Views
4 years ago

Descarca aici

Descarca aici

Descarca

16 Informa\ia zilei Miercuri 6 octombrie 2010 Buclele `\i confer[ un look rafinat ;i plin de senzualitate rebel. “Atunci c]nd `ndep[rtezi ondulatorul, de la 30 cm pulverizeaz[ un spray cu fixare medie,” spune Eva Czikai. Lacul fixativ puternic face ca p[rul s[-;i piard[ elasticitatea. Dup[ ce ai ondulat ;i ai fixat u;or ;uvi\ele, apleac[ capul `n fa\[ ;i scutur[-\i p[rul. Apoi ridic[ capul ;i aranjeaz[ buclele. ~n acest mod ob\ii volum ;i bucle vaporoase. finisaj. Dac[ ai onduleuri u;oare `nt[re;ti cu spum[, spray de coafat sau gel lichid pentru bucle. Dac[ ai un p[r cre\, iar firul este de obicei uscat folose;te cear[, crem[ de luciu, crem[ modelatoare. “Pentru o coafur[ durabil[ buclele naturale pot fi aranjate cu ondulatorul sau placa,” precizeaz[ Eva Czikai. Se d` numai cu Informa]ia zilei! S`n`tate J u l i a & Frumuse]e Anul V Nr. 261 miercuri 6.10.2010 R o b e r t s Pute\i re`nvia spiritualitatea de alt[ dat[ dac[ purta\i o coafur[ retro. Buclele, rochia de sear[ ;i pantofi cu toc - aspectul perfect pentru ocazii speciale. ~n acest num[r Eva Czikai - hair stylist ;i managerul Salonului Expressive Eva Czikai ne `nva\[ cum putem ob\ine bucle retro, onduleuri sofisticate, perfecte pentru orice moment al zilei. Bucle retro Dac[ vrei s[ ar[\i fabulos hair stylistul Eva Czikai `\i recomand[ buclele retro, `n stilul anilor 60. Onduleurile lejere- forma retro pot fi ob\inute cel mai u;or cu ondulatorul. P[rul sp[lat ;i uscat bine se desparte `n dou[, sec\iunea superioar[ (calota ;i sec\iunea inferioar[ (de dedesubt). P[rul de pe calot[ se prinde cu o clam[ `n cre;tetul capului. Apoi, cu ajutorul onduleului, ia c]te o ;uvi\[ din stratul inferior. ~ncepe cu ;uvi\ele care contureaz[ fa\a. Prinde o ;uvi\[ medie ;i `nf[;oar[-o c[tre fa\[ `n timp ce o ridici de la r[d[cin[. Ruleaz[ ;uvi\[ cu ;uvi\[ `nspre fa\[. Apoi p[rul pe care l-ai prins cu clam[ `mparte-l `n dou[. Aliniaz[ c[rarea pe partea unde acesta cade natural. :uvi\ele care contureaz[ fa\a ruleaz[-le `nspre fa\[. Restul invers. Nu uita s[ ridici fiecare ;uvi\[ de la r[d[cin[ `n acest fel coafura prime;te volum iar buclele vor avea un aspect Bucle inegale Buclele inegale sunt feminine ;i de mare efect. Le po\i ob\ine cu placa de `ndreptat p[rul. Alege ;uvi\ele la `nt]mplare. Prinde ;uvi\e de diferite dimensiuni apoi trage placa prin ele ca ;i cum ai vrea s[ `ntinzi p[rul, iar la jum[tate r[suce;te vertical placa `n p[r. Dup[ ce ai terminat ondularea `ntinde `n m]n[ ceara modelatoare ;i bag[-\i degetele u;or `n p[r. Astfel ob\ii bucle moi bine definite. P[rul ondulat natural Ei bine, dac[ ai p[rul ondulat sau cre\ de la mama natur[ te po\i considera o fericit[. Po\i s[-l usuci cu difuzorul folosind diferite produse de „Sunt prea b[tr]n[ pentru diete” paginile 8-9