu din data

dechiderii procedurii, 1

Euro=4,5339 lei.

TOTAL GRUPA I 712.698.104,91 550.641.830,66 2.601.421,29 548.040.409,37

100,000

%

43,939%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2


Grupa II-Creanţe salariale

Creanțe salariale

înscrise în contabilitate

1

conform anexa nr.1 la

tabel

creanțe salariale

declarate individual -

2

conform anexa nr.2 la

tabel

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

6.985.316,00 6.985.316,00 0,00 6.985.316,00 57,239% 0,560%

8.787.589,62 5.218.473,15 0,00 5.218.473,15 42,761% 0,418%

TOTAL GRUPA II 15.772.905,62 12.203.789,15 0,00 12.203.789,15

Grupa III-Creanțe bugetare

1

2

3

4

5

6

COMUNA ADUNAȚII

COPĂCENI

MUNICIPIUL

BUCUREȘTI

CONSILIUL

JUDEȚEAN

BISTRIȚA-NĂSĂUD

Comuna Adunații

Copăceni, jud.

Giurgiu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3

100,000

%

0,978%

662.087,96 662.087,96 0,00 662.087,96 1,538% 0,053%

Splaiul

Independenței, nr.

35.998.409,90

291-293, sect.6,

București

35.998.409,90 0,00 35.998.409,90 83,600% 2,886%

P-ța. Petru Rareș,

nr.1, jud. Bistrța-

Năsăud, Bistrița

B-dul. Dinicu

MINISTERUL

Golescu, nr. 38,

TRANSPORTURILOR

sect. 1, București

PRIMARIA

COMUNEI

DEVESELU

PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI

CARACAL

7 ANAF

str. Aurel Vlaicu

nr. 6, Deveselu,

jud. Olt

P-ța. Victoriei, nr.

10, jud. Olt,

Caracal

Str Apolodor, nr

17, Sector 5

Bucureşti

6.182.538,19 6.182.538,19 0,00 6.182.538,19 14,358% 0,496%

24.312.515,68 0,00 0,00 0,00 0,000% 0,000%

9.881,00 9.881,00 0,00 9.881,00 0,023% 0,001%

141.277,73 141.277,73 0,00 141.277,73 0,328% 0,011%

66.016,00 66.016,00 0,00 66.016,00 0,153% 0,005%

TOTAL GRUPA III 67.372.726,46 43.060.210,78 0,00 43.060.210,78

100,000

%

3,452%

Grupa IV-Creanțe chirografare

Str. Baia de

1

ABC BEST

PAINTING SRL

Arieș, nr. 9, bl.

10, sc. C, et.2, ap. 7.276,23

80, sect. 6,

București

str. Ciurea nr. 5,

7.276,23 0,00 7.276,23 0,001% 0,001%

2

ACER PROD-PLAST

SRL

bl. A3, sc. 5,

parter, camera 2,

sector 2,

Bucureşti

Cluj- Napca, Str

18.240,00 18.240,00 0,00 18.240,00 0,003% 0,001%

3 ACOMIN SA Căii Ferate, nr 10, 286.127,58

Jud Cluj

Bd C-tin

Brâncoveanu, nr

286.127,58 0,00 286.127,58 0,044% 0,023%

4 ADF ITALY SRL

11, bl B15, sc 3,

parter, ap 64,

Sector 4,

Bucureşti

Comuna

Singureni, Sat

6.410,00 6.410,00 0,00 6.410,00 0,001% 0,001%

5 ADIMED SRL

ADMINISTRARE

Cringuri, str

Principală, nr 61,

Jud Giurgiu

115.510,36 115.510,36 0,00 115.510,36 0,018% 0,009%

6

CAZARE CANTINE

Aleea Buchetului,

SA PRIN Cabinet

nr 5, bl C3, sector 38.030,84

Individual de

3, Bucureşti

Insolvență Pop Cristian

Florian

ADMINISTRAȚIA

NAȚIONALĂ APELE Str Remus Belu,

38.030,84 0,00 38.030,84 0,006% 0,003%

7 ROMÂNE AD-ȚIA nr 6, Jud Vâlcea, 24.386,19 24.386,19 0,00 24.386,19 0,004% 0,002%

BAZINALA DE APĂ

OLT

Râmnicu Vâlcea

8

ADMINISTRAŢIA

NAŢIONALĂ DE

METEOROLOGIE

Sos Bucureşti -

Ploieşti, nr 97,

sector 1,

Bucureşti

7.272,37 7.272,37 0,00 7.272,37 0,001% 0,001%

9

ADRAS COM IMPEX Intrarea

SRL

Caravanei, nr 9,

103.628,24 103.628,24 0,00 103.628,24 0,016% 0,008%

Admis provizoriu sub

rezerva analizării situaţiei

contractului în baza căruia

au fost solicitate penalităţile

Creanța a fost respinsă ca

neavând caracter cert,

reprezentand prejudiciul

invocat într-un proces penal

aflat în derulare. Urmează

ca în cazul în care creditorul

va obține un titlu executoriu

cu privire la creanța

invocată să solicite

aplicarea art. 75 din Legea

insolvenței


10 ADY SERVICE SRL

11

AECOM

INGENIERIA SRL

12 AEROTURBINE INC

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

sector 6 Bucureşti

Cartier Dorobanţi

2, bl F 20, ap 11,

Buzău, Jud Buzău

485.221,93 456.457,65 0,00 456.457,65 0,071% 0,037%

str. Polonă nr. 68-

72, et. 2, sector 1,

Bucureşti

cu sediul

procesual ales la

WHITE&CASE

PACHIU SCA în

Bucureşti, bd.

Lascăr Catargiu

47-53, et. 6,

sector 1

402.821,46 402.821,46 0,00 402.821,46 0,063% 0,032%

629.568,00 629.568,00 0,00 629.568,00 0,098% 0,050%

ASEDES

Sediul procesual

INFRASTRUCTURAS ales: Av Bogdan

SA prin ASEDES Aldea, Bucureşti,

13 INFRAESTRUCTURA Str Dinu Vintilă, 371.768,86 371.768,86 0,00 371.768,86 0,058% 0,030%

S SA VALENCIA nr 6 B, Central

SUCURSALA Park, ap C 3-2,

BUCUREȘTI Sector 2

Hunedoara, str

14 AGAT PRODEX Moldovei, nr 10,

Jud Hunedoara

27.837,38 27.837,38 0,00 27.837,38 0,004% 0,002%

15

AGREGATE

Comuna

INDUSTRIES SRL

Gostăvăţu, str

Balastieriei, nr

537 A, jud Olt

Sat Budeni,

281.715,00 281.715,00 0,00 281.715,00 0,044% 0,023%

16 AGRO TRANS NMI Comuna Comana, 51.480,12

Jud Giurgiu

51.480,12 0,00 51.480,12 0,008% 0,004%

17

AGROINDUSTRIAL

CONSTRUCT SRL

Bd Preciziei, nr 1,

et 4, sector 6, 3.862.201,25

Bucureşti

3.862.201,25 0,00 3.862.201,25 0,600% 0,310%

18

AIR TICKETING

SERVICES SRL

str. Constantin

Nacu nr. 4, sector 4.446,00

2, București

Prin Lichidator

Cziriac&Cziriac-

Cabinete Asociate

4.446,00 0,00 4.446,00 0,001% 0,000%

19 ALDANET SRL

de Practicieni în

Insolvenţă, Baia

Mare, Bd

Bucureşti 25, Jud

Mramureş

3.184,00 3.184,00 0,00 3.184,00 0,000% 0,000%

20

ALEX DAN

COMIMPEX SRL

Haţeg, Str

Nicolae Titulescu, 35.067,98

nr 9, Jud Harghita

35.067,98 0,00 35.067,98 0,005% 0,003%

ALFADAR

Intrarea

21 DANESCU SRL Caravanei, nr 9, 128.915,68 128.915,68 0,00 128.915,68 0,020% 0,010%

HAŢEG

sector 6 Bucureşti

cu sediul ales la

CABINETE DE

AVOCAT

ASOCIATE

22

DAN PALICIUC,

ALGLASS PLUS SRL

17.167,52

RAMONA

PALICIUC în

Arad, bd. Iuliu

Maniu, bl. 36, ap.

1, jud. Arad

Olt, Slatina, Str

17.167,52 0,00 17.167,52 0,003% 0,001%

23 ALICOMTEX SRL

Dinu Lipatti, , nr

4.331,69

16, bl 22, sc A, et

4 ap 15

4.331,69 0,00 4.331,69 0,001% 0,000%

24

25

ALIN OIL TRANS

SRL

ALPINE BAU GmbH

prin reprezentant fiscal

SC ALPINE SA

26 AMAHOUSE SRL

sat Postârnacu,

com. Corneşti,

jud Dâmboviţa

str. Gării nr. 11,

Mogoşoaia, jud.

13.750,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,002% 0,001%

174.146,89 0,00 0,00 0,00 0,000% 0,000%

Ilfov

Loc

Vladimirescu, str

3, nr 28, Jud

Arad; prin SCA

Hosszu, Ioniță,

Gera, Pașca și

Asociații cu

sediul în Arad,

bd-ul Decebal, nr.

18, ap. 1

1.157.130,17 645.314,12 0,00 645.314,12 0,100% 0,052%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4

Diferența de sumă în

cuantum de 28.764,28 lei a

fost respinsă pe motiv că

este o creanță rezultată după

deschiderea procedurii

insolvenței

Creanță scadentă la

încasarea de la beneficiarul

final.

Suma de 2.750,00 lei

aferentă facturii fiscale nr.

11 din 17.12.2012 a fost

respinsă ca fiind ulterioară

deschiderii procedurii

insolvenței

Creanţă respinsă ca

prescrisă.

Diferența de sumă a fost

respinsă ca fiindo creanță

nenăscută la data

deschiderii procedurii

insolvenței, aceasta urmând

să aibă regimul juridic de la

art. 64, alin. 6 din Legea

insolvenței


27

28

29

30

31

32

AMARCO QUALITY

COM SRL

AMMANN GROUP

ROMÂNIA SRL

ANACONDA

SECURITY SA

ANDANY TRADING

SRL

APOLODOR COM

IMPEX SRL

APOLODOR

DEMOLARI SRL

33 AQUA TRANS SRL

34 ARCOM SA

35

ARGE COM IMPEX

SRL

36 ARITRANS SRL

37 ARTIS COM SRL

38 ARTIZ VEST SRL

39

ASA EPITOIPARI

SRL

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

Bucureşti, Sos

Mihai Bravu, nr

194, bl 203, sc

194.382,27 194.382,27 0,00 194.382,27 0,030% 0,016%

A,ap 2,2 Sector

Bucureşti+Precizi

ei Business

Center, Bd

Preciziei, nr 1, et

4, Sector 6

str. I.C.Brătianu

nr. 28, bl. C, sc.

1, parter, ap. 2,

152.969,94 152.969,94 0,00 152.969,94 0,024% 0,012%

Ansamblul

Rezidential

Venus Residence,

Otopeni, jud.

Ilfov

prin Lichidator

Judiciar

Management

Consult IPURL

24.690,83 24.690,83 0,00 24.690,83 0,004% 0,002%

cu sediul în Mun

Giurgiu, Str G-ral

Bertelot, bl 79, sc

A, ap 2, Jud

Giurgiu

359.567,20 359.567,20 0,00 359.567,20 0,056% 0,029%

bd. Theodor

Pallady nr. 45C,

sector 3,

București

34.098,33 33.895,96 0,00 33.895,96 0,005% 0,003%

bd. Theodor

Pallady nr. 45C,

sector 3,

București

Sat Bogdăneşti

8.902,36 8.902,36 0,00 8.902,36 0,001% 0,001%

Comuna Traian,

jud Bacau

Bucureşti, Str

2.595.829,30 2.595.829,30 0,00 2.595.829,30 0,403% 0,208%

Virgiliu, nr 81,

Sector 1

Comuna, Berceni,

738.353,25 738.353,25 0,00 738.353,25 0,115% 0,059%

Sat Moara Nouă,

nr 124A, Jud.

Prahova

1.135,80 1.135,80 0,00 1.135,80 0,000% 0,000%

Telega, nr 26, Jud

149.441,35

Prahova

FETEȘTI, str.

149.441,35 0,00 149.441,35 0,023% 0,012%

Bănățenilor, bloc

59.050,78

F10, etaj 3, ap. 9,

jud. Ialomița

cu sediul

procesual ales în

București,

59.050,78 0,00 59.050,78 0,009% 0,005%

Preciziei Business 12.515,49

Center, bd.

Preciziei nr. 1, et.

4, sector 6

12.515,49 0,00 12.515,49 0,002% 0,001%

Budapesta, H-

1036, str. Lajos,

nr. 160-162

333.559,02 333.559,02 0,00 333.559,02 0,052% 0,027%

5

Penalitățile au fost greșit

calculate de creditor, până

la data de 21.01.2013,

debitoarea intrând în

procedura generală de

insolvență de la data de

10.12.2012.În consecință,

diferența de sumă neînscrisă

reprezintă penalități

respinse

Creanța de 73.570 euro a

fost consolidată în lei la

cursul BNR de la data

deschiderii procedurii, în

conformitate cu prevederile

art. 69 din Legea nr.

85/2006.

