Views
4 years ago

Descarca aici

Descarca aici

Descarca

16 Informa\ia zilei Miercuri 11 august 2010 C[derea sau sub\ierea p[rului - probleme care se pot trata ~n ultima perioad[, cele mai recente descoperiri `n domeniu au demonstrat c[ problemele privind c[derea p[rului, chelirea sau sub\ierea firului de p[r sunt de fapt o boal[ social[ numit[ alopecie. Eva Czikai - hair-stylist `n cadrul Salonului Expressive - a participat `n ultimii patru ani de zile la numeroase cursuri de trichologie - terapie de p[r ;i scalp, iar `n cele ce urmeaz[ expune cititorilor no;tri c]teva din ideile de baz[ care s-au format `n cadrul cursurilor< Simptome care ne avertizeaz[ “La cursurile la care am luat parte, profesorii au recunoscut faptul c[ problemele terapeutice de p[r din ultimii 30 de ani au devenit un fel de boal[ social[, `n ciuda faptului c[ foarte multe persoane considerau aceste probleme at]t ale p[rului, c]t ;i ale pielii capului, ca fiind minore, o vanitate sau chiar o isterie a vremurilor `n care tr[im. Trebuie totu;i s[ \inem cont de faptul c[ `n secolul XXI simptomele de avertizare ale problemelor p[rului, considerate boal[ social[, sunt c[derea acestuia, chelirea, sub\ierea firului, `ngro;area, apari\ia m[tre\ii, furnic[turile pielii capului sau apari\ia co;urilor. Este bine de ;tiut c[ o terapie are efectul scontat `n momentul `n care clarific[ aceste simptome `n conexiunea cauz[ - efect ;i nu se limiteaz[ la tratamentul extern de suprafa\[, ci se concentreaz[ pe schimb[rile interne ale organismului. Anomalii ale pielii capului Anomaliile pielii capului se `ncadreaz[ `n trei mari categorii. ~n prima categorie `ncadr[m bolile p[rului ;i cele ale pielii capului ca simptome concomitente ale unor boli. ~n aceste situa\ii, pacientul ar trebui s[ fie consultat de medicul internist, ginecolog, dermatolog ;i psihiatru. ~n acela;i timp se poate `ncepe ;i terapia de p[r, `n acest caz cu scopul de a preveni alterarea condi\iei. Dup[ 4 - 8 s[pt[m]ni de tratament extern ;i intern condi\ia se amelioreaz[, iar apoi apare de fapt vindecarea. ~n cea dea doua grup[ intr[ pacien\ii cu boli ale p[rului ;i ale pielii capului, care `ns[ nu au nicio problem[ interioar[. Cei din grupa a doua au simptome serioase, chiar vechi de ani de zile, ;i e recomandat s[ primeasc[ explica\ii clare cu privire la bolile p[rului ;i ale pielii capului ;i s[ afle care este tratamentul corect de aplicat acas[. Oric]t de bun este un produs terapeutic, nu putem ob\ine rezultate bune dac[ nu `l folosim corespunz[tor. Vindecarea necesit[ `ntre 3 ;i 6 luni de zile ;i e nevoie de mult[ r[bdare ;i tenacitate. ~n a treia grup[ avem anomaliile p[rului ;i ale pielii capului care se formeaz[ ca ;i consecin\[ a unei interven\ii chimicale. Este o grup[ foarte larg[, deoarece are incluse de la leziunea moderat[ a structurii p[rului p]n[ la ruperea total[ a acestuia. Din punct de vedere terapeutic, `n aceste cazuri tratamentul este u;or. Afl[ dac[ trebuie s[ mergi la un specialist Un fir de p[r are o durat[ medie de via\[ de la 3 la 4 ani `n cazul b[rba\ilor ;i de la 6 la 8 ani `n cazul femeilor. Acest ciclu se repet[ de 20 - 25 de ori de-a lungul vie\ii omului. Astfel, c[derea de p[r normal[ este de 12 - 17 la sut[, adic[ 60 - 80 de fire zilnic. C]nd firul de p[r iese `n `ntregime din folicul, adic[ din r[d[cin[, fiind `mpins de noul fir, ne afl[m `n perioada de “moarte”, adic[ de `nnoire fiziologic[. Durata acestei perioade este de 2 - 3 luni. Deci, dac[ observ[m c[ p[rul cade mai masiv ca p]n[ atunci, putem face un simplu test de c[dere. Diminea\a, `nainte de a ne piept[na, b[g[m m]na `ntr-o zon[ a capului, str]ngem degetele la r[d[cina p[rului, tragem spre v]rf ;i scoatem astfel o parte din p[rul `n faza de c[dere. Repet[m mi;carea de patru ori av]nd grij[ s[ scoatem firele moarte din acela;i loc. Dac[ la a treia mi;care `nc[ mai r[m]n fire de p[r `ntre degete, vorbim de o c[dere u;oar[ care `n pu\in timp se amelioreaz[ sau se agraveaz[. Dac[ la a patra mi;care mai scoatem p[r, avem o c[dere medie ;i trebuie consultat un specialist. ~n cazul `n care facem ;i a cincea mi;care ;i `nc[ r[m]nem cu p[r `ntre degete problema e serioas[, e o c[dere puternic[. E foarte important ca dup[ c[derea de p[r s[ afl[m de ce s-a oprit din c[dere, dac[ se regenereaz[ firele c[zute, cu un alt test. Dup[ 2 - 3 luni vom b[ga m]na la r[d[cin[ ;i trebuie s[ sim\im firele noi crescute. Dac[ dup[ 4 luni nu sim\im fire noi, nu s-a activat r[d[cina firului de p[r, se va consulta obligatoriu un specialist. Din p[cate, foarte multe persoane merg prea t]rziu la specialist. ~n num[rul viitor al Suplimentului “S[n[tate&Frumuse\e” afla\i care sunt factorii ce influen\eaz[ ciclul vital al firului de p[r. Se d` numai cu Informa]ia zilei! S`n`tate C H R ISTINA i-a criticat pe designerii care fac rochii doar pentru manechine & Frumuse]e Anul V Nr. 253 miercuri 11.08.2010 paginile 8-9 H ENDRICKS