28.03.2014 Views

Timișoara - România

România este situatǎ în centrul şi sud-estul Europei. Țara fascineazǎ prin istoria ei, prin misterioasele legende şi prin zonele mistice muntoase. Cu aceastǎ serie de cǎrţi electronice (ebooks) cititorul ar trebui sǎ îşi facǎ o impresie mai apropiatǎ faţǎ de acestǎ ţarǎ. Nu este un ghid, ci un “album foto “menit sǎ vǎ stimuleze propriul simţ de descoperitor. 

România este situatǎ în centrul şi sud-estul Europei. Țara fascineazǎ prin istoria ei, prin misterioasele legende şi prin zonele mistice muntoase. Cu aceastǎ serie de cǎrţi electronice (ebooks) cititorul ar trebui sǎ îşi facǎ o impresie mai apropiatǎ faţǎ de acestǎ ţarǎ. Nu este un ghid, ci un “album foto “menit sǎ vǎ stimuleze propriul simţ de descoperitor. 

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1<br />

IDEEA<br />

<strong>România</strong> este situată în sud-estul Europei. Țara fascinează prin<br />

istoria ei, prin legende şi tradiţii dar şi prin zone muntoase<br />

acoperite de păduri virgine. Această serie de cărţi electronice<br />

(ebooks) îşi propune să ajute cititorul să îşi facă o impresie corectă<br />

despre acestă ţară. Nu este un ghid, ci un “album foto“ menit să vă<br />

stimuleze dorinţa de a călători.


PREFAȚĂ<br />

Mica Vienă, oraşul trandafirilor şi al parcurilor.<br />

Timişoara este astăzi un oraş cosmopolit, plin de farmec și cu o cultură<br />

înfloritoare. Atracţiile turistice sunt relativ noi și au fost construite după<br />

eliberarea orașului de otomani în 1716 și mai târziu, după revoluția din<br />

1848. Împăraţii Josef al II-lea, Franz I al Austriei și Franz Josef s-au aflat<br />

printre cei care au vizitat orașul. În 1809 tezaurul Austriei a fost adus<br />

aici pentru a fi în siguranţă în faţa pericolului invaziei trupelor franceze.<br />

Având în vedere loialitatea orașului faţă de habsburgi în timpul<br />

Revoluției din 1848, împăratul Franz Josef a venit la <strong>Timișoara</strong> în 1853<br />

pentru a participa la inaugurarea unui monument al recunostintei fata<br />

de devotamentul populatiei.<br />

prilej de mândrie pentru locuitorii sai.<br />

Aceasta denumire a fost inspirata atât<br />

de clădirile cât și de farmecul său. Dar<br />

<strong>Timișoara</strong> este cunoscută şi ca:"orașul trandafirilor şi al parcurilor".<br />

Printre cei mai populari fii ai orașului se numără celebrul actor Johnny<br />

Weissmuller ("primul Tarzan"), cel mai longeviv director al Operei de<br />

Stat din Viena, Ioan Holender și regizorul austriac Robert Dornhelm.<br />

Trebuie să descoperi farmecul acestui oraș.<br />

Drd. Ec. Simion Giurcă<br />

Biroul român de turism<br />

1010 Viena - Austria<br />

Timişoara este un oraş modern şi multicultural care impresioneaza<br />

vizitatorul cu clădirile sale în stil baroc și Art Nouveau. Caracteristicile<br />

distinctive ale Timișoarei sunt toleranța, coeziunea și coexistența<br />

pașnică a diferitelor minorități, culturi și religii, bazate pe respect<br />

reciproc și înțelegere. Orașul de pe Bega este singurul oraș cu trei<br />

teatre în trei limbi (română, germană și maghiară). Timişoara s-a<br />

dezvoltat în timp nu numai cultural şi economic, dar, şi ca un important<br />

centru universitar. Timişoara mai este supranumita si "Mica Vienă",<br />

2


2<br />

PRIMA IMPRESIE<br />

După București, <strong>Timișoara</strong> este al doilea oraș ca mărime din <strong>România</strong>.<br />

"Mica Vienă" se prezintă prietenoasă, cosmopolită și poate fi vizitată în<br />

orice moment al anului. Timişoara este capitala judeţului Timiș și centrul<br />

cultural și economic al Banatului. Oraşul este împărţit în 10 cartiere și<br />

are aproximativ 300.000 de locuitori.