40

ASA SERVICII

ECOLOGICE SRL

Arad, Sos

985,80

Centura Nord FN

Bucureşti, Sector

985,80 0,00 985,80 0,000% 0,000%

41

ASC BUSINESS

TRADING SRL

ASOCIAŢIA OBŞTEA

5, Sector 5, Str

Novaci, nr 14, Bl 23.076,45

P65, sc 1, parter,

ap 30

23.076,45 0,00 23.076,45 0,004% 0,002%

DE MOŞNENI Comuna Crasna,

42 ANINŞENI- Sat Radoşi, Jud 178.698,57 178.698,57 0,00 178.698,57 0,028% 0,014%

RADOŞENI-

CĂRPINIŞENI

Gorj

43

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

AUTOKLASS

CENTER SRL

Splaiul Unirii, nr

166 A, Sector 4

Oradea, Str

4.251,98 4.251,98 0,00 4.251,98 0,001% 0,000%

44 AVACO SRL Crisului nr 11,

Jud Bihor

5.645,43 5.645,43 0,00 5.645,43 0,001% 0,000%

45 AVIZ SPRINT SRL Bucureşti, Str 12.400,00 12.400,00 0,00 12.400,00 0,002% 0,001%


46 AWMS I.

47

AXELA

CONSTRUCŢII SRL

48 AXMAR GRUP SRL

49

50

51

52

53

54

BANCA

COMERCIALA

ROMANA

BANK OF UTAH și

PEARL AIRCRAFT

CORPORATION LTD

BEGA UTILAJE

CONSTRUCȚII SA

BELIOAE

CONSTANTIN

BERGERAT

MONNOYOUR SRL

BEST TIRES SHOP

SRL

55 BETAK SA

56 BETARMEX SRL

57

58

59

BIRO - MEDIA

TRADING SRL

BIROUL EXECUTOR

JUDECĂTORESC

TĂNĂSESCU

GEORGE- DORIAN

BIROUL

NOTARILOR

PUBLICI ASOCIAȚI

DUMITRACHE

VALERICA ȘI

STĂNESCU

ALEXANDRA

60 BIRT OBOR SRL

61

BLUE AIR

TRANSPORT

AERIAN SA

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

Banu Udrea, nr 8,

bl G5, sc 2, et 8,

ap 69, sector 3

Prin Muşat &

Asociaţii SPARL

CU SEDIUL ÎN

25.872.461,17

Bd Aviatorilor, nr

43, sector 1,

Bucureşti

Timişoara, Bd

25.872.461,17 0,00 25.872.461,17 4,018% 2,074%

Liviu Rebreanu,

nr 125, Jud Timiş

Str. Serbota, nr 7,

22.419,60 22.419,60 0,00 22.419,60 0,003% 0,002%

bl V9, sc 1, ap 12,

73.873,95

Sector 5,

Bucureşti

73.873,95 0,00 73.873,95 0,011% 0,006%

Bd Regina

Elisabeta, nr 5,

sector 3,

Bucuresti

Sediul procesual

ales: Mușat și

Asociații

S.p.a.r.l., bd-ul

Aviatorilor, nr.

43, sector1

Str. Nicolae

Pascu, nr. 61-63,

sect. 3, București

Str. Răzeșilor,

nr.18, Fălticeni,

jud. Suceava

Str. Morii, nr. 5,

jud. Ilfov,

Mogoșoaia

str. Samuil

Vulcan nr. 17, bl.

S45, sc. 2, et. 2,

ap. 37, sector 5,

Bucureşti

Str. Industriei, nr.

4, jud. Bistrița-

Năsăud, Bistrița

Str. Deva, nr.4,

sector 2,

București

B-dul. Timișoara,

nr. 84, sect. 6,

București

24.077.703,31 24.072.397,03 0,00 24.072.397,03 3,738% 1,930%

41.313.089,89 41.313.089,89 36.309.955,50 5.003.134,39 0,777% 0,401%

172.040,92 172.040,92 0,00 172.040,92 0,027% 0,014%

10.768,63 10.768,63 0,00 10.768,63 0,002% 0,001%

266.487,79 266.487,79 0,00 266.487,79 0,041% 0,021%

738.958,60 738.958,60 0,00 738.958,60 0,115% 0,059%

19.121,28 19.121,28 0,00 19.121,28 0,003% 0,002%

612.180,00 612.180,00 0,00 612.180,00 0,095% 0,049%

45.969,05 45.969,05 0,00 45.969,05 0,007% 0,004%

Bd. Ion

Mihalache, nr. 94,

corp A, et. 2, ap.

3, sect. 1,

București

46.087,04 46.087,04 0,00 46.087,04 0,007% 0,004%

Calea Victoriei,

nr. 224, bl. D5,

sc.1, et. 2, ap. 7,

sect. 1,București

Str. Bogdan

Vodă, nr. 120,

jud. Maramureș,

Sighetu-

Marmației

Str. Buzești, nr.

71, sect.1,

București

10.684,24 10.684,24 0,00 10.684,24 0,002% 0,001%

46.934,53 46.934,53 0,00 46.934,53 0,007% 0,004%

1.904.311,06 1.904.311,06 0,00 1.904.311,06 0,296% 0,153%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6

Suma a fost înscrisă cu titlu

provizoriu până la

soluționarea litigiului dintre

Blue Air și AWMS I.

Suma în Euro a fost

consolidată la cursul

Euro/Leu din data

dechiderii procedurii, 1

Euro=4,5339 lei. Suma în

USD a fost consolidată la

cursul USD/Leu din data

dechiderii procedurii, 1

USD=3,5133 lei. Suma în

JPYa fost consolidată la

cursul JPY/Leu din data

dechiderii procedurii,

100JPY=4,2759 lei.

Diferența dintre suma

solicitată și cea înscrisă

provine din diferența

cursului valutar luat în

considerare

Suma în USD a fost

consolidată la cursul

USD/Leu din data

dechiderii procedurii, 1

USD=3,5133 lei.Suma de

36.309.955,50 lei a fost

înscrisă sub condiția

suspensivă a rezilierii

contractelor de închiriere

aeronave încheiate cu Blue

Air

Sumele în Euro și GBP au

fost colidate la cursul

valutar din data deschiderii


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

62 BLUEAERO SRL

Str. Buzești, nr.

71, sect.1,

București

58.511.192,12 58.511.192,12 0,00 58.511.192,12 9,086% 4,691%

63 BN BUSINESS SRL

Arad, Str

Cerbului, nr 1

Str. Radu

6.542,59 6.542,59 0,00 6.542,59 0,001% 0,001%

64 BNB SRL

Calomfirescu, nr.

19.783,45

10, jud. Olt,

Caracal

Str. Dorin Pavel,

19.783,45 0,00 19.783,45 0,003% 0,002%

65 BOBO COM SRL nr. 162, jud. Alba, 49.635,86

Sebeș

Str. Călărași, nr.

49.635,86 0,00 49.635,86 0,008% 0,004%

66 BOGYART PREST

545, zona

Horticons, jud.

Ialomița, Fetești

Comuna Adunații

3.329,00 3.329,00 0,00 3.329,00 0,001% 0,000%

67 BONY STAR SRL Copăceni, jud.

Giurgiu,

str. 1 Decembrie

245.415,60 245.415,60 0,00 245.415,60 0,038% 0,020%

68 BRADET SRL

1918 nr. 41, loc.

Beclean, jud.

Bistriţa-Năsăud

189.934,00 189.934,00 0,00 189.934,00 0,029% 0,015%

69

BRIALEXIAZZO

Comuna Răzvad,

CONSTRUCT SRL

Sat Valea

Voievozilor, Str.

Baranga, nr. 23,

jud. Dâmbovița

Brăila, Cal.

55.176,90 55.176,90 0,00 55.176,90 0,009% 0,004%

70 BRINCON SRL Galați, nr. 62, jud. 73.319,45

Brăila

Str. Dr. Vicyor

73.319,45 0,00 73.319,45 0,011% 0,006%

71 BUCURA PREST SRL Babeș, nr. 38, jud. 4.575,36

Hunedoara, Hațeg

Domiciliul

procesual ales la:

”Constantinof și

Asociații”-

4.575,36 0,00 4.575,36 0,001% 0,000%

72 BUMBAȘ FLORIN Societate Civ.

Av., București,

str. Italiană, nr.

25, et. 1, ap. 3,

sector 2

cart. Drăgoeni nr.

433.743,20 353.391,20 0,00 353.391,20 0,055% 0,028%

73 BYONS SRL 190A, Târgu-Jiu,

jud. Gorj

232.376,73 232.376,73 0,00 232.376,73 0,036% 0,019%

CABINET AV. Str. Sf. Elfterie,

74 IORDACHE ANCA- nr. 54, sect. 5, 307.194,88 307.194,88 0,00 307.194,88 0,048% 0,025%

RALUCA

București

75

76

CABINET EXPERT

MEDIU P&T SRL

CADA- TOPO- PLAN

SRL

77 CADIBO SRL

78

CAMION

PROTECTION SRL

79 CAROLIS TOUR SRL

80

81

Str. Decebal, nr.

75, et.2,

Constanța

Str. Vatra Dornei,

nr. 5, bl. M1B, sc.

1, et. 2, ap. 5,

sect. 4, București

str. Burdujeni nr.

3A, bl. GC5,

sc.A, ap. 36,

Sector 3,

București

Str. Târnăveni, nr.

16, sect. 1,

București

Str. Tineretului,

bl. 24, sc. A, ap.

14, jud. Giurgiu,

Giurgiu

Șos. București-

Ploiești, nr. 1A,

Bucharest

CARPAT AGREGATE

Business Park,

SA

intrarea C, etaj 1,

sector 1,

București

CASTLE 2003-1

IRELAND LIMITED

Str. North Wall

Quai, nr. 30,

Dublin 1, Ireland

50.603,16 50.603,16 0,00 50.603,16 0,008% 0,004%

3.620,00 3.620,00 0,00 3.620,00 0,001% 0,000%

33.720,16 33.720,16 0,00 33.720,16 0,005% 0,003%

235.587,18 235.587,18 0,00 235.587,18 0,037% 0,019%

142.153,29 142.153,29 0,00 142.153,29 0,022% 0,011%

1.401.161,30 1.401.161,30 0,00 1.401.161,30 0,218% 0,112%

40.558.854,44 40.558.854,44 40.338.240,42 220.614,01 0,034% 0,018%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7

procedurii insolvenței

Suma de 80.352,00 lei a

fost respinsă ca nefiind o

creanță certă la data

deschiderii procedurii

insolvenței.

Penalitățile de întârziere vor

fi analizate ulterior

comunicării de către

creditor a unei situații

conținând modul lor de

calcul

Suma în USD a fost

consolidată la cursul

USD/Leu din data

dechiderii procedurii, 1

USD=3,5133 lei.Suma de

40.338.240,42 lei a fost

înscrisă sub condiția

suspensivă a rezilierii


82

CATERPILLAR

FINANCIAL

SERVICES POLAND

SP. Z.o.o.-Sucursala

România IFN

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

cu sediul

procesual ales la

MUȘAT &

Asociații SPARL

în București, bd.

Aviatorilor nr. 43,

73.135,46 73.135,46 0,00 73.135,46 0,011% 0,006%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8

contractului de închiriere

aeronave încheiat cu Blue

Air

83

sector 1

Str. Principală,

nr.22, jud.

CÂMPENEASCA SRL

Hunedoara,

Uricani

Aleea Emil Botta,

2.680,00 2.680,00 0,00 2.680,00 0,000% 0,000%

84

CB SECURITY

MODE SRL

nr.3, bl. M105, sc.

1.970.990,14

1,et. P, ap. 2,

București

Intrarea Stirbei

1.970.990,14 0,00 1.970.990,14 0,306% 0,158%

85 CEFIN ROMÂNIA Vodă, nr. 6, birou 989.464,38

nr. 23, București

Str. IC Brătianu,

989.464,38 0,00 989.464,38 0,154% 0,079%

86 CEMENTOLI SRL nr. 258, jud. Ilfov, 86.231,57

Com. Brănești

str. Bicaz nr. 17,

86.231,57 0,00 86.231,57 0,013% 0,007%

87 CERAMEX SRL Timişoara, jud.

Timiş

B-dul

2.693,71 2.693,71 0,00 2.693,71 0,000% 0,000%

88 CEROB SRL

Metalurgiei, nr.

78, sect. 4,

București

6.652,60 6.652,60 0,00 6.652,60 0,001% 0,001%

89

CHEVRON

ROMÂNIA SRL

Str. Ghe.

Moceanu, nr. 9,

sect. 1, București

17.634,73 17.634,73 0,00 17.634,73 0,003% 0,001%

90

CHIRAC GHE I

GHEORGHE

Calea Mihai

Viteazu, nr. 3,

Nehoiu

135.822,54 135.822,54 0,00 135.822,54 0,021% 0,011%

B-dul.,

Suma admisă reprezintă

91

Petrochimiștilor,

CITY CONS SRL prin

nr. 12, bl. B21,

lichidator judiciar

sc. F, jud. Argeș, 578.820,38

Lichidări Info Consult

Pitești, precum și

SPRL

la sediul

578.820,38 562.390,38 16.430,00 0,003% 0,001%

creanţa din contabilitate, iar

suma de 562.390,38 lei a

fost admisă în tabel sub

condiţia dovedirii

serviciilor prestate de către

lichidatorului:

Excelsior

Business Center,

creditor.

92

CLIFFORD CHANCE str. Academiei nr.

