Views
4 years ago

Life in roman dacia

by M MACREA

Life in roman

www.cimec.ro

 • Page 2 and 3: COPERTA ŞI SUPRACOPERTA: VAL MUNTE
 • Page 4 and 5: www.cimec.ro
 • Page 6 and 7: www.cimec.ro
 • Page 8 and 9: BIAB BN.MN BpReg BSH earcopino CCRH
 • Page 10 and 11: Latomus" L atte "Mannus" J!CA MKErt
 • Page 12 and 13: www.cimec.ro
 • Page 14 and 15: V. Pârvan , spre a aminti numai pe
 • Page 16 and 17: adauge o informaţie sau o explica
 • Page 18 and 19: CAPITOLUL 1 DACII ŞI ROIANH Pentru
 • Page 20 and 21: zegetusa, cum se va numi ea mai tir
 • Page 22 and 23: izează Tacitus pe daci drept un "n
 • Page 24 and 25: de la Fuscus"23, în altă cetate e
 • Page 26 and 27: Pentru comemorarea victoriei la Rom
 • Page 28 and 29: .s o Ioan nes, L y dus, De magistr.
 • Page 30 and 31: intinderea, hotarele, trupele care
 • Page 32 and 33: In Dacia, pe timpul guvernării lui
 • Page 34 and 35: Dacia, lasă provincia liniştită,
 • Page 36 and 37: Ele se adăugau la descoperiri simi
 • Page 38 and 39: au rămas mai departe la Moesia Sup
 • Page 40 and 41: ca luptînd în cursul primului ră
 • Page 42 and 43: zare mai importantă nu a fost înt
 • Page 44 and 45: Daciei, cît şi a Pannoniei Inferi
 • Page 46 and 47: Cele două Dacii nu au rezultat din
 • Page 48 and 49: care pune în 132 o inscripţie la
 • Page 50 and 51: procuratori presidiali în timpul d
 • Page 52 and 53:

  Yineie a putut fi constituită înc

 • Page 54 and 55:

  şi chiar a Daciei, prin inrolarea

 • Page 56 and 57:

  (j .-Mureş), şt m care ultimele m

 • Page 58 and 59:

  ocupat tot postul de centenarius, d

 • Page 60 and 61:

  în această vreme. Oricum însă,

 • Page 62 and 63:

  Provincia Dacia, prin poziţia sa

 • Page 64 and 65:

  Roma, Marcus Aurelius pregăteşte

 • Page 66 and 67:

  Marcus Aurelius şi Commodus în r

 • Page 68 and 69:

  tor civitatis Romulensium din Dacia

 • Page 70 and 71:

  la izbucnirea primului război mond

 • Page 72 and 73:

  lor ; dar neobţinînd nimic din ac

 • Page 74 and 75:

  A. Domaszewski a scenelor Coloanei

 • Page 76 and 77:

  lerilor, fiind trecut în ordinul s

 • Page 78 and 79:

  1a Sarmizegetusa, Minervei, Iunonei

 • Page 80 and 81:

  ciu277• Comandant al legiunii V M

 • Page 82 and 83:

  nu legat al legiun ii XIII Gemina,

 • Page 84 and 85:

  lici portorii "ectigalis lllyrici,

 • Page 86 and 87:

  In Tracia, nu s-a mai preocupat de

 • Page 88 and 89:

  cind guvernatorul provinciei trebui

 • Page 90 and 91:

  de asemenea damnatio memoriae. Ipot

 • Page 92 and 93:

  Tot lui Severus Alexander i se atri

 • Page 94 and 95:

  spre această dezvoltare rodnică,

 • Page 96 and 97:

  " S te in, p. 10 sq. '7 Vezi mai jo

 • Page 98 and 99:

  116 "Dacia" , NoSo Vl ll , 19tV. ,

 • Page 100 and 101:

  188 CIL , VI, 1449 = ILS, 1107; cf.

 • Page 102 and 103:

  au P fa u m, p. 453, nr. 179. zu S

 • Page 104 and 105:

  318 S te i n, p. 79 sq. liZO CJL, I

 • Page 106 and 107:

  3"' CJL, III, 797. 886 C/L, III, 79

 • Page 108 and 109:

  eYului mediu ca materiale de constr

 • Page 110 and 111:

  iin interiorul arcului carpatic, au

 • Page 112 and 113:

  de loturi de cîte 100 de iugăre

 • Page 114 and 115:

  prestaţii şi corvoade pentru trup

 • Page 116 and 117:

  zare rurală mai dezvoltată. Un as

 • Page 118 and 119:

  D YILLA SVBVRBANA I Ug_e'>

 • Page 120 and 121:

  =-=---- :: =.::=----------=-==-= ::

 • Page 122 and 123:

  ea lor este intru totul similară.