Vechea apartenenţa la monarhia austroungară<br />

a ramas vizibilă pe faţadele a peste<br />

15.000 de clădiri, regasindu-se in nuanţele<br />

pastelate ale trecerii timpului şi galbenul nobil<br />

de "Schönbrunn" imprimate pe ele.<br />

Multe clădiri devin mai impresionante pe<br />

timpul nopţii ca urmare a iluminatului artistic.<br />

Iluminatul stradal a fost introdus în <strong>Timișoara</strong><br />

încă din 11.12.1884.<br />

Prima fabrică de bere din <strong>România</strong> a fost<br />

înfiinţată la Timişoara în 1718, fiind de<br />

asemenea şi prima companie din țară care a<br />

fost privatizată (1727). Astăzi, fabrica de bere<br />

timisoreana face parte din grupul SAB Miller.<br />

În 1745 primul spital municipal al țării a fost<br />

dat în funcțiune în <strong>Timișoara</strong>.<br />

Primul tramvai tras de cai din <strong>România</strong> şi din<br />

sudul Europei a funcţionat aici începând din<br />

1869.<br />

Oraşul <strong>Timișoara</strong> a fost mereu înaintea<br />

timpului, fiind primul în multe domenii.<br />

CEA MAI MARE HALBǍ DIN LUME<br />

6 metri înălţime, o capacitate de 11.000 de<br />

litri și o greutate de 2,5 tone; acestea sunt<br />

coordonatele recordului mondial pentru cea<br />

mai mare halbă de bere, realizată la<br />

Timişoara.<br />

4


BANAT<br />

Banatul este o regiune istorică<br />

din centrul Europei, intinsa pe teritoriul<br />

a trei state: <strong>România</strong>, Serbia<br />

şi Ungaria. Denumirea sa provine<br />

de la cuvântul Ban (Conte),<br />

cum era numit candva administratorul<br />

provinciei.<br />

Concentarea obiectivelor turistice în zona centrală<br />

a oraşului face ca distanţele dintre ele să nu fie<br />

mari, făcându-le astfel uşor accesibile.<br />

Transportul public functional și taxiurile (foarte<br />

ieftine) le permit "exploratorilor oraşului" să<br />

parcurga distanțe mai mari rapid și fără efort. În<br />

funcție de sezon, puteți să vă încălziţi într-un local<br />

(cafenelele imbietoare, restaurante si pub-uri), să<br />

alegeti, dupa plac, un loc la soare sau la umbra<br />

pe una dintre frumoasele terase sau in parcurile<br />

orasului.<br />

Cel mai bun punct pentru plecarea într-o plimbare<br />

prin oraş este în centrul orașului, la biroul de<br />

informare turistică, lângă Operă. Aici puteți obține<br />

si o versiune, gratuită, în limba engleză a planului<br />

oraşului, care conține informaţii despre toate<br />

atracțiile sale principale.<br />

5


3<br />

LĂCAŞURI DE CULT<br />

Ca şi în restul României, religia are un rol important şi în viaţa Timișoarei.<br />

Remarcabil este numărul mare de biserici, de diferite religii și credințe,<br />

care se găsesc aici, într-un spațiu relativ restrâns. Deschiderea și<br />

toleranța sunt demonstrate exemplar în <strong>Timișoara</strong>. În continuare veți<br />

găsi o mică prezentare a acestor locuri.