529.444,12

BADEA SCA 28-30, etaj 10-12,

sector 1,

București

529.444,12 0,00 529.444,12 0,082% 0,042%

motivele respingerii partiale

a creantei, in cuantum de

B-dul. Dinicu

219.109.935,77 lei precum

93 CNADNR SA Golescu, nr. 38, 1.304.071.179,89 1.084.961.244,12 1.081.717.781,00 3.243.463,12 0,504% 0,260% si a inscrierilor sub conditie

CNADNR SA -

sect. 1, București

vor fi comunicate

creditoarei conform art. 72

alin4 din legea nr. 85/2006

94

CENTRUL DE

STUDII TEHNICE

RUTIERE SI

INFORMATICA-

CESTRIN

București, bd.

Iuliu Maniu,

401A, Sector 6.

428,19 428,19 0,00 428,19 0,000% 0,000%

95

CEZ Distribuție SA

reprezentată de

COFACE ROMÂNIA

SRL

Sediul procesual

ales: Calea

Floreasca, nr. 39, 65.883,50

et. 3, sect. 1,

București

65.883,50 0,00 65.883,50 0,010% 0,005%

96

CEZ Vânzare SA

reprezentată de

COFACE ROMÂNIA

SRL

Sediul procesual

ales: Calea

Florească, nr. 39, 5.310,19

et. 3, sector 1,

București

5.310,19 0,00 5.310,19 0,001% 0,000%

97

Lafarge Arcom Gips

SA reprezentată de

COFACE ROMÂNIA

SRL

Sediul procesual

ales: Calea

Florească, nr. 39, 93.473,92

et. 3, sector 1,

București

93.473,92 0,00 93.473,92 0,015% 0,007%

98 COIFER SRL

Str. Jiului, nr. 67,

810.863,55

sect. 1, București

810.863,55 0,00 810.863,55 0,126% 0,065%

99

COMAUTOSPORT

Str. Libertății km

SRL

56,60, jud.

Bistrița Năsăud,

Bistrița

Str. Viitorului, nr.

376,18 376,18 0,00 376,18 0,000% 0,000%

100 COMBRIDGE SRL 24, bl.7, sc. C, ap. 6.258,66

16, Sf. Gheorghe,

6.258,66 0,00 6.258,66 0,001% 0,001%


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

101

COMPLEX COTTA

SRL

jud. Covasna

Str. Principală, nr.

108, jud. Timiș, 14.302,14

Covaci

Str. Enric Baader,

14.302,14 0,00 14.302,14 0,002% 0,001%

102 CONFORT SA nr. 11, jud. Timiș, 133.381,65

Timișoara

Str. M. Viteazul,

133.381,65 0,00 133.381,65 0,021% 0,011%

103 CONNA TONY SRL bl. 61, ap. 11, jud. 54.670,56

Alba, Sebeș

54.670,56 0,00 54.670,56 0,008% 0,004%

104 CONSITRANS SRL

105 CONSREP

CONSTRUCT SRL

106 CONSTRUCT

MANAGEMENT SRL

107 CONSUMCOOP

NĂDLAC

str. Polonă nr. 56,

ap. 1-8 sector 1,

București

Str. Gen. Gh.

Magheru, nr. 82,

jud. Olt, Caracal

168.677,59 144.185,03 0,00 144.185,03 0,022% 0,012%

64.046,00 64.046,00 0,00 64.046,00 0,010% 0,005%

Str. Valea Lungă,

nr. 20, ap.27, sect. 26.634,40

6, București

26.634,40 0,00 26.634,40 0,004% 0,002%

str. P-ța Unirii nr.

8, bl. A7, ap. 5,

Nădlac, jud. Arad

47.275,00 47.275,00 0,00 47.275,00 0,007% 0,004%

108

CORAL SERVICE

GROUP SRL

Str. Scheiul de

sus, nr. 26, sect.2, 3.684,45

București

Str. Adrian, nr.

3.684,45 0,00 3.684,45 0,001% 0,000%

109 COSETTE PROD SRL 112, Dr. Tr.

Severin

67.548,61 67.548,61 0,00 67.548,61 0,010% 0,005%

110

111

112

113

COSIM TRADING

SRL

CREDIT SUSSE

INTERNATIONAL

CRIS MONA

ALIMPEX SRL

CRYSTAL

TECHNOLOGIES

SRL

114 DAKOTA SRL

115 DARCOM

CONSTRUCT SRL

116

117

DELOITTE AUDIT

SRL

DELTA

ANTREPRIZĂ DE

CONSTRUCȚII ȘI

MONTAJ 93 SRL

118 DELTANET SRL

119

DEME MACARALE

SRL

DEUTSCHE

LEASING ROMÂNIA

Bd. Preciziei, nr.

1, et. 4, sect.6,

150.478,56

Preciziei Business

Center, București

150.478,56 0,00 150.478,56 0,023% 0,012%

Bucuresti,

Cladirea

Excelsior

Business Center,

str Academiei, nr

28-30, et 10-12,

sector 1

str. Merilor nr.

439.922.256,61 439.922.256,61 439.922.256,61 0,00 0,000% 0,000%

17, Deva, jud.

Hunedoara

Str. Alexandru

Cel Bun, nr. 16

277.696,32 277.696,32 0,00 277.696,32 0,043% 0,022%

A, bl. T21B, sc.

A, et. 2, ap.11,

București

Str. Opanez, nr. 7,

11.920,72 11.920,72 0,00 11.920,72 0,002% 0,001%

bl. 73, ap.27, sc.

2, et. 1, sect. 2,

București

cu sediul

procesual ales în

Bucureşti,

80.816,76 80.816,76 0,00 80.816,76 0,013% 0,006%

Preciziei Business 12.870,00

Center, bd.

Preciziei nr. 1, et.

4, sector 6

Str. Nicolae

12.870,00 0,00 12.870,00 0,002% 0,001%

Titulescu, nr. 4-8,

96.698,92

et.3, sect. 1,

București

96.698,92 0,00 96.698,92 0,015% 0,008%

Str. Chiciurei, nr.

39-45, sector 3,

București

Sat Bod, Com.

Bod, str.

Brașovului, nr.

693B, jud. Brașov

Str. Czaran

Gyula, nr. 9,

Oradea, jud.

Bihor

Str. Gara

Herăstrău, nr. 2-4,

52.114,28 52.114,28 0,00 52.114,28 0,008% 0,004%

447.529,84 447.529,84 0,00 447.529,84 0,069% 0,036%

148.670,95 148.670,95 0,00 148.670,95 0,023% 0,012%

120

27.187.516,95 27.187.516,95 0,00 27.187.516,95 4,222% 2,180%

OPERATIONAL SRL sect. 2, București

121

DEY PRODCOM

IMPEX SRL

Str. Valea Lungă,

959,67

nr. 7, bl. 140,

959,67 0,00 959,67 0,000% 0,000%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9

Diferența respinsă

reprezintă dobânda legală

care a fost respinsă

deoarece penalitățile de

întârziere sunt stipulate în

contract.

Dobânda urmează a fi

analizată atunci când

creditoarea va depune

documente care să

dovedească modul de

calcul.

creanta admisa provizoriu,

sub rezerva prezentării de

xerocopii după toate

facturile menționate în

etrasul de cont atașat

declarației de creanță

creanță sub condiție

suspensivă


122

123

124

125

126

DEY

PROTECT&GUARD

SECURITY SRL

DIMEX 2000

COMPANY SRL

DINA ROK DETO

COM SRL

DINU PRESTSERV

SRL

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

sc.A, et. 1, ap. 2,

București

Str. Mărășești, nr.

40, ap. 1, Arad,

jud. Arad

com. Rebra, str.

161.951,80 161.951,80 0,00 161.951,80 0,025% 0,013%

Principală, nr. 80,

13.392,00

jud. Bistrița-

Năsăud

Str. Negoești, nr.

13.392,00 0,00 13.392,00 0,002% 0,001%

56, jud.

Mehedinți, Or.

Baia de Aramă

149.805,34 149.805,34 0,00 149.805,34 0,023% 0,012%

Str. Trandafirul

Roșu, nr. 102,

sect. 3, București

prin SECȚIA

DIRECȚIA

DRUMURI

REGIONALĂ DE

NAȚIONALE

DRUMURI ȘI

DEVA cu sediul

PODURI TIMIȘOARA

în Str Zarandului,

prin Secția Drumuri

nr 5A, jud

Naționale Deva

Hunedoara, Deva

127 DIVINOL

LUBRICANTS SRL

128 DOLCHIMEX SRL

129 DOLGAS SRL

130 DOMARCONS SRL

131

132

133

134

DONI METRO SERV

SRL

DORIAN TRADING

COMPANY SRL

DRUM CONSTRUCT

SRL

DUNA ARMĂTURA

SRL

135 DUPEX SRL

136

DWIDARI GROUP

SRL

137 E&G IRIS SRL

138 EBAC SRL

139

ECO AUTOMOTIVE

SRL

140 ELCOMEX I.E.A. SA

141

ELECTROCONSTRU

CȚIA ELCO

GIURGIU SA

142 ELECTROPUR

SERVICE SRL

143 ELPRECO SA

Str. Zagazului, nr.

4, ap. 11, sect. 1,

București

Str. 1 Decembrie

1918, nr. 17,

Caracal

Str. Mihail

Kogâlniceanu, nr.

15, Caracal

Str. Drumul

Industriilor, nr.

13, jud. Dolj,

Craiova

str. Tulnici nr. 4,

bl. 46, sc. 2, ap.

108, sector 4,

Bucureşti

Str. Tudor

Vadimirescu, nr.

67, jud. Bihor,

Loc. Alesd

str. Sf. Constantin

nr. 24, ap. 4,

sector 1,

București

Bd. Preciziei, nr.

1, et. 4, sect.6,

București

Str. Peneș

Curcan, nr. 2, jud.

Alba, Sebeș

Loc. Uzunu, com.

Călugăreni, jud.

Giurgiu

str. 23 Aprilie, nr.

145, Olteniţa, jud.

Călăraşi

bd. Tineretului nr.

14, bl. S2, scara

A, et. 4, ap. 19,

Râmnicu Vâlcea,

jud. Vâlcea

com. 1

Decembrie, șos.

Giurgiului nr. 88,

Hal. Producție,

jud. Ilfov

str. Medgidiei nr.

2B, Cernavodă,

jud. Constanţa

Str. 23 August,

nr. 15, jud.

Giurgiu, Giurgiu

Calea Ferentari,

nr. 98, sect. 5,

București

Calea

Severinului, nr.

44, jud. Dolj,

Mun. Craiova

329.490,88 329.490,88 0,00 329.490,88 0,051% 0,026%

2.619,78 2.619,78 0,00 2.619,78 0,000% 0,000%

207.046,29 207.046,29 0,00 207.046,29 0,032% 0,017%

86.458,62 86.458,62 0,00 86.458,62 0,013% 0,007%

1.435,56 1.435,56 0,00 1.435,56 0,000% 0,000%

2.075,76 2.075,76 0,00 2.075,76 0,000% 0,000%

7.956,42 7.956,42 0,00 7.956,42 0,001% 0,001%

107.342,14 107.342,14 0,00 107.342,14 0,017% 0,009%

699.517,00 699.517,00 0,00 699.517,00 0,109% 0,056%

3326.48 0,00 0,00 0,00 0,000% 0,000%

234.059,40 234.059,40 0,00 234.059,40 0,036% 0,019%

13.392,00 13.392,00 0,00 13.392,00 0,002% 0,001%

50.146,80 50.146,80 0,00 50.146,80 0,008% 0,004%

3.396,69 3.396,69 0,00 3.396,69 0,001% 0,000%

277.011,49 86.595,62 0,00 86.595,62 0,013% 0,007%

428.357,77 428.357,77 0,00 428.357,77 0,067% 0,034%

42.917,57 42.917,57 0,00 42.917,57 0,007% 0,003%

11.830,00 11.830,00 0,00 11.830,00 0,002% 0,001%

400.559,56 400.559,56 0,00 400.559,56 0,062% 0,032%

144 ELYTTE BUILDING Str. Numa 55.275,05 55.275,05 0,00 55.275,05 0,009% 0,004%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10

Dobânda legală și

penalitățile vor fi analizate

ulterior prezentării de către

cest creditor a unei situații

conținând modul lor de

calcul

Creanță respinsă ca

prescrisă

Penalităţile de întârziere au

fost respinse datorită

faptului că nu sunt incluse

într-un contract acceptat de

părți


145

146

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

SRL Pompiliu, nr. 1,

Drobeta Turnu

Severin

ELYVIO EXIM PROD

SRL

EMIVIC

CONSTRUCT AUTO

SRL

147 EMVETRANS SRL

148

149

ENEL DISTRIBUTIE

MUNTENIA SA

ENEL ENERGIE

MUNTENIA SA

150 ENEL ENERGIE SA

151 ENI ROMÂNIA SRL

152 ENTRUST SRL

153

154

EON GAZ

DISTRIBUȚIE SA

EURO CONSTRUCT

TRADING 98 SRL

155 EURODARICOM

GROUP SRL

156 EUROGLULAM SRL

157

158

EUROMASTER

TYRE & SERVICES

ROMÎNIA SA

EUROMONTAJ PRIN

LICHIDARE

PATRIMONIU IPURL

Str. Aleea 2

Vasile

Alecsandri, nr. 2,

jud. Gorj, Tg. Jiu

Com. Dăneasa,

Sat Cioflanu, jud.