 • Page 124 and 125:

  www.cimec.ro

 • Page 126 and 127:

  cîţiva cetăţeni de la Apulum me

 • Page 128 and 129:

  angul de colonia şi a municipiului

 • Page 130 and 131:

  Tot atit de elocvent este, de altfe

 • Page 132 and 133:

  gustalis coloniae, menţionat tot l

 • Page 134 and 135:

  atracţie de tulburarea temporară

 • Page 136 and 137:

  Oraşele romane aveau conducerea ş

 • Page 138 and 139:

  atului, cum fac decurionii alei Sil

 • Page 140 and 141:

  pe un pond de bronz148• In schimb

 • Page 142 and 143:

  i interesele oraşului şi ale teri

 • Page 144 and 145:

  giul fabrilor, la care nu face nici

 • Page 146 and 147:

  sub autoritatea comandantului castr

 • Page 148 and 149:

  (Băile Herculane), situată pe val

 • Page 150 and 151:

  cu organizarea provinciei, a incepu

 • Page 152 and 153:

  urcind pe riul Caraş , identificat

 • Page 154 and 155:

  In Dacia Superior numeroase alte dr

 • Page 156 and 157:

  castrului de la Căşei281• Tot a

 • Page 158 and 159:

  'tlra de 150 de picioare (45 m), î

 • Page 160 and 161:

  incasarea lor unei secţii apar Le

 • Page 162 and 163:

  Trofeul lui Traian de la A dame! is

 • Page 164 and 165:

  inucidero lui Decebal (scenă de pe

 • Page 166 and 167:

  Interiorul castrului Dro\>eta. Vede

 • Page 168 and 169:

  www.cimec.ro Tăblită cerată desc

 • Page 170 and 171:

  www.cimec.roRoman arind, scen de pe

 • Page 172 and 173:

  '"dalion funerar de la Micia (Muzeu

 • Page 174 and 175:

  www.cimec.ro J udccata Juj Parjs pe

 • Page 176 and 177:

  www.cimec.ro Monic de padiment de l

 • Page 178 and 179:

  o altă societas este alcătuită d

 • Page 180 and 181:

  lici portarii, care era totodată

 • Page 182 and 183:

  11 De in inger, pp. 176 şi 190, C.

 • Page 184 and 185:

  137 ; C. Dai c o viciu, in "Dacia",

 • Page 186 and 187:

  11Z CIL, III, 1180 (=7795) ; CJL, X

 • Page 188 and 189:

  :za o CIL, III, 12598. : 1 CIL, III

 • Page 190 and 191:

  Dunăre Ungă Tumu-SePel'in , Bucur

 • Page 192 and 193:

  CAP ITOLUL IV ARMATA ŞI SISTEl\IUL

 • Page 194 and 195:

  pentru că ţinuturile din sudul Du

 • Page 196 and 197:

  LEG lUNILE Legiunile formează şi

 • Page 198 and 199:

  La sumele primite ca stipendium se

 • Page 200 and 201:

  unde îşi construieşte un nou cas

 • Page 202 and 203:

  legiunii V Macedonica la Potaissa,

 • Page 204 and 205:

  mai tîrziu, dar nu după Marcus Au

 • Page 206 and 207:

  primeau o soldă şi jumătate, sol

 • Page 208 and 209:

  dinelor. Ei erau in număr de şase

 • Page 210 and 211:

  grade142. La cei cunoscuţi mai din

 • Page 212 and 213:

  altul cunoscut, dar neluat in seam

 • Page 214 and 215:

  Lui însă i s-a recunoscut cetăţ

 • Page 216 and 217:

  din diferite oraşe ale imperiului,

 • Page 218 and 219:

  aceste trupe alcătuite obişnuit d

 • Page 220 and 221:

  uţii iarăşi similare celor din l

 • Page 222 and 223:

  .armatei romane, de pildă Antonini

 • Page 224 and 225:

  Una dintre formaţiunile temporare

 • Page 226 and 227:

  asigura serviciul de curieri pe dru

 • Page 228 and 229:

  Totuşi, tabloul repartiţiei trupe

 • Page 230 and 231:

  Originari din Dacia sînt apoi 16 e

 • Page 232 and 233:

  total al armatei Daciei ( exercitus

 • Page 234 and 235:

  Însumînd acum efectivele celor tr

 • Page 236 and 237:

  trele sint situate paralel şi la o

 • Page 238 and 239:

  Urmele unui castru de pămînt asem

 • Page 240 and 241:

  ar data tncă din vremea lui Hadria

 • Page 242 and 243:

  Muscel, aşa precum turnuri scmieir

 • Page 244 and 245:

  Mărimea castrelor din Dacia896 dep

 • Page 246 and 247:

  staţiuni militare identificate pî

 • Page 248 and 249:

  casLrul de la Gherla, în care sta

 • Page 250 and 251:

  noi acţiuni şi măsuri , sistemul

 • Page 252 and 253:

  '25 Nu am luat în considerare o in

 • Page 254 and 255:

  96 H e rod i a n, III, 8 5. 87 CIL,

 • Page 256 and 257:

  1 7 o P a s s e r i n i, p. 176 sq

 • Page 258 and 259:

  228 CIL , I I I , 7631 . 227 CIL, I

 • Page 260 and 261:

  Ceea ce atrage atenţia in numele t

 • Page 262 and 263:

  Bol cr. Jung, p. l28 sq. ; Cheesman

 • Page 264 and 265:

  m AErt., XXVI, 1906, pp . 37-38; JO

 • Page 266 and 267:

  432 Studii, Il, 1,1949, p. g2. 433

 • Page 268 and 269:

  tre ultimele colonii adevărate, fo

 • Page 270:

  O bună parte dintre coloniştii de

 • Page 273 and 274:

  Foarte devreme şi-a făcut loc în

 • Page 275 and 276:

  uşor de supravegheat44• N-ar fi

 • Page 277 and 278:

  Aşezările dacilor in epoca roman

 • Page 279 and 280:

  mane, a produselor atelierelor spec

 • Page 281 and 282:

  ci şi la tracii din sud, care, dup

 • Page 283 and 284:

  şi folosite în afara Daciei, de c

 • Page 285 and 286:

  Romanizarea a cuprins o parte din p

 • Page 287 and 288:

  înd funcţionarii de rang superior

 • Page 289 and 290:

  veteranii care posedă sclavi sau s

 • Page 291 and 292:

  doi împăraţi la Apulum122, altul

 • Page 293 and 294:

  marii mizerii ... Numai puţini din

 • Page 295 and 296:

  greşit credeau unii dintre istoric

 • Page 297 and 298:

  iazigilor din vest şi al roxolanil

 • Page 299 and 300:

  Deşi slab informaţi cu privire la

 • Page 301 and 302:

  " SHA, XXIV, 9, 14. u Lac tanti u s

 • Page 303 and 304:

  '7t Vezi K. Hore d t, In AAPhilHist

 • Page 305 and 306:

  141 CJL, III, 8021 . 1" CJL, III, 1

 • Page 307 and 308:

  ale provinciei şi a activităţii

 • Page 309 and 310:

  nemijlocite ale acestei activităţ

 • Page 311 and 312:

  (j. Alba), unde recent au fost cerc

 • Page 313 and 314:

  parte 8.in ·dotarea militară. Pro

 • Page 315 and 316:

  vremea împăratului Traian, după

 • Page 317 and 318:

  care muncitorii care declară că n

 • Page 319 and 320:

  In Dacia, şteampuri mînate cu ap

 • Page 321 and 322:

  ciei, şi aceasta încă la inceput

 • Page 323 and 324:

  probabil şi un loc de înmagazinar

 • Page 325 and 326:

  Cele enumerate sînt numai o mică

 • Page 327 and 328:

  principalele oraşe ale Daci ei, pr

 • Page 329 and 330:

  a tehnicii şi tradiţiei romane î

 • Page 331 and 332:

  tuetelor, se cunosc de la Apulum, D

 • Page 333 and 334:

  ln ·afară de colegii le aurarilor

 • Page 335 and 336:

  fecit, pe timpul domniei comune a l

 • Page 337 and 338:

  al altarului împăratului, sacerdo

 • Page 339 and 340:

  "erorum, azi Trier, fost decurion a

 • Page 341 and 342:

  Dacia care se pare astfel că conti

 • Page 343 and 344:

  ln denari sint calculate preţurile

 • Page 345 and 346:

  In al doilea rînd, deprecierea tot

 • Page 347 and 348:

  Addenda care greşit cuprinde şi n

 • Page 349 and 350:

  m Pentru toate aceste localităţi

 • Page 351 and 352:

  m CIL, III, 8075, 15-16; "Dacia", I

 • Page 353 and 354:

  212 Pap. Tebt., I l , 686 . 283 V.

 • Page 355 and 356:

  unitar de limbă comună. Răspînd

 • Page 357 and 358:

  In general, lapicizii folosesc form

 • Page 359 and 360:

  igid, ci după cum permiteau scena

 • Page 361 and 362:

  Ulpiu locaşul acesta voi să-1 con

 • Page 363 and 364:

  Palatul Augustalilor ( Aedes August

 • Page 365 and 366:

  DO ., www.cimec.ro

 • Page 367 and 368:

  1 )ni' iu, templele sint obişnuit

 • Page 369 and 370:

  --,-.----------- ----r- -- --------

 • Page 371 and 372:

  Traiana84 şi o a treia din Muzeul

 • Page 373 and 374:

  decît in alte provincii, unde aces

 • Page 375 and 376:

  n imperiului. Această mare diversi

 • Page 377 and 378:

  t·aracterul politic al cultului, c

 • Page 379 and 380:

  ··n măciuca şi pielea leului di

 • Page 381 and 382:

  nle casei imaginile acestor Lares s

 • Page 383 and 384:

  de aur, ca Ampelum, sau de sare, ca

 • Page 385 and 386:

  Capitel compozit (egiptean) (Muzeul

 • Page 387 and 388:

  www.cimec.ro Relief în calcar, rep

 • Page 389 and 390:

  www.cimec.ro Statuie de la Sarmizc.

 • Page 391 and 392:

  www.cimec.ro Statuia ze.iţei Hecat

 • Page 393 and 394:

  Mithras cel născut dio piatră (pe

 • Page 395 and 396:

  www.cimec.ro Mască romană de bron

 • Page 397 and 398:

  www.cimec.ro Toaleta unei matroane

 • Page 399 and 400:

  ... www.cimec.ro Scenă de vinătoa

 • Page 401 and 402:

  entale în Dacia decît în alte pr

 • Page 403 and 404:

  ln schimb, neprecizată rămîne or

 • Page 405 and 406:

  genda după care Mithras s-ar fi n

 • Page 407 and 408:

  datorită însăşi naturii acestor

 • Page 409 and 410:

  lapidar T(itus) lulius 427• Aceas

 • Page 411 and 412:

  inte de cucerire şi în cea roman

 • Page 413 and 414:

  Apulum un altar lui B(onus) p (uer)

 • Page 415 and 416:

  coll(egii) fabr(um), desigur din ac

 • Page 417 and 418:

  Zb[elsurdos]533• ln fine, la înc

 • Page 419 and 420:

  N O T I 1 Vezi mai sus p. :.!08. 2

 • Page 421 and 422:

  73 SCIV, VIII, 1957 , p. :.!31 sqq.

 • Page 423 and 424:

  141 RE, X, 1122 ; Roscher's Lexikon

 • Page 425 and 426:

  "" Gf. DizEp, III, p. 594. lD3 OR1,

 • Page 427 and 428:

  218 CIL, III, 10188, 2. 27& Dai c o

 • Page 429 and 430:

  8 31 CIL, III, ?954; cf. "Dacia", l

 • Page 431 and 432:

  4 03 D. Tudor, Sucidava, Bucureşti

 • Page 433 and 434:

  no Despre el Pârvan, Getica, p. 14

 • Page 435 and 436:

  m CJL, III, 94!.. 633 CIL, III, 142

 • Page 437 and 438:

  In oraşe se string bogăţii imens

 • Page 439 and 440:

  :1 r·:J::.•::,,-J 2 Secţiune pr

 • Page 441 and 442:

  dezgropată în 1936 în comuna Că

 • Page 443 and 444:

  tice, de staţiunile balneare şi d

 • Page 445 and 446:

  torit cu Antonia Valentina, fiica l

 • Page 447 and 448:

  fiii [c]onsumavcrunt84 • aa o par

 • Page 449 and 450:

  forme, din bronz sau din argint, pu

 • Page 451 and 452:

  se unea drumul de uscat care venea

 • Page 453 and 454:

  Astfel, la Ad Mediam un altar este

 • Page 455 and 456:

  . • • • """'ll!!!r" • Planu

 • Page 457 and 458:

  vitatea carpică şi întoarcerea a

 • Page 459 and 460:

  ln Dacia predominant este de la inc

 • Page 461 and 462:

  tor morminte cu groapă şi ardere

 • Page 463 and 464:

  " CIL, III, 772t.. 45 Cf. Stati, p.