CAPELA MILITARǍ<br />

Chiar vizavi de Piaţa 700 veți găsi o mică<br />

capelă, care a fost construită în 1800. În<br />

perioada regimului communist aceasta a<br />

avut o alta functionalitate. Din 1999 a fost<br />

redeschisa ca biserică. Pictura interioara<br />

detaliata este pur şi simplu uimitoare.<br />

CATEDRALA SFÂNTUL GHEORGHE<br />

Piatra de temelie a catedralei a fost pusă în<br />

1736, Fischer von Erlach vizând personal<br />

planul construcţiei catedralei. Urmarea<br />

războiului ruso-turc lucrarea a fost finalizata<br />

abia în anul 1774. Arhitectii timisoreni Johann<br />

Theodor Kostka și Carl Alexander Edler<br />

Steinlein sunt cei care au finalizat lucrarea.<br />

Altarul principal a fost realizat de directorul<br />

Academiei de Arte Frumoase din Viena,<br />

Michel Angelo Unterberger.<br />

SINAGOGA ÎN ORAȘ<br />

Din păcate, sinagoga din centrul orasului<br />

este închisă de ani de zile și poate fi admirată<br />

doar din exterior. A fost construită in<br />

1863-1865 dupa planurile arhitectului vienez<br />

Ignatz Schuhmann. Sinagoga poate primi in<br />

incinta sa peste 3.000 de oameni, fiind una<br />

dintre cele mai mari din Europa.<br />

7


CATEDRALA SFINȚII TREI IERARHI<br />

Piatra de temelie a fost pusă în 1936. Catedrala este închinată<br />

Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de<br />

Aur. Arhitectul celei mai inalte clădiri din Timişoara (96 m înălţime) a<br />

fost Ioan Traianescu. Marea clădire, formată din 11 turnuri, este<br />

construită pe un teren mlăştinos fiind susţinută de peste 1000 de<br />

piloni de beton. Catedrala a fost inaugurată în anul 1946.<br />

Atanasie Demian a pictat interiorul catedralei; iconostasul cu o<br />

suprafaţă de 135 m² sculptat din lemn de tei şi placat cu foiţă de aur<br />

este opera lui Ştefan I. Goja.<br />

La subsol, se află o colecție de artă religioasă veche. Moaştele<br />

Sfântului Ion cel Nou de la Partoș, patronul spiritual al credincioșilor<br />

ortodocși români din Banat, sunt păstrate aici.<br />

8


BISERICA MILLENNIUM<br />

Impresionantul lăcaș de cult religios a<br />

fost realizat în conformitate cu planurile<br />

arhitectului Ludwig Ybl. Are o<br />

capacitate de 3.000 de locuri și a fost<br />

ridicată între anii 1896-1901.<br />

Aproximativ 4 milioane de cărămizi au<br />

fost folosite pentru a construi acest<br />

punct de reper neo-romanic, care<br />

include şi unele caracteristici gotice.<br />

Monumentala pictură a altarului celei<br />

mai mari biserici catolice din <strong>Timișoara</strong><br />

a fost realizata de George Vastag.<br />

Aceasta o înfăţişeaza pe Fecioara Maria cu o coroană și sceptru,<br />

ţinându-l pe pruncul Isus în brațe.<br />

Biserica a fost sfinţită în octombrie 1901, pentru a marca festivitățile<br />

de sărbătorire a unui mileniu de existenţă a Regatului Ungariei.<br />

Inaugurarea a fost făcută de către Episcopul Alexandru al III-lea<br />

Dessewfy.<br />

BISERICA NAȘTERII DOMNULUI<br />

Clădirea a fost construită în stil baroc și a<br />

aparţinut inițial Bisericii Romano-Catolice a Sfintei<br />

Fecioare Maria.<br />

După construcția Bisericii Mileniului, ea a fost<br />

donată parohiei greco-catolice din Fabric.<br />

9


BISERICA REFORMATA DIN<br />

ELISABETIN<br />

Denumirea Bisericii Reformate maghiare a fost<br />

inpirată de statuia Fecioarei Maria, din apropiere.<br />

Statuia a fost ridicată în memoria lui Gheorghe<br />

Doja, liderului revoltei ţărăneşti din anul 1514, din<br />

Transilvania. Biserica a fost construită în stilul gotic<br />

englezesc, în anul 1902.<br />

Lăcaşul de cult a jucat un rol important în istoria<br />

recentă a României, fiind punctul de plecare al<br />

revoluției din 1989. Predicile pastorului bisericii,<br />

László Tőkés, care deplangeau condiţiile precare<br />

de existenta ale populaţiei, şi refuzul său de a se<br />

muta într-o altă localitate, au dus la o încercare de<br />

a-l strămuta în forţă.<br />

Folosirea violenţei împotriva pastorului şi<br />

solidaritatea poporului au aprins scânteia<br />

revoluţiei.<br />

10


4<br />

BEGA<br />

Bega este un râu ce izvorăște din Munții Banatului și se varsă la Titel,<br />

provincia sârbă Voivodina, în râul Tisa. Tisa, la rândul ei, se varsă în<br />

Dunăre. Canalul Bega are o lungime de 250 km şi este parţial navigabil.


Contele Claudius Florimund Mercy a condus<br />

lucrările de canalizare a Begăi, desfăşurate<br />

între anii 1727-1733, sub supravegherea<br />

profesioniștilor militari. A fost o realizare<br />

tehnică deosebită pentru acea vreme. Prin<br />

asanarea unor mari porţiuni de mlaștină,<br />

Banatul a câştigat mari suprafeţe de teren<br />

agricol foarte fertil.<br />

Zona din jurul Timişoarei a fost foarte<br />

mlăștinosă până în acel moment, astfel încât<br />

canalizarea și reglementarea cursului Begăi<br />

au condus la recuperarea terenului pentru<br />

agricultură. Acest lucru a condus şi la<br />

dispariţia cazurilor de malarie cu care<br />

locuitorii şi coloniştii din această regiune au<br />

avut de luptat.<br />

De-a lungul anilor, canalul a fost întreţinut și<br />

extins. În 1958, traficul naval spre statele<br />

vecine a fost oprit, iar în 1967 orice utilizare<br />

în scopuri comerciale a canalului a încetat.<br />

Din 2011, canalul este parțial navigabil iar<br />

lucrări de extindere a sectorului navigabil<br />

sunt în curs de realizare. În cazul funcţionării<br />

canalului, oraşul Timişoara va deveni un port<br />

al Coridorului VII Pan-european, fiind<br />

conectat la alte porturi, de la Marea Nordului<br />

până la Marea Neagră.<br />

12


5<br />

PIAŢA UNIRII<br />

Piaţa Unirii este neoficial denumită Piața Catedralei. Valoarea istorica a<br />

pieţei este considerabila, datorată faptului că este cea mai veche din<br />

oraș, fiind amplasata în centrul Cetăţii, primul cartier al oraşului. Culorile<br />

pastelate ale bisericilor și palatelor, care au fost în mare parte construite<br />

în secolul al 18-lea și al 19-lea, crează o atmosferă boemă.