Olt

Str. Viticulturii,

nr. 8, jud. Tulcea,

Tulcea

bd. Ion Mihalache

nr. 41-43, sector

1, București

Bd. Ion

Mihalache, nr.

41-43, corp A,

sect. 1, București

Str. George

Enescu, nr. 39,

jud. Hunedoara,

Deva

Str. Calea

Floreasca, nr. 169

A, clădirea A,

parter, sect. 1,

București

Aleea Scărișoara,

nr. 5, ap. 22, Cluj-

Napoca

P-ța Trandafirilor,

nr. 21, jud.

Mureș, Tg. Mureș

Str. Răzoare, nr.

32, et. 4, sect. 6,

București

str. M. Eminescu

nr. 2, ap.7, Mun.

Arad

Str. Palffy Geza,

nr. 591, jud.

Harghita, Joseni

P-ța Montreal, nr.

10, et. 2, cam.

2.01, sect. 1,

București

Alba Iulia, Str.

Florilor, nr.2

159

EUROPAVAJE SRL

Alba Iulia, Str.

PRIN LICHIDARE

Florilor, nr.1

PATRIMONIU IPURL

160 EUROSPEED SRL

Str. Humorului,

nr. 81, Scheia

161 EUROTOP

DISTRIBUTION SRL

162

EVOLIUM TELECOM

SRL

Str. Vălsănești,

nr. 1, birou B2,

sect. 3, București

48.381,50 48.381,50 0,00 48.381,50 0,008% 0,004%

37.300,00 37.300,00 0,00 37.300,00 0,006% 0,003%

31.962,52 31.962,52 0,00 31.962,52 0,005% 0,003%

10.100.717,85 10.100.717,85 0,00 10.100.717,85 1,569% 0,810%

15.580,79 15.580,79 0,00 15.580,79 0,002% 0,001%

46.060,33 46.060,33 0,00 46.060,33 0,007% 0,004%

4.294,41 4.294,41 0,00 4.294,41 0,001% 0,000%

18.743,00 18.743,00 0,00 18.743,00 0,003% 0,002%

1.724,32 1.724,32 0,00 1.724,32 0,000% 0,000%

3.226.101,20 3.226.101,20 0,00 3.226.101,20 0,501% 0,259%

43.278,38 43.278,38 0,00 43.278,38 0,007% 0,003%

7.086,37 7.086,37 0,00 7.086,37 0,001% 0,001%

3.981,64 3.981,64 0,00 3.981,64 0,001% 0,000%

755.263,62 755.263,62 0,00 755.263,62 0,117% 0,061%

421.718,60 421.718,60 0,00 421.718,60 0,065% 0,034%

798.090,57 798.090,57 0,00 798.090,57 0,124% 0,064%

341.129,78 341.129,78 0,00 341.129,78 0,053% 0,027%

Bucureşti, sector

6, str. Drumul

96.278,64

Taberei nr. 93, bl.

R3, sc. B, ap. 86

96.278,64 0,00 96.278,64 0,015% 0,008%

163 EXPLOMIN SRL

Str. Ardealului,

nr. 1, jud.

Hunedoara, Deva

66.802,08 66.802,08 0,00 66.802,08 0,010% 0,005%

164

Com. Blejoi, jud.

EXPOTEHNICA SRL 64.760,04

Prahova

cu sediul ales la

HODOȘ

BUSINESS

64.760,04 0,00 64.760,04 0,010% 0,005%

165 EXTENSE VIA SRL

RECOVERY

SPRL în Tîrgu-

Mureș, str.

Târgului nr. 15,

jud. Mureș

9.619,23 9.619,23 0,00 9.619,23 0,001% 0,001%

166 EXTREM

Str. Henri

CONSTRUCT SRL

Coandă, nr. 35,

bl. I11, sc. A, ap.

20, jud. Vâlcea,

Rm. Vâlcea

Str. Avionului, nr.

1.438.598,66 1.438.598,66 0,00 1.438.598,66 0,223% 0,115%

167 FAIR VALUE 19, bl. 15D, sc.A, 1.779.650,70

ap.8, București

1.779.650,70 0,00 1.779.650,70 0,276% 0,143%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11

Creanță scadentă la

încasarea de la beneficiarul

final.

Deși suma este aferentă

unei facturi emise în data de

11.02.2013, ea a fost

înscrisă în tabel pentru că

este aferentă procesului

verbal de recepție a lucrării

din 28.11.2012.


168 FAITH SRL

169

170

FALVO & ROTARY

CENTER SRL

FAN CONSTRUCT

SRL

171 FAST PARKING SRL

172 FAYAT .RO

173 FILICON IMPEX SRL

174 FININVEST USA LLC

175 FLORI & SIMI SRL

176

FNBC LEASING

CORPORATION

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

Str. Parângului,

nr. 80, jud. Gorj,

Novaci

B-dul. Nicolae

Bălcescu, nr. 24,

sc. B, sect. 1,

București

Str. Progresului,

Loc. Ghimbav,

jud. Brașov

Calea

Dorobanților, nr.

168, bl. 15, sc.D,

parter, ap. 113,

sect. 1, București

Calea Stan

Vidrighin, nr. 18,

Timișoara

Str. Stadionului,

nr. 72, jud. Dolj,

Filiași

Sediul profesional

ales : la SCA

Dragne și

Asociații,

București, str. Dr.

Grigore

Romniceanu, nr.

3C, sector 5

Sugag, jud. Alba,

nr. 134

Str. South

Dearborn, nr. 10,

et.12, Delaware,

Chicago Illinois

3.922,38 3.922,38 0,00 3.922,38 0,001% 0,000%

13.847,34 13.847,34 0,00 13.847,34 0,002% 0,001%

128.036,11 128.036,11 0,00 128.036,11 0,020% 0,010%

12.298,35 12.298,35 0,00 12.298,35 0,002% 0,001%

27.810,65 27.810,65 0,00 27.810,65 0,004% 0,002%

500.923,12 500.923,12 0,00 500.923,12 0,078% 0,040%

340.087,83 340.087,83 0,00 340.087,83 0,053% 0,027%

23.545,03 23.545,03 0,00 23.545,03 0,004% 0,002%

31.416.457,84 31.416.457,84 25.120.095,00 6.296.362,84 0,978% 0,505%

177 FOERCH SRL

Str. Zizinului, nr.

2.293,29

110, Brașov

2.293,29 0,00 2.293,29 0,000% 0,000%

178

Str. Principală, nr.

FOMCO PRODIMPEX

801E, jud. Mureș, 6.576,86

SRL

Cristești

6.576,86 0,00 6.576,86 0,001% 0,001%

179

FORETIS INJECT

SRL

180 FORETIS SA

Str. Eșarfei, nr.

93, sect. 3,

București

Str. Eșarfei, nr.

93, sect. 3,

București

606.202,47 606.202,47 27.485,87 578.716,60 0,090% 0,046%

170.925,00 170.925,00 51.277,00 119.648,00 0,019% 0,010%

12

Suma în Euro a fost

consolidată la cursul

Euro/Leu din data

dechiderii procedurii, 1

Euro=4,5339 lei.

Suma în USD a fost

consolidată la cursul

USD/Leu din data

dechiderii procedurii, 1

USD=3,5133 lei.Suma de

25.120.095,00 lei a fost

înscrisă sub condiția

suspensivă a rezilierii

contractului de închiriere

aeronave încheiat cu Blue

Air

Diferența de sumă în

cuantum de 27.485,87 lei a

fost înscrisă sub condiție

suspensivă, reprezentând

30% din garanția de bună

execuție ce poate fi

eliberată doar în 14 zile de

la data recepției finale a

lucrărilor. Or, în speță

creditorul nu a făcut dovada

întocmirii unui astfel de

proces verbal.

Diferența de sumă în

cuantum de 51.277,50 lei a

fost înscrisă sub condiție

suspensivă, reprezentând

30% din garanția de bună

execuție ce poate fi

eliberată doar în 14 zile de

la data recepției finale a

lucrărilor. Or, în speță

creditorul nu a făcut dovada

întocmirii unui astfel de

proces verbal.

181 FREE STYLER SRL

Com. Almaş nr.

596, jud. Arad

Calea Victoriei,

753.640,79 753.640,79 0,00 753.640,79 0,117% 0,060%

182 FREYROM SA nr. 26, et. 1, sect.

3, București

cu sediul

procesual ales la

SCA

11.897,85 11.897,85 0,00 11.897,85 0,002% 0,001%

FRUHWALD BREBENEL,

183 KONNEX

BÎRSAN ŞI 292.132,23 292.132,23 0,00 292.132,23 0,045% 0,023%

PREFABRICATE SRL ASOCIAŢII în

Sibiu, str.

Crişanei, nr. 1,

jud. Sibiu

184

GB COMPANY

EUROPE SRL

bd. Revoluţiei nr.

89, bl. Corp A, et. 194.611,46

1a/VIII, mun.

194.611,46 0,00 194.611,46 0,030% 0,016%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

185

GECOMAR 60 EXIM

SRL

Arad, jud. Arad

Calea Vitan, nr.

37-39, sect. 3,

București

B-dul. Unirii, nr.

3.591,04 3.591,04 0,00 3.591,04 0,001% 0,000%

186 GELCAT - ANA SRL

12, bl. 7C, sc.1,

et.6, ap. 16, sect.

4, Bucuirești

Bd. Preciziei, nr.

145.720,79 145.720,79 0,00 145.720,79 0,023% 0,012%

187 GEOSTUD SRL 1, et. 4, sect.6,

București

Preciziei Business

Center, bd.

47.928,60 47.928,60 0,00 47.928,60 0,007% 0,004%

188 GEVE COM SRL Preciziei nr. 1,

etaj 4, sector 6,

București

75.788,63 75.788,63 0,00 75.788,63 0,012% 0,006%

189

Bd. Preciziei, nr.

GINORT BUCUREȘTI

1, et. 4, sect.6,

SRL

București

186.800,00 186.800,00 0,00 186.800,00 0,029% 0,015%

GIROD

Calea Lugojului,

190 SEMNALIZARE nr. 9A, jud. 365.128,59 365.128,59 0,00 365.128,59 0,057% 0,029%

RUTIERĂ SRL Timiș, Ghiroda

B-dul Ion

191

Mihalache, nr.

GLOBALTEH ACTIV

158, bl. 4, sc. C,

GROUP SRL

et.3, ap.78,

București

Str. Iordache

84.002,20 84.002,20 0,00 84.002,20 0,013% 0,007%

192

GRAFFITI PUBLIC

RELATIONS SRL

Golescu, nr. 17,

et.5, cam. 1 si 2,

sect. 1, București

Str.

10.496,04 10.496,04 0,00 10.496,04 0,002% 0,001%

193

GREEN O & T LINE

SRL

Independenței, nr.

28.588,13

118, jud. Arad,

Nădlac

28.588,13 0,00 28.588,13 0,004% 0,002%

194

GTH GAZE

INDUSTRIALE SA

B-dul. Theodor

Pallady, nr. 319,

sect. 3, București

Str. DN 7 km

1.257,71 1.257,71 0,00 1.257,71 0,000% 0,000%

195

H+H CASA

CERBULUI SRL

337+480, nr. 539,

62.575,00

jud. Alba, Piani

de Jos

62.575,00 0,00 62.575,00 0,010% 0,005%

196 HABITAT

Calea

CONSTRUCT SRL

Bucureștilor, nr.

21-25, loc.

Otopeni,

2.136.266,98 2.136.266,98 0,00 2.136.266,98 0,332% 0,171%

197

HARSCO

INFRASTRUCTURE

ROMÂNIA SRL

B-dul. Preciziei,

nr.1, et.4, sect. 6

str. Fraţii Buzeşti

499.827,22 499.827,22 0,00 499.827,22 0,078% 0,040%

198 HELEN IMPEX SRL nr. 68, Balş, jud.

Olt

8.899,46 8.899,46 0,00 8.899,46 0,001% 0,001%

199

HIAROM INVEST

SRL

B-dul. Eroilor, nr.

4, birou 2, jud. 531,46

Ilfov, Voluntari

531,46 0,00 531,46 0,000% 0,000%

200 HIDROCONSTRUCȚI

Str. Valea

Frumoasei, nr.

A SA

1D, jud. Alba,

Sebeș

5.290,57 5.290,57 0,00 5.290,57 0,001% 0,000%

201

str. Bucovina nr.

HIDROPLASTO SRL

14, Botoșani

6.467,82 6.467,82 0,00 6.467,82 0,001% 0,001%

202

HIFI FILTER ROM

SRL

Str. A. Iancu 17

C, jud. Ilfov,

Otopeni

8.393,84 8.393,84 0,00 8.393,84 0,001% 0,001%

203

bd. Theodor

HOUSE CONSTRUCT

Pallady nr. 50,

INVEST

birou 1-3, sector

ENVIRONMENT SRL

3, București

cu sediul

procesual ales la

CABINET DE

AVOCAT OANA

13.435,40 13.435,40 0,00 13.435,40 0,002% 0,001%

204

HOWARD IMPEX

SRL

ŞTIRBULESCU

în Bucureşti,

sector 3, bd.

Unirii nr. 47, bl.

E3A/II, sc. 1, ap.

17

Giurgiu, bld.

49.952,01 49.952,01 0,00 49.952,01 0,008% 0,004%

205 HYPERTECH SRL

CFR, bl. 36/335,

72.992,57

sc. C, ap. 50, jud.