 • Page 465 and 466:

  ue ACMIT, 1926-8, p. 221, nr. 6, cu

 • Page 467 and 468:

  1959, p. 884 , nr. 21 : cot(=quot)

 • Page 469 and 470:

  Tracul o statuie, a cărei inscrip

 • Page 471 and 472:

  ment alcătuit după părerea lui E

 • Page 473 and 474:

  ne-am putea aştepta în cazul cîn

 • Page 475 and 476:

  vita te la perşi, in 59, a lui Val

 • Page 477 and 478:

  Putem însă uşor să ne închipui

 • Page 479 and 480:

  Jiquit, desperans eam posse retiner

 • Page 481 and 482:

  ţii rezultă că acolo se găsea n

 • Page 483 and 484:

  unul termină cu moneda din ultimii

 • Page 485 and 486:

  mesului alutan , au putut fi abando

 • Page 487 and 488:

  ţinut că întreaga populaţie din

 • Page 489 and 490:

  cii romane, ca frămîntările ,oci

 • Page 491 and 492:

  NOTE 1 Hcrodianus, VI, 8,1. 2 Cr. R

 • Page 493 and 494:

  7 8 CIL, III, 1560 = ILS, 385. Insc

 • Page 495 and 496:

  uu Veli AISC, III, 1935 -'tO, p. :!

 • Page 497 and 498:

  XIII Gemina la Ratiaria (Arear, tot

 • Page 499 and 500:

  arătat că în epoca constantinian

 • Page 501 and 502:

  invaziei hunilor din anul 447, cîn

 • Page 503 and 504:

  omane postaureliene descoperite la

 • Page 505 and 506:

  Pe de altă parte, existenţa popul

 • Page 507 and 508:

  numai publicarea rezultatelor săp

 • Page 509 and 510:

  titl12, o basilică creştină dat

 • Page 511 and 512:

  .aceste cuvinte au intrat în limba

 • Page 513 and 514:

  mic, monedele romane continuă să

 • Page 515 and 516:

  să fie atribuite foarte probabil p

 • Page 517 and 518:

  n P ro c o p i u s, De Ged ., IV, 5

 • Page 519 and 520:

  Bucureşti, 1965 ; B. M it re a-C .

 • Page 521 and 522:

  1 N D 1 C E* A Abdera 32 ab instrum

 • Page 523 and 524:

  255, 259, 273, 275, 276, 299, 300,

 • Page 525 and 526:

  L. Aurelius Vcrus 51 , 5, 57 , 60,

 • Page 527 and 528:

  275, 299, 300, 304 , 317, 319, 327,

 • Page 529 and 530:

  cohors I 1 Gallorum Macedonica eq.

 • Page 531 and 532:

  eursus 115, 180 c ursus honorum 57

 • Page 533 and 534:

  E Eder, C. 257 Edessa 200, 273 Efes

 • Page 535 and 536:

  Gordian I 437 Gordian al II-lea 437

 • Page 537 and 538:

  L. Iuljus Vehilius Gratus lulianus

 • Page 539 and 540:

  M Macedonia 19, 20, 72, 262, 32lo,

 • Page 541 and 542:

  Muzeul Naţional din Budapesta 4.77

 • Page 543 and 544:

  Pădurea Hercynică (Carpaţii Mici

 • Page 545 and 546:

  puer 272 Terentius Pudens Uttedianu

 • Page 547 and 548:

  Senatul 30, 42, 78, 84, 136, 193, 3

 • Page 549 and 550:

  territorium Sucidavense 116 Tertull

 • Page 551 and 552:

  Vespasianus 21!., 369 L. Vespronius

 • Page 553 and 554:

  CUPRINSUL LISTA ABREVIAŢIILOR . .

 • Page 555 and 556:

  CAPITOLUL X DACIA DUPĂ RETRAGEREA

 • Page 557 and 558:

  L E G E N D A : 0 Ora • Castru sa

ROMANIA-in-Uniunea-Bancara - Centrul Roman de Politici Europene
decembrie 2005 - Dacia.org
noiembrie-decembrie 2006 - Dacia.org
De ce Eminescu? - Dacia.org
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
iulie 2009 - Dacia.org
Ana Virlan - Din drag cu dor... - Tradiţia Ortodoxă - In Memoriam
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....
FAŢA NEVĂZUTĂ A INSTANŢELOR pag. 20 - In Justitie
aprilie 2006 - Dacia.org
Descarcă revista în format PDF - idea
Nr. 1 (10) anul IV / ianuarie-martie 2006 - ROMDIDAC
Revista TEATRUL Nr.1.anul.I.aprilie.1956 (1)
Destine literare - Scriitorii Romani din Canada
Salvatorii Maramureşeni