PALATUL BAROC<br />

Clădirea este cunoscută şi sub numele de Palatul<br />

Prezidențial, Vechea Prefectură sau Casa<br />

Judeţului. Frumosul palat are două etaje și o<br />

mansardă.<br />

Iniţial au fost două clădiri separate: Conducerea<br />

minei (1733) şi Trezoreria Armatei (1735). Între anii<br />

1752 şi 1754 clădirile au fost unite iar clădirea<br />

nouă rezultata a fost realizata în forma actuală, cu<br />

scopul de a găzdui o instituţie guvernamentală.<br />

Clădirea inspirată de celebrul palat Kinsky, din<br />

Viena, a fost proiectată de arhitectul austriac<br />

Franz Anton Hillebrandt.<br />

Începând din 1984, palatul adăpostește Muzeul<br />

de Artă <strong>Timișoara</strong>.<br />

Aici se află, începând din anul 2005 şi<br />

Departamentul de Artă al Muzeului.<br />

15


CASA BRUECK<br />

CASA LAZAROVITS<br />

CASA LA ELEFANT<br />

László Székely, arhitectul oraşului, a construit în<br />

1910 "Casa Brueck" în stilul eclectic combinat cu<br />

elemente de baroc și Art Nouveau. În spatele ei,<br />

spre strada Mercy, se află Casa Emmer.<br />

Clădirea din mijloc este fosta casă "Lazarovits" O<br />

primă menţionare a unei case cu două etaje în<br />

acest loc apare în anul 1752. Între cele două<br />

războaie mondiale, i-a fost adăugat un etaj<br />

suplimentar. Cea de-a treia clădire este "Casa La<br />

elefant", fiind astfel numită datorită restaurantului<br />

şi hotelului care au funcţionat aici. Prima atestare<br />

a unei clădiri în această locație datează din 1746.<br />

Casele “Lazarovits” şi “La elefant”, au fost<br />

refăcute în stil eclectic, în anii '80 ai secolului<br />

trecut, după planurile arhitectului Şerban Sturza.<br />

16


PALATUL MIKSA STEINER<br />

Prima clădire existentă în<br />

acest acest loc a fost<br />

menționată documentar în<br />

1752. Proprietarul Max Steiner<br />

a construit palatul actual în<br />

1908. Aici a funcţionat, printre<br />

altele, fosta Bancă de Scont.<br />

17


REŞEDINŢA EPISCOPULUI<br />

ORTODOX-SÂRB<br />

CATEDRALA SÂRBEASCǍ<br />

CASA COMUNITǍŢII SÂR-<br />

BEŞTI<br />

În momentul de față, fațada reşedinţei episcopului<br />

ortodox-sârb este în curs de renovare. Clădirea a<br />

fost construită în 1747. Faţada a fost reconstruită<br />

în 1906, în stil neo-sârbesc.<br />

În mijlocul grupului de 3 clădiri istorice se află<br />

impresionanta Catedrală Sârbească. A fost<br />

construită vizavi de strada Ungureanu între anii<br />

1744-1748, faţada fiind în stil baroc.<br />

În partea dreaptă este casa comunității sârbe,<br />

care a fost construita in anul 1821. Multe<br />

întreprinderi comerciale au functionat in această<br />

locație. De asemenea, oameni de afaceri sârbi au<br />

avut birouri aici. Arhitectul Serban Sturdza a<br />

condus în 1983 lucrarile de renovare a casei.<br />

18


CAZARMA FRANZ JOSEF<br />

Cazarma Franz Josef a avut întrebuinţări exclusiv<br />

militare, fiind loc de cazare şi instrucţie pentru<br />

soldaţi. De câțiva ani au loc discuții referitoare la<br />

transformarea sa într-un hotel de cinci stele.<br />

De-a lungul timpului clădirea a fost numită şi<br />

Cazarma U sau Cazarma Viena.<br />

Până când se va lua o hotărâre cu privire la<br />

statutul cazarmei, clădirea este folosită ca suport<br />

pentru artiştii graffiti.<br />

Aceasta este sarcina cea mai paşnică pe care<br />

clădirea, relativ dărăpănată și nu foarte atractivă, a<br />

avut-o în decursul vremii.<br />

19


CASA CU LEI<br />

Monumentul istoric baroc din partea de nord-vest<br />

a pieţei a fost menționat pentru prima dată<br />

documentar în 1758. Forma sa actuală datează<br />

de la restaurarea din anul 1900. Numele casei<br />

provine de la cei doi lei, amplasaţi pe acoperiș.<br />

Din păcate, starea leilor este deteriorată.<br />

Sub frontoane se află stema familiei Weiss, 4 săbii<br />

încrucişate, flancate de 2 grifoni.<br />

De-a lungul anilor clădirea a găzduit numeroase<br />