Giurgiu

72.992,57 0,00 72.992,57 0,011% 0,006%

206

I.I. CHIRAC GHE I

GHEORGHE

Calea Mihai

Viteazu nr 3, 135.822,54

localitatea Nehoiu

135.822,54 0,00 135.822,54 0,021% 0,011%

Accesoriile vor fi analizate

ulterior prezentării de către

cest creditor a unei situații

conținând modul lor de

calcul

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13


207

IAIEBET FIRE

PROTECTION SRL

208 ICIM ARAD SA

209 ICOTRANS SRL

210 ICTCM SA

211 IGO SA CARACAL

212

213

IMPULS LEASING

ROMÂNIA IFN SA

INDUSTRIE MICA

PRAHOVA SA

214 INES GROUP SRL

215

216

217

218

219

220

INSTITUTUL DE

ARHEOLOGIE

VASILE PÂRVAN

INSTITUTUL DE

CERCETĂRI ÎN

TRANSPORTURI

INCERTRANS SA

INSTITUTUL DE

CERCETĂRI

PENTRU

ECHIPAMENTE ȘI

TEHNOLOGII ÎN

CONSTRUCȚII

ICECON SA

INSTITUTUL

NATIONAL DE

CERCETARE -

DEZVOLTARE

PENTRU

ÎMBUNĂTĂȚIRI

FUNCIARE

I.N.C.D.I.F. ISPIF

BUCUREȘTI

INTEGRAL

SERVICE-TRIFAN

SRL

INTERGROUP

ENGINEERING SRL

221 INTERPARTS SRL

222

223

INTERTEHNIC CO

SRL

IOSIF CONSULT VTI

SRL

224 IRIMAT CONS SRL

225 IRON MOUTAIN SRL

226

ISOMAT ROMANIA

SRL

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

Str. Scorțarilor,

nr. 11, bl. D11,

ap. 57, jud. Cluj,

Cluj-Napoca

Calea 6 Vânători

nr. 55, mun.

Arad, jud. Arad

sat Adunații

Copăceni, com.

Adunații

Copăceni, jud.

Giurgiu

Șos. Olteniței, nr.

103, sect. 4,

București

P-ța. Victoriei, nr.

2, jud.

Olt,Caracal

Str. Viitorului, nr.

110, ap. 12, sect.

2, București

str. Găgeni nr.

107, Ploiești, jud.

Prahova

str. Nicolae G.

Caramfil nr. 44,

bl. 11B, sc. 1, ap.

35, sector 1,

Bucureşti

Str. Henri

Coandă, nr. 11,

sect. 1, București

Str. Calea

Griviței, nr. 391-

393, sect.1,

București

Șoseaua

Pantelimon, nr.

266, sector 2,

București

Şos. Olteniței nr.

35-37, sector 4,

București

Cartier Unirea nr.

253A, loc.

Bistriţa, jud.

Bistriţa-Năsăud

Str. Nicolae

Titulescu, nr. 14,

bl. 21, sc.A, et.

1,ap. 4, sector 1,

București

Bd. Preciziei, nr.

1, et. 4, sect.6,

București

Cu sediul

procesual ales în

Bucureşti, sector

3, bd. I.C.

Brătianu nr. 39,

bl. P6, scara 2, et.

5, ap. 31

B-dul. Chișinău,

nr. 4, bl. M1,sc.

A, et. 5, ap. 21,

sect. 2, București

Str. Țintașului, nr.

21, București

Sat Dragomirești

Deal, Com.

Dragomirești-

Deal, str. DE

287/1, parter, jud.

Ilfov,Autostrada

București-Pitești

km 14

str. Poterași nr. 5,

sector 4,

49.712,96 49.712,96 0,00 49.712,96 0,008% 0,004%

41.713,91 41.713,91 0,00 41.713,91 0,006% 0,003%

31.624,02 31.624,02 0,00 31.624,02 0,005% 0,003%

28.045,08 28.045,08 0,00 28.045,08 0,004% 0,002%

1.253,46 1.253,46 0,00 1.253,46 0,000% 0,000%

722.286,60 722.286,60 0,00 722.286,60 0,112% 0,058%

62.833,24 62.833,24 0,00 62.833,24 0,010% 0,005%

32.785,59 32.785,59 0,00 32.785,59 0,005% 0,003%

16.227,00 16.227,00 0,00 16.227,00 0,003% 0,001%

7.570,03 7.570,03 0,00 7.570,03 0,001% 0,001%

2.408,70 2.408,70 0,00 2.408,70 0,000% 0,000%

41.408,28 41.408,28 0,00 41.408,28 0,006% 0,003%

19.577,00 19.577,00 0,00 19.577,00 0,003% 0,002%

1.144.520,00 1.144.520,00 0,00 1.144.520,00 0,178% 0,092%

288.385,44 288.385,44 0,00 288.385,44 0,045% 0,023%

13.264,30 13.264,30 0,00 13.264,30 0,002% 0,001%

3.720,00 3.720,00 0,00 3.720,00 0,001% 0,000%

429.591,50 429.591,50 0,00 429.591,50 0,067% 0,034%

6.375,97 6.375,97 0,00 6.375,97 0,001% 0,001%

10.385,45 10.385,45 0,00 10.385,45 0,002% 0,001%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14

Creanță scadentă la

încasarea de la beneficiarul

final.


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

227

ISOSYSTEM STEEL

SRL

București

cu sediul

procesual ales la

Cab. Av. VLAD

ADRIAN

MIHALACHE în

63.511,20

București, str.

Theodor Aman

nr. 27, corp A,

parter, ap. 1,

sector 1

str. Aluniș nr.

63.511,20 0,00 63.511,20 0,010% 0,005%

228 IT COMPANY SRL

39C, Drobeta

4.933,25

Turnu Severi, jud.

Mehedinți

B-dul. Preciziei,

0,00 0,00 0,00 0,000% 0,000%

229 ITARO SRL nr.1, et.4, sect. 6,

București

cu sediul

15.247,91 15.247,91 0,00 15.247,91 0,002% 0,001%

230

IVECO CAPITAL

LEASING IFN SA

procesual ales în

Bucureşti, str.

Lucian Blaga nr.

4, et. 8, sector 3

Bd. Ferdinand, nr.

8.543,06 8.543,06 0,00 8.543,06 0,001% 0,001%

231 IVONCO TRADE SRL 10, ap.3, sect. 2,

București

28.986,37 28.986,37 0,00 28.986,37 0,005% 0,002%

232

ÎNTREPRINDEREA

PERSONALĂ

KAPNOUTZIS D.

MICHAIL

233 JAYPART SRL

234

235

236

237

JOBEN JK LOGISTIC

SRL

JOY CAFFE VISION

SRL

KECSKES STEFAN și

KECSKES

ECATERINA

KONTROL DEBIT

SRL

238 LA FÂNTÂNA SRL

239 LABAI

EUROCENTER SRL

240

LAFARGE

AGREGATE

BETOANE SA

241 LAFARGE

AGREGATE SRL

242

243

LAFARGE CIMENT

SA

LAURENTIU ROAD

HALMEU SRL

244 LEGEND COM SRL

245 LEVIS STAR SRL

cu sediul

procesual ales în

Bucureşti, sector

1, str. C.A.

Rosetti, nr. 14,

ap. 59

Str. Buzești, nr.

71, sect.1,

București

Str. Brutus, nr.

13, ap. 1,

București

Str. Dr. Taberei,

nr. 94, bl. 519,

sc.1, ap.22, sect.

6, București

str. 401 nr. 123,

loc. Pecica, jud.

Arad

Str. Băile

Romane, ap. 5,

jud. Mehedinți,

Dr. Turnu Severin

B-dul. Gării

Obor, nr. 8C,

sect. 2, București

Calea Aradului,

nr. 8, loc. Nădlac,

jud. Arad

Str. Modrogan,

nr. 20, sect. 1,

București

Str. Modrogan,

nr. 20, sect. 1,

București

Str. Modrogan,

nr. 20, sect. 1,

București

cu sediul

procesual ales la

SC KOLZE

ILIUŢĂ &

ASOCIAŢII SRL,

Calea Rahovei nr.

266-268, corp 2,

et. 2, camera 25,

sector 5,

Bucureşti

str. Stanei nr. 29,

sector 4,

București

Str. Parângului,

nr. 24, jud. Gorj,

Novaci

47.605,95 45.339,00 0,00 45.339,00 0,007% 0,004%

33.229.548,14 0,00 0,00 0,00 0,000% 0,000%

647.445,92 647.445,92 0,00 647.445,92 0,101% 0,052%

1.798,00 1.798,00 0,00 1.798,00 0,000% 0,000%

13.182.750,00 0,00 0,00 0,00 0,000% 0,000%

10.434,60 10.434,00 0,00 10.434,00 0,002% 0,001%

3.524,77 3.524,77 0,00 3.524,77 0,001% 0,000%

213.892,81 213.892,81 0,00 213.892,81 0,033% 0,017%

1.280.360,78 1.280.360,78 0,00 1.280.360,78 0,199% 0,103%

107.550,16 107.550,16 0,00 107.550,16 0,017% 0,009%

2.088.480,73 2.088.480,73 0,00 2.088.480,73 0,324% 0,167%

393.960,33 393.960,33 0,00 393.960,33 0,061% 0,032%

19.956,45 19.956,45 0,00 19.956,45 0,003% 0,002%

91.102,00 91.102,00 0,00 91.102,00 0,014% 0,007%

246 LIABRIN TRANS Com. Cătunele, 51.651,52 51.651,52 0,00 51.651,52 0,008% 0,004%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15

Creanța fiind aferentă

facturii nr. 9160678 din

30.06.2009 a fost respinsă

ca prescrisă

Creanța în euro a fost

consolidată în lei la cursul

BNR de la data deschiderii

procedurii, în conformitate

cu prevederile art. 69 din

Legea nr.

85/2006.Diferemnța în

cuantum de 2.266,95 lei a

fost respinsă ca fiind

ulterioară deschiderii

procedurii

Creanța a fost respinsă

nefiind dovedite prestațiile

creditoarei

Creanță nu este certă la data

deschiderii

procedurii.Prejudiciul nu

este dovedit.


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

SRL sat Lupoaia, jud.

Gorj

Str. Dan

247 LIDODAD SRL

Barbilian, nr. 25,

jud. Giurgiu,

mun. Giurgiu

57.908,03 57.908,03 0,00 57.908,03 0,009% 0,005%

248 LIEBHERR

Str. Horia, Cloșca

ROMÂNIA SRL

și Crișan, nr. 61-

63, et. 3, jud.

Ilfov, Otopeni

1.010.877,18 1.010.877,18 0,00 1.010.877,18 0,157% 0,081%

249 L'INTESA

PROMOTIVE SRL

Chișoda, DN59

km8+550, SAD

11, jud. Timiș

cu sediul

procesual ales în

București, str.

12.043,72 12.043,72 0,00 12.043,72 0,002% 0,001%

250 LOUIS BERGER SAS Nicolae Titulescu 51.528,94

nr. 1, bl. A7, sc.

3, et. 8, ap. 85,

sector 1

51.528,94 0,00 51.528,94 0,008% 0,004%

251 LUBEXBERT

Mun. Satu Mare,

ROMÂNIA SRL

Parc Industrial

Sud nr. 2, jud.

Satu Mare

181.652,61 181.652,61 0,00 181.652,61 0,028% 0,015%

252

LUCRĂRI DRUMURI Str. Cuza-Vodă,

ȘI PODURI SA nr. 17A, Bistrița

73.419,74 73.419,74 0,00 73.419,74 0,011% 0,006%

253

LUXTEN LIGHTING

COMPANY SA

Str. Parângului,

nr. 76, sect. 1,

București

str. Santuhalm nr.

165.185,74 165.185,74 0,00 165.185,74 0,026% 0,013%

254 MACON SRL 1, Deva, jud.

Hunedoara

4.721,21 4.721,21 0,00 4.721,21 0,001% 0,000%

255

MACRON SERV

COM SRL

Bd. Preciziei, nr.

1, et. 4, sect.6,

București

37.698,18 37.698,18 0,00 37.698,18 0,006% 0,003%

256

MAIE EURO

CONSTRUCT SRL

Petrești, Str.

Balanței, nr. 44,

jud. Ilfov

340.219,04 340.219,04 0,00 340.219,04 0,053% 0,027%

257

MALCO AUTO

TRUCK PARTS

IMPEX SRL

str. Petru Vodă

nr. 17, parter,

sector 5,

Bucureşti

9.604,58 9.604,58 0,00 9.604,58 0,001% 0,001%

258

MAN PROTECTION

SRL

Str. Simion Popa,

nr. 14, bl. 146, ap. 17.672,14

4, Arad

17.672,14 0,00 17.672,14 0,003% 0,001%

259

MARCOM RMC 94

SRL

Str. Drumul

Odăii, nr. 14A,

Otopeni

str. Argeşanu nr.

60.445,20 60.445,20 0,00 60.445,20 0,009% 0,005%

260 MARCONF SRL 8, Piatra Olt, jud.

Olt

Bucuresti, Str

700.889,43 700.889,43 0,00 700.889,43 0,109% 0,056%

261

MARFIN LEASING

IFN

Emanoil

Porumbaru, nr

90-92, sector 1

18.013.218,53 18.013.218,53 0,00 18.013.218,53 2,797% 1,444%

262

MARIVASI VMM

TRANSPORT

str. Nicolae Iorga

nr. 18, Otopeni, 36.190,00

jud. Ilfov

Mun. Slobozia,

36.190,00 0,00 36.190,00 0,006% 0,003%

263

MAYR SPEDITION

SRL

str. Gheorghe

Doja, nr. 48, jud.

