Views
4 years ago

Descarca aici

Descarca aici

Descarca

16 Informa\ia zilei Miercuri 21 decembrie 2011 Colec\iile Black Widow ;i Cupola Lumii Se d` numai cu Informa]ia zilei! S`n`tate I M e & Frumuse]e Anul VI Nr. 324 miercuri 21.12.2011 T r um p La concursul de frumuse\e Miss Cr[ciuni\a Informa\ia Zilei de s]mb[t[ seara am avut parte de prezentarea colec\iilor “Black Widow” a designerului din Arad, Oana :eran ;i “Cupola Lumii” a Alenei Ign[tescu. Colec\iile au fost prezentate de manechinele de la Trust Models, iar coafurile lor au fost realizate de echipa Evei Czikai, de la salonul Expressive. Rochiile sunt deosebit de elegante ;i romantice Colec\ia “Black Widow” a Oanei :eran prezentat[ `n cadrul evenimentului a fost alc[tuit[ din 20 de piese, ;i se refer[ la femeia puternic[, hot[r]t[ care este gata s[- ;i arate partea cea mai `ntunecat[ a sufletului, prin triste\e. Ea `;i accept[ destinul fatal, sufer[ ;i nu se sfie;te s[ arate romantismul negru de care d[ dovad[ prin instinctele sale naturale. Rochiile acestei colec\ii sunt deosebit de elegante ;i romantice. ~n traducere, titlul colec\iei este “V[duva neagr[“. O poveste real[ din care Oana s-a inspirat este cea a Verei Renczi, frumoasa rom]nc[ de vi\[ nobil[, al c[rei prag `l trecuser[ `n mai pu\in de 10 ani peste 30 de b[rba\i f[r[ ca niciunul dintre ei s[ se mai `ntoarc[ vreodat[. Ea este cea care r[m]ne `n istorie sub numele de cazul V[duvei Negre, femeia care sim\ea o pl[cere sumbr[ s[ ;tie c[ ea era ultima femeie din via\a b[rba\ilor pe care `i `nt]lnea. Un omagiu adus Tibetului Colec\ia “Cupola Lumii” a Alenei Ign[tescu a fost prezentat[ `n cadrul aceluia;i eveniment de c[tre manechinii Trust Models. Alena Ign[tescu a transpus istoria, stilul ;i folclorul poporului tibetan `n aceast[ colec\ie care este un omagiu adus Tibetului. Accesoriile tibetanilor sunt create `n forma unor simboluri sacre. Acestea au fost preluate ;i tanspuse `n elemente brodate ;i cro;etate, iar panglicile decorative pe care tibetanii le `mpletesc `n p[r, au fost preluate `n vestimenta\ie construind adev[rate puncte de interes. M[rgelele din vestimenta\ie s- au reg[sit `n coafura realizat[ de hair styli;tii Salonului Expressive Eva Czikai. Ionu\ Bl[jean l a n i a despre bijuterii, via\a de model ;i preg[tirile de s[rb[tori pag. 8 - 9