activitati. Câteva exemple dintre cele mai<br />

faimoase ar fi: hanul "La Soarele de Aur",<br />

magazinele "La Câinele Alb" și mai târziu "La<br />

Fluierul Mare".<br />

Casa cu lei este cunoscută şi sub numele de<br />

"Casa Weiss" sau "Casa Comercială- Weiss-<br />

Gruenbaum".<br />

20


LA CEI ŞAPTE PRINCIPI<br />

ELECTORI<br />

LICEUL LENAU<br />

Acesta a fost primul hotel din Timişoara. “La cei 7<br />

Principi Electori” a fost renumit in întreaga regiune<br />

si pentru restaurantul sau şi era situat în partea de<br />

sud a pieţei.<br />

Clădirea a fost construită, se pare, în 1752,<br />

documentat fiind doar faptul că a existat un<br />

șantier pe această proprietate în acel an.<br />

În 1870 prima școală şi-a deschis porţile aici şi<br />

anume "Scoala Superioara Regala Maghiara de<br />

Stat".<br />

Din 1955 până în prezent clădirea adăposteşte o<br />

parte a liceului teoretic Nikolaus Lenau, fiind<br />

cunoscută ca Şcoala Mică. Între anii 1995-1996<br />

clădirea a fost renovată dupa planurile arhitectului<br />

Lucia Pfaff.<br />

21


CASA JOHANN SZERVINATZ<br />

CASA COSTA NICA<br />

Prima clădire din așa-numitul "grup de case<br />

canonice" este Casa Johann Szerviantz, în care a<br />

funcţionat în anul 1847 hanul "La Trei Husari".<br />

Cladirea a apărut pentru prima dată în planul<br />

oraşului în 1758. Probabil în jurul anului 1849,<br />

întreaga clădire a fost împărțită în patru case<br />

separate.<br />

Fațada originală a clădirii era în stilul baroc<br />

austriac. După renovare clădirile au fost decorate<br />

clasic. Cea de-a doua casă este așa-numita<br />

"Casa Costa Nica".<br />

22


CASE CANONICILOR SEC XVIII<br />

CASA KRAUTWASCHL<br />

Astăzi, în casele parţial restaurate se găsesc<br />

birouri şi o cafenea. Multitudinea de ornamente<br />

arată câtă importanţă se acordau elementelor<br />

optice în acea perioadă.<br />

Penultima casă nu are nume, este menționată<br />

doar ca şi Casa Canonicilor Sec XVIII.<br />

Ultima clădire poartă numele proprietarului din<br />

1828, Franz Krautwaschl.<br />

De-a lungul anilor, aici au functionat cafeneaua<br />

“La Struţ”, o bancă și birourile diferitelor partide<br />

politice.<br />

Numărul roman de pe frontonul acoperişului,<br />

MCMLXXX, înseamnă 1980.<br />

23


DOMUL<br />

Domul a fost construit între<br />

anii 1736-1774 într-ul stil<br />

tipic pentru maestrul JE<br />

Fischer von Erlach (Fiul).<br />

Monumentul Ciumei<br />

(Coloana Sf. Treimi), situat<br />

în faţa Domului a fost<br />

realizat la Viena de către<br />

sculptorul Georg Raphael<br />

Donner, între 1739-1740, şi<br />

a fost transportată la<br />

Timişoara pe căi navale.<br />

Între dom și monument se<br />

află o fântână cu<br />

adâncimea de 400 de m.<br />

24


BANCA ȘVǍBEASCǍ<br />

CASA PRENNER / BREMER<br />

Înainte de mutarea, în 1920, a Băncii Bănăţene a<br />

Şvabilor, în această clădire funcţiona Banca<br />

Economică din Ungaria de Sud. Clădirea a fost<br />

menţionată pentru prima dată în 1812, iar în anul<br />

1828 a intrat în proprietatea lui Emericus<br />

(Emmerich) Oszlányi.<br />

In anul 1904 arhitectul László Székely a modificat<br />

stilul clădirii in Art Nouveau.<br />

Exact ca şi în cazul Băncii Şvăbeşti, Casa Prenner<br />

(Bremer) exista deja în 1812. În anul 1828<br />

proprietar al clădirii era Wolfgang Prenner<br />

(Wolfgang Bremer).<br />

În 1848 la parterul clădirii funcţionau două ateliere,<br />

o tâmplărie şi un lăcătuş. După anul 1900 clădirea<br />

a fost supraetajată.<br />

25


6<br />

PIAŢA VICTORIEI<br />

Piaţa Victoriei sau Piaţa Operei din centrul oraşului este punctul de<br />

atracţie atât pentru localnici cât şi pentru turişti. Zona pietonală cuprinsă<br />

între Operă şi Catedrală atrage prin mulţimea de restaurante, cafenele<br />

sau cofetării. Vara aici functioneaza o multime de terase. Dimensiunile<br />

actuale ale pietii dateaza de prin anul 1910.