Ialomița,

151.317,89 151.317,89 0,00 151.317,89 0,023% 0,012%

264

MĂDĂLINA TRANS

SRL

Vințu de Jos, str.

Lucian Blaga, nr. 43.911,02

33, jud. Alba

43.911,02 0,00 43.911,02 0,007% 0,004%

265 MECANIZAT

CRETES SRL

str. Mugurelui nr.

30, Bragadiru, 13.270,89

jud. Ilfov

B-dul. Dimitrie

13.270,89 0,00 13.270,89 0,002% 0,001%

266

MEDIU PUR SERV

SRL

Cantemir, nr. 15,

bl. 9, sc. 2, et. 4,

ap. 56, cam.2,

București

173.832,11 173.832,11 0,00 173.832,11 0,027% 0,014%

267 MEGCOM

CONSTRUCT SRL

str. Vîrful cu Dor

nr. 33, sector 1, 97.461,60

București

Str. Lacul

97.461,60 0,00 97.461,60 0,015% 0,008%

268 MEM IMPEX SRL

Plopului, nr. 7, bl.

92.187,70

V20, sc. 4, ap. 92,

sect. 5, București

Str. Turnu

92.187,70 0,00 92.187,70 0,014% 0,007%

269

MERIDIAN SUD

INVEST SRL

Măgurele, nr. 52-

62, sect. 4,

București

5.563,84 5.563,84 0,00 5.563,84 0,001% 0,000%

270

MERIDIAN VEST

SRL

Str. Turnu

Măgurele, nr. 52-

62, sect. 4,

92.105,57 92.105,57 0,00 92.105,57 0,014% 0,007%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

271

MESSER ENERGO

GAZ SRL

București

Sat Mintia, Com.

Vetel, str.

11.736,46

Șantierului, nr. 1,

jud. Hunedoara

11.736,46 0,00 11.736,46 0,002% 0,001%

272

MIM CONSTRUCT

SRL BACAU

str. Livezilor, bl.

5, sc. B, ap. 9

13.309,33 13.309,33 0,00 13.309,33 0,002% 0,001%

273 MINITRANS SRL

Budești, jud.

Vâlcea

Str. Dezrobirii,

261.579,55 261.579,55 0,00 261.579,55 0,041% 0,021%

274

MNF LOGISTIC

CONSTRUCT SRL

nr. 40, bl.O8, sc.

3, ap. 111,

București

17.175,49 17.175,49 0,00 17.175,49 0,003% 0,001%

275 MOIȘAN

TRANSIMPEX SRL

Mun. Bistrița, str.

346.336,65

Libertății, nr. 81

346.336,65 0,00 346.336,65 0,054% 0,028%

276

MOTEL TRAVEL

EUROPA SRL

loc. Itești, nr. 269,

23.200,00

jud. Bacău

cu sediul ales la

SCA NESTOR

NESTOR

DICULESCU

KINGSTON

PETERSEN în

23.200,00 0,00 23.200,00 0,004% 0,002%

277 MSN 24453 LTD București,

Bucharest

Business Park,

șos. București-

Ploiești nr. 1A,

clădirea A1, et. 4,

sector 1

Str. Aleea

Slătioara, nr. 11,

677.327,71 677.327,71 0,00 677.327,71 0,105% 0,054%

278 ND UTIL GRUP SRL bl. C11, sc. C, ap. 277.952,51

29, sect. 4,

București

277.952,51 0,00 277.952,51 0,043% 0,022%

279 NEOTEHNIC

București, str.

MACON SRL

Nicolae Ghe.

Caramfil, nr. 44, 100.024,74

bl. 11B, sc. 2, ap.

35, sector 1

str. Principală nr.

100.024,74 0,00 100.024,74 0,016% 0,008%

280

NLD TRANSCOM

SRL

329, com.

Copăceni, jud.

Ilfov

Aleea Câmpul de

49.974,62 49.974,62 0,00 49.974,62 0,008% 0,004%

281

NOVINGER KLAUS

GRUP SRL

Flori, nr. 3A, bl.

M49A, et. 9, ap.

82, sect. 6,

București

28.299,54 28.299,54 0,00 28.299,54 0,004% 0,002%

282

OMERTA IMPEX

SRL

com. Stoienești,

jud. Giurgiu

loc. Coroieni, str.

45.056,05 45.056,05 0,00 45.056,05 0,007% 0,004%

283 OPENTRANS SRL

Principală, nr.

141, jud.

Maramureș

460.032,95 460.032,95 0,00 460.032,95 0,071% 0,037%

284

OPERE PUBLICE

SRL

Str. Barcianu, nr.

707, Rășinari

Bd. Lascăr

319.494,33 319.494,33 0,00 319.494,33 0,050% 0,026%

285

ORANGE ROMÂNIA Catargiu, nr. 51-

SA

53, sect. 1,

București

B-dul. General

204.932,96 204.932,96 0,00 204.932,96 0,032% 0,016%

286 PARC SA

Dragalina, nr. 25, 97.900,00

jud. Arad, Arad

Str. Eroului

97.900,00 0,00 97.900,00 0,015% 0,008%

287 PECOROR SRL

Necunoscut, nr.

37, jud. Bihor,

Oradea

Str. Dezrobirii,

745.078,48 745.078,48 0,00 745.078,48 0,116% 0,060%

288 PELEGRINIAN SRL

nr. 137, bl. IV 12,

181.483,31

et.2, jud.

Constanța

Calea București,

181.483,31 0,00 181.483,31 0,028% 0,015%

289 PERI ROMÂNIA SRL nr. 4, jud. Ilfov,

com. Balotești

str. Aleea Paul

22.785,18 15.589,60 0,00 15.589,60 0,002% 0,001%

290 PETRUSE REMUS

Tomiţă nr. 12,

mun. Sebeş, jud.

Alba

6.753,00 6.753,00 0,00 6.753,00 0,001% 0,001%

291

PIROTEHNIC OSB

SRL

Str. Dragoș Vodă,

bl. 327, sc.A, ap. 96.840,30

14, jud. Vaslui

Piața 14 iulie nr.

96.840,30 0,00 96.840,30 0,015% 0,008%

292 PLAN 31 RO SRL 16, Cluj-Napoca,

jud. Cluj

95.015,08 95.015,08 0,00 95.015,08 0,015% 0,008%

293 PLANOIL SRL

Calea Victoriei,

nr. 155, bl. D I,

214.502,64 214.502,64 0,00 214.502,64 0,033% 0,017%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

294 PLUS SRL

sc. 6, et. 5, sect.

1, București

Str. Tudor

Vladimiresu,

bl.30, sc.1, et.1,

ap.2, jud. Olt,

Corabia

str. Nicolae

67.169,89 67.169,89 0,00 67.169,89 0,010% 0,005%

295

POLICOLOR EXIM

SA

Romanescu nr.

3.347,00

157, Craiova, jud.

Dolj

str. Micro 15, bl.

3.347,00 0,00 3.347,00 0,001% 0,000%

296 POLO SERV SRL

26, sc. C, et. 1,

95.563,47

ap. 48, Deva, jud.

Hunedoara

Alba Iulia, Str.

95.563,47 0,00 95.563,47 0,015% 0,008%

297 POMPONIO SRL

Tuinicului, nr. 7,

bl. C2A, ap. 8,

jud. Alba

Șos.Pipera-

2.349.781,29 2.349.781,29 0,00 2.349.781,29 0,365% 0,188%

298

PORSCHE LEASING

ROMÂNIA IFN SA

Tunari, nr. 2,

23.852,27

Voluntari, et. 1-2,

jud. Ilfov

Bd. Preciziei, nr.

23.852,27 0,00 23.852,27 0,004% 0,002%

299 PREBET AIUD SA 1, et. 4, sect.6,

București

Șos. Giurgiului,

736.890,16 736.890,16 0,00 736.890,16 0,114% 0,059%

300 PRECON SRL nr. 5, Jilava, jud.

Ilfov

Str. George

85.894,80 85.894,80 0,00 85.894,80 0,013% 0,007%

301

Enescu, nr. 9, ap.

PREMIUM PART SRL

11.600,08

3, jud. Bihor,

Oradea

Com. 1

11.600,08 0,00 11.600,08 0,002% 0,001%

302

Decembrie, str.

PREST CONSTRUCT

Liviu rebreanu, 672.558,17

SRL

nr. 1/5, bl.A, sc.2,

et.2, jud. Ilfov

672.558,17 0,00 672.558,17 0,104% 0,054%

303

Calea Floreasca,

PRIMACONS GROUP

nr. 83, sect. 1,

SRL

București

Str. Principală, nr.

42.899.192,92 42.704.497,29 0,00 42.704.497,29 6,631% 3,424%

304 PRISMA PROD

282, jud. Bistrița-

Năsăud, Șieu

Măgheruș

20.229,00 20.229,00 0,00 20.229,00 0,003% 0,002%

305 PROFLEX SRL

Reghin, str.

Ierbus, nr. 38B

50.235,83 50.235,83 0,00 50.235,83 0,008% 0,004%

306 PROFLEX SUD SRL

Str. Ierbușului, nr.

12.499,41

38/B, Reghin

cu sediul

procesual ales la

SCPA NEAGU,

12.499,41 0,00 12.499,41 0,002% 0,001%

307

PROMETER M&G

SRL

TUNEA,

VANCEA în

Timișoara, str.

Proclamației nr.

5, ap. 12, jud.

Timiș

256.551,33 256.551,33 0,00 256.551,33 0,040% 0,021%

308 PROTEHNICA SRL

Str. Cuza-Vodă,

5.597,89

nr. 75, Constanța

Șos. Odăii, nr.

5.597,89 0,00 5.597,89 0,001% 0,000%

309

PURATOR SYSTEM

SRL

117-123, et. 2,

238.106,65

clădirea 1, sect. 1,

București

238.106,65 0,00 238.106,65 0,037% 0,019%

310

Calea Văcărești,

QUADRANT AMROQ

nr. 391, et.4,

BEVERAGES SRL

sect.4, București

Calea Griviţei nr.

4.904,23 4.904,23 0,00 4.904,23 0,001% 0,000%

311 RAD CERT SRL

160, et. 4, ap. 4,

sector 1,

Bucureşti

4.544,32 4.544,32 0,00 4.544,32 0,001% 0,000%

312 RAIFFEISEN

LEASING IFN SA

Șos. Pipera, nr.42,

et.1A și 2, sect.2, 3.132.501,76

București

str. Banu

3.132.501,76 0,00 3.132.501,76 0,486% 0,251%

313

RALU GROUP TOUR Mărăcine nr. 12,

SRL

bl. 6/A, et.1, ap.

7, Mun. Arad

Str. Mihail

1.189.616,23 1.189.616,23 0,00 1.189.616,23 0,185% 0,095%

314

RAMIS GREEN

CONSTRUCT SRL

Sebastian, nr. 21,

590.415,15

bl. S12, sc.1, et.5,

ap. 19, București

590.415,15 0,00 590.415,15 0,092% 0,047%

315

RAN FOREST

SERVICES SRL

str. Iancu Jianu

nr. 34, bl. 28, ap.

1, Lipova, jud.

Arad

10.959,30 10.959,30 0,00 10.959,30 0,002% 0,001%

Dobânda urmează a fi

verificată și luată în

considerare atunci când

creditoarea va depune

documente care să

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18


316

RAPID TRANS AMI

SRL

317 RBD PROTECT SRL

318 RECA BUCUREȘTI

319 RECORD SRL

320

321

322

323

RECUPERARE

RECICLARE

ANVELOPE SRL

REGIA AUTONOMĂ

DE TRANSPORT

BUCUREȘTI

REHAU POLYMER

SRL

RELUX TRANS 2008

SRL

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

Str. Voitin, nr.1-

3, sect. 5,

București

Str. Maior Șofran,

nr.3, Constanța

Str. Viitorului, nr.

110, ap. 12,

sect.2, București

Str. Alba Iulia,

nr.8, jud. BN,

Bistrița

Șos. Prelungirea

Giurgiului, nr.

33A, nr.5, cam. 6,

jud. Ilfov, Jilava

Bd. Dinicu

Golescu, nr.1,

sect.1, București

Șos. Centură, nr.

14-16, jud. Ilfov,

Tunari

Bolintin Vale,

nr.18, jud. Giurgi

Vale, str. Dimitrie

Bolintineanu

103.408,55 103.408,55 0,00 103.408,55 0,016% 0,008%

8.481.600,00 8.481.600,00 0,00 8.481.600,00 1,317% 0,680%

15.379,98 15.379,98 0,00 15.379,98 0,002% 0,001%

162.905,88 162.905,88 0,00 162.905,88 0,025% 0,013%

1.755.648,36 1.755.648,36 0,00 1.755.648,36 0,273% 0,141%

400.538,23 400.538,23 0,00 400.538,23 0,062% 0,032%

982.134,37 982.134,37 0,00 982.134,37 0,153% 0,079%

9.397,87 9.397,87 0,00 9.397,87 0,001% 0,001%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19

dovedească modul de

calcul.