TEATRUL NAȚIONAL<br />

ȘI OPERA DE STAT<br />

Salile sale de spectacol<br />

ofera 711 locuri. Imobilul<br />

este unul dintre punctele<br />

de reper ale orașului. În<br />

aripa dreaptă a clădirii se<br />

alfă Teatrul German si cel<br />

Maghiar de Stat.<br />

În 1875, sub îndrumarea<br />

arhitecţiilor Hermann<br />

Helmer şi Fellner Ferdinand<br />

a fost construită clădirea<br />

Palatului Culturii. Faţada<br />

originală, distrusă într-un<br />

incendiu în 1920 a fost<br />

refacuta sub conducerea<br />

arhitectului Duiliu Marcu.<br />

Opera de Stat din<br />

<strong>Timișoara</strong> a fost înființată în<br />

1946. In cladire<br />

functioneaza si Teatrul<br />

National Roman.<br />

În timpul Revoluției din<br />

1989 balconul operei a<br />

avut un rol important, fiind<br />

folosit de revolutionari<br />

pentru a vorbi mulţimii<br />

adunate în piaţă…<br />

27


PALATUL LOEFFLER<br />

În 1913 este terminată clădirea<br />

cunoscută sub numele de<br />

Chateau au Loeffler sau Palatul<br />

Loeffler.<br />

Pentru perioada respectivă<br />

clădirea a fost una foarte<br />

modernă. Are 3 etaje cu 64 de<br />

apartamente cu un numar total<br />

de 142 de camere. Cele 6 lifturi,<br />

din care 3 pentru personal,<br />

uşurau accesul la etajele<br />

superioare ale clădirii. Multe<br />

companii şi instituţii şi-au avut<br />

sediul în Palatul Loeffler. Unul<br />

dintre cele mai cunoscute<br />

localuri, cafeneaua Bulevard, a<br />

funcţionat în acest palat.<br />

28


SPRE CATEDRALA<br />

Daca aţi trecut de Palatul<br />

Loeffler, spre catedrală, veți<br />

trece mai întâi pe lângă Palatul<br />

Camerei de Comerț și apoi pe<br />

lângă două clădiri rezidențiale<br />

comerciale construite în 1961.<br />

Camera de Comerț din<br />

Timişoara a fost înfiinţată în<br />

1850 printr-un decret al<br />

împăratului Franz Josif I, având<br />

sediul iniţial în Palatul Lloyd. În<br />

anul 1933 insituţia s-a mutat în<br />

propria clădire.<br />

În anul 1949 Camera de Comerţ<br />

a fost desfiinţată, fiind repusă în<br />

drepturi în 1990, când şi-a<br />

reînceput funcţionarea.<br />

29


LUPOAICA<br />

Cele 3 monumente din centrul<br />

oraşului sunt flancate de un<br />

spaţiu verde. Aici se află statuia<br />

lupoaicei: “Lupoaica Capitolina”,<br />

un dar din partea Romei, datat<br />

1926.<br />

Este o replică exactă a “Lupei<br />

Capitolina” care certifica<br />

rădăcinile latine ale poporului<br />

român. Statuia de bronz se află<br />

pe o coloană înaltă de 4.96 m şi<br />

este unul dintre punctele de<br />

reper ale orașului.<br />

Celelalte două monumente sunt:<br />

Fântâna cu pești (materialul<br />

folosit fiind bronz), inaugurată în<br />

1957 si lucrarea Crucificare, o<br />

cruce ruptă, amplasata în faţa<br />

catedralei. Aceasta este<br />

dedicată memoriei victimelor<br />

revoluţiei din 1989. Sculptura<br />

este opera lui Paul Neagu.<br />

30


PALATUL LLOYD<br />

PALATUL WEISS<br />

HOTEL TIMIŞOARA<br />

PALATUL LLOYD<br />

A fost construit între 1910-1912 de Lipót<br />

Baumhorn. Compania Lloyd din Londra, cu o<br />

bursă de valori pentru produsele agricole, a avut<br />

sediul la primul etaj. La cel de-al doilea și al treilea<br />

etaj erau apartamente de locuit.<br />

PALATUL WEISS<br />

Arhitecţii László Székely şi Anton Merbl au<br />

construit impresionanta clădire în 1912 pentru<br />

familia Weiss. Ca şi Palais Lloyd clădirea este<br />

încadrată în stilul eclectic cu elemente din baroc și<br />

Art Nouveau.<br />

HOTEL TIMIȘOARA<br />

Hotelul a fost construit în 1928-1929 după<br />

planurile arhitecților László Székely și Mathias<br />

Hubert. Între anii 1975-1978, hotelul a fost extins<br />

printr-o nouă clădire în care se află astăzi recepţia<br />

hotelului.<br />

31


7<br />

CULTURĂ ȘI ALTELE<br />

Dacă sunteţi iubitori de teatru sau de muzică puteţi să vizitaţi Opera<br />

Naţionala Română, Teatrul Român, German sau Maghiar, si/sau<br />

Filarmonica Banatul, vii repere culturale ale regiunii.


Filarmonica Banatul s-a născut<br />

din fosta Societate Filarmonică<br />

înființată în <strong>Timișoara</strong> în anul<br />

1871.<br />

Societatea consta inițial dintr-un cor de bărbați si<br />

se ocupa şi cu organizarea de concerte. Muzica<br />

de cameră, concerte simfonice, oratorii și coruri<br />

mixte au întregit programul. Societatea a fost<br />

rebotezată în 1947 in Orchestra Filarmonicii<br />

Banatul și, ulterior, în Filarmonica Banatul.<br />

Începând din anul 1969 in oras se desfasoara<br />

festivalul “Timişoara Muzicală” (iniţial la 2 ani) iar<br />

din 1981 festivalul “Zilele Muzicale George<br />

Enescu”.<br />

La început, concertele au avut loc în clădirea<br />

operei. La sfârșitul anului 2006, clădirea fostului<br />

cinematograf Capitol a fost cedata Ministerului<br />

Culturii, filarmonica Banatul ţinându-şi aici<br />

concertele.<br />

33


8<br />

SHOPPING<br />

Piețe, magazine sau centre comerciale moderne; puteți cumpăra tot ce<br />

doriţi în funcţie de bugetul disponibil. Piața de flori din Piaţa 700 este o<br />

pata vie de culoare. Aici veti gasi multe si variate aranjamente florale<br />

care pot fi personalizate la cerere.


PIAȚA 700<br />

De la flori pana la legume şi fructe, veți găsi<br />

aici o mare diversitate de produse autohtone.<br />

Piaţa a fost menţionată pentru prima dată<br />

documentar în anul 1266, primind denumirea<br />

actuală in anul 1966, cu ocazia aniversării a<br />

700 de ani de existenţă.<br />

IULIUS MALL TIMIȘOARA<br />

Este un complex modern, întins pe 3 niveluri,<br />

un centru comercial cu 330 de magazine,<br />

magazin alimentar, cinema, 20 de<br />

restaurante, piscină și centru de fitness. Mallul<br />

dispune de 2500 de locuri de parcare. De<br />

la Piaţa Unirii se poate ajunge pe jos în circa<br />

15 minute. (Mai puțin de 1 kilometru si<br />

jumătate)<br />

BEGA SHOPPING CENTER<br />

Bega Shopping Center a fost primul centru<br />

comercial din oraș. Acesta este situat chiar<br />

lângă hotelul Continental și găzduieşte 42 de<br />

magazine, inclusiv un magazin alimentar<br />

mare la subsol.<br />

35


9<br />

HOTELURI &<br />

CONFERINŢE<br />

Alegeţi-vă hotelul în funcție de asteptarile proprii. Pentru organizarea<br />

de întâlniri, conferinţe sau congrese, dar și în cazul în care doriţi o<br />

cameră mare cu servicii personalizate, vă recomandăm hotelul Lido.<br />

Dacă vreţi totul sub un singur acoperiș, sală de sport, piscină și un<br />

cazinou, atunci puteţi opta pentru Continental.


Dacă doriţi să mergeţi la teatru sau operă<br />

ideal este hotelul Timişoara, amplasat chiar<br />

lângă operă. Desigur că există și alte hoteluri<br />

în Timişoara. Pentru a cunoaşte oferta<br />

hotelieră a oraşului vă rugăm să consultaţi<br />

biroul local de informare turistică.<br />

HOTELURI & ŞEDINŢE<br />

Hotel Lido<br />

HOTEL LIDO<br />

Boulevard Iosif Bulbuca Nr. 20<br />

30073 <strong>Timișoara</strong><br />

+40 256 407373<br />

reservations@hotel-lido.ro<br />

www.hotel-lido.ro<br />

Hotel <strong>Timișoara</strong><br />

Hotel Continental<br />

37


Ospitalitatea este o<br />

prioritate în <strong>Timișoara</strong>. În<br />

această prezentare<br />

generală, v-au fost<br />

recomandate trei hoteluri.<br />

Oferta este, desigur, mult<br />

mai mare și oferă tuturor<br />

vizitatorilor o gamă largă<br />

de posibilități.<br />

38


10<br />

BIROURI TURISTICE<br />

În mai multe țări există birouri de informare şi promovare turistică ale<br />

României. Aici găsiţi o listă actualizată a tuturor birourilor, cu adresă,<br />

numărul de telefon și de fax, site-ul și adresa de e-mail.


AUSTRIA<br />

Romanian Tourist Office<br />

Opern Ring 1, Scara R,<br />

Etajul 4, Camera 404<br />

1010 Viena<br />

Tel: +43 (1) 317-31-57<br />

Fax: +43 (1) 317-31-574<br />

E-mail: Rumaenien@aon.at<br />

www.rumaenien-info.at<br />

FRANŢA<br />

Office de Tourisme de Roumanie<br />

7, Rue Gaillon<br />

75002 Paris<br />

Tel: +33 (1) 40-20-99-33<br />

Fax: +33 (1) 40-20 99-43<br />

E-mail: info@GuideRoumanie.com<br />

www.GuideRoumanie.com<br />

GERMANIA<br />

Romanian Tourist Office<br />

Reinhardtstraße 47<br />

10117 Berlin<br />

Tel: +49 (30) 400-55-904<br />

Fax: +49 (30) 400-55-906<br />

E-mail: info@rumaenien-tourismus.de<br />

www.rumaenien-tourismus.de<br />

ITALIA<br />

Turismo della Romania<br />

Via Torino 95, Galleria Esedra<br />

00184 Roma<br />

Tel: +39 (6) 488-02-67<br />

Fax: +39 (6) 4898-62-81<br />

E-mail: office@romania.it<br />

www.Romania.it<br />

MAREA BRITANIE<br />

Romanian Tourist Office<br />

12 Harley Street<br />

Londra<br />

W1G 9PG<br />

Tel: +44 (207) 224-36-92<br />

E-mail: romaniatravel@btconnect.com<br />

www.RomaniaTourism.com<br />

POLONIA<br />

Ośrodek informacji Turystycznej Rumunii<br />

Krakowskie Przedmieście 47/51<br />

00-071 Varsovia<br />

Tel / Fax: +48 (22) 826-40-10<br />

E-mail: info.rumunia@wp.pl<br />

RUSIA<br />

Romanian Tourist Office<br />

Masfilmovskaya Street 35,<br />

Office 313<br />

119330, Moscova<br />

Tel: +7 (499) 143-87-65<br />

Fax: +7 (499) 143-86-72<br />

E-mail: info@romaniatravel.ru<br />

www.RomaniaTravel.ru<br />

SPANIA<br />

Romanian Tourist Office<br />

Calle Alcántara 49-51<br />

28006 Madrid<br />

Tel: +34 (91) 401-42-68<br />

Fax: +34 (91) 402-71-83<br />

E-mail: oficina@RumaniaTour.com<br />

marina@rumaniatour.com<br />

www.RumaniaTour.com<br />

SUA<br />

Romanian Tourist Office<br />

355 Lexington Avenue, 8th Floor<br />

New York<br />

NY 10017<br />

Tel / Fax: +1 (212) 545-8484<br />

E-mail: Info@RomaniaTourism.com<br />

www.RomaniaTourism.com<br />

40


11<br />

SFÂRŞIT<br />

Imaginea de incheiere a eBook-ului va prezinta cladirea in care a<br />

functionat restaurantul legendar "Trompetistul", construit în 1750. Acesta<br />

a fost unul dintre cele mai renumite hanuri din Banat, fiind gazda a<br />

numeroase personalități care au vizitat Timisoara. În următoarele pagini<br />

veti gasi alte cateva fotografii și materiale informative.