RESTAURANT str. 1Mai nr. 248,

324 VALEA FRUMOASEI loc. Petreşti, jud. 92.217,13 92.217,13 0,00 92.217,13 0,014% 0,007%

SRL

Alba

325 RF BRUKEN SRL

Șag, str. I, nr.3,

67.133,75

cam. 1, jud. Timiș

67.133,75 0,00 67.133,75 0,010% 0,005%

326 RICOSTAR

Str. Argeșului, nr.

DISTRIBUȚIE SRL

301, sat Adunații

Copăceni,

com.Adunații

Copăcen

Com. Adunații

605.674,73 605.674,73 0,00 605.674,73 0,094% 0,049%

327 RICOSTAR SRL Copăceni, jud.

Giurgiu

Calea Rahovei,

907.103,61 907.103,61 0,00 907.103,61 0,141% 0,073%

328

ROCATIL PIESE DE

SHIMB SRL

nr. 266- 268, corp

13.616,20

2, et.2, cam 25,

sect.5, București

str. Pociovaliştea

13.616,20 0,00 13.616,20 0,002% 0,001%

329 ROCONIF SRL nr. 312, loc.

Novaci, jud. Gorj

Str. Aleea

51.932,10 51.932,10 0,00 51.932,10 0,008% 0,004%

330

ROGO TAXI PREST

SRL

Florilor, nr. 15/6,

6.650,68

jud. Hunedoara,

Deva

Str. M. Sturza, nr.

6.650,68 0,00 6.650,68 0,001% 0,001%

331 ROM TECH SRL 5A, jud. Sibiu,

Sibiu

Str. Dâmboviței,

47.943,11 47.943,11 0,00 47.943,11 0,007% 0,004%

332 ROMCRONOS SRL

nr.12, jud.

Constanța,

Constanța

cu sediul

683,64 683,64 0,00 683,64 0,000% 0,000%

333

ROMNED

INDUSTRIAL

FOUNDATION

EQUIPMENT SRL

procesual ales în

Bucureşti,

Preciziei Business 91.815,63

Center, bd.

Preciziei nr. 1, et.

4, sector 6

91.815,63 0,00 91.815,63 0,014% 0,007%

334 ROMNIK

Str. Smârdan, nr.

24A, jud.

CONSTRUCT 67 SRL Mehedinți, Dr.

Turnu Severin

Sediul ales:

Cabinet Avocat

118.569,90 118.569,90 0,00 118.569,90 0,018% 0,010%

335

ROMSPEED

LOGISTICS &

TRANSPORT SRL

Bejan Mihaela ,

Constanța, bd-ul

Al. Lăpușneanu,

nr. 94, bl. LE42,

sc. C, ap. 46, jud.

Constanța

8.401,74 8.401,74 0,00 8.401,74 0,001% 0,001%

336

Str. Vlaicu Vodă,

ROMTOOLS EXPERT

bl. 65, sc.1, et.4, 67.177,95

SRL

ap. 14,București

67.177,95 0,00 67.177,95 0,010% 0,005%

337

RTV SATELLITE

NET SRL

Str. Democrației,

nr. 28A, et.2, jud. 541.532,80

Prahova, Ploiești

Str. Cameliei, nr.

0,00 0,00 0,00 0,000% 0,000%

Creanţă respinsă ca neavând

la bază un contract semnat

respectiv o factură semnată

338 RUTCONSULT SRL

15, sc. E, et.3, ap.

20.000,00

95, jud. Prahova,

Ploiești

20.000,00 0,00 20.000,00 0,003% 0,002%


339

340

341

342

SAGMA SERV

CONSTRUCT SRL

SAM PROIECT

GRUP SRL

SAN CARGO

VOYAGES SRL

SBUCHEA ȘTEFAN,

SBUCHEA

GHEORGHE,

SBUCHEA

VISARION

343 SEBASERVEX SRL

344 SEDIMACONS SRL

345

346

SERVICE BENZ COM

SRL

SERVICII

SALUBRITATE

BUCUREȘTI SA

347 SEZER EXIM SRL

348

SHERIF USAMA

ABBAS MAHMOUD

SALEM

349 SICOR SRL

350 SIGMA CONS SRL

351 SIMAR SA

352 SINIAT SA

353 SMMP UTIL SRL

354 SNS SA BUCUREȘTI

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

Splaiul Unirii nr.

43, bl. M16, ap.

9, sector 3,

București

Str. Badea

Dumitru, nr. 4,

sect. 5, București

Str. Burdești,

nr.32, jud.

Hunedoara,

Petrila

com. Săsciori, sat

Răchita, nr. 97A;

com. Săsciori, sat

Căpâlma, nr. 51;

com. Săsciori sat

Căpâlna. Nr. 222,

jud. Alba

Str. 9 Mai, nr.3,

ap.5, et.1, Jud.

Timiș, Timișoara

Str. Victoriei,

nr.221, sc.3, jud.

Gorj, Tg. Jiu

Com.Adunații

Copăceni, jud.

Giurgiu

cu sediul

procesual ales la

Cab. Ind. Av.

Bd. Preciziei, nr.

1, et. 4, sect.6,

București

Strada Pravat,

nr.4, ap.5,

Bucureşti

Calea Victoriei,

nr.85, sect. 1,

București

Aleea Nectarului,

nr.2, bl. UN, et.4,

ap. 13, jud. Satu

Mare, Satu Mare

bd. Preciziei nr. 1,

sector 6,

București

str. Drumul

Leordeni nr. 106,

sector 4,

București

Bd. Preciziei, nr.

1, et. 4, sect.6,

București

Str. Cuza Vodă,

nr.22, jud.

Prahova, Slănic

Str. Jiblea, nr. 7A,

București

244.289,11 244.289,11 0,00 244.289,11 0,038% 0,020%

2.217.507,12 1.882.569,64 0,00 1.882.569,64 0,292% 0,151%

57.555,97 57.555,97 0,00 57.555,97 0,009% 0,005%

160.294,80 160.294,80 0,00 160.294,80 0,025% 0,013%

10.020,14 10.020,14 0,00 10.020,14 0,002% 0,001%

25.115,83 25.115,83 0,00 25.115,83 0,004% 0,002%

1.702.130,33 1.702.130,33 0,00 1.702.130,33 0,264% 0,136%

3.827,86 3.827,86 0,00 3.827,86 0,001% 0,000%

26.500,00 20.500,00 0,00 20.500,00 0,003% 0,002%

4.080.510,00 4.080.510,00 0,00 4.080.510,00 0,634% 0,327%

2.764.413,94 2.764.413,94 0,00 2.764.413,94 0,429% 0,222%

1.133.425,34 1.133.425,34 0,00 1.133.425,34 0,176% 0,091%

17.166,66 17.166,66 0,00 17.166,66 0,003% 0,001%

112.816,92 112.816,92 0,00 112.816,92 0,018% 0,009%

133.718,98 133.718,98 0,00 133.718,98 0,021% 0,011%

23.796,65 23.796,65 0,00 23.796,65 0,004% 0,002%

355

BIROTIK CONCEPT

SRL

17.335,70 17.335,70 0,00 17.335,70 0,003% 0,001%

Societatea D&D B-dul. Revoluíei,

356 ELECTROPARTNER nr. 78, ap.31/b, 42.894,36 42.894,36 0,00 42.894,36 0,007% 0,003%

S SRL

jud. Arad, Arad

SOCIETATEA DE Str. Nerva Traian,

357

ASIGURARE -

REASIGURARE

nr.3, bl. M101,

et.10, sect.3,

235.884.870,11 235.884.870,11 0,00 235.884.870,11 36,630% 18,912%

ASTRA SA

București

358

SOCIETATEA DE

AV. REF și

ASOCIAȚII

Str. Nicolae

Titulescu, nr. 4-8,

21.177,96

et.3, sect. 1,

București

21.177,96 0,00 21.177,96 0,003% 0,002%

359 SOPONAR

Șos. Giurgiului, ,

GHEORGHE PFA

nr. 126, bl. 7, sc.

3, ap. 67,

București

bd. Naţiunile

Unite nr. 4, bl.

49.748,51 49.748,51 0,00 49.748,51 0,008% 0,004%

360 SOPREX IMI 107A, et. 5-6,

sector 5,

Bucureşti

Șos. Centură, nr.

9.666,18 9.666,18 0,00 9.666,18 0,002% 0,001%

361 SOROCAM SRL 73, jud. Ilfov,

Popești-Leordeni

5.838,32 5.838,32 0,00 5.838,32 0,001% 0,000%

362

STAZA IMPORT-

EXPORT SRL

Str. Cuza Vodă,

nr. 55, sect. 4,

București

160.631,30 160.631,30 0,00 160.631,30 0,025% 0,013%

363 STEFI PRIMEX SRL Str. Fabricii, nr. 83.161,80 83.161,80 0,00 83.161,80 0,013% 0,007%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20

Dieferența de sumă în

cuantum de 334.937,48 lei a

fost respinsă ca nedovedită

cu înscrisuri: facturi și

situații de lucrări semnate

Diefernța de sumă în

cuantum de 6.000 lei a fost

respinsă ca nedovedită


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

364

STIZO INDUSTRIAL

SERVICES SRL

46D, sect.6,

București

Str. Andrei

Mureșan, nr. 52,

jud. Prahova,

Ploiești

str. Barlea, nr. 5-

15.059,46 15.059,46 0,00 15.059,46 0,002% 0,001%

365 STRACO GRUP SRL 13, sector 5,

Bucureşti

1.842,14 1.842,14 0,00 1.842,14 0,000% 0,000%

366

STRADA BAU 2011

SRL

str. Pădurii nr. 2-

4, birou 14, mun.

Arad, jud. Arad

4.166.949,00 4.166.949,00 0,00 4.166.949,00 0,647% 0,334%

367

STRADE SPEDITION Baia de Fier, jud.

550.374,64

SRL

Gorj

550.374,64 0,00 550.374,64 0,085% 0,044%

368 STRADEM

cu sediul

procesual ales la

CONSTRUCT SRL

SCPA Ceparu și

Irimia în 1.046.532,72

București, str. Dr.

Petre Herescu nr.

10, sector 5

cu sediul ales la

Cabinet Avocat

1.046.532,72 772.644,60 273.888,12 0,043% 0,022%

Creanță acceptată în parte

provizoriu sub condiție

suspensivă.

369

Hațegan în

SUD LEASING GmbH

Timișoara, str.

Ady Endre nr. 11,

ap. 1, jud. Timiș

Șos. Drumul

3.411.514,41 3.411.514,41 0,00 3.411.514,41 0,530% 0,274%

370 SUIT ARCOM SA Leordeni, nr. 106, 212.702,04

sect.4, București

B-dul. Eroilor,

212.702,04 0,00 212.702,04 0,033% 0,017%

371 SUT CARPAȚI SA nr.4, jud. Ilfov,

Voluntari

91.633,27 91.633,00 0,00 91.633,00 0,014% 0,007%

SW

Bd. Dacia, nr.30,

372 UMWELTTECHNIK et.7, sect.1, 40.682,52 40.682,52 0,00 40.682,52 0,006% 0,003%

ROMÂNIA SRL București

373

SWARCO Traffic

ROMÂNIA SRL

Str. Dr. Joseph

Lister, nr.23,

sect.5, București

Bd. Preciziei, nr.

1.681.869,77 1.681.869,77 0,00 1.681.869,77 0,261% 0,135%

374 SWARCO VICAS SA 1, et. 4, sect.6,

București

Com. Isvoarele,

296.094,39 296.094,39 0,00 296.094,39 0,046% 0,024%

375 SYS TRANS SRL Sat Teiușu, jud.

Giurgiu

Căpâlna, nr. 172,

17.300,46 17.300,46 0,00 17.300,46 0,003% 0,001%

376 ȘOPÂRLĂ GHE SOP com. Săsciori,

jud. Alba

55.550,00 55.550,00 0,00 55.550,00 0,009% 0,004%

TACHE ȘI

Com. Adunații

377 IORDACHE EXPRES Copăceni, jud. 203.092,37 203.092,37 0,00 203.092,37 0,032% 0,016%

SRL

Giurgiu

str. Aleea

Bradului nr. 1, bl.

378 TADIEX SRL

C5, sc. D, et. 3,

ap. 14,

Rm.Vâlcea, jud.

Vâlcea

140.756,88 140.756,88 0,00 140.756,88 0,022% 0,011%

TEGEE

Str. Onosifor,

379 INTERNAȚIONAL Ghibu, nr. 1/7, 8.660,96 8.660,96 0,00 8.660,96 0,001% 0,001%

SRL

jud. Cluj

str. Serei nr. 31,

380 TEHNO MAS SRL Hundedoara, jud. 17.593,08

Hunedoara

17.593,08 0,00 17.593,08 0,003% 0,001%

381 TEHNOLOGICA

RADION SRL

str. Dâmbovița nr.

59, sector 6, 8.225,28

București

Str. Libertății, nr.

8.225,00 0,00 8.225,00 0,001% 0,001%

382 TEL DRUM SA

458 bis, jud.

Teleorman,

Alexandria

48.360,00 48.360,00 0,00 48.360,00 0,008% 0,004%

383 TELECONSTRUCȚIA Str. Fanului, nr.3,

1.955,93

SA

București

Bd. Preciziei, nr.

1.955,93 0,00 1.955,93 0,000% 0,000%

384 TEMPO INVEST SRL 1, et. 4, sect.6,

București

Str. Nordului, nr.

19.510,23 19.510,23 0,00 19.510,23 0,003% 0,002%

385 TERMO INVEST SRL 38, Bacău, jud.

Bacău

Sat Tunari, Șos.

1.377,69 1.377,69 0,00 1.377,69 0,000% 0,000%

TERRA ROMÂNIA De Centură,

386 UTILAJE DE nr.11, corp C1, 12.205,12 5.608,04 0,00 5.608,04 0,001% 0,000%

CONSTRUCȚII cam.1, Com.

Tunari

Bd. Preciziei, nr.

387 TERRA SILVA SRL 1, et. 4, sect.6,

București

79.758,60 79.758,60 0,00 79.758,60 0,012% 0,006%

388 TERRATEST Str. Zării, nr. 14, 18.026,37 18.026,37 0,00 18.026,37 0,003% 0,001%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

GEOTEHNIC SA parter, sect. 5,

București

Șos. București-

Ploiești, nr. 1A,

389 TNT ROMÂNIA SRL Corp C1+C2,

parter, sect.1

București

8.231,72 8.231,72 0,00 8.231,72 0,001% 0,001%

390 TOALETE

ECOLOGICE SRL

Str. Codrului, nr.

2-4, cam. 5, jud.

Arad, Arad

B-dul.

6.255,47 6.255,47 0,00 6.255,47 0,001% 0,001%

391 TOI TOI & DIXI SRL

Metalurgiei, nr.

78, sect.4,

București

62.576,36 62.576,36 0,00 62.576,36 0,010% 0,005%

392

TOP BITUM

TRANSPORT ȘI

LOGISTICĂ SRL

Splaiul

Independenței, nr.

2.461.178,25

273, sect.6,

București

bd. Basarabiei nr.

2.461.178,25 0,00 2.461.178,25 0,382% 0,197%

393

TOTAL STRADA

SRL

56, Plan General

41D, Sector 3,

Bucureşti

Str. Teiul

262.668,04 262.668,04 0,00 262.668,04 0,041% 0,021%

394

TOTAL TEHNICS

GRUP SRL

Doamnei, nr.7, bl.

28.993,33

31, et.4, ap. 26,

sect.2, București

28.993,33 0,00 28.993,33 0,005% 0,002%

395 TRACTEBEL

Str. Alexandru

ENGINEERING SA

Constantinescu,

nr.6, sect.1,

București

7.313.096,00 7.313.096,00 0,00 7.313.096,00 1,136% 0,586%

396

TRANS AUTO

EMULG SERV 2000

SRL

Căteasca, nr.

886.474,67

284A, jud. Argeș

886.474,67 0,00 886.474,67 0,138% 0,071%

397 TRANS BITUM SRL

Str. Principală, nr.

8.570.793,72

265/E, jud. Sălaj

Str. Topolniței,

nr.7, bl. 1, sc.3,

8.570.793,72 0,00 8.570.793,72 1,331% 0,687%

398

ap.9, jud.

TRANS CASTOR SRL

Mehedinți,

Drobeta Turnu

Severin

11.333,71 11.333,71 0,00 11.333,71 0,002% 0,001%

399

Str. Dreptății, nr.

TRANS MIRO

8, bl. O10,sc.2,

PRESTĂRI SERVICII

132.488,50

et.1, ap.62, sect.6,

SRL

București

132.488,50 0,00 132.488,50 0,021% 0,011%

400 TRANSCONSTRUCT

Str. Buzești, nr.

71, sect.1,

CO. SNAGOV SRL

București

75.922,70 75.922,70 0,00 75.922,70 0,012% 0,006%

TRANSILVANIA Str. Zorilor, nr.15,

401 BROKER DE ap.3, Mun. 96.150,38 96.150,38 0,00 96.150,38 0,015% 0,008%

ASIGURARE SRL Bistrița

402 TRANSMARINO

COMPANY SRL

Str. Pogoanelor,

nr. 150, sect.4,

București

176.872,22 176.872,22 0,00 176.872,22 0,027% 0,014%

403 TRANSROM SRL

Com. Chișeleț,

jud. Călărași

667.300,28 667.300,28 0,00 667.300,28 0,104% 0,054%

404 TRIBECA

DISTRIBUȚIE SRL

Str. Traian, nr.

184-186, et.5,

sect.2, București

13.577,90 13.577,90 0,00 13.577,90 0,002% 0,001%

405

str. Mărului nr. 8,

TRUCKSTRANS SRL 16.695,70

Motru, jud. Gorj

0,00 0,00 0,00 0,000% 0,000%

Creanță respinsă ca

prescrisă

406

TRUSTUL DE

CONSTRUCȚII

CIVILE ȘI

INDUSTRIALE

ARGEȘ SRL

Mun. Pitești,

Aleea Gheorghe

86.289,00

Franțescu, nr.4F,

cam.1, jud. Argeș

Str. Caracal, nr.

86.289,00 0,00 86.289,00 0,013% 0,007%

407 TUBOMET SRL 242, jud. Dolj,

Craiova

bd. Mihail

32.336,69 32.336,69 0,00 32.336,69 0,005% 0,003%

408

TUNGAL METROU

SA

Kogălniceanu nr.

12, sector 5,

București

Str. Șos. Berceni,

61.660,32 61.660,32 0,00 61.660,32 0,010% 0,005%

409 TURBO TUB SRL nr. 104, sect.4,

București

2.225,45 2.225,45 0,00 2.225,45 0,000% 0,000%

410

ȚIRIAC LEASING

IFN SA

Calea Giulești, nr.

6-8, sect.6, 1.907.818,33

București

intr. Licurici nr.

1.907.818,33 0,00 1.907.818,33 0,296% 0,153%

411 ULTRAKRAFT SRL

6, bl. 6, sc. 1, et.

1, sector 3,

București

10.452,58 10.452,58 0,00 10.452,58 0,002% 0,001%

UNICREDIT Str. Ghețarilor,

412

LEASING

CORPORATION IFN

nr.23-25, parter,

et. 1,2,4, sect.1,

4.529.249,19 4.529.249,19 0,00 4.529.249,19 0,703% 0,363%

SA

București

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22


413 UNIFILTER

ROMÂNIA SRL

414 UNIVERSITATEA

DIN BUCUREȘTI

415 UNIVERSITATEA

DIN PETROȘANI

416 UNIVERSITATEA

SPIRU HARET

417 UTI GRUP SA

418 VACRIS

CONSTRUCT SRL

419

VALEDEI & EMA

SRL

420 VANDERLAY SRL

421 VAYON

CONSTRUCT SRL

422

423

VB LEASING

ROMÂNIA IFN SA

VECTRA SERVICE

SRL

424 VERDUYN

LOGISTICS SRL

425 VERTA TEL SRL

426

VFS INT. ROMÂNIA

IFN SA

427 VIITORUL SRL

428

VIVA COMPANY

EXIM SRL

429 VLAD DOINA

430

431

432

VOLIO

COMMUNICATIONS

SRL

VOLITO AVIATION

DEUX LUX A.B.

VRAJA MĂRII COM

SRL

433 VS MONT SRL

434

WAVIN ROMÂNIA

SRL

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

Satu Mare, Str.

Aurel Vlaicu,

nr.74, jud. Satu

Mare

Bd. Mihail

Kogâlniceanu, nr.

36-46, sect.5,

București

Str. Universității,

nr.20, jud.

Hunedoara,

Petroșani

Str. Ion Ghica,

nr.13, sect.3,

București

Str. Vasile

Lascăr, nr.31,

sect.2, București

Str. Păcii, nr.71,

Ilfov, Chitila

Prundu-

Bârgăului, bl.

96C, sc.E, ap.43,

str. Aurel Vlaicu

nr. 35,

Hunedoara, jud.

Hunedoara

Str. Prevederii,

nr. 26, sect.3,

București

Str.Prof. Dr.

Victor Babeș, nr.

3, sect.5,

București

Str. Câmpului,

nr.3, jud. Brașov,

Zărnești

bd. Aurel Vlaicu

nr. 52, mun.

Constanța, jud.

Constanța

Str. Orăștie, nr.

26, sect.4,

București

Bd. Preciziei, nr.

24, et. 2, sect.6,

București

Bd. Preciziei,

nr.1, et.4, sect.6,

București

Str. Crasna, nr.3,

sect.5, București

loc. Petrești, nr.

258, jud. Alba și

la Cabinet

Individual Av.

Sbuchea Ana

Maria, Sebeș, p-ța

Libertății, nr. 3,

jud. Alba

cu sediul ales la

SCA Măgureanu

și Asociații, str.

Carol Knappe nr.

83, corpul B, et.

3, Sector 1,

București

Sediul procesual

ales la : 0

Bolboacă și

Asociații S.C.A.,

cu sediul în UTI

Business Center,

etaj 9, str. Vasile

Lascăr, nr. 31,

sector 2,

București

Beclean, Str. Ion

Creangă, nr. 59,

Bistrița-Năsăud

str.

Constructorilor

nr. 21, mun.

Sibiu, jud. Sibiu

Șos. de Centură,

nr. 37, jud. Ilfov,

75.003,01 75.003,01 0,00 75.003,01 0,012% 0,006%

8.308,14 8.308,14 0,00 8.308,14 0,001% 0,001%

118.000,00 118.000,00 0,00 118.000,00 0,018% 0,009%

46.552,00 46.552,00 0,00 46.552,00 0,007% 0,004%

18.588,77 18.588,77 0,00 18.588,77 0,003% 0,001%

270.511,11 270.511,11 0,00 270.511,11 0,042% 0,022%

20.099,59 20.099,59 0,00 20.099,59 0,003% 0,002%

26.040,00 26.040,00 0,00 26.040,00 0,004% 0,002%

1.574.463,41 1.574.463,41 0,00 1.574.463,41 0,244% 0,126%

279.591,51 279.591,51 0,00 279.591,51 0,043% 0,022%

474.453,21 474.453,21 0,00 474.453,21 0,074% 0,038%

2.848,43 2.848,43 0,00 2.848,43 0,000% 0,000%

20.675.586,66 20.675.586,66 0,00 20.675.586,66 3,211% 1,658%

779.547,17 779.547,17 0,00 779.547,17 0,121% 0,062%

81.309,50 81.309,50 0,00 81.309,50 0,013% 0,007%

60.494,30 60.494,30 0,00 60.494,30 0,009% 0,005%

22.945,88 22.945,88 0,00 22.945,88 0,004% 0,002%

825,97 825,97 0,00 825,97 0,000% 0,000%

21.970.817,85 21.970.817,85 0,00 21.970.817,85 3,412% 1,762%

24.157,50 24.157,50 0,00 24.157,50 0,004% 0,002%

18.728,63 9.082,75 0,00 9.082,75 0,001% 0,001%

921.434,42 921.434,42 0,00 921.434,42 0,143% 0,074%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23

Creanță înscrisă provizoriu

sub condiția remiterii a unei

situații conținând modul de

calcul a sumelor cerute cu

titlu de chirie în baza celor

trei contracte de închiriere

invocate ca temei al

creanței

Penalităţile de întârziere au

fost respinse datorită

faptului că nu există

documente din care să

rezulte modul de calcul


435 WEBCONS SRL

436 WILMINGTON

TRUST COMPANY

437

WEST-CAR SERVICE

SRL

438 WIRTGEN

ROMANIA

439

ZEON EXPERTUL

TAU IN PAPETARIE

SRL

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4330/11.03.2013

Popești-Leordeni

Sat Săftica, loc.

Balotești, str.

Fermei, nr. 7A,

jud. Ilfov

107.891,68 107.891,68 0,00 107.891,68 0,017% 0,009%

Bd. Lascăr

Catargiu, nr. 47-

53, et.6, sect. 1,

București

bd. Libertății nr.

47, Bistrița, jud.

Bistrița-Năsăud

Str. Zborului,

nr.1, judet Ilfov,

Otopeni

B-dul Preciziei,

nr. 1, et. 4, sector

6, București

43.248.884,64 43.248.884,64 42.379.498,29 869.386,36 0,135% 0,070%

8.792,00 8.792,00 0,00 8.792,00 0,001% 0,001%

1.786.292,42 1.786.292,42 0,00 1.786.292,42 0,277% 0,143%

8.695,35 8.695,35 0,00 8.695,35 0,001% 0,001%

TOTAL GRUPA IV 2.578.839.131,15 2.311.174.149,44 1.667.201.624,67 643.972.524,77

100,000

%

TOTAL CREANTE 3.374.682.868,14 2.917.079.980,03 1.669.803.045,96 1.247.276.934,07 100,000

%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24

51,630%

100,000%

Suma în USD a fost

consolidată la cursul

USD/Leu din data

dechiderii procedurii, 1

Euro=3,5133 lei.Suma de

42.379.498,29 lei a fost

înscrisă sub condiția

suspensivă a rezilierii

contractului de închiriere

aeronave

Notă: Conform art. 69 din legea nr. 85/2006, creanţele exprimate în valută au fost înscrise la cursul BNR comunicat la data deschiderii procedurii, 10 decembrie 2012, respectiv

1 EUR= 4,5339 lei si 1 USD= 3,5133 lei

Data 08.03.2013

Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Bucuresti SPRL

Asociat fondator Andrei Cionca

*

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810

Fax (+40-21) 3160803.

E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro

Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB

Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4330/11.03.2013 conţine 24 pagini. ISSN 1842-3094

More magazines by this user
Similar magazines