ALEEA<br />

PERSONALITĂȚILOR<br />

Aleea personalităților este situată în parcul<br />

central din <strong>Timișoara</strong>. În prezent, puteți<br />

admira 16 busturi ale unor personalităţi<br />

române.<br />

Deschiderea festivă a aleii avut loc in data<br />

de 3 august 2009. Această zi are o mare<br />

semnificație pentru Timişoara: pe 3 august<br />

1919 trupele române, sub comanda<br />

colonelului Virgil Economu, au intrat în<br />

oraş. Acest moment a marcat sfârșitul<br />

stăpânirii austro-ungare și introducerea<br />

unei administrații românești.<br />

Deliu Petroiu (1922 - 2008)<br />

42


CELE 10 DISTRICTE<br />

I. Cetate<br />

II. Fabric<br />

III. Elisabetin<br />

IV. Iosefin<br />

V. Mehala<br />

VI. Fratelia<br />

VII. Freidorf<br />

VIII. Plopi<br />

IX. Ghiroda Nouǎ<br />

X. Ciarda Roşie<br />

43


PODURI PESTE<br />

BEGA<br />

A Pasarela de la Uzina<br />

Hidroelectricǎ<br />

B Podul Mihai Viteazul<br />

C Podul Dacilor<br />

D Podul Decebal<br />

E Pasarela dintre Parcuri<br />

F Podul Michelangelo<br />

G Podul Tinereții<br />

H Podul Traian<br />

I Podul de Fier<br />

J Podul Ștefan cel Mare<br />

K Podul Eroilor<br />

L Podul Muncii<br />

M Pasarela Gelu<br />

N Podul Modoș<br />

44


TRANSPORT<br />

PUBLIC<br />

Linii de tramvai<br />

Linii de troleibuz<br />

Linii de autobuz<br />

Linii de autobuz tip Expres<br />

Linii de autobuz tip Metropolitan<br />

45


COPYRIGHT<br />

EPILOG<br />

Primăvara anului 2013 nu ne-a<br />

intampinat cu vreme favorabila<br />

pe durata vizitei noastre la<br />

Timişoara. Profitand insa de<br />

putinele momente fara ninsoare<br />

sau ploaie am reuşit totusi să<br />

explorăm oraşul.<br />

Vom reveni la Timisoara atunci<br />

cand orasul va fi inverzit si<br />

trandafirii sai infloriti, pentru a<br />

pregati si adauga un nou capitol<br />

acestei cărţi, care va fi dedicat in exclusivitate florilor orasului.<br />

Le adresez mulţumiri tuturor celor care m-au ajutat să realizez<br />

această carte şi, in mod special, prietenului şi asistentului meu Vlad<br />

Aniţei, care m-a ajutat să descoper oraşul.<br />

Mai multe cărţi sunt disponibile în magazinul iBook.<br />

Pentru mai multe informaţii sau contact mă găsiţi la pagina de<br />

internet: www.jr-design.net<br />

Rudolf J. Strutz<br />

Autor şi fotograf.<br />

© 2013 JR Design & Rudolf J. Strutz<br />

Hărţile după Google Maps, diagrame după<br />

Wikipedia.<br />

Materialele din această carte nu pot fi utilizate fără<br />

acordul prealabil scris al autorului.<br />

46


INSTRUMENTE SPECIALE<br />

În trecut fotografiile erau implicate într-un proces chimic după ce erau<br />

realizate. Astăzi „developarea” lor lor se realizeaza cu instrumente<br />

digitale.<br />

Fiecare poză este exact cum a fost făcută, nu sunt schimbări de fundal<br />

sau in Photoshop. Câteodata folosesc Nikon NX2 sau Photoshop ca să<br />

îndrept fotografia sau pentru a reduce efectele create de folosirea unor<br />

obiective de tip ochi de peşte.<br />

Pentru mine cele mai frumoase efecte sunt cele HD. High Definition mă<br />

lasă să creez acest tip de fotografii pe care le pot prezenta în felul în care<br />

le văd eu.<br />

Aproape toate fotografiile din acestă carte sunt prelucrate cu HDR<br />

PROJECTS PLATIN de la Franzis din Germania. Acest program permite<br />

explorarea şi modificarea fotografiilor.<br />

Toate fotografiile au fost făcute într-un format RAW iar HDR PROJECTS<br />

PLATIN prelucrează acest format fără a-l modifica si fără a necesita alte<br />

operaţiuni.<br />

Mai multe informaţii despre HDR PROJECT PLATIN găsiţi pe pagina de<br />

internet Franzis hdrprojects.de.<br />

